Kronika - 2017

SOBOTA – 23. 9. 2017

CESTAMI OKTAVIÁNA STRÁDALA ZA OPEČENÝM ŠPEKÁČKEM

Vyjeli jsme vlakem na tradiční pochod našich turistických přátel KČT Humpolec. Po registraci na startu v sokolovně jsme vyšli dle zdatnosti na pěší trasy 6, 13, 26 km do cíle na zříceninu hradu Orlík. V cíli pochodu jsme dostali  pamětní list, opečený špekáček s chlebem a milým překvapením byla výborně hrající trampská skupina „Kolibříci“. Nechyběla paní Strádalová, která  má přes devět křížků, ale svou vitalitou a energií nás doslova zahanbuje. Společně jsme si zazpívali známé písničky a spokojeni jsme odcházeli na vlakovou zastávku do Plačkova.  Zúčastnilo se  20 havlíčkobrodských turistů a celkem přišlo na pochod přes 200 účastníků. Počasí nám vydrželo a první kapky deště nás potkaly až v Havlíčkově Brodě. Pořadatelům děkujeme za příjemné prostředí a pohodu.

                                                                                                                       Jarka Kohoutová 

STŘEDA – 20. 9. 2017

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD – DAČICE, KOSTELNÍ VYDŘÍ

Na dnešní den předpověď počasí nebyla vůbec příznivá. Za zamračené oblohy v 7 hodin nastupujeme do autobusu. Cestou do Dačic začíná pěkně pršet. V 8,45 hodin vystupujeme na náměstí již bez deště. Zaplňujeme INFO, kde nám poskytují nezbytné mapičky a razítka. V 9,15 h se všichni vydáváme po výborně značené naučné cestě. Kolem Toužimských strání, rybniční kaskádě 19 rybníků a rybníčků /cesta v délce 2 km vede kolem 10 z nich/na Rybničním potoce je ojedinělá nejen na Dačicku, ale v rámci celého území našeho státu. Po 5 km přicházíme ke klášteru s kostelem Panny Marie Karmelské. Po prohlídce areálu kláštera a kostela, pořizujeme společnou fotografii. Po té se jdeme podívat ke hrobce rodu Dalbergů. Do vsi Klášterní Vydří je to z kopečka cca 800 m. Tam u kostela čeká autobus pro účastníky zájezdu s kratší trasou. Ještě se jdeme podívat na hezký hřbitůvek uprostřed polí, kde má hrob básník a publicista Ivan Martin Jirous, zvaný Magor. NS nás opět vede do kopečka ke klášteru a potom odbočujeme do polí a lesů směrem do Dačic. V plánovaném čase po 14 km se v městečku občerstvujeme v několika restauracích. Ve 14 h nás čeká pan Vavruš u renesanční věže v Dačicích, která je 51 vysoká. Po 148 schodech nás čeká krásný panoramatický výhled do širokého okolí. V 17 hodin nás pan řidič v pořádku dováží do Havl. Brodu. Všichni zvládli příjemnou NS. Někteří se 7 km, a ti kteří šli celou trasu i po městě 16 km. Děkuji panu řidiči za bezpečnou jízdu a všem účastníkům zájezdu za dochvilnost.

Vašek a Květa Průšovi

ÚTERÝ – 19. 9. 2017

ZA BUBLAVOU NEBO SNAD PRDLAVOU STUDÁNKOU

Na dnešní vycházku za bublavou studánkou se vydalo 27 turistů. Vlakem jsme dojeli do Rozsochatce. Na nádraží jsme se krátce zdrželi   občerstvením – Maruška Dontová měla svátek a tak přinesla výborné mrkvance, předali jsme si nezbytné informacemi a vydali se na cestu ke studánce. Tam jsme asi po 3 km dorazili, ale studánka nebublala ani neprdlala, tak nás trochu zklamala a po krátkém zdržení jsme pokračovali dál na zříceninu hradu Ronovec. Tady byla naplánovaná svačina, posvačili jsme, pověděli si něco o historii, pochlubili se houbovými úlovky a pokračovali dál do Břevnice na vlak. Některé turistky šly do Brodu pěšky, většina z nás jela v 11.45 vlakem. Vycházka se nám vydařila, nepršelo, chvilkama se ukázalo i sluníčko a ušli jsme 7 km.

                                                                        Jana Píšová, Majka Sedláková

SOBOTA – 16. 9. 2017

Z ROZSOCHATCE

Na vlakovém nádraží v Havlíčkově Brodě se nás schází devět. Odjíždíme vlakem v 7.12 hod. do Rozsochatce a pokračujeme po  ZTZ přes Údolí do Dolní Krupé. Cestou oblékáme pláštěnky, protože malý deštík nás přeci jen neminul. Z Dolní Krupé jdeme po neznačené cestě na samotu Karlov, kde  míjíme tři rybníčky a lesní cestou pokračujeme do Knyku. Počasí se nám  umoudřilo, a tak přes Vlkovsko do Havlíčkova Brodu přicházíme bez deštníků. Nikam jsme nespěchali, takže  procházku v délce 14 km jsme si užívali  s výhledy do okolí.

 

Dana Petrová, Květa Průšová

STŘEDA – 13. 9. 2017

PŘES LIPNICI DO OKROUHLICE

Vlakem z Havlíčkova Brodu jsme přijeli do Pohledi zastávky. Pak jdeme po ČTZ podél Sázavy a asi po kilometru odbočíme vlevo, vystoupáme kopeček a po neznačené cestě dojdeme do Nové Vsi. Zde vidíme památník zrušení roboty a pokračujeme dole polní cestou do lesa, v němž jsou jezírka po těžbě žuly, zatopené lomy. Vyjdeme až na Lipnici, kde někteří počkají na autobus a odjedou domů. Ostatní dojdou po ZTZ přes Vitonín, Volichov a Babice do Okrouhlice. V hospůdce u nádraží bylo prý nejlepší zakončení. Bylo nás na začátku 20 a ušli jsme asi 18 km. Vycházku vedly M. Kubová a J. Bartoňová.

Alena Hladká

ÚTERÝ – 12. 9. 2017

VÝLET NA ROKŠTEJN

Dnes jsme měli cíl navštívit zříceninu gotického hradu Rokštejn z konce 13. století. Vyjeli jsme vlakem do Dolní Smrčné s přestávkou v Jihlavě, kde jsme čekali na další spoj. Při té příležitosti nás pohostily oslavenkyně Mařenky. Z Dolní Smrčné jsme  vyšli po modré tur.zn. na zříceninu hradu. Hrad byl spolu s brtnickým hradem kdysi opěrným bodem moravských markrabat proti Jihlavě ve 14. a 15.stol. Za válek s Matyášem Korvínem v r. 1468 byl pobořen. Z hradu jsou zachovány části paláce a dvoupatrové věže, zbytky hradeb a základových zdí budov. Provedený archeologický výzkum potvrzuje, že šlo o ojedinělou středověkou stavbu tzv. dvojhrad. Zde jsme se občerstvili a  kochali  krásným okolím. Vydali jsme se po zelené zn. do Přímělkova. Cestou jsme opatrně sestupovali do údolí potoka Brtnice, který se v Přímělkově vlévá do Jihlavy. Prošli jsme chatovou osadou a došli na vlakovou zastávku do Přímělkova. Na dnešní vycházku se i přes obavy z deště dostavilo 31 turistů a našlapali 6 km. 

Jarka Kohoutová   

SOBOTA – 9. 9. 2017

AUTOBUSOVÝ VÝLET – KOST, VESEC, HUMPRECHT

Ráno v 7 hod. odjíždíme autobusem na výlet do Českého ráje, na hrad Kost, NS Plakánek, Vesec u Sobotky a lovecký zámek Humprecht v Sobotce. Předpověď počasí je nám nakloněno a těšíme se na krásný a hezký sobotní den. Nejdříve jedeme z H. Brodu směr Kolín, dále přes Kopidlno do Jičína a odtud už je to kousek na začátek naší trasy. V 9 hod. s námi autobus zastavuje u rybníka s názvem Šlejferna. Zde se společně vydáváme na trasu, kde jdeme po MTZ kolem Buškovského mlýna a rybníku do obce Střehom. Odtud se vydáváme kolem vodního mlýnu Střehom a studánky Roubenka na rozcestí NS Plakánek – údolí. Dále pokračujeme NS údolí Plakánek kolem skal, rybníku Obora na hrad Kost. Zde je poskytnuta příležitostná chvíle na občerstvení, prohlídka okolí hradu a částečná prohlídka hradu. Po odpočinku jdeme zpět NS až na rozcestí, kde už jsme předtím byli a dále pokračujeme podél Veseckého potoka do obce Vesec u Sobotky. Kdy se, ale nejdříve zastavujeme u lavičky Járy Cimrmana. Odtud už je to kousek do centra obce, kterou si důkladně prohlédneme a informujeme se na místní vývěsce o historii obce a zde natočených spoustě zajímavých filmů. I zde si dopřejeme lehkého občerstvení a jdeme po silnici k soše sv. Jana Nepomuckého, kde se zároveň nachází dříve zlomená a nyní nově zasazená Semtínská lípa. Zde se už naše trasa stáčí směrem k cíli našeho výletu, kdy nejdříve jdeme přes obec Libošovice a Nepřívěc ke hřbitovu v Sobotce, kde se zastavíme u hrobu Fráni Šrámka, kde se v centru města nachází zároveň i jeho rodný domek. Od hřbitova jdeme do dalšího bodu dnešního výletu a to na lovecký zámek Humprecht. Odtud jsou panoramatické výhledy v trochu v mlživém oparu. Je odtud vidět na vrch Tábor, Trosky, Kozákov, Vyskeř a v dálce Ještěd, Ralsko a Bezděz. Po prohlídce, kdy máme dosti času se vydáváme do centra města, kde se zastavujeme na občerstvení a prohlídku města. Odtud už je to kousek k žst, kde na nás čeká autobus. Po nastoupení se vydáme zpět k domovu, ale počasí je hezké, tak ještě zajedeme na předem neplánovanou rozhlednu s názvem Čížovka, která má název po nedaleké obci. Odtud už se skutečně vydáváme k domovu a přes M. Boleslav a Kolín se vracíme zpět. Co říci závěrem, že výlet se nám skutečně vydařil, spousta z nás navštívila spoustu zajímavých míst a každý z nás jsme si vše užil dle svého uvážení a hlavně vše bylo také o počasí. Celkem jsme nachodili s pochůzkami po městě od 15 do 17 km.      

Ladislav Rasocha

STŘEDA– 6. 9. 2017

FILIPOV - ZÁMEK A PARK

Ve středu 6. 9. v 8.51 jsme odjeli do žst. Čáslav. Dnešní vycházky se zúčastnilo 31 turistů. S určitou obavou jsem účastníky seznámil s trasou, podél trati a po mírně frekventované silnic až k zámku. Tento je veřejnosti nepřípustný. Je zde alzheimer centrum kde klienti mohou využívat prostor kompletně zrekonstruovaného zámku. Tento svým vzhledem připomíná zámek v Hluboké nad Vltavou. Park je volně přístupný, se zajímavou vegetací a kaplí. V parku jsme posvačili. Mírně poprchalo. Následoval návrat, stejnou cestou až k závorám. Odtud část turistů šlo k vlaku směr domov. S ostatními jsem procházel část města k Podmětkému rybníku. Prošli jsme hezké náměstí, s bohatou výzdobou květů. Byl čas pozdního oběda. Někteří šli do cukrárny, ostatní do restaurace. Za celkem příjemného počasí jsme ušli 10 km.  

 

 

Míla Musil

ÚTERÝ– 5. 9. 2017

Z POHLEDU DO KRÁTKÉ VSI

V 9.45 hod. jsme vlakem odjeli z Havlíčkova Brodu do Pohledu. Po krátké informaci o trase vycházky jsme došli k zámku, prohlédli si jeho okolí, poslechli si krátkou informaci o historii zámku a udělali nezbytné společné foto. Potom jsme pokračovali ulicemi obce a po ŽTZ se vydali lipovou alejí k poutnímu místu u sv. Anny. V místě, kde se alej přibližuje hlavní silnici, se některé turistky zastavily u stánku prodejce ovoce a zeleniny a zakoupily si česnek nebo nějaké ovoce na cestu. U kostela sv. Anny jsme si odpočinuli a občerstvili se z vlastních zásob. Prohlédli jsme si okolí kostela sv. Anny a vzpomínali na doby, kdy bylo v budově bývalých lázní v provozu pohostinství a hlavně na pramen osvěžující čisté vody, který dříve vytékal pod kapličkou. Letos přestala voda z tohoto pramene po 130 letech téci. Od poutního místa jsme pokračovali stále po ŽTZ až do Krátké Vsi. Se zpožděním (pan řidič měl problémy s výměnou pásky ve strojku na jízdenky) jsme po 13. hodině odjeli autobusem nazpět do Havlíčkova Brodu. Počasí se nám vydařilo, babí léto s chladným ránem, s modrou oblohou a příjemnou denní teplotou. Vycházky se zúčastnilo 28 turistů, ušli jsme asi 6 km. Děkuji Janě Adamové, že se mnou vycházku vedla a Emě Dočkalové za doplňující informace o Pohledu a jeho okolí.

 

Vlaďka Doležalová

SOBOTA - 2.9.2017

48. ROČNÍK HAVLÍČKOBRODSKÉ PADESÁTKY

V sobotu 2. září 2017 se konal 48. ročník turistického pochodu Havlíčkobrodská padesátka. Navzdory pátečnímu velmi vytrvalému celodennímu dešti přišlo na start celkem 194 turistů, kteří se nebáli, že možná zmoknou. Odměnou jim i pořadatelům byla sobota sice pod mrakem, ale bez deště. Již tradičně bylo připraveno celkem šest tras pro pěší turisty, tři cyklotrasy a také jedna dětská a jedna běžecká varianta. Na dětské trase, která byla dlouhá šest kilometrů a dalo se na ní jet i s kočárkem, čekalo celkem 15 zastavení. Děti a mnohdy i jejich rodiče, zde plnili drobné vědomostní a dovednostní úkoly, potkali pohádkového vodníka a pavouka křižáka a svoji zručnost mohli předvést při malování turistických značek. Zpestřením bylo i zastavení, kde si malí turisté mohli zblízka prohlédnout hasičské auto a vybavení opravdových hasičů. Běžecké trasy se zúčastnili 4 odvážní muži, které mávnutím praporku s logem KČT odstartoval starosta města pan Jan Tecl a kteří bez problémů doběhli do cíle ještě před stanoveným časovým limitem. Odměny pro běžce nám věnovala firma Hervis, která je partnerem běžecké turistiky. V cíli účastníci všech tras dostali Pamětní list, drobnou odměnu a propagační materiál věnovaným Městem Havlíčkův Brod. Chtěla bych poděkovat všem pořadatelům na dětské trase, na „štábu“ V Rámech, na kontrolách, Městu Havlíčkův Brod za spolupráci, zaměstnankyním Všeobecné zdravotní pojišťovny, které zájemcům na startu měřily krevní tlak a tělesný tuk, hasičům za ochotu spolupracovat na „kočárkové“ trase a především všem účastníkům, bez kterých by naše přípravy neměly smysl. 

Lenka Žáková

STŘEDA– 30. 8. 2017

OD RYBNÍKU K RYBNÍKU

Na vycházku od Pávovského rybníku k Černému rybníku se vydalo 13 turistů. Šli jsme od vlakové zastávky Bosch na Starý Pávov a dále po ZTZ lesem přes Mlaka a Vysoký kámen do Smrčné. Zde jsme posvačili na hřišti TJ Smrčná. Pokračovali jsme na hráz Černého rybníku a pak do Větrného Jeníkova.  Ušli jsme celkem 13,5 km docela svižně, protože v Jeníkově jsme měli ještě hodinku čas na občerstvení v místním pohostinství. Počasí bylo letní, krajina kolem krásná, tak byli všichni spokojeni.  

Božena Blažková a Milena Beránková

ÚTERÝ– 29. 8. 2017

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD ŽĎÁRSKO, FRYŠAVA, TŘI STUDNĚ

Vyjeli jsme autobusem za krásného počasí za obec Cikháj, kde pod Žákovou horou vystoupili turisté na dlouhou trasu. Turisté krátké trasy se převezli autobusem do Fryšavy, podívali se na sochy Houby, kde jsme udělali společné foto a vyšli k Medlovskému rybníku, kde se občerstvili. Po neznačené cestě  navštívili novou  křížovou cestu a došli do Tří Studní, pokračovali ke studánkám Vitulka a Barborka, vyhledali  sochu Hejkala  od Olšiaka. Po občerstvení U Loubů,  se někteří podívali k rybníku Sýkovec. Krátká trasa byla celkem  9 km. Turisté dlouhé trasy vyšli po silničce a poté po červené zn. na vrchol Žákové hory, navštívili Stříbrnou studánku, pramen Svratky označený Luďkem Munzarem. Pokračovali po zelené zn. s odbočkou k Památníku partyzánského odboje a bunkru. Došli do Fryšavy, navštívili místní hospůdku. Pokračovali tak jako krátká trasa  přes Medlovský kopec k rybníku Medlov a do Tří Studní. Našlapali celkem 17,3 km. Celou dobu nás provázelo modré nebe se skvělými výhledy na  Žďárské vrchy. Plní dojmů z krásné přírody jsme v 16 hodin spokojeni odjeli domů

 

                                                                                                         Jarka a Zdeněk Kohoutovi

SOBOTA– 26. 8. 2017

CESTAMI JAROSLAVA HAŠKA – krátká trasa

V sobotu naše parta turistů odjela v 7.39 hod. do Světlé n.Sáz.-město. Z důvodu opravy tratě vlak odjel o 10 minut dříve než obvykle. Rozdělili jsme se na trasy 10 a 20 km. Tentokrát vedly trasy přes Pohleď, kde byla kontrola a občerstvení, bez vstupného jsme navštívili skanzen. Krátká trasa vedla z Pohledě podél Sázavy do Světlé nad Sázavou, dlouhá trasa přes Lipnici n.S. do Světlé n.Sáz. Ve městě jsme navštívili Informační centrum, od startu a cíle ve škole na Lánecké ulici byla možnost každou celou hodinu navštívit  středověké městské podzemí. V cíli nás čekala odměna: diplom, sklenička s upomínkou na pochod, razítka  a nálepky do Sběratelské brožury ke 130 letům KČT. Po občerstvení, které organizátoři  připravili se slevou na ceně jsme se nasytili a spokojeni odjížděli domů. Pořadatelům patří velké poděkování za přípravu a průběh pochodu. Zúčastnilo se 20 turistů.

                                                                                                                        Jarka Kohoutová

 

– dlouhá trasa

V sobotu jsme se zúčastnili pochodu Cestami Jaroslava Haška ve Světlé n/S. Po příjezdu vlaku  jsme se šli přihlásit do místa startu. Po zapsání jsme vyrazili po značkách do Pohledi. Tam jsme se občerstvili a zakoupili turistické známky a pokračovali po různých skupinách dále na  pochod. Na mostě v Pohledi zastávka, se trasy rodělily na 10 a 20 km. Trasa 20 km vedla  přes Ředkovec, Broumovu Lhotu a  Vilémovec na Lipnici. Dali jsme si razítko do deníčku,  prohlédli okolí hradu a pokračoval přes Závidkovice a zámecké rybníky do cíle ve Světlé n/S. Tam jsme dostali diplom a skleněný pohár. Ještě jsme si dali malé občerstvení a odešli na vlak do Havlíčkova Brodu. Pochod byl pěkný, ale bylo dost velké vedro. Bylo nás kolem 20 turistů.

Mirek Friedl

STŘEDA– 23. 8. 2017

ZE STVOŘIDEL DO SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU

Máme krásný slunný den, proto nálada ve vlaku z Havlíčkova Brodu do Stvořidel byla výborná. Jdeme celou cestu po červené turistické značce podél Sázavy. Proti proudu řeky je nejhezčí pohled na nádherný úsek ze Stvořidel do Smrčné. V Mrzkovicích u stánku s občerstvením si dáváme svačinku a dělíme se na dvě skupiny. Šest turistek spěchá na rychlík a ostatní potom ve stejném tempu pokračujeme po cyklostezce až do Světlé, kde máme ještě dost času na další občerstvení nebo na oběd. Téměř 12 kilometrů dnešní vycházky si krásně užilo devatenáct turistů.

Jana Bartoňová, Majka Kubová

ÚTERÝ– 22. 8. 2017

Z ROZSOCHATCE DO CHOTĚBOŘE

Vlakem jsme po 8. hodině odjeli do Rozsochatce. Po vystoupení z vlaku jsme nejdříve popřáli Mileně (Bohumile) Košetické k svátku, pochutnali si na pohoštění, které si pro nás připravila a po nezbytných informacích o trase vycházky se vydali po ŽTZ podle Zámeckého rybníka, prošli částí obce Rozsochatec a odbočili vlevo do kopce. Žlutá značka nás vedla kolem obory Lesorg a kolem samoty Skořetín, lesem, přes louky a po překročení silnice vedoucí do Chotěboře naše cesta pokračovala kolem chatové osady u rybníka Břevnice a u vodní nádrže Břevnice. Bylo příjemné letní počasí, pohodovým tempem jsme ušli asi 7 km. V cíli naší cesty na nádraží v Chotěboři nám ještě zbyla půlhodina na občerstvení. Před 12. hodinou jsme se vrátili do Havlíčkova Brodu. Vycházky se zúčastnilo 30 turistů, z toho 2 malí šikulové předškolního věku.

                                                                          Vlaďka Doležalová

12.-19.8.2017
AŠSKÝ VÝBĚŽEK
 

SOBOTA– 19. 8. 2017

LIPSKÉ PUTOVÁNÍ

Na nádraží se sešlo 9 brodských turistů, kteří se vlakem vydali na tradiční Lipské putování. Po zapsání na startu jsme vyrazili na 11 kilometrů dlouhou trasu. Po silnici směr Dobrohostov, po louce kolem rybníku Kocháňák do Dobrohostova a dále ke Sv. Anně. Zde bylo první kontrolní stanoviště. Dále po modré kolem Čertova kamene a lesem již jdeme podle místního značení. Na kopci U sroubku je druhá kontrola, kde nám razítko dala malá holčička s velikou zodpovědností. Dále nás čekal Radňov, Jalovčí a rybník Paletáč. Vzhůru do kopce po silnici do cíle naší cesty. Na silnici  jsme potkali naše dvě turistky, které přijely pozdějším vlakem. V cíli nezbytné vyzvednutí diplomu a keramické holínky s letopočtem 2017. Počasí nám přálo, mírně pod mrakem, ale příjemně.

Ema Dočkalová

STŘEDA– 16. 8. 2017

Z KAMENICE

Většina zdatných turistů je na týdenním pobytu v Chebu, tak nám na vycházku přišlo jen 7 turistů. Přesto jsme od Kamenické zastávky vyrazili směrem k dálnici, kterou jsme podešli „myší dírou“ a zamířili loukou ke Krasoňovu. Cestou začalo více mrholit, ale během chvíle to zase ustalo. Za Krasoňovem nás polní cesta dovedla nad rybník Tuksa a přes Hejnický potok jsme došli k rybníku Sýkorak. Tady jsme posvačili a opět pokračovali dále přes Bystrou a vzhůru cestou lesem tentokrát nad dálnicí až do Humpolce. Místo plánovaných 12 km to bylo 16 km, ale došli jsme to v pohodě a odjeli domů.

Draha a Jan Peterhansovi

ÚTERÝ– 15. 8. 2017

Z KRÁSNÉ HORY PŘES VADÍN

Před vystoupení z autobusu v Krásné Hoře jsme napočítali celkem 23 účastníků naší vycházky. Nejprve jsme přešli přes silnici ke kostelu sv. Jana Křtitele, kde již na nás čekala paní Kahounová, která se stará o tento kostel již 50 let, což je úctyhodné a obdivuhodné. Ještě před zahájením prohlídky kostela jsme všichni popřáli oslavenkyni, paní Alence Hammerové, k jejím jmeninám. Následně nás paní Kahounová provedla kostelem a popsala nám hlavní oltář, vedlejší oltáře, obě kaple a Kristův hrob. Oltářní obraz je dílem nejslavnějšího českého barokního malíře, Karla Škréty. V době prohlídky kostela probíhala demontáž varhan z roku 1928, která sestrojil pražský varhaník Hubička, uvedené varhany budou nahrazeny zcela novými a po dokončení jejich montáže bude uspořádán v tomto kostele varhanní koncert. Tento kostel patří v současné době pod humpolecký vikariát. Následně jsme si mohli prohlédnout barokní márnici a dřevěnou barokní zvonici se zvony Poledník, Prostředník a Svatojan. V uvedené zvonici bylo původně celkem 5 zvonů, ale 2 z nich byly zrekvírovány pro válečné účely v roce 1916. Barokní kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli byl vystavěn v roce 1692 dle návrhu lipnického zedníka Rathouse. Původně na tomto místě stávala tvrz a na konci 14. století zde vystavěn pozdně gotický kostel, který byl zničen husity při jejich zimní ležení na Valečově. Kolem kostela býval hřbitov, který byl zrušen v roce  1839 a nahrazen z hygienických důvodů novým, stávajícím hřbitovem za obcí. Následně jsme navštívili krásnohorský hřbitov, kde jsme se zastavili u hrobů řezbáře, sochaře a uměleckého kováře Jana Kopice –Malátka, vadínského rodáka, Ing. Zdeňka Zrzavého, zakladatele okrouhlické elektrárny a senátora Josefa Hyrše, taktéž z Okrouhlice. O všech těchto významných lidech jsme se dozvěděli mnoho velmi zajímavých informací. Poté jsme šli po okraji lesa a dále polní cestou na křižovatku před obcí Březinka, Na této křižovatce odešlo 5 turistů na autobus do Březinky a ostatní pokračovali odtud přes Vadín do Okrouhlice. Do Havl. Brodu jsme se vrátili vlakem v 15´00 hod. Ušli jsme celkem 7,6 km.

Zdeňka a Jaroslav Peškovi

STŘEDA– 9. 8. 2017

Z BATELOVA DO HORNÍ CEREKVE

Vlakem jsme dojeli do Batelova a odtud po zelené značce vzhůru do přírody. Polní cesta nás vedla mezi posečenými lány obilí a zelenou kukuřicí. Byly odtud pěkné pohledy do krajiny a do dálky na Javořici. Dále jsme prošli lesem ke dvěma samotám a loukou opět již po modré turistické značce do lesa až k rybníku Hladový. Tady jsme si udělali pauzu na svačinu a dále pokračovali podél lesa a cestou mezi poli až k asfaltové silnici. Ta nás dovedla do Horní Cerekve, kde jsme si chvíli poseděli v hospůdce a již hurá na vlak, který nás dovezl domů. Sešlo se 14 turistů a uťapali jsme v hezkém počasí 10 km.

 

                                                                                                          Draha a Jan Peterhansovi

PO STOPÁCH JEDNÉ Z PRVNÍCH ZNAČENÝCH TRAS

A OSLAVA 125. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠEHO ODBORU KČT V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

Krátce před desátou hodinou dopolední vystoupilo na nádraží v Pohledu 51 turistů. Láďa Rasocha jim sdělil nezbytné informace týkající se dnešní vycházky a všichni společně vyšlápli kolem pohledského kostela sv. Ondřeje k poutnímu kostelu sv. Anny. Sem totiž vedla jedna z prvních značených turistických tras a my jsme se rozhodli zde důstojně oslavit 125. výročí založení KČT tehdy v Německém Brodě. Jirka Moliš všechny přivítal, Jarka Kohoutová krátce vysvětlila důvod dnešní malé oslavy a svou zdravici pronesla i předsedkyně KČT pro oblast Vysočina Marie Vincencová a za naše přátele z Jihlavy jsme velmi milá slova slyšeli od Míly Bradové. Za libého doprovodu harmoniky jsme si všichni pěkně zazpívali, rozdali pamětní listy, Almanachy i malé odznaky  a samozřejmě nechyběl ani slavnostní přípitek. Přesně ve 12,00 hodin za krásného bití zvonů jsme opouštěli „svatoanennský kostel“ a po ŽTZ odcházeli alejí zpět do Pohledu. Tady jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna odjela zpět do Havlíčkova Brodu vlakem a druhá vyšlápla pěšky po ČTZ. Celkem se vycházky a malé oslavy, kterou provázelo sice větrné, ale slunečné počasí, zúčastnilo 55 turistů.

Lenka Žáková

SOBOTA– 5. 8. 2017

23. ročník LÉTO V ŽELEZNÝCH HORÁCH

Většina turistů vyjela na dálkový pochod do Sobíňova v 7.12 hodin, ostatní v 10.16 hod. Každý si zvolil trasu dle své zdatnosti. Naše parta vyšla po naučné stezce a těšila se z krásné letní přírody. Po dojití do cíle jsme obdrželi Pamětní list, malý dáreček a spěchali jsme na občerstvení s bohatým výběrem zajištěné zastupitelstvem obce Sobíňov. Odpoledne bylo  na letním parketě posezení na koncertu trampských písní. Každý spokojený odjížděl domů. Děkujeme pořadatelům za obětavou a perfektní přípravu pochodu.

 

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

STŘEDA– 2. 8. 2017

PODÉL DYJE DO ZNOJMA

Dnešní vycházka začala komplikací: vedoucí Míla Musil se ze zdravotních důvodů omluvil a jel s námi jenom do Luk nad Jihlavou. Bohatě ho ale nahradil Milan Barták, který nás úspěšně dovedl do cíle, i cestu vlaky měl výborně připravenou. Cestovali jsme tedy do Hodonic s trojím přestupováním: v Jihlavě, Okříškách a Znojmě. Z Hodonic jsme putovali po modré TZ přes Tasovice /1. občerstvení/,Dyji a Dobšice /2. občerstvení/. Tuto část jsme absolvovali za příjemného polojasného až zataženého větrného počasí, ale po poledním posezení v Dobšicích se téměř vyjasnilo a začalo být vedro. Ve Znojmě jsme prošli kolem Louckého kláštera a pak po dosti strmých schodech a silničce vystoupali nahoru a šli kolem kostela sv. Mikuláše a rotundy sv. Kateřiny. Z výšky byly krásné výhledy na okolí města s řekou Dyjí. Znojmem jsme i procházeli a kochali se hlavně historickými památkami. Před odchodem k vlaku došlo ještě na jedno občerstvení, pak následoval odjezd po 15. hodině a tentokrát jen 2 přestupy. Do Havl. Brodu jsme přijeli před 18. hodinou. Trasa se všem pěti účastníkům moc líbila, nachodili jsme asi 17 km.

Alena Hladká

ÚTERÝ– 1. 8. 2017

NA ZAJEČÍ SKOK

Vyjeli jsme přímým vláčkem do Jihlavy –Staré Hory, kde nás čekali další turisté. Celkem se nás sešlo dvanáct. Vyšli jsme po červené značce stinnou alejí a jen krátké kousky trasy jsme šli otevřeným terénem. Na Zaječím skoku jsem seznámila přítomné s historií a pověstí Zaječího skoku. Zde jsme posvačili a pokračovali  cestičkou  po červencovém polomu, už odklizeným a nově značeným terénem. Sestoupili jsme po svahu opatrně dolů k řece, míjeli jsme sérii chatiček ze všeho možného postavených. Zastavili jsme se a pobavili čtením různých veršíků, které byly uloženy ve schránkách ve dřevěné skříňce zvané „Veršomat“. Byly zde také uloženy   knihy k zapůjčení. Ve stínu jsme došli až do Rantířova. Zamířili jsme do restaurace U Golema, kde jsme se občerstvili. Po odpočinku  jsme se ještě šli  podívat  k Pekelskému – Pekárkově mlýnu a došli ke krásné nádražní budově v Rantířově. Spokojeni a v pohodě jsme odjeli  domů do Havlíčkova Brodu. Našlapali jsme 7 km.

                                                                                                                        Jarka Kohoutová

SOBOTA – 29. 7. 2017

TŘEMOŠNICE - PRACHOVICE

Je sobota a naše plánovaná vycházka. Dnešní vycházka je do Železných hor. Máme slíbeno hezké počasí. Přepravujeme se vlakem do Třemošnice, odkud již šlapeme po svých Hedvičiným údolím a dále bočním žlabem přicházíme do obce Starý Dvůr. Po ČTZ jdeme vzhůru do Skoranova a odtud až do Prachovic, kde se těží vápenec. Měníme TZ barvu na žlutou a lesama se vracíme kolem Lovětínského rybníka Lovětínskou roklí zpět do Třemošnice. Sešlo se nás 19 a ušli jsme 14km. Na hradě Lichnici postavili nově rozhledničku jako je na Orlíku u Humpolce a tak naši hoši Milan a Fanda to byli prozkoumat.

Draha a Jan Peterhansovi

STŘEDA – 26. 7. 2017

OKOLO HAMERSKÉ PŘEHRADY

Odjeli jsme z vlakového nádraží v počtu 14 do Hlinska. Ve Ždírci nad Doubravou se k nám ještě připojil Jirka Moliš. V Hlinsku jsme odešli po modré značce do Hamrů. Zde jsme opustili značku a šli neznačenou cestou k přehradě. Po jejím levém břehu jsme došli do Studnice. Zde jsme se napojili na červenou značku a přes Svatojánské lázně došli zpět do Hlinska. Polovina z nás ještě ve Studnici zhlédla výstavu fotografií. Celkem jsme ušli 12 km.

Pavel Kuta

ÚTERÝ – 25. 7. 2017

VLKOVSKEM

Odchod od fary v parku v 9 hodin. Parkem jsme přešli okolo rybníka Cihlář, Vlkovskem, okolo Hajdovce pěšinkou pěkně v chládku až k rybníku Zádušní, kde jsme lesem vpravo okolo chat došli až k silnici Havl. Brod – Rozsochatec. Kousek jsme museli jít po frekventované silnici až k polní cestě do Občin. Po projití Občinami jsme po silničce došli až k naší zahrádce za Vršovicemi. Po kávě a malém občerstvení se skupinky turistů rozešly na poslední 2 km ke svým domovům. Bylo nás 24 i s Věrou Trtíkovou, která zvolila kratší trasu.

 

 

Marta Kudlová

SOBOTA – 22. 7. 2017

NA LUCKÝ VRCH

V sobotu ráno začalo bouřkou a deštěm. Na nádraží dlouho nikdo nepřicházel a vypadalo to, že vycházku odvoláme. Když se blížil odjezd vlaku postupně přišlo 11 turistů a ve Ždírci nad Doubravou se přidala tři děvčata z Přibyslavi. Do Oldřiše u Poličky jsme dvakrát přestupovali. Při posledním přestupu v Borové vláček ujel jednomu turistovi, který nutně odskočil a nikomu nic neřekl. Nezaváhal a po žluté značce pokračoval přímo na Lucký vrch. My ostatní jsme dojeli do Oldřiše, dvě oslavenkyně Míla a Draha nás pohostily sladkostmi a poté jsme vyšli po zelené zn. na Lucký vrch. Cestou začalo vykukovat sluníčko a mohli jsme se kochat krásnou letní krajinou. Na Luckém vrchu jsme se na chatě setkali s naším turistou, občerstvili se a zakoupili turistické suvenýry. Tato chata byla v začátku své existence majetkem KČST Polička. Zde jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina pokračovala do Telecího k Lukasově zpívající lípě a poté pokračovala do Borové. Druhá skupina vyšla po žluté značce do Borové. V Borové jsme se zastavili na občerstvení buď ve Švandově roubence nebo v motorestu U Dostálů. Spokojení jsme odjeli domů a v 15.51 hod. jsme byli v Havlíčkově Brodě. Delší trasa byla 12 km, kratší 8 km.

                                                                                                         Jarka a Zdeněk Kohoutovi

STŘEDA – 19. 7. 2017

LETNÍ KRAJINOU

Na dnešní vycházku jsme si museli přivstat, protože  autobus nám jel brzy  ráno do malé  obce Vilémovec, tj. součástí  Lipnice nad Sázavou. Po seznámení s trasou a pohoštěním  od dvou oslavenců jsme se vydali od rozcestníku po ŽTZ  na trasu. Šli jsme směrem na Radostovice, Malý Mlýnek ( je usedlost na Pstružném potoce pod vsí Kochánov, kde stával mlýn.) Potom do Františkodolu, to je samota patřící k Světlé n/ Sáz., na rozhraní katastrálních území Lipnička a Kochánov, kde byl dříve rovněž mlýn. Poté do osady Mariadol a odtud po lanovém mostě jsme přišli do železniční zastávky Mrzkovice. Tam jsme se v kiosku posilnili a odpočinuli. Náš cíl je Světlá n/ Sáz.  vlakové nádraží. Dnes nás šlo 21 turistů, z toho 2 malé děti, trasa měřila 12 km, počasí nám přálo, sluníčko pěkně hřálo.

 

Majka Sedláková, Jana Píšová

ÚTERÝ – 18. 7. 2017

Z MÍROVKY DO ŠLAPANOVA

V 8:05 odjíždíme vlakem do Mírovky, kde se k nám připojují ještě Naďa a Fredy Simunovi. Po poblahopřání Nadě k jejímu výročí a malém občerstvení se vydáváme ke Skřivánčímu vrchu, kde tentokrát skřivánci zpívali jako na objednání. Rozumným tempem docházíme k Vysoké, přes čtvrť nových domků pak k chalupám pod obcí Čistou, lesem k tzv. Lesním domkům a kolem plotu Čepra, přes tzv. Křižovatky, k vlakovému přejezdu do Šlapanova. Ušli jsme 8 km. Zde dochází k rozhodování, na vlak v 11:40 a nebo do restaurace na pivo a kávu a odjezd vlakem ve 12:55 do Havl. Brodu. Nakonec do restaurace nás z 21 účastníků vycházky jde jen šest a ostatní jdou na první vlak. Ale život tropí hlouposti, těch šest si v klidu v restauraci popíjejí pivko a kávu, zbytek turistů postupně slyší několik hlášení o zvyšujícím se zpoždění vlaku. Nakonec první vlak odjíždí do Havl. Brodu s 53 minutovým zpožděním a ti co byli na pivku, čtvrt hodiny za nimi. Díky všem za účast.

Zdeněk Kohout

SOBOTA – 15. 7. 2017

PŘES HADINU

Vycházka začala deštivým ránem, na nádraží se nás sešlo 7 statečných. Z Plačkova, kam nás dovezl vlak, jsme šli v pláštěnkách, ale nejdříve nás čekalo pohoštění od Zdeňka Kohouta. Upekl nám výborné frgále, tak jsme si moc pochutnali a že prší nám ani nevadilo. Šli jsme zkratkou přes les do Rozkoše a dále lesem ke třem jezírkům. Kousek dál po lesní cestě a vyšli jsme nad Čejovem. Přestalo pršet, a tak se nám šlo hned veseleji i zvláště když místy prokouklo i sluníčko. Potom nás silnička zavedla přes Hadinu k rybníku Hadina a po hrázi jsme namířili do Humpolce. Ještě se stavit v hospůdce a hurá na vlak. Ušli jsme 12 km.

Draha a Jan Peterhansovi

8. -15. 7. 2017
RYCHLEBSKÉ HORY
 

STŘEDA – 12. 7. 2017

CESTIČKAMI VLÁDI ŠKVAŘILA

Jako každý rok, letos za krásného počasí, jsme se šli projít naší Vysočinou a zároveň si připomenout, kudy nás vodíval Vláďa Škvařil. I když tento týden je zároveň týdenní zájezd do Jeseníků, sešlo se nás celkem patnáct. Ze zastávky Vysočina u Štoků, jsme se vydali směrem Studénka, navštívili údolí s Novákovými rybníky, pokračovali do Úhořilky, navštívili mléčnou farmu, nakoupili spoustu mléčných výrobků a volným tempem pokračovali směrem k vesnici Dobrohostov, kde je známé poutní místo Svatá Anna, ale protože jsme tam byli na jaře, tak jsme se tam nestavovali. Potom už nám zbývala jenom krátká cesta do zastávky Radňov, kde jsme dojedli zbylé zásoby a počkali na odjezd domů. Díky všem za účast,

 

Zdeněk Kohout

ÚTERÝ – 11. 7. 2017

OKOLO ŠACBERKU

Dnešní vycházka nevyšla. Ráno dost pršelo, nesešli jsme se. Alespoň příroda zajásala.
Milena Beránková

STŘEDA – 5. 7. 2017

Z OKROUHLICE

Krátce po deváté hodině přijelo vlakem do Okrouhlice 13 turistů.  Čtyři turisté na nás čekali v Okrouhlici a v Babicích se přidala ještě Ilona Poláčková, celkem nás tedy na vycházku vyšláplo 18. Šli jsme po ZTZ přes Babice a Volichov odkud jsme pokračovali přes Vitonín a Svitálku a neznačenými místními cestami přes Kojkovice a Mozolov jsme se vraceli zpět do Okrouhlice. Protože byl svátek, tak nám jel vlak až před patnáctou hodinou a nám tak zbyl i dostatek času pro navštívení nově otevřené hospody na zasloužené občerstvení. V pěkném prázdninovém letním počasí jsme našlapali 13 km.

Jana Bartoňová, Majka Kubová

ÚTERÝ – 4. 7. 2017

ZE STVOŘIDEL DO LEDČE NAD SÁZAVOU

Před odjezdem vlaku z Havlíčkova Brodu na Stvořidla jsme odhadovali počet účastníků této vycházky kolem 20 turistů. Několik turistů přistoupilo na železniční zastávce v Perknově a dalších několik na Okrouhlici. Ve Světlé náš vlak musel čekat na rychlík ze směru Brno, který měl zpoždění cca 35 minut, a tímto rychlíkem přijeli další turisté. Po vystoupení z přeplněného vlaku na Stvořidlech a po přejití lanové lávky přes Sázavu jsme naši vycházku zahájili informací o jejím plánovaném průběhu. K našemu velice milému překvapení jsme napočítali celkem 44 účastníků této vycházky. Následně jsme vyrazili po červené turistické značce po levém břehu řeky Sázavy směrem k cíli naší vycházky, v Ledči nad Sázavou. Po překročení Kouteckého potoka jsme museli přítomné turisty informovat, že musíme vynechat prohlídku Pinkasova mlýna z důvodu nepřítomnosti majitele mlýna a tím nemožnosti prohlídky. Dále jsme postupovali po červené turistické značce a po překonání stoupání a překročení silnice spojující nemocnici v Háji a pobřežní asfaltovou komunikaci jsme sestoupili lesem na uvedenou komunikaci směřující do Ledče nad Sázavou. Na turistickém odpočivadle blízko bývalého kamenolomu jsme se občerstvili a společně vyfotografovali. Při této přestávce byla podána informace o historii Pinkasova mlýna. Následně jsme pokračovali do Ledče nad Sázavou, kde jsme měli cca 1 hodinu do odjezdu vlaku, proto někteří účastnící využili tohoto času k občerstvení v místních restauracích, popř. k návštěvě obchodů. Počasí pro tuto vycházku bylo ideální, ušli jsme cca 7 km. Po 15´15 jsme se vrátili do Havlíčkova Brodu.

Zdeňka a Jaroslav Peškovi

PÁTEK – NEDĚLE 30. 6. - 2. 7. 2017

OSLAVY 90. LET ZALOŽENÍ CHATY NATURFREUNDE VE WILTHENU V NĚMECKU

V květnu jsme obdrželi pozvánku na oslavy 90. Let založení chaty ve Wilthenu. Rozhodli jsme se zúčastnit. Nakonec odjeli tři členové našeho oddílu a náš kamarád Petr z Nymburka. V pátek ráno vyrážíme vlakem směr Liberec. Zde na nás čeká Petr a nakládá zavazadla do auta. Protože se rozhodujeme pro občerstvení v místní restauraci, ujíždí nám přímý vlak do Žitavy, další jede jenom do Hrádku nad Nisou. Rozhodneme se pro pěší výlet. Vyrážíme k rekreačnímu areálu Kristýna, zde přecházíme hranice a dojdeme na předměstí Žitavy. Protože nenacházíme staničku úzkorozchodky, volíme cestu místním autobusem. I na něj nám platí naše jízdenka Euro-Nisa-Ticket. Dál pokračujeme vlakem až do Wilthenu. Na nádraží nás už čeká Petr s Kirsten a auty nás odváží na chatu. Na chatě nás čeká občerstvení a vzpomínáme na naše dřívější účasti. Ráno vyrážíme autem do Neukirchenu (k žst. Neukirchen-West) a vyrážíme na nejvyšší vrchol Horní Lužice Valtenberg. Bouda je uzavřena, bohužel i rozhledna. S Věrou pokračuje dál přes Waldhaus až na Nordkap (nejsevernější výběžek ČR). Podél Hraničního potoka poměrně náročnou cestou pokračujeme na hraniční přechod a zahýbáme zpět do Německa, Docházíme do vesničky Steinigtvolmsdorf. Protože čas se nachýlil, vzdáváme posledních cca 5 km a voláme Petrovi, aby pro nás přijel autem. Dáme se do gala a odcházíme na oslavu. Po uvítání všech hostů následuje promítání filmu o historii chaty (budeme mít k dispozici, pošlou nám CD poštou). Pak je bohaté občerstvení a následuje zábava. Výborně se bavíme, některé písničky zanotujeme, Škoda lásky dvojjazyčně zazpíváme. Spokojeně usínáme. Ráno po snídani nás Petr odváží až do Kolína. A jsme doma.

                                     Ludmila Kocmanová

SOBOTA – 1. 7. 2017

KAMENSKÉ ALEJE

Krátce po osmé hodině jsme se vydali vlakem do Kamenné, kde se konal tradiční letní pochod s názvem Kamenské aleje. Nejprve jsme po vystoupení vlaku popřáli dnešním oslavenkyním a pak jsme vyšlápli na Žižkův kopec, kde pochod začínal. Z připravených tras si každý z nás vybral podle svého a vyrazili jsme do okolí Kamenné a někteří až do Štoků. Počasí bylo slunečné a docela teplé, pouze v cíli se přihnal mrak a vítr a chvilinku nás potrápil. Náladu nám ale zlepšilo nejen setkání a popovídání se známými turisty, ale i dobrá klobáska od pořadatelů. Nechybělo ani pivo, káva, čaj, prostě co kdo chtěl☺. Většina z nás se vracela lehce zpožděným vlakem kolem 13,45 hodin do Havlíčkova Brodu. Havlíčkobrodských turistů se akce zúčastnilo 30.

Lenka Žáková

STŘEDA– 28. 6. 2017

PŘES MELECHOV

Vlakem jsme dojeli do Smrčné s 30 minutovým zpožděním. Z časových důvodů jsme museli udělat změnu. Vyšli jsme po modré turistické značce, stoupali jsme přes Koňkovice až ke „Trojáku“. Tady je křižovatka tří turistických značek, my jsme pokračovali dále po zelené značce na vrchol Melechova. Došli jsme k bývalé rozhledně a podívali ke studánce, bohužel vyschlé. Od rozhledny jsme scházeli po žluté turistické značce do Stvořidel, kde jsme se krátce občerstvili a vlakem odjeli domů. Ušli jsme asi 11 km a zúčastnilo se 26 turistů.

                        Jana Bartoňová a Majka Kubová

ÚTERÝ– 27. 6. 2017

ÚDOLÍM TICHA

Z vlakové zastávky Perknov vyšlo na trasu 24 turistů. Zastavili jsme se na Veselickém kopci a kochali se krásnými výhledy do krajiny. Odbočili jsme na lesní cestu k chatě Boubelka. Po krátkém občerstvení nás pěšina vedla Údolím ticha podél Úsobského potoka do Údolí lásky. Po ČTZ jsme došli do Klanečné, kde jsme se zastavili u rodného domku pana opata Tajovského. Úvozovou  a potom  polní cestou jsme došli do Okrouhlice. V Okrouhlici polovina turistů odjela vlakem do Havlíčkova Brodu a ostatní využili občerstvení v nově otevřené hospůdce a odjeli později. Počasí bylo příjemné a těch několik kapek, které spadly nás jen osvěžily. Našlapali jsme 8 km.

                                                                                                     Marie a Bohumír Špačkovi

SOBOTA – 25. 6. 2017

PŘES KLUCANINU DO VEVERSKÉ BITÝŠKY

Sešlo se nás na nádraží 10 brodských turistů a jeden host. Odjíždíme rychlíkem do Tišnova (kupodivu s minimálním zpožděním) kromě Milana, který nás stíhá osobákem. Za ještě příjemného ranního počasí vyrážíme přes město kolem nemocnice na rozhlednu Klucanina. Stavitelé při její rekonstrukci mysleli na to, že les poroste, rozhledna vysoko převyšuje okolní stromy. Kocháme se nádhernými výhledy. Dále pokračujeme po modré do obce Hradčany, zastavujeme se na místě, kde se obnovuje městská šibenice. Čeká nás nepříjemný dvoukilometrový úsek po silnici do obce Březina. Dále už jdeme po červené podél řeky Svratka až do Veverské Bítýšky. Cesta je pěkná, převážně ve stínu, překonáváme pouze dva obtížnější úseky. Ač to vypadá, že vycházka bude suchá, děvčata zařizují občerstvení v RS Brněnka. Další občerstvení je až ve Veverské Bítýšce. Převážná část stíhá MHD do Tišnova, zbytek jede později do Kuřimi. Protože v sobotu jsou v jízdním řádu některé spoje vynechány, máme při přestupech dostatek času na další občerstvení. Do Havlíčkova Brodu se vracíme podle plánu v 18.00 hodin. Našlapali jsme 16 km.

Ludmila Kocmanová

STŘEDA – 21. 6. 2017

NOVÉ HRADY, VYSOKÉ MÝTO

Na první letní den, středu 21.6.2017, se uskutečnil autobusový zájezd (45 pasažérů) do Nových Hradů a Vysokého Mýta (30°C) v českomoravském pomezí. Rokokový zámek – 1774-1777 byl zbudován ve stylu francouzských letních sídel, zámku se proto přezdívá „české Versailles“. Zámkem nás velice poutavým vyprávěním provedli majitelé zámku – Petr a Magda Kučerovi, kteří objekt koupili v roce 1997 za 14 milionů a uvedli jej svoji pílí do úžasného současného stavu. (Mobiliář nás „provedl“ vývojem nábytku a uměleckých řemesel – např. lustry od našich českých sklářů – od 17. do 20. století.) Po prohlídce interiérů zámku a občerstvení v cukrárně zámku jsme se přemístili do zahrad a prošli jsme jednotlivé části zahrad (vstup 50,-Kč): zeleninovou, klasicistní altán, barokní zelené divadlo, bludiště, oranžerii (galerie klobouků), voliéra s papoušky, kopie sochy Matyáše Brauna „Upřímnost“, muzeum cyklistiky v barokní sýpce, leknínové jezírko, bílou zahradu, vyhlídky, vodní kaskády, rozárium, italská zahrada, jeleni, výběh koní, křížová cesta, vodní zahrad, anglická zahrada – vše v nádherně udržovaném stavu! Ve 13 hodin se autobusem přesouváme do 15 km vzdáleného Vysokého Mýta, které nás vítá 67 m vysokými věžemi chrámu sv. Vavřince. S průvodcem navštěvujeme interiér chrámu (trojlodní stavba – obraz na hlavním oltáři je vrcholné dílo Petra Brandla z roku 1728; cínová křtitelnice z roku 1499, dřevěná socha Panny Marie Vysokomýtské z počátku 16. století, zvon Vavřinec menší z roku 1466). Po prohlídce se rozcházíme, většina na občerstvení, poté prohlídka čtvercového centrálního náměstí – největší u nás, uliček s branami a podobně. Tradice Vysokého Mýta je známa celosvětově proslulou karosářskou firmou (1895) Karosou – která vyrábí autobusy dodnes. V 16 hodin opouštíme město a jedeme domů směr Chrudim, Slatiňany, Nasavrky, Ždírec. Trochu se „povozíme“ při řidičem hledajícím“cestu domů“. V 18 hodin jsme doma, máme mnoho krásných zážitků z výletu, spokojenost byla na místě, protože to bylo opravdu pěkné. Zdrávi dojeli, budeme se těšit na další skvostné zájezdy našeho turistického oddílu. Díky.

Miluše Vidnerová

ÚTERÝ– 20. 6. 2017

OŘECHOVSKÉ RYBNÍKY

Dnes se nás sešlo pouze 5. Většinu turistů odradilo teplé počasí. Odjeli jsme vlakem až do Ořechova. Vydáváme se po modré na Hůrku. Zde se kocháme nádhernými výhledy. Pokračuje stále po modré. Bohužel přehlédneme špatně značenou odbočku, jdeme po pěkné cestě do lesa. Jako správní turisté se vracíme na poslední značku a dál pokračujeme už správně. Když přijdeme na rozcestí, zjišťujeme, že jsme původně byly už jenom cca 200 m od značky, chyběl nám někdo z GPS. Dál už správně odbočujeme na cyklostezku a kolem rybníku po cyklostezce a později koňské stezce dojdeme zpět do Ořechova. Zbývá nám dostatek času na občerstvení v místní restauraci. Všichni jsme přes velké horko cestu zvládli, u chat jsme potkali dobrou duši, která nám nabídla doplnění tekutin. Našlapali jsme 9 km.

Ludmila Kocmanová

SOBOTA – 17. 6. 2017

PŘES BÝCHORY

Na dnešní vycházku s nás sešlo celkem 13. Předpověď se nevyplnila, po celou vycházku jsme nezmokli. Kupodivu i zpoždění rychlíku kvůli rozkopané trati bylo v mezích, takže pohodlně stihneme přestup v Kolíně. Po vystoupení z vlaku přejdeme Labe, a abychom se trošku zahřáli, vyrážíme zkratkou na „týnecký belveder“. Kocháme se krásnými rozhledy do krajiny. Potom přes náměstí a stále po zelené rovinatým Polabím až do osady Jelen. Krátké posezení a občerstvení. Opouštíme značky a vydáváme se nejprve po silničce a později lesem k obci Býchory. V lese bohužel přejdeme odbočku vlevo, takže vycházíme na horním okraji Býchor, obcházíme areál zámečku a potom po žluté na konečnou staničku řepařské drážky. Časově nám to vychází přesně k odjezdu vláčku. Kolem jedné jsme na nádraží v Sendražicích. Všichni si zakoupíme jízdenky (drážku provozuje parta nadšenců, jízdné je jejich jediným příjmem), nikoho 25 Kč za dvacetiminutovou jízdu nezabije. Prohlédneme si muzeum, zakoupíme upomínkové předměty a vyrážíme směr Kolín. Většina přeslechla upozornění na dobrou hospůdku u Černohlávků, přešla ji a zamířila až na hlavní nádraží. Já s Mirkem a Líbou jsme se zde zastavili a nelitovali. Ceny lidové, pivo za 23, mísa výborné polévky za 15 Kč.  Našlapali jsme 13 až 15 km.

Ludmila Kocmanová

STŘEDA– 14. 6. 2017

TISŮVKA A ŽÁKOVA HORA

Dnešní trasa začínala v obci Cikháj, kam jsme dojeli autobusem ze Žďáru nad Sázavou. Přijely s námi děti, které směřovaly taky na Tisůvku, ale jinou kratší cestou. U autobusové zastávky jsem informovala turisty o Cikháji, bylo nezbytné občerstvení od oslavenců a vydali jsme se na okružní trasu. Nejprve po modré značce kolem hřiště a památníku partyzánům, v lese pak po červené značce s postupným stoupáním na horu Tisůvku k Čertovu kameni ve výšce 800 m. Tam při odpočinku a svačince jsem přečetla něco ze vzpomínek cikhájského rodáka Rudolfa Hegenbarta, pověsti o Tisůvce a Žákově hoře, které si se zájmem vyslechly i děti. Další zastavení bylo na Žákově hoře ve výšce 810m a u Stříbrné studánky, kam jsme dorazili po zelené značce /a částečně po naučné stezce/. Na modře značené cestě jsme si prohlédli ještě jeden pramen Svratky a posléze i místo, zvané Sražená voda. Nakonec nás figurky lesníků správně dovedly zpět do Cikháje. Počasí nám přálo a výlet se všem líbil. Všech 23 účastníků odjelo opět autobusem do Žďáru a odtamtud dříve nebo později do svých domovů.

Alena Hladká

ÚTERÝ– 13. 6. 2017

Z MALČÍNA

Na dnešní vycházku přišlo 25 turistů. Odjeli jsme autobusem do obce Malčín. Po seznámení s trasou jsme se vydali na cestu, která vedla podél lesa. Před lesem bylo sladké pohoštění od Zdeny a Julie. Poté jsme pokračovali ke dvěma mlýnům “Vlčkův a Bradáčův”,  odtud do Josefodolu a po hlavní silnici na vlakové nádraží do Světlé n/ Sázavou. Vycházka byla pohodová, našlapali jsme 7 km. Počasí nám přálo, protože nebylo moc velké teplo.

Mirka Mutlová, Majka Sedláková

SOBOTA– 10. 6. 2017

ČESKÁ SKALICE, RÝZMBURK, BABIČČINO ÚDOLÍ

Místa, kam jsme zamířili 10. června, ve většině z nás vyvolávala vzpomínky na dětství a zájem poznat, k jakým změnám od té doby v naší národní přírodní a kulturní památce – v Babiččině údolí, od té doby došlo.  První společnou zastávkou byl Areál Barunčiny školy v České Skalici, kde je dnes školní třída z té doby, expozice o prusko-rakouské válce 1866 a informační centrum.  Poté jsme se rozdělili – 2/3 účastníků zájezdu šlo pěšky ke státnímu zámku Ratibořice, ti, kterým aktuální zdravotní dispozice nedovolily, přejeli autobusem. Cestou jsme si prohlédli Maloskalický zámek a tvrz, sochu mladé Boženy Němcové v zámeckém parku, kde spoluorganizovala každoroční jiřinkové slavnosti.  Cestou do Ratibořic nás zastihlo několik přeháněk, dvě docela silné. U zámku 35 zájemců nastoupilo do autobusu, který nás převezl do Žernova; z návsi jsme šli na rozhlednu Žernov, odkud byly velmi pěkné výhledy na Krkonoše – Sněžku, Studniční horu, Obří důl a Černou horu; uprostřed Jestřebí hory s Žaltmanem, vpravo Orlické hory s Šerlichem; po modré jsme pokračovali k Rýzmburskému altánu a odtud po cyklostezce zpět k autobusu, kterým jsme se vrátili do Ratibořic. Tyto přejezdy autobusem byly nutné proto, že byl zbořen Bílý most přes Úpu, nový by měl být hotov nejdříve v listopadu.  V Ratibořicích jsme se rozešli dle vlastních zájmů a upřednostnění jednotlivých objektů v Babiččině údolí a po skupinkách jsme postupně navštívili státní zámek Ratibořice, Rudrův mlýn s funkčním vodním manufakturním mandlem, nejkrásnější pomník v ČR - Babička s dětmi, Staré bělidlo s kulturním vystoupením dětského souboru a Viktorčin splav; po naučné stezce Po stopách erbu zlatého třmene jsme se sešli na parkovišti u zámku a odjeli domů.  Odpoledne nám již počasí přálo více, ušli jsme celkem 13 až 20 km.      

  Blanka Vyhnalíková

STŘEDA – 8. 6. 2017

PŘES PASEKY K PRAMENU CHRUDIMKY

Celou noc pršelo, ale ráno slibovalo pěkný den. Sešlo se nás 13. Čekali jsme na zpožděné vlaky, ale v Hlinsku nám přestup na autobus vyšel podle plánu. Na Pasekách foukal vítr, u pramenu Chrudimky však bylo klidno a slunečno. Sestupovali jsme směrem na Filipov, kde jsme se za rozcestníkem posilnili ze svých zásob. Mraky se honily, vítr nás provázel přes Dědovou, ale v lese bylo příjemně, stejně i v Hlinsku. Ušli jsme téměř 13 km. V restauraci naproti nádraží jsme se ještě stihli před odjezdem občerstvit. Vycházka se vydařila, jen v Havlíčkově Brodě nás přivítalo mrholení.

Anna Vránová

ÚTERÝ – 6. 6. 2017

Z DOLNÍ KRUPÉ

Dnešní vycházka začínala v Dolní Krupé. Přes dvůr bývalého lihovaru jsme přešli na úvozovou cestu směřující ke Karlovu k samotě tří krásně opravených domů,tří rybníků a přiléhající chatky. Zde jsme se nasvačili a pokračovali lesem po úzké silničce skoro až ke Zbožici, ale těsně před vesnicí odbočili loukou na Knyk. U mohutného starého dubu byla další zastávka s focením. Pak již následovala obec Knyk a vlkovské lesy z nich všechny cesty vedou do Havlíčkova Brodu. Počasí nám přálo a naše skupina čítající 34 turistů ušla 10 km.

                                                                                                                         Marta Novotná

SOBOTA – 3. 6. 2017

ŽDÍRECKÝ OKRUH

Na tradičním turistickém pochodu byla možnost dle zdatnosti si vybrat tři pěší nebo tři cyklistické trasy. 8 našich turistů si vybralo 12 km pěší trasu a 5 cyklistů 50 km trasu. Na pěší trasu jsme se vydali kolem Pobočenského rybníka  k rybníku Řeka. Zde jsme se krátce občerstvili a šli kolem Štiřího dolu, bohužel pro veřejnost uzavřený, došli do obce Hluboká, podívali se na sochu Josefínu před penzionem U Strašilů. Zde jsme udělali společné foto a vyšlápli  po žluté značce, navštívili divoká prasátka a zastavili jsme se v hospůdce u Řeky. Po žíznivé zastávce jsme pokračovali po červené značce Starým Ranskem a znovu po žluté značce do cíle do Klubovny SDH Ždírec. Zde jsme obdrželi pěkný Pamětní list a zamířili jsme do vyhlášené cukrárny ve Ždírci. Našlapali jsme celkem 16 km. Poté jsme pospíchali na vláček a odjeli v 15.19 hod. do Havlíčkova Brodu. Děkujeme pořadatelům, hlavně p. ing. Šimákovi za přípravu pochodu a pěkných tras.

Jarka Kohoutová

STŘEDA - 31. 5. 2017

JDEME TAM NEVÍM KAM, JDEME TUDY NEVÍM KUDY

Záhadná vycházka vedla po pravém břehu Šlapanky ze Šlapanova do Havlíčkova Brodu. Byla to cesta po neznačených pěšinách, kde snad před náma chodila jen zvěř. Na cestě nás čekalo několik překážek, které jsme bravurně zvládli. Nejhorší překážka asi byla překonání Šachotínského potoka, kde jsme museli přejít po spadlém kmenu. Dále jsme pokračovali k rybníku Lipka a k chatě pana Slámy z Bartošova, kde jsme měli občerstvení, které nám naservírovala kuchtička Ája. Dále jsme stále kopírovali pravý břeh Šlapanky, kde jsme před Mírovkou narazili na ukázkovou práci bobrů, dále pěkně rostlého stromu na kterém by mohly být zavěšeny i čtyři houpačky. Z Mírovky se pokračovalo k železničnímu mostu přes Šlapanku a to už jsme prakticky byli v Havl. Brodě. Děkujeme Z. Kohoutovi za pěkné foto a všem zúčastněným.

František a Alena Simunovi

ÚTERÝ- 30. 5. 2017

Z KVĚTNOVA

V úterý jsem čekala v Květnově na autobus, přivezl mi 21 turistů a šli jsme kolem Hubertky přes Skřivánek, Jalovčí, kolem rybníků do Studénky. Tady nás čekalo malé občerstvení a asi po 1,5 h. jsme se vydali kolem Novákových rybniků do Okrouhličky. Měli jsme dost času na autobus, tak jsme si zašli do Šejdorfského mlýna na pivo. Počasí nám přálo. Bylo dost času si popovídat, snad byla spokojenost. Ušli jsme asi 8 km.            

                                                               Milena Beránková

SOBOTA - 27. 5. 2017

ZA OBRÁZKY DO LESA OCHOZY

Dnešní den se vydařil přesně podle předpovědi počasí – bylo jasno, teplo a příjemně hlavně v lese, pro vycházku jako stvořené. Začali jsme v Novém Městě na vlakové zastávce, kde byla chvilka pro oslavence a jejich příspěvky k občerstvení, informace Míly Špačkové a moje o dnešním plánu cesty:   o Novém Městě a lese Ochoza. Odtud jsme se vydali kolem firmy Medin k lesu a k prvnímu obrázku „U hrobku“ a kamennému kříži. Následovaly „Svatý Hubert“, „Svatá rodina“, pak  mezi stromy probleskoval hotel SKI. V kopci jsme našli studánku Vratislavku s pohádkou. Potom u chráněné přírodní památky Pernovka byl 4. obrázek, další „Tři bratři“ a „U buku“ – tam byla svačina. Po tomto nejvyšším místě cesty jsme sestupovali kolem Černé skály k obrázku „U lyžaře“ a chatařskou oblastí „Zahradníkův kout“ jsme došli k poslednímu obrázku „Rychtářovec“ u koupaliště. Říčka Bobrůvka nás provázela na kraj města, k penzionu Vrchovina, učilišti Bělisko a viaduktu.  Většina turistů šla na vlakové nádraží do hospůdky, několik si cestu prodloužilo přes Vratislavovo náměstí na železniční zastávku. Ti první našlapali asi 10 km, druzí asi 12. Myslím, že se všem 21 účastníkům cesta líbila a vraceli se po 13. hodině domů spokojeni.   

Alena Hladká

STŘEDA - 24. 5. 2017

PRAHA - ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY - VYŠEHRAD

Do Prahy jsme vyjeli za poznáním Židovských památek a procházkou Prahou na Vyšehrad. Autobus nás dovezl na nábřeží Edvarda Beneše, kde u Čechova mostu jsme vystoupili a Ilonka Poláčková, která na nás tady čekala, nás dovedla do Informačního centra Židovských památek. Po zaplacení vstupného nám byla přidělená průvodkyně, s kterou jsme postupně navštívili Staronovou, Maiselovu, Pinkasovu, Klausovu a Španělskou synagogu, Starý hřbitov a Obřadní síň. Průvodkyně nám poutavě vyprávěla o historii židů, jejich způsobu života a o strastiplném osudu. Po ukončení prohlídek se nás ujala Ilonka Poláčková a zavedla nás na Alšovo nábřeží, kde jsme se občerstvili z vlastních zásob, pokochali nádhernými výhledy na Pražský hrad, Petřín, Vltavu. Poté jsme vyšli přes Mánesův most, Kampu, Sovovy mlýny, přešli přes most Legií, kolem Národního divadla, přes Žofín, restauraci Mánes po Rabínově nábřeží k Železničnímu mostu. Vyšlapali jsme na Vyšehrad, nahlédli do kostela, prohlédli hřbitov s významnými osobnostmi. Odcházeli jsme postupně na vyhlídku na řeku Vltavu a Podolí. Došli jsme ke Kongresovému centru, kde stál náš autobus. Počasí nám přálo, sice nohy po tvrdé dlažbě dostaly zabrat, ale stálo to za to. Našlapali jsme celkem asi 10 km a zúčastnilo se 49 turistů. Ilonce Poláčkové děkujeme za dobrý námět a hlavně za trpělivost s námi.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová 

ÚTERÝ- 23. 5. 2017

ZE ŠLAPANOVA

Ve Šlapanově jsme čekali na turisty, kteří přijeli vlakem. Po přivítání 38 turistů jsme se vydali na vrchol Vysoké, kde jsme se všichni kochali pěknými výhledy. Zde jsme také posvačili, odpočinuli a potom jsme se po sjezdovce, kde zrovna rozkvétaly orchideje vydali do Mírovky odkud byl odjezd do Havlíčkova Brodu. Děkujeme turistům, že se zúčastnili v tak velkém počtu.

Alfred a Naďa Simunovi

SOBOTA - 20. 5. 2017

NA MEDKOVY KOPCE

Na nádraží se nás sešlo 14. Odjeli jsme vlakem do Holetína. Od vlaku jsme vystoupali na jediný kopec celé vycházky na Medkovy kopce, zde jsme navštívili peklo Čertovinu. Prohlédli jsme si restauraci a recepci. Kvůli velmi vysokému vstupnému jsme do čertích prostor nešli. Někteří si vedle prohlédli výrobu nábytku. Potom jsme odešli zpět do Hlinska okolo Ratajských rybníků. Po marném hledání otevřené restaurace jsme odjeli o něco dříve domů. Délka trasy 8 km, počasí pod mrakem, ale nepršelo.

Pavel Kuta

STŘEDA - 17. 5. 2017

NEJDŘÍV SKANZEN POTOM KÁMEN

Trochu tajemný název a také dost dlouhá trasa, i když rozdělená na polovinu 8 km a 16 km,  možná hodně turistů odradí, ale jaké bylo moje překvapení, když ve Žďáře nad Sázavou se nás postupně sešlo 26. Nejvíce jsem ale obdivoval našeho 95 letého kamaráda Františka Kadlece ze Žďáru nad Sázavou, že se s námi odhodlal absolvovat sice kratší trasu, ale i tak dost náročnou. Autobusem jsme se přepravili do malebné skanzenové vesničky Krátká. Zde bylo krátké seznámení s historií vesničky a vesničku jsme obešli dokola, protože je opravdu krátká. S krásnými výhledy na Buchtův kopec s radarem, Podlesí a za krásného počasí přes Blatiny se vydáváme pod kopec Drátník, kde kamarádi našeho horolezce Radka Jaroše, který zdolal 14 osmitisícovek bez použití kyslíku a je patnáctý na světě který to dokázal, postavili kamenný monument. My jsme zde udělali společnou fotku. Pokračujeme přes Samotín, kde je památník partyzánské brigády „Záře“, kterou vedl Václav František Kadlec, přezdívaný Ivan Hrozný. Zatracený kopec, ten dal nejvíce zabrat Františku Kadlecovi, kterému patří náš obdiv. Pak už jdeme jen dolů až do Kadova, kde se stavíme v restaurantu Klokočí na pivo, kávu a brokolicovou polévku. Dál se ještě všichni vydáváme po ZTZ, směrem k autobusové zastávce z které odjede pod vedením Míly Špačkové skupina, která jde kratší trasu. Ti, co jdou delší trasu, pokračují po zelené tur. značce na Paseckou skálu. Pomocí vlastních sil, ale hlavně řetězů se vyšplháme na skalní vyhlídku, kde se kocháme nádhernou krajinou. Potom pokračujeme přes Studnici a Maršovice na nádraží Nové Město na Mor. Lehce se to napíše jednou větou, ale tady už jsme šli docela slušným tempem, i když i ti poslední, kteří došli na nádraží měli 20 min. čas. No nevím, všichni mi tvrdí, že jsou spokojeni, což mě velmi těší, ale pochyby nějaké mám. V 16:04 odjíždíme os. vlakem do Žďáru nad Sázavou, pak někdo rychlíkem, někdo osobákem do Havlíčkova Brodu. Děkuji všem účastníkům vycházky.            

Zdeněk Kohout

ÚTERÝ - 16. 5. 2017

KOLEM PEKLA

Do Polné odjelo 34 turistů autobusem přes Šlapanov v 10.40 hod. Náš pochod započal v Polné na zastávce autobusu u restaurace „U Smrčků“ a pokračoval kolem bývalého opuštěného nádraží, směrem k rybníku „Peklo“, do míst kde se říká „U višniček“. Dále se šlo kolem asi šestnácti hektarového rybníka až k nově zbudovanému „Malému peklu“, kde jsme odbočili do lesa „Březiny“, ke „Slavičí studánce“  a odtud jsme putovali cestou vzhůru do kopce k vrcholu „Homole“. Cestou jsme se zastavili v místě, kde se v roce 1930 zastřelili dva milenci, protože rodiče jejich vztahu nepřáli. Na vrcholu Homole jsme obdivovali nově instalované 2 sochy, které zde byly umístněny na paměť Jiřího z Poděbrad, který často zajížděl do Polné za svým synem Viktorinem z Kunštátu a zde bylo jeho odpočinkové místo. Tady  se mu zjevil dědeček Osud a předpověděl mu, že se stane českým králem. Celou tuto pověst převyprávěla z vývěsní tabule všem účastníkům s patřičnou profesionalitou Jaruška Štěpánková. Po krátkém odpočinku jsme se vydali prudkým klesáním dolů z Homole, abychom přešli po lávce jeden z chobotů Pekla a pokračovali po druhé straně rybníka s pěknými výhledy na vodní hladinu a protější jeho břehy. Prošli jsme kolem nově zbudovaného koupaliště „Pod Novákova“, kde je půjčovna loděk, různá hřiště a minigolf. Poté jsme míjeli a byli jsme upozorněni na již zrušenou „Vítkovu plovárnu“, která v letech 1927 až 1937  měla podobnou atmosféru jako v Menzelově filmu ROZMARNÉ  LÉTO. Došli jsme až na polenský hrad, kde jsme z parkánu ještě mohli obdivovat krásný výhled na Peklo i samotnou Polnou s překrásným chrámem. Před odjezdem domů zbyl ještě čas na případný oběd v zámecké restauraci i návštěvu „Cukrárny u radnice“ na náměstí.

Miloslav Dont

 

SOBOTA - 13. 5. 2017

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD ČESKÁ KANADA - VALTÍNOV, KAPROUN

Ráno společně odjíždíme za hezkého a slunečného počasí do obce Valtínov, kde vystupujeme na parkovišti pod rozhlednou. Odtud společně jdeme na rozhlednu U Jakuba na Havlově kopci, kde jsme po předem domluveném dřívějším otevření rozhledny srdečně přivítáni. Zde si prohlédneme neuvěřitelná panoramata a sledujeme Českou Kanadu z výšky rozhledny. Samozřejmě u rozhledny, kde se platí vstupné je také občerstvení, kterého jsme využili a občerstvili se jak z vlastních zásob, tak i z místní nabídky pod slunečnou oblohou. Po tomto všem jsme pokračovali po NS na Ďáblovu prdel, ale nejdříve jsme zhlédli krásně upravenou kaskádu místních rybníků. Odtud jsme došli ke kameni s názvem Ďáblova prdel a po prohlídce jsme došli loukou na cestu, kde jsme se rozdělili na krátkou a střední trasu. Turisté krátké trasy společně došli do obce Valtínov, kde na ně čekal autobus a popojeli do obce Kaproun, odkud se šli podívat na úzkokolejnou trať a vlakovou zastávku Kaproun a pomník Járy Cimrmana. Turisté střední trasy pokračovali krásnou prosluněnou přírodou nejdříve přes obec Terezín, kdy jsme posléze došli také do obce Kaproun a zde byla zastávka na občerstvení samozřejmě z vlastních zásob, protože místní dvě restaurace neměli ještě otevírací sezonu. Zde jsme přečkali první naší přepršku, před kterou jsme se schovali v našem autobuse. Po přepršce se počasí opět umoudřilo, a tak jsme mohli opět společně dokončit střední trasu, kdy jsme se také podívali na místo jako turisté krátké trasy. Od úzkokolejné vl. zastávky jsme nejdříve lesní a poté asfaltové cestě došli do cíle naší trasy, kde jsme nastoupili do autobusu a vydali se směrem k domovu. Protože bylo času dostatek a během pěší cesty nebylo žádné občerstvení, tak jsme se zastavili v Jarošově nad Něžárkou v restauraci Samorost, kde jsme se společně občerstvili a během občerstvení jsme zde přečkali další deštivou přeháňku a poté se vydali zpět k domovu. Co říci na závěr, že se nám zájezd vydařil, všichni jsme byli určitě spokojeni a hlavně ten pán na nebi nás podpořil. Celkem jsme ušli krátká trasa 7 km a střední (dlouhá) 14 km.

Ladislav Rasocha

STŘEDA - 10. 5. 2017

OKOLO DRUHANOVA

Dnešní ráno bylo po dlouhé době slunečné a celá trasa také. Vystoupili jsme v Josefodole a mírným kopcem došli do obce Druhanov. Tam nám Jana pověděla něco o historii vesnice, prošli jsme novou zástavbou  domků a na konci Druhanova odbočili doprava kolem hřiště, rybníka, směrem do lesa Lány. Na kraji lesa jsme se posilnili a pokračovali dále po cestě, potom silnicí do Žebrákova, Horní Březinky a Světlé n/ Sázavou na vlak. Celkem nás šlo neznačenými cestami 25 turistů a v nohách máme 11 km. Trasa byla pohodová, skoro samá rovina.

                                                                                                  Majka Sedláková, Jana Píšová

ÚTERÝ - 9. 5. 2017

VLKOVSKEM

Dnes v úterý 9.5. jsme se vydali na vycházku Vlkovskem. U VÚB se sešlo 18 turistů, i když byla docela zima. Šli jsme přes Vršovice, Občiny přes silnici na Chotěboř do Vlkovska. Ještě předtím pod Vršovicemi jsme oslavili narozeniny a svátek našich kolegů turistů. Protože nás moc nebylo, tak jsme se měli moc dobře. Tam nás opustila Maruška Dontová, protože měla doma návštěvu. Po chvíli nás opustila další turistka ze zdravotních důvodů a tak nás nakonec na trasu šlo 16 turistů. Cestou nás taky překvapilo drobné sněžení, ale jen chvilku. Vlkovskem jsme se vrátili domů. Byl s námi taky jeden pejsek. Ušli jsme asi 7km.

                                                                                                                     Míla Špačková

PONDĚLÍ - 8. 5. 2017

PO STOPÁCH PÁTERA JOSEFA TOUFARA DO STŘEDU ČR

Na dnešní den jsem vymyslela pro členy našeho KČT okružní trasu z Leštiny přes Číhošť do Leštiny. Sešlo se nás celkem 12, Milan Barták vystoupil v Sázavce a šel do Číhoště po vlastní trase, ostatní jsme vystoupili v Leštině a pokračovali po silnici do Dobrnic. Za Dobrnicemi nás přestala bavit silnice, nedošli jsme až do Starého Chraňbože, ale uhnuli jsme po vyjeté koleji přes pole. To ještě byla dobrá cesta. Přišli jsme k hroznětínské louce. Zde jsme museli překonat potůček. Bez větších problémů se to všem podařilo. Potom následovalo asi dvacetiminutové kufrování lesem podle hesla „Jdeme tam, víme kam, nevíme kudy“. Konečně nacházíme slušnou cestu a po ní dojdeme na kraj Hroznětína. Za loučkou vidíme silnici, ale čeká nás další překážka – oplocená louka. První branku otevřeme, druhá je opatřená zámkem. Hledáme, kde tesař nechal díru. Soused nám poradí pokračovat přes můstek přes potok a tam najdeme další vrátka, která jdou otevřít. Všichni překážku překonáme, nikdo nespadne do potoka. Dále už přes střed ČR s nezbytným fotografováním a do cíle v Číhošti. Zpět vyrážíme po známé trase po modré TZ. A perlička nakonec: v hospodě se setkáváme s majitelem louky a ten nám sdělí, že branka byla uzamčena pouze jako, bohužel jsme to nevyzkoušeli. Našlapali jsme 14 km.

Lída Kocmanová

SOBOTA - 6. 5. 2017

Z NÍHOVA PŘES KATOV

Konečně se na nás usmálo sluníčko, a tak v sobotu 6.5.2017 vyrážíme do přírody.  11 turistů vyjelo vlakem  do zastávky  Níhov, odkud již šlapeme po žluté turistické značce. Přes obec Katov a Prosatín máme místy pěkné výhledy. Příroda je krásně svěže zelená. Za Prosatínem scházíme do údolí k potůčku Blahoňovka pramenící pod Křižinkovem. Podél vody a místy i přes potok jdeme údolím  k soutoku s říčkou Libochovkou. Tady jsme posvačili a po žluté turistické značce pokračujeme vzhůru přes kopec Mírová na zastávku Dolní Loučky. Trochu jsme se zapotili, ale myslím, že těch 10 km stálo za to.

                                                                                                          Draha a Jan Peterhansovi

STŘEDA - 3. 5. 2017

KOLEM STUDÁNKY

Ve středu 3.5 jsme si přivstali a v 7.05 h. odjeli do Úsobi. Počasí už od rána nám přálo, Úsobský kostel byl zalitý sluncem, zrovna tak byl nádherný zdejší zámek. Obešli jsme ho a zamířili ke Svaté Anně ke studánce. Tady jsme se napili, posilnili, vyfotili u kaple a pokračovali dál po bílém vlastním  značení přes kopec k chatkám u Radňova. Přešli jsme trať a pustili se dál do Dobrohostova. Tady pokračujeme kolem samoty a blížíme se k Úhořilce, ve statku jsme si nakoupili mléčné výrobky. Cesta vedla ke Studénce, odbočili jsme doleva a polni cestou jsme došli nad Novákovou chatu, prošli z části ohořelým  lesem do Okrouhličky. V Šejdorfským mlýně popili pivo a co kdo chtěl na posilněnou a ve 13.15 hod. nás autobus odvezl domů. Vycházka se zdařila. Sešlo se nás 19 turistů.              

Milena Beránková

ÚTERÝ - 2. 5. 2017
DO KOLÍNA ZA VÝHLEDY
 

V úterý 2. května se uskutečnila vycházka do Kolína za výhledy. Cesta vláčkem vesele uběhla a i počasí se umoudřilo a vykouklo sluníčko. Od nádraží jsme šlapali ulicemi města přes náměstí až  k našemu cíli. Tím byl bývalý vodojem nyní rozhledna. Po 216 schodech jsme vystoupali až na vrchol. Paráda! Krásný výhled do širokého okolí. Stálo to za tu námahu. Po krátkém oddechu pod rozhlednou jsme se vrátili stejnou cestou na vláček. Někdo i pivko stihnul. Výletu se zúčastnilo 20 osob.

Helena a František Milichovští

NEDĚLE – 30. 4. 2017

SLET ČARODĚJNIC

Slet čarodějnic se tradičně konal v Pelestrovské hospůdce. Kromě oblíbených opékaných špekáčků jsme užili od několika oslavenců sladké i slané pohoštění a dobrý truňk. K dobré náladě přispěly harmoniky  Jeníka a Jirky, při kterých  jsme si s chutí zazpívali. Počasí nám přálo, i když bylo trochu chladné, ale to nám nevadilo. Zúčastnilo se 75 turistů.

Jarka Kohoutová

STŘEDA – 26. 4. 2017

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO MIKULOVA A ZAJEČÍ

Vyjeli jsme za drobného deště, který postupně ustával a v Zaječí bylo sucho. Zde  jsme navštívili zajímavý kostelík a vyslechli  výklad zdejšího varhaníka p. Rožnovského o historii kostela. Potom jsme vyšli mezi vinicemi k rozhledně Maják na Přítlucké hoře, výhledy byly trochu zamlžené, ale rozpoznali jsme hrady na Pálavě. Zde se někteří v přístřešku u rozhledny občerstvili a pokračovali jsme mezi vinicemi k vinařství U Kapličky. Součástí vinařství je zděná rozhledna Dalibor. Nakoukli jsme do krásné budovy vinařství a vyšli k vinařství Nosreti, kde jsme v Informačním centru nakoupili turistické suvenýry. Došli jsme se podívat na kapličku sv.Floriána a spěchali na náves, kde stál autobus. Přejeli jsme na okraj Mikulova, po modré značce jsme vystoupali na Svatý kopeček, kochali jsme se krásou stavby kostela sv. Šebestiána a okolní krajinou. Sestupovali jsme kolem zajímavé křížové cesty dolů do města. Prohlédli si na náměstí upravené domy, Sgrafitový dům, Dietrichsteinskou hrobku, sousoší Nejsvětější sv.Trojice a navštívili Informační centrum. Po občerstvení jsme vystoupali na Kozí  hrádek odkud byl skvělý výhled na město a okolí. O historii hrádku a města nás seznámil zdejší průvodce p.Hrdlička. Domů jsme odjeli v 16 hodin bez deště, ale  na dálnicí si déšť řádně vše vynahradil a pokračoval až do Havlíčkova Brodu. Poznali jsme krajinu se zakulacenými kopečky plné vinic a  historické specifické stavby pro jižní Moravu.

Jarka Kohoutová

 

ÚTERÝ – 25. 4. 2017

PŘES DOLÍK

V úterý 25. 4. 2017 se scházíme u Billy, kde začíná dnešní vycházka. Získáváme nezbytné informace, kam půjdeme. Naše kroky směřují pod most a podél řeky jdeme na Humpoleckou ulici. V Čechovce máme malou zastávku s občerstvením, které si pro nás připravila Jaruška Štěpánková u příležitosti svého svátku. Nezbytnými doplňky na dnešní vycházce jsou rukavice, igelitové tašky a pytle na odpad. Jsme zapojeni do akce „Čistá Vysočina“ a dnes je to již podruhé, kdy při vycházce sbíráme odpadky. Pokračujeme cestou, směr Dolík, kde nás čeká překvapení. Na kraji lesa u lavičky stojí Maruška Tesařová a má pro nás připrané výborné koláčky. Vyhlížela nás dlouho, což komentovala: „Kde se couráte“? Pomalu se vracíme kolem přehrady zpět do Brodu. Nasbírané odpadky odkládáme u kontejneru v Jihlavské ulici. Počasí bylo přijatelné, s malou dešťovou přeháňkou. Osmi kilometrové vycházky, kterou si připravila Marta Šperlinková se zúčastnilo 36 turistů.  

Marie Hurychová

PÁTEK - NEDĚLE  21.-23.4. 2017

FESTIVAL AMATÉRSKÝCH TURISTICKÝCH FILMŮ

O uplynulém víkendu se v moravské metropoli Zlíně konal další ročník Festivalu amatérských turistických filmů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o páté pokračování tak ho pořadatelé, kterými jsou Kluby českých turistů oblast Valašsko-Chřiby a odbor Vizovice, včetně všech účastníků začali považovat za tradiční. Festival je přehlídka dokumentace činnosti jednotlivých odborů. Společně s námi zastupovaly KČT oblast Vysočina ještě dva jihlavské odbory a jeden odbor ze Žďáru nad Sázavou. Celkem se nás z Vysočiny na Moravu vydalo deset. Z důvodu rekonstrukce zlínského Velkého kina se letošní festival poprvé konal v moderním multikině Golden Apple Cinema . Vidět na velkém plátně promítané prezentace z našich loňských pobytových zájezdů do Krkonoš a Českého středohoří bylo opravdu velkým zážitkem. Festivalové filmy jsme zhlédli v pátek večer a v sobotu dopoledne. Bylo opravdu na co se dívat, protože úroveň filmů a fotografických prezentací neuvěřitelně stoupá a konkurence je veliká. Doprovodným programem celého festivalu byla výstava fotografií „Ze života KČT“, která byla volně přístupná v budově magistrátu města Zlína a také pateční beseda s cestovatelem a fotografem Richardem Jaroňkem  tentokrát na téma „potápění mezi žraloky". Na sobotní odpoledne pro nás pořadatelé připravili velmi zajímavou exkurzi do zlínských filmových ateliérů a seminář fotografování a filmování. Plni dojmů a zážitků jsem společně s ostatními autory, s ředitelem festivalu Ing. Miloslavem Vítkem, s emeritním předsedou KČT Ing. Janem Havelkou a dalšími přáteli vše velmi kladně zhodnotili při večerním posezení. Třešničkou na dortu byl pro všechny zájemce nedělní výlet do nedalekých Valašských Klobouk, na rozhlednu Královec a hrad Brumov. Navzdory rozmarům aprílového počasí, kdy sluníčko střídaly sněhové přeháňky, jsme si i tuto turistickou část festivalu všichni krásně užili a udělali tak pomyslnou tečku za letošním pátým ročníkem Festivalu amatérských turistických filmů a fotografií a spokojeně jsme se vraceli z Valašska domů na Vysočinu.

Lenka Žáková

SOBOTA – 22. 4. 2017

CHOTĚBOŘSKÉ PUTOVÁNÍ

Na nádraží v Chotěboři vystoupilo z vlaku pět turistů, včetně dvou účastnic dětské trasy. Po prezenci jsme se vydali po vlastním značení kolem sochy Ignáta Hermanna až k Břevnické studánce. Tady jsme se oddělili od dětské trasy a pokračovali po ŽTZ až do Rozsochatce, kde v místní restauraci byla kontrola. Po krátkém občerstvení jsme šli stejnou trasou zpět až do lesa za Rozsochatcem, kde jsme opustili turistickou značku a opět po vlastním značení přes obec Svinný došli až do cíle. Celkem nás bylo pět z toho tři jsme šli trasu 15 km a dvě turistky dětskou trasu.

František Pithart

STŘEDA – 19. 4. 2017

PŘES KALVÁRII

Ráno se sešlo 12 turistů na autobusovém terminálu i přes nepříznivé počasí. Jeli jsme do Věže a cestou přistoupilo ještě 5 turistů, takže konečný stav je 17 turistů. Vystupujeme ve Věži a jdeme po žluté značce směr Mozerov. Nad Věží oslavujeme narozeniny s Vilmou Machovou a Jirkou Fantou, přejeme hodně zdraví. Vyrážíme kolem lesa po neznačené cestě ke Kalvárii. Je to nejvyšší kopec - 615 m.n.m. Scházíme ke Kojkovičkám, přejdeme silnici a pokračujeme do Čekánova. Z kopce dolů přes Perlový potok do Hlavňova. Odtud jdeme do Krásné Hory ke hřbitovu, dále po stezce Jana Zrzavého přes Vadín do Okrouhlice na vlak. Trasa 12 km, účastníků 17.

Jana Bartoňová, Marie Kubová

ÚTERÝ – 18. 4. 2017

Z MALČÍNA DO OKROUHLICE

Dnešní vycházka byla trochu jiná než ostatní. Kromě batohů se svačinou jsme se na ni vydali vybaveni pracovními rukavicemi, igelitovými taškami a pytli. Máme rádi přírodu, a proto jsme se připojili k akci Čistá Vysočina a rozhodli se při naší vycházce pomoci přírodě sbíráním odpadků, které tam zanechali neukáznění a nepořádní lidé. Autobusem jsme po 11. hodině dojeli do Malčína a po ŽTZ jsme se vydali kolem Žižkovy studánky do Dobré Vody. Tam jsme u popelnic zanechali první pytel zaplněný odpadky. Dále jsme pokračovali po neznačené cestě lesem, prošli kolem Dobrovodského rybníka, překročili silnici spojující Lučici s Pohledí a lesem a polní cestou dorazili do Olešnice. Tam jsme na návsi u kontejnerů zanechali další pytel naplněný odpadky. Z Olešnice už to nebylo daleko do cíle naší cesty, do Okrouhlice. Přes nepříznivou předpověď nám počasí přálo, byly pěkné výhledy a chvíli nás i zahřálo jarní sluníčko. Aprílové počasí nás ale ke konci vycházky neminulo. Poslední kilometr se zatáhlo, začal foukat studený vítr a spustila se vydatná chumelenice.  Ve 14.20 jsme odjeli autobusem nazpět do Havlíčkova Brodu. Děkuji všem, kteří se přes nepříznivou předpověď počasí vycházky zúčastnili. Bylo nás 17 a našlapali jsme asi 8 km.

Vlaďka Doležalová

SOBOTA – 15. 4. 2017

VELIKONOCE V POHLEDI

Vyjeli jsme vlakem se podívat na tradiční Staročeské Velikonoce na Michalově statku do Pohledi u Světlé nad Sázavou. Pořadatelem akce je Spolek pro obnovu Českého království. Nejdříve jsme  byli svědkem vynášení smrtky, obchůzky návsi s řehtačkami a vyslechli jsme koledy. Krásný velikonoční program připravil a předvedl folklorní soubor Škubánek ze Světlé nad Sázavou. Po programu jsme navštívili místnosti ve statku, ve vyzdobené světnici byl připravený stůl s tradičním jídlem pro velikonoce v době před zrušením nevolnictví. Prohlédli jsme si hospodářské potřeby k jarní práci na poli, pohladili koníka a kravku. V dalším domku nabízeli proutěné zboží, perníkové a cukrářské výrobky. Naproti statku jsme navštívili staročeskou hospůdku, kde jsme si mohli objednat tradiční jídla. Ve vedlejším domku  byla ukázka ručně dělaných suvenýrů k velikonocům. V areálu statku uvádělo Kočovné loutkové divadlo Rózy Blechové pohádku Perníková chaloupka. Po prohlídce a občerstvení jsme postupně  odcházeli k vlaku. Posledních osm odešlo do Světlé nad Sázavou na rychlík v 13.40 hod. do Havlíčkova Brodu. Akce se zúčastnilo 21 turistů a našlapali asi 8 km.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

STŘEDA – 12. 4. 2017

JARNÍ VYCHÁZKA

Ve středu 12.4. jsme vlakem dojeli do Lípy. Už na nádraží na nás padaly kapky vody, obloha neslibovala nic dobrého. Pokračovali jsme dál přes Hladový mlýn, tady jsme se zastavili s majitelem, pozval nás až do kuchyně, kde mají starý kamenný stůl. Cesta vedla dál do Suché, podél cesty vyrostly dva nové rybníčky. Dál jsme pokračovali kolem jejich kulturního domu směr Hubertka. Cesta vedla dál směr Skřivánek, tady jsme vzpomněli na Vláďu Škvařila a už jsme museli přidat do tempa, taky začalo pršet a rovnou polní cestou jsme mířili do Štoků. Konec byl uchvátaný, ale dobře to dopadlo, autobus nám neujel. Nakonec pršet přestalo, ušli jsme 10 km.

Milena Beránková

ÚTERÝ – 11. 4. 2017

K PELESTROVSKÉ STUDÁNCE

V úterý jsme vyšli podle plánu k Pelestrovské studánce. Na kraji lesa jsme se zastavili a oslavili jsme krásné narozeniny s Jaruškou Kotasovou. Potom pokračujeme dále kolem vodárny, Dráťáku a dále lesem ke studánce. Ochutnali jsme vodu, udělali si fotku se svatým Pelestrem a dělíme se na dvě skupiny. Jedna jde už do Perknova a druhá skupina jde podle plánu do hospůdky. Po občerstvení se zase dělíme na skupiny. Jedna se vrací po stejné cestě domů a druhá skupina v počtu dvou turistek jdou podle plánu do Perknova. Počasí nám docela přálo, ale byla docela zima, ale nepršelo. Ušli jsme asi 9km a šlo nás 39 turistů.

Míla Špačková

NEDĚLE – 9. 4. 2017

TRNAVSKÉ KONIKLECE

V počtu 6 turistů jsme se vydali podpořit odbor KČT v Trnavě u Třebíče, kde jsme se stali účastníky tradičního pochodu přes PP Kobylinec na Trnavské koniklece. Nejdříve jsme dojeli vlakem do Velkého Meziříčí a poté, abychom vyplnili čas, došli do obce Oslavice, odkud jsme popojeli vlakem do obce Rudíkov. Zde jsme si prohlédli místní sportovní a kulturní zařízení včetně místní rozhlednové vyhlídky. Dále jsme došli do obce Trnava, kde jsme se zaregistrovali, občerstvili a vydali se do PP Kobylinec, kde jsme si prohlédli spoustu konikleců. Dále už naše cesta vedla do cíle naší trasy to do obce Budišov, kde jsme se občerstvili v místní restauraci a vyplnili čas do odjezdu vlaku. Vycházka se nám moc líbila a ke všemu přispělo krásné a slunečné počasí. Celkem jsme nachodili 18 km.

Láďa Rasocha

SOBOTA – 8. 4. 2017

DO VESELÍČKA ZA ORCHESTRIONEM

V 7.49 hodin vyjela parta turistů do Žďáru nad Sázavou a po informacích o trase jsme poblahopřáli Mílovi Musilovi k jeho narozeninám. Pod vedením Zdeňka Kohouta se vydalo 24 turistů po modré turistické značce do Veselíčka. Druhá parta vyjela v 10 hodin a pokračovala vlakem do cíle ve Veselíčku. Zde jsme si pošmákli na výborném řízku s bramborovým salátem. Jirka Moliš zahrál oblíbené písničky na harmoniku a my jsme si s chutí zazpívali. Nechyběla ukázka orchestrionu z roku 1850, který dodnes je funkční a vyslechli jsme několik skladeb. Poté postupně odcházeli na vlak domů. Ze Žďáru pěšky našlapali turisté celkem 8 km. Akce se zúčastnilo 60 osob.

Jarka Kohoutová

STŘEDA – 5. 4. 2017

JARNÍ VYSOČINOU

Přes nepříznivé počasí na zastávce vystoupilo z autobusu 18 turistů. Vycházku zahájila Zuzka tradičně seznámením s trasou a jako bonus jsme měli občerstvení od Míly Malé. Ze Skřivánku jsme se vydali směrem na Smilov lesem, kde jsme obdivovali rozkvetlé blatouchy. Dál jsme pokračovali kolem koupaliště a potom nás Zuzka zavedla na hráz rybníka zvaného Horňák, kde zavzpomínala na své dětství. V dobré náladě jsme prošli Smilovem a vyfotili se u Prostředního rybníka. Dál pokračujeme kolem samot směrem na Vysokou, zastavujeme se na krátké občerstvení na kraji lesa. Po doplnění energie a překonání hlavní silnice, jdeme podél plotu Čepra až nad Šlapanov, který pozorujeme z nadhledu - bohužel stále ještě v mlze. Za železniční tratí se rozdělujeme - někdo jde rovnou na nádraží, někdo do restaurace na kávičku a Alena Hladká se vydává pěšky do Přibyslavi. Všichni jsme spokojeni, že k nám bylo počasí milostivé - chladné,  ale bez deště. Celkem nás bylo 18 a našlapali jsme 8 kilometrů.  

František Pithart

ÚTERÝ - 4. 4. 2017

Z BŘEVNICE CESTOU NECESTOU

Ráno se zdálo, že bude pršet celý den, ale po 9 hodině pršet přestalo a na nádraží se sešlo 20 turistů. Odjeli jsme směr Břevnice. Na zastávce jsme seznámily turisty s trasou a po sladké tečce od Mirky jsme vyrazili na trasu. Husím pochodem jsme se dostali na konec vesnice, přešli louku a zdolali jediný kopeček na trase. Než se turisté vydýchali, přečetla jsem jim něco o začátcích Břevnice. Pokračovali jsme podél trati až pod most v Pohledštích Dvořácích. Zde vycházka skončila, někdo šel do hospůdky na polévku, ostatní se vydali k domovu. Musím všechny pochválit, byli vzorní. Našlapali jsme 5 km a bylo nás 20.

Ema Dočkalová, Míla Špačková

SOBOTA - 1. 4. 2017

NA GULÁŠEK DO KNYKU

V sobotu na prvního apríla jsme se vydali na velmi dobrý gulášek do Knyku. Bylo nás přihlášeno 25 zájemců. Vyšlo nás 23 turistů a ostatní jsme posbírali cestou. Někteří už na nás čekali v hospůdce v Knyku. Počasí nám velmi přálo, bylo teplo a krásně slunečno. Po občerstvení různými nápoji jsme si dali ten gulášek. Po obědě nám Jirka Moliš pěkně zahrál a my si zazpívali. Spokojeni a nasycení se vracíme domů zase za pěkného počasí, i když už foukal vítr. Celkem nás bylo 26 turistů a našlapali jsme asi 11 km.

Míla Špačková

STŘEDA - 29. 3. 2017

NA BLEDULE

Plánovaná vycházka na dnešní den byla již druhá „ bledulová“, ale na opačný konec kraje, kde většina z nás nikdy nebyla, tak jsme se těšili a čekali, jestli budou „jiné“ a byly! Na náš průzkum jsme vyrazili z Havlíčkova Brodu vlakem v 9.51 do Leštiny u Světlé nad Sázavou v počtu 35 turistů a těšilo nás, že se s námi vydaly i nové tváře. V Leštině jsme s Majkou podaly nezbytné informace o trase a také trochu o historii obce a pak jsme se všichni vydali po ŽTZ k cíli. Cesta vedla částečně obcí, potom přes louky, kolem Leštinského a Kunického rybníka až k obci Chlum, kde jsme si pověděli o historii bývalého hradu a měli jsme před sebou cestu Chraňbožskými lesy. Název nás zaujal již, když jsme připravovaly tuto vycházku. Pověst říká, že název je od příhody, která se stala sedláku Vávrovi, který v noci procházel těmito lesy, na cestu mu svítily bludičky, on se bál a stále si opakoval„chraň Bože, chraň Bože“ a odtud prý pochází název Chraňbože.Po lesní silnici jsme se dostali k prvnímu „ bledulovému“ zastavení Malá Olšina, nádhera, před námi samé bledule a byly opravdu jiné, krásně rozkvetlé a velké! Zde při pohledu na tu krásu jsme posvačili a po krátkém odpočinku jsme se vydali k druhému zastavení Velká Olšina a tady už se jen ozývalo „to je krása, jak voní a jak jsou velké a co jich tu je!“ Je to opravdu velký zážitek vidět takto rozkvetlý les kolem sebe, však jsme to také zdokumentovali společným fotem a pomalu jsme se vydali na zpáteční cestu, která vedla lesem až k rybníku Markus, kde byla opět informativní zastávka a po hrázi jsme pokračovali k silnici do Dobrnic na kávičku a hořký mok. Čekala nás ještě prohlídka hřbitova a cesta do Leštiny na vlak, tak jsme se osvěžili a vesnicí, která má asi 65 obyvatel jsme došli ke hřbitovu, a tam čekalo mnohé z nás překvapení. Zde jsou totiž uloženy ostatky herce Pavla Landovského, které obklopuje velmi zajímavý pomník z hrubě sekaného kamene. K vlaku jsme pokračovali polní cestou na silnici do Leštiny a pak k nádraží, 13 km trasu jsme za krásného počasí a myslím, že spokojeni ukončili chvilkou čekání na vlak a pak jsme se vydali do Brodu.

                                                                          Majka Sedláková Jana Píšová

ÚTERÝ - 28. 3. 2017

KOLEM JAVORKY NA BLEDULE

Z Havlíčkova Brodu odjelo vlakem 53 turistů. 49 jich vystoupilo na zastávce v Sobíńově a 4 pokračovali do Ždírce a vydali se za bledulemi samostatně. V Sobíňově nás přišli pozdravit Jonákovi. Za krásného slunečného počasí jsme vykročili na trasu. Odbočili jsme po naučné stezce jarní přírodou, lesy a loukami kolem Zaháňského rybníka do Hlíny. Z Hlíny cesta pokračovala lesem po MTZ  k Javorce. Všímali jsme si prvních kvítků podbělu a devětsilu. Viděli jsme i několik keříků rozkvetlého lýkovce. Od Javorky jsme šli po známé cestě k bledulím. Kvetly v plné kráse po obou stranách cesty. Došli jsme k Pobočenskému rybníku a ŽTZ  nás zavedla do Ždírce. Zastavili jsme se v cukrárně a odjeli spokojeně domů. Našlapali jsme 9 km.                                                          

                                                                                                        Marie a Bohumír Špačkovi

SOBOTA - 25. 3. 2017

37. ROČNÍK JARNÍ VYSOČINOU

Na startu nás bylo několik skupin, ale všichni jsme se sešli na Pelestrově. Po občerstvení jsme se vydali zpět do cíle.

Ema Dočkalová

STŘEDA - 22. 3. 2017

OD TRATI KE TRATI

Středa, pošmourné ráno s výhledem na dešťové kapky po celý den. No, to zase bude vycházka! Kdo ví, jestli vůbec někdo přijde. První přichází Fanda Pithart, pak Lída Kučírková, která se sice trochu ošívá a váhá, jestli má vůbec s námi jet, ale po ujištění, že nebudeme závodit, tak se rozhodla, že pojede. Přichází Milan Barták, Pepa Topolovský a Jirka Fanta. Těsně před odjezdem přichází Míla Musil. A je nás sedm! Když dojedeme do Přibyslavi, tak se radujeme, že přistupují Míla Košetická, Míla Malá a Alena Hladká. A už je nás deset! Při přestupu ve Žďáře nad Sázavou a při vystoupení na zastávce Nové Město na Moravě zjišťujeme, že už trochu prší. Najdeme ČTZ a po ní se vydáme směrem Petrovice a Řečice. Tady obdivujeme kapličku sv. Rodiny a křížovou cestu. Vyhlídky daleké moc nebyly, ale přesto vidíme Nové Město, Harusův kopec a určujeme vesnice v okolí. Pro docela velký a protivný vítr se vzdáváme toho, že tady posvačíme a pokračujeme směrem k Obyčtovu a doufáme, že v blízkém lese najdeme závětří a budeme konečně svačit. V Obyčtově obdivujeme známý kostel Navštívení Panny Marie, stavíme se u Olšiakovy sochy želvy a vydáváme se směrem k zastávce Ostrov nad Oslavou. Vzhledem k tomu, že všichni byli stateční a čile šlapali, tak jsme ušetřili přes hodinu času na zastavení se v místní hospůdce v Ostrově, což byla docela fajn tečka za mírně provlhlou, vycházkou. Domů odjíždíme ve 13:19hod. Díky všem účastníkům. Našlapali jsme 17 km.

Zdeněk Kohout

ÚTERÝ - 21. 3. 2017

PŘES KOMÁROV DO SKUHROVA

Autobusem jsme dojeli do Lučice. Po krátkém uvítání a seznámení se základními  informacemi o této obci  jsme popřáli Majce Sedlákové k svátku a pochutnali si na výborném pohoštění, které si pro nás připravila. Potom jsme se v počtu 33 turistů vydali obcí po silnici vedoucí do Skuhrova a asi po 700 metrech odbočili vlevo na polní cestu a ta nás dovedla kolem rybníka a lesa do osady Janovec. Po málo frekventované  silnici jsme došli na Komárov, kde stojí stará zchátralá a zčásti již opravená zemědělská usedlost. Tam se naše cesty rozdělily. Sedm turistek se rozhodlo jít do Malčína a odtud se před 13. hodinou vrátit domů, ostatní jsme opačným směrem po ŽTZ pokračovali do Skuhrova. Cesta vedla lesem, který patří společnosti LESY Rytíře Stanglera, na což nás upozornil informační panel na okraji lesa. Je to společnost zabývající se správou lesa a obchodem se dřevem. Po příchodu do Skuhrova zbyl čas na občerstvení v motorestu U Tří lip. Před 15. hodinou jsme se autobusem vrátili do Havlíčkova Brodu. Byla to první jarní vycházka v tomto roce. Počasí bylo příjemné, usmálo se na nás i sluníčko a  našlapali jsme asi 8 km. Myslím, že si všichni vycházku hezkou jarní přírodou užili.

                                                                Vlaďka Doležalová

SOBOTA - 18. 3. 2017

ZAHÁJENÍ JARNÍ TURISTISKÉ SEZONY NA VYSOČINĚ

Vyjeli jsme autobusem za  deštivého počasí do Třebíče.  Na nádvoří zámku probíhala prezence, kde jsme dostali plánky tras, odznak, který sloužil jako vstupenka do všech městských památek, na rozhledny, výstavy, neboť vstupy byly zdarma. V 9 hodin začalo slavnostní zahájení, navázání stuhy na tradiční klíč předsedou  KČT Třebíč Láďou Tomášem a předsedkyní oblasti Vysočina Marií Vincencovou. Otočením klíče byla zahájená jarní turistická sezóna. Všechny trasy vedly přes Židovské město a městské památky. Cíl všech tras byl na sportovišti v Petrovicích, kde jsme dostali pamětní listy, na prodej bylo jakékoliv občerstvení, k tanci i poslechu hrála hudba. Škoda, že chlad a vítr nás donutil odejet dříve domů. Pochodu se zúčastnilo 50 turistů z Havlíčkova Brodu a celkem asi přes 600 účastníků. V době kdy jsme odjížděli nebyl ještě známý skutečný počet. Velké poděkování za velice zdařilou akci patří pořadatelům KČT Třebíč.

Jarka Kohoutová

STŘEDA - 15. 3. 2017

DO PODZEMÍ VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU

Ve středu 15. 3. se sešlo na nádraží v Havlíčkově Brodě 36 turistů. Odjeli jsme směrem na Světlou nad Sázavou. Cestou ještě přistoupili další turisté v Perknově a v Okrouhlici, takže nás bylo celkem 41 turistů. Vystoupili jsme v Pohledi. Tam jsme oslavili s našimi turistickými přáteli krásné kulaté narozeniny. Potom jsme vyšli po ŽTZ směrem přes vesničku Pohleď a dále na kopec pod Homoli. Na kraji lesa zastavíme a sledujeme okolí. Výhledy byly zamlžené, ale naši Lipnici jsme viděli. Po malé svačince pokračujeme lesem a po modré TZ jdeme přes Příseku do Světlé. Protože v podzemí měli ráno kontrolu, museli jsme počkat až do půl jedné kdy mohla jít první skupina do podzemí. Druhá skupina šla až po půl hodině a jela domů až dalším vlakem. Myslím, že byli všichni, kteří šli do podzemí spokojeni s velmi pěkným výkladem.

Míla Špačková

ÚTERÝ - 14. 3. 2017

KOLEM ŠTOKŮ PŘES HANESŮV MLÝN

Autobusem jsme dojeli do Štoků, po informacích jsme se vydali na vycházku. Cestou jsme se zastavili na místním hřbitově  a vzpomněli na bývalé turisty Emu Medovou a Karla Žáka. Pokračovali jsme po naučné stezce k Hanesovu mlýnu. Zastavili jsme se v místě, kde od r. 1756 na kamenném podstavci stávala socha sedícího Ježíše Krista, vytesaná z kamene. Socha zde byla postavena  na památku dětí ze mlýna, které zadávili vlci. V r. 1993 byla socha ukradena. Od Hanesova mlýna, který vznikl asi v 16. nebo 17.stol., jsme pokračovali podél Mlýnského potoka, který vytvářel krásné meandry, ke Štokům. U koupaliště jsme udělali společnou fotku a přešli k restauraci U Datlíka, kde jsme se všichni občerstvili. Poté jsme linkovým autobusem odjeli domů. Vycházka byla relaxační a cestou jsme pozorovali začátky jara doprovázené zpěvem ptáků. Našlapali jsme  5 km  a zúčastnilo se  38 turistů.

Jarka Kohoutová

SOBOTA - 11. 3. 2017

ÚDOLÍM CHLÉBSKÉHO POTOKA NA BLEDULE

Ráno se na vl. nádraží scházíme v počtu 19 účastníků a společně odjíždíme do Nedvědice. Během naší cesty vlakem se k nám přidají další účastníci vycházky, a tak je nás celkem  22 turistů. Nejdříve jdeme od nádraží do centra obce kolem místního kostela a poté už kopírujeme ZTZ nejdříve podél řeky Svratky, kterou později přejdeme po turistickém mostě a pokračujeme po málo frekventované komunikaci do obce Chlébské, kde se zastavíme u místního informačního panelu. Dále dojdeme na konec obce, kde se nachází vstup do PR a PP Údolí Chlébského potoka, kde je zároveň záchytná stanice na občerstvení i s posezením. Po občerstvení se vydáváme údolím podél potoka, kde se nachází spousta rozkvetlých bledulí a je tedy na co se dívat. Po prohlídce přejdeme Chlébský potok a jdeme NS opět do obce Chlébské, kde navštívíme zrekonstruovanou místní kapličku i s pěkným výkladem. Poté jdeme na okraj obce Skorotice, odkud jsou nezapomenutelné panoramatické výhledy a po MTZ jdeme zpět do Nedvědice, kdy nejdříve dojdeme opět k řece Svratce a poté do centra obce. Zde si dopřejeme v místní cukrárně a vedlejší restauraci občerstvení a poté se už vydáme na nádraží. Vycházka se nám všem moc líbila a samozřejmě k tomu přispělo hezké počasí. Délka trasy byla 13 km.

Ladislav Rasocha

STŘEDA - 8. 3. 2017

K POŘEŽÍNSKÉ TVRZI

Pěkné slunečné počasí a překvapení na zastávce Nížkov, které pro nás ženy připravil Zdeněk Kohout (sladká tyčinka k MDŽ), tak začala pěší túra.  Po seznámení s trasou jsme se vydali kolem Červeného mlýna, přes obec Nové Dvory do Pořežína, ke staré tvrzi, která je zachovalá a obydlená. Při zpáteční trase jsme šli po silnici kolem obory do Ronova (polní cesta, která vedla přes Hřiště do Přibyslavi je již zrušená – rozoraná). Část turistů odjížděla z Ronova vlakem ve 12,45 do Havlíčkova Brodu. Ostatní odjeli dalším vlakem z Přibyslavi.  

Věra Grodlová

                                                                 

ÚTERÝ - 7. 3. 2017

Z POHLEDU

Za drobného poprchávání jsme vyjeli vlakem do Pohledu. Na nádraží po patřičných informacích o vycházce a akcích klubu jsme poblahopřáli dvěma oslavenkyním, které připravily skvělé slané pohoštění. Vydali jsme se nejdříve po žluté značce a poté změnili barvu na červenou turistickou značku. Cestou Pohledem jsme obdivovali v zahrádkách brzké posly jara. Zastavili jsme se v místě, kde stávala tvrz Hadrburk a dnes zůstaly jen vyvýšeniny a zbytky valu. Pokračovali jsme do Termesiv a sestupovali k Havlíčkovu Brodu. Naproti nám přijel v kočárku Dominiček v doprovodu Ládi. U podniku Silnice jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna pokračovala po červené zn. do města a druhá šla podél Sázavy k nádraží. Cestou jsme viděli pozůstatky ledopádů pod skalami Vysočan. Počasí bylo s drobnými přeháňkami celkem příjemné. Zúčastnilo se 26 turistů včetně Dominika a našlapali jsme 7 km.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

SOBOTA - 4. 3. 2017

ZE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

Vlakem v 7.49 hod. jsme vyjeli do Žďáru nad Sázavou. Před nádražím jsem všechny seznámila s historií vzniku a rozvoje města. Popřáli jsme oslavenkyni Míle Dočkalové k narozeninám, která se nám odměnila domácími zákusky. Vydali jsme se přes náměstí do Informačního centra, prohlédli si kostel sv. Prokopa a kolem Moučkova domu a Tvrze jsme sešli po schodech k silnici. Po červené značce jsme vyšli podél Sázavy k Branskému rybníku. Zde jsem upozornila na vznik provizorního kláštera a Hospodářského dvora Lyra. Došli jsme ke Kamennému baroknímu mostu a vyšli po schodech na Zelenou horu. S úctou a pokorou jsme si prohlédli výjimečnou stavbu kostela sv. Jana Nepomuckého a okolního ambitu. Pokračovali jsme po naučné stezce kolem rybníka Konvent k Dolnímu hřbitovu od Santiniho. Došli jsme do zámku, nahlédli do baziliky minor Nanebevzetí P. Marie a sv. Mikuláše, navštívili jsme skvělou výstavu Muzeum nové generace. Po zhlédnutí se někteří občerstvili na recepci zámku nebo v historické hospodě Taferna. Dle osobního rozhodnutí někteří se vraceli buď MHD nebo pěšky na nádraží. Zúčastnilo se 34 turistů včetně 94letého žďárského turisty Františka Kadlece. Našlapali jsme 9 km, s cestou na nádraží 13 km.

                                                                                                         Jarka Kohoutová

STŘEDA - 1. 3. 2017

ZE SVATÉHO KŘÍŽE PŘES MÍROVKU DOMŮ

Po osmé hodině ranní jsme vyšli ze Svatého Kříže kolem samoty Veselých k dalším samotám U Rybnických, Zedníčků do Baštínova a pokračovali k Mírovce. U železničního přejezdu jsme si připomněli, kde kdysi byly stříbrné doly. Pokračovali jsme vesnicí a u mostu přes Šlapanku si řekli, kde bývala frýdnavská tvrz, neboť název Frýdnava nesla obec až do r.1945, poté se změnil název na Mírovku. Kolem útulku pro psy jsme došli lesem k silnici, spojující Havlíčkův Brod a Bartoušov a dále do Přibyslavi. Kolem lesní školky jsme pokračovali lesem přes tzv. Frantálský šprunk, přes Juliin Dvůr do Termesiv. Zde jsme se napojili na červenou turistickou značku a došli do Havlíčkova Brodu. Počasí nám velice přálo, sluníčko nádherně osvětlovalo celou krajinu, takže byly i výhledy. Jen v některých úsecích dosti silný vítr nás řádně provětral. Putovalo 21 turistů a našlapali jsme 11 km.

Jarka a Zdeněk Kohoutovi

ÚTERÝ -28. 2. 2017
PŘES KNYK A VLKOVSKEM DOMŮ

Předjarní slunečné počasí vylákalo na vycházku 49 pěších turistů a jeden turista, malý Dominiček, absolvoval vycházku v kočárku. Autobusem jsme dojeli do obce Rozňák  a vydali se po ZTZ do Knyku. V Knyku jsme se u kapličky vyfotografovali, prošli obcí kolem  Knyckého rybníka a za Knykem, stále po ZTZ, odbočili do Vlkovska. U Zádušního rybníka jsme si chvíli odpočinuli, občerstvili se z vlastních zásob a kolem dalších rybníků na Cihlářském potoce jsme došli až do Havlíčkova Brodu. Pohodovým tempem jsme ušli asi 7 km. Vycházku jsem vedla s Janou Adamovou.

                                                                         Vlaďka Doležalová

SOBOTA – 25. 2. 2017

PROCHÁZKA MĚSTEM ČÁSLAV

Sobotní ráno bylo prosluněné a s modrou oblohou. Vyjeli jsme osobáčkem do Čáslavi. Na nádraží jsem přítomné seznámila s historií města Čáslavi a trasou městem. Při cestě na Kostelní náměstí jsme se zastavovali u zajímavých historických budov. Došli jsme k děkanskému chrámu sv. Petra a Pavla. Pan farář Stařík nás provedl chrámem, seznámil s historií a prohlídka byla ukončena hrou na varhany s krásným mohutným zvukem. Od chrámu jsme sešli po schodech k Podměstskému rybníku a cestou jsme obdivovali mohutné městské hradby. Od Otakarovy bašty, která je pozůstatkem brodské brány jsme došli k Husovu sboru a Evangelickému kostelu. Na náměstí jsme se zastavili u pomníku J. Žižky, mariánského sloupu a kašny. Na informačním centru jsme zakoupili turistické suvenýry, získali razítko a vstupenku na věž kostela. Vyšlapali jsme 232 schodů, abychom se kochali nádhernými výhledy. Poté si každý zvolil buď občerstvení v restauraci nebo v cukrárně a všichni jsme se zase sešli na nádraží. Odjížděli jsme plni nových dojmů do Havlíčkova Brodu. Zúčastnilo se 50 turistů a městem jsme našlapali 5 km.

Jarka Kohoutová

STŘEDA – 22. 2. 2017

ZE ŽDÍRCE DO ŽDÍRCE

Vzhledem k jarnímu tání a kluzkému terénu mimo cest jsem rozhodl trasu vycházky změnit. Z Havl. Brodu odjelo vlakem 11 turistů až do Žďírce nad Doubravou. A tak se stalo, že vlak nezastavil v Sobíňově, protože nikdo nevystupoval. Kamarád Jarda Jonák, který by rád šel s námi, byl na zastávce  schovaný před deštěm v přístřešku a strojvedoucí na nástupišti nikoho neviděl. Velice se mu touto cestou omlouvám.

Po přivítání účastníků vycházky na nádraží ve Ždírci n. D. jsme se vydali kolem výhledny na ždírecké vodárně do Kohoutova. Prošli jsme vesničkou a kochali se pohledem na krásné koně. U lesa jsme odbočili do Benátek. Cesta dál pokračovala až do Krucemburku. Kolem krásné školy, fary a kostela jsme se dostali na náměstí, kde má sídlo Obecní úřad. V Informačním centru jsme si prohlédli Pamětní síň malíře Jana Zrzavého. Po krátké zastávce jsme se dostali postranními uličkami z Krucemburku a po cyklostezce jsme došli zpět do Ždírce n. D. Vlakem jsme se všichni vrátili do Havl. Brodu. Ušli jsme 12 km.

                         Jiří Moliš

ÚTERÝ – 21. 2. 2017

Z MÍROVKY DO BRODU

Úterní ráno vůbec, ale vůbec nevypadalo vlídně. Od rána poprchává, někdy víc, někdy míň, ale tohle nevypadá na to, že by někdo přišel. Včera jsem si prošel původně navrženou trasu a zjistil jsem, že je zcela díky ledu a sněhu neprůchodná. Proto mám připravenou jinou trasu a to zcela vycházkovou. A hele, přichází první vlaštovka Marie, která je odhodlána na vycházku jít i když prší, přichází Květa, Jaruška a Marta a ještě jedna Jaruška. Čas vypršel, jdeme do vlaku, který nás odveze do Mírovky. Jaké překvapení, ve vlaku jsou další dva odhodlaní vycházku absolvovat, Naďa a Fredy. Ze zastávky vyrážíme za střídání většího deště s menším. Jaruška Štěpánková nás obdarovává pochutinami, přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Dál se procvičujeme v převracení deštníků do výchozí polohy, ale vítr si stejně dělá, co chce. Za stálého povídání jsme najednou v Brodě a každý už směřuje ke svému domovu. Bylo nás 8 a našlapali jsme 6 km. Díky všem za odvahu.

Zdeněk Kohout

NEDĚLE – 19. 2. 2017

MASOPUST V BLATNĚ

Tento rok jsme dodatečně zařadili do plánu našich vycházek návštěvu masopustní obchůzky v Blatně u Hlinska. Včerejší deštivé počasí se umoudřilo, odpoledne dokonce vysvitlo sluníčko. Sešlo se nás celkem 16. Z vláčku jsme vystoupili ve Vítanově a vydali se po zelené TZ podél Chrudimky až ke sjezdovce. Zvládli jsme obtížný sestup k lávce přes řeku a pokračovali ulicemi Hlinska na náměstí. Odtud dále podél Chrudimky až do Blatna. Po krátké době potkáváme maškary, jsme všichni patřičně zmalováni, ochutnáme koblížky a další dobroty. Zpět do Hlinska se vracíme každý podle svého uvážení. Všichni se sejdeme na nádraží v 15.00 hodin a spokojeni odjíždíme domů. Našlapali jsme cca 8 km.

            Ludmila Kocmanová

SOBOTA – 18. 2. 2017

U OLEŠNÉ NA MORAVĚ

Ráno se na vl. nádraží scházíme v počtu 14 účastníků sobotní vycházky a odjíždíme do Olešné na Moravě, kde začíná pěší trasa. Od vlakové zastávky se vydáváme do obce Olešná, kde si prohlédneme náves s místním kostelem a památnou lípou. Dále jdeme přírodou na začátek obce Nová Ves, kde odbočíme vpravo a po polní zasněžené a místy blátivé cestě se dostaneme k prvnímu rybníku s názvem Němec. V místním přilehlém lesíku si dopřejeme z vlastních zásob občerstvení a pokračujeme podél zbylých rybníků s názvy Křivka a Trnka až na NS Tři kříže, kde jsou na Kalvárii panoramatické výhledy. Po prohlídce se vydáváme podél hotelu Horní Dvůr do Nového Města na Moravě, kde si každý užije zbytek času do odjezdu vlaku dle svého. Celkem jsme ušli 10 km. 

Ladislav Rasocha

STŘEDA – 15. 2. 2017

VEPŘOVÉ HODY V NOVÉ VSI

Na vepřové hody v Nové Vsi přišlo od vlaku 28 turistů. Provázelo je slunečné a mrazivé počasí. Cesta byla místy velmi kluzká. Ostatní přijeli autobusem nebo auty. V příjemně vytopeném sále se nás sešlo 64. Po dobrém obědě, dle vlastního výběru, jsme si s chutí zazpívali při harmonice Jeníčka Klimeše. Kolem 14 hodiny začali turisté odcházet k autobusu nebo k vlaku. Ti, kteří jeli vlakem, našlapali 8 km.

                                                                                                    Marie a Bohumír Špačkovi

ÚTERÝ – 14. 2. 2017

DO RYBÁRNY K NIKLŮM

V úterý na Svatého Valentýna jsme šli na rybičky k Niklům. Na nádraží se sešlo 28 turistů. Odjeli jsme vláčkem do Petrkova. Vyšli jsme za krásného slunečného počasí přes obec Petrkov, odkud byly krásné výhledy na Dolík, a okolo přehrady jdeme k našemu cíli. Cesta byla docela dobrá až na malé kousky ledovky, kde jsme všichni dávali velký pozor a tak se nikomu nic nestalo. Šli jsme hezky pomalu a tak si to pochvalovali. Bylo nás 28 turistů, ale všichni nešli na rybičky, a tak jsme se před hospůdkou rozloučili. V 10 hod. bylo 8 turistů a ve 12 nás tam bylo 22 turistů. Všichni si pochutnali jako vždy. Trasa byla dlouhá asi 7 km.

Míla Špačková

NEDĚLE – 12. 2. 2017

ZA SV. VALENTÝNEM

V neděli před svátkem sv. Valentýna jsme se společně s turisty z Jihlavy a dalších odborů vydali na vycházku ke kapli sv. Antonína. Kvůli sněhové nadílce, museli pořadatelé trochu pozměnit trasu, ale to jistě nikomu nevadilo. Vyšlápli jsme ze žst. Rantířov po silnici do Vyskytné a odtud kolem Nového Rounku ke kapli sv. Antonína. Tady jsme trochu posvačili, dostali pamětní kalendáříky a vynikající valentýnská srdíčka od pořadatelů z KČT Čeřínek Jihlava. Cesta zpět vedla přímou silničkou do Rantířova. Celkem se akce zúčastnilo asi 140 turistů a nás „broďáků“ bylo 26. Našlapali jsme 8 km.

Lenka Žáková

STŘEDA – 8. 2. 2017

OKOLO BRODU

Kostelní zvon oznamuje desátou hodinu a dvacet natěšených turistů je připraveno vydat se na dnešní vycházku. Kudy půjdeme pod vedením Boženky Megelové a Jarušky Bredové? Jdeme k Bille a podél řeky Sázavy zasněženou loukou k vlakové zastávce v Perknově. Zvuková signalizace upozorňovala na příjezd vlaku, tak se zastavujeme. A to je příležitost pro fotografa ke zhotovení společného fota. Cesta do Veselice je náročná. Ledovka a kopec, to není zrovna ideální. Po zvládnutí této překážky doplňujeme energii malou svačinkou a pokračujeme směr Poděbaby, Občiny a po cyklostezce se vracíme zpět do Brodu. Našlapali jsme cca 10 km.

Marie Hurychová

ÚTERÝ – 7. 2. 2017

ZASNĚŽENOU KRAJINOU

Na dnešní vycházku přišlo 26 turistek, což nás mile překvapilo. Trasa vedla kolem hypermarketu ALBERT, dále k benzínové pumpě a u té se přešlo na zasněženou louku a pole. Jednu chvíli jsme se brodily hlubokým a trochu tvrdým sněhem. Poté jsme sešly na pěšinu, která vede podél železniční tratě směr Pardubice. Ta byla pěkně prošlapaná od srnek. Z pěšiny se odbočilo do lesa, a mírným stoupáním se došlo k zemědělské usedlosti. A odtamtud po ŽTZ  trošku unavené jsme došly zpět do H.Brodu na Žižkov. Trasa měřila 6 km. Bohužel, dneska nepřišel žádný fotograf, takže to máme bez fotek. Počasí skvělé, bez větru.

Majka Sedláková, Jana Píšová 

SOBOTA – 4. 2. 2017

MEMORIÁL LADISLAVA DYMÁČKA V SOBÍŇOVĚ

Ráno se nás sešlo na nádraží 15 pěších turistů a jeden odvážný lyžař. Odjíždíme směr Ždírec nad Doubravou. V Sobíňově přistupuje Jarda. Ve Ždírci se skupina turistů rozdělila. Naše menší jde kolem Pobočenského rybníka na Ransko, přes pole louky do Sobíňova k cíli naší cesty. Po zápisu usedáme k výbornému guláši, zapíjíme zlatavým mokem a před půl dvanáctou odjíždíme domů.                    

Ema Dočkalová

Druhá skupina také asi 15 turistů odjížděla z HB po desáté hodině. Někdo vystoupil v Bílku, někdo v Sobíňově a někdo dojel až do Ždírce. Všichni jsme nakonec dorazili do Sobíňova, vyzvedli jsme si nové pěkné diplomy a občerstvili jsme se každý dle svých chutí.

Lenka Žáková

STŘEDA – 1. 2. 2017

ZE SKÁLY

Je zamlžený den a parta 11 odvážných turistů, kteří přijeli autobusem do Skály, vyráží za dobrodružstvím. Po včerejší chumelenici je všude hromada sněhu a každá noha v tom ujíždí na jinou stranu. Jdeme nahoru ke kostelu a odtud alejí jedlých kaštanů k rybníku Kachlička. Máme štěstí, že úvozová cesta směrem do Zdislavic je projetá traktorem, ale okolo jsou bariéry sněhu. Dále již pokračujeme po silnici do Dubí, kde nás upoutali klokani hopsající ve sněhu. Po kraji silnice jdeme opatrně až do Rozkoše. Máme ještě dost času do odjezdu autobusu a tak jdeme do hospůdky na malé občerstvení. Myslím si, že i když jsme ušli jen asi 7 km tak si to zasloužíme. Všichni jsme odjeli domů v pořádku.

Draha a Jan Peterhansovi 

ÚTERÝ – 31. 1. 2017

Z VYSOKÉ DO HAVLÍČKOVA BRODU

31.1.2017 se uskutečnila vycházka s exkurzí do výrobny bubnů a bubínků do obce Vysoká k panu Václavu Lindlovi. Pro „špatné“ počasí (vítr, chumelenice, neschůdné cesty, silnice) se vycházky zúčastnilo pouze 8 turistů-škoda, bylo to velice zajímavé. Dozvěděli jsme se o původu a výrobě např. cajonů, bongocajonů, džembů apod. – je možné při „otevřených dveřích“ kraje Vysočina shlédnout a navštívit ateliér pana Lindla v měsíci říjnu. Získali jsme adresu na pána, který vyrábí „didžerida“, takže se pokusíme o ekurzi ke konci tohoto roku. Je bezva, když vycházky jsou zpestřovány s poznáním něčeho nového, zajímavého, co ještě neznáme. Ano, život je život, takže se snažíme ho dobře žít.

Miluše Vidnerová 

SOBOTA - 28. 1. 2017

OD KOSTELA V PARKU

V 8 hodin se vydalo od kostela 14 turistů. Směřovali přes park, Vršovice a Občiny do lesa, zasypaného sněhem, překročili potok a podél něj se dostali k Břevnici. Zde odbočili ke kolejím a za nimi napravo do lesa. Vystoupali na kopec a kolem samot sestoupili do Pohledských Dvořáků. Těšili se na útulnou hospůdku, ale ta otvírala, bohužel, až ve 14 hod. Poté všichni zamířili ke svým domovům, někteří se zastávkou v Hypernově. Ušli cca 10 km.

Věra a Václav Dymáčkovi 

STŘEDA – 25. 1. 2017

PŘES DUŠKŮV KOPEC 

Na nádraží se sešlo 18 natěšených turistů. Odjeli jsme vlakem do Pohledu. Tady jsme měli občerstvení, moc dobré koláčky od Mileny Beránkové, se kterou jsme oslavili svátek. Pak jsme vyrazili na cestu přes Duškův kopec. Ze začátku to bylo projeté tak to šlo, ale potom začaly závěje. Díky Mílovi Musilovi, který nám dobrovolně cestu prošlapával a za lesem mu pomohli další naši muži se nám děvčatům šlo mnohem lépe. Přišli jsme do obce Bartoušov, kde se naši hoši odměnili pivečkem a děvčata se vydala dále do Mírovky. Tady se dělíme na dvě skupiny. Jedna vyráží směrem na Herlify kratší cestou a druhá skupina jde podle plánu přes Mírovku, Baštínov a dále kolem  samoty U Rybnických a přes školní statek do Havlíčkova Brodu. Počasí bylo zamračené, takže žádné výhledy moc nebyly, ale nefoukal vítr, tak si turisté dnešní vycházku pochvalovali. Trasa přes Herlify byla  10 km, delší přes školní statek byla 13 km.

Míla Špačková

ÚTERÝ – 24. 1. 2017

KOLEM PLAČKOVA

Je úterý 24. 1. 2017 a parta turistů, kteří přijeli vlakem do Plačkova vychází směr Kamenice. Po uježděném sněhu na silničce musíme dávat pozor, protože to dost klouže. Došli jsme až ke Kamenici, ale uhýbáme na Dubí a asi po 500m scházíme na polní cestu. Tady už nehrozí žádná auta a tak v klidu procházíme krajinou kolem rybárny a starou alejí se dostáváme až do Herálce. Obcházíme zámecký park a přes ves míříme na vlakové nádraží. Sešlo se nás 25 a ušli jsme 9 km.

 Draha a Jan Peterhansovi

SOBOTA - 21. 1. 2017

SLAVNOSTNÍ OHEŇ NA ČEŘÍNKU

Vyjeli jsme vlakem navštívit 8.ročník „Slavnostní oheň na Čeřínku“, který pravidelně pořádá KČT Čeřínek. Tento pochod je symbolem přátelského setkání turistů na počátku nového roku. Sice jsme část cesty absolvovali autobusem pro výluku na trati  z Dobronína do Jihlavy a poté zase pokračovali vlakem do Kostelce u Jihlavy, ale náladu nám to nezkazilo. V Kostelci vystoupila parta 8 turistů a po zelené značce došla na Čeřínek. Dva turisté pokračovali vlakem do Dolní Cerekve a po modré značce došli do cíle. Zde nás přivítali pořadatelé, dostali jsme Pamětní listy, opekli jsme si na otevřeném ohni buřtíky. Všichni jsme se sešli v příjemně vytopené chatě KČT se skvělou nabídkou jídla. Po občerstvení jsme se vraceli do Kostelce na železniční zastávku. Cestou jsme se kochali krásnou zimní krajinou s azurovou oblohou a sluníčkem. Našlapali jsme 10 km a 13 km dle různé trasy. Zúčastnilo se 10 turistů.

Jarka Kohoutová

ČTVRTEK – 19. 1. 2017

VÝROČNÍ SCHŮZE

Ve čtvrtek 19. ledna 2017 se v zasedací místnosti VČE konala pravidelná výroční schůze Klubu českých turistů odboru Havlíčkův Brod.  Zasedací místnost se zaplnila do posledního místa a turisté se věnovali takzvané „stolové a papírové“ turistice.  Pozvání přijal a jako host se zúčastnil starosta města Havlíčkova Brodu Jan Tecl. Schůzi zahájil a vedl Jiří Moliš, který v úvodu přivítal všechny přítomné a seznámil je s jednotlivými body programu. Poté se ujala slova předsedkyně odboru Jaroslava Kohoutová, která ve své obsáhlé zprávě zhodnotila činnost odboru za uplynulý rok 2016. Následovaly zprávy o hospodaření, o činnosti sekce cykloturistů a plán jednodenních a týdenních pobytových zájezdů, které jsou připraveny na letošní rok. Z rukou předsedkyně odboru a pana starosty převzalo několik členů ocenění od oblasti KČT Vysočina a Ústředí KČT za dosavadní činnost a práci, kterou turistice věnují.  Nechybělo ani vyhodnocení soutěže o nejvýkonnějšího turistu a cykloturistu odboru a trocha statistiky.  V roce 2016 KČT, odbor Havlíčkův Brod uspořádal pro své členy ale i širokou veřejnost celkem 324 akcí s celkovou účastí 9597 osob.  K 31. 12. 2016 měla naše členská základna 322 členů.  V diskuzi jsme mimo jiné debatovali o možnosti stavby rozhledny na Havlíčkobrodsku. Podle slov L. Rasochy, je totiž Havlíčkův Brod jediný ze 77 okresů, ve kterém rozhlednu nenajdete. Určitě je to velká škoda a zároveň námět k zamyšlení, neboť kopce bychom na to měli☺. Po ukončení výroční schůze a schválení usnesení jsme společně shlédli prezentaci fotografií z loňských pobytových zájezdů do Krkonoš a Českého Středohoří.                    

Lenka Žáková

STŘEDA - 18. 1. 2017

RYBNÍK ŘEKA V ZIMĚ

Do Ždírce nad Doubravou přijelo za mrazivého rána 26 odvážných turistů. Po přivítání a seznámení s trasou pochodu jsme se vydali nejprve do Nového Ranska a dále k Pobočenskému rybníku. Cestou jsme se obdivovali nádherným ledovým mlhám, které nás provázeli až do Starého Ranska. Tam jsme zavzpomínali na zašlou slávu ranských železáren, prošli kolem památného hornického zvonu a zastavili se památného křížku, který je veden jako národní kulturní památka. Pak už nás cesta zavedla k cíli naší vycházky – rybníku Řeka, který je největší vodní plochou v povodí Doubravy. Po chutném a zaslouženém občerstvení u restaurace Moře jsme si připomněli historii krucemburské koželužny. Cesta dál vedla Krucemburkem a po cyklostezce jsme došli do ždírecké cukrárny. Ve 13.14 hod. jsme se všichni vlakem vrátili zpět do H. Brodu.

            Jiří Moliš

ÚTERÝ – 17. 1. 2017

SLUŽÁTECKÝ KOPEC

Vlakem jsme dojeli do zastávky Světlá nad Sázavou – Josefodol. Počasí nám velice přálo. Mírně umrzlo, zářil bělostný sníh a sluníčko to rozsvítilo do tisíců barevných jiskřiček.

Trasa: Ze zastávky zkratkou na silnici z Josefodolu do Služátek. Tam 19 účastníků vyslechlo základní údaje o vsi. ( Z bývalé pastoušky je obecní úřad a v přízemí hospůdka „Služátecká bašta“; kaplička zasvěcená Panně Marii. Je zde 55 domů a trvale tu žije 164 obyvatel.) Pak jsme se vydali na vrch nad vsí, kde je kříž na památku padlým ve válkách a je odtud krásný výhled na Světlou, Melechov, Žebrákovský kopec, Benetice…. Po „referendu“ zda sejít přímo svahem dolů v hlubokém sněhu, nebo se vrátit a pokračovat po silnici na Příseku, jsme v pohodě pokračovali po silnici. Nenavštívili jsme žádnou občerstvovací stanici, a proto jsme stihli vlak v 11,17 hodin do Havlíčkova Brodu. Vycházka byla pohodová a podle měření byla 6 km dlouhá.

Jarka Štěpánková

SOBOTA – 14. 1. 2017

Z HESOVA DO ŠLAPANOVA

Na zastávku v Přibyslavi, kde jsme již tři (Alena, Dana a Věra) čekaly, přijelo 14 turistů z Havlíčkova Brodu. Po krátkém přivítání a seznámení s cílem naší cesty jsme zdolali nejtěžší úsek trasy, a to bylo stoupání sněhem cestou necestou po poli k Uhrám. Dále jsme šli po silnici, protože cesta po modré značce nebyla projetá. U Doležalových rybníčků se jedna skupina vydala do Šlapanova přes Kněžskou po modré značce. Většina z nás došla do Šlapanova po silnici přes Šachotín. Společně jsme se sešli ve Šlapanově v hospůdce a v 11,40 jsme odjížděli do Havlíčkova Brodu a ke svým domovům.

Věra Grodlová

STŘEDA – 11. 1. 2017

ZIMNÍ KRAJINOU

Dnešní vycházka se vydařila přesně podle názvu "Zimní krajinou". Šli jsme krásně zasněženou a sluncem ozářenou zimní krajinou. I když byl ráno mráz kolem 15 stupňů pod 0, sešlo se 19 turistů. Ještě na zastávce jsme měli občerstvení a posílení na cestu od Vilmy, která měla 7. ledna svátek. Pak jsme šli až k Petrkovu, v pravém úhlu zabočili k Michalovským lesům, stále po projeté cestě, jen úsek za kolejemi k lesu jsme prošlapávali sněhem. Chvíli jsme se zastavili u památníku Rumunů, kteří zde zahynuli za války. Pokračovali jsme až do Michalovic, přešli silnici na Humpolec a šlapali ve vyjetých kolejích od traktoru na Vršek. Pod Michalovicemi "U Štůly", kde je rybníček a ve svahu Kučírkova zahrádka, jsme měli svačinu. Z Vršku už to byl kousek po projeté cestě do hospůdky "Na Lipce", kde jsme si dali polévku, pivko nebo kávičku. Pak už se do HB pokračovalo po cyklotrase a pod letiště to bylo celkem 10 km. Každý měl navíc ještě nějaký ten kilometr až domů. Jsem ráda, že se vycházka všem moc líbila.

                                                                                                                          Božena Blažková

ÚTERÝ – 10. 1. 2017

OKOLO VOPLAKALOVA MLÝNA

Vycházka začínala na železniční zastávce v Perknově, kam nás přicestovalo 26. Mrazík dal o sobě vědět a zabarvil nám tváře do červena. Než jsme vyšlapali kopeček do Veselice, bylo nám už krásně teploučko. Kouzelná zimní krajina nás obklopovala cestou přes Veselický kopec do Poděbab k Poděbabskému mlýnu. Pokračovali jsme vyšlapanou pěšinkou údolím Úsobského potoka k Voplakalovu mlýnu, který nás překvapil krásnou přestavbou. Oklikou jsme se vrátili do Poděbab. Nabrali jsme směr Šmolovy, kde jsme odbočili na Lipku. Část turistů se zašla občerstvit do hospůdky, ostatní odešli po cyklostezce do Havlíčkova Brodu. Vycházka se vydařila, našlapali jsme 8 km.

                                                                                                 Marie a Bohumír Špačkovi

SOBOTA - 7. 1. 2017

PŘES JAROŠŮV KOPEC DO PŘIBYSLAVI

Do mrazivého rána (-16 stupňů °C) přijelo do Ronova 9 turistů. Po krátkém přivítání a seznámení s trasou jsme se vydali po silnici vedoucí kolem skládky a obory k Pořežínu. U obory jsme odbočili a po polní cestě, která byla celá zavátá a neprojetá, jsme po stopách první odvážné turistky Míly přešli Jarošův kopec a dostali se do obce Hřiště. Zde se na nás už usmívalo sluníčko, rozhlíželi jsme se po krajině a obdivovali jsme krásy zimy. Ze Hřišť jsme šli již po prohrnuté silnici až do Přibyslavi. Všem se nám šlo dobře a tak jsme spokojeni a potěšeni krásnými výhledy zdrávi došli a našlapali asi 10 km. Brodští turisté odjížděli rychlíkem v 11,45 ke svým domovům.

Věra Grodlová 

STŘEDA - 4. 1. 2017

Z PLOVÁRENSKÉ

Když hodinky ukazují deset hodin, dvakrát „sedm statečných“, tj. 14 turistů se vydává na dnešní vycházku pod vedení Jarušky Bredové a Boženky Megelové. A kam že půjdeme? Naše kroky vedou kolem Sázavy, po ČTZ do Termesiv. Míjíme lihovar a přes louku pokračujeme k lesu a užíváme si zimního počasí. Chumelí, pěkně fouká.  V krásně zasněženém lese máme svačinku.  Procházíme Herlify a cestou ke Šlapance nás doprovází sluníčko. U řeky jsme zahlédli ledňáčka a naši pozornost zaujal strom, na kterém „pracovali“ bobři. Po 10 km jsme zpět v Havlíčkově Brodě.

Marie Hurychová

ÚTERÝ - 3. 1. 2017

DO BETLÉMA V HLINSKU

Za mrazivého dopoledne jsme vyjeli do Hlinska, abychom si ještě připomenuli, jak se kdysi prožíval vánoční advent a vánoční svátky. Nejdříve jsme navštívili Galerii v Hlinsku, kde je umístěný Hegrův Vysočinský betlém, různé betlémy vyrobené z papíru, dřeva. Kromě toho jsme obdivovali vánoční pohlednice od známých malířů a výtvarníků, krásné obrazy z Vysočiny, hlavně od malíře Kavána. Přešli jsme do části města Hlinska Betléma, kde jsou roubené chaloupky z poloviny 18. stol.. V r. 1995 byl Betlém prohlášený památkovou rezervací. Průvodkyně nás provedla chaloupkami s ukázkou vánoční výzdoby, zvyků, jídla a betlémů. Nakonec jsme vymrzlí navštívili hospůdku „U sv. Huberta“, kde jsme se občerstvili a spokojení odjeli domů. Zúčastnilo se 36 turistů a našlapali jsme 5 km.

            Jarka a Zdeněk Kohoutovi

NEDĚLE - 1. 1. 2017
34. ROČNÍK NOVOROČNÍHO SESTUPU DO ÚDOLÍ DOUBRAVKY

Za krásného slunečného zimního počasí přijelo do železniční zastávky Bílek 92 turistů, ke už na ně čekali další. Po přivítání přítomných se rozběhla dobrovolná sbírka „ Novoroční čtyřlístek na budování nových stezek pro vozíčkáře“. Pak ještě redaktor Deníku stihnul krátký rozhovor o tradici pochodu  s předsedkyní klubu J. Kohoutovou a veliká skupina turistů se rozdělila. Ti odvážnější a zdatnější se vydali po červené značce korytem řeky Doubravy k Chotěboři. Ostatní šli po zelené směrem ke zřícenině hradu Sokolov, Točitému víru a kolem Horního mlýna do cíle pochodu. Trasu 10 km zvládli všichni a z jejich usměvavých a růžových tváří vyzařovala spokojenost. Tak ať nám vydrží celý rok.

Jiří Moliš

Ve veřejné sbírce "Novoroční čtyřlístek" jsme letos vybrali 4060,-Kč. Celkem od roku 2012 náš odbor odeslal na účet sbírky 24 465,-Kč. Všem, kteří přispěli mockrát děkujeme.

Lenka Žáková

                                                                                                                                                                      

 

 

STŘEDA – 5. 7. 2017

Z OKROUHLICE