Kronika - 2014

Úterý - 30. 12. 2014

SILVESTR V PERKNOVĚ

Na letošní poslední sešlost vyšli turisté za krásného slunečního počasí a kochali se bílou nádherou krajiny. Cílem vycházky byla hospůdka v Perknově U Palánů. Nejen dobré občerstvení, ale i hudební doprovod po celé odpoledne dodal skvělé nálady, zazpívali si, zatančili. Hlavně si vzájemně popovídali a popřáli do nového roku 2015 pevného zdraví, štěstí, hodně pěšky našlapaných a na kole ujetých kilometrů.

Jarka Kohoutová

Sobota - 20. 12. 2014

STAROČESKÉ VÁNOCE NA MICHALOVĚ STATKU

V 8.54 hodin jsme vyjeli vlakem do Pohledi u Světlé n.S. Počasí bylo skvělé, po dlouhé době byla ráno modrá obloha a svítilo sluníčko. Od zastávky jsme došli do Pohledi, do zahájení kulturního programu jsme měli ještě čas, tak jsme navštívili přilehlou hospůdku, abychom se občerstvili. Letos bylo poprvé ve špejcharu statku uvedeno loutkové divadlo s pohádkou Kašpárek jde do Betléma. Potom ve světnici statku následovaly zpívánky s folklorním souborem Škubánek ze Světlé nad Sáz. Ve vedlejší budově se prodávali různé ruční výrobky pro vánoční výzdobu a dárečky. V hospůdce jsme ochutnali různá tradiční vánoční jídla. Potěšeni nádhernou vánoční atmosférou jsme procházkou došli do Světlé nad Sázavou a odtud jsme  spokojeni  dojeli domů.  Zúčastnilo se 39 turistů a našlapali jsme asi 7 km.                       

Jarka Kohoutová

Středa – 17. 12. 2014

PO HAMPEJZU

Za krásného, takřka jarního počasí přijelo vlakem do Ždírce n. D. 34 turistů. Po krátkém přivítání jsme se vydali  na cestu do Nového Ranska. Tady jsme si připomněli historii slévárny a začátky strojírenské výroby ve firmě Jana Pujmana. Dále jsme pokračovali po Hampejzu až k Nové Vsi. Při krátké zastávce jsme vzpomněli dávnou historii, která popisuje zakládání rybníků a využívání vodního zdroje k průmyslové výrobě (železárny nebo mlýny). V osadě Hlína jsme vzpomněli cestovatele Vyšatu a zastavili se u lesa, kde je pomníček zahynulých pilotů. Modrá značka nás pak dovedla až na Javorku a odtud kolem Pobočenského rybníka už to byl jen skok na nádraží do Ždírce nad Doubravou. Prožili jsme krásné chvíle v pěkné přírodě a ve společnosti dobrých přátel jsme ušli 12 km. Co víc si přát?

Jiří Moliš

Úterý – 16. 12. 2014

ZA BETLÉMY DO ČESKÉ BĚLÉ

29 turistů přijelo autobusem do České Bělé.  Na faře nás přivítal pan farář a uvedl nás na výstavu betlémů.  Výstava je rok od roku krásnější a vždy jiná. Nakoupili jsme si obrázky, betlémy, pohledy a jiné drobnosti. Po prohlídce jsme vykročili směrem k leteckému majáku a  kapličce Čtrnácti sv. pomocníků. Na chvíli jsme se zastavili na občerstvení. Výhledy pro mlhu nebyly. Hezká cesta nás dovedla do Krátké Vsi. Většina odjela autobusem do H.Brodu a jen menší část se zastavila v místní hospůdce a odjela později. Ušli jsme 4 km.

                                                                                                                                      Špačkovi

Sobota – 13. 12. 2014

NA DUŠKŮV KOPEC

Krátce po osmé hodině, vychází z Pohledského nádraží 24 turistů. Po Dlouhoveské silničce jsme vystoupali nad kamenolom. Zde jsou pěkné výhledy na tento lom, ale i vzdálené okolí severním a východním směrem. Dále pokračujeme polní a lesní cestou na Duškův kopec s výškou 529 m. Vrchol je zalesněný. Svěžím mechem jdeme jižně na kraj lesa (Bortu). Při krátké svačině se opět kocháme pěknými výhledy na Vysokou a Havlíčkův Brod. Pochod pokračuje volnou přírodou do Termesiv a odtud po ČTZ k našim domovům. Počasí velice příjemné, sice bez sluníčka ale s dobrou viditelností.                               

Míla Musil

Úterý - 9. 12. 2014

K ROMÁNSKÉMU KOSTELÍKU SV. JAKUBA

Dnes jsme se vydali až na Kutnohorsko. Naším cílem byl románský kostelík sv. Jakuba a obec Nové Dvory. Sešlo se nás celkem 16. Meteorologové slibovali jasno. Už v Havlíčkově Brodě byla mlha, doufali jsme, že se vyjasní. To se nesplnilo, v Církvicích nás přivítala mlha ještě větší. Ta nás připravila o krásné vyhlídky. Tak od zastávky nevidíme dál než na okraj obce, věžička kostelíku, která je viditelná při jízdě vlakem není vidět vůbec.  Procházíme obcí Církvice a pokračujeme do místní části Jakub. Zde v mlze nalezneme kostelík. Paní průvodkyně není dnes doma a na předané číslo od ní máme problém se dovolat. Podaří se nám za spolupráce místních obyvatel zajistit otevření kostelíka.  Značně promrzlí se vydáváme rychlou chůzí na cestu přes Ovčáry (ruina bývalého cukrovaru – nyní zařazena mezi památky) do Nových Dvorů.  Zde se rozdělujeme. Tři míří přímo do Kutné Hory na rychlík, ostatní navštívíme příjemnou hospůdku.  Kolem zámku (dnes škola) a bývalé vodárny dojdeme přes Malín do Kutné hory. Dvě členky zůstávají v Nových Dvorech a prohlídnou si ostatní památky (klášter, hrobku Chotků).                                                                                                    

  Ludmila Kocmanová

Sobota - 6. 12. 2014

Z OKROUHLICE PŘES PELESTROV

Jemně pršelo, ale šlo nás 28 kousků. Po silnici přes Valečov a Chlumský kopec, lesní cestou na Pelestrov. Tam jsme si dali malé občerstvení a pokračovali někdo do Brodu, někdo do Perknova a někteří zpět do Okrouhlice. Našlapali jsme 12 km.

Jana Bartoňová 

Středa - 3. 12. 2014

Z MÍROVKY

Měsíc prosinec pokračuje v listopadovém nevlídném počasí bez sluníčka. Ranní drobný déšť a mlha nic dobrého neslibovaly, přesto 31 turistů vyjelo regionálním vláčkem do Mírovky. Po občerstvení od oslavenců, kterým jsme popřáli dobrého zdraví, jsme se vydali přes Skřivánčí vrch (482 m.n.m.) pod obec Vysoká. Přešli silnici a vydali se po ZTZ kolem osady U Smrčáků k samotám „Melichov“. Sešli jsme do Ovčína, opustili zelenou tur. značku, prošli lesem, kde jsou vidět pozůstatky hald po kutání stříbra. Kolem dvou rybníků přišli na silničku spojující Novotnův Dvůr a Selskou jizbu, došli do části Novotného Dvora, dále podél rybníka pod Novotnovým Dvorem přešli silnici a pokračovali kolem Nádražního rybníka, bohužel vypuštěného. Přešli jsme po louce pod osadu U Menoušků a kolem Lihovarského rybníka vyšli na silnici v průmyslové zóně. U kruhového objezdu jsme se rozdělili, část turistů šla do města a domů, ostatní jsme pokračovali kolem Traplů přes Poříč  k Ricu a k nádraží. Až sem jsme našlapali 9 km. I přes nevlídné počasí a blátivou cestu jsme v pořádku a v pohodě došli do Havlíčkova Brodu.

Jarka a Zdeněk Kohoutovi

Úterý – 2. 12. 2014

Z PLAČKOVA

Vycházka z Plačkova začíná opatrnou chůzí čtrnácti odvážlivců po zledovatělé cestě. Zamířili jsme podle rybníka Pařezitý, kde jsme se napojili na ŽTZ a lesem pocukrovaným sněhem cestou vzhůru. Došli jsme až k silnici z Humpolce na Krasoňov, ale pokračujeme přes ní lesní pěšinkou k Bysterské hájovně. Tady zahýbáme doprava a po MTZ scházíme lesem až k Rumunskému pomníku. Odtud už je vidět Humpolec, kterým projdeme až na nádraží. Všichni došli asi šesti kilometrovou trasu bez jakýchkoliv problémů.

Draha Peterhansová 

Sobota – 29. 11. 2014

ZE STŘÍBRNÝCH HOR

V sobotu 29.11. se nás sešlo na nádraží 20 turistů i přes nepřízeň počasí. Bylo mlhavo a nevlídně, nebyly žádné výhledy. Odjeli jsme do Stříbrných Hor. Zde jsme vystoupili, vyšli jsme nahoru na silnici a tam sledujeme z mostu, jak přijíždí vlak z Přibyslavi, kterým přijelo dalších 5 turistů. Vycházíme po silnici kolem Štukhejlského mlýna do Utína, dále pokračujeme směrem Uhry, Dvorek a přes Dolní Jablonnou do Přibyslavi. Za Dvorkem jsme se rozloučili se Simunovými, kteří šli rovnou domů do Šlapanova. V Dolní Jablonné přicházíme na ZTZ a jdeme po ní až do Přibyslavi okolo přehrady ASUAN. Protože jsme šli ráznějším krokem, vyšel v Přibyslavi čas na cukrárnu nebo hospůdku. V 11.44 hod odjíždíme rychlíkem domů do Havlíčkova Brodu. Celkem nás bylo 25 turistů.

Míla  Špačková

Středa - 26. 11. 2014

Z KAMENICE

Je středa 26. listopadu zatím beze sněhu, tak se vydáváme z vlakové zastávky v Kamenici k dálnici a podchodem tzv. Myší dírou směrem na Mikulášov. Tady přicházíme na zelenou turistickou značku a přes vesnici polní cestou a loukou k lesu. Zde si dopřáváme malý odpočinek se svačinou a pokračujeme starým úvozem zapadaným lupením a odbočíme k malému pomníčku U zabitého. Odtud míříme k Lochové studánce a opouštíme turistické značení. Pěšinou mezi bučinou přicházíme na samotu Vlčina. Po asfaltové silničce zahýbáme doleva do Kalhova. Na návsi mají postavený slaměný betlém a nám to připomíná, že se blíží Vánoce. Za vesnicí opouštíme silnici a polní cestou se dáváme do údolí pod Větrný Jeníkov. Ještě kousek stoupání mezi domy a jsme u cíle. Trochu vymrzlí rádi zasedneme do místní restaurace, kde nás všech 31 turistů ochotně a rychle obsloužili. Ušli jsme 11 km a po příjemném posezení jdeme na autobus, který nás odváží domů.

 Draha a Jan Peterhansovi

Úterý – 25. 11. 2014

OKOLO BRODU

Na dnešní vycházku jsme se sešli před průmyslovou školou ve 12 hodin. Tentokráte byla změna a tak žádné našlapané kilometry nebudou, ale za to se podíváme do Muzea Vysočiny, které se nachází v domě K. H. Borovského na Havlíčkově náměstí a potom půjdeme vyrábět andělíčky ze šustí. V muzeu na nás již čekal pan ředitel muzea Jiří Jedlička. Velice poutavým vyprávěním nás seznamoval s náplní a činností osmi pracovníků muzea. Podrobně nás seznamoval s rekvizitami ve výstavní síni a častými jejich obměnami, aby i brodští občané mohli častěji navštěvovat tento dům.  Ke každému předmětu vyprávěl i zajímavé historky. V 14,30 hod. jsme se sešli v jídelně VÚB. S chutí a nadšením jsme se všichni pustili do výroby andělíčků z kukuřičného šustí.  Za 1,5 hodiny si každý odnášel svého andělíčka s úsměvem domů. I takto se dá strávit příjemné odpoledne s kulturou, nadšeným vypravěčem J. Jedličkou a předvánoční ruční výrobou pro radost.

Květa Průšová

Středa – 19. 11. 2014

NA KOLENA DO PELESTROVA

Ve středu 19.11. se sešlo u restaurace HUBERT asi 30 turistů. Vyšli jsme za mlhavého počasí směrem k hospůdce PELESTROV. Na kraji lesa u Lázničkovy stráně jsme se na chvíli zastavili, abychom zapili diamantovou svatbu manželů Průšových. Dále jdeme po modré značce do Pelestrova. Tady na nás čekalo dalších asi 25 turistů i s naším harmonikářem Jeníčkem Klimešem. Po dobré baště jsme si pěkně zazpívali a kolem druhé hodiny jsme se rozešli nebo rozjeli domů. Cestou domů jemně pršelo, ale nám to nevadilo. Byli jsme spokojeni a myslím, že se den vydařil.

Míla Špačková

Úterý – 18. 11. 2014

Ze Stvořidel do Ledče nad Sázavou

Probudili jsme se do deštivého rána. V 9.49 hod. byl odjezd do Stvořidel. Půl hodiny před odjezdem vlaku začali přicházet někteří turisté. Celkem se nás sešlo 10. Odjíždíme směrem Stvořidla. Déšť zmírnil, ale stále drobně pršelo. Bylo teplo a bezvětří, takže vyrážíme i s deštníkama na trasu. Jdeme po ČTZ k nemocnici Háj a dále po ŽTZ k pomníku pana Foglara, kde jsme udělali snímek. Odtud pokračujeme po nové cyklostezce směrem Ledeč nad Sázavou. Asi na poloviční cestě jsme se potkali s naší ledečskou turistkou Martičkou Kubínovou, která nám přišla naproti, takže nás bylo 11. V Ledči jsme navštívili hospůdku a po malém občerstvení jdeme ještě do turistického informačního centra dát si razítko do našeho záznamníku. Potom docela spokojení odjíždíme ve 14.16 hod. domů do Havlíčkova Brodu. Mrholení nebo drobný deštík nás provázeli celý den, ale my jsme vydrželi a byli veselí.   

Míla Špačková

Sobota - 15. 11. 2014  

43. ročník  ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM

Letošní „Poslední puchýř“, který zakončuje turistickou sezónu, se konal na základě pověření Programové rady a Sekce pěší turistiky KČT v Benešově. Současně turisté v Benešově oslavovali 95. výročí založení KČT Benešov. Program Posledního puchýře byl připraven od pátku 14.11. do neděle 16.11.14. Na sobotu 15.11. byly připraveny trasy 10 a 15 km, které vedly z Benešova do okolí Konopiště a na delší trasy 20 až 50 km byli turisté odvezeni autobusem do Týnce nad Sázavou a jejich cílem byl Benešov. V sobotu se uskutečnila Puchýřovská zábava. Naši turisté absolvovali většinou 10 a 15 km trasu, prohlédli si památky Benešova, v cíli obdrželi Pamětní list a vizitku Benešova, měli možnost si zakoupit různé suvenýry. Spokojeni jsme se vraceli domů. Listopadové počasí bylo k nám shovívavé a teploty byly na pochodování příjemné.

                                                                                                                                                      Jarka Kohoutová

Středa 12. 11. 2014

KOLEM OBORY DO STODOLY KRÁSNÝCH KRÁMŮ

Přijelo nás třicet na rozcestí Tis – Nový Dvůr. V závětří u zatopeného lomu Peklo jsme si udělali krátkou pauzu a potom pokračovali směrem k oboře. Jeleny, daňky a muflony jsme viděli z povzdálí. Po občerstvení nás vedla cesta kolem Proseče a Jiříkova ke chráněnému území Havránka. Odtud to již nebylo daleko do Vepříkova. Navštívili jsme Stodolu krásných krámů, kde jsme byli již očekáváni. Po prohlídce nás čekala vyhřátá hospůdka s občerstvením. Z Vepříkova jsme odjeli autobusem do Chotěboře. Zastavili jsme se u sochy od  Michala Olšiaka „Čert se stolkem“. Vlakem jsme se vrátili spokojeni do Havlíčkova Brodu. Vycházka se vydařila, i sluníčko se ukázalo. Ušli jsme 11 km.

                                                                                                                                      Špačkovi

Úterý – 11. 11. 2014

VYCHÁZKA S EXKURZÍ U HASIČŮ

Vycházka, kterou vedly M. Vidnerová a M. Hoferová, s exkurzí u brodských hasičů byla velice, velice zajímavá a hlavně poučná – změnila nám pohled na práci požárníků. Po poutavém výkladu pana Martina Zadiny (i ostatních např. p. Šimánka, ale hlavně, že pan Mgr. Martin Sedláček – velitel požární stanice HB exkurzi povolil) a zodpovězených našich dotazech nám byla předvedena technika požární ochrany, umožněna prohlídka areálu, zázemí požárníků (sklady, vybavení, posilovna, ložnice…) a to v budově kolem které často chodíme a co vše se v ní skrývá a jak důležitou práci její sbor vykonává, jsme ani neznali. Přejeme jim, aby jejich záslužná práce byla stoprocentně uznávaná, ale na druhou stranu, aby měli co nejméně smutných záchranných výjezdů.

Po cca 1,5 hodinové exkurzi následovala procházka podél Sázavy směr Perknov, přes areál psychiatrické léčebny do oblasti „jižní stráně“, do Šupichovy ulice. Zde jsme prostudovali instalované panely s tematikou HB a rodina Šupichova. (Výstava končí 16. 11. 2014) – moc zajímavé, doporučujeme!

Miluše Vidnerová

Sobota - 8. 11. 2014 

Z KAMENICE NA ORLÍK

Po ránu trochu poprchává, ale 11 turistů se opět vydává asi na  10 km dlouhou vycházku. Vlakem se přesouváme do Kamenice a odtud přes Dubí směr Orlík. Cestou jsme si prohlédli ohradu s klokany a  lamami, kozami a dalšími různými zvířátky.  Dále kolem třech jezírek a lesní studánky míříme na hrad, ale hlavně nás zajímá nová rozhledna, kterou  minulý týden zpřístupnili. Počasí  se trochu umoudřilo, a  tak i když je mlhavo je docela pěkný výhled do okolí. Z hradu scházíme do Rozkoše a  zastavujeme v místní  hospůdce na malé posílení. Odtud již krátkou cestou šlapeme do Plačkova na vlak a vracíme se spokojeni domů.

Draha Peterhansová

Středa – 5. 11. 2014

KOLEM BRODU

V 8.30 od stavební školy vyrazilo na vycházku 28 turistů. Nejprve jsme šli směrem k řece Sázavě a pohodlná stezka na  levém břehu řeky nás dovedla k mostu, který spojuje Humpoleckou ulici s ulicí Ledečskou. Odtud jsme se vydali  po chodníku a od letiště po nové cyklostezce ke Šmolovům. Tam jsme odbočili vlevo a po málo frekventované silnici dorazili do Dolíku, prohlédli si pěkně upravené stavení a také popřáli dvěma oslavencům, kteří si pro nás připravili malé pohoštění. Polní cestou jsme došli k zastavení  NS Bohuslava Reynka Grodlův mlýn, odtud se 6 turistek vydalo kolem přehrady domů, ostatní jsme pokračovali  ke státní silnici na Jihlavu a v Selské jizbě si udělali zastávku na občerstvení. Přes Novotnův Dvůr, kolem osady U Menoušků, chvíli po Průmyslové ulici, potom kolem Lihovarského rybníka a  lesíkem na Havířskou ulici, tunelem na Vysočany a přes Škvárovnu jsme se před 12. hodinou navrátili nazpět do centra města. Počasí bylo na začátek listopadu velmi příjemné, svítilo sluníčko, chvílemi nás trochu pozlobil čerstvý vítr. Užili jsme si příjemné dopoledne a našlapali asi 10 km.

Vlaďka Doležalová

Úterý - 4. 11. 2014

PŘES ŠEPTOUCHOV

Na zastávku Chřenovice-Podhradí nás dojelo celkem 20. Po občerstvení výbornými koláčky jsme se vydali do posázavské cyklostezce přes značně poškozený most přes řeku Sázavu do kopečka. Naše snaha byla odměněna nádhernými výhledy. Viděli jsme kostel v Chřenovicích, Obrváň, později i kostel v Číhošti a Melechov. Pokračovali jsme přes Sechov a Bohumilice až na Šeptouchov. Zde jsme si prohlédli místní lesní park a pokochali se vyhlídkou na Ledeč nad Sázavou. Zbytek času strávil každý podle své nálady. Prohlídkou města, návštěvou cukrárny nebo hospůdky. Po čtrnácté hodině jsme všichni spokojeni odjeli domů. Našlapali jsme asi 7 km. Celou cestu nám svítilo sluníčko a bylo na listopad nezvykle teplo.

Ludmila Kocmanová

Sobota – 1. 11. 2014

PŘES HADINU

První listopadovou sobotu se nás sešlo na nádraží 18 turistů. Odjeli jsme vláčkem do Plačkova. Ve Slavníči k nám ještě přistoupili vedoucí vycházky Draha a Honza Peterhansovi. Z Plačkova jsme se vydali polní cestou přes Bransoudov kolem několika památných stromů, poté jsme přešli hlavní silnici z H. Brodu do Humpolce a pokračovali jsme Orlovskými lesy, částečně po naučné stezce „Březina“ a MTZ a potom různými lesními  cestami kolem Čejovského kopce do Čejova. Tady jsme se na návsi z vlastních zásob občerstvili a po cyklostezce přes obec Hadina jsme došli do Humpolce. Našlapali jsme 11,3 km a vlakem ve 13,09 jsme se vrátili zpět do H. Brodu. Počasí nám přálo, přestože byl již listopad, bylo krásně teplo a obdivovali jsme teplé barvy podzimu.

Jarka Kohoutová

Středa – 29. 10. 2014

PŘES ČESKÝ DVŮR

U školy v parku se sešlo 22 turistů. I když se počasí pokazilo a pěkně foukalo, vydali jsme se přes park kolem Cihláře a dalších rybníků do Vlkovska. Krátkou svačinku jsme měli v lese nad rybníkem, na dohled byl Knyk. Po silnici jsme došli do Českého Dvora a pokračovali dál do údolíčka pod vsí. Tady cesta byla rozježděná od strojů, které stahovaly stromy. V poledne jsme byli na kraji Břevnice. Vydali jsme se na zpáteční cestu k Havlíčkovu Brodu. Někteří šli kolem samot  na Žižkov a další směr Vršovice. Vycházku vedly B. Megelová a M. Marková.

Marie Marková

Úterý – 28. 10. 2014

KOLEM BRODU

V úterý 28. 10. jsme se sešli u VÚB. Vyšli jsme po Pražské ulici směrem ke hřbitovu, Lázničkovou strání až k Pelestrovské studánce. Na okraji lesa jsme měli občerstvení od Alenky Simunové, která oslavovala narozeniny. U Pelestrovské studánky jsme si dali svačinku a občerstvili se čistou pramenitou vodou. Někteří se vrátili zpátky stejnou cestou na Pražskou ulici, také asi dvě turistky šli do Pelestrovské hospůdky a ostatní jsme odešli do Perknova, kam dnešní vycházka směřovala. V restauraci jsme se občerstvili a odjeli autobusem domů. Bylo nás 33 turistů a jeden pejsek. Ušli jsme 7 km.

Míla Špačková

Sobota – 25. 10. 2014

DO VESELÍČKA ZA ORCHESTRIONEM

Tentokrát jsme zvolili pěší trasu z Ostrova nad Oslavou. Došli jsme do Obyčtova, kde jsme se podívali jak na sochu „želvu“ od sochaře Olšiaka, tak i na kostel navštívení P. Marie. Kostel je postavený dle projektu J. Blažeje Santiniho Aichla s půdorysem želvy. Pokračovali jsme do obce Jámy, která byla v roce 2013 vyhodnocená jako nejhezčí vesnice Vysočiny. Odtud jsme šli po silničce do Veselíčka – hospůdky u železniční zastávky. Zde nás uvítala příjemná obsluha a po výborném řízku s bramborovým salátem nám paní hostinská spustila orchestrion vyrobený před rokem 1850 ve Vídni, který obsahuje 8 písniček. K dobré náladě zahrál Jirka Moliš na harmoniku, přezpívali jsme všechny známé písničky a po 15 hodině odjeli vláčkem domů. Pěšáci našlapali asi 9 km. Zúčastnilo se 62 turistů.

Jarka Kohoutová

Středa – 22. 10. 2014

PŘES TEMNÍK

Podmračené nebe a špatná meteorologická předpověď určitě odradila mnohé turisty. Jenom 16 turistů vykročilo od železniční zastávky ve Slavníči. Samozřejmě většinou ženy a jen dva ochránci Jan a Jiří. Vyšli jsme přes Pavlov na pěkné výhledy, ale poté nás občas provázel drobný déšť. Pokračovali jsme na Pavlovský kopec, navštívili jsme Lochovu a Lesní studánku. Část naší party se rozhodla pokračovat po silnici do Slavníče na vlak. Zbytek šesti statečných se rozhodla jít na Temník, navštívili Zpívající studánku, neplánovaně se podívali na lomy s jezírky a překonali skály k  chatové osadě ve Slavníči. Cestou jsme nacházeli různé houby: havelky, klouzky, panské a také krásné pravé hříbky. Došli jsme do Herálce, kde jsme počkali na krásně barevný vláček, který nás dovezl do Havlíčkova Brodu. Našlapali jsme 13 km.

Jarka Kohoutová

Úterý – 21. 10. 2014

DO RYBÁRNY K NIKLŮM

V úterý 21. 10. se na vlakovém nádraží sešlo 38 turistů. Jeli jsme vláčkem do Petrkova. Odtud jsme šli směrem k Havlíčkovu Brodu přes Dolík kolem přehrady s cílem v hospůdce u "NIKLŮ", kde jsme si pochutnali na rybách, každý dle své chuti. Cesta byla nádherná, sluníčko svítilo a byly krásné výhledy. Byl to moc hezký den plný sluníčka.

Míla Špačková

Sobota – 18. 10. 2014

NA SVATOU HORU

Dnes, krátce po deváté hodině vystoupilo 22 brodských turistů na železniční zastávce Ořechov. Naše vycházka má cíl poutní místo Svatá hora. Šli jsme po naučné stezce, volnou přírodou s pěknými výhledy. Dále lesem přes obec Kadolec, opět polní a lesní cesty. Po pěti km mírného stoupání jsme v cíli. Zde prohlídka poutního místa, čtení, focení a svačina. Dalších 5 km je po ČTZ až do Ořechova. Cesta je lesem, takže nacházíme spoustu hub. Do odjezdu vlaku je téměř hodina, kterou vyplníme návštěvou restaurační terasy. Odměna – kávička s mlékem nebo pivčo. Potom již návrat domů. Počasí příjemné, téměř letní. Děkuji všem účastníkům a oslavenkyním pevné zdraví.

Míla Musil

Středa - 15. 10. 2014

DO HAVLÍČKOVY BOROVÉ

Od vlakové zastávky jsme se vydali do Stříbrných Hor. Za vsí jsme odbočili polní cestou přes kopec Stříbro a Samotín do Macourova. Za Macourovem nás vedla cesta lesem podél Borovského potoka do Údolí slunce, kde jsme si odpočinuli a posilnili z vlastních zásob. Počasí se vylepšilo a sluníčko nás provázelo po zbytek cesty. Pokračovali jsme směrem do Železných Horek, kde jsme vystoupali nad kamenolom s výhledy do lomu i širokého okolí. Polní cestou jsme došli ke tvrzi, která je dominantou celé vesnice. Za vsí nás už provázel pohled na Havlíčkovu Borovou s kostelíkem, ke kterému jsme vystoupali. Byl pro nás otevřen a po prohlídce zbylo ještě dostatek času na občerstvení v místní hospůdce. 23 spokojených turistů, kteří našlapali 14 km, odjelo autobusem do Havlíčkova Brodu.

Špačkovi

Úterý – 14. 10. 2014

KOLEM ŽIŽKOVY STUDÁNKY

Ráno déšť, zatažená obloha. Kolem osmé hodiny déšť ustává a když odjíždíme po půl jedenácté autobusem do Malčína, už svítí sluníčko a je teplo. Z Malčína se vydáváme po ŽTZ polní cestou k lesu a  tam se na chvíli zastavíme a posilníme se na cestu pohoštěním od Zdeňky Žákové, která slaví narozeniny, a popřejeme hlavně hodně zdraví. Lesem jsme pokračovali k Žižkově studánce. Prohlédli jsme si bustu Jana Žižky a některé turistky ochutnaly vodu ze studánky, aby zjistily, jestli  je opravdu dobrá. A byla! Naše cesta vedla dále do osady Dobrá Voda a tam jsme obdivovali pěkně opravenou Welzovu vilu a pochvalovali si krásné slunečné počasí, které společně s podzimními barvami vytvořilo nezapomenutelnou atmosféru klidné návsi této malé osady. Po ŽTZ jsme došli až k rozcestníku pod Malou Homolí a odtud  po MTZ přes Příseku do Světlé nad Sázavou. Asi 5 turistek se rozhodlo čekat na osobní vlak, ostatní odjeli ze Světlé nad Sázavou do Havlíčkova Brodu rychlíkem ve 13.45. Vycházka se vydařila, všichni byli spokojeni, i houby jsme našli. Bylo nás 23, ušli jsme asi 7 km.

Vlaďka Doležalová

Sobota – 11. 10. 2014

HRANIČNÍ KÁMEN

Za pěkného podzimního počasí jsme se vydali do Hamrů. Bylo nás 21. Nejprve jsme přišli k jezírku Vápenice, které je v lesích nad Hamry. Přečetli jsme si pověst – je na informační tabuli- a vydali jsme se hlouběji do lesů. Tentokrát jsme šli po ŽTZ, která nás dovedla k Pilskému rybníku. Přešli jsme hráz rybníka, pod kterou, je v krásně upraveném prostředí Tálský mlýn. Na druhé straně za hrází jsme si prohlédli nový sportovní areál města Žďáru nad Sázavou. Ten je opravdu pěkný, dobře vybavený a sahá až k soše M. Olšiaka “Hraniční kámen“. Vše jsme si prohlédli, mnozí vyzkoušeli i svoji sportovní zdatnost a vraceli jsme se zpět do Hamrů. Tentokrát cestou kolem sochy „Mamlase“, dále po hrázi rybníku „Dívka“ až k další soše „Hamroně“-strážce Hamrů.(všechny sochy vytvořil M. Olšiak) Časově nám vycházka vyšla a tak jsme se ještě zastavili na pivo a v 12,36 hodin odjížděli vlakem zpět do Havlíčkova Brodu. Ušli jsme 11 km.

Věra Grodlová

Středa – 8. 10. 2014

PO JESTŘEBNICI DO HUTĚ JAKUB

Ve středu 8. října 2014 jsme vlakem dojeli do Ledče nad Sázavou. Naším cílem byly Chřenovice-Podhradí, ale kvůli výluce mezi Ledčí a Vlastějovicemi, jsme museli pokračovat autobusem, který nám v 9 hodin zastavil až v Jedlé-Jestřebnici. Odtud jsme se vydali přes Jedlou a Bělou di Tasic. Cestou jsme obdivovali nejen začínající podzimní přírodu, ale i velmi pěkně upravené vesničky, kterými jsme procházeli. V národní kulturní památce Huť Jakub nás přivítal pan V. Tvrdík, který nás provedl celým areálem hutě a navazujících provozů-seznámil nás nejen s velmi proměnlivou historií této sklárny, ale podrobně a názorně nás zasvětil i do mnoha technických detailů při výrobě a obrábění hutního skla. Potom jsme navštívili budovu bývalé závodní jídelny, kde je dnes velmi pěkná expozice hutních výrobků ze všech 41 sklářských hutí v České republice. Mnozí z nás využili této možnosti a zakoupili vánoční dárek nebo skleněnou ozdobu na stromeček. Následoval přesun všech 38 přítomných turistů do „kavárny“ na ochozu nad pecí v huti, kde jsme si dali výbornou kávu za 10,-Kč, čaj nebo pivo a k tomu oběd z báglíku. Kolem 13. hodiny jsme se vydali zpět. Začínalo prosvítat sluníčko, ale foukal chladný vítr. Šli jsme neznačenými lesními cestami podél potoka Jestřebnice do Chřenovic-Podhradí. Zde jsme si po krátkém odpočinku prohlédli zříceninu hradu a rekreační objekty na druhé straně Sázavy. V 16,06 hodin přijel vláček, který nás po 17-té hodině vysadil v Brodě. Ušli jsme celkem nejméně 12 km, vycházky se zúčastnilo 38 turistů.      

Blanka Vyhnalíková

Úterý – 7. 10. 2014

PODZIMNÍ TÁBORÁČEK

Dnes jsme se sešli v hospůdce na Pelestrově. A proč? No to ví z turistů každý, protože zítra oslaví svátek naše milé Věrky. Bohužel počasí nám moc nepřálo a tak jsme s povděkem zaujali místa ve vyhřáté stodole. Věrky si pro nás připravily malé pohoštění, i na zdraví jsme jim připili. Popřáli jsme i Jarušce a Božence k narozeninám, ale to už se rozezněla Jeníkova harmonika. Zazpívali jsme si, popovídali jsme si, a aby si Jeník odpočinul, ujal se dalšího muzicírování Jirka. Mezitím si někteří turisté venku na ohništi opekli buřtíky a honem se vraceli do tepla a za zábavou. Rozcházeli jsme se spokojení a s přáním, abychom se brzy všichni na vycházkách, nebo na posezeních s harmonikou zase sešli.

Ema Dočkalová

Sobota – 4. 10. 2014

JENÍKOVA ŠPACÍRKA

Pátý ročník začínal slavnostním zahájením a vystoupením dětí místní školy. Naši turisté přijeli vlakem v 8,00 hodin. Šli jsme společně navštívit místní sklárnu GLAMOUR. Byla prohlídka hutě i brusírny. V 9,00 hodin zahájení pochodu u školy v Okrouhlici a pak jsme šli pozměněnou trasou do Vadína, lesem k památníku obětí napoleonských válek. Tento kámen byl postaven v místech, kde padlé vojáky pohřbívali. Odtud šla dlouhá trasa přes Mozolov do Volichova. Tam je krásně opravená kaplička a pak cesta vedla přes lesy kolem Ředkovce do Okrouhlice na hřiště. Odměnou bylo občerstvení, hudba a divadlo z Vodňan na téma rodinný život u Zrzavých. Vyhlášení cen za špacírku. Velkým zpestřením bylo vystoupení vojáků oblečených do francouzských a ruských uniforem. Po zahájení nás vedla kyrysarka na koni a voják troubil šturm. Před památníkem měli dokonce ležení, bylo tam několik koní a celá rodina s markytánkou a dětmi. Dostali jsme z kotlíku čaj s rumem. Celkem 210 účastníků, havlíčkobrodských turistů 40. Trasy dlouhé 6 nebo 12 km.

Jana Bartoňová

Středa – 1. 10. 2014

KOLEM ANDĚLÍČKA DO ÚSOBÍ

Na dnešek celou noc a ještě dopoledne prší a je mlha. Stojím v Lípě na nádraží a čekám na vlak, jestli nějací turisté vůbec přijedou. Vlak je tady a vystoupilo 11 skalních turistů, udělali mi radost. Tak na sebe pláštěnky a deštníky a jdeme. Cesta vede přes Lípu polní cestou do Úhořilky. Tady se zastavíme na farmě MA-MA u Brodinů, nakoupili jsme si nějaký ten sýr, tvaroh a posvačili. Jdeme dál na Úsobí. Botami nám protéká potůček, všude samá louže, my jdeme kolem úsobského koupaliště, samoty Maliní do Kosov. Voda už na nás přestala padat a my šlapeme dál k andělíčkovi, to je stará zřícenina kostela, kde ještě dneska se jednou za rok pořádá koncert při Úsobských slavnostech. A odtud už je to jenom kousek kolem hřbitova do Úsobí. Tady na nás čeká otevřená hospůdka, teplo, pivko, čaj s rumem. Byla legrace, hodinka utekla a my jdeme na autobus. Bylo nás 13 a ušli jsme 16 km.

Milena Beránková

Úterý – 30. 9. 2014

ZE SVATÉHO KŘÍŽE K ŽABINCI

Zastávka č. 5 na autobusovém terminálu v Havlíčkově Brodě se začíná plnit turistkami už ve čtvrt na jedenáct. Řidič pohodář přišel přesně o půl jedenácté a klidně, bez poznámek, vybíral od každého cestujícího 16 Kč, což je dobré znamení pro celou naši vycházku. Vystupujeme ve Svatém Kříži a u památníku gen. Kuttelwaschera vyřizujeme nejnutnější administrativní věci a posilněni „Třináctým pramenem“ a výbornými koláčky od Vlaďky Doležalové, které samozřejmě přejeme všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví, se vydáváme kolem rodného domu gen.Kuttelwaschera  k místnímu hřbitovu, kde je páté zastavení naučné stezky Bohuslava Reynka. Stavili jsme se také na hřbitově, kde byl v sobotu uložen do rodinné hrobky Daniel Reynek, umělecký fotograf, syn Bohuslava Reynka. Zapálením svíčky jsme uctili jeho památku. Pak už se celá skupina v počtu 37 (33 turistek a 4 bodygárdi) vydává na cestu směrem ke čtvrtému zastavení NS do Lázní Petrkov, pak k zámečku v Petrkově a dále údolím potoka Žabince směrem k druhému zastavení NS u Grodlova mlýna a k Havlíčkovu Brodu. Chvíli jdeme podle potoka, pak zase vystoupáme na stráně kolem. Všichni vychutnáváme modrou oblohu a teplé podzimní sluníčko. Sem tam objeví bystré oči turistek i jedlou houbu. No prostě krásný pohodový den. Volným tempem se přibližujeme k Havlíčkovu Brodu, postupně nás začínají opouštět jednotlivci a malé skupinky turistů, kteří odcházejí ke svým domovům. Našlapali jsme asi 10,5 km. Děkuji všem za účast a snad i spokojenost.

Zdeněk Kohout

Sobota – 27. 9. 2014

PŘES MACOUROV DO PŘIBYSLAVI

Ze zastávky ve Stříbrných Horách vykročilo na trasu 21 turistů. Prohlédli si starý most na Borovském potoce a pokračovali kolem kostelíka svaté Kateřiny. Cesta nás zavedla k Dolnímu Dvoru, kolem Spáleného a Zádušního Mlýna. Po krátké pauze jsme odbočili na Samotín, prošli po návsi a po silnici směřovali do Macourova. Z Macourova jsme vystoupali kopec do Žižkova Pole. Odtud jsme šli po silnici kolem mohyly Jana Žižky přes Dobrou do Přibyslavi. Většina odjela rychlíkem zbytek osobákem do Havlíčkova Brodu. Ušli jsme 13 km.

Špačkovi

Středa  –  24. 9. 2014

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD - VINAŘSKÉ CENTRUM SÁDEK

Autobusem jsme vyjeli v 8 hodin přes Jihlavu směrem na Sádek. Část turistů vystoupila u Nových Dvorů na delší trasu do Sádku, ostatní dojeli na Vinařské centrum v Sádku. Zde si po naučné vinařské stezce prohlédli vinice, okolí Sádku a zámku. Většina turistů vystoupila u Nových Dvorů a vyšla po zelené turistické značce přes obec Babice přes lesík do Loukovic, kde jsme se občerstvili ze svých zásob. Po odpočinku jsme pokračovali po zelené zn. a poté odbočili vpravo mezi kukuřici a došli do Vinařského centra v Sádku, které se nachází pod zámkem. Našlapali jsme asi 10 km. Zasedli jsme do sklípku, kde si každý dle chuti objednal pivečko, víno nebo burčák. Po hlavním jídle naši muzikanti Jirka Moliš na pianovou harmoniku, Jeník Klimeš na heligonku a Míla Dont na housličky nám předvedli skvělý koncert, který jsme doprovázeli zpěvem. V 16 hodin jsme zakončili posezení, kdo chtěl, nakoupil si víno, burčák a odjeli jsme v pohodě domů do Havlíčkova Brodu. Zúčastnilo se 46 turistů.

Jarka Kohoutová

Úterý  –  23. 9. 2014

Z HESOVA

Na zastávce Přibyslav vystoupilo 19 turistů. Společně s námi nás bylo 21 a vydali jsme se nejdříve po silnici do Keřkova a dále polní cestou přes Hatě až k Žižkově mohyle. Počasí nám moc nepřálo. Byla zima, foukal dost studený vítr a chvilkama poprchávalo. Přesto jsme dobře došli k Žižkově mohyle, kterou jsme si prohlédli a řekli si něco o její historii. Zpět jsem chtěla jít „Plačkem“ po ČTZ, která vede údolím a dost mokrou loukou, proto na návrh Míly Špačkové jsme šli do Přibyslavi po silnici, kterou právě silničáři opravovali a nejezdila tam auta. V pohodě jsme došli na přibyslavské nádraží a ve 12,50 jsme odjížděli do Havlíčkova Brodu. Ušli jsme asi 7 km.

 

Věra Grodlová

Sobota - 20. 9. 2014

40. ROČNÍK CESTAMI OKTAVIÁNA STRÁDALA ZA OPEČENÝM ŠPEKÁČKEM

Ráno jsme vyjeli krásným vláčkem ozdobeným obrázkem města Havlíčkova Brodu do Humpolce. K dobré náladě přispělo jasné modré nebe. Někteří vyjeli už v 6.13 hod., ostatní v 8.24 hod. Na startu jsme měli možnost si vybrat trasy 10, 16 a 21 km. Trasa 10 km vedla po modré a žluté zn. a  modrá zn. dovedla turisty zpět do Humpolce. Cestou jsme navštívili místo u sv. Václava, kde kdysi byla obec „Dobrá“ s kaplí, o kterou se vedly mezi panstvími spory, až došlo k zániku kaple. Prošli jsme obcí Vilémov, napili se „živé vody“. Pokračovali jsme přes Rozkoš ke zřícenině hradu Orlík. Pod Orlíkem jsme si prohlédli studnu, která už neslouží svému účelu. Na Orlíku se staví na věži rozhledna. Zde jsme posvačili a vydali jsme se po modré značce ke Štůlám. Díky Honzovi a Draze Peterhansovým jsme se šli podívat na „štoly“, které jsou stranou turistické značky. Poté jsme pokračovali po modré až do Humpolce k cíli v Sokolovně. V cíli jsme dostali Pamětní listy a výborný opečený špekáček s chlebem. V pohodě jsme ve 13.09 hod. odjeli domů do Havlíčkova Brodu. Trasa 16 km vedla přes Radostín, Horní Rapotice a Světlický Dvůr a vracela se do Humpolce. Trasa 21 km přes Radostín, Kaliště, Proseč a Světlický Dvůr se vracela do cíle v  Humpolci. Pochodu KČT Humpolec se zúčastnilo 102 turistů a z Havlíčkova Brodu přijelo 22 turistů. 

Jarka Kohoutová

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Středa – 17. 9. 2014

JEDNODENNÍ ZÁJEZD DO ŽELIVA A KOLEM TRNÁVKY

Za krásného slunečného počasí jsme již v 8 hod. vystoupili z autobusu pana Pytlíka v Želivě pod hrází přehrady Trnávky. Na hrázi pracovali dělníci, a tak po dohodě s panem hrázným nás pustili se podívat na hráz přehrady. Po té jsme se prošli kolem slalomového kanálu, který je jedním z nejtěžších na světě. Po ČTZ se vydáváme lesní cestičkou, místy docela strmou nad skalami vodní hladiny přehrady. Krátké zastavení u vody a přes rekreační středisko se blížíme k Červené Řečici. Na prvním nádvoří zámku využíváme občerstvení. Pan Vlček nás všechny přivítal a velice krásným svým projevem upoutal pozornost nás všech. Provedl nás dostupnými prostory zámku. Zámek čekají velice nákladné rekonstrukce. Ve 12 hod. se vydáváme po ŽTZ přes náměstí kolem kostela  do rekreační chatové oblasti Trnávky. ŽTZ nás vede lesními i polními cestami, přes klesání i stoupání v lese. I malý potůček se rozvodnil! A tak trochu adrenalinu musí být. Sundáváme si boty, naši silní muži dokonce přenášejí turistky v náruči. Na Mokřinách je rozcestí. ZTZ nás již opět nasměruje na Želiv. Krásný výhled na vykukující dvě věže kostela v Želivě nás již upozorňuje, že brzy budeme na Kocandě na občerstvení. Výlet se vydařil, neboť sluníčko a krásná příroda nás opět obdarovala. Ještě společné foto u bílého autobusu pana Pytlíka a bezpečná jízda domů. Celkem jsme našlapali 16 km.

Květa a Vašek Průšovi

Úterý – 16. 9. 2014

PŘES OLEŠNICI

Vlakem jsme dojeli do Pohledi. Nejprve jsme popřáli panu Beránkovi k 85. narozeninám a dalším čtyřem turistkám k svátku nebo k narozeninám a pochutnali si na pohoštění, které si pro nás oslavenci připravili. Potom jsme vyrazili po ČTZ k Olešnici. Tam jsme se zastavili na malebné návsi a občerstvili se z vlastních zásob. Poté jsme chvíli pokračovali po NS Jana Zrzavého, na okraji obce jsme z ní odbočili na polní cestu a ta nás dovedla na silnici  spojující Okrouhlici s Valečovem. Po silnici lemované většinou jabloněmi jsme přes Valečov došli k lesu „U Staré silnice“. Některé turistky neodolaly množství spadaných jablek a naplánovaly si pečení štrůdlu, další se věnovaly sběru hub. Za zvuku zvonu, který ohlašoval poledne, jsme dorazili do Lučice. V Lučici jsme se díky vstřícnosti pana Šimánka mohli občerstvit v místním pohostinství. Před 13. hodinou jsme autobusem odjeli nazpět do Havlíčkova Brodu. Počasí se vydařilo, bylo příjemně teplo a slunečno. Vycházky se zúčastnilo 29 turistů, našlapali jsme asi 8 km.

Vlaďka Doležalová

Sobota - 13. 9. 2014

PŘES JALOVEC

V sobotu 13. 9. pořádal KČT Třebíč hvězdicový výstup na Jalovec.  Chtěli jsme je podpořit a akce se zúčastnit. Díky předchozím vydatně propršeným dnům se nás sešlo na nádraží pouze šest. Věřili jsme, že se naplní předpověď z pátku a do dvou hodin pršet nebude. Odjíždíme za sucha, ale v Okříškách nás vítá mrholení. To nám ze začátku nevadí a vydáváme se na cestu po ŽTZ. Cesta je místy značně rozmáčená. Když dorazíme pod Salátův kopec, déšť zesílí, vytahujeme pláštěnky a deštníky. V Zašovicích nás zastihne silný déšť, chvíli čekáme ukryti pod přístřeškem. Když déšť trochu zeslábne, vydáváme za na mokrou cestu v délce cca 4 km nejdříve po koňské stezce a později po modré TZ až na Jalovec. Zde se zahřejeme připraveným občerstvením od přátel z Třebíče a kolem jedné již bez deště se vydáváme kolem sjezdovky do Číchova. A po cestě někteří neodolají sběru hub. Je jich zde naseto.  Obdivujeme krásně upravené okolí chalup na okraji Číchova. Kolem druhé spokojeně odjíždíme domů. Během cesty se alespoň trochu usušíme. Bohužel po příchodu domu opět začne vydatně pršet. Našlapali jsme 13 km.

                                                                                 Ludmila Kocmanová

Středa – 10. 9. 2014

K HUBERTOVI

V 8,35 hodin jsme odjeli autobusem do Skály a odtud kolem rybníka míříme k Orlovským lesům. Sluníčko se na nás usmívalo. Šli jsme polní cestou k lesu a cestou necestou až ke studánce a dále do kopce k lesácké boudě a obrázku sv. Huberta. Asi po 100 metrech doleva po asfaltové silničce a opět zahýbáme tentokrát doprava na Vranovou skálu. Tady jsme posvačili a přešli hřeben dolů k lesní cestě pod modrá a zelená skaliska. Celou cestu jsme nacházeli spousty hub. Obtíženi taškami jsme došli přes Bransoudov do Plačkova na vlak. Pět děvčat se oddělilo a zamířilo na autobus na Rozkoši. Ušli jsme za krásného již podzimního počasí 11 km. Zúčastnilo se 20 turistů.

Draha a Jan Peterhansovi

Úterý – 9. 9. 2014

LÁZNIČKOVOU STRÁNÍ

Sešli jsme se v 9 hodin u Střední zdravotnické školy. Po nočních prudkých deštích přišlo neskutečných 33 turistů. Cestou jsme si prohlédli areál Psychiatrické léčebny a ocenili úpravu pavilonů i parku. Jen bývalá porodnice s propadlou střechou se sem nehodí. Pokračovali jsme dál kolem hřbitovní zdi, kde žáci SPŠS pracovali na její opravě. Pak kolem bývalé vodárny a Rozkošského potoka, s občasným sběrem hub, ke Kotlasovu dvoru. Tam jsme se začali vracet zpět, ale ne po cestě. Šli jsme po poli až k židovskému hřbitovu. Překvapilo nás, že na pomníčcích jsou i dnes vzpomínkové kamínky. Zablácené boty jsme čistili cestou k hlavnímu hřbitovu v trávě. Nakonec na nás vysvitlo i sluníčko.

Jarka Štěpánková

Sobota – 6. 9. 2014

45. ROČNÍK HAVLÍČKOBRODSKÉ PADESÁTKY

Předpověď počasí slibovala na sobotu babí léto. Měli jsme jako pořadatelé štěstí, protože předpověď se vyplnila a byl pěkný den plný sluníčka. Na jubilejní 45. ročník pochodu byly  připraveny trasy v délce 15,25,35 a 50 km a tři cyklotrasy dlouhé 30, 50 a 70 km. Po loňském „zkušebním“ ročníku jsme se letos oficiálně připojili k akci „Toulavý kočárek“ a „Rodinná turistika“. Dětská 6 km trasa, která vedla do místní lokality Vlkovsko si mezi dětmi a jejich rodiči a prarodiči našla velkou oblibu. Cesta procházela parkem Budoucnost kolem koupaliště a rybníku Cihlář a byla zpestřena drobnými soutěžemi a úkoly. Jedním ze stanovišť bylo i zastavení u Městské policie. Děti měly možnost vyzkoušet si policejní helmu, prohlédnout si vysílačku a další věci, se kterými strážníci Městské policie pracují. Turisté, kteří si zvolili jakoukoliv z pěších tras, si zase prošli, před třemi lety slavnostně otevřenou, NS Bohuslava Reynka. Díky vstřícnosti Města Havlíčkův Brod a pracovníků Technických služeb, kteří nám stezku doslova na poslední chvíli prosekali, se pochodníci nemuseli prodírat zarostlou cestou, za což jsme si vysloužili velké pochvaly. Celkem se pochodu zúčastnilo 231 pěších turistů, 26 cyklo turistů a o vše se staralo 22 pořadatelů. Nejstarším účastníkem byl pan František Kadlec ze Žďáru nad Sázavou, který se ve svých neuvěřitelných 92 letech vydal „zkontrolovat“ průběh dětské trasy. Nejvzdálenější z 24 kočárků byl kočárek z Ratíškovic u Hodonína, ve kterém se vezli dva kluci Marek a Tomáš. Velké poděkování patří zaměstnankyním Všeobecné zdravotní pojišťovny, které zájemcům na startu měřily krevní tlak a tělesný tuk, strážníkům Městské Policie za ochotu spolupracovat na „kočárkové“ trase, Technickým službám za pomoc při zprůchodnění NS, všem našim turistkám, které nám upekly něco dobrého a samozřejmě všem pořadatelům na „kočárkové“ trase i na „štábu V Rámech“.

Lenka Žáková

Čtvrtek – 4. 9. 2014

ÚDRŽBA A ZPRŮCHODNĚNÍ NS BOHUSLAVA REYNKA

Havlíčkobrodská padesátka nezadržitelně klepe na dveře, a protože všechny pěší trasy, kromě dětské – kočárkové, prochází NS Bohuslava Reynka a protože víme, že stezka bývá velmi zarostlá udělali jsme si pracovní brigádu. Všemu ale předcházela domluva s Městem a  Technickými službami a hlavně průzkum na místě samém. Pracovníci Technických služeb nám vyšli vstříc a v šibeničním termínu ze zarostlé cesty, která se místy podobala spíš džungli, dokázali udělat „dálnici“. Na nás tedy zbylo dočištění a zviditelnění turistických značek, aby nám zde žádní turisté nebloudili. Za pomoci nůžek, pilek a hrábí jsme se snažili cestu, kterou údajně chodíval B. Reynek do kostela v Havlíčkově Brodě i Svatém Kříži, dovést k dokonalosti.

Lenka Žáková

Středa – 3. 9. 2014

Z OSTROVA NAD OSLAVOU

Na nádraží v Ostrově nad Oslavou vystoupilo 17 turistů. Bylo po dešti. Cesta z nádraží do obce Obyčtov byla dost mokrá. V Obyčtově jsme se nejdříve prohlédli sochu „Želvy“ od M. Olšiaka. Pokračovali jsme dál ke kostelu, který je též ve tvaru želvy. Kostel byl otevřený a byli jsme pozvání dál a dokonce jsme měli možnost shlédnout vnitřek kostela z kůru. Z Obyčtova jsme šli po silnici a dále lesem k Řečici. Opět byly lesy plné hub a tak jsme sbírali hříbky, podhříbky a cesta nám rychle ubíhala. Před Řečicí místní lidé udělali pěknou upravenou křížovou cestu. Zde jsme si dali krátký odpočinek se svačinou. Obec Řečice je též čistá a pěkně upravená s titulem „Obec roku“. Nám zbývá do cíle naší cesty 10 km do Nového Města na Moravě, zde jsme si chvíli poseděli v cukrárně nebo v hospůdce a z nádraží, které se skví novotou a čistotou jsme odjížděli ve 14,05 hodin do Žďáru nad Sázavou a po přestupu opět vlakem do Havlíčkova Brodu. Bylo nás 17 a ušli jsme 17 km. Poznali jsme další hezkou a tentokrát moravskou část naší Vysočiny. Vycházku společně se mnou vedla Marie Miervová.

 

Věra Grodlová

Úterý - 2. 9. 2014

Z POHLEDI

Dva dny pršelo, ale na naší vycházce přestalo. Jelo se vlakem z Havlíčkova Brodu do Pohledi. Pak jsme šli po ČTZ do Světlé nad Sázavou do zámku. Hodinová prohlídka se všem líbila, Prostory jsou krásně renovovány – začátek se věnuje historii regionu a pak je výstava historického skla zapůjčeného z pražské UMPRUM. Káva v zámecké cukrárně a ve 12,49 hodin odjezd vlakem do Havlíčkova Brodu. 19 účastníků, 7 km.

Jana Bartoňová, Majka Kubová

Sobota – 30. 8. 2014

CESTAMI JAROSLAVA HAŠKA

Sešli jsme se na nádraží, abychom společně odjeli do nedaleké Světlé nad Sázavou a zúčastnili se tam 33. ročníku turistického pochodu „Cestami Jaroslava Haška“. Světlá nás uvítala zahalená do mlhy, ale všichni jsme doufali, že se brzy rozplyne a my si k pěkné vycházce vychutnáme i pěkné výhledy. Většina z nás si při registraci vybrala trasu dlouhou 10 km, osm turistů vyšláplo na 20 km a cyklistů jelo podle informací Ládi Rasochy pět. Během dopoledne se zvedla mlha, vysvitlo sluníčko a někteří z nás si cestou, která vedla přes Horní Březinku, Žebrákovský kopec, Benetice, chatu na Modláni a zpět do Světlé i zahoubařili. V cíli každý z nás obdržel pamětní list, skleničku s názvem pochodu a Ti šťastnější i nějakou tu výhru. Celkem se pochodu zúčastnilo 299 turistů.

Lenka Žáková

Středa – 27. 8. 2014

Z LAŠTOVIČEK PŘES SKLENÉ

Pršelo, jen se lilo, přesto se na nádraží v Havlíčkově Brodě sešlo 10 turistů, cestou vlakem do Žďáru nad Sáz. přibyla tři děvčata z Přibyslavi a ve Žďáře na nás čekala ještě jedna turistka, takže celkem 14 odvážných turistů. Vyšli jsme po žluté značce, kterou jsme po 0,5 km změnili na červenou. Lesem, polními cestami jsme došli už bez deště do Skleného. Zde jsme se ve stánku tzv. Krmelec občerstvili kávou, pivkem a z vlastních zásob. Cestou do Skleného jsme odolávali sběru hub, ale postupně jsme to nevydrželi a nádheře hříbků pravých, panských, růžovek jsme neodolali. Ze Skleného jsme vyšli bez deště, kolem Velkého Sklenského rybníka, chatiček, odbočili z červené zn. a šli po cyklostezce do Rousměrova. Postupně se na nás začalo usmívat i sluníčko. V Rousměrově jsme překročili hlavní silnici na Žďár a cestou k červené značce začaly doslova „žně“ hub. Do Laštoviček na nádražíčko jsme došli pod tíhou tašek plných hub v časovém předstihu, takže si všichni stačili houby očistit. Spokojeni s velkým úlovkem a krásnou oblohou jsme dojeli domů. Našlapali jsme 16 km.

                                                                                                      Jarka a Zdeněk Kohoutovi

Úterý - 26. 8. 2014

JDEME MLSAT

Předpověď počasí nevábná, ještě v 8.00 vydatně prší. O půl deváté však přece jen vysvitne sluníčko. S Mílou přešlapujeme na nádraží a vyhlížíme turisty, kteří nejsou z cukru. Nakonec se nás sejde sedm a dvě turistky posbíráme ještě cestou. Za mírného mrholení vystupujeme v Nové Vsi u Leštiny a vydáváme se na cestu přes obec a Kamenou Lhotu. Zabočujeme na polní cestu a pokračujeme okolo Chlumku směrem na Dolík. Dále přes Římovice kolem židovského hřbitova do Golčova Jeníkova.  Déšť občas zahrozil, na chvíli jsme museli vytáhnout i deštníky. A protože jsme šlapali svižně, tak se spěchajícím turistům podařilo stihnout vlak v 12.10, ostatní zavítali do příjemné Familly cukrárny a odměnili se dobrými zákusky a kávou. A doma uvítání: „ To jste pěkně namokli.“ Takže nenamokli jsme, Svatý Petr má turisty rád.

 Ludmila Kocmanová

Sobota – 23. 8. 2014

LIPSKÉ PUTOVÁNÍ aneb VYŠLÁPNI SI S RODINOU KRÁSNOU LIPSKOU KRAJINOU

Celkem 220 turistů si vyšlo pěšky nebo vyšláplo na kole do okolí Lípy. 12 km trasa, která nakonec měřila téměř 16 km, vedla z Lípy přes louky a kolem lesa na Hubertku, odtud po silničce do Okrouhličky a pokračovala kolem Račího rybníku polními cestami do Úhořilky. Tady jsme stihli navštívit akci „Poznej svého farmáře“ a šlapali jsme dál nad obec ke křížku a po ŽTZ do Kochánova. Z Kochánova už naše cesta vedla po silnici přímo zpět do Lípy. Vše bylo bezchybně značeno fáborkami a tak se snad ani nedalo zabloudit. I když v cíli jsme se dozvěděli, že i to se stalo. Ale i „kufrování“ pokud není moc časté k turistice patří a tak jsme se tomu v cíli jen trochu pousmáli. Havlíčkobrodských turistů se na různých trasách zúčastnilo 16.

Lenka Žáková

Středa - 20. 8. 2014 

ZE SMRČNÉ K NOEMOVĚ ARŠE

Rychlíkem jsme dojeli do Světlé nad Sázavou, zde na nás čekal motoráček, který nás dovezl do Smrčné, startu naší vycházky. Občerstvení oslavenkyně turistky Helenky nás příjemně naladilo a vykročili jsme po modré turistické značce do Leštinky. Za obcí na lesní křižovatce jsme odbočili z modré turistické značky vlevo k Mezilesí. Při cestě pod kopcem U Skály jsme vlevo nalezli skalní útvary podobné lodi. Název „Noemova archa“ vymyslel náš dlouholetý turista Karel Koutný. Sešli jsme zpět na lesní silničku a pokračovali k hájence Pavlíkov, kde jsme obdivovali starý letitý strom, spíše jeho torzo. Přešli silnici Světlá – Ledeč a sestupovali lesem k řece Sázavě a zastavili se na Stvořidlech. Po občerstvení jsme pokračovali po červené značce na Foglarovu Sluneční zátoku, u pomníku udělali společné foto a po žluté značce došli k železniční zastávce Vilémovice. Našlapali jsme 10 km v počtu 23 turistů.

 Zdeněk a Jarka Kohoutovi

Úterý – 19. 8. 2014

NAUČNOU STEZKOU BOHUSLAVA REYNKA

V 8 hodin vyjelo z Havlíčkova Brodu do Svatého Kříže 18 turistů. Ve Svatém Kříži už na nás čekala Jarka Kohoutová. Nejprve jsme došli na náves a tam jsme popřáli dvěma oslavenkyním, Marii Pavlasové ke kulatým narozeninám a opožděně Martě Kubínové k svátku, a pochutnali si na výborném pohoštění, které pro nás oslavenkyně připravily. Potom jsme vyrazili po ZTZ ke hřbitovu a tam se na chvíli zastavili u hrobu českého básníka, překladatele a grafika Bohuslava Reynka, jehož jméno nese naučná stezka, po které jsme se vydali. Od hřbitova nás naučná stezka vedla zarostlou polní cestou a lesem k bývalým lázním Petrkov. Budova bývalých lázní je v současné době v neutěšeném stavu, ale zdá se, že bylo započato s její částečnou rekonstrukcí. Po silnici jsme došli do obce Petrkov a tam si prohlédli okolí opraveného zámku, ve kterém žil Bohuslav Reynek. Z Petrkova jsme pokračovali stále po ZTZ až k přehradě Žabinec a už po 11. hodině jsme byli nazpět v Havlíčkově Brodě. Ušli jsme asi 7 km a kromě chvilkové dešťové přeháňky nám počasí přálo.

Vlaďka Doležalová

Sobota - 16.8.2014

PŘES PEPEREK DO HAMRŮ

Na sobotní vycházku na Peperek se za mírného poprchávání vydalo 10 turistů. Vystoupili jsme na zastávce Nížkov a naše trasa vedla kolem Červeného mlýna do Nových Dvorů. Horní cestou jsme se dostali k Pořežínské tvrzi a okrajem Pořežína po ČTZ do Velké Losenice a odtud mírným stoupáním a lesem (opět plným hub – ale nikdo z nás je nesbíral) jsme vyšli na Peperek. Po skupinovém fotografování na vrcholu Peperku, jsme se vydali na „Konec světa“ a do Šlakhamrů. Ještě jsme si prohlédli a prošli jsme „Rozštípenou skálou“ a na louce jsme si prohlédli sochu „Mamuta“. Přes obec jsme došli na zastávku „Hamry“ a spokojeni jsme odjížděli do svých domovů. Ušli jsme 11 km.

Věra Grodlová

 
9. 8. - 16. 8. 2014
LITOELSKÉ POMORAVÍ
 

Úterý – 12. 8. 2014

SOCHY OLŠIAKA

Krásné počasí, veliká účast a mnoho hub. V úterý 12. srpna přijelo do Hamrů 41 turistů. Prvně jsme se vydali k „Mamutovi“ do údolí pod Rozštípenou skálou, odtud jsme šli lesem, cestou po staré trati ( a to byla chyba – protože všichni hledali a nacházeli houby) k soše „Koně“ u ranče pana Štefáčka. Fotografování, svačina a čas letěl. Ke třetí soše „Hamroně“ jsme se již nedostali a šli jsme na vlak, který odjížděl v půl jedné. Měla jsem vycházku vést opačným směrem – Hamroň, Kůň, Mamut, aby si houbaři užili. S průběhem vycházky jsem byla hodně nespokojená.

Věra Grodlová

Středa – 5. 8. 2014

ŽĎÁRSKÉ VRCHY

Tradičně jsme se sešli kolem sedmé hodiny u VČE, abychom společně odjeli na autobusový zájezd do nedalekých Žďárských vrchů. Vystoupili jsme ve Svratce a naše vycházka začala táhlým stoupáním k místnímu golfovému hřišti a  loveckému zámečku Karlštejn. Odtud jsme po MTZ pokračovali kolem skalních útvarů „Zkamenělý zámek“ a „Milovské perníčky“ na „Čtyři palice“. Někteří se byli podívat na vyhlídce na Milovských perníčkách a obdivovali krásu Žďárských vrchů i z ptačí perspektivy. Kolem Čtyř palic jsme neznačenou cestou sešli na ŽTZ a rozdělili jsme se do dvou skupin. Jedna se vydala po naučné stezce do Milov, kde se podívali k místnímu rybníku a mohli se občerstvit v některé hospůdce. Druhá skupina pokračovala po ŽTZ přes pohádkovou vesničku Podlesíčko a Buchtův kopec do Sněžného. Tady jsme se opět všichni sešli a každý si čas do odjezdu autobusu vyplnil po svém. Většina po občerstvení v cukrárně nebo restauraci zvolila ještě návštěvu místních galerií obrazů a procházku po japonské zahradě. V 16 hodin jsme spokojeni a příjemně unaveni odjeli zpět do Havlíčkova Brodu. Trasy byly dlouhé 12 a 16 km a zájezd pro nás pečlivě připravili a vedli Věra a Vašek Dymáčkovi.

Lenka Žáková

Sobota - 2. 8. 2014

LÉTO V ŽELEZNÝCH HORÁCH

Tento známý a mezi turisty, ať už pravidelnými nebo svátečními, velmi oblíbený pochod se letos konal už po dvacáté. Počasí bylo k slavnostnímu ročníku příznivé, a tak se na pečlivě připravené trasy pro pěší a cyklisty nakonec vydalo 505 účastníků. Pořadatelé na startu každého vybavili mapkou, popisem trasy a přáním "Zdrávi došli". V cíli pak každý obdržel krásný Pamětní list, kalendářík a malou buzolu s logem pochodu. Samozřejmostí byla i možnost dát si skvělé občerstvení a třeba si i zatancovat na letním parketu. Kdo měl zájem, mohl si zakoupit a rovnou se začíst do nově vydaného Průvodce naučnou stezkou, který je doplněn o místní pověsti. Pořadatelům z Obce Sobíňov patří velké poděkování za uspořádání a organizaci tohoto již tradičního letního pochodu.

Lenka Žáková

Středa - 30. 7. 2014

Z LIPNICE KOLEM PELHŘIMÁKU

V 6.30 jsme vyjeli autobusem z Havlíčkova Brodu do Lipnice nad Sázavou. Po vystoupení z autobusu jsme si nejdříve pochutnali na pohoštění od Aničky Hlaváčkové, popřáli jí k svátku a potom jsme vyrazili po MTZ přes pole k lesu, v lese odbočili vlevo a po neznačené lesní cestě došli k samotě Loskoty. Odtud naše cesta vedla kolem rybníka Pelhřimák, ve kterém byla hladina vody vlivem sucha silně pod normálním stavem. Kolem chat a lesní cestou jsme dorazili k dalšímu rybníku a tam si u Občerstvení U Vodníka odpočinuli a občerstvili se kávou nebo vychlazeným pivečkem, někteří pojedli z vlastních zásob. Poté jsme po ŽTZ došli k Wolkerovu pomníku, který připomíná, že zde v roce 1916 básník Jiří Wolker se skauty tábořil. Po krátké zastávce a radosti z několika nalezených růžovek naše cesta pokračovala stále po ŽTZ k nedaleké silnici a od ní lesními cestami přes Mozerov, kolem obory a nakonec polní cestou až do Věže. V cíli naší cesty se většina turistů občerstvila u kiosku na návsi výbornou zmrzlinou. Počasí nám přálo, bylo příjemně teplo, bezvětří, pod mrakem. Krásnou  přírodou 18 účastníků v pohodě ušlo 12 km. Před 12. hodinou jsme se spokojeni vrátili autobusem do Havlíčkova Brodu.

Vlaďka Doležalová

Úterý – 29. 7. 2014

VLKOVSKEM

Sešli jsme se u fary v parku. Společně jsme odešli na Kokořín k Žákům, abychom popřáli panu Žákovi k jeho neuvěřitelným 95. narozeninám. Po malém občerstvení jsme pokračovali dále podchodem pod obchvat kolem Cihláře, dále Vlkovskem kolem Hajdovce až k Zádušnímu rybníku, kde jsme prošli kolem chat nahoru k silnici na Rozsochatec. Kousek jsme museli jít po silnici k rozcestí na Občiny a skončili jsme na naší zahrádce. Po odpočinku při kávě a malém občerstvení se turisté po malých skupinkách rozešli do svých domovů. Ušli jsme 8 km, bylo nás 26.

Marta a Blahoš Kudlovi

                                                                                                                                                                                                       Sobota - 26. 7. 2014

ZATOPENÉ DÁLNIČNÍ MOSTY

V sobotu na Svatou Annu se vydalo 17 turistů posázavským vláčkem do Zruče nad Sázavou. Z nádraží jsme vyšli, po mostě přes Sázavu a cestou necestou jsme došli k plotu hráze vodní nádrže Švihov-Želivka. Kolem plotu a lesem jsme sešli náročným terénem pod hráz na silnici. Za vodní nádrží je úpravna vody, s velkou kapacitou. Pitná voda je dopravena do Prahy a okolí, a také k nám do Havlíčkova Brodu. Pokračujeme po mostě přes Želivku a stoupáme na druhou stranu přehradní hráze. Zde je informační tabule o stavbě a provozu vodního díla Švihov-Želivka. Po občerstvení jsme pokračovali, přes obec Hulicek nedokončeným mostům. První jsme navštívili most dlouhý asi 215 m, který končí nad vodou nádrže. Po krátké zastávce jsme přešli k druhému mostu asi 55 m dlouhém. Nezapomenutelným zážitkem bylo slezení z betonového mostu na cestu. Odtud jsme se vraceli zpět přes Hulice, pod hráz přehrady, Nesměřice do Zruče nad Sázavou. Počasí bylo celý den slunečné s mírným vánkem. Vycházku 18,5 km jsme ukončili v Hospůdce u Gatěho a odjeli domů.

Milan Barták

Středa - 23. 7. 2014

PŘES LEŠKOVICE

Dne 23. 7. vyjelo 14 havlíčkobrodských turistů v 6 hod. 30 min. autobusem do Habrů. Odtud se vydali po modré značce do Leškovic a prohlédli si památník, připomínající smrt štábu partyzánské brigády Mistra Jana Husa. U pomníčku na okraji lesa se napojili na zelenou značku, která je vedla přes Jakubovice, Zhoř a Nasavrky zalesněnou krajinou do Golčova Jeníkova. Zde si každý vybral podle libosti občerstvení na těle i na duchu a v 12 hod. 15 min. osobáček odvážel všechny zúčastněné domů. Ušli cca 15 km.

Věra a Václav Dymáčkovi

Úterý – 22. 7. 2014

K DOLNÍ JABLONNÉ

Za pěkného slunečného počasí přijelo v úterý 22. července do Přibyslavi 27 turistů. Vydali jsme se z nádraží přes řeku Sázavu po lávce, které chybělo zábradlí, ale všichni jsme dobře přešli do obce Poříč, dále jsme šli „Saidemankou“, tato cesta vede strání nad řekou Sázavou. Pokračovali jsme „Buronskou pěšinou“ k Jablonecké nádrži, lidově zvané „Asuán“. Nyní již lesem po ZTZ jsme došli k Dolní Jablonné a odtud spojkou na silnici vedoucí do Polné. Vydali jsme se přes kopec Borovinu na zpáteční cestu opět do údolí Sázavy a opět po špatné lávce jsme se dostali na nádraží. Myslím, že všichni odjížděli do Havlíčkova Brodu spokojeni.

 

Věra Grodlová

Sobota – 19. 7. 2014

KROUŽENÍ KOLEM KROUNKY

Za příjemného letního počasí, v 7, 12 hod. odjelo na vycházku s výstižným názvem – Kroužení kolem Krounky, 16 brodských turistů. Od obce Krouná jsme šli po ČTZ přes Otradov, Kutřín a Předhradí. Trasa z větší části sledovala říčku v příjemném lesním stínu, kolem letních táborů, pestré vegetace, skal a nechyběli ani žebříky a řetězy. I svačina  byla v příjemné hospůdce Šilinkův Důl. Pochod pokračoval  po červené s výhledem na hrad Rychmburk a bývalé lomy. Po 12 km změna na ZTZ až do Skutče. Zde prohlídka města, návštěva „íčka“ a pozdní oběd. Všichni jsme se zdrávi a spokojeni vrátili. Počasí bylo slunečné, mírný vánek a teplota kolem třiceti ve stínu. Celkový počet našlapaných km 20.

Míla Musil

Středa – 16. 7. 2014

VRCHOTOVY JANOVICE, VELKÝ BLANÍK

Letní červencové počasí a dobrá nálada nás optimisticky naladila na celodenní výlet do Vrchotových Janovic po naučné stezce baronky Sidonie Nádherné. Již v 9 h jsme vyšli do krásného janovického parku. Odtud jsme se vydali za 7 zastaveními po naučné stezce rozmanitě zvlněnou krajinou. U každého zastavení je informační tabule a lavička, aby se návštěvník na chvíli zastavil a pokochal se výhledy po okolí. Jen v obci Slapy jsme však marně hledali vyhlídku na Džbány – přírodní rezervaci. Moje chyba, spletla jsem si značení a vydali jsme se opačným směrem po ZTZ.Pomocí navigace Zdeňka jsme došli tam, kde jsme chtěli být a to na poslední vyhlídku nad Olbramovicemi. Zpátky po ŽTZ jsme obdivovali ještě staré cesty lemované třešňovými stromy. Po silničce k Vrchotovým Janovicích jsme se dostali na druhý konec parku a kolem starého mostu a vrátky jsme prošli do parku k hrobce baronky Sidonie Nádherné a jejím rodičům. Někteří turisté stihli ještě návštěvu zámku, ostatní se občerstvili v místní restauraci na nádvoří zámku a v přilehlé cukrárně.  Za mírného letního deštíku jsme pokračovali autobusem do Louňovic pod Blaníkem. A všichni na Blaník! Po ČTZ strmým výstupem si měříme časy a u rozhledny zjišťujeme, jak jsme na tom se svou fyzičkou. Všichni jsme výborní a omládli jsme o 10 let! Výhledy z rozhledny jsou daleké a možná vidíme i Cukrák. Zpět ještě sestupujeme ke skále a jeskyni. Jen 15 turistům blaničtí rytíři trochu zamotali hlavičky a motáme se kolem skály nahoru a dolů a opět nahoru. Hlavně, že jsme je neprobudili! Patnácti minutové zpoždění prošlo z vesela a pan Pytlík nás opět bravurní jízkou dovezl v pořádku do Havl.Brodu Celkem jsme našlapali 21 km. Moc děkujeme!

Květa a Vašek Průšovi

Sobota - 12. 7. 2014 

K PRAMENI SVATÉ KATEŘINY A JIHLAVY

Člověk míní a ČD i počasí mění. Místo pohodlného cestování vlakem až do zastávky Žirovnice, jsme již v Jihlavě museli přesedat na autobus. Dovezl nás přímo na náměstí v Žirovnici. Došli jsme se podívat k zámku, ale zámek i Informační centrum byly ještě zavřené. Sešli jsme dolů k rybníku Hutní a po břehu jsme došli až k bývalému mlýnu, dále na hráz rybníka Budín. Zde je pěkné koupání a skluzavka. Odtud nás ČTZ vedla vzhůru lesem a přes kopec, kde byl pěkný výhled do kraje a za chvíli jsme již byli v Počátkách. Rozhlédli jsme se po náměstíčku, kde se točil film Postřižiny. Zamířili jsme do malé hospůdky na posilnění. Asi po půl hodině nás nohy nesly po silničce na sv.Kateřinu, kde je Wellness centrum. Chtěli jsme ochutnat minerální pramen, ale v důsledku letošního sucha voda nevytéká na povrch. Odtud jsme zamířili k prameni Jihlavy. Přihnal se mrak a začalo doslova „lít“. Než jsme došli k prameni přes louky, byli jsme pěkně rozmáchaní. Pramen se nám podařilo najít, sluníčko začalo hřát a doprovodilo nás na zastávku ČD v Jihlávce. Opět jsme vystřídali vlak, autobus a znova vlak a šťastně dojeli do Havlíčkova Brodu. Bylo nás 16 turistů a našlapali jsme 16 km.

                                                                                              Draha a Honza Peterhansovi

Středa – 9. 7. 2014

KRÁSNÉ VÝHLEDY

Dneska nás opět autobus přivezl do Štoků, tady jsme se přivítali a po naučné stezce kolem hřbitova, už tady nás čekali krásné výhledy, jsme pokračovali dál k Hanesovu mlýnu. Tentokrát jsme k němu nedošli a šlapali jsme dál do Petrovic. Moc se nám tady líbilo, stojí zde krásny kostelíček a pomník padlých. My jsme šli dál kolem Smrku ke studni na Kosovský vrch (682m) přes samotu Maliní, zde jsme se posílili na poli s hrachem a šlapali dál na Máselný kopec (634m). Ukázaly se nám překrásné výhledy, mezi tím nádherně kvetoucí louky, chrpa v poli a už jsme přišli na Turkův kopec (598m). Tady už z kopečka do Dobrohostova, kde na nás čekal p. Milichovský s pivkem a kávou a odtud už to byl kousek do Radňova na vlak. Vycházka se líbila, ušli jsme 16km.

Milena Beránková

Úterý – 8. 7. 2014

SVATOJOSEFSKÁ STUDÁNKA

Vlakem jsme vyjeli do Světlé nad Sázavou a zde jsme zahájili vycházku úžasně dobrými koláčky od Marušky Dontové, která je upekla k příležitosti svátku Marie. Po informacích o vycházce jsme vyšli po žluté turistické značce do Josefodolu. Zde jsme se zastavili ve sklárnách, kde jsem měla zamluvenou exkurzi v provozu skláren CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE. Příjemná paní majitelka nás provedla provozem, žasli jsme nad krásou váz, mís, pohárů a jiných výrobků z barevného křišťálu. Poté jsme vyšli ke studánce pod bývalou hájenkou, načerpali jsme si vodu  a pokračovali po silničce na Horní Bohušice. Zde jsme měli krásné výhledy do kraje. Sestoupili jsme přes Horní Bohušice do Světlé nad Sázavou a přišli jsme včas k odjezdu vlaku domů. Meteorologové sice upozorňovali, že mají být dnes bouřky a přívalové deště, po celou vycházku jsme měli příjemné počasí s osvěžujícím větříkem. Pochodovalo 37 turistů a našlapali jsme 8 km.

Jarka Kohoutová

28. 6.- 5. 7. 2014

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM - BESKYDY

BESKYDY.docx (19214)

 

Sobota - 5. 7. 2014

KAMENSKÉ ALEJE

Zúčastnilo se 8 turistů. Z celkového počtu 150 účastníků se z Žižkova kopce na dvanáctikilometrovou trasu pochodu 6. Kamenské aleje  vydalo 92 turistů a mezi nimi i osm z HB. Po krátkém dotazování u pořadatelů jsme sešli zpět do Kamenné a vyrazili po MTZ směrem na Kamenný most u Lutriána. Kousek za obcí jsme po krátkém dohadování správně odbočili do polí na vlastní značení. Pozovický potok jsme překonali díky trochu chatrné lávky a pokračovali jsme dál na Velký Kolenec. Potom jsme už obdivovali hezké výhledy do krajiny, doleva směrem na Pozovice, doprava směrem na Smilov a před námi už se vypínal kopec Vysočina vysoký 621 m na kterém nás čekala kontrola s občerstvením. Po krátkém odpočinku a posilnění jsme se vydali stejnou cestou zpět. Dobrou náladu nám nepokazil ani drobný deštík. V cíli nás už čekal velký stan a občerstvení - pivo, limo, buchty, koláče, pečené a uzené klobásky,vše za dobrou cenu a dokonce výborná domácí slivovička zdarma. Po krátkém oddychu jsme se posilněni a spokojeni vydali na vlak.

František Pithart 

Úterý - 1. 7. 2014

OKOLO ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

Na vycházku přišlo 21 turistů. Po příjezdu do Žďáru jsme čekali 1 a 1/2 hodiny na autobus do Březí. Čekání využil každý podle své chuti. Někdo šel nakupovat, někdo na ranní kávičku a někdo se šel jen projít. Po příjezdu do Březí jsme se vydali po červené TZ. Cesta vedla volnou krajinou, lesem, kolem rybníků, skoro po rovině. Pohodovým úterním tempem jsme ušli 7 km a vše zakončili v hospůdce U Huberta  opět ve Žďáru a ve dvou skupinách 13.30 R a 14.30 os. vlakem jsme se vrátili do Havlíčkova Brodu.

Zdena Bergerová

Středa  2. 7. 2014

PŘES PETROVICKÝ MLÝN

Ani časné ranní vstání neodradilo devět brodských turistů od dnešní vycházky. Na cestu nám od rána svítilo sluníčko, teplota byla příjemná. Prostě na vycházku přímo ideální počasí. Jedeme autobusem do Úsobí.  Po krátkém seznámení s trasou (dnes opravdu je celá trasa po neznačených cestách) vyrážíme do kopce. Je to jediné prudší stoupání na naší trase. Po krátkém zastavení u zbytků kaple vyrážíme dále přes obec Kosovy na Kosovský vrch – náš dnešní nejvyšší bod. Po cestě se kocháme nádhernými výhledy. Scházíme k silničce a pokračujeme dále lesem. Nepodaří se nám najít plánovanou odbočku vlevo, takže dojdeme téměř až k dálnici. Přes louky pokračujeme k cestě od Petrovic a opět míříme do lesů. Po chvíli narážíme na širokou lesní cestu. Ale nám se chce ještě trochu kufrovat. Tak po cca 600 metrech po krátkém občerstvení odbočujeme vlevo na lesní cestu. Po cca jednom kilometru chůze lesem vycházíme na loučku a vidíme rybník u Petrovického mlýna. Dojdeme na hráz a dále pokračuje již známou cestou přes Hanesův mlýn a podél Mlýnského potoka do Štoků. Zbyl nám čas i na občerstvení. Ve dvanáct hodin odjíždíme autobusem směr Havl. Brod.  Našlapali jsme 14 km a dokázali si, že i bez GPS se lze lesem pohybovat a nezabloudit.

Ludmila Kocmanová

Sobota - 28. 6. 2014

K RYBNÍKU DLOUHÝ

Na nádraží se nás sešlo celkem 8. Dojeli jsme na zastávku Stružinec a vydali se přes Údavy do vesničky Rovný. Dále jsme pokračovali po silničce na Kocourov, zahnuli na polní cestu k rybníku Dlouhý. Protože jsme měli dostatek času, obešli jsme celý rybník a přes les pokračovali cestou necestou zpět na Údavy. I když jsme měli čas na pivečko, penzion bohužel v sobotu otevírá až v 11.00, tak jsme poseděli pouze na zahrádce a po krátkém odpočinku došli zpět na zastávku. Protože trasa měřila pouhých 10 km, byli jsme již v poledne doma. Počasí nám přálo, na vycházku bylo příjemně teplo a nezmokli jsme.

Ludmila Kocmanová

Úterý - 24. 6. 2014

CESTIČKAMI VLÁDI ŠKVAŘILA

Vycházka začíná vlastně už v Havlíčkově Brodě a to odjezdem autobusem do Štoků. Po nezbytných organizačních záležitostech a zjištění, že v tomto 53 členném houfu turistů se nacházejí také čtyři Zdeňky nebo Zdeny, které slaví svátek (Fikarová, Herinková, Bergerová, Fišerová) jsme se ve Štokách na zastávce trochu zdrželi. Oslavenkyně přinesly dobré zákusky a také něco truňku, což jsme nemohli nechat bez gratulací a ochutnávání. Dobře naladěni jsme se potom vydali po štocké naučné stezce směrem k silnici na Petrovice a dále polní cestou k vesničce Studénka a potom jsme pokračovali opět polní cestou směrem k autobusové zastávce Vysočina. Cestou jsme vzpomínali, kudy jsme chodili s Vláďou Škvařilem a také jsme využili pozvání Jany Škvařilové, abychom se zastavili na její chalupě, která se nachází poblíž naší trasy. Jana se svými kamarádkami nám připravila příjemné občerstvení a posezení na krásné zahradě, takže naše poděkování za pozvání a věnovaná růže trošku bledla. Ještě jednou Jano díky za krásnou tečku za dnešní vycházkou. Někdo se ještě prošel na zastávku Skřivánek a my ostatní jsme odjeli z poněkud bližší zastávky Vysočina do Havlíčkova Brodu. Díky všem za velikou účast a spokojené reakce. Celková délka vycházky 8,8 km.

Zdeněk Kohout

Sobota – 21. 6. 2014

HVĚZDICOVÝ POCHOD NA ČEŘÍNEK

Celkem devět havlíčkobrodských turistů se rozhodlo podpořit organizátory pochodu KČT Čeřínek Jihlava a zúčastnili se 6. ročníku pochodu na Čeřínek. Většina zvolila vlakové spojení v 6,47 hodin osobním vlakem do Dolní Cerekve. Odtud vyrazili po ŽTZ pozvolným stoupáním k turistické chatě na Čeřínku, kde již byli očekáváni pořadateli. Po zaregistrování, orazítkování „vandrbuchů“ a jiných nezbytnostech  všichni  dostali výbornou klobásu, kterou si hned mohli opéct na připraveném ohništi. Pitný režim turisté pilně doplnili přímo v turistické chatě. Pak zbyla i chvilka na nezávazné popovídání při setkání s ostatními kolegy z jiných odborů. Cestu zpět k vlaku každý volil různě. Někdo do Kostelce, někdo do Rantířova, každý podle svých sil. Počasí bylo ideální, kilometrů tak akorát a tak byli určitě všichni spokojení.

Lenka Žáková

Středa – 18. 6. 2014

PÍSECKÉ VRCHY, NAUČNÁ STEZKA DRAHOKAMŮ

Po deváté hodině jsme se z Píseckého sídliště V Logrech vydali po naučné stezce Cesta drahokamů do Píseckých hor. Čekaly nás téměř 3 km táhlého stoupání. První naše zastávka byla U Vodáka, kde je u potoka archeologická památka – pravěké a středověké rýžoviště zlata, které dnes připomínají již jen sejpy; zde jsme se rozdělili – část turistů zvolila souběžnou cyklotrasu, kde jsou rozmístěny Bolestné kameny, část turistů zvolila delší trasu a pokračovala po modré TZ směrem na Velký Mehelník – nejvyšší vrch Píseckých hor, převážná většina pokračovala po naučné stezce k turistické chatě V Živci. Zde jsme se občerstvili, prohlédli si malé arboretum – parčík cizokrajných dřevin i samotnou chatu, kde se mj. natáčel film Hogo fogo Homolka. Odtud jsme se vydali na vrch Jarník a stejnojmennou rozhlednu.  Je obdivuhodné, že na vyhlídkovou plošinu rozhledny, která je ve výšce 35 m, vystoupalo po 182 schodech 44 turistů – vynaložené úsilí bylo odměněno dalekými výhledy po celé Táborské pahorkatině, na mnohé Jihočeské rybníky, na známé vrchy  Blanského lesa a podhůří Šumavy. Čekalo nás ještě téměř 9 km po naučné stezce, nyní již pozvolného klesání a rovinek až na náměstí do Písku. Cestou jsme se těšili ze stínu převážně listnatých lesů, prohlédli jsme si bývalé, dnes zatopené, lomy  na vápenec a živec – lom U Obrázku, lom U Dudáčka a živcový lom u Nového rybníka; i v tomto dlouhodobě suchém počasí jsme viděli dvě velká prameniště Píseckých hor. Již ve 14 hodin jsme došli do města a vydali se na prohlídku jeho pamětihodností.  Od Křižíkovy městské elektrárny (dnes muzeum) z roku 1888 k Putimské bráně, zbytkům středověkých Píseckých hradeb, domů, kde žili Fráňa Šrámek, Adolf Hejduk a Otakar Ševčík,  k významným kulturně historickým budovám na Alšově, Havlíčkově a Velkém náměstí – zde hlavně radnice a městský hrad, kde je dnes Prácheňské muzeum. Po načerpání nových sil jsme se vydali k nejstaršímu zachovanému kamennému mostu v Čechách ze 13. století a prošli jsme se po krásně upraveném a obnoveném  nábřeží řeky Otavy v jeho okolí, které spolu s mostem a domy bylo velmi poničeno při tisícileté povodni v roce 2002, kdy výška valící se vody dosahovala devíti metrů. Po celý den nám přálo počasí – bylo jasno a polojasno, zbylo nám dost času i na prohlídku a posezení v tomto krásném historickém Jihočeském městě. V terénu jsme ušli celkem 12,8 km a 3 - 4 km při prohlídce města. V 16. 30 h jsme vyjeli a díky bezpečné a pohodové jízdě našeho p. Pytlíka, jsme byli před 19 – tou hodinou doma.

Blanka Vyhnalíková

Úterý - 17. 6. 2014

Z LEŠTINY K MARIÁNSKÉ STUDÁNCE

V počtu 28 členů KČT HB a jedna čtyřnohá kamarádka Dulinka jsme l7.6.2014 odjeli vlakem z Havl.Brodu do Leštiny u Světlé. Zde od nádraží jsme se vydali po modré do lesů. Pěkná cesta nás dovedla ke studánce. Po občerstvení z vlastních zásob jsme odešli neznačenou cestou do Nové Vsi. Na prvním rozcestí silnice a silničky v Kamenné Lhotě se většina samostatně rozhodla pro cestu pokračovat ještě dál. Asi jim 6,5 km bylo málo. V počtu tři a jedna fena jsme došli do Nové Vsi, která má nádherně upravenou náves s pěknou výstavní kapličkou. Upravená je celá ves. Zde jsme nasedly do vlaku a ve vlaku jsme se sešli s ostatními, kteří došli do Vlkanče. Počasí se nám vydařilo a v pohodě jsme se nedlouho po poledni vrátili do Havl.Brodu.

Dana Bartáková 

Sobota – 14. 6. 2014

ŽELEZNÉ HORY

Tak je opět sobota, dnes 14.6.204 a naše turistická parta 16 lidí jede vlakem do Ronova nad Doubravou, odkud se vydáme do Železných hor. Ze zastávky stoupáme silničkou do Žlebských Chvalovic a dále vlevo po MTZ do Licoměřic. Zde je památník padlým a také malá rozhledna s pěkným výhledem ke Žlebům a Čáslavi. Lesem procházíme dál kolem zatopeného lomu, zemljanky a rekreačního areálu až do vesnice Zbyslavec. Po hřebeni hor pokračujeme přes Krkanku – 566m.n.m. do Rudova a potom dolů Lovětínskou roklí do Závratce, kde se dostáváme k Berlovým vápenkám v nichž je umístěno muzeum. Odtud je již jen kousek na zastávku ČD v Třemošnici. Po 18 km nás trochu bolí nohy, ale jsme spokojeni, že jsme to zvládli.

Peterhansovi

Středa – 11. 6. 2014

STUDENECKÝ OKRUH

Vlakem od HB nás přijelo deset, v Sobíňově se k nám připojil Jirka Moliš, který tam přijel na kole. Po krátkém občerstvení a gratulacích Božence Blažkové jsme se pod vedením Jardy Jonáka vydali vstříc horku, sluníčku a krásným výhledům v konečném počtu čtrnácti turistů. Po trase Březinka, Horní Studenec, V Kopcích, Hudeč jsme se kochali výhledy do krajiny, dřevěnými chaloupkami, rozkvetlými chrpami a jinými kytkami a keři. V místě zvaném Pod Hudčí jsme se občerstvili u studánky a pokračovali do Podmoklan kde většina z nás neodolala svodům nanuků, zmrzlin a jiných (tekutých) pochoutek. Posilněni jsme pokračovali cestou necestou až na poslední kopeček před Sobíňovem, kde jsme si pořádně sáhli do rezervoáru svých sil. Vycházku jsme ukončili na zahrádce u Jonáků, kde jsme obdivovali krásné dřevěné sošky, kytky a jezírko s rozkvetlými lekníny. Potom už příjemně unavení a spokojení jsme se vydali na vlak.

František Pithart

Úterý – 10. 6. 2014

Z RADOSTÍNA PŘES PELESTROV

Ráno meteorologové varovali před teplotami nad 30 °C. Předpověď se vyplnila a od rána bylo slunečno a velmi teplo. Od vycházky to neodradilo 14 turistů. Před 10. hodinou jsme autobusem dojeli do Radostína. Nejprve jsme pod rozkvetlými lípami popřáli paní dr.Věře Dosoudilové k narozeninám a pochutnali si na výborné bublanině. V Radostíně jsme se zastavili u 300 let starého památného buku a potom se vydali polní cestou a kolem rybníka do Pelestrovských lesů. Vzhledem k horkému počasí byla trasa vycházky pozměněna a zkrácena asi o 3 km, takže už v 11 hodin jsme dorazili do Pelestrovské hospůdky a rádi se v  příjemném prostředí posadili a občerstvili.  9 turistů před 12. hodinou vyrazilo pěšky do Havlíčkova Brodu, zbývající turistky poseděly o chvíli déle a potom došly do Veselého Žďáru a do Havlíčkova Brodu se vrátily autobusem. Trasa pěšky až do Havlíčkova Brodu byla asi 9 km, trasa s návratem z Veselého Žďáru asi 5 km. Přes úmorné vedro jsme si vycházku v pohodě užili.

Vlaďka Doležalová

Sobota – 7. 6. 2014

ŽDÍRECKÝ OKRUH

V sobotu 7.6.2014 se v nedalekém Ždírci nad Doubravou konal sedmý ročník turistického pochodu a cyklojízdy „Ždírecký okruh“. Výběr tras byl možný ze tří pěších a tří cyklo a každý si tak mohl zvolit podle libosti. Počasí bylo letní, rtuť teploměru šplhala k neuvěřitelnám třiceti stupňům. Nebylo tedy divu, že u rybníku Řeka bylo velmi živo a několik otužilců již zkoušelo teplotu vody na vlastní kůži. Celková účast byla kolem 130 turistů, broďáků se na trasy vydalo 13.

Lenka Žáková

Středa – 4. 6. 2014

Z ROZSOCHATCE NA BÍLEK

12 havlíčkobrodských turistů vyjelo osobáčkem v 8 hod. 13 min. do Rozsochatce. V Břevnici ještě přibrali Zuzku a v místě určení Jirku, takže se počet zvýšil na 14. Od vláčku se všichni vydali kousek po zelené značce a dále neznačenými polními a lučními cestami přes Počátky a Příjemky do Bílku. Počasí se vydařilo a na všechny strany se otvíraly pěkné výhledy. Necelých 11 km rychle uběhlo a v 11 hod. 29 min. již vláček uháněl k domovu.

Dymáčkovi

Úterý - 3. 6.2014

FARMA KOŠÍK, JABKENICKÁ OBORA A ZÁMEK LOUČEŇ

Je svěží červnové ráno 7 h a s panem Pytlíkem vyjíždíme na farmu Košík přes Poděbrady do obce Tuchomi. Za necelé 2 hodiny jsme již na dvoře farmy. Jen chvíli se rozhlížíme a již k nám přichází paní Dagmar Havlová. Krátké přivítání a její krásná slovenština nás seznamuje s její ekologickou farmou. Nejprve se jdeme podívat na udírny s voňavými klobáskami a sýry. Ty voní a 4 dny se udí! Linka pro dojení oveček je jen pod střechou, kousek odtud pozorujeme krásná černá jehňátka a malá prasátka. Přes louku vidíme mobilní přístřešky pro slepice. Přes lesík nás paní D. Havlová vede k soukromé chatičce jejího manžela pana Ivana Havla, s výhledem na malý rybníček s lekníny. Po louce se dostáváme k rybníčku pod penzion. Paní Havlová si běží pro chléb na krmení kaprů. To jsou ale kusy! I ty lišky se na nás dívají v ohradě, jak se divíme! A co ten černý kňour, co s paní Havlovou chodí do lesa na houby! A ta bylinková zahrádka s jedlými žlutými květy Denivky. Na závěr si kupujeme produkty její ekologické farmy a děkujeme za příjemně strávenou hodinu v její přítomnosti s jejím poutavým vyprávěním a zapisujeme se do knihy návštěv. A již 25 turistů vyráží po ČTZ 11,5 km po cestě rovné „jak tkaničky od bot“ Jabkenickou oborou k památníku a muzeu B. Smetany do Jabkenic. Z Jabkenic do Loučeně vede krásná pěti kilometrová naučná stezka Svatojiřským lesem. Kolem studánky „Boží voda“, kam chodíval B. Smetana a kolem myslivny s rybníkem plných leknínů. Čas je výborný, počasí přeje a tak všichni turisté si zaplatí 67 Kč vstupné do parku na zámku v Loučeni. 11 bludišt a labyrintů nás pobaví jak malé děti. A ten Kamenný labyrint nás dokonce nabije jak baterky. Na závěr ještě malé občerstvení a s hezkými zážitky se  bezpečnou jízdou s panem Pytlíkem vracíme v 18,30 h. domů.

Květa Průšová

Sobota - 31. 5. 2014

OKOLO BRUNKY

V sobotu se na nás od rána smálo sluníčko, a tak 18 turistů dojelo vlakem do Humpolce. Prošli jsme okrajem města a po silničce zamířili ke Světlickému Dvoru. Odtud jsme pokračovali vlevo k Brunce. Bývala zde  továrna humpoleckého Sukna, ale od roku 2005 již budova slouží jen jako sklad. Podél rybníků Trdlo a Peruš jsme se dostali do lesa,  hezká lesní cesta nás dovedla pod dálnici a asfaltová silnička až do Jiřic. Prošli jsme kolem Památné stoleté lípy a zamířili přes osadu Trucbaba do Humpolce na vlak. Došli jsme v pořádku do cíle, spokojení vycházkou krásnou jarní přírodou a našlapali jsme 13 km.

Peterhansovi

Středa – 28. 5. 2014

Z DOLNÍHO MĚSTA PŘES LIPNICI

Vlakem do Světlé nad Sázavou, pak přestup na autobus do Dolního Města. Přejdeme silnici do Humpolce a prohlédneme si novou sochu „Hlava XXII“ od sochaře Radomíra Dvořáka. Pak po ZTZ přes „Zlaté oči“ na Lipnici. Z Lipnice po ZTZ přes Vitonín a Volichov do Okrouhlice na vlak. Trasa byla dlouhá 12 km a šlo nás 13 turistů.

J. Bartoňová, M. Kubová

Úterý - 27. 5. 2014

JARNÍ PŘÍRODOU

Parta 30 turistů vyjela vláčkem do Břevnice, většina byla  oblečená do bund, neboť střídavé počasí neslibovalo nic pěkného. Na zastávce jsme poblahopřáli oslavenkyním, které nám připravily dobrůtky. Vyšli jsme  do Kyjova, pěkné upravené vesničky s hezkou kapličkou. Bundy jsme postupně svlékali, neboť se začalo díky sluníčku oteplovat. Pokračovali jsme do Ždírce, obce s pěknou návsí a zaujala nás krásná skalka před domy. Dále jsme po neznačených cestách došli ke Stříbrné studánce a napili se dobré vody.  Poté došli k oboře s daňky a do cíle k železniční zastávce v Břevnici. Do Břevnice došlo 18 turistů, ostatní šli zkratkou  do Havlíčkova Brodu. Vycházka byla vedená krásnými lesními cestami, nádherná zeleň jarní přírody určitě potěšila každou turistickou dušičku. Našlapali jsme 8,3 km a všichni děkují za pěknou vycházku manželům Marušce a Pepíkovi Vampolovým.

Jarka Kohoutová

Neděle – 25. 5. 2014

ROZKVETLÝ ŠTIŘÍN

Odjezd autobusem z Vysočiny za mlhavého rána. 46 účastníků se rozjelo s Honzíkem na prohlídku zámku ve Štiříně a přilehlých objektů. Parkem nás provázel pan Dr. Václav Větvička s výkladem o zdejší flóře. Den se vydařil, svítilo sluníčko a všichni se vrátili v pohodě domů.

                                                                                                          Dana Bartáková

Sobota - 24. 5. 2014

34. ROČNÍK „TESLÁCKÝ ŠOTEK“

13 havlíčkobrodských turistů využilo pozvání sousedního jihlavského odboru KČT TESLA JIHLAVA a zúčastnili se tradičního pochodu Teslácký šotek. Každý si z pestré nabídky připravených tras vybral podle svých možností a za slunečného počasí jsme vyrazili do blízkého nebo i trochu vzdálenějšího okolí Jihlavy. Cíl všech tras byl před vchodem do jihlavské ZOO a tak někteří z nás uvítali i možnosti si pěkně upravenou zahradu s množstvím zvířat prohlédnout.

Lenka Žáková

Středa – 21. 5. 2014

SION A VRCHLICKÉHO STEZKA

23 brodských turistů vyjelo v 7 hod. 58 min. rychlíkem do Kutné Hory a odtud osobáčkem do Týniště u Malešova. Po neznačené silničce brzy dorazili na modrou značku a na hrad Sion, poslední to baštu husitů proti Zikmundovi. Roku 1437 zde byli rozprášeni poslední husitští bojovníci pod vedením Jana Roháče z Dubé, jehož portrét najdeme na skále pod hradem u říčky Vrchlice. Tuto říčku sledovali všichni po červené značce, kromě několika odboček, až do Kutné Hory. První zajímavou odbočkou byla Roztěž, původně tvrz, nyní zámek s překrásnou zahradou. Celý areál patří Číňanům a slouží ke konání mezinárodních konferencí, zvenku je však možné si jej prohlédnout. Vyvrcholením vycházky byla návštěva unikátní středověké tvrze v Malešově. Kromě 7 paďourů absolvovali turisté se zájmem výklad otce majitele tvrze, p. Sláčalíka a nelitovali hodiny, strávené ve středověkém prostředí. Po posezení v příjemné hospůdce pak vyrazili kolem Velkého rybníka krásným údolím, lemovaným skalami, mlýny a šachtami. Cesta domů rychle uběhla za družné debaty a v 18 hod. 03min. byli spokojení turisté doma. S návštěvou tvrze ušli cca 20 km.

Dymáčkovi

Úterý - 20. 5. 2014

Z KAMENICE

Z Kamenice do Slavníče byl cíl úterní asi 6 km dlouhé vycházky. Dne 20.5. v 10,18 hod. nastoupila skupina turistů do vlaku směr Kamenice u Humpolce. Počasí bylo nádherné a my se vydali polní cestou do obce Slavníč. Asi v půlce vesničky jsme odbočili na lesní cestu do kopce směr Pavlov. Pouze 500 m po silnici a opět jsme zabočili na další lesní cestu a po vršku kopce jsme se vraceli zpět do Slavníče. Odtud jsme se vlakem o půl drujé vrátili do Havl. Brodu. Vycházky se zúčastnilo 39 turistů.

M. Šperlinková, J. Bredová

Sobota - 17. 5. 2014

PUTOVÁNÍ ZA MRAVENCI – NS ŠEBEŇ

Přes nepříznivou předpověď (déšť, vítr, chladno) se sešlo na nádraží pět statečných turistek vybavených pláštěnkami a deštníky. Svatý Petr se nad námi slitoval, vytrvalý déšť seslal, až když jsme již všechny seděly doma u dobré kávičky. Kolem deváté vyrážíme z žel. st. Křižanov po zelené a dále po cyklostezce do obce Dobrá Voda. Zde opouštíme značenou cestu a vydá-váme se do mírného kopce směrem k Šebeni. K orientaci nám na rozcestí pomáhají křížky. Docházíme na značenou NS v délce asi 3 km. Kličkujeme podle značek lesem a na deseti orientačních tabulích se seznamujeme s životem mravenců. Obdivujeme spoustu mravenišť. Na konci NS krátce posvačíme a po neznačené cestě se vydáváme do Cyrilova. Projdeme kolem kapličky s šindelovou střechou a vystoupáme na nejvyšší bod naší cesty (662 m). A pak už jen z kopečka přes Radenice do Skleného na vlak. Cesta nám dobře ubíhala, stihly jsme vlak po třinácté hodině, ve dvě jsme doma. Našlapaly jsme 13 km. Vycházka se všem líbila. Kdo zůstal sedět doma, může litovat.

                                                                                               Ludmila Kocmanová

 Pátek – 16. 5. 2014

120 LET ZALOŽENÍ KČT HUMPOLEC

U příležitosti 120. výročí založení KČT v Humpolci jsme dostaly pozvánku a zúčastnily jsme se slavnostní schůze. Tu téměř na den přesně, klub byl založen 26. května 1894, uspořádali současní členové, aby si důstojně připoměli toto úctyhodné výročí. Pozvání mimo jiné přijali i nově zvolený předseda Ústředí KČT pan Vratislav Chvátal a místopředseda pan Jiří Homola. Nechyběli samozřejmě ani zástupci oblasti KČT Vysočina v čele se svojí předsedkyní Marií Vincencovou, zástupci okolních odborů, představitelé Města Humpolec a sponzoři, bez kterých by asi nebylo snadné vydat obsáhlý Almanach ani uspořádat oslavu. Velmi milým zpestřením bylo taneční vystoupení dětí z Dětského domova v Humpolci.

Lenka Žáková, Jarka Kohoutová

Středa – 14. 5. 2014

PRAHA – PROKOPSKÉ A DALEJSKÉ ÚDOLÍ

Ve středu 14. května 2014 nás pan Pytlík dovezl před desátou hodinou do obce Řeporyje, odkud vede naučná stezka se šestnácti informačními tabulemi oběma romantickými údolími, podél klikatícího se Dalejského potoka do Hlubočep. Dozvěděli jsme se mnoho o přírodních úkazech a zajímavostech této jedinečné geologické lokality s mnoha paleontologickými odkryvy i krasovými jevy. Prokopské a Dalejské údolí jsou natolik jedinečná v rámci celé Evropské unie, že byla vyhlášena evropsky významnou lokalitou. Jejich celková plocha je 106 ha, jsou unikátní jak svojí vysokou biodiverzitou, tedy rozmanitostí živočišných a rostlinných druhů, tak i geologickou minulostí a zachovalostí. Státní přírodní rezervací byla vyhlášena v roce 1978. Naši vycházku jsme započali na náměstí v Řeporyjích, odkud jsme sešli k Dalejskému potoku a po naučné stezce postupně k zajímavým zastávkám - pod Placatou skálu, k Trunečkovu mlýnu, Arethusinové rokli, do Mušlovny, do Černého a Červeného lomu – v těchto bývalých vápencových lomech jsme hledali zkameněliny, před 400 milióny let,  vyhynulých živočichů. Někteří z nás byli úspěšní. Zde jsme se potom rozdělili – necelá čtvrtina nás pokračovala k zastávce Pod kostelíkem, k Prokopskému jezírku, ke Klukovickému koupališti, k viaduktu Pražského semmeringu do hospůdky v Hlubočepech, kde jsme počkali na tu část zdatných turistů, která vystoupala na Butovické hradiště, nahoře si prohlédla pozůstatek podmořské sopky – Hemrovy skály a pokračovala po návrší s mnoha výhledy až na přírodní památku vrch Ctirad – opěrný geologický profil a naleziště řady fosilních organismů a na vrch Děvín – výšinné sídliště z pozdní doby kamenné, kde později stávalo slovanské sídliště, ke kterému se váže pověst o dívčí válce. Odtud sestoupila též do Hlubočep. Velké poděkování náleží paní Iloně z Prahy, která nám věnovala celý den a provedla nás neznačenými cestami po Butovickém návrší a zodpověděla mnohé dotazy k dalekým výhledům na Prahu. Po občerstvení jsme se nalodili na Ferdu a za necelé dvě hodinky, ještě před 18-tou hodinou jsme byli v Brodě.                                                                                                                                                                                                     Blanka Vyhnalíková

Sobota - 10. 5. 2014 

ZA VÝHLEDY

V počtu 22 turistů jsme se sešli na vlakovém nádraží, abychom společně odjeli vlakem do Žďáru n. Sáz. V  Přibyslavi se k nám přidaly další naše čtyři turistky a tak nás bylo celkem 26. S přestupem ve Žďáře jsme dojeli do obce Čebín, kde začínala naše pěší vycházka. Z Čebína jsme šli společně po MTZ a ŽTZ na rozhlednu Čebínka a po 161 schodech jsme vylezli na vyhlídkovou plošinu, která byla ve výšce 30 m a odkud byly nezapomenutelné výhledy po okolí. Od rozhledny jsme pokračovali po značce opět na krásné výhledy na PP Drásovský kopeček, odkud jsme se přesunuli na PP Malhostovická pecka a dále jsme prošli PP Zlobice. Poté jsme vylezli do devíti metrové výšky na vyhlídkovou věž na Zlobici u Malhostovic. Zde jsme se z vlastních zásob občerstvili a poté turisté kratší trasy 11 km pokračovali do Kuřimi. Turisté delší trasy, která byla dle počasí přizpůsobena, jsme šli po ČTZ do obce Lipůvka, odkud jsme šli do Svinošic a po ŽTZ a ČTZ na rozhlednu Babí lom u Lelekovic. Po zdolání 46 schodů jsme se opět rozhlédli po okolí s krásnými výhledy na Pálavsko, Dukovany, pozadí Žďárských vrchů, Svrateckou pahorkatinu atd. Poté jsme se už vydali do cíle naší vycházky a to po MTZ také do Kuřimi, kde naše vycházka končila a odkud jsme se vlakem vraceli zpět do Havlíčkova Brodu. Celkem delší cesta měřila asi 21 km a za hezkého počasí a s krásnými výhledy jsme příjemně prožili sobotní den. Vycházku jsem zastoupil za Mílu Musila a určitě to byla vynikající vycházka, která byla dobře připravena.   

Ladislav Rasocha

Čtvrtek - 8. 5. 2014

PO STOPÁCH JOSEFA TOUFARA DO STŘEDU ČR

Za slunečného počasí vyrazilo 18 brodských turistů na cestu ze Sázavky do Číhoště. Tento den zde měl cíl tradiční hvězdicový pochod do středu ČR. Ze zastávky ČD, po malém občerstvení od Standy  Křivůnka, vyrážíme do kopce. Nejdříve kousek po silnici, dále přes louku a po lesní cestě až pod vrchol Boroviny. Projdeme obec Kynici a po modré dojdeme do Číhoště. Po zastávce u středu ČR dojdeme do místní hospůdky. Zpět volíme výhledovou trasu po silnici přes Hroznětín a Dobrnice do Leštiny.  Po cestě nás předjede Karel na koloběžce. Našlapali jsme celkem 14 km. Počasí vydrželo, když za Hroznětínem zahrozilo májovým deštěm.

                                                                                       Ludmila Kocmanová

Úterý – 6. 5. 2014

JARNÍ ŠTOCKO

Pochod Jarním Štockem začal vlastně už na Havlíčkobrodském autobusovém nádraží, kde jsme se všichni sešli a společně odcestovali do obce Štoky. Po příjezdu jsme se dali směrem k místnímu koupališti. Dále jsme lesní cestou podél Mlýnského potoka došli až k Hanesově mlýnu. Odtud nás pěšinka dovedla až k nedalekému Petrovickému mlýnu. Tam jsme využili možností si tuto malebnou usedlost prohlédnout a dále pak pokračovat do kopce směrem k Petrovicím. Po zhruba kilometrovém silničním úseku nás cesta svedla na kraj lesa k samotě Na Bukovci. Zde se většina z nás občerstvila a po kratší přestávce jsme lesem a následně polníma cestama pokračovali až do Studénky. Zde bylo pro všechny turisty připraveno občerstvení v podobě kávy a buchty. Někteří už vyrazili na autobus s předstihem a stihli si ještě prohlédnout náves a přilehlé okolí. Všichni jsme se potom sešli na autobusové zastávce a společně pak odcestovali do Havlíčkova Brodu. Vycházky se zúčastnilo na 33 turistů, délka trasy 8 km.                                                                                                                                                                                                                                          Milena Beránková

Sobota – 3. 5. 2014

PODÉL POLEPKY

V počtu 6 účastníků jsme se sešli za deště na vl. nádraží, abychom se vydali na určenou vycházku.  Odjeli jsme vlakem s pocitem jaké budeme mít asi počasí, ale v Čáslavi už byly vidět z vlaku silnice suché a v Kolíně při přestupu též. Dojeli jsme do obce Ratboř, kde jsme si zvenčí prohlédli místní zámek, který je uzavřený a pokračovali dále s krásnou až nevěřící viditelností na Krkonoše a okolní krajinu. Až tak se počasí umoudřilo. Dále podél říčky Polepky jsme šli do obce Hranice, kde jsme se společně vydali na tu delší trasu a přes Bohouňovice, Bojiště jsme došli do Červených Peček, kde jsme si prohlédli místní náměstí a uzavřený vstup do místního vojenského prostoru a zámku.  Poté jsme se stavili na místním fotbalovém hřišti na občerstvení a vydali se na další část naší trasy. Dále jsme pokračovali opět k obci Hranice, ale z druhé strany obce a zastavili se u kamenného železničního mostu přes údolí Polepky. Poté jsme podél říčky šli do obce Pašinka, kde je opět uzavřená, ale hezká gotická tvrz. Dále už naše cesta směřovala přes obec Polepy do Kolína, kde naše cesta na vl. nádraží končila.  Celkem jsme s odbočkami nachodili asi 18 km a vrátili se v 16 hod. Vycházka se nám moc líbila a kdo nešel a bál se počasí, tak pochybil a přišel o hezké výhledy a krajinu. 

Ladislav Rasocha

Středa – 30. 4. 2014

SLET ČARODĚJNIC

Velmi oblíbeného opékání špekáčků v Pelestrovské hospůdce se zúčastnilo celkem 86 turistů. Nechyběly ani dobré zákusky a moky od několika oslavenců. K dobré náladě již tradičně přispěli Jeníček a Jirka se svými harmonikami, při kterých jsme si všichni hezky a s chutí zazpívali. Důležitým bodem bylo i ukončení veřejné sbírky na opravu vyhořelé restaurace Libušín na Pustevnách, ke které jsme se jako odbor připojili. Na konto jsme odeslali 4 566,-Kč.

Lenka Žáková

Úterý – 29. 4. 2014

Z LEŠTINY DO HERÁLCE

Máme úterý 29. 4. 2014 a je mlha jako mléko, ale ani ta neodradila 23 turistů a dva psy od vycházky z Leštinské zastávky do Herálce. Prošli jsme po hrázi rybníka Kachličky a u kiosku jsme se na lavičkách zastavili a ochutnali malé dobré občerstvení od dvou oslavenkyň. Po chvilce se už zase šlapalo kolem lípy a křížku nad Boňkovem a loukou k lihovaru. Tady jsou v ohradách krásní koně, ale nás vedla cesta dál okolo rybníčku Paťásku a alejemi staletých stromů k rybárně a rybníku Tvrzný. Prošli jsme kolem a další starou alejí, kterou obnovují a vysazují zde nové stromy jsme se dostali až k Heráleckému zámku. Ještě malá zastávka u obchodu s keramikou a je tak akorát čas jít na vlak. Ušli jsme asi 8 km a během cesty se i počasí trošku projasnilo.

Peterhansovi

Sobota – 26. 4. 2014

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD „NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ – KLOPOTOVSKÉ ÚDOLÍ“

V sobotu 26.4.2014 v 7.00 hod. odjíždíme z Havlíčkova Bodu autobusem na celodenní výlet do okolí Nového Města nad Metují. Cestou přes Hlinsko a Chrudim byla velká mlha, za Hradcem Králové už bylo jasno  a v 9.30 hodin,  v cíli naší cesty, svítilo slunce. Z obce Blažkov jsme po modré značce došli k bývalým lázním Rezek a dál pokračovali do Nového Města nad Metují, přešli řeku Metuji a krajem města došli na Juránkovu vyhlídku a zříceninu hradu Výrov, kde byl pěkný výhled město. Dále jsme pokračovali Klopotovským údolím po žluté značce do obce Slavoňov, kde jsme si prohlédli dřevěný kostel Jana Křtitele z roku 1553. Ve  Slavoňově jsme měli domluvený oběd v místním hostinci. Všechny překvapil velký výběr jídel. Výborná polévka a hlavní jídla byla velice chutná a nakonec domácí zákusek s kávou. Vše výborné. Během oběda se venku rozpršelo, a tak jsme ještě čekali až se počasí umoudří, ale nakonec jsme vyrazili po modré značce přes Bohdašín do obce Tis a dále po zelené značce přes poutní místo Panny Marie v Rokoli do obce Nový Hrádek, kde jsme si s průvodcem prohlédli zříceninu hradu Frymburk. V Novém Hrádku čekal autobus, který nás převezl do obce Sendraž na rozhlednu. Odpoledne se vybralo, svítilo slunce a byla krásná viditelnost. Rozhledna je telekomunikační věž na vrchu Vorta, slouží od roku 2009 je vysoká 50 m. Po točitém schodišti se vystoupá do výšky 23,8 m a odtud se otvírá výhled na Orlické hory, Krkonoše, Ještěd, vodní nádrž Rozkoš. Byla to krásná tečka za naším výletem. Našlapali jsme asi 18 km. Do Havlíčkova Brodu jsme dorazili kolem 20.00 hod.

Ladislav Rasocha

Středa - 23. 4. 2014

KOLEM HAVRÁNKY DO STODOLY KRÁSNÝCH KRÁMŮ

19  turistů vykročilo od autobusu z Kamenu na 16 km trasu směrem na Jiříkov. Krásné slunečné počasí nás provázelo celý den. Cesta nás vedla poblíž Jiříkovského rybníka k Havránce. Havránka je chráněné území na zaniklém rybníku o rozloze 42 ha. Podél ještě patrné hráze jsme šli. Odpočinuli  si v chatové části a pokračovali do Vepříkova. Ochotná paní Slámová nám otevřela Stodolu krásných krámů, kde jsou vystaveny poklady z dob našich babiček. Expozice se zaměřuje i na venkovská řemesla. Po prohlídce jsme se přesunuli do hospůdky hned naproti. Po občerstvení jsme vykročili na zbytek trasy. Zastavili jsme se u Sedletínských jezírek a menhiru, který označuje konec rezervace. Polní cesta nás zavedla do Sedletína a Veselé, kde jsme odbočili na cestu do Skuhrova. Ze Skuhrova po krátkém odpočinku odvezl autobus spokojené turisty do Havlíčkova Brodu.

                                                                                                                         Špačkovi

Úterý – 22. 4. 2014

K POHLEDU

Vycházku vedly B. Megelová a J.Bredová.V 10 hodin se 27 turistů sešlo u sportoviště Plovárenská v naději na hezkou jarní vycházku, plnou zeleně a rozkvetlých stromů. Vyšlápli jsme směr Termesivy, Dvorek a zpět do Havl. Brodu. Užili jsme si krásných 9 km   s loukami plných pampelišek a ani nám nevadilo  trošku deště při návratu téměř před Brodem. Šli jsme pomalým tempem, což lidem věkem pokročilých,velmi vyhovovalo. Za vycházku jsme byly pochváleny.

Jaroslava Bredová

Sobota – 19. 4. 2014

6. ROČNÍK – „CHOTĚBOŘSKÉ PUTOVÁNÍ“

Sobotní ráno v Brodě vykukovalo  sluníčko, ale v Chotěboři nás přivítala mlha hustá tak, že by se dala krájet. Ovšem ani takové aprílové počasí neodradilo celkem 165 turistů, kteří se postupně vydávali na různě dlouhé trasy turistického pochodu Chotěbořské putování. Letos se konal již šestý ročník a tentokrát se putovalo směrem na Libici nad Doubravou. Velký zájem byl tradičně i o nejkratší dětskou trasu, která byla po celé své šesti kilometrové délce lemovaná drobnými soutěžními a vědomostními úkoly.  Za hladký průběh celé akce, za úsměvy na dětských tvářích a spokojenost všech ostatních účastníků si zaslouží poděkování devět pořadatelů v čele s Vítem Duškem.

Lenka Žáková

Středa - 16. 4. 2014

PROTI PROUDU ŘEKY JIHLAVY

Podle plánu jsme měli dnes vyrazit na pochod proti proudu řeky Jihlavy – nejkratší trasa byla plánována do Číchova, dále dle nálady bylo možno dojít až do Bítovčic. Plány jsou plány, počasí vše mění. V sedm hodin ráno ještě prší. Obloha se pomalu začíná protrhávat. Kolem půl osmé déšť ustává. Sejde se nás nakonec na nádraží 9. Protože počasí příliš nevěřím, i když Milan tvrdí, že na Jihlavsku pršet nebude, měním trasu.  Půjdeme z Jihlavy do Luk. Tuto trasu volím proto, že zde jsou převážně zpevněné cesty. A v případě nouze jsme v dosahu MHD a můžeme se kdykoliv vrátit. Převážná většina tudy rovněž ještě nešla. Svatý Petr se nad námi smiloval a poslal nám i sluníčko. Pohodově jsme došli až do Luk, zbyl nám i čas na hospůdku. Zde jsme mohli ochutnat velikonoční zelené pivo. Milan se rozhodl, že bude absolvovat původní trasu. V Jihlavě se k němu přidal ještě jeden turista. My jsme našlapali 13 km, Milan potom celých 20 km. Počasí bylo nádherné, mohli jsme se i opalovat.

                                                                                                       Ludmila Kocmanová

Úterý – 15. 4. 2014

Z MALČÍNA

Bylo nás pět. Pět turistek. Autobusem jsme dojely do Malčína a po ŽTZ se vydaly přes pole k lesu. Zprvu pršelo a foukal nepříjemný studený vítr. Naše cesta vedla lesem kolem Žižkovy studánky, u které jsme si prohlédly bustu Jana Žižky, a  potom pokračovaly do osady Dobrá Voda. V Dobré Vodě nás zaujalo upravené prostranství u malého rybníčka, pomníčky připomínající majitele skelné huti a hlavně pěkně opravená Welzova vila. Dobu vzniku zaniklé skelné huti jsme si přiblížily pověstí „O režné paní“. Déšť ustával a my pokračovaly lesem k rozcestníku pod Malou Homolí a odtud po MTZ přes Příseku do Světlé nad Sázavou. Ve 13.45 jsme odjely vlakem do Havlíčkova Brodu, kde nás přivítalo mezi mraky vykukující sluníčko. Ušly jsme 7,5 km a vycházku si v dobré náladě užily. Za podporu děkuji Janě, Marušce, Věře a Aničce.

                                                                                     Vlaďka Doležalová

Sobota – 12. 4. 2014

VÍTÁNÍ JARA NA ROZHLEDNĚ ROSIČKA

Za krásného slunečního počasí vykročilo 35 turistů přes Sázavu kolem Huťského Dvora do Kopanin. Cesta vedla kolem kopce Rosička k rozhledně. TOM Tuláci ze Žďáru nad Sázavou tam pořádali akci Vítání jara na rozhledně Rosička. Vyšlapali jsme 140 schodů na rozhlednu a kochali se krásnými výhledy po krajině. Po občerstvení nás v obci Rosička překvapila velikonoční výzdoba z kraslic. Z kraslic bylo i bludiště, kterým někteří turisté prošli. Cesta pokračovala přes Českou Mez lesem a po ŽTZ  ke křížku, kde jsme odbočili směrem do Hamrů. V Hamrech nás cesta zavedla kolem sochy koně do restaurace Na rynku. Po občerstvení jsme se sešli na nádraží a spokojeni odjeli domů. Našlapali jsme 13 km.

                                                                                                                                     Špačkovi

Středa - 9. 4. 2014

NA PERNŠTEJN

Středeční ráno i přes nepříznivou předpověď meteorologů se tváří příjemně a tak vylákalo 23 turistů na výlet kolem Pernštejna. Vlak nás dovezl do Věžné a odtud jsme po MTZ došli do vesnice a dále již po ŽTZ kolem lyžařského vleku vzhůru přes kopec do Smrčku, kde je ranč a ohrady s koňmi. Podél ohrad jsme došli k vyhlídce Mariino loubí a dopřáli si zde malou přestávku se svačinou. Z vyhlídky je nádherný pohled na hrad Pernštejn a dolů po pěšině je to již jen kousek ke hradbám. Z prvního nádvoří je dobře vidět památný strom – mohutný tis opředený pověstmi. Po nové naučné stezce pokračujeme ke studánce zvané Korejtko a dále kolem kříže mezi třemi lipami ke krytému dřevěnému mostku přes řeku Nedvědičku, který vedl kdysi ke mlýnu, který bohužel v roce 1913 vyhořel. Po velmi pěkně upravené stezce jdeme přes starý Kamenný most alejí stovky dubů, které zde nechal vysadit hrabě Vladimír Mitrovský roku 1928.  Při procházení stezky máme krásné pohledy na hrad ze všech stran a i na Nedvědici a stráně nad ní. Cestičkou jsme došli až do Nedvědice, kde se již každý mohl rozhodnout, jak s časem, který nám do odjezdu vlaku zbývá, naloží. Celou dobu foukal studený vítr a honily se mraky, ale těch 10 km jsme zdolali. Začalo pršet, až když jsme již seděli v teple vlaku a na sněhovou vánici u Nového Města na Moravě jsme jen nevěřícně zírali.

Peterhansovi

Úterý - 8. 4. 2014

K RATAJSKÝM RYBNÍKŮM

Na dnešní vycházku se nechalo zlákat 28 brodských turistů. Dojeli jsme až do Holetína za Hlinskem. K mému překvapení se zde opravuje zastávka (z předchozí návštěvy z loňského léta to byla strašná barabizna). Vyšlápli jsme po polní cestě do mírného kopce (jediný na našem putování). Za cca 30 minut jsme na vrcholu (Medkovy kopce – 636 m) a kocháme se rozhledy. Potom scházíme do obce Čertovina a po jejím okraji míříme přes louky k Ratajským rybníkům. Po krátkém občerstvení jdeme již po značené cestě do Hlinska.  Ke konci se nám nevyplatí jedna „karlovačka“, ale díky ochotě místních obyvatel, kteří nás pustí přes dvorek, se nemusíme vracet. Výlet zakončíme v oblíbeném bufetu u nádraží. Našlapali jsme 7 km.

                                                                                                       Ludmila Kocmanová

Sobota - 5. 4. 2014

DO VESELÍČKA ZA ORCHESTRIONEM

Parta 42 turistů vyjela vlakem v 7.50 hod. do Žďáru nad Sázavou a pokračovala pěšky do Veselíčka. Trasu jsme pozměnili po krásných lesních cestách a našlapali asi  9 km. Ostatní vyjeli v 10 hodin rychlíkem a osobáčkem dojeli do Veselíčka. V hospůdce nás čekal pan  Koráb z Přibyslavi s flašinetem a předvedl nám jeho písničky. Dále jsme obdivovali 150 let starý orchestrion. Po vydatném řízku s bramborovým salátem nám Jirka Moliš zahrál na harmoniku a k dobré pohodě přidal vtipné anekdoty. Jen čas nás přinutil, abychom hospůdku opustili a stihli vlak domů.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

Středa - 2. 4. 2014

Z NÍŽKOVA

Bylo nás 26, počasí pro turistiku ideální, ušli jsme 20km. Vlakem jsme jeli do Nížkova - zastávka, šli přes Nížkov k hranici Českého království a Moravského markrabství, asi 200m za ní (po silnici) jsme se napojili na modrou značku a po ní jsme došli kolem rybníků Matějov a Babín do Žďáru.

Marie Miervová

Úterý – 1. 4. 2014

KE KUTILOVI

„Trnitá“ byla cesta z vlakové zastávky Kamenná, protože jiná možnost než jít po silnici nebyla. Po asi 6 km jsme dorazili do Polné na domluvenou exkurzi do muzea kutilství k panu Říhovi. Pan Říha má zálibu ve sbírání exponátů z doby „minulé“, kdy si domácí kutilové vyráběli téměř vše, co se nedalo sehnat a koupit, ale „zlaté české ručičky“ to dokázaly vyrobit. V muzeu je nashromážděno na 300 výrobků. Viděli jsme domácí malotraktor, různě řešené sekačky, dekorativní výrobky do bytů „lepené“ z čehokoliv. Snad tam chyběl jen náhradní umělý chrup. Po prohlídce muzea jsme se vydali na procházku kolem staré školy a pivovaru kde bydlel Bohumil Hrabal a byla mu zde k 100. výročí narození odhalena pamětní deska. Dál nás cesta vedla židovskou čtvrtí přes malebné Karlovo náměstíčko k rabínovu domu a synagoze. Vše bylo opravené z peněz EU a pěkně udržované. Vycházka skončila na náměstí a jak jinak než v cukrárně. Maruška Dontová, která vycházku připravila, byla ráda, že se 58 turistů rozptýlilo do dvou autobusových spojů a ještě za stále krásného jarního počasí odjelo do Havlíčkova Brodu.

Mirka Kubátová

Pátek-neděle 28. - 30. 3. 2014

2. ROČNÍK FESTIVALU TURISTICKÝCH AMATÉRSKÝCH FILMŮ A FOTOGRAFIÍ

Všechno začalo na loňském „Posledním puchýři“ v Humpolci, kdy nás oslovil ředitel festivalu Ing. Miloslav Vítek a snažil se nás přimět k poslání nějakých našich prezentací z činnosti klubu na festival. Po dlouhém zvažování  jsme se nakonec rozhodli prezentovat Vysočinu dvojicí DVD  -  „Slavnostní otevření NS Bohuslava Reynka“ a „120 let KČT Havlíčkův Brod“. Program festivalu začal v pátek, kdy jsme navštívili výstavu „Dokumentace turistiky“ na zlínské radnici a odpoledne byla na řadě nezbytná prezence a zhlédnutí prvních filmů ve zlínském Velkém kině.  Na sobotní ráno a dopoledne pro nás pořadatelé připravili seminář o dokumentaci turistiky, návštěvu a prohlídku obuvnického muzea, muzea filmu a muzea cestovatelů Hanzelky a Zikmunda.  Kdo měl zájem mohl navštívit i známý zlínský mrakodrap a proslulý Baťův výtah, který byl zařízen jako pracovna. Od 14 hodin byl pak na řadě hlavní program ve Velkém kině. O zahájení se postaral svým vystoupením folklorní soubor Portáš, následovalo předání cen za nejlepší festivalová díla, promítání vybraných festivalových filmů a program byl zakončen vystoupením dobrodruha a znalce africké fauny Richarda Jaroňka. Na neděli měli pořadatelé připravený ještě zájezd na rozhlednu Brdo, ale toho jsme se z časových důvodů již nezúčastnili. Raději jsme po snídani vyrazili na cestu domů, kterou jsme si zpříjemnili zastávkou v Archeoskanzenu v Modré, v botanické a sladkovodní expozici Živá voda v Modré a úplnou tečku za účastí na Festivalu jsme udělali návštěvou Velehradu.

Jarka Kohoutová

Sobota - 29. 3. 2014

LUŽNÍ LES KOLEM LABE

Krásný slunečný den vylákal na dnešní vycházku celkem 21 turistů. Jeli jsme tentokrát až za Kolín, ale nikdo nakonec nelitoval. Po krátkém průchodu Velkým Osekem vcházíme do NPR Libický luh. A za chvíli se obdivujeme kobercům jarních květinek. Oči necháváme zejména na plantážích kruštíku (patří mezi orchideje).  Zastavujeme se na krátké občerstvení na břehu  řeky Labe a čeká nás další lužní les Veltrubský luh. Zde nás čekají plantáže medvědího česneku. To už někteří neodolají a trhají si lupeny. Vycházíme z luhu a podél Labe míříme k jezu Klavary. To jsme již na okraji Kolína. Pokračujeme lesoparkem podél hřišť do Kolína. Přestože vedoucí slibovala, že dnes žádná hospůdka nebude, objevujeme u hřiště nově otevřenou hospůdku s dobrým pivečkem. Převážná většina dojde přes Kolín až na hlavní nádraží, několik z nás jde přes lávku kolem Kmochova ostrova na stanici Kolín-zastávka. Našlapali jsme 13 – 15 km. Vycházka se všem líbila.

                                                                                      Ludmila Kocmanová

Středa – 26. 3. 2014

PŘES LAVIČKY

Z Havlíčkova Brodu jsme se 26. 3. 2014 vlakem přesunuli do Humpolce a odtud již svižným krokem po silnici míříme do Hněvkovic. Kousek za obcí zahýbáme doprava a krajem lesa docházíme k samotě U Váňů. Ještě kousek do kopečka a již míjíme ranč a dále travnatou cestou, lemovanou statnými modříny, docházíme k silničce z Valchy na Močidla. Podél teče Petrovický potok a za chvilku jsme pod vesnicí a dáváme se doleva pěšinou kolem obory s daňky a vycházíme přímo v Petrovicích. Od autobusové zastávky je pěkný pohled do kraje, kde v dáli dominuje vrch Křemešník s rozhlednou Pípalkou. Na Petrovické návsi je kaplička a stará zvonička krytá šindelem. Procházíme vesnicí a asi po 500 metrech zahýbáme doprava loukou a potom vzhůru žlabem kolem kaskády rybníčků zvaných Lavičky. Ještě kousek a jsme v Jiřicích, kde na návsi stojí stoletá lípa, kostelík, pěkná fara a také hospůdka, do které někteří z nás zamířili. Asi po půl hodině nám přijel autobus, který nás odvezl do Humpolce na vlak. Bylo nás 39 a ušli jsme asi 12 km za hezkého počasí.

Peterhansovi

Úterý - 25. 3. 2014

NA BLEDULE

Na nádraží v Havlíčkově Brodě se sešlo 28 turistů. Odjeli vlakem v 10,08 hod. do Ždírce nad Doubravou. Očekávali jsme špatné počasí, které bylo den předtím, ale sv. Petr nám dopřál den bez deště. Prošli jsme známý okruh v lesích za Pobočenským rybníkem. Byly zde nejen bílé plochy bledulí, ale kvetl i devětsil na okrajích cesty a fialové keříky lýkovce. Po 9 km trase bylo ukončení jako vždy ve ždírecké  cukrárně. Ve 14,20 hod. odjeli spokojeni do Havlíčkova Brodu.

                                                                                  Zdena Bergerová a Marie Špačková

Sobota-neděle - 22. 3.- 23. 3. 2014

34. ROČNÍK JARNÍ VYSOČINOU

Za krásného slunečného počasí v sobotu a za nepříznivého a deštivého počasí v neděli se celkem pochodu zúčastnilo 270 pěších turistů, 23 cyklistů a o vše se staralo 16 pořadatelů. Během akce jsme se připojili k akci „Vystup na svůj vrchol“ a přispěli na stavbu Bezručovy chaty na Lysé hoře. Někteří ještě svým dobrovolným příspěvkem podpořili i požárem zničenou chatu Libušín v Beskydech.

Lenka Žáková

Středa – 19. 3. 2014

JELENÍ STUDÁNKA

Dnešní vycházka na Jelení studánku vedla po ZTZ z Rozsochatce, okolo srubu Gerstein, do osady Údolí. Tady jsme si udělali malou zastávku a navštívili rodinné ,,Muzeum letu a pádu." Sympatický pan Prchal, majitel muzea, nám podal vyčerpávající informace o jeho sbírce. Vzhledem k tomu, že už každý z nás něco pamatuje, jsme si tam pěkně zavzpomínali na dřívější časy. Dále naše cesta pokračovala kolem Pilského rybníka do  Horní Krupé. Historie této vesnice  se datuje od roku 1283 a její název vznikl podle sloupů na výrobu krup, které byly postaveny při potoku. Z Horní Krupé pokračujeme silničkou na Olešnou, ale již za Evangelickým hřbitovem odbočujeme doleva na polní cestu, která nás dovede do lesa k Jelení studánce. Po občerstvení a nezbytném focení stihneme ještě při zpáteční cestě projít farskou cestu, kudy vede naučná stezka. Závěr naší cesty vedl po cyklostezce do Dolní Krupé na autobus. Navzdory předpovědi počasí nás první a poslední přeháňka zastihla při prohlídce muzea a to nám vůbec nevadilo. Odvážných 20 turistů, které neodradilo špatné počasí ušlo asi 14 km.

Dana Petrová

Úterý – 18. 3. 2014

ZE STVOŘIDEL DO LEDČE N./S.

V úterý dne 18.3.2014 se na vlakovém nádraží sešlo asi 50 turistů. Další přistoupili v Perknově a ve Světlé. Celkem nás šlo 53 a Martička Kubínová nám přišla naproti z Ledče. Takže do Ledče nás přišlo 54 turistů.Vláčkem motoráčkem jsme vyjeli z Havlíčkova Brodu rovnou až do Stvořidel. Tam jsme se občerstvili dobrými jednohubkami od Pepíka Vampoly, který slavil svátek a od Lenky Fialové, která slavila narozeniny. Pomalu vycházíme po červené TZ  směr Ledeč. Vyšli jsme na kopec a tam jsme si odpočinuli a posilnili se z vlastních zásob. Dále jdeme po žlutéTZ do Sluneční zátoky k pomníku spisovatele Foglara, kde se uskutečnilo společné foto. Jdeme dále po nově vybudované cyklostezce, která vede z Ledče. V Ledči se někteří zašli občerstvit do hospůdky a někteří se zašli podívat na Šeptouchov, odkud byli krásné výhledy po okolí. Po14 hod. se vracíme domů, myslím,že byli všichni spokojeni. Počasí nám přálo i sluníčko svítilo a bylo teplo.

Míla Špačková

Sobota - 15. 3. 2014

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V KČT VYSOČINA V TRNAVĚ                                          

Autobusem jsme dojeli do Trnavy u Třebíče, kde u Kulturního domu bylo Zahájení turistické sezóny. Zde jsme se zaregistrovali, každý si vybral dle své kondice 11 km nebo 20 km trasu. Organizátoři připravili program, ve kterém vystoupily děti s pásmem vtipných říkanek na pochody konané v oblasti Vysočiny, zatancovaly a zazpívaly. Dalším bodem programu bylo vystoupení skupiny „Historické střelby“. Vojáci v historických kostýmech nám názorně předvedli nabíjení a střelbu z mušket. Potom už následovalo vystoupení zástupců obce, kraje a oblasti Vysočiny a už následovalo přivázání stuhy a otočení klíčem, a tím otevření turistické sezóny. Cestou na trase bylo zajištěno občerstvení v hospůdce „U Lenina“ v Budíkovicích a v místě cíle v Trnavě. V Kulturním domě jsme dostali Pamětní listy a upomínkové předměty. Kromě bohatého občerstvení  k dobré náladě zahrála taneční hudba. Po krásných slunečních dnech bylo v sobotu příšerné počasí s deštěm a větrem, až na cestě domů se vyčasilo a bylo pěkně, takže jsme v pohodě dojeli domů. Zúčastnilo se 44 turistů

Jarka Kohoutová

Středa - 12. 3. 2014  

DO BRNA ZA PAMÁTKAMI

Na výlet do Brna se sešlo 32 turistů. Rychlíkem jsme dojeli do Brna v 9.45 hodin, zde nás čekala Boženka Šváchová a v 10 hodin jsme byli u kostela sv. Jakuba. 26 turistů si prohlédlo zajímavou podzemní kostnici, v které se nachází až 50 tisíc kosterních pozůstatků, což z ní činí druhou největší kostnici v Evropě. Kostnice byla zpřístupněna veřejnosti v červnu 2012. Poté jsme si prohlédli kostel sv. Jakuba s překrásnými klenbami a  majestátním sloupovím. Přešli jsme na Zelný trh do Dietrichsteinského paláce, kde má expozice Moravské zemské muzeum. Dle zájmu si každý vybral expozice počínaje pravěkem Moravy, Velkou Moravou po středověk Moravy, Svět nerostů, Památník prof. Karla Absolona, Hudební kolekci hrabat Magni. Expozice jsou nově uspořádány a velice pěkné. Na doporučení Boženky Šváchové jsme ve „Špalíčku“ poobědvali. Přidali jsme si prohlídku kostela Petrov a někteří ještě vyšlápli 125 schodů na věž. Při jasném počasí byly nádherné výhledy na Brno. Přesunuli jsme se na nádraží a většina odjela ve 14.20 hodin domů. Škoda, že nemohla Věra Lamberská pro zdravotní důvody s námi jet do Brna, děkujeme za zajištění výletu a věřím, že Věra  zase vymyslí další pěkný výlet po památkách Brna.

                                                                                                            Jarka Kohoutová

Sobota - 8. 3. 2014

Z OKROUHLICE DO PELESTROVA

Krásné slunečné počasí vylákalo na jarní vycházku do Pelestrova  37 turistů. Uvítali jsme se na nádraží v Okrouhlici a po narozeninovém občerstvení jsme se s chutí vydali na cestu. Přes vesnici kolem rybníku a výběhu s fjordskými koni jsme došli na cestu do lesa, která nás vyvedla na louku. Přímo přes louku jsme prošli na vedlejší silnici vedoucí do Veselého Žďáru. Ten jsme však obloukem minuli. Kolem přírodního koupaliště Šmodlák a dál neznačenou cestou po loukách jsme směřovali k Černému lesu. Po okraji tohoto lesa jsme pokračovali a zároveň také stoupali do kopce. Po zdolání kopce se nám již na obzoru objevili střechy Pelestrovské hospůdky. Zde jsme si dopřáli příjemné venkovní posezení a po občerstvení jsme mohli dál pokračovat již známou cestou do Havl. Brodu. Nachodili jsme jarních 10 km. Počasí nám přálo, u srdíčka nás to hřálo, vždyť také ten den byl svátek všech žen (MDŽ).

Majka Kubová a Majka Rosičková

Středa - 5.3.2014

NAUČNÁ STEZKA O KONÍCH

Ve středu 5. března 2014 před desátou hodinou sluníčko rozptýlilo mlhu a nás se na nádraží sešlo 45 turistů. Abychom to od počátku neměli jednoduché, byla na trati v úseku Havlíčkův Brod – Šlapanov výluka, přemístili jsme se autobusy, ze Šlapanova do Kamenné již vlakem. Cestou se k nám přidali další turisté, takže nás celkem bylo 48. Z Kamenné jsme se vydali neznačenou cestou, která dříve než byly silnice, spojovala obce Šlapanov – Věžnice – Nové Dvory – Kamenná – Dobronín. Na ranči Ztracená podkova nás již očekávali manželé Křižanovi, kteří naučnou stezku o koních od září 2012 do června 2013 na vlastních pozemcích realizovali. Na trase celé stezky je umístěno osm informačních panelů, do kterých je shrnuto vše důležité, co jsme o koních ještě nevěděli a co nás mohlo zajímat. Celou trasou nás doprovázel pan  Ing. Martin Křižan, který nám velmi ochotně odpovídal na mnohé dotazy o životě devíti koníků, které zde chovají, i o životě koní obecně. Jsme mu velmi vděčni za čas, který nám věnoval, bez nároku na jakoukoli odměnu. Nikdo z nás se neodvážil využít nabídku jízdy na osedlaném koni – zájem byl, obava z možného pádu a zranění však byla větší.  Po třinácté hodině jsme se rozloučili a zamířili do hospůdky U Milušky, kde jsme se občerstvili a ve 14.46 h odjeli zpět na Brod. Po celou vycházku svítilo sluníčko, bylo téměř bezvětří, ušli jsme necelých 8 km, nikdo si cestou neublížil, dozvěděli jsme se mnohé o životě koní, inspirovali jsme se k hezkému výletu s našimi  potomky, protože hlavně pro ně byla tato naučná stezka vybudována.

Blanka Vyhnalíková

Úterý - 4. 3. 2014

DO RYBÁRNY K NIKLŮM 

V úterý 4. 3. 2014 byla plánovaná vycházka na ryby. Jako vždy jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina šla od 10 hod. rovnou na baštu do rybárny v počtu 21 turistů a druhá skupina v počtu 40 lidí si vyšla na vycházku kolem přehrady. Počasí bylo pošmourné, ale nepršelo. Po vycházce jsme se v hospůdce vystřídali a i druhá skupina šla na baštu. Ale ne všichni mají rádi ryby a tak někteří odešli domů. Do hospůdky nás šlo asi 30 turistů. Po velmi dobrém obědě jsme se chystali k domovu a ejhle, ono pršelo. Tak jsme odcházeli za deště, ale spokojeni. Celkem nás bylo 61turistů.                                                                                                     

Míla Špačková

Sobota - 1. 3. 2014

MASOPUST VE VORTOVÉ

Ráno v 8.00 hod. vyjíždíme za podmračeného počasí z Havl. Brodu. Po cestě vzpomínáme na podobný zájezd před cca 10 roky, kdy kvůli náledí a vichřici jsme celý den strávili v hospodě (i tak jsme se dobře bavili). Jak se blížíme k Hlinsku, věříme, že se podobný ráz počasí nebude opakovat. Postupně vysvítá sluníčko. Pan Pytlík nám zastaví v lese před Vortovou na rozcestí cyklistických tras. Společně se vydáváme na cestu. Postupně se oddělují skupiny na kratší trasy. Nejdelší 14 km trasu neabsolvuje nikdo. Všichni spěchají na oslavu Masopustu. Příjemně se pobavíme, ochutnáme napečené dobroty, neodmítneme ani alkohol. A v hospůdce nám nabídnou výbornou polévku, tlačenku, jitrnice i pivečko. Ve tři hodiny odjíždíme spokojeni domů.

Ludmila Kocmanová

Středa - 26. 2. 2014

RYBNÍK ŘEKA V ZIMĚ

Za podmračeného a chladnějšího počasí vystoupilo z vlaku ve Ždírci nad Doubravou 62 brodských turistů. Po krátkém přivítání a malém občerstvení  se celá skupina vydalana trasu. Prošli jsme městem směrem k Pobočenskému  rybníku, kde bylo první zastavení. A protože vycházka byla vedena v duchu vzpomínek na dávnou historii zdejšího kraje, připomněli jsme si Liběckou stezku, hluboký prales a nebezpečí, která  číhala na každém kroku na kupce, kteří cestovali z Čech na Moravu. Ve Starém Ransku jsme si prohlédli část původní zástavby chalup a zastavili se u zvoničky z roku 1826. Na hrázi Ranského rybníka jsme se zastavili u národní kulturní památky -  litinového kříže, který byl vyroben v místních železárnách. Pokračovali jsme  k rybníku Řeka a odtud do nedalekého Krucemburku. Tady jsme si připomněli minulou slávu koželužny a jejích majitelů, kteří bydleli v Bílé a  Červené vile, kterou projektoval arch.Josef Gočár. Přes náměstí jsme se dostali ke kostelu sv. Mikuláše, který nám ochotně otevřel místní farář Piotr Balewicz. Po prohlídce kostela jsme se zastavili u hrobu malíře Jana Zrzavého. Dál nás cesta zavedla k evangelickému kostelu a k památníku obětí II. svět války z řad místních občanů. Odtud jsme se společně vydali zpět do Ždírce n.D. k vlaku a vrátili se do H. Brodu. Prošli jsme trasu dlouhou 12 km.                                                              

Jiří Moliš

Sobota  - 22. 2. 2014

Z OKROUHLICE

Do Okrouhlice přijelo vlakem 35 turistů, z toho 6 turistů KČT Čeřínek. Po uvítání jsme vyšli směrem k vesnici Babice. Po mostě přes řeku Sázavu jsme došli ke kapličce v Babicích, která je jedním ze zastavení na značené stezce malíře Jana Zrzavého. Dále jsme pak pokračovali neznačenou cestou přes lesy nedaleko Ředkovského rybníka. Přešli jsme lávku přes Křivoláčský potok a dál přes louky jsme směřovali k Vadínu. Cestou stálo za to vyhledat podle značek pomník padlých vojínů napoleonských válek z let 1805 – 1813. Odtud jsme sešli strání na cestu do Vadína k dalšímu ze zastavení na stezce Jana Zrzavého. Za vesnicí pokračovala pěkná „euro“ cesta s výhledy na okolní vesnice a dál stoupala přes Vadínský kopec do Klanečné, odkud vede námi již známá cesta přes Údolí lásky do Perknova a Havlíčkova Brodu. Trasa 13 km.

Marie Kubová a Marie Rosičková

Středa – 19. 2. 2014

VEPŘOVÉ HODY V NOVÉ VSI U SVĚTLÉ

Ze zastávky v Horní Pohledi jsme za mlhavého počasí s drobným deštěm vyšlápli do Nové Vsi za vepřovými pochoutkami. Teplota byla kolem 5 stupňů, ale pocitově bylo mnohem méně. Vždy se v Nové Vsi pravidelně setkáváme s turisty KČT z Humpolce. Plný sál svědčí o tom, že se nejen těšíme na vyrobené dobroty, ale také na harmoniku Jeníka Klimeše. Při harmonice si společně  zazpíváme, vyřídíme si potřebné věci kolem akcí a zájezdů našeho Klubu. V dobré pohodě jsme ukončili posezení, donuceni časem stihnout vláček na zastávce v Horní Pohledi. Našlapali jsme cca 6 km. Turistů z Havl.Brodu bylo 95 a turistů z Humpolce 15.

 Jarka Kohoutová

Úterý - 18. 2. 2014

DO TERMESIV

Dne 18.2.2014 jsme měli sraz na Plovárenském sportovišti v 10 hodin. Sešlo se nás 50 členů KČT. Vyšli jsme směrem k bývalému Plastimatu. Přešli jsme most a podél řeky Sázavy a škrobárenských rybníků se pokračovalo do Termesiv. Z Termesiv se dálé šlo po ČTZ do Havl.Brodu na Vysočany. Počasí nám přálo.

                                                                                                                       Marie Sedláková

Sobota - 15. 2. 2014

PŘES BISKUPICE

Sobotním dopoledním vlakem jsme se vydali do výchozí stanice naší vycházky a to Horky u Čáslavi. Po vystoupení jsme se v počtu 30 účastníků vydali na určenou trasu, která směřovala přes obec Hostovlice až do obce Kamenné Mosty. Zde jsme si prohlédli starý kamenný most ze 14. století. Po prohlídce jsme pokračovali též v obci k soutoku říček Hostačovky a Doubravky v nadmořské výšce 251 m n m., kde se zároveň nachází i nejníže položené místo na Havlíčkobrodsku. Poté jsme se vydali přes obec Biskupice s krásnými výhledy na panoramata Železných hor do Ronova nad Doubravou, kde naše cesta končila a vraceli jsme se zpět domů. Vycházka se nám líbila i přes odpor studeného větru. Celkem jsme ušli 12 km.  

Ladislav Rasocha

Středa – 12. 2. 2014

ZIMNÍ PŘÍRODOU

12.2. jsme se sešli na vlakovém nádraží a v 10.18 hod. s námi vlak odjel směr Lípa. Tady jsme vystoupili. Byla jsem moc vděčná Míle Špačkové za to, že mi ukázala kousek jiné cesty než jsem měla v plánu. Cesty byly hodně promáčené a bahnité. Přišli jsme do Okrouhličky a okolo Šejdorfského mlýna po loukách a lesem jsme došli k Račímu rybníku u Studénky. Odtud jsme pokračovali po cestě směrem ke Štokům. Tudy byla cesta příjemná, vedla lesem. Záhy jsme se napojili na cestu od Hanesova mlýna a po naučné stezce jsme se dostali do cíle, do Štoků. Měli jsme ještě asi 45 min času, někteří si zašli do zdejší hospody na polévku a pivko . Ve 14.10 jsme nastoupili do autobusu, který nás odvezl zpátky do Brodu. Turisti byli spokojeni,ušli jsme 11 km a počasí se nám taky vydařilo.

Milena Beránková
                                                                                                                                                                                              

Úterý – 11. 2. 2014

DO BOUČÍ

Dnešního, zpočátku uplakaného počasí, se zúčastnilo vycházky 66 pochodníků. Do odjezdu autobusu do Horní Krupé se počasí umoudřilo a tak jsme se vydali po MTZ polní a posléze lesní cestou do osady Lysá a k vytýčenému bodu, tj. do Boučí. Zde po zbourání části hospodářského stavení byl postaven srub, kde jsme měli objednané občerstvení. O dobrou náladu se postaral Jirka Moliš, který nám zahrál na harmoniku a všichni společně jsme si zazpívali. Při zpáteční cestě jsme si prohlédli místní zástavbu ve stráni a sluneční hodiny na velkém kameni. Do Havlíčkova Brodu jsme opět odjeli autobusem. Trasa 7 km.

Zdenka Žáková

Sobota – 8. 2. 2014

Z PEKLA NA STRÁŽKY

Za pěkného slunečného a mrazivého rána přijelo do Ronova n/Sázavou 30 turistů z HB. Po krátkém přivítání a seznámení s trasou jsme se vydali na cestu. Přidali se k nám ještě 4 turistky z Přibyslavi – je nás už 34. Sestoupili jsme dolů k řece do údolí „Peklo“, přešli jsme lávku a mírným stoupáním jsme se vydali k cíli naší cesty. Šlo se pěkně, bylo umrzlo a již před Strážkami ležel na zemi sníh (letos vzácný). Vystoupali jsme až na samý vrchol (605 m) a zde nastalo obvyklé fotografování. Přešli jsme na okraj lesa – výhledy byly velmi pěkné (okolí jako na dlani) a po krátké svačině a malém odpočinku jsme se vydali na zpáteční cestu. Opět jsme šli po sněhu, cestou necestou až do údolí potoka, který nás dovedl pod Olešenku k rybníku Stejskal. Odtud již (pro mnohé) známou cestou jsme došli do Poříče a podél řeky Sázavy až na nádraží. Doufám, že všichni odjížděli spokojeni do svých domovů. Bylo krásně, cesta pohodová a nálada výborná.

Věra Grodlová

Středa –  5. 2. 2014

Z ROZŇÁKU

Co turista vydrží – led, ani vítr ho nepokoří. Bylo tomu tak i dnes. 23 odvážných turistů vyrazilo z vesničky Rozňák kolem nově vybudovaných rybníčků do Pelestrovských lesů. Křížem krážem, cestou necestou došli k Pelestrovské studánce. Ledovka ukazovala svoje zoubky, ale vždy to dopadlo dobře, nikdo nedopadl až na zem a vyrovnal to. Všem se podařilo v pořádku dojít do příjemně vytopené Pelestrovské hospůdky. Při polévce  a dobrém moku zhodnotili trasu, která se líbila. Po odpočinku absolvovali zpáteční cestu domů.Trasa měla délku 10 km.                                                                                                       

                                                                                                                     Marta Novotná

 Úterý -  4. 2. 2014  

Z PLAČKOVA DO HUMPOLCE

Úterý 4.2.2014 je zamračené, větrné a hlavně jsou kluzké cesty. 19 turistů, kteří se nezalekli špatného počasí se vydalo vlakem do Plačkova. Po malém občerstvení od Pepíka Vampoly se pomalu suneme po zledovatělé cestě k Pařezitému rybníku, kde v létě je krásné koupání. Po žluté turistické značce procházíme lesem, kde už to tolik neklouže a na prvním rozcestí  značku opouštíme a jdeme neznačenou cestou až k Vilémovu. Odtud jdeme vlevo a míříme k hájovně. Zastavujeme u pomníčku, který připomíná, že zde kdysi stála vesnice Dobrá. Od hájovny  scházíme kousek po silnici  k městské vodárně a dále pěšinou podél kolejí a pomníku padlých rumunských vojáků  až na vlakové nádraží v Humpolci. Nikomu se na velkém náledí nic nestalo, a tak šťastní a spokojení odjíždíme domů. Našlapali jsme 8 km.

Peterhansovi

Sobota - 1. 2. 2014

20. MEMORIÁL LADISLAVA DYMÁČKA V SOBÍŇOVĚ

Už po dvacáté jsme putovali do Sobíňova. Účastníci mohli přijít odkudkoliv, dle svého uvážení, do místa startu a cíle, který byl tradičně v místní hospůdce U Štefana. Další možností  bylo  přijet do Sobíňova a zvolit si připravenou trasu. Někteří havlíčkobrodští turisté vyjeli vlakem už v 7.12 hodin, ostatní v 10.16 hodin a další parta se vydala pěšky z Havlíčkova Brodu do Sobíňova. Po pochodu byla možnost v hospůdce si dát skvělé občerstvení a poté už všichni spěchali na vláček na železniční zastávku v Sobíňově a spokojeni odjeli domů. Bylo silné větrné počasí, takže mnohé turisty špatné počasí odradilo. Přesto však byl celkový počet účastníků 201 + 4 pořadatelé. Z Havlíčkova Brodu bylo 47 turistů. Děkujeme organizátorům, především Obci Sobíňov a Jardovi Jonákovi za přípravu pochodu.

Jarka Kohoutová

Středa - 29. 1. 2014 

NA KOLENA DO PELESTROVA

Dnes byla vycházka na kolena do Pelestrova. Od restaurace ,,Hubert" nás odešlo asi 20 turistů, ostatní šli, jak se jim to hodilo. Někteří autem a jiní pěšky o něco dříve. Cesta byla pěkná, krásná zimní krajina, vítr nefoukal, no nádhera. Celkem nás tam bylo asi 55. Po dobrém občerstvení pečenými vepřovými koleny Jeníček zmáčknul tu svoji harmoniku a my jsme si společně zazpívali. Mezitím Jirka Moliš řekl pár vtipů a bylo veselo, jako vždy. Domů si každý odešel, kdy chtěl. Myslím si, že to bylo fajn.

Míla Špačková

Úterý  - 28. 1. 2014 

KOLEM BRODU S EXKURZÍ U RYBÁŘŮ

Zúčastnilo se 57 turistů, kteří vyslechli hodinu a půl velice poutavé přednášky pana RNDr. Petra Buchara. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o historii rybářství, chovu ryb nejen v ČR, ale hlavně v našem regionu Havlíčkobrodska i v samotném HB. Za poutavé vyprávění děkujeme nejen panu Dr. Bucharovi, ale i Svazu rybářů, že nám exkurzi umožnili a že jsme se něco zajímavého dozvěděli. Po exkurzi vycházka 6 km kolem HB.

Miluše Vidnerová

Sobota - 25. 1. 2014 

PŘES MARIÁNSKOU STUDÁNKU NA FABIÁNKU  

V počtu 16 členů jsme se sešli na vlakovém nádraží, abychom odjeli na plánovanou vycházku. Během cesty vlakem se k nám přidali další turisté a to v Perknově a ve Světlé nad  Sázavou. Po vystoupení z vlaku a spočítání účastníků nás celkem bylo 23 pochodujících. Z Leštiny jsme pokračovali už zasněženou krajinou a později i za slunečného počasí lesem až k prvnímu našemu místu a to k Mariánské studánce. Po prohlédnutí jsme se vydali přes osadu Okrouhlík do obce Chrtníč, kde bylo zastavení na občerstvení z místních zásob. Z Chrtníče jsme dále pokračovali polní cestou na rozcestí Kysibelské březové aleje, odkud byly rozhledy po okolí. Dále už naše cesta  směřovala přes rozcestí Fabiánka, osadu Vohánčice do Golčova Jeníkova, kde jsme se na náměstí zastavili v místní restauraci na vynikající polévku a poté už se vypravili na vlakovou zastávku, odkud jsme se osobním vlakem vraceli zpět domů. Vycházka se nám všem líbila a celkem jsme ušli 16 km.  

Ladislav Rasocha

Čtvrtek  23. 1. 2014

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KČT HAVLÍČKŮV BROD

Ve čtvrtek 23. ledna 2014 se zasedací místnost VČE v Havlíčkově Brodě zaplnila do posledního místa. Turisté KČT Havlíčkův Brod se sešli k takzvané „stolové“ turistice a pořádali zde Výroční členskou schůzi svého odboru. A protože snad nic neutíká rychleji než čas a obzvlášť ten prožitý v dobré společnosti přátel, uteklo neuvěřitelně rychle i čtyřleté volební období. Letošní schůze tak byla nejen rekapitulací uplynulého roku, ale hodnotilo a vzpomínalo se na celé čtyři roky a jedním z hlavních bodů programu byly volby nových členů výboru.  Podle nezbytné prezenční listiny se sešlo celkem 96 členů odboru a byli jsme velmi potěšeni, že pozvání přijala Mgr. Marie Vincencová-předsedkyně oblasti KČT Vysočina i Ing. Jana Fischerová, která je poslankyni PČR i členkou odboru KČT Havlíčkův Brod. Schůzi zahájil a vedl Jiří Moliš, který v úvodu přivítal všechny přítomné a seznámil je s jednotlivými body programu. Poté se ujala slova předsedkyně Jaroslava Kohoutová, která ve své zprávě zhodnotila činnost odboru, poděkovala za práci dosavadnímu výboru a všem popřála pevné zdraví, pohodu v partě turistů a hodně našlapaných kilometrů. Hospodář odboru seznámil přítomné o stavu hospodaření, vysvětlil výši členských příspěvků a upozornil na slevy, které členům KČT poskytují České dráhy. Dalším bodem byla zpráva o značení turistických tras a plán vycházek, zájezdů a pravidelných pochodů, které nás v letošním roce čekají. Po vyhlášení výsledků voleb a jmenování nového devítičlenného výboru KČT, už nám zbýval pouze poslední bod programu a to schválení usnesení. Pomyslnou tečkou za dnešní „stolovou“ turistikou bylo promítání fotografií z letošních pobytových zájezdů v Jizerských horách a Jeseníkách.

Lenka Žáková

Středa  22. 1. 2014 

KAMERA MÍRY KOTLASE

V deset hodin dopoledne se sešli turisté v sále Staré radnice na promítání Míry Kotlase. Pravidelně každý rok v lednu se s Mírou  setkáváme a letos  to bylo už po dvanácté. Promítá krásné obrázky z přírody jak od nás, tak i z ciziny. Sice účast pro špatné a klouzavé počasí a sníh moc velká nebyla, ale 39 účastníků odcházelo s hezkými pocity a s inspirací  na výlety a vycházky.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

Úterý  21. 1. 2014

KLENOVOU ALEJÍ

Od rána pršelo, přesto přišlo na nádraží 25 turistů, kteří se špatného počasí nezalekli. V 10.08 hod. odjeli vlakem do Ždírce nad Doubravou. Ve Ždírci před vykročením na 8 km trasu, byla nezbytná oslava, tentokrát Zdeňka. Počasí se vylepšilo a místo deště nastalo sněžení. Cesta vedla k Pobočenskému rybníku a dále chráněnou klenovou alejí do Starého Ranska. Odbočili jsme silničkou lemovanou stromy různých tvarů do Krucemburku. Pěkná cyklostezka nás zavedla do Ždírce. Bylo dostatek času na návštěvu cukrárny a v 13.17 hod. jsme spokojeni odjeli vlakem do Havlíčkova Brodu.                                  

Zdena Bergerová, Marie Špačková

Sobota  18. 1. 2014

SLAVNOSTNÍ OHEŇ NA ČEŘÍNKU

KČT Čeřínek Jihlava pořádal 5. ročník akce nazvané „Slavnostní oheň na Čeřínku“. Počasí bylo sice mlhavé a pošmourné, ale neodradilo téměř dvě stovky nadšených turistů od procházky přírodou. Zájemci mohli také získat razítko Vystup na svůj vrchol a finančně přispět na stavbu Bezručovy chaty na Lysé hoře. Pochod byl hvězdicový a tak turisté k chatě a následně i na samotný vrchol Čeřínku přicházeli ze všech stran.  Před chatou pořadatelé zapálili slavnostní oheň a my jsme si začali opékat  přinesené špekáčky. S  chutí jsme je spořádali, popovídali si s přáteli z jiných odborů a spokojeně jsme se vydali na zpáteční cestu. Opět každý podle svého výběru.  Z HB nás bylo na Čeřínku 12 turistů.

Jarka Kohoutová

Sobota  18. 1. 2014

PŘES ADAMOV

Přes nepříznivé počasí v Havlíčkově Brodě (mlha, mrholení, náledí) se nás sešlo na nádraží 9 a během cesty do Horek přistoupili další tři turisté. Celkem se nás tedy na dnešní vycházku vydalo 12. Svatý Petr nad námi držel ochrannou ruku a přivítal nás jasnou oblohou a sluníčkem. Vydali jsme se po žluté značce do Bratčic. Odtud polní cestou podél Brslenky  k Adamovu. Na místním hřišti využíváme posezení k občerstvení. Pokračujeme přes Tupadly (po silničce) až k zelené značce. Vydáváme se údolím Hlubokého potoka směrem k Čáslavi. Ač tento úsek je nazýván přírodním parkem, má k němu daleko. Čeká nás brodění bažinami. Od rybníku Jirsák je už cesta docela slušná, pouze rozježděná auty.  Myjeme si zablácené boty v posledním rybníce (Homolka) a spěcháme na nádraží na vlak. Na hospůdku bohužel nezbyl čas. Celkem jsme našlapali 14 km.

Ludmila Kocmanová

Středa  15. 1. 2014 

Z LEŠTINY

Ani pošmourné počasí dnes 15. 1. 2014 nás, 33 turistů, neodradilo od vycházky z Leštiny. Autobus nás dovezl na zastávku a přes hráz rybníka Kachlička jsme došli ke studánce s léčivou vodou a dále mezi chatami až do Skály. Tady odbočujeme přes kopec k cestě směrem pod Věž. Míjíme vypuštěný rybník Valcha a míříme nahoru do Koječína. Rozhlížíme se po okolí a přecházíme přes silnici na H. Brod, abychom mohli sejít lesem až k Nohavickému potoku. Kolem Tesařovy skály a podél vody se blížíme k vlakovému nádraží v Herálci, kde na nás už, a to doslova, čeká vlak a odkud se vracíme domů. Našlapali jsme 12 km, všichni měli boty od bláta, ale to už k takovému počasí patří.

Peterhansovi

Sobota 11. 1. 2014 

DO PODĚBAB

Skupina 39 brodských turistů se vydala z Krásné Hory směrem na Čekánov. Vyšlapala kopec a kochala se krásnými výhledy na Lipnici a na údolí Perlového potoka. Cesta nás zavedla do Bezděkova a za vsí do lesa Boroviny. Po občerstvení jsme pokračovali přes polek Úsobskému potoku a  lesem k Vršku. Odtud to byl jen kousek do Poděbab, do příjemně vyhřáté hospůdky s rychlou obsluhou. Čas do odjezdu autobusu nám zpříjemnila harmonika.

Trasa 13 km se líbila.                                                                                

Špačkovi

Středa 8. 1. 2014

CESTOU NECESTOU

Zimní vycházka dne 8. ledna se tvářila spíše jako jarní. Sníh žádný, teplo a mráčky na modré obloze. Autobusem jsme dojeli do Věže a odtud nás polní cesta s pěknými výhledy dovedla až k Veselským lesům a na křižovatku se smírčím křížem. Než zde udělali oboru pro daňky a muflony nechalo se projít až k hájovně a dále do Mozerova. Tady jsme odbočili doleva a zamířili směrem do Leštiny. Odtud po úzké silničce jdeme k hlavní silnici z H. Brodu do Humpolce, kterou opatrně přecházíme a lesní cestou od hájovny u rybníka Kachlička míříme ke Splavu. Po chvilce kličkování mezi stromy se ocitáme pod Zdislavicemi a od lesa je již vidět samotu u Šidláků. Procházíme kolem a podél rybníka nad samotou se dostáváme na silnici do Plačkova. Asi po 2 km jsme na zastávce ČD odkud pojedeme domů. Počasí nám přálo a tak všech 30 turistů těch 10 km zvládlo v pohodě.

Peterhansovi

 

Úterý  7. 1. 2014

POZNÁVÁME PŘIBYSLAV

V úterý 7.1.2014 přijelo do Přibyslavi 51 turistů z Havlíčkova Brodu. Po krátkém přivítání, seznámení s programem a malým prospektem o Přibyslavi, který dostal každý turista jsme se vydali z nádraží k městu. Prohlédli jsme si sochu Jana Žižky i K. Havlíčka Borovského, minuli jsme zámek, kulturní dům i sokolovnu. Naše první zastávka byla na radnici města, kde nás příjemně přijal starosta města Jan Štefáček. Seznámil nás se vším co je ve městě nového a zajímavého. Dále jsme navštívili barokní kostel i opravenou gotickou věž. Prošli jsme pěší zónou s díly sochaře Romana Podrázského – rodáka z Přibyslavi. Dalšími rodáky jsou bratři Bechyňové – stavitel a entomolog a Jan Otto – autor naučného slovníku a nakladatel. Na závěr vycházky nám před informačním centrem zahrál na flašinet pan Koráb.  Doufám, že turisté odjížděli do Havlíčkova Brodu spokojeni.

Věra Grodlová

Sobota  4. 1. 2014

NA DUŠKŮV KOPEC

V časné ranní hodině jsme odjeli do Pohledu. Zde po organizačních informacích a společném foto vyráží 39 turistů na trasu. Krátký úsek po silničce směrem na Dlouhou Ves, dále již po polních a lesních cestách. Dobře jsme viděli Pohledské kamenolomy, vrchol Duškova kopce (539 m). Zde jsou zbytky trampské osady Severní Kalifornie. Sestupem z lesa „ Bort“ se nám otevřel pěkný pohled na jih a západ. Při teplotě dvou stupňů a mírném větru v zádech, docházíme do svých domovů. Ušli jsme 10 km. 

Míla Musil

Středa  1. 1. 2014   

31. ROČNÍK NOVOROČNÍHO SESTUPU DO ÚDOLÍ DOUBRAVKY

Tradičně po vánočních dnech plných pohody, návštěv, sladkého nicnedělání a někdy i přejídání se na Nový rok vydávají turisté z havlíčkobrodského Klubu českých turistů do malebného údolí řeky Doubravky.  Nejinak tomu bylo i letos, kdy se konal již 31. ročník populárního „Novoročního sestupu“. Silvestrovské ráno sice slibovalo alespoň mírnou sněhovou pokrývku, ale bohužel to novoroční už bylo opět spíše podzimní.  Ani to ovšem nezabránilo a neodradilo 112 příznivců turistiky a pohybu v přírodě, aby si společně vyšlápli od železniční zastávky v Bílku do Chotěboře. Než se ale menší či větší skupinky vydaly buď kolem koryta řeky Doubravky nebo bezpečnější cestou přes Sokolohrad, proběhlo ještě přivítání od vedoucí celé akce J. Kohoutové.  Poté jsme si popřáli mnoho ve zdraví našlapaných kilometrů, dostali jsme Pamětní listy a většina přispěla na sbírku „Novoroční čtyřlístek“.  Vstoupili jsme tak do nového roku i s dobrým skutkem, protože sbírkou přispíváme na budování bezbariérových stezek pro vozíčkáře. Ke konci roku 2013 jich bylo v různých místech republiky vybudováno a otevřeno celkem osm. KČT Havlíčkův Brod se ke sbírce připojil již po třetí a letos přispěl částkou 4596,-Kč. Všem, kteří na dobrou věc přispěli, patří velké poděkování.

Lenka Žáková