Kronika - 2016

PÁTEK - 30. 12. 2016

K PRAMENU CHRUDIMKY

Podle plánu turistických akcí vycházka směřovala k pramenu Chrudimky. Cesta vlakem rychle uběhla. V Hlinsku skupina 17 turistů vyčkala na příjezd autobusu, který nás dovezl na zastávku Paseky u Chlumětína. Uvítala nás zasněžená krajina, krystalky sněhu ve slunci pěkně jiskřily. Cesta byla pohodová. V cíli jsme obdrželi pamětní list. V lese bylo příjemně teplo, nefoukal vítr, a tak jsme si opekli buřty ze svých zásob, ale bylo možné si i na místě zakoupit. Připravený čaj byl výborný. Posilněni jsme se vydali podél lesa přes Filipov směrem  na Dědovou. Počasí bylo nádherné. Trasa lesem až do Hlinska byla bez problémů. Prošli jsme městem do Betléma, kde jsme se občerstvili v hospůdce „ U Huberta “. Odtud jsme vyšli k žst. a v 15:05 hod. jsme odjížděli do H. Brodu. Silvestr na Chrudimce se vydařil po všech stránkách. Autobus nás ráno všechny „naložil“, vyšlo počasí, krajina byla pocukrovaná sněhem. A hlavně u pramenu nebyla zima! Jen tu Sněžku jsme opět neviděli. Výlet byl úžasný, nezúčastnění mohou litovat!

Anna Vránová

ÚTERÝ - 27. 12. 2016

SILVESTR U PALÁNŮ

Po vánočních svátcích máme jako každoročně rozloučení s rokem, který končí. I letos tomu tak bylo. Sešli jsme se u restaurace ,,HUBERT'', ale bylo nás pouze 11 turistů. Odcházíme kolem hřbitova do Lázničkovy stráně a dále známou cestou do Perknova. Počasí nám přálo, poletoval malinko snížek a bylo umrzlo. Šlo se nám dobře, foukal vítr, ale nám to nevadilo, pěkně jsme vymrzli. Do Perknova jsme dorazili a tam už byl plný sál. Nevím, proč se turisté nejdou po svátcích projít. Po dobrém obědě byla zábava a tak jsme si i zatančili, no prostě jsme se vyblbli. Každý si odešel domů, kdy chtěl a tak se to pomalu vytrácelo, až zůstalo jen silné jádro. Po 16 hodině jsme se rozešli do svých domovů myslím, že všichni spokojeni. Ušli jsme asi 5 km.                                

                                                                                                                             Míla Špačková

ÚTERÝ - 20. 12. 2016

NOVOTNŮV DVŮR, U VRÁNŮ, ŽABINEC

U stavební průmyslovky jsme oslavenkyním Míle a Marušce popřáli a ony nás odměnily sladkými dobrotami. Poté jsme vyšli a vyjeli s nejmladším půlročním turistou Dominičkem po cyklostezce k bývalému ČSAD. Po klouzavé namrzlé silnici jsme pokračovali k Novotnému Dvoru. U Nádražního rybníka jsme odbočili k místu, kde stávala na Vranově kopci Selská jizba. Zde je vybudované prodejní centrum sportovního oblečení a nářadí pro zimní sporty Highland. Po prohlídce prodejny jsme navštívili bufet Selská, který je součástí budovy. Zde jsme se v příjemném prostředí ohřáli a občerstvili. Odtud jsme pokračovali směrem k Dolíku, odbočili lesíkem k samotě U Svobodů a kolem přehrady a Žabince došli do Havlíčkova Brodu. Užili jsme si krásné zimní krajiny ozdobené sněhem. Cestu absolvovalo 20 turistů a Dominiček nás provázel po celou cestu. Našlapali jsme 8 km.

                                                                                                                        Jarka Kohoutová

SOBOTA - 17. 12. 2016

VÁNOCE NA MICHALOVĚ STATKU

Na vlakové zastávce Pohleď jsme po informacích poblahopřáli Mílovi Dontovi ke svátku a ochutnali výborné koláčky. Navštívili jsme Michalův statek v Pohledi u Světlé, kde pravidelně týden před vánoci je ukázka vánočních obyčejů selského lidu. Ve světnici statku nám zazpíval a zahrál folklórní soubor Škubánek ze Světlé nad Sázavou. Ve dvoře statku bylo různé potřebné hospodářské nářadí, nechyběla hospodářská zvířata. Prohlédli jsme si vejminek, kde byly ke koupi perníčky, cukrovinky, ošatky, košíky. V chalupě naproti byl prodej drobných ručně dělaných předmětů s vánoční tématikou. Ve vesnické hospůdce jsme se občerstvili tradičními vánočními jídly, jako švestkovou omáčkou, kubou, zelňačkou a jinými dobrůtkami. Na návsi vedle dřevěné zvonice stojí od 20. 8. 2016 busta císaře a českého krále Františka Josefa I., která zde byla odhalena při oslavě 100. výročí jeho úmrtí. Po prohlídce potěšení pěknou vánoční atmosférou jsme se vraceli různými vlakovými spoji domů. Sešlo se nás 29 turistů, našlapali 7 km.

                                                                                                                        Jarka Kohoutová

STŘEDA - 14. 12. 2016

KOLEM BRODU

Za mírného mrholení se u průmyslové školy sešlo 11 turistů. Po přivítání a krátkém seznámení s trasou jsme se vydali na vycházku. U řeky Sázavy naše řady posílil Láďa R. s kočárkem, ve kterém na nás vykukoval budoucí turista Dominiček. V Gagarinově ulici po malém občerstvení se k nám přidal Vašek P. A tak nás bylo 14. Na letišti jsme se rozloučili s Láďou a Dominikem a cestou necestou, křížem krážem jsme došli do Šmolov. Odtud polní cestou do Petrkova. U kapličky v Petrkově jsme obdivovali pěkný slámový betlém. Zde jsme se rozhodli pro delší trasu po známé NS B. Reynka. I přes chvílemi hustého mrholení nám bylo v přírodě fajn, vyčistili jsme si hlavičky a posílili se do dalších předvánočních dnů. Ušli jsme nakonec trochu více, než bylo v plánu. Celkem 14 km.

Květa Průšová

ÚTERÝ - 13. 12. 2016

ZE SVATÉHO KŘÍŽE DO BRODU

Ve Svatém Kříži jsme přivítali velkou partu turistů. Popřáli jsme oslavencům Blahoslavovi a Martě Kudlovým a Marii Fiklíkové, kteří nás pohostili dobrotami. Poté jsme se vydali k pomníku Karla Kuttlwaschera, nočního letce, příslušníka RAF. Za II. světové války byl velice úspěšný v bitvách o Francii a Británii. In memoriam byl povýšen na brigádního generála a letos 28. 10. 2016 vyznamenán Řádem Bílého lva. Navštívili jsme kostel  Nalezení sv. Kříže, který nám ochotně otevřela kostelnice a pověděla o historii kostela. Poté jsme navštívili hroby básníka Bohuslava Reynka, jeho ženy Suzanne Renaud, Daniela a Jiřího Reynka a Květy Reynkové. Vydali jsme se přes Mendlovou Ves na výhledy, které byly bohužel zastřené. Sešli jsme k obci Ovčín, prošli lesem, kde se ve středověku těžilo stříbro. Kolem rybníků a Novotnovým Dvorem jsme došli k osadě U Menoušků. Někteří se odpojili a šli městem domů, ostatní jsme pokračovali kolem Traplových k nádraží. Zúčastnilo se 30 turistů a našlapali jsme 7 km.

                                                                                                Jarka a Zdeněk Kohoutovi

SOBOTA - 10. 12. 2016 

ZE STŘÍTEŽE KE STUDÁNKÁM

Na sobotní prosincovou předvánoční vycházku s poměrně dobrou předpovědí počasí z Havlíčkova Brodu odjelo docela hodně turistů. Po vystoupení z vlaku ve Stříteži a nezbytně nutných informacích jsme vyšli na polní cestu okolo Jipocaru ke kapličce u Antonínova Dolu. Po prohlídce, malé informaci o kapličce a společném fotografování jsme v počtu 29 turistů přeběhli hlavní silnici a pokračovali k Ant. Dolu. Další cesta byla většinou do kopce až ke studánkám Anetce a Elišce. Tam jsme se rozhodli, že třetí studánku vynecháme. Druhá polovina trasy byla zkrácena a také podstatně zrychlena☺. Za stálého klesání jsme došli na vlakovou zastávku Jihlava-Bosch Diesel 10 minut před odjezdem do H.B. Za necelé tři hodiny jsme prohlédli kapličku, lehce posvačili a také ušli 11 kilometrů. K tomuto dobrému výkonu nám pomohlo pěkné počasí a velké odhodlání všech účastníků pochodu. Na další vycházky se těší

Bohumír Kovanda

STŘEDA - 7. 12. 2016

MIKULÁŠSKÉ POSEZENÍ

Tak nám utekl rok a my se opět scházíme na Mikulášské nadílce v hospůdce U Panských v Pohledských Dvořácích. Před desátou hodinou se sešlo asi 20 turistů na Žižkově, připraveni na vycházku. Protože některé šikovné pekařky upekly nějaké dobroty, přijela Lenka Žáková autem, aby nám odlehčila a vzala nám balíčky do auta. Někteří turisté se rozhodli, že půjdou rovnou cestou do hospůdky a my ostatní jsme  vyšli na cestu. Jdeme po Žižkově na lávku přes obchvat a dále pokračujeme do lesa u Břevnice. V lese byla trochu ledovka, ale naši šikovní turisté sešli dolů bez  úhony. Projdeme Břevnicí a stoupáme  lesem do vesničky Dvorce. Obejdeme ji pozadu a už se nám ukazují Pohledští Dvořáci. Přijdeme do hospůdky, kde už je velká většina ostatních turistů. Po dobrém  obědě nás navštívila nebeská jízda a to Mikuláš, Anděl a aby jim nebylo smutno, stavili se i v pekle a vzali s sebou i čerty. Bylo veselo a dostali jsme i dárečky. Potom nám Jeníček a Jirka Moliš zahráli na harmoniku nebo na varhany a bylo to fajn. Pěšky nás šlo 16 a celkem tam bylo asi 90 turistů. Pěšky jsme ušli 7 km.

Míla Špačková

ÚTERÝ - 6. 12. 2016

ADVENT V LEDČI NAD SÁZAVOU

Při dnešní vycházce máme v plánu prohlídku Děkanského kostela sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou a ledečského hradu. Po jízdě vlakem z Havlíčkova Brodu vychází od nádraží ČD v Ledči nad Sázavou celkem 40 turistů. Naše první cesta vedla do kostela, kde na nás již čekal děkan ledečského děkanství, ThDr. et PhDr., Jan Bárta. Pan děkan nás seznámil s historií města Ledeč nad Sázavou a především s historií založení kostela a s jednotlivými historickými obdobími, kterými kostel i město prošly. Také nám vyprávěl o převzetí kostela v roce 2003 a o náročných opravách kostela, které zajišťoval až do současné doby. Pod ledečské děkanství patří celkem 7 kostelů. Vzpomněl také na dobu, kterou musel strávit v exilu, kde teprve až tam mohl vystudovat kněžský seminář v Římě a také na dobu strávenou v Německu před návratem do rodné vlasti. Zdůraznil, abychom si vážili kulturního dědictví po našich předcích. Poté jsme pokračovali zpět přes náměstí a přes most přes řeku Sázavu na ledečský hrad, kde nás již očekával kastelán místního hradu, p. Jiří Šíma. Nejprve nám poutavě vyprávěl o historii hradu od jeho založení až do současnosti, tj. jak probíhala výstavba hradu a také jak se střídali majitelé hradu. Následně jsme měli možnost si prohlédnout jednotlivé historické expozice, včetně výstavy „retronábytku“ z 50. let minulého století, výstavu plyšových medvědů a medvídků. Také jsme měli možnost vystoupit na hradní věž, odkud byl krásný výhled jak na řeku Sázavu, tak i na město. Tak jako p. děkanem, tak p. kastelánem nám byla doporučena publikace „Ledečské dominanty“, která podrobně popisuje jak samotný hrad, děkanský kostel, tak i další pamětihodnosti města Ledeč nad Sázavou. Dle informace jedné z turistek jsme ušli celkem 6 km.

                                                                                                                               Jaroslav Pešek 

SOBOTA – 3. 12. 2016

NA GULÁŠEK DO KNYKU

V sobotu 3.12. máme naplánovanou vycházku do Knyku na gulášek. Vycházíme od VÚB o půl desáté natěšeni na tu dobrůtku. Jdeme po Chotěbořské ulici, přes parkoviště u koupaliště na turistickou značku. Pokračujeme kolem rybníku Cihlář, kde máme malou zastávku. Je malé občerstvení na oslavu svátku Jitky. Dále jdeme po značce okolo rybníku Hajdovec, Pfafferndorský k rozcestí, kde scházíme dolů a přes potok do lesa. Kolem Zádušního rybníka přijdeme na rozcestí, kde se rozhodujeme, jestli půjdeme dále po značce, nebo se vydáme zkratkou přes pole. Po malé diskuzi uznali naši muži, že je umrzlo, tak se vydáváme přes pole. Měli pravdu, bylo umrzlo, tak jsme přišli do hospůdky čistí. Po občerstvení a moc dobrém obědě Jirka Moliš vyndal harmoniku a trochu jsme si zazpívali. Po jedné hodině se to začalo rozcházet a tak si šel domů každý jak chtěl. Počasí bylo nádherné, sluníčko svítilo, a tak si myslím, že byli všichni spokojeni a všichni přišli v pořádku domů. Trasa tam i zpět asi 11 km.  

Míla Špačková

STŘEDA - 30. 11. 2016

Z ÚSOBÍ ZA VÝHLEDY

Přes časný odjezd autobusu se nechalo do mrazivého rána vylákat 11 turistů. A nikdo nelitoval. Již během cesty se rozednilo a už z autobusu jsme se mohli kochat krásnými výhledy do krajiny.  Z náměstíčka v Úsobí nevyrážíme tradičně k Andělíčkovi, volíme cestu podél Úsobského potoka. Nad rybníkem Horní sklárna odbočujeme k oboře s jeleny. Musíme obejít celou oboru, nakonec máme úspěch a vidíme celé stádo jelenů. Vracíme se po silničce ke křižovatce, zahýbáme směrem na Smrčinou, dále do kopce nejdříve po cestě a potom přes louky dojdeme do osady Kosovy. Ještě kousek do kopce a podél lesa scházíme k nájezdu na dálnici u Větrného Jeníkova.  Po cestě se kocháme nádhernými výhledy. Kousek po silnici a zahýbáme do lesa na nejvyšší bod dnešní vycházky Skalky (706 m).  Po krátkém občerstvení scházíme na místní komunikaci a po ní jdeme do Zbinoh. Krajina se nám opět otevře a snažíme se určit kopce a vesničky, které vidíme. Ze Zbinoh přes poslední kopec do Větrného Jeníkova. Nakoupíme vyhlášené jeníkovské pečivo a chleba, navštívíme příjemně vytopenou restauraci, zde se všichni dobře najíme. Ještě stihneme prohlédnout si obecní úřad (sídlí na zámku) a za cca 15 minut nám odjíždí autobus. Kolem 13.30 jsme doma. Bohužel nám dnes chyběli osvědčení fotografové, proto je zápis delší s popisem cesty. Našlapali jsme 10 km.

Ludmila Kocmanová

ÚTERÝ - 29. 11. 2016

ADVENT NA KRÁTECH

Dnešní naše vycházka byla připravená na přání mnoha turistů, zejména paní Žákové, kterou jsme tak trochu s Majkou zastoupily, protože víme, že právě paní Žáková dříve vycházky na Kráty vedla. V 9.25 hodin jsme vyjely  z autobus. nádraží směrem na Rozňák, kde nás vystoupila pěkně velká skupina, po spočítání Majka hlásila 49 turistů, Vlaďka na nás čekala na Krátech, tak konečné číslo bylo 50. Po krátké informaci ohledně cesty jsme vyrazili směrem na Zbožici, prošli jsme ji a vydali se podél lesa až k turistické značce Volský vrch. Odtud jsme pokračovali dál na cestu, vedoucí na Kráty. Krásné slunné, ale mrazivé počasí nás provází celou cestu, tak si užíváme i výhledy do okolní krajiny. Na statku nás čeká Vlaďka, znějící koledy a krásně vytopená a vyzdobená kuchyně s vařící se vodou na kávu, čaj a nějaké pečivo k zakousnutí. Něco jsme se dozvěděli o adventu, zazpívali jsme si „Vánoce, Vánoce přicházejí“ a bohužel, všichni odcházejí na autobus, který odjíždí z Olešné ve 13.13.hod. S děvčaty  jsme doufaly, že pojedeme až později a toto předvánoční posezení si více užijeme, zejména když to bylo pro většinu z nás v neobvyklém prostředí. Do naší evidence si připíšeme 7 km.

                                                                  Jana Píšová, Majka Sedláková

SOBOTA - 26. 11. 2016

PŘES ŠIBENICI DO MARŠOVIC

Přes brzký ranní odjezd se nás sešlo na nádraží kolem 20. S posilou přibyslavských turistů nás nakonec bylo 23. Kupodivu bez zpoždění vystupujeme na zastávce v Novém Městě na Moravě. Po občerstvení od našich oslavenkyň vyrážíme do mlhy. Doufáme, že než vyšlapeme na Šibenici, se na nás usměje sluníčko. Naděje jsou marné. A tak pár odvážlivců, kteří vystoupali, až na vršek skokanského můstku si mohlo otestovat pocity skokanů na lyžích, kteří se spouštějí z můstku do mlhy.  Tam kdesi dole je Nové Město. Scházíme kolem vodárny na silnici a po cyklostezce pokračujeme do Vysočina arény. Sledujeme přípravy na Světový pohár v biatlonu. Kolem SKI hotelu pokračuje kousek po modré a potom využíváme tzv. singltreků a kličkujeme lesem Ochoza. Navštívíme Vratislavskou studánku. Potom čelo a všichni za ním mineme odbočku na Maršovice, takže využijeme znalosti lyžařských stezek a podél Bobrůvky se vracíme ke koupališti. A poslední kopeček do Maršovic. V mlze se nám podaří najít sochu Budhy. A pak již na vlak. Závěr vycházky se bohužel nevydařil podle plánu, penzion Romantika, kde jsme se chtěli zastavit má změněnou otvírací dobu od 12.00 hod.., to nám nevyhovuje, kvůli odjezdu vlaku. Chceme tedy zbytek času využít k občerstvení v restauraci proti nádraží. Bohužel nabídka je mizerná (žádné hotovky, pouze minutky, posledních cca 5 porcí polévky, obsluha pomalá, kuchyň ještě více). Vzpomínáme na paní hospodskou z Veselíčka, která dokáže za hodinu obsloužit 60 hostů. Tentokrát svačiny v batohách nezbyly.

                                                                  Ludmila Kocmanová

STŘEDA – 23. 11. 2016

NÁVŠTĚVA SKLÁRNY NH GLASS

Dnešní vycházka začala návštěvou soukromé sklárny NH  Glass v Habrech. Tato sklárna je nejmladší na Vysočině. Vyrábí se zde ručně foukané a dekorativní sklo, provozem nás provázela paní ing. Stejskalová. Po prohlídce sklárny přišel vhod moučník od turistky, která slaví narozeniny. Potom jsme šli na trasu směr Leština u Světlé. Cestou se míjel Dolní mlýn a po ŽTZ se došlo ke Kysibelské aleji (tato alej měří 1 km, má 177 bříz bělokorých a je to chráněná přírodní památka). Na konci aleje jsme odbočili na MTZ  a pokračovali na Chrtníč – Okrouhlík – Hrbolka – Leština u Světlé. Celkem nás bylo 26 turistů, trasa měřila 12 km.

 Majka Sedláková,  Jana Píšová

ÚTERÝ – 22. 11. 2016

ZE STŘÍBRNÝCH HOR

Je úterý  a tak máme naplánovanou vycházku ze Stříbrných hor do Přibyslavi. Odjíždíme vlakem do Stříbrných Hor. Tam nás pohostila Stáňa Přikrylová svými moc dobrými chlebíčky a sladkou odměnou a my jsme s ní oslavili její narozeniny. Potom vyrážíme do terénu. Jdeme po silnici do Utína, dále přes Uhry, Dvorek  pokračujeme do Přibyslavi. Počasí bylo docela dobré. Bylo teplo, foukal trochu vítr, bylo mlhavo, takže výhledy nic moc ale turisti byli spokojeni. Z Brodu nás vyjelo 24 a z Přibyslavi nám přišli naproti tři turisti a tak nás bylo celkem 27 turistů. Našlapali jsme asi 7km. Domů jsme se vraceli vyfoukaní, ale spokojení.                     

                                                                                                           Míla Špačková

SOBOTA – 19. 11. 2016

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM DO LÁZNÍ BĚLOHRAD

V polovině listopadu na závěr turistické sezóny se pravidelně koná celostátní akce Za Posledním puchýřem. Letos se konal už od čtvrtka do neděle v Lázních Bělohrad, kde se sešlo přes dva tisíce turistů z celé republiky. Autobusem jsme dojeli co nejblíže Zvičiny, vysoké 671 m. 13 turistů se vydalo z Horní Brusnice na vrchol hory a pokračovali do Lázní Bělohrad. Ostatní přejeli autobusem pod hrad Pecku, došli do městečka Pecka, kde získali  kontrolní razítko a mapu, občerstvili se a vyšli na hrad Pecku. Někteří šli na prohlídku hradu, ostatní z vyhlídky hradeb hradu v mlhovině viděli vrchol Zvičiny. Pokračovali jsme po modré značce do cíle do Lázní Bělohradu. Malá skupina turistek využila autobus k přejezdu do cíle trasy. V Lázních Bělohrad jsme se zaregistrovali, nakoupili turistické suvenýry a občerstvili. Každý dle svého zájmu měl možnost si prohlédnout malebné městečko, bažantnici, léčivé prameny, muzeum K.V. Raise a malebné chaloupky za náměstím. Poznali jsme kraj Podzvičinsko, škoda, že mlha nám nedovolila rozeznat vrcholy vzdálených hor od Ještědu po Orlické hory. Počasí k nám nebylo vstřícné, drobný déšť nás provázel s přestávkami po celou dobu. V 16 hodin jsme vyjeli a domů jsme dojížděli za vydatného deště a tmy. Dlouhá trasa měřila 15 km, s prohlídkou bažantnice 18 km. Krátká trasa 9 km. Děkuji všem za dochvilnost, vstřícnost a výbornou pohodu.

                                                                                                                        Jarka Kohoutová 

STŘEDA - 16. 11. 2016

VEPŘOVÉ HODY V NOVÉ VSI

Dnešní vycházka na vepřové hody byla ohrožena ledovkou. Proto také vláčkem do Pohledi přijelo jen 33 turistů. Ostatní volili cestu autobusem nebo auty. Obavy z kluzké cesty vyšly naštěstí naplano a tak turisté došli v pořádku. Sál byl obsazen 102 turisty. Jídlo bylo velice chutné a byly připraveny i balíčky se zabíjačkovými specialitami podle objednávky. Naši harmonikáři zahráli sérii písniček, a kdo chtěl, mohl si zazpívat. Domů odjela větší část turistů autobusy nebo auty a ostatní odešli na vlak a našlapali 8 km.

                                                                                              Marie a Bohumír Špačkovi

ÚTERÝ - 15. 11. 2016

EXKURZE V AUTOMOBILCE TPCA KOLÍN

Vyjeli jsme kolem deváté do Kolína v počtu 43 účastníků. Cesta proběhla normálně, sledovali jsme podzimní krajinu z Vysočiny do Polabí. Po výstupu z vlaku jsme se shromáždili před nádražím a určili program. Navštívili jsme obchodní dům  a čekali na odjezd autobusu č. 6 do automobilky TPCA. Zde nastal první problém, stáli jsme dobře, ale na nesprávném místě. Situace na mrtvici, když nám místní spoj č. 6 ujel. Naštěstí se našlo náhradní řešení. Dojeli jsme jiným spojem do Sendražic a pěšky došli 3 km do závodu. Zde již proběhla exkurze ke spokojenosti všech účastníků. Příjemné prostředí s kvalitním výkladem o závodě a projetí provozu vláčkem bylo velmi zajímavé a poučné. Organizace provozu skvělá, uchvátili nás roboti při výrobě aut. Taková přesnost. Také práce operátorů, která vyžaduje velkou manuální zručnost. Po skončení prohlídky byla ještě možnost dotazů. Cesta domů byla opět dramatická, místo 6 jela 9, a ta nám zase ujela. Po příjezdu do Kolína si každý našel spoj, kterým chtěl jet. Všichni jsme se vrátili v pořádku a vjížděli do Brodu za mrznoucího deště. S exkurzí byla spokojenost, ale doprava měla několik zádrhelů. Za to se omlouvám.

 Marie Höferová 

SOBOTA - 12. 11. 2016

Z OKROUHLICE
Po příjezdu turistů vlakem do Okrouhlice jsme se společně v počtu 19 členů vydali na trasu po ČTZ směr Perknov. Na konci obce jsme se zašli podívat k jezu řeky Sázavy a při pohledu na zdejší zámek jsme zavzpomínali na jeho historii. Dál jsme pak pokračovali cestou po ČTZ do Klanečné. Počasí nám vyhovovalo, z nebe nic nepadalo. V Klanečné jsme se ještě podívali k rodnému domku opata Víta Tajovského a potom již sestupovali do ,, Údolí lásky ", kterým protéká Úsobský potok. Z údolí jsme vystoupali až do obce Veselice a po přejítí kolejí a mostu přes řeku Sázavu jsme byli již v Perknově. Tam nás čekalo závěrečné občerstvení v hospůdce U Palánů. Trasa 10 km. Vedla J. Bartoňová a M. Kubová.

Majka Rosičková

STŘEDA – 9. 11. 2016

NAUČNÁ STEZKA HORKAMI

Ve středu 9. listopadu jsme za mrazivého polojasného podzimního rána vyjeli směrem ke Skutči.  Po deváté hodině jsme dojeli do Žďárce a vyšli do turistického informačního centra a městského muzea ve Skutči. Odtud jsme se vydali  po 4,5 km dlouhé naučné stezce do Horek, která nás provedla po bývalých lomech, kde byla v 19. a 20. století dobývána velmi kvalitní žula; dlažební kostky odtud dodnes najdeme na nádvořích Pražského hradu a mnoha dalších českých měst, ale též např. ve Vídni, Bělehradě, Krakově, Hamburku a řadě dalších měst v Evropě. Počasí bylo velmi příznivé, svítilo nám sluníčko, tak jsme si užili výhledy zvláště na zatopený bývalý Andrusivův lom, posvačili jsme na břehu potápěčského areálu Leštinka a u jezírka, kam chodil hudební skladatel Vítězslav Novák. Nevynechali jsme ani vyhlídku do velikého a hlubokého nezatopeného údolí bývalého lomu zvaného Kaňon. Cestou jsme procházeli kolem mnoha dalších bývalých lomů, které si příroda bere postupně nezadržitelně zpět. Před 13. hodinou jsme se vrátili do Skutče, občerstvili se v místních hospůdkách, polovina zúčastněných vyrazila na zpáteční spoj do Žďárce, 2. polovina se vrátila do Městského muzea  Skuteč, kde jsou v ČR unikátní expozice z historie výroby obuvi a kamene, vč. ukázky hornin, minerálů a zkamenělin, charakterizujících  geologii zdejšího území. Vycházky se zúčastnilo 33 turistů, ušli jsme více než 13 km, do Brodu jsme se vrátili před 16. hodinou. Velmi si vážím toho, že pozvání na tuto vycházku přijali i turisté, kteří chodí na vycházky převážně v úterý a ve čtvrtek.

Blanka Vyhnalíková

ÚTERÝ – 8. 11. 2016

PŘES KVASETICE

Krásné slunečné počasí vylákalo 43 turistů na vycházku. Přijeli autobusem do Krásné Hory. Po seznámení s trasou jsme se vydali směrem na Bezděkov. Šli jsme hezkou krajinou k rozcestí, kde větší skupina odbočila do Hlavňova a zde si prohlédla Skanzen Perlového potoka. V Bezděkově jsme se sešli a občerstvili se z vlastních zásob. Pokračovali jsme polní cestou k rybníku Abrahám a dále do Kvasetic. Prošli jsme kolem zchátralého zámku ke hrobce rodiny Štanglerovy. U Michalovic skupina turistů odešla na autobus a ostatní zašli na občerstvení do hospůdky v Dočkalově Mlýně. Po příjemném odpočinku odjeli spokojeni autobusem do Havlíčkova Brodu. Vycházka se vydařila. Ušli jsme 8 km.

                                                                                               Marie a Bohumír Špačkovi

SOBOTA - 5. 11. 2016

ZE ŠLAPANOVA DO PŘIBYSLAVI

V sobotu odjíždíme vlakem do Šlapanova. Na nádraží ve Šlapanově jsme se přivítali  a odcházíme po silnici do malé vesničky Kněžská. Dále pokračujeme po asfaltové cestě k Šachotínu okolo dvou rybníků, kde je možné se v létě vykoupat. U Šachotína na nás čekají naši kamarádi Simunovi ze Šlapanova. Přejdeme silnici na Přibyslav a jdeme cestou k lesu, kde posvačíme. Jdeme přes les a přijdeme na ZTZ a po ní jdeme do Dolní Jablonné, kde uděláme společné foto. Pokračujeme k Přibyslavi lesem ,,Jenč" kolem přehrady na silnici a kolem řeky Sázavy dojdeme na nádraží. Někteří turisti odjeli domů ve třičtvrtě na 12 rychlíkem a ostatní po občerstvení odjíždíme potom za hodinu k domovu. Počasí nám celkem přálo,nic nepadalo, ale výhledy byly minimální. Sice foukal dost silný a studený vítr. Celkem nás bylo 23 turistů a našlapali jsme 12 km.        

     Míla Špačková

STŘEDA - 2. 11. 2016

Z ROZSOCHATCE

Za deštivého rána se nás na nádraží schází deset nadšenců turistiky. Cestu dnešní vycházky mám naplánovanou z Rozsochatce, a tak v 8.13 odjíždíme vlakem z Havl. Brodu. Vydáváme se po ZTZ do osady  Zálesí a lesem pokračujeme do  Údolí. Obloha se začíná projasňovat a my pokračujeme   okolo Pilského rybníka po cyklostezce směr Dolní Krupá. Tady si dáme malé občerstvení z vlastních zásob a vesnicí procházíme přes kopec do Chrasti. Konečně se na nás začalo usmívat sluníčko a přes Břevnici okolo statků přicházíme do Havl. Brodu. Na rozcestí u studánky sv. Jána se rozcházíme a na krokoměru máme 16 km.

Dana Petrová

ÚTERÝ - 1. 11. 2016

Z VYSOKÉ DO HAVLÍČKOVA BRODU

Autobusem jsme dojeli do obce Vysoká. Vydali jsme se po zelené turistické značce kolem kapličky na konci obce a odbočili k osadě U Smrčáků. Zde jsme si připomněli naši turistku Jitku Hojnou, která založila úterní vycházky „Pro pokročilé (věkem)“.  Pro zdravotní důvody už s námi nemůže na vycházky chodit. Dále jsme pokračovali k lípě s křížkem mezi samotami U Zedníčků a Rybnických. Odtud cestou necestou k Novotnému Dvoru, sešli jsme k samotě U Pšeničků a okolo Lihovarského rybníka na přeložku ke kruhovému objezdu. Tady jsme se rozdělili. Někteří šli kolem Pleasu do města, ostatní prošli pod železničním viaduktem kolem Šlapanky k nádraží ČD. Podzimní příroda díky plnému slunci byla úžasná. Kochali jsme se krásnými výhledy, barevností stromů a keřů, modrým nebem, pod nohami rozkvetlými violkami a jiným polním kvítím. Tato nádhera byla odměnou pro 44 turistů, kteří našlapali 7 km.

                                                                                                                        Jarka Kohoutová 

SOBOTA – 29. 10. 2016

KROUŽENÍ KOLEM KROUNKY

V sobotu se nás na nádraží schází jen malá skupinka čtyř turistů, která odjíždí vlakem  do stanice Krouna zastávka s přestupem ve Žďárci u Skutče. Vedoucím naší skupinky se stává Milan a po ČTZ se vydáváme přes Ostradov, Miřetín, Kutřím do Předhradí u Hněvětic. Celá cesta nás vedla pestrobarevnou podzimní přírodou kolem říčky Krounky, kde jsme zdolávali nástrahy přírody i překážky po skalních útesech.  Míjeli jsme chatové osady i dětské tábory, které již zely prázdnotou, ale v záplavě barevného listí byly veselé. V Hněvěticích si dáváme malé občerstvení z vlastních zásob a obdivujeme nádherný  původně gotický hrad Rychmburk, který byl postupně přestavěn až  na barokní zámek. Naše cesta ještě pokračuje po červené značce, ale  u Malhoště se připojíme k zelené, která nás dovede do Skutče. Prohlédneme si malebné náměstí a vlakem se vracíme zpět do Brodu. Děkujeme Milanovi za vycházku a za krásných  17 km.

Dana Petrová

 

STŘEDA – 26. 10. 2016

ZE SKUHROVA DO OKROUHLICE

Před 10. hodinou jsme dojeli autobusem ke Skuhrovu na zastávku Olešná, rozcestí. Po vystoupení z autobusu jsme konstatovali, že výhledy nebudou. Bylo sice celkem teplo, bezvětří, ale sychravo a hustá mlha. Tak jsme si jen řekli, že půjdeme neznačenou cestou směrem k Lučici a že napravo je jinak pěkně vidět Skuhrov, lesy  a tam někde nalevo bychom viděli krásně zbarvený  kopec Velký Chlum. Přes hustou mlhu jsme se přesto mohli kochat nádherně zbarvenými stromy podle cesty. Po příchodu do Lučice jsme obdivovali krásné koně, kteří hbitě přiběhli k ohradě v očekávání odměny v podobě kousku jablka. Prošli jsme kolem školy, kostela, hřbitova a kolem pěkně opravené budovy již zrušeného lihovaru a zamířili směrem na Olešnici. Vzhledem k mokrému terénu jsme trochu pozměnili trasu vycházky a do Olešnice jsme došli po málo frekventované silničce, chvíli jsme šli také po lesní cestě. Z Olešnice to už byl kousek do cíle naší cesty, do Okrouhlice. Ušli jsme asi 10 km. Vycházky se zúčastnilo 14 turistů. Některé turistky odjely do Havlíčkova Brodu po půl jedné autobusem, ostatní jsme se po 13. hodině vrátili nazpět vlakem. Vycházku jsem vedla s Janou Adamovou.

                                                                        Vlaďka Doležalová

ÚTERÝ – 25. 10. 2016

DO RYBÁRNY K NIKLŮM

Ráno jsme se probudili do pěkného deště. Než jsme však vyšli na výlet, bylo po dešti. Na nádraží se nás sešlo 19 turistů a odjíždíme vláčkem do Petrkova. Tam nás dvě děvčata pohostily dobrůtkami a odcházíme do Petrkova. Dále pokračujeme přes osadu Dolík do Havlíčkova Brodu do rybárny k Niklům na pohoštění. Cestou byly i výhledy kolem dokola, takže jsme se i pokochali krásnými, podzimními, barevnými výhledy. V hospůdce na nás čekali už některé naše kolegyně, takže nás bylo dohromady asi 25 a od 10 hodin tam bylo 10 turistů. Celkem nás tedy bylo 35 turistů. Počasí nám cestou přálo a tak jsme ušlapali 7 km.

Míla Špačková

SOBOTA - 22. 10. 2016

Z RADŇOVIC DO VESELÍČKA

Z vlakové zastávky Radňovice se 44 turistů vydalo do obce Radňovice. Cestou jsme se zastavili u pomníku odbojáře Fr. Mikeše, popraveného za II. světové války nacisty. Plastiku pro tento památník navrhl Vincent Makovský a realizoval František Žemlička. Připomněli jsme si pobyt Josefa Plevy, který napsal knížku Malý Bobeš, ve které vlastně popisuje svoje dětství v Radňovicích (Radobilice). Zastavili jsme se u kapličky, kde je první zastavení křížové cesty, která byla vybudována v roce 2011. Prohlédli jsme si tzv. Lurdskou jeskyni, kterou vybudoval v r. 2014 pan Jarolím Dostál. Cesta pokračovala podle dalších zastavení až na konec křížové cesty pod kopcem „Harusákem“. Zkratkou jsme se napojili na MTZ, která vede do Jiříkovic. Výhledy byly trochu zastřeny mlhou, takže nebylo vidět moc daleko, ale o to byly výhledy zajímavější. Z Jiříkovic jsme pokračovali směrem ke kaskádě rybníků Vališáky, dále k obci Lhotka, ale jí jsme se obratně vyhnuli zkratkou přes louku. Poslední část cesty už vedla po silnici až do Veselíčka a našlapali jsme 8 km. Dále už všechno pokračovalo podle tradice. V hospůdce tradičně dobrý řízek se salátem, tradičně nám Jirka Moliš pěkně zahrál na harmoniku, tradičně jsme si zazpívali a zatancovali, tradičně někdo odjel v 13,17 a vytrvalci tradičně v 15,17 hod. Díky všem za účast a dobrou pohodu.       

                                                                                                                            Zdeněk Kohout

STŘEDA - 19. 10. 2016 

Z HUMPOLCE

Autobusem do Humpolce a pak po červené přes Světlický Dvůr do Proseče. Dál cesta vede stálým stoupáním přes lesy do Rejčkova. Tam nám v místní hospodě uvařili občerstvení a my posíleni vyrazili na Rohuli k rozcestí červené, zelené a modré značky. Pokračujeme po zelené už z kopce přes Koňkovice do Smrčné. K našim 19 km přidáme další nejméně 1 km do Leštinky, protože kvůli výluce vlaku musíme na autobus. Celkem nás bylo 10 turistů.

Jana Bartoňová, Marie Kubová

ÚTERÝ - 18. 10. 2016 

KVĚTNOV – LÍPA

Dnešní ráno bylo zasmušilé a pršavé, takže odjezd až v 11.10 hodin byl velice vhodný. Přestalo pršet, jen mraky se záclonami mlhy nás provázely celou cestu. Na autobusové zastávce v Květnově (590 m) jsme blahopřáli Míle Špačkové k narozeninám, která nám připravila sladký zákusek a trochu truňku. Měla jsem připravené dvě varianty, a to přes Hladový mlýn nebo Okrouhličku. Počasí rozhodlo pro cestu přes Okrouhličku, vyšlápli jsme po asfaltičce směrem obec Okrouhlička. V nejvyšším bodě cesty se nám otevřelo údolí s vesničkou a jemně zastřenou krajinou. Zastavili jsme se v Šejdorfském mlýně na malém občerstvení, a poté pokračovali kolem Ločarova kamene (527 m) do Lípy k vlaku a ve 13.38 hodin  jsme odjeli domů do Havlíčkova Brodu. Zúčastnilo se 16 turistů a našlapali jsme 7 km.

Jarka Kohoutová 

15.-16. 10. 2016

VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ OBLASTI KČT VYSOČINA V KRAMOLÍNĚ

Tento víkend odjelo všech devět členů našeho výboru do Kramolína, kde se konal tradiční podzimní seminář. Po příjezdu a ubytovaní ve vojenské ubytovně jsme šli k přístavišti. Tady nás při čekání na loď přivital Láďa Tomáš a seznámil nás s programem. Následovala plavba lodí do ATC Wilsonka a vycházka přes Vícenice, kde jsme navštívili sbírku vojenské munice a zbraní. Ve Vícenicích bylo objednáno i občerstvení, po kterém jsme pokračovali přes Zňátky kolem řeky Oslavy zpět do Kramolína. Po večeři následoval odborný seminář a promítání několika fotek z různých odborů. Někteří z nás zvolili individuální plán a místo vycházky se jeli podívat na rozhlednu v Ocmanicích a zámek v Náměšti nad Oslavou. Na neděli byla objednána velmi zajímavá exkurze v Dalešické elektrárně, po jejímž absolvování jsme se ještě dojeli podívat na nedalekou rozhlednu Babylon a Mohelenskou hadcovou step. O hladký průběh celého semináře patří poděkování předsedovi KČT Třebíč Láďovi Tomášovi a celému jeho týmu.

Lenka Žáková

SOBOTA - 15. 10. 2016

PŘES ŠEJDORFSKÝ MLÝN

Sešlo se nás pouze jedenáct. Svatý Petr nám poslal poslední sluneční paprsky. Vycházíme ze zastávky Radňov směrem na Dobrohostov. Na kraji obce sbíráme pilně ořechy. Dvě pilné sběratelky se opozdí a přehlédnou, že jsme odbočili doleva tzv. „spodní cestou“ směrem na Lípu. Nakonec je Zdeněk doběhne a můžeme pokračovat.  Procházíme lesem na silnici a odbočujeme k rybníku. Potom do kopce směr Kochánov a po silničce do Okrouhličky. Na Šejdorfském mlýně je svatba, na občerstvení máme pouze 20 minut. Stíháme kávu a pivo. Zde se rozdělíme. Pět účastníků vyrazí svižným tempem po silnici směr Lípa, aby stihla vlak. Všem se to na konec povede. Ostatní zůstanou v Okrouhličce, kde probíhá výlov rybníka. Pochutnají si na rybičkách a potom pěšky dojdou až do Havlíčkova Brodu. Krátká trasa 11 km, dlouhá 17 km.

Ludmila Kocmanová

STŘEDA - 12. 10. 2016
PODZIMNÍ TÁBORÁČEK
45 turistů se sešlo v příjemně vytopené "stodole" Pelestrovské hospůdky. Buřty jsme tentokrát sice kvůli chladnému počasí neopékali, ale náladu nám to rozhodně nezkazilo. Občerstvili jsme se skvělou polévkou a zazpívali si za doprovodu harmonik Jeníčka a Jirky.
Lenka Žáková
 

ÚTERÝ – 11. 10. 2016

VYCHÁZKA SPOJENÁ S EXKURZÍ DO SILA

Velmi poutavé „přiblížení“ práce na silu z úst vedoucího ing. Ulricha, který přizval pracovníka, jenž se zabývá prodejem zemědělských strojů, o nichž nám vyprávěl. Po skončení exkurze byla 5 km vycházka kolem Havlíčkova Brodu. Zúčastnilo se 30 turistů.

Miluše Vidnerová

SOBOTA – 8. 10. 2016

DRBÁKOV – ALBERTOVY SKÁLY

Ráno se společně scházíme a za poměrně vydatného deště odjíždíme směr Humpolec a dále pokračujeme po dálnici na náš dnešní výlet. Cestou nás provází stálý déšť, který nám ale vůbec nevadí, protože během vycházky bude určitě hezky. A také bylo. Dojeli jsme přes město Sedlčany do obce Křepenice, kde jsme vystoupili a zde začínala naše společná trasa. Nejdříve jsme si v Křepenici prohlédli z venku místní vodní tvrz, která je bohužel nepřístupná. Poté jsme se vydali po MTZ k památníku obětem druhé světové války. Odtud jsme pokračovali dále na rozcestí MTZ a NS Albertových skal. Zde jsme se rozdělili na zdatné a méně zdatné. Obě skupiny šly trasu dle popisu a mapy. Méně zdatná po MTZ kolem vrcholu Drbákov 490 m n m. na Bartůňkovu vyhlídku a poté po ŽTZ na Albertovu vyhlídku. Odtud zpět po ŽTZ přes Nalžovické Podhájí do obce Chlum u Nalžovic. Účastníci zdatné trasy se vydali po NS Albertových skal, která byla místy obtížná, ale výhledy na řeku a Slapskou přehradu určitě stály za to. Po projití NS jsme se vydali též po ŽTZ na nejdříve Albertovu a poté také na Bartůňkovu vyhlídku. Zpět jsme se vraceli po stejné trase do Chlumu u Nalžovic, kde naše obě trasy končily. Zde jsme se občerstvili v místní restauraci a vydali se na místo, kde jsme nastoupili zpět do autobusu. Času bylo poměrně dost a tak jsme ještě popojeli do obce Příčovy, kde se za obcí nachází zřícenina větrného mlýna, kterou jsme si za mírné dešťové přeháňky prohlédli. Při cestě zpět k autobusu jsme se ještě zastavili u místního nepřístupného zámku, který jsme si též zvenku prohlédli. Poté už jsme se vydali zpět k domovu. Co říci závěrem, že výlet se nám všem určitě líbil, prohlédli jsme si opět kousek míst, kde z nás určitě ještě nikdo nebyl a počasí nám také vyšlo. Celkem jsme nachodili asi 14 km  delší trasa a 12 km kratší trasa.    

Ladislav Rasocha

STŘEDA – 5. 10. 2016

OD JELENA K BOROVSKÝM JEZÍRKŮM

Za sychravého podzimního počasí se vydalo 14 turistů ze železniční zastávky v Sobíňově na trasu. Za vsí odbočili na naučnou stezku. Vedla krásnou přírodou do Hlíny. Z Hlíny po MTZ pokračovali lesem. Před Javorkou odbočili směrem k Slavětínu. Za lesem je zdáli vítala socha jelena, u které si udělali přestávku na občerstvení. Cesta vedla kolem lesa k Janáčkově myslivně a Sajfertovu buku. MTZ nás zavedla na Podhorskou louku, odkud to byl jen kousek k Borovským jezírkům. Vrátili jsme se zpět na Podhorskou louku a ČTZ nás vedla do Havlíčkovy Borové, kde nás čekala vyhřátá hospůdka. Po odpočinku jsme odjeli spokojeni autobusem do Havlíčkova Brodu, dvě turistky odjeli do Přibyslavi. Ušli jsme 15 km.

                                                                                                      Marie a Bohumír Špačkovi

ÚTERÝ – 4. 10. 2016

KOLEM ŽIŽKOVY STUDÁNKY

Předpověď počasí na tento den nebyla příznivá, přesto jsme v počtu 8 turistů odjeli vlakem do Pohledi. Po ŽTZ jsme došli k Michalovu statku, prohlédli si upravenou náves a novou bustu Františka Josefa I., která byla slavnostně odhalena 20. srpna tohoto roku. Pokračovali jsme stále po ŽTZ do kopce až  k lesu na vyhlídkové místo, ze kterého je za pěkného počasí nádherný panoramatický výhled směrem na Lipnici a okolí, dnes ale byly výhledy zamračené. Po lesních cestách  jsme přes rozcestí „Pod Malou homolí“ a osadu  Dobrá Voda dorazili k Žižkově studánce, ve které bohužel už druhým rokem voda neteče. Od Žižkovy studánky vedla naše cesta lesem a po silnici až do Lučice. Ušli jsme asi 8 km, téměř celou cestu nás doprovázel slabý déšť a studený vítr, tak jsme se díky vstřícnosti hostinského pana Šimánka  rádi ohřáli a občerstvili v hostinci vedle obecního úřadu. V dobré pohodě jsme před 13. hodinou odjeli autobusem nazpět do Havlíčkova Brodu. Děkuji sedmi statečným turistům za účast na vycházce a za dobrou náladu, která nás po cestě doprovázela.

                                                                                          Vlaďka Doležalová

SOBOTA – 1. 10. 2016

7. JENÍKOVA ŠPACÍRKA – SKAUTSKOU STOPOU 1916-2016

Příjezd havlíčkobrodských turistů do Okrouhlice byl podle jízdního řádu v 8 hodin. Zahájení je až v 9,00 a tak hodinu využijeme k prohlídce výstavy obrazů Josefa Bartáka, sklárny a brusírny skla. Po slavnostním zahájení pochodu, které proběhlo u školy, vyrážíme na trasu. Cílem letošního ročníku je pomník v orlovských lesích za rybníkem Pelhřimákem, kde před sto lety byl na skautském táboře i básník Jiří Wolker. Od školy jdou všechny trasy společně až do Mozolova, tam čeká autobus a zbytek cesty zájemce sveze až do cíle. Delší trasa pokračuje přes pole, lesy a louky až k pomníku, kde je přichystána oslava skautského výročí, občerstvení a k poslechu zde hrají čtyři muzikanti. Občerstvení je možné i v nedaleké hospůdce „ U klokana“. Zpět do Okrouhlice se někteří svezli autobusem, vytrvalí turisté šli trochu pozměněnou trasou přes Babice na okrouhlické hřiště. Následuje příjemné posezení při guláši a pivku a především při poslechu  heligonkářů z Dolního Města. Ani letos pořadatelé nevynechali soutěž o nejhezčí špacírku. Krátká trasa 3 km, delší 9 km, dlouhá 18 km, cyklo trasa 27 km.

Jana Bartoňová, Maruška Kubová

STŘEDA - 28. 9. 2016

PODZIMNÍ VYCHÁZKA KOLEM BŘEVNICE

Na dnešní vycházce se nás sešlo devatenáct. Po krátkém občerstvení od oslavenců jsme z místního nádražíčka vyrazili kolem hájovny ke Stříbrné studánce a dále lesní cestou ke Kyjovu. Za Kyjovským rybníkem jsme odbočili směr Ždírec a doprava lesní cestou k samotě U Novotných. Potom pokračujeme na Dvorce a doprava lesní cestou až do Břevnice kde jsme si u Zuzky dali kávu a výborné domácí buchty.

                                                                                                                      František Pithart a kolektiv

ÚTERÝ - 27. 9. 2016

KRÁSNÁ HORA - HLAVŇOV - BEZDĚKOV - VĚŽ

V Krásné Hoře nás vystoupilo z linkového autobusu celkem 33 turistů. Přálo nám krásné svatováclavské počasí. Nejprve jsme se shromáždili na prostranství před barokní  barokní zvonicí a zde jsme všichni popřáli naší oslavenkyni paní Vlaďce Doležalové k jejím narozeninám. Než jsme se vydali na cestu směrem k osadě Hlavňov, dozvěděli jsme se ještě doplňující informace o obci Krásná Hora, o místním kostelu s ním sousedící barokní zvonicí se zvony Svatojan, Prostředník a Poledník. Zbývající původní dva zvony byly  roztaveny v době středověkých válek. Také jsme se dozvěděli, že v této obci byly původně dvě hospody, a to "U Navrátilů" a "Na pustině". Pokračovali jsme po vyasfaltované cestě směrem k obci Hlavňov. Na odbočce k této obci jsme si udělali přestávku na krátký odpočinek a na občerstvení. Poté jsme prošli obcí Bezděkov, ale z časových důvodů nešlo navštívit keramickou dílnu paní Stejskalové.Na cestě lesem mezi obcí Bezděkov a státní silnicí Havlíčkův  Brod - Věž jsme navštívili pomník v "Hurtově háji", zřízený na památku sedmi českých občanů popravených Němci dne 6.5.1945. Po přejití státní silnice jsme došli k hrobce, která se nachází na konci zámeckého parku ve Věži. Je to rodinná hrobka rodiny Stanglerů, posledních majitelů zámku ve Věži. Díky manželům Čížkovým jsme se mohli do uvedené hrobky a do jejího podzemí podívat. Když jsme dorazili na náves ve Věži, ještě jsme měli půlhodiny před příjezdem autobusu možnost ochutnat místní výbornou zmrzlinu.

Jaroslav Pešek  

SOBOTA - 24. 9. 2016

PŘES TISOU SKÁLU

Na Tisí skálu a okolí se chodí většinou na jaře v době kvetoucích stromů. My jsme tentokrát zvolili začínající podzim. Příroda se nám ještě neukázala v krásných podzimních barvách. Na nádraží se nás sešlo celkem 12, v Golčově Jeníkově se k nám přidal ještě jeden turista z Bačkova.  Takto jsme vydrželi až pod Tisí skálu. Já zvolila zkratku po cestě na Bratčice, ostatní vystoupali na skálu s tím, že se sejdeme na kraji lesa. Náš záměr nepostřehli Mirek a Líba, pokračovali po zelené až do Čáslavi. Obávanou zelenou podle Hlubokého potoka prošli suchou nohou (sucho je opravdu veliké). Ostatní jdeme neznačenou cestou přes Zálesí a Adamov (zde bylo původně plánováno občerstvení v dobovém šenku, ale vzhledem k rekonstrukci nebylo možné – majitelka nás zve na příští rok). Pokračujeme na Tupadly, zámeček se snad konečně začne opravovat (bourají se hospodářské budovy, je zde navezeno mnoho stavebního materiálu).  Zde se mi stala nemilá věc, špatně jsem zvolila na křižovatce směr, prostě jsem si myslela, že do Čáslavi vede hlavní silnice. Asi v polovině přicházíme na omyl, a protože se nám nechce vracet a přes pole nevidíme žádnou vhodnou zkratku, pokračujeme na Drobovice. Podle rady místních obyvatel zahýbáme na pěknou pěšinu podél Brslenky (určitě ji ještě využijeme při některých vycházkách). A protože čas se nachýlil, naše skupiny se roztrhávají. Tři rychlíci stíhají dřívější vlak, střed stačí projít Čáslav a zbytek dojde na nádraží. Zde se setkáme s Mirkem a Líbou. Do Havlíčkova Brodu se vrátíme po šestnácté hodině. Na závěr připomínka našim značkařům. Na mapě je vyznačena naučná stezka, na IC v Čáslavi je k dispozici letáček, po značkách však ani stopa (není ani vidět, že by zde nějaké byly)!!!. Další postřeh – nebylo by vhodné vyznačit úsek podél Brslenky z Vlkanče až do Čáslavi, řada úseku je z našich vycházek projitá (Vlkaneč – Podmoky, Bratčice – Adamov, Drobovice- Čáslav). Obě trasy byly dlouhé 17 km.

Ludmila Kocmanová

STŘEDA - 21. 9. 2016

Z KUTNÉ HORY DO MALEŠOVA - KOLEM VRCHLICE

V oblačném, ale  přijatelném počasí jsme odjeli z Havl. Brodu do Kutné Hory. Zde jsme po žluté značce vystoupali na Královskou cestu. Pod námi řeka Vrchlice a vpravo Chrám sv. Barbory a  Jakubův kostel. Dále pokračujeme kolem reliéfu Jaroslava Vrchlického, vytesaného do žulové skály. Přecházíme  most na druhou stranu řeky a po  červené značce jdeme kolem rozpadlých mlýnu a štol po těžbě stříbra a rud. Příroda krásná, téměř bez zásahu civilizace. Míjíme skály, kde horolezci zkouší svoje dovednosti. Je neuvěřitelné, že uprostřed mírně zvlněné krajiny, je možná  takto skalnatá a přirozená příroda.  Po vyjití ze skal  a od toku Vrchlice  jsme došli do městyse Malešov. Zde občerstvení a odjezd do Havl. Brodu. Délka trasy 11,5 km a počet turistů 25. Počasí a pohoda pochodu byla uspokojivá.

Marie Höferová 

ÚTERÝ - 20. 9. 2016

Z MÍROVKY DOMŮ

Vláčkem jsme dojeli do Mírovky, na vlakové zastávce jsme přijali pohoštění od oslavenkyň Mary Hury a od Nadi. Posilněni jsme vyšli za kolejemi kolem fotbalového hřiště k Baštínovu, přešli silnici a pokračovali k samotám U Zedníčků a Rybnických do Novotného Dvora. Došli k Nádražnímu rybníku, který je bohužel stále vypuštěný a čím dál více zarůstá. Kolem Pšeničkových podél Lihovarského rybníka jsme došli k Pramenu – skladu, dostali se k silnici přeložce, kolem kruhového objezdu pod železniční viadukt, podél Traplových, po Mírové ulici k železniční stanici v  Havlíčkově Brodě. Celkem jsme našlapali 8 km, zúčastnilo se 38 turistů. Vycházku jsem vedl za Jarku, neboť její koleno po malé operaci je stále v rekonvalescenci.

                                                                                                                            Zdeněk Kohout

SOBOTA - 17. 9. 2016 

LETOHRAD-PÍSEČNÁ-ŽAMPACH

V podmračené sobotní ráno se s námi autobus rozjel směr Letohrad a my jen doufali, že se nevyplní  špatná předpověď počasí. (a děkujeme, že ,, ten nahoře '' nás vyslyšel ). 5km před Letohradem nám autobus zastavil v obci Písečná a my se rozdělili na krátkou a delší trasu. Krátká trasa se vydala po ZTZ na dolní konec obce a delší trasa šla směr horní konec obce, kolem potoka Potočnice až k vodnímu mlýnu, kde jsme přešli na ŽTZ a po ní vystoupali do obce Žampach. Zde jsme si prohlédli Arboretum zámeckého parku s vyhlídkou a dál po ČTZ kolem luk a polí sešli zpět do Písečné- dolní konec a dál jako krátká trasa pokračovali stále po ČTZ až k Letohradu. Cesta alejí s krásnými výhledy na podhůří Orlických hor nás dovedla ke Kapli sv. Jana Nepomuckého a po sejítí ze ,,svatého kopečku'' jsme přešli do zámeckého parku a k baroknímu zámku. Na něj navazovalo Václavské náměstí s mnoha historickými památkami. Pod náměstím bylo zajímavostí navštívit Muzeum řemesel, největší svého druhu v ČR, nebo si  zde posedět ve stylové restauraci. Poslední zastávkou měla být  Tvrz Orlice, na kterou jsme mohli dojít 2 km pěšky, nebo přejet autobusem, ale kvůli konané svatbě zde nebyla možnost prohlídky dobových interiérů a navíc se rozpršelo, což bylo pro nás znamení vydat se již na cestu domu. Krátká trasa 8 km, dlouhá 13 km.

Majka Rosičková, Maruška Kubová

STŘEDA - 14. 9. 2016 

VINAŘSKÉ CENTRUM SÁDEK

Krátce po osmé hodině jsme odjeli do Třebíče. Jenda zaparkoval poblíž obchodních center a dtud byl pěší přesun městem – po skupinách až k rozhledně na Kostelíčku. Rozhledna, bývalý vodojem, má vnitřní schodiště, v předposledním patře video sálek s několika filmy s vodárenskou tématikou. Rozhledna je nejvýš v oblasti, takže odtud jsou výborné výhledy. Návrat k autobusu byl stejnou cestou. Odjezd byl, vzhledem k časové tísni, rovnou na Sádek. Přijeli jsme krátce před dvanáctou hodinou. Menší skupina stačila ještě obejít zámek a část naučné stezky. Oběd- kuřecí nebo vepřový plátek s bramborem a malou oblohou. Nápoje – nealko pivo, víno, a hlavně výborný burčák. Venku bylo horko, takže ve sklípku velice příjemně. Hlavně také díky harmonikářům, Jeníčkovi, Jirkovi a houslistovi Mílovi. Po šestnácté hodině byl návrat do H. Brodu. Děkuji všem za dochvilnost a Jendovi za perfektní jízdu.

                                                                                                                                    Míla Musil

ÚTERÝ – 13. 9. 2016

ZE STVOŘIDEL

Ve Světlé nad Sázavou nás vystoupilo celkem 19 turistů, z tohoto počtu pouze dva muži. Vzhledem k výluce na trati Světlá nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou jsme museli jet autobusem jako náhradním spojením do autobusové zastávky Pavlíkov. Po vystoupení z autobusu jsme přešli na cestu vedoucí z Pavlíkova na Stvořidla. Na chvíli jsme se zastavili, abychom popřáli oslavenkyni Marii k jejím jmeninám. Poté jsme pokračovali po cestě lesem až na železniční zastávku Stvořidla. Po přejití lanového mostu jsme byli seznámení s geologickým původem této přírodní rezervace, její flórou a faunou a také s pověstí vázající se k tomuto místu. Dále jsme pokračovali po cestě podél chatové kolonie a karavanů, po mostku jsme překročili Koutecký potok. Na tomto místě jsme se krátce zastavili, abychom vyslechli informaci o historii "Pinkasova mlýna", ležícího cca 1,5 km proti toku tohoto potoka. Uvedený mlýn je již po mnoho let mimo provoz, ale velkou technickou zajímavostí je skutečnost, že zde v roce 1923 byla místo klasického mlýnského kola instalována pro pohon mlýnských strojů "Bangiho turbína". Z tohoto místa jsme pokračovali po červené turistické značce podél řeky Sázavy až do Ledče nad Sázavou, kde jsme měli čas na krátké občerstvení v malé restauraci. Do Havlíčkova Brodu jsme se vrátili po cestě autobusem do Světlé nad Sázavou a po přesednutí na vlak v 15´06 hodin.

Jaroslav Pešek

SOBOTA – 10. 9. 2016

BRSLENKA – ZLATONOSNÁ ŘÍČKA

V sobotu 10. 9. byla naplánovaná vycházka kolem říčky Brslenky. Na nádraží se nás sešlo 10 turistů. Cestou ještě přistoupili tři turisti, takže na vycházku nás vyšlo celkem 13. Vlakem jedeme do Vlkanče a odtud vycházíme po neznačené cestě přes les k silnici. Kousek se jde po silnici  směrem na obec Kozohlody, ale ještě před obcí  odbočíme do lesa a scházíme do údolí ke zlatonosné říčce Brslence, která je skoro vyschlá. Teče hrozně málo vody. Jdeme lesem, pěkně ve stínu kolem říčky, kterou dvakrát přecházíme suchou nohou. Zastavujeme ještě před obcí Podmoky na malou svačinku a prohlížíme si říčku, kde jsou sejpy a kamenné pozůstatky po rýžování zlata. V Podmokách  jsou pěkně opravené chalupy, statky a zámek. V obci též opouštíme říčku Brslenku, která se až za Žehušicemi vlévá  do Doubravy. My pokračujeme po ŽTZ na Golčův Jeníkov. U nádraží jsme si dali rozchod a tak někteří po malém občerstvení odjeli domu  ve 13.15 rychlíkem a my ostatní jsme si užívali pouti v Golčově Jeníkově a odjížděli jsme osobním vlakem o hodinu později. Počasí nám přálo a ušli jsme asi 10km. Vycházku vedla  Míla Špačková a Milan Barták.

Míla Špačková

STŘEDA - 7. 9. 2016

POLNÁ - POJMANOVA STEZKA

Na autobusovém nádraží se nás sešlo 29 turistů a  jeden pes. Odjeli jsme směr Polná, kde nás již vyhlížela Květa Šauerová. Společně s Maruškou Dontovou nás seznámily s dnešní vycházkou. Po žluté značce jsme vyšli směr Pojmanova stezka. Na chvíli jsme z cesty odbočili na prohlídku Židovského hřbitova a dál pokračovali k Borskému mlýnu a kolem rybníku Bor k rybníku Kukle. Zde jsme měli svačinové zastavení, zpříjemněné vosími štípanci. Pokračovali jsme lesem ke studánce pod Svatoňovým kopcem s názvem Cikánka. Pověst, která se k tomuto místu váže, nám přečetla Jana. Lesní cestou se vracíme na žlutou. To už vidíme Polnou, zastavujeme se hřbitově u hrobu Anežky Hrůzové, herečky Míli Myslíkové a pomníků, které vytvořil sochař Antonín Sucharda. Víc než polovina turistů opět nezklamala a odešla na autobus dřív  než bylo plánováno. Zbylí turisté se došli občerstvit, poděkovali Květě a Marušce za krásnou vycházku a v 16hod.odjeli do Brodu. Ušli jsme téměř 10 km.                 

Ema Dočkalová

ÚTERÝ – 6. 9. 2016

KOLEM BRODU PŘES PERKNOV

Dnešní vycházka „Kolem Brodu přes Perknov“ byla trochu jiná, než jsme si s Vlaďkou naplánovaly a předem prošly. U Billy se sešlo ráno o půl deváté celkem  dvacet  tři turistů.. V noci silně pršelo, bylo mokro, tak jsme nešli loukami do Perknova, ale přes Ledečskou ulici, dále jsme se stočili pod Rozkošskou ulici a obdivovali nově rostoucí čtvrť nových domků. Každý dům bude jiný a novým obyvatelům se tam bude dobře bydlet. Z Perknova jsme polní cestou pokračovali k rybníku „Dráťák“, přes vodárnu ke hřbitovu, kde jsme se rozešli před jedenáctou hodinou do svých domovů. Šli jsme pohodovým tempem, odpočinuli jsme si na lavičkách kousek nad Perknovem, posvačili a kochali se krásnými výhledy. Nezmokli jsme, foukal svěží větřík a byla hezká viditelnost. Ušli jsme asi 7 km a doufám, že se vycházka líbila.

Jana Adamová

SOBOTA - 3. 9. 2016

47. ročník HAVLÍČKOBRODSKÉ PADESÁTKY

Tuto víkendovou sobotu se v pořadí 47. ročníku pochodu, který nese název „Havlíčkobrodská padesátka“, zúčastnilo 324 turistů.  Mohli jste je spatřit na deseti různých trasách, jejichž směr byl letos na Knyk, Horní Krupou a ty delší vedly až na Chotěbořsko. Předpověď počasí pro první zářijovou sobotu byla už dopředu vcelku příznivá, sem tam nějaký obláček, ale jinak sluníčko a teplo, což jsme všichni přivítali. Za pěkného počasí jde všechno líp, i kilometry utíkají tak nějak veseleji a rychleji. Na nejdelší 50 km dlouhou trasu si vyšláplo 9 turistů, naopak na nejkratší dětskou šesti kilometrovou trasu se celkem vydalo 120 turistů, z  toho bylo 79 dětí. Nejstarším účastníkem byl pan František Kadlec, který se ve svých úctyhodných 94 letech vydal na individuální trasu z Pohledu do Havlíčkova Brodu. Nejmladším turistou byl teprve tří měsíční Tomášek Pithart z Jilmu, který se samozřejmě vezl v kočárku na dětské „kočárkové trase“. Kočárků s malými turisty bylo celkem 28 a cyklistů si do terénu vyšláplo 42.  Novinkou letošního ročníku byla tzv. běžecká trasa, kterou absolvovalo 6 běžců, kteří proběhli NS Bohuslava Reynka a ze Svatého Kříže se přes Novotného Dvůr vraceli zpět do Havlíčkova Brodu. Tuto 13 km dlouhou trať všichni zvládli v časovém limitu 100 minut a byli tak zařazeni do losování o tři věcné ceny od firmy Hervis.

Poděkovat bych chtěla panu starostovi Janu Teclovi za slavnostní odstartování běžců, paní Janě Fischerové za vylosování věcných cen, Městu Havlíčkův Brod a pracovníkům Technických služeb za pomoc při zprůchodnění NS B. Reynka, Městské policii Havlíčkův Brod, našim šikovným turistkám za sladké občerstvení, sponzorům, kteří v rámci svých možností pochod podpořily, všem pořadatelům na „kočárkové trase“, na „štábu V Rámech“, na kontrolách na trase a především všem účastníkům, bez kterých by naše přípravy a organizace pochodu neměla smysl. 

Lenka Žáková

STŘEDA - 31. 8. 2016

PŘES MALOU PŘEHRADU DO VŘESNÍKU

Na dnešní vycházku jsme si museli přivstat. Vlak z Havlíčkova Brodu do Humpolce nám odjížděl v 6.30 hodin. Bylo pro mě velkým potěšením, že mě v 6 hodin vítala na nádraží  Martička z Ledče a přicházeli další včetně 4 mužů, sešlo se nás 17. Rýsoval se krásný slunný den a již ve vlaku nás zaujaly výhledy doprovázené klesajícím mlžným oparem. V Humpolci na nádraží jsme si nastínily cestu, která nás čeká a vyrazili jsme směrem na Hněvkovice, asi 3 km cesta vedla po silnici, ale myslím, že to nikomu nevadilo. Prošli jsme Hněvkovice a po zelené značce jsme pokračovali dále, abychom u myslivny U Čapka odbočili do lesů kolem Petrovického potoka a sešli na Valchářskou cestu, která nás dovedla kolem Janáčkova mlýna k Šamanově valše. Protože jsme měli dost času, šli jsme zvolna, kochali se okolím a  i odpočívali. Došli jsme k jezu, který dříve býval přístupný a zadržoval velké množství vody, kde se běžně koupalo v takovém „jezírku“, které tvořila voda Želivky, bohužel dnes nás vítal zanešený jez i částečně zarostlá hladina jezírka. Pod skálou, která se vypíná nad řekou jsem zavzpomínala na rok 1967,kdy se právě zde, v maketě chaty, kterou zde postavili filmaři, točil film Soukromá vichřice a my jsme se chodili dívat na pana Somra, Landovského a paní Kolářovou. Pokračovali jsme až ke zmíněné Šamanově valše, bývala to cechovní valcha, kde se upravovalo utkané plátno. Byla postavena v r.1851 a zanikla někdy v 1.polovině 20.století v souvislosti s výstavbou přehrady Želivka, pro nedostatek vody. Mnohem později část tohoto stavení využíval pionýrský tábor, který tu dlouhá léta celé prázdniny býval. Po roce 1989 převzali zbytky tohoto stavení potomci původních majitelů,  co se dalo a užívají ho k soukromým účelům. Přešli jsme na levý břeh Želivky a pokračovali až k Hydroelektrárně, kde nás čekalo velmi milé překvapení v podobě pozvání pana Davida k prohlídce této unikátní stavby z 1.poloviny 20.století. Prohlédli jsme si původní vybavení a vyslechli jsme zajímavé vyprávění o chodu tohoto zařízení. Nedaleko elektrárny je restaurační zařízení Želivka, zde jsme se posilnili kávičkou a svačinou z vlastích zásob a dohodli jsme se, že změníme konec trasy a budeme pokračovat do Želiva, nikoliv do Vřesníku, jak bylo původně plánováno a udělali jsme dobře, protože další 4 km téměř podél řeky bylo krásným zakončením naší vycházky díky krásnému  počasí, přírodě kolem a krásným výhledům na řeku a okolí. V Želivě  u zastávky autobusu jsme v blízké restauraci doplnili nezbytné tekutiny po 14 km trase a přes Humpolec jsme ve 14.30 dorazili do Brodu.

                                                                                          Jana Píšová

P.S. podívejte se na fotogalerii na krásně kvetoucí Durman,který p. David pěstuje.

 

ÚTERÝ – 30. 8. 2016

ZE SLAVNÍČE

Dnes jsme v počtu 28 turistů vyrazili na procházku alejemi. Nejdříve stoupáme na kopec Čihadlo odkud je pohled na Ranské lesy a Havlíčkovu Borovou. Sešli jsme po silničce k Herálci a doleva jsme zahnuli do staré aleje směrem k rybárně. Kolem rybníka pod Kamenicí, kde jsme posvačili se pomalu vracíme zpět. Ještě přes louku na Petrův vršek, kde je pěkný pohled na Herálec, Skorkov a rybník. Vrátili jsme se na zastávku ČD Slavníč a odjeli domů.

Draha a Jan Peterhansovi

SOBOTA - 27. 8. 2016

35. ročník CESTAMI JAROSLAVA HAŠKA

Sobotní ráno plné slunce nás vylákalo na pravidelný turistický pochod do Světlé nad Sázavou na  35. ročník Cestami Jaroslava Haška. Vlakem jsme dojeli do Světlé n. S. hl. nádraží a pospíchali na start, který byl v Lánecké ulici v Základní škole. Při prezenci si každý vybral trasu, která vyhovovala jeho zdatnosti, k plánku jsme dostali kupónek na slevu při občerstvení v cíli. Vyšlápli jsme směrem na  Dolní a Horní Březinku, Benetice, ti zdatnější pokračovali přes Pavlov a Vilémovice. Kratší trasa  z Benetic pokračovala na Modláň, kde byla kontrola a  čekalo nás občerstvení i možnost si opéci špekáček. Posilněni jsme došli kolem lomu Horka a Dolní Březinku do cíle. Cestou jsme se potkávali s turisty z různých odborů nejen z Vysočiny. Každý v cíli dostal Pamětní list a na památku skleněný pohár. V bufetu měli velký výběr občerstvení a zvláště dobrý gulášek. Spokojeni jsme odjeli domů a děkujeme pořadatelům za bezva připravený pochod. Zúčastnilo se 30 havlíčkobrodských turistů.

                                                                                                                        Jarka Kohoutová 

STŘEDA – 24. 8. 2016

ZE SKUHROVA

Za krásného počasí se nás sešlo na dnešní vycházku 17. Autobusem jsme dojeli do Skuhrova, po krátkém přivítání a upozornění na odjezd vlaku a zdůraznění, že jsme nepřišli na houby, ale na vycházku a tudíž na houbaře nebudeme čekat jsme vyrazili. Trasa vedla po žluté turistické značce, ale hned na začátku jsme šli zkratkou, abychom nemuseli po silnici. Prošli jsme okrajově Skuhrov a vydali se směr Komárov, Malčín. Na začátku Malčína jsme odbočili směrem Dobrá Voda, posvačili jsme u Žižkovy studánky a pokračovali jsme do Pohledě na vlak. Po 10 km svěží chůzi jsme dorazili včas k vlakové zastávce a ve 12.52 jsme odjeli do Havlíčkova Brodu.

                                                                        Jana Píšová

ÚTERÝ - 23. 8. 2016

KRÁSNÁ HORA – ČEKÁNOV – rozcestí KOJKOVIČKY – JEDOUCHOV – VĚŽ

Po vystoupení z autobusu jsme přešli na prostranství za místním kostelem a napočítali jsme celkem 40 účastníků uvedené vycházky, následně jsme popřáli dvěma zúčastněným oslavenkyním. Poté jsme byli seznámeni s historií farního kostela Sv. Jana Křtitele, který pochází z roku 1692 a také s historií dřevěné barokní zvonice se zvony Svatojan, Prostředník a Poledník. Součástí areálu kostela je také i barokní márnice. V Krásné Hoře se dále nachází bývalá továrna „Gora“, založené v letech 1902-1904 p. Antonínem Zieglerem. V této budově byla řemeslná výroba kuřáckých troubelí a pánských holí. Uvedené dýmky byly prodávány pod světoznámou značkou „Monte Bello“ (Krásná Hora). Troubele a špičky byly prodávány pod značkou „Gora“ (slovanský název hory). V roce 1925 byla výroba rozšířena do vily Gora, č.p. 49, v Okrouhlici. V podkroví této vily byl od roku 1956 ateliér Mistra Jana Zrzavého. Z Krásné Hory jsme pokračovali do obce Čekánov. Následně jsme pokračovali po cestě směrem k rozcestí u Kojkoviček, v polovině této cesty jsme si udělali u Sv. křížku krátkou přestávku k odpočinku a občerstvení. Z rozcestí u obce Kojkovičky jsme odbočili na okresní silnici směrem k obci Jedouchov a po projití touto obcí jsme došli do Věže a využili jsme cca půlhodiny k ochutnání výborné zmrzliny. Ochutnání uvedené zmrzliny bylo sladkou tečkou za dnešní vycházkou, které po celou dobu nám přálo pěkné počasí.

Jaroslav Pešek

13. - 20. 8. 2016
ÚSTÍ NAD LABEM - ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
 
 

SOBOTA - 20. 8. 2016

LIPSKÉ PUTOVÁNÍ

V sobotu ráno jsme se vydali v počtu čtyř registrovaných turistů a šesti rodinných příslušníků Vilmy směr Lípa. Překvapila nás nízká účast brodských turistů. Po zapsání na startu jsme se vydali na trať. Šli jsme směr Šmolovy poli, lesy, podél kolejí. Napojili jsme se na cestičku směr Petrkov, prošli jsme Lázněmi a pokračovali do obce Suchá. První kontrola byla u Hubertky. Zde byla možnost občerstvení. Po žluté jsme došli do Okrouhličky. Tady byla kontrola v Šejdorfském mlýně. Ochotný personál nám dal razítka do registračního průkazu, zahlédli jsme nevěstu, ženicha a nádhernou výzdobu svatebního stolu. Po občerstvení jsme se vydali směr Lípa. V cíli jsme obdrželi diplom a drobný dárek. Ve 13.39 jsme odjeli domů.

                                                                                                                                                                                                                    Ema Dočkalová

STŘEDA – 17. 8. 2016

Z ANTONÍNOVA DOLU DO KAMENNÉ

Bylo nás pět turistek, vyšlo nám počasí ideální pro putování po Vysočině. V půl deváté jsme vyšly z Antonínova Dolu východním směrem po neznačených cestách. Naše trasa vedla převážně lesy po zpevněných cestách kolem Nového štockého rybníka. V poslední třetině cesty jsme se napojily na značenou turistickou trasu, po které jsme došly na nádraží do Kamenné.  Shodly jsme se, že do Šlapanova pokračovat nebudeme a v poledne jsme dojely zpět do Brodu.

Blanka Vyhnalíková

ÚTERÝ - 16. 8. 2016

KOLEM LIPNICE

Je 10.25 a na stanovišti č. 10 cca 15 turistů netrpělivě čeká na autobus. Konečně po deseti minutách čekání autobus přijíždí. Díky dopravní situaci a objížďkám v Havlíčkově Brodě přijíždíme na Lipnici s patnáctiminutovým zpožděním. Protože mám na večer jiný program a potřebuji se včas dostat domů, volím zkrácenou trasu. Jdeme z Lipnice kolem hrobu Jaroslava Haška k Bílé věži. Dále pokračujeme kolem bývalé chatové osady a hřbitova k lomům. Podíváme se na Zlaté oči a po zelené dojdeme kolem nových soch do Dolního města. Kombinovanou dopravou přes Světlou se vracíme do Havlíčkova Brodu. Bylo nás celkem 27, našlapali jsme asi 6 km. Tři turisté se vrátili zpět na Lipnici. Vlastní program na Lipnici si zvolila i Věra se Zdenou. Jednalo se o starší vycházku, kdy ještě nebyly sochy u Dolního města. Přestože podobnou vycházku měla cca před měsícem Maruška Kubová, účastníkům to nevadilo, na předešlé vycházce převážná část nebyla.

           Ludmila Kocmanová

STŘEDA 10. 8. 2016

ZA NEJKRÁSNĚJŠÍMI VÝHLEDY

Navzdory všem předpovědím počasí, že bude na Moravě pršet celý den, přišly na nádraží 2 turistky. Dle plánu jsme odjeli do Olešné na Mor. Trasa – Zubří, PP. Vlčí kámen, Kamenice vyhl.(780), Koníkov,  Metodka (788), Odranec (odtud byla možnost se autobusem vrátit), Studnice, Maršovice, N. Město na Moravě. Výhledy – přiměřené zatažené obloze. Pršet začalo po třinácté hod. cestou do Studnice. Promočená obuv – jinak vše dobré. Návrat do H. Brodu v 16 hod. Trasa 19 km a převýšení 492 metrů.

                                                                                                                               Míla Musil

ÚTERÝ - 9. 8. 2016

OKOLO LEDČE NAD SÁZAVOU

Na vycházku jsme vyjeli vlakem do Světlé nad Sázavou, odtud jsme pokračovali náhradní autobusovou dopravou do Ledče nad Sázavou. Byla to skvělá poznávací cesta okolím Ledče. V Ledči jsme vystoupili pod hradem,  vyšli směrem na Hamry, Souboř, Habrek a došli jsme zase do Ledče. Courali jsme se nádhernými loukami, lesy, v kterých jsme nacházeli drobné houby. Vycházku  bylo možné zkrátit na 6 km, což využilo pár turistů. Ostatní se vydali na trasu delší asi o dva kilometry, došli do města Ledeč a k nádraží. Někteří odbočili na hrad, vyšli na věž, z které byl skvělý pohled na Ledeč a okolí. Zakoupili si turistické suvenýry, získali razítka do Záznamníku, pokochali se krásným nádvořím, výstavou od Neprakty a sešli k zastávce autobusu, aby se dopravili s ostatními do Světlé a zase vlakem do Havlíčkova Brodu. Sešlo se 22 turistů, našlapali 6 km, 9 km a někteří 11 km. Vycházku vedla Marta Kubínová, která připravila vycházku po neznačených cestách a patří jí veliké poděkování a těšíme se  na další její vycházky.

                                                                                                                        Jarka Kohoutová

SOBOTA - 6. 8. 2016

22. LÉTO V ŽELEZNÝCH HORÁCH

Sešli jsme se před sedmou ráno, abychom pěkně naplněným vlakem společně s turisty z jiných odborů odjeli do Sobíňova. Tady se konal 22. ročník známého pochodu „Léto v Železných horách“. Trasy byly připraveny v několika variantách a každý si tak mohl vybrat dle libosti. Havlíčkobrodští turisté zvolili většinou 15 km dlouhou trasu přes Podmoklany a Ždírec nad Doubravou, pět turistek se vydalo na okruh naučné stezky. V cíli jsme se zase všichni sešli, poseděli, občerstvili se dobrým jídlem i pitím a ve 13, 19 hodin jsme odjížděli zpět do Havlíčkova Brodu.

Lenka Žáková

STŘEDA - 3. 8. 2016

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD VRANOVSKÁ PŘEHRADA – CORNŠTEJN – BÍTOV

Z Havlíčkova Brodu jsme vyjeli přes Jihlavu, kolem Moravských Budějovic, přes Dešov, Vysočany k Vranovské přehradě. Zastavili jsme pod zříceninou Cornštejn. Zde většina turistů za doprovodu průvodkyně si prohlédla zbytky hradu, vyslechla zajímavý výklad o jeho historii. Odtud jsme pokračovali přes Borovský most k zátoce Horka, podívali se do míst, kde dříve stály podnikové stanové tábory, vyšlápli do vrchu na hrad Bítov. 33 turistů si prohlédlo I. okruh hradu - Palác a to stálo za to; krásné historické interiéry, vzácná sbírka 49 vycpaných psů, dalších zvířat a ptactva. Po nezbytném získání razítek a suvenýrů jsme se vydali k restauraci a rozhledně Rumburak a dvěma sochám Rumburaka od Michala Olšiaka. V restauraci jsme doplnili tekutiny a pospíchali do obce Bítov, kde byl autobus. V 16.30 hodin jsme odjeli domů. Celkem jsme našlapali asi 10 km.

                                                                                                                        Jarka Kohoutová

ÚTERÝ - 2. 8. 2016

KOLEM MLÝNA VESELŮ

Po 9.  hodině dojelo 20 turistů vlakem do Okrouhlice a tam na nás čekaly další 3 turistky. Vydali jsme se nejprve ulicí mezi novými rodinnými domy směrem na Olešnici. Dvě turistky, Marty, které nedávno oslavily svůj svátek, nás cestou pohostily a my jsme s přáním: „Hlavně hodně zdraví!“ rádi ochutnali. Z Olešnice jsme údolím Lučického potoka došli k mlýnu Veselů. Obdivovali jsme tento pěkně udržovaný objekt a měli štěstí, že ze mlýna vyšla paní Tučková, rozená Veselá, a velice ochotně si s námi povídala. Dozvěděli jsme se něco z historie mlýna a o tom, jak se jim nyní ve mlýně žije. Potom jsme vystoupali zarostlou cestou na okraj pole, přes pole dokráčeli k lesu, tam se občerstvili z vlastních zásob, a lesní cestou pokračovali až  ke křížku, kde prý se říká „Na hranici“ (asi hranice mezi Olešnicí a Lučicí). Odtud jsme šli chvíli po silnici a potom odbočili na polní cestu. Ta nás dovedla na louku, tam jsme překonali malý potůček po zarostlé rozbahněné lávce, vyšlapali si cestu kopřivami a maliním k mostku přes Lučický potok a mírným stoupáním dorazili do Valečova. Z Valečova jsme kráčeli už pohodlně po silnici směrem k Okrouhlici, před Okrouhlicí odbočili na louku a kolem výběhu koní, rybníka a skláren došli k okrouhlické hospodě „Na Staré poště“ a tam naše putování zakončili občerstvením. Po 13. hodině jsme se vlakem vrátili do Havlíčkova Brodu. Moc děkuji okrouhlickým turistkám Majce Kubové a Majce Rosičkové, díky kterým jsme mohli vycházku absolvovat tak, jak jsem si ji původně naplánovala. Při procházení trasy jsem totiž zarostlou cestu na Valečov nenalezla, musela bych turisty vést jinudy. Vycházka se vydařila i díky pěknému letnímu počasí a 8 km v pohodě ušly i naše milé dříve narozené turistky.

                                                              Vlaďka Doležalová

SOBOTA – 30. 7. 2016

KAŇONEM ŘEKY DOUBRAVY

Dnes jsme se sešli v počtu 14 turistů, abychom se prošli kaňonem řeky Doubravy. Vlakem  jsme přijeli do Bílku a po občerstvení  jsme vyrazili na trasu.  Naučná stezka byla otevřena v roce 1993 a náš KČT tu pravidelně pořádá každý rok 1. ledna pochod  Většinou se jde horní cestou a proto jsem se rozhodl vést tento výšlap údolím řeky Doubravy, kde mnozí z nás ještě nešli. Pro větší bezpečnost jsou na trase instalovány řetězy a pohodlné schůdky. Jsou tu i vyhlídky Sokolohrady a Čertův stolec. V řece bylo málo vody a tak jsme viděli více balvanů, než obvykle. Cestou na nádraží šli někteří kolem Kamenného potoka a jiní přes Horní mlýn a  Svatou Annu do Chotěboře. Všichni jsme pohodlně ušli 11 km.

                                                                                                     Mirek Friedl

STŘEDA - 27. 7. 2016

PŘES KOJKOVIČKY 

S téměř půlhodinovým zpožděním jsme dojeli dálkovým autobusem do Věže. V příjemném letním ránu jsme se vydali  po silničce směrem na Mozerov a asi po 1 km jsme odbočili napravo na polní cestu  a došli  na okraj obce Jedouchov. Po málo frekventované silnici jsme pokračovali do Kojkoviček, prošli kolem zemědělských objektů a cesta nás dovedla do Bratroňova. Za Bratroňovem jsme odbočili ze silnice směrem k rybníku Pelhřimák a lesními cestami dorazili  k občerstvení U Vodníka. Tam jsme si odpočinuli,  občerstvili se kávou, pivečkem, pojedli z vlastních zásob. Po příjemném posezení jsme vyrazili směrem k Wolkerově pomníku, odtud po silnici vedoucí do Kejžlice  na rozcestí Nové Dvory, dále již po  MTZ  ve stínu lesa a potom polními cestami  došli až na Lipnici. Blížilo se poledne, sluníčko hřálo, teplota stoupala, a protože do odjezdu autobusu zbývala téměř hodina, zbylo dost času na chladivé občerstvení. Před 13. hodinou jsme se vrátili do Havlíčkova Brodu. Vycházka se vydařila, zúčastnilo se 13 turistů, v pohodě jsme ušli asi 12 km. Vycházku jsem vedla s Janou Adamovou.       

                                                                                                 Vlaďka Doležalová

ÚTERÝ - 26. 7. 2016

VLKOVSKEM

Od fary v parku odešlo v 8,30 hodin 25 turistů do Vlkovska. Prošli jsme parkem, okolo koupaliště a podchodem k rybníku Cihlář a dále Vlkovskem okolo rybníků až k poslednímu. Potom lesní cestou okolo chat až k silnici na Rozsochatec. Kousek jsme museli projít po silnici až k rozcestí na Občiny. Pak už nás dovedla polní cesta přes osadu Občiny až k naší zahrádce na Vršovicích. Sešlo se 5 oslavenců. Po odpočinku a malém občerstvení se turisté po malých skupinkách rozešli do svých domovů. Trasa byla asi 7 km.

Marta a Blahoš Kudlovi

SOBOTA – 23. 7. 2016

ÚDOLÍM BRTNICE

23. 7. 2016 v 6 hod. 47 min. se vydalo 19 havlíčkobrodských turistů vlakem do Přímělkova. Cyklista vyrazil po vlastní ose, pěšáci po zelené značce podél říčky Brtnice na hrad Rokštejn, prohlédli si ho a směřovali po modré značce k městečku Brtnice. V něm je k vidění spousta zajímavostí, např. nově rekonstruovaný zámek, 2 barokní mosty se sochami D. Liparta, rodný dům známého architekta a designéra J. Hoffmanna, upravený podle jeho návrhu, bývalý klášter Paulánů, kostely, socha medvěda brtníka, podle kterého město nese své jméno, infocentrum. Většina výletníků se nejdříve vrhla do útulného bufetu, neboť byla za parného dne vyprahlá a vyhládlá a poté si prohlédla památky. Dále všichni zamířili po žluté značce do Bransouz a cestou si užívali krásných výhledů. V 13 hod. 55 min. nasedli do vláčku a po nucené přestávce v Jihlavě dosáhli v 15 hod. 50 min. výchozího bodu. Počty ujitých kilometrů se pohybovaly od 17 km do 20 km.

Věra a Václav Dymáčkovi  

STŘEDA - 20. 7. 2016

NOMEN OMEN

Přijeli jsme vlakem do Světlé nad Sáz. a v 9:20 jsme autobusem pokračovali do Dolního Města. Naše cesta vede kolem Dvořákovy sochy „Hlava 22“, kde jsme se na chvilku zastavili a popřáli Václavu Dymáčkovi k narozeninám, něco dobrého zakousli a pak pokračovali k nové soše “Nomen Omen“, která je před vjezdem do lipnického Granitu. Odtud po ZTZ ke Zlatým očím a dále po nespočetných cestách ve stínu lesa, po hrázi rybníka na protější svah. Podívali jsme se na další lom a pak až k lomu č.5. Odtud na rozcestí „ U Jana“ a dále přes Broumovu Lhotu, Ředkovák, Babice do Okrouhlice.Všichni jsme se radovali z pěkného počasí. Celkem nás bylo 20  a nachodili jsme13,5 km.

                                                                                              Jana Bartoňová a Marie Kubová

ÚTERÝ - 19. 7. 2016

POLNÁ A OKOLÍ

V bývalém židovském ghettu jsme navštívili dům rabína Goldbergra, kde byla výstava o životě židů v Polné a o hilsneriádě. Také jsme si prohlédli židovskou synagogu. Dále jsme se zastavili u bývalého měšťanského pivovaru, kde je umístěna deska pro vzpomínku na spisovatele Bohumila Hrabala, který zde se svými rodiči do věku 4 let pobýval. Pokračovali jsme pochodem do lesa Březiny, k místu kde byla údajně v roce 1899 zavražděna 19ti letá Anežka Hrůzová. Odtud jsme putovali přes kopec Homoli, kolem Jiříkova kamene na Kateřinský hřbitov, kde jsou hroby významných polenských mecenášů. Skončili jsme ve městě na náměstí, kde byl čas i na sladkou tečku při kávě a občerstvení. Domů jsme odjeli z autobusového nádraží v 16 hodin. Vycházky se zúčastnila 33 turistů a pes a vedly jsme ji společně s Květou Šauerovou.

Marie Dontová

SOBOTA - 16. 7. 2016

DO VÍDNĚ

Vlakem jsme dojeli do Martinic za Křižanovem. Na zastávce narozeninoví oslavenci Míla a Zdeněk nám připravili pohoštění, a tak posilněni jsme se vydali do obce Vídeň. Zde díky vstřícnosti paní na Obecním úřadě ve Vídni, jsme získali do záznamníků razítka, prohlédli si nádherně vyšívanou hasičskou vlajku. Ochotně nám otevřela kapli Sv. rodiny. Pokračovali jsme k vodárenské nádrži Mostiště, zastavili a odpočinuli si u Nemocnice Sv. Zdislavy. Dále přes obec Mostiště jsme došli do Velkého Meziříčí. Navštívili jsme Informační centrum, prohlédli náměstí, věž. Stačili jsme si odpočinout, občerstvit a vlakem se vraceli do Havlíčkova Brodu. Někteří rychlíkem z Křižanova, ostatní osobním vláčkem až domů. Zúčastnilo se 15 turistů, našlapali jsme 13 km za příjemného turistického počasí. Děkujeme Pavlovi Kutovi, který vycházku připravil a vedl. Zavedl nás do míst, které dosud nikdo z nás nenavštívil.

                                                                                                             Jarka Kohoutová 

Středa – 13. 7. 2016

AUTOBUSOVÝ VÝLET HRUBOSKALSKO – ZEBÍN – JIČÍN

V 6 hodin ráno jsme vyjeli z Havlíčkova Brodu směrem na Kolín. Před 9. hodinou jsme dojeli do startu našich turistických tras – do Lázní Sedmihorek. Po krátké prohlídce již nefungujících lázní jsme konstatovali, že je to smutný pohled. Jen jsme si mohli představovat, jak tyto malé, ale vyhledávané lázně, hostily lázeňské hosty, kteří zde nacházeli pohodu v krásné krajině Českého ráje a účinky chladných pramenů Hruboskalska jistě mnohým pomohly ke zlepšení zdravotního stavu. Potom jsme se společně  vydali po MTZ směrem k Antonínovu pramenu a tam jsme se rozdělili do tří skupin. Dvě skupiny turistů se vydaly na delší trasu, třetí skupina zvolila trasu kratší.  Nejzdatnější turisté šli rychlejším tempem s tím, že si delší trasu  prodlouží o 2 km zacházkou ke Kopicovu statku a prohlídkou skalních reliéfů. Cíl všech tří tras byl u zámku Hrubá Skála. Delší trasa vedla kolem několika dalších pramenů, skalním městem kolem věže Kapelník, kolem Čertovy ruky, Janovy vyhlídky na rozcestí U Kavčin. Odtud jsme již po ČTZ pokračovali na hrad Valdštejn, tam jsme se občerstvili, v pokladně hradu si zakoupili pohledy, vizitky, atd., zásobili se propagačními materiály a turistické zápisníčky obohatili razítky. Někteří si prohlédli i nádvoří hradu s pěknými výhledy do údolí a na Kozákov. Od Valdštejna jsme se vydali nazpět k rozcestí U Kavčin, pokračovali  kolem vyhlídky U Lvíčka a vyhlídky Na Kapelu, z kterých  byly úžasné výhledy na hruboskalské skalní město, udělali si kratší zastávku v Arboretu Bukovina, kde rostou různé dřeviny pocházející převážně ze Severní Ameriky, navštívili tam příjemné informační centrum s možností ochutnat čaje z různých bylinek (např. divizna, heřmánek, měsíček lékařský). Na rozcestí U Adamova lože jsme odbočili na ŽTZ a ta nás dovedla na Zámeckou vyhlídku a Mariánskou vyhlídku, které patří mezi nejznámější a nejhezčí vyhlídky. Někteří ještě sestoupili k symbolickému hřbitovu horolezců. Po návratu k rozcestí U Adamova lože nás  ZTZ  vedla po kamenných schodech k Adamovu loži a k 65 metrů dlouhé Myší díře a tou jsme vystoupali k zámku Hrubá Skála. Tam jsme si dopřáli zasloužený odpočinek, občerstvili se, prohlédli si nádvoří zámku a pokochali se krásnými výhledy z terasy zámeckého nádvoří. Turisté, kteří zvolili kratší trasu, se od Antonínova pramene  vydali po ŽTZ, od rozcestí U Adamova lože zašli k Arboretu Bukovina, na vyhlídku U Kapely a vyhlídku U Lvíčka a na Hrubou Skálu dorazili asi o hodinu dříve. Ve 14 hodin jsme odjeli z Hrubé Skály  do Jičína. V části Jičín – Sedličky jsme vystoupili a vydali se  částí parku Libosad, „pozdravili“ letitého poustevníka, který seděl u své chýše, prošli kolem Valdštejnské lodžie – tento objekt prochází v posledních letech nákladnými opravami. Odtud jsme zamířili ke 401 metrů vysokému kopci Zebínu, který je sopečného původu a je dominantou Jičínské kotliny. Po výstupu na jeho vrchol, kde se nachází barokní kaplička sv. Maří Magdaleny,  jsme měli díky příznivému počasí  možnost vidět  Jičín, Valdštejnovu lipovou alej, kopec Bradu, hrad Trosky, kopec Tábor s rozhlednou, kopec Kumburk, obec Valdice s bývalým kartuziánským klášterem, který dal postavit Albrecht z Valdštejna (od pol. 19. st. je tam věznice). Po sestupu ze Zebína  nás autobus převezl do Jičína, kde jsme bohužel na prohlídku města měli necelou hodinu. Kromě návštěvy informačního centra na Valdštejnově náměstí  lemovaném podloubím většina turistů využila čas na občerstvení, pouze někteří stihli vystoupat na Valdickou bránu nebo navštívit  Rumcajsovu ševcovnu. O půl páté jsme vyrazili směrem k domovu, do Havlíčkova Brodu jsme přijeli před půl sedmou. Celý den nám přálo pěkné počasí, výlet se vydařil a účastníci si ho snad i přes určitou náročnost užili. Nejzdatnější turisté našlapali během dne celkem asi 16 km, delší trasa bez Kopicova statku měřila asi 14 km, turisté krátké trasy ušli v pohodě  asi 10 km. Děkuji všem, kteří se výletu do mého rodného kraje zúčastnili.

                                                                                       Vlaďka Doležalová

ÚTERÝ - 12. 7. 2016

Z POHLEDU

Vlakem jsme dojeli do Pohledu a vyšli od nádraží po neznačené cestě kolem Pohledu. Potkali jsme se s červenou turistickou značkou, pokračovali k místu, kde kdysi stávala tvrz Hadrburk. Zde jsem všechny seznámila s historií tvrze a dále jsme procházeli kolem Sázavy.  Prodírali jsme se porostem Netýkavky nedůtklivé až k lesu. V místě kde Sázava si jen „bublala“, Ema pohotově poskytla natištěný text písničky „Jen ty má Sázavo“, a tak si sbor turistů s chutí zazpíval. Dále jsme pokračovali lesem do Pohledských Dvořáků, někteří pospíchali za povinnostmi domů a část zašla do hospůdky na pivo a občerstvení. I když ráno vypadalo všelijak a v předpovědi počasí bylo, že určitě bude pršet, my jsme došli za plného sluníčka domů. Zúčastnilo se 20 turistů a našlapali jsme 7,5 km.

                                                                                                                        Jarka Kohoutová

SOBOTA – 9. 7. 2016

K POŘEŽÍNSKÉ TVRZI

V sobotu ráno vystoupilo z vlaku na zastávce Nížkov 21 turistů z Havlíčkova Brodu. Po krátkém přivítání a seznámení s trasou jsme se vydali po žluté značce do obce Nové Dvory a odtud horní cestou došli přímo k Pořežínské tvrzi, která byla postavena v 16. století. Je stále pěkná, dobře udržovaná a obydlená. Prošli jsme Pořežín a vystoupali na Pořežínský kopec (597 m), rozhlédli jsme se po kraji (byla pěkná viditelnost). Zpět do Přibyslavi jsme šli po silničce k Ronovu. Cesta, kterou jsme dříve chodili do Přibyslavi přes Hřiště, byla rozorána – zrušena. Z Ronova se část turistů vydala po silnici do Přibyslavi k nádraží na rychlík – stihli jej, protože měl zpoždění. Ostatní jsme šli po červené značce lesem Kubínkou, došli jsme k hospůdce „U Žižky“ na malé občerstvení a do Havlíčkova Brodu turisté odjížděli vlakem ve 12,54. Počasí nám přálo, byly krásné výhledy a celková pohoda.

Věra Grodlová 

STŘEDA - 6. 7. 2016

DO ZRUČE

Dnešní sváteční den jsme oslavili vycházkou do Zruče nad Sázavou. Zlákala nás tam nová turistická rozhledna Babka. Cestu jsme začali po cyklostezce kolem Sázavy a odtud se vydali přes pole a po silnici pořád do kopce na Pohoří. Rozhledna se zdála na dosah, ale cesta k ní chvíli trvala. Naštěstí nebylo velké horko, foukal vítr a šlo se nám dobře. Na rozhledně nás vítr málem odnesl, za to viditelnost byla skvělá. Od rozhledny to šlo rychleji s kopce až k zámku.  Tady byl volný program, někdo si prohlédl zámecký park, který je celý i se zámkem opravený tak, jak býval za časů barona Schebka. Někdo navštívil vodácké muzeum, také nově otevřené a několik nás vystoupilo na Kolowratskou věž, jediný pozůstatek dávného hradu. Zbyl čas i na nezbytné občerstvení v hospůdce a po poněkud dobrodružné cestě vlakem a autobusem – kvůli výluce jak na trati, tak i na silnici z Ledče – jsme se v pořádku vrátili domů. Celkem nás bylo 19 a ušli jsme 11 km.                        

Ivana Friedlová

ÚTERÝ – 5. 7. 2016

OD PENNY K BILLE

Dnešního dne 5.7.2016, jsme „dokončili putování“ od supermarketů k supermarketům (1. Kaufland-Albert, 2. Lidl-Penny, 3. Penny-Billa), kterého se zúčastnilo 32 turistů. Počasí vždy přálo, nálada dobrá, utužili jsme vycházkami zdravíčko, načerpali síly pro další putování s turisty, které je vždy výborné. Jen tak hodně dlouho dál!

Miluše Vidnerová

SOBOTA – 2. 7. 2016

KAMENSKÉ ALEJE

26 havlíčkobrodských turistů se v sobotu zúčastnilo turistického pochodu, který pořádal odbor KČT Kamenná. Odjeli jsme po osmé hodině vlakem do Kamenné, kde jsme na nádraží popřáli našim oslavenkyním, a postupně odcházeli na Žižkův kopec. Tam byl, jako vždy, start pochodu. Vybrali jsme si z různě dlouhých tras, každý podle sebe a vydali jsme se individuálně na výšlap. Počasí bylo slunečné a velmi teplé, tak jsme byli rádi, že nás v cíli kromě pořadatelů a dozlatova opečené klobásky čekal i příjemný stín a točené pivo. Po občerstvení a pobesedování s přáteli z ostatních odborů jsme postupně odcházeli na nádraží a odjížděli domů. K přátelské atmosféře v cíli přispěla i živá hudba v podání členů KČT Kamenná.

Lenka Žáková

STŘEDA - 29. 6. 2016

Z NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ (nádraží) DO NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ (zastávka)

Po příjezdu v 8,00 se vydalo 31 účastníků vycházky do evangelického kostela. Zde měl pro nás zasvěcený výklad pana farář, který nám i zahrál na kostelní varhany. Protože N.M na M. je rodištěm mnoha slavných umělců a osobností, naše vycházka se různě kroutila kolem jejich rodných domů a uměleckých děl. Rovněž jsme navštívili katolický kostel, který je zasvěcený sv. Kunhutě. Vyslechli jsme zajímavý výklad o historii a zvláštnostech kostela od pana kostelníka. Zastavili jsme v malém Arboretu, které bylo vybudováno na místě zpustlé zahrady, kde jsme posvačili a také popřáli Marii Špačkové k narozeninám, zakousli dobrou buchtu a vypili trochu truňku. Poté vycházka pokračovala přes evangelický hřbitůvek, kde je pohřbeno mnoho významných osobností. Dále přes kopec s Třemi kříži, kolem rybníků Trnka, Křivka a Němec, kolem Jeníčkovy kapličky (Jan Nepomucký) jsme došli zpět do N.M.na M. Pak už jen zastávka na občerstvení v hospůdce a cesta na nádraží N.M na M.a ve 14,04 jsme odjeli domů. Díky všem účastníkům za účast a trpělivost. Našlapali jsme celkem asi 10,5 km.

Zdeněk Kohout

ÚTERÝ - 28. 6. 2016

K PANUŠKOVU DUBU

Cílem dnešní vycházky byl Panuškův dub poblíž Mrzkovic. Bohužel okolí dubu je značně zarostlé náletovými dřevinami, takže odtud už není tak pěkný výhled na Lipnici a okolí. Na nádraží se nás sešlo 25 a jeden pes. Bohužel vláček nečekal ve Světlé na rychlík (jako obvykle) a ujel Simunovým. Ti si pak zvolili vlastní trasu podél Sázavy po cyklostezce. My se po nezbytném občerstvení vydáváme přes Remutu krásnou lesní cestou. Jsme na Vysočině, tak nás čeká stoupání (jediné na dnešní trase). Od dubu se vracíme kousek zpět a pokračujeme přes les zpět do údolí Sázavy.  Bohužel stánek u zastávky je uzavřen, občerstvujeme se tedy z vlastních zásob. Komu nestačilo dnešních pouhých 5 km, vydává se dále do Dolní Březinky a Světlé. Lenoši čekají na vláček v Mrzkovicích. Dle volby trasy jsme našlapali 5, 7 a 11 km.

                      Ludmila Kocmanová

SOBOTA - 25. 6. 2016

K SOUTOKU LABE A DOUBRAVY

Cílem této vycházky je navštívit soutok Labe a Doubravy poblíž Záboří nad Labem. Vysoké denní teploty a řada dalších akcí v Havlíčkově Brodě a Kutné Hoře (stříbření) odradila turisty. Sešlo se nás na nádraží pouze 7 statečných. Vycházíme z Hlízova přes Malý Hlízov do Starého Kolína. Po cestě se občerstvujeme třešněmi.  Ve Starém Kolíně značka vede vlevo, ale nás to táhne do hospůdky vpravo. Po přestávce pokračujeme podél Labe až k soutoku s Doubravou. Dále podle Doubrava přes most do Záboří nad Labem. A protože se přiblížil čas odjezdu vlaku, vynecháváme původně plánovanou část až do Týnce s prohlídkou městečka a míříme na nádraží. Kolem čtvrté hodiny jsme v Havlíčkově Brodě. Našlapali jsme cca 12 km. Poslední 3 jsme kvůli zpoždění vlaků a z důvodu vedra s nutnými častějšími přestávkami nezvládli. Do Týnce se podíváme snad někdy příště ve spojení s řepařskou drážkou (vyhneme se tím dlouhému šlapání přes město).

                                                         Ludmila Kocmanová 

STŘEDA 22. 6. 2016

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD -  KERSKO, HRADIŠTKO, NYMBURK

Je první letní den a turisté nasedají do autobusu, aby je pan řidič Pytlík odvezl do Kerska. Po hodině a půl vystupujeme z autobusu přímo před Hájenkou v Kersku. Zde se točil film Slavnosti sněženek. O 200 m dále se nachází ateliér „KUBA“. Paní majitelka již nás vítá a velice poutavě nám vypráví o Kersku, které je neodmyslitelně spjato se spisovatelem Bohumilem Hrabalem. V ateliéru je spousta keramiky včetně usmívajících se kočiček, které měl pan B. Hrabal tak rád. O 300 m dále se nachází minerální Josefův pramen. Je osvěžující a hlavně zdravý! Všichni jsme si ho ochutnali a již se vydáváme po naučné stezce B. Hrabala k jeho chatě, ve které psal své knihy. Kersko - to je taková vesnice v borovicovém lese. Cesta ke hřbitůvku, kde se nachází hrob B. Hrabala je dlouhá 5,5 km. Zde již máme autobus, část turistů se sveze až do Nymburka, aby si prohlédli jeho památky. Ostatní turisté se vydávají podél Labe přes obec Hradištko do Nymburka. Cesta podél Labe je značená jako cyklo, ale terén je příjemný není asfaltový, lemovaný stromy. Hladina Labe je zde klidná, jako zrcadlo odráží letní obláčky na obloze. Spousta rybářů zde má své úlovky.  Po 11 km za velikým zdymadlem po lávce jsme ve městě Nymburce. Postřižinské pivo, dobrá kávička a výborná zmrzlina na náměstí nás příjemně všechny osvěžila. A tak o půl páté všichni v pořádku odjíždíme zpět k domovu, za klidné a bezpečné jízdy pana Pytlíka. Celkem jsme ušli 17 km a k tomu  ? km v Nymburce.

Květa a Vašek Průšovi

ÚTERÝ - 21. 6. 2016

DO SKUHROVA

Na dnešní vycházku se vypravilo 30 turistů. Autobusem jsme v 11 hodin dojeli na rozcestí k Valečovu. Nejprve jsme dostali pohoštění od oslavenkyně Zdeňky Peškové a  popřáli  jí k svátku. Potom jsme vyrazili po silnici směrem na Radostín a po chvíli odbočili do lesa. Lesní cesta nás dovedla na okraj lesa, odkud byly krásné výhledy. Odtud jsme zamířili polní cestou lemovanou stromy a keři k Lučici, prošli okrajovou částí obce s novou výstavbou a po přejití silničky, která od Lučice směřuje k osadě Chlum, jsme pokračovali polními s lesními cestami ke Skuhrovu. Potěšilo mě, že pamětnice paní Zdena Žáková řekla, že touto cestou se nikdy na turistické vycházce nešlo. Za Lučicí se vytvořily dvě skupiny. První se rozhodla stihnout autobus ze Skuhrova ve 13.10, ostatní turisté šli volnějším tempem. Po chvíli se někteří rozhodli dostihnout přední část turistického pelotonu a začala stíhací chůze. Náš turistický peloton se roztáhl na délku nejméně půl km. Nejsem si jistá, jestli si všichni užili krásné výhledy. Nakonec nás vzadu zůstalo 7. Trochu jsme nadeběhli autobusu (tedy  nadešli) a místo do Skuhrova jsme došli do Olešné a tam v pohodě počkali na autobus, ve kterém už ze Skuhrova cestovali naši turisté. Do Skuhrova ušli  7 km, do Olešné jsme našlapali asi o 200 m méně. Počasí bylo příznivé, letní, však byl první letní den!

 

                                                                                             Vlaďka Doležalová

SOBOTA - 18. 6. 2016

DO LEŽÁKŮ

V dnech, kdy si připomínáme tragické vypálení obcí Lidice a Ležáky, jsme vyrazili na vycházku do bývalé obce Ležáky. Vyšli jsme ze zastávky Holetín. Po krátkém kufrování obcí (opět se mi nepodařilo najít správnou odbočku v zemědělských objektech) jsme na správné cestě a míříme k Hornímu Babákovu. Svatý Petr nám tentokrát seslal nádherné počasí. Po celé cestě máme nádherné výhledy – Orlické Hory, Kralický Sněžník, Jeseníky. Procházíme Dolním Babákovem a přes Včelákov dojdeme do Ležáků. Po krátkém odpočinku a občerstvení pokračujeme po silnici přes Dřevěš a Mokrýšov. Odbočujeme k lomům na kraji Prosetína. Kolem hřiště docházíme do centra obce. Zde je otevřena cukrárna, tak naše vycházka má sladkou tečku. Bylo nás celkem 11 a našlapali jsme 17 km.

Ludmila Kocmanová

STŘEDA – 15. 6. 2016

FAJTŮV KOPEC - ROZHLEDNA

Navzdory deštivému počasí, se na havlíčkobrodském a přibyslavském nádraží sešlo 20 turistů – 18 žen a 2 muži. Cílem vycházky byla rozhledna na Fajtově kopci. Trasa byla z křižanovského nádraží, přes Kozlov, Sviny, Lhotky na rozhlednu na Fajtově kopci. Výhledy přiměřené dešti a větru. Příjemná byla návštěva restaurace s horkými nápoji pod rozhlednou. Potom jsme šli do Íčka ve V. Meziříčí, na kostelní věž a k nádraží ČD. Celkem jsme ušli 12,5 km a zdrávi se vrátili do svých domovů.

                                                                                                                      Míla Musil 

ÚTERÝ - 14. 6. 2016

PŘES TRUCBÁBU DO PETROVICE

Na dnešní vycházku si museli turisté přivstat. Odjezd byl z Havlíčkova Brodu již v 6.30 hodin. Obávala jsem se, že pojedu sama a nebo jenom s těmi skalními. K mému překvapení se nás sešlo 16 žen. Po krátkém seznámení s naší trasou v Humpolci a informaci Míly Špačkové k vycházkám na další čtvrtletí jsme se vydaly směrem k našemu cíli – mým rodným Petrovicím. Prošly jsme okrajovou částí Humpolce a pokračovaly směrem k  Želivu přes Trucbábu ( samota nedaleko Humpolce, kde se dříve těžilo stříbro a byl zde prý velmi známý zájezdní hostinec). Pokračovaly jsme  do Jiřic, vesnice vzdálená 3 km od Humpolce, zašly jsme se podívat na Jiřický dvůr ( jeden ze 6 dvorů, které patřily Želivskému klášteru),prohlédly jsme si Jiřice-800 let starou lípu, faru, kostel a pokračovaly částí mezi Jiřicemi a Petrovicemi  zvanou Lavičky. Cestu lemuje 6 rybníků kaskádovitě pod sebou. Zde jsme si odpočinuly a pokračovaly do Petrovic, abychom si prohlédly zvoničku, kapličku, zavzpomínala jsem a ukázala, kam jsem chodila do školy. Naše putování mým rodištěm jsme zakončily posezením v rodné chalupě. Odtud vedla cesta k autobusu, který odvezl mé drahé kolegyně do Humpolce a po krátké přestávce do Havlíčkova Brodu. Trasa byla poněkud delší než bylo v plánu, omlouvám se, ale těch 10 km snad bylo v pohodě!

 

                                                                            Jana Píšová

4.-11.6.2016  
KRKONOŠE - JÁNSKÉ LÁZNĚ - Penzion Horský Dvůr
 

STŘEDA - 8. 6. 2016

VLKOVSKEM NA PELESTROV

Ve středu 8.6. máme zase sraz v H.B.u kostela a vyrážíme přes park, kolem stadionu, Vlkovskem a u Zádušního rybníka se dáme doprava směr Knyk. Bylo krásné slunečné ráno, sluníčko nám vydrželo celý den. Z Knyku jsme se vydali dál přes Rozňák a odtud po MTZ k Pelestrovské hospůdce. V krásném prostředí po malém občerstvení jsme už dál pokračovali kolem Dráťáku, vodárny a přes léčebnu do města. I když bylo krásné počasí, sešlo se nás jenom 8, ale na vině byl týdenní pobyt našich turistů v Krkonoších. Vycházka byla krásná, ušli jsme 15 km.              

Milena Beránková

ÚTERÝ-7. 6. 2016

DOBRONÍN-KAMENNÁ

Za krásného slunného počasí se na nádraží sešlo 27 turistů a jeden pes. Cestou jsme do svého středu vzali ještě dva turisty a v Dobroníně na nádraží na nás čekala Květa z Polné. 30 turistů si vyslechlo od Marušky krátké seznámení s tratí. V. Dosoudilová nám připravila malé pohoštění (měla narozeniny). Na cestu jsme vyšli kolem louky Budínky, minuli jsme kříž na památku po válce Rudými gardami ubitých13 německých obyvatel. V lese jsme posvačili a cestou mezi poli jsme došli na nádraží v Kamenné. Část turistů odjela opožděným vlakem od Jihlavy domů, zdravé jádro splnilo program a odjelo v plánovaném čase domů. Krásnou vycházku vedli Dontovi.

Ema Dočkalová

SOBOTA – 4. 6. 2016

ŽDÍRECKÝ OKRUH

V 7,12 hod odjíždí skupina šesti turistických sirotků do Ždírce nad Doubravou,zde se přidává další turistka z Havlíčkovy Borové.Po nezbytné registraci  vyrážíme na trasu dlouhou 10 km. Průměrnou rychlostí 5,6 km zas hodinu,získáváme nezanedbatelný náskok před ostatními,takže se dokonce můžeme zastavit u divokých prasátek. Cestou potkáváme různé kytičky a bylinky,ale v tom fofru nevím ,jestli jejich názvy jsou správné.Prosím laskavé PT čtenáře o případnou opravu. U informační cedule ve Štiřím Dole,nás silná vůně čerstvě upečených koláčů,zavedla do občerstvovací stanice. Zde bylo na místě spořádáno 15 famózních ,dvojctihodných koláčů a nepočítaně jich bylo zakoupeno na doma.Fotografii již zmíněných koláčů,nemůžeme zveřejnit na webu,pro nebezpečí poškození Vašich monitorů a případně poškození Vašeho chrupu.Potom v pohodě docházíme do cíle,ale nevím jak se to stalo,že i když jsme vyrazili na desítku ,tak tachometr ukázal 14 km.Samozřejmě jsme se ještě zastavili ve Ždírecké cukrárně,takže káva ,zákusky a pivo přišlo vhod.Ve 13,14 odjíždíme spokojení domů.                                                                             

Zdeněk Kohout

STŘEDA - 1. 6. 2016

ZE ŠLAPANOVA

Sešli jsme se v žst Havlíčkův Brod v počtu 20 turistů. Po příjezdu do Šlapanova se k nám přidali šlapanovští a přibyslavští turisté tak že jsme pokračovali v počtu 26 turistů. Prošli jsme Šlapanov a vystoupili na vrchol, kde jsme se pokochali výhledy na Šlapanov, Vysokou a Vysočinu. Naše první zastávka byla u rybníka Vežničák, odtud jsme šli dál po modré tur.  značce a lehce jsme míjeli Lutrián. Dále kolem Kábenešovi kapličky  a smírčího kamene jsme prošli celou Věžnici. V  Horní Věžnici jsme přešli na zelenou tur.  značku a pokračovali k rybníku Kukle. Zde nás přivítalo živé  „Jaro - Léto", každý se mu podepsal na záda, pěkně vybranou barevnou fixou  a za podpis  byli všichni odměněni větrovým bonbónkem. Potom jsme ještě prošli kolem Borského mlýna a Borského rybníka a kolem Židovského hřbitova do Polné. Zde si každý podle své chutě dal „zmrzlinku, kávičku, pivečko či něco dobrého k snědku“. Podle vrchního fotografa a měřiče trasy Zdeňka Kohouta jsme našlapali 11,5 km. Když jsme si prohlédli, každý jak chtěl, Polnou, odjeli jsme autobusem do Havl. Brodu. Děkujeme všem účastníkům vycházky. 

                                                                        Fanda a Ája Simunovi

ÚTERÝ - 31. 5. 2016

VOLICHOV – ŘEDKOVSKÝ RYBNÍK – BABICE – OKROUHLICE

Na zastávce autobusu v obci Volichov nás vystoupilo 40 turistů. Seznámili jsme se začleněním této obce pod Obecní úřad v Krásné Hoře a dále o současné situaci v obci, ve které v současné době žije trvale pouze 12 lidí ve 4 usedlostech (gruntech). Z autobusové zastávky jsme pokračovali po zelené turistické značce k pomníku Mistra Jana Husa z roku 1919, kde jsme se na chvíli zastavili. Dále jsme pokračovali po asfaltové cestě směrem k obci Broumova Lhota. Při zastávce na odbočce této cesty směrem k Ředkovskému rybníku jsme se dozvěděli, že v uvedené obci proběhlo v nedávné době natáčení filmu „Signál“ a že někteří obyvatelé této obce se zúčastnili tohoto natáčení jako komparsisté. Následně jsme došli k Ředkovskému rybníku, kde byla krátká zastávka na občerstvení. Zde se od nás odpojilo 5 turistek, které využili pozvání paní Věry Trtíkové na její chatu u tohoto rybníka. Potom jsme pokračovali po zelené značce lesem a vyšli jsme na silnici vedoucí do obce Babice. Při projití obce Babice jsme se dozvěděli o historii této obce a také o velké živelné pohromě, která tuto obec postihla v roce 1714, kdy tuto obec téměř zničila velká povodňová vlna. Následně jsme přešli po lávce řeku Sázavu a po další lávce Lučický potok (na Okrouhlici též zvaný Cindelka). Po 12´30 hod. jsme došli na nádraží v Okrouhlici a odtud ve 12´56 odjeli vlakem do Havl. Brodu. Počasí nám celkem přálo po celou cestu, pouze při čekání na vlak v Okrouhlici a po vystoupení v Havlíčkově Brodě krátce pršelo.

Jaroslav Pešek

SOBOTA – 28. 5. 2016

ROZHLEDNA NA ZUBERSKÉM KOPCI

28. 5. 2016 vyjeli brodští turisté v 7 hod. 12 vlakem do Hlinska, přibrali přibyslavskou posilu a v počtu 20 kusů se dali polními a lesními cestami po červené značce. Míjeli Lomové rybníky a zatopený lom, pozůstatky těžby žuly. Dále směřovali na Srní, kde mnohé šokoval pán, který zakazoval fotografování koz a požadoval za tuto činnost tučný bakšiš. Z této vísky pochodovali přes Petrkov a Velkou Kamenici k Zadnímu rybníku, posvačili, přešli Trhovou Kamenici a vystoupali na Zuberský kopec. Po zdolání 184 schodů na rozhlednu se pokochali rozhledem, i když trochu zamženým, seběhli zpět do Trhové Kamenice a občerstvili se v hospodě. Odtud je autobus odvezl kolem půl jedné do Hlinska a v 13 hod. vláček do Havl. Brodu. Ušli za pěkného počasí cca 15 km.

Věra a Václav Dymáčkovi

STŘEDA - 25. 5. 2016

CESTIČKAMI VLÁDI ŠKVAŘILA LOUKOU, LESEM PODLE POTOKŮ ZE ŠTOKŮ DO ŠTOKŮ

Vycházka“Cestičkami Vládi Škvařila“byla tentokrát naplánována opravdu jen jako okruh štockými lesy. Už při nástupu do autobusu ve Svatém Kříži mne potěšil velký počet turistů (26), hlavně tedy turistek, ale velmi mne potěšila účast mého kamaráda Františka Kadlece ze Žďáru nad Sázavou. Počasí je na vycházku akorát. Zataženo, ale neprší. Po nezbytném osvěžení a zakousnutí něčeho dobrého od našich oslavenkyň a oslavenců jsme se vydali na cestu, kterou jsme pojali nejen jako vycházku, ale i jako úklid cest a lesa od odpadků. Mysleli jsme si, že snad připravené pytle nebudeme potřebovat, ale velice jsme se zmýlili. Divili jsme se, co všechno lidé v lese a podél silnic zahodí. Děvčata pilně sbírala a nosiči Vašek, František a Zdeněk poponášeli pytle. Cestou jsme se zastavili u kdysi nejvyššího smrku ve štockých lesích, ale dnes je z něho jenom torzo. Vzpomínali jsme, na Vláďu Škvařila, který nás k ještě zdravému smrku vodil. Poblíž smrku zasadila Jaruška Štěpánková živou kytičku. Ještě jednou se omlouvám za tu strmou zkratku ke smrku, ale museli bychom to obcházet, tím by byla vycházka poněkud delší, nestihli bychom autobus. Cestou jsme vyslechli několik kulturních vložek, nejhezčí přednesl František Kadlec a to báseň od Vítězslava Nezvala „Na břehu řeky Svratky“, zpaměti v 94 letech, úžasné! To bylo u Petrovického mlýna, následoval poslední kopeček a potom už pohodová cesta do Štoků, s malou zastávkou na místním hřbitově, s kytičkou kopretin a svíčkou, u hrobu naší bývalé turistky Emy Medové. Turisté ukáznění, pro mne to byla pohoda, díky všem.

Zdeněk Kohout

ÚTERÝ 24. 5. 2016

PŘES TURKŮV KOPEC

Sešlo se nás na nádraží celkem 17. Dvě turistky zvolily vlastní trasu z Dolíku do Havlíčkova Brodu, ostatní pokračovali vláčkem až do Radňova. Na zastávce oslavenkyně (3 Jany a Vlaďka) nás zásobily dobrůtkami na celou cestu. Svačiny jsme tentokrát vezli domů. Vyšlápli jsme do kopečka nad Dobrohostov. Pochmurná obloha nás připravila o výhledy. Přes bývalé zemědělské stavby se napojujeme na žlutou TZ a pokračujeme na Turkův kopec. Opouštíme značku a přes vrchol (599 m) směřujeme do Chválkova (škoda zachmuřené oblohy – výhledy odtud bývají krásné, dnes vidíme pouze okolní vesnice, ještě vyšší Máselný kopec se ukrývá v mlze). Pokračujeme do údolí  Úsobského potoka, podél něj jdeme přes Sv. Annu až zpět na zastávku. Našlapali jsme cca 8 km. Přes předpověď intenzivních bouřek jsme nezmokli.

                                                                         Ludmila Kocmanová

STŘEDA – 18. 5. 2016

ZA VODNÍ ENERGIÍ DO HAMRŮ N. S. - EURORANDO

Po dojezdu vlakem do Hamrů nad Sázavou oslavenkyně Zuzka nás pohostila a my jsme opětovali srdečným blahopřáním. Pak jsme se vydali po červené turistické značce kolem „Mamuta“ do Šlakhamru – Brdíčkova mlýna. Vyslechli jsme skvělý výklad o historii mlýna, o výrobě železa. Prohlédli jsme si celou budovu. Viděli jsme chod vodního kola, hamru, výstavu výroby železa v této oblasti, a také jak se bydlelo. Každému doporučuji návštěvu tohoto mlýna. Získali jsme razítko do záznamníků. 19 turistů se vrátilo na vlakovou zastávku do Hamrů. Ostatní posvačili z vlastních zásob. Pokračovali jsme kolem lomu a tábořiště „Lenoch“ s totemem, až do Šlakhamrů , na „Konec světa“, na Peperek (675m), někteří turisté vyběhli se podívat na Čertův Kámen. Dále po žluté značce, z které jsme odbočili travnatou cestou do Najdku a do Hamrů nad Sáz. na vlakovou zastávku. Odjeli jsme ve 14.34 hod. do Havlíčkova Brodu. Pochodu a návštěvy mlýna se zúčastnili turisté i z jiných odborů, celkem bylo 43 účastníků, našlapali jsme 10,4 km.

                                                                                                                        Jarka Kohoutová

ÚTERÝ – 17. 5. 2016

Z HAMRŮ PŘES ŠTĚNICI

Od vlakové zastávky Hamry nad Sázavou odešla skupina turistů po červené TZ a po chvíli pokračovala po žluté značce k lomu Štěnice. Dvě turistky se hned na začátku odpojily směr Žďár nad Sázavou. K lomu nás tedy došlo 21 a po prohlídce, svačině a focení jsme šli po modré značce Sázavského okruhu k hájovně a ke smírčímu kameni. Vyslechli jsme zkrácenou pověst a pokračovali až do Sázavy a na sázavské nádraží. Vlak ve 12,37 hodin jsme v pohodě stihli a ušli jsme 6 km. Počasí bylo proměnlivé, ale dešťová přeháňka přišla až v době, když jsme byli pod střechou na nástupišti. Výlet se líbil.

Věra Grodlová a Alena Hladká 

SOBOTA – 14. 5. 2016

AUTOBUSOVÝ VÝLET - MALOSKALSKO, FRÝDŠTEJN A KOPANINA

Ráno nasedáme do autobusu a odjíždíme za deště, ale ten nás vůbec neohrozí a tudíž nám ani nevadí s připomínkou, zdali máme sluneční brýle víme, že bude hezké a slunečné počasí. S malou zastávkou během cesty dojíždíme do startu našeho výletu a to do Malé Skály na řece Jizeře mezi Turnovem a Železným Brodem. Po vystoupení všichni společně jdeme do začátku trasy, kdy se poté rozdělíme na delší a kratší trasu. Z Malé Skály jdeme do táhlého kopce na vyhlídku Českých bratří a dále přes Kalich-modlitebnu na okraj obce Besedice. Odtud pokračujeme na vrchol Sokol, kde se nachází vyhlídka Na Suché Skály. Dále přes Panovo pole jdeme opět na další vyhlídky a to postupně na Hořakovu, Husnikovu a Kinského. Poté se už vydáváme do cíle kratší trasy a to zpět do místa startu. Zde si dopřejeme hezkého odpočinku na občerstvení v místím restauraci a návštěvu místního infocentra. Dále naše cesta směřovala na druhou část trasy, kdy jsme nejdříve pokračovali podél řeky, kterou jsme poté po místní lávce přešli a vydali se na vyhlídku Pantheon. Odtud náš další výlet pokračoval na zříceninu hradu Vranov (Pantheon), kde následovala místní prohlídka a dále na zříceninu hradu Frýdštejn. Z Frýdštejna jdeme stále do kopce a to na rozhlednu Kopanina, odkud jsou krásné a daleké výhledy, kdy jsme viděli Ještěd, Ralsko, Bezděz, Vrátenskou horu, Trosky, Černou Studnici atd. Z rozhledny, kdy jsme si nejdříve museli půjčit a poté vrátit klíče jsme se vydali do cíle našeho výletu a to  přes PP Maloskalsko zpět do Malé Skály odkud už jsme se vydali zpět k domovu. Společně jsme si užili krásný a pohodový autobusový výlet, kdy ke všemu se přidalo slunečné počasí a nachodili jsme cca 18 km.   

Ladislav Rasocha

STŘEDA – 11. 5. 2016

ZA KVETOUCÍ MĚSÍČNICÍ

Za kvetoucí měsíčnicí vyšlo ze Štoků v 8.30 do lesa směrem na Hanesův mlýn a dále k Vysokému kameni 25 turistů. Nejprve jsme uviděli kvetoucí kyčelník. Už jsme se obávali, že měsíčnici v květu ani neuvidíme, ale naštěstí jich u cesty několik vykvetlo. Krásný zážitek, kdy je v plném květu a provoněný celý les, jsme si museli nechat ujít. To bude asi tak za týden, my jsme přišli moc brzy. Štocké lesy jsou obrovské, protkané sítí cest. Trochu jsme se odchýlili od stanovené trasy a našlapali jsme 16 km, víc než bylo v plánu. Všichni došli a odjížděli ve 12.45 hod. do H. Brodu. Někteří stihli před odjezdem i tu hospůdku.

                                                      Božena Blažková a Milena Beránková

ÚTERÝ - 10. 5. 2016

NÁVŠTĚVA BIOPLYNOVÉ STANICE

Naší vycházce přálo krásné slunečné počasí. Do Okrouhlice nás jela většina vlakem z Havlíčkova Brodu, někteří přistoupili v Perknově a zbývající účastníci této vycházky na nás čekali na nádraží v Okrouhlici. Na společnou vycházku nás vyrazilo celkem 49. Nejprve jsme prošli okrajovou částí Okrouhlice po cestě kolem budovy Mateřské školy a kolem pozemku, na kterém má být vystavěna nová Základní škola. Poté jsme vystoupili na nový most přes řeku Sázavu, za kterým jsme sestoupili na starou silnici vedoucí kolem pozemku bývalého špýcharu, Základní školy, brusírny společnosti Glass Rubs (bývalá prodejna „Bílá labuť“) a kolem objektu bývalé škrobárny po cestě do objektu bioplynové stanice a živočišné výroby ve Vadíně. Uvedené objekty jsou majetkem společnosti AGRO Posázaví, a.s. se sídlem v Okrouhlici. Výše uvedenými objekty nás provázel p. Ing. Pokorný, místopředseda představenstva společnosti AGRO Posázaví, a.s.. Nejprve jsme si prohlédli technologická zařízení bioplynové stanice a následně objekty živočišné výroby. Pan Ing. Pokorný se nám velice ochotně věnoval po celou dobu prohlídky a poskytl nám vysoce odborný výklad k oběma navštíveným objektům a stejně tak vysoce kvalifikovaně odpověděl na veškeré dotazy. Návštěva a prohlídka uvedených objektů se protáhla cca o 20 minut a z časových důvodů již jsme nepokračovali na původně plánované trase obcí Vadín a po části „Naučné stezky Mistra Jana Zrzavého“ do Okrouhlice, ale po okresní silnici jsme se vrátili do Okrouhlice, někteří účastníci této vycházky pokračovali z této silnice do „Údolí lásky“ a následně přistoupili do vlaku v žst. Perknov. Účastníci vycházky obdrželi v Okrouhlici řadu zajímavých a možná i nepříliš známých  informací o významných objektech v obci, jako např. o staré elektrárně, starém ocelovém mostě, staré škole, bývalém špýcharu, škrobárně apod.

Jaroslav Pešek  

NEDĚLE - 8. 5. 2016

PO STOPÁCH JOSEFA TOUFARA

Sešlo se nás na nádraží 10. V okrouhlici přistoupila ještě Jana s Davidem, takže za náš KČT se hvězdicového pochodu zúčastnilo celkem 12 turistů. Vystoupili jsme v Sázavce a vydali se zkratkou (v současné době již velmi málo používanou, zarostlou) do Ovesné Lhoty. Největší stoupání jsme měli na začátku cesty. Již před vesnicí se nám začaly otevírat nádherné výhledy. Za Ovesnou Lhotou pokračujeme pěknou polní cestou směrem na Kynice, odbočujeme do lesa a procházíme pod Borovinou na silnici k Číhošti. Po ní dojdeme do vesnice, prohlédneme si kostel a po nezbytném občerstvení pokračujeme ke středu ČR. Zde se rozdělujeme na dvě skupiny. Jedna pokračuje po tradiční modré do Leštiny (celkem cca 13 km).  Druhá se vydává přes Prosíčka, Nezdín a Pavlov do Vilémovic (celkem cca 18 km).

                                                                       Ludmila Kocmanová

SOBOTA – 7. 5. 2016

NAUČNÁ STEZKA BŘEZINA

Na nádraží se nás sešlo sedm. Vlak měl trochu zpoždění, ale na konec se rozjel na Humpolec. V Petrkově přistoupil Zdeněk K. a tak nás bylo osm. Po příjezdu do Humpolce jsme vyrazili na náměstí, cestou byla zastávka  v informacích a po koupení turistických vizitek a orazítkování do deníků, jsme došli na náměstí a napojili se na Naučnou stezku Březina, která vedla parkem k rybníku, kde jsme odbočili k židovskému hřbitovu a kolem skal Čertovka a Adélka přes kamenné moře k hradu Orlík. Po zakoupení vstupenek  proběhla prohlídka hradu  a výstup na rozhlednu, z které byly překrásné výhledy po okolní krajině. Po nezbytné svačině a společném vyfocení, jsme si šli prohlédnout štůly, kde se ve středověku dolovalo stříbro. Potom naše cesta pokračovala dolů opět k rybníku a kolem něj na náměstí do restaurace, kde proběhlo nezbytné občerstvení. Po nabrání sil, byl odchod na nádraží a odjezd zpět do Havlíčkova Brodu. Celkem jsme našlapali 11 km.

Mirek Friedl

STŘEDA - 4. 5. 2016

Z TRHOVÉ KAMENICE DO BÍLKU

V 6 hod. 25 min. se vydala trojice brodských turistů autobusem do Trhové Kamenice. Ve Ždírci je doplnila silná posila z Přibyslavi. 7 statečných vyrazilo i za nepříznivého počasí s dobrou náladou na Zuberský kopec (650 m) a odtud po žluté značce na Moštěnici. Cestou míjeli pěkné roubenky. V Moštěnici opustili turistickou značku a pokračovali po polních a lesních stezkách na Vestec, nejvyšší horu Železných hor (668 m). Z vrcholu sestoupili do Horního Vestce, prohlédli si památný strom a v Dolním Vestci posvačili. Navzdory ubrečenému počasí se občas odkrývaly pěkné výhledy. Trasa směřovala dále přes pastviny do Sloupna, Štěpánova, Hařilovy Lhotky a Bílku. Zde všichni nasedli v 11 hod. 27 min. do vlaku a odjeli do Havl. Brodu. Ušli cca 15 km. Pro velký úspěch výlet někdy zopakujeme, doufáme, že za lepšího počasí, i když někteří optimisté tvrdili, že bylo vlastně hezky a nehrozila nám klíšťata, úžeh a úpal.

Věra a Václav Dymáčkovi

ÚTERÝ - 3. 5. 2016

OD LIDLU K PENNY

V 10,00 hodin odchod od Lidlu v počtu 37 účastníků, kolem internátu integrované školy směr Vršovice, kolem rybníku Cihlář, zahrádkářskou kolonií k Penny. Počasí přálo. Déšť se nekonal, takže nás nabíjela příroda probouzejícího se jara s mnoha květy a svěží zelení. Trasa 7 km.

 

Miluše Vidnerová

SOBOTA – 30. 4. 2016

SLET ČARODĚJNIC

Letělo se  tradičně z Brodu na Pelestrov a zpět. Na Pelestrově se nás u oblíbeného opékání špekáčků sešlo celkem 73 turistů. Nechyběly ani dobré zákusky a moky od několika oslavenců a k dobré náladě již tradičně přispěli naši muzikanti se svými harmonikami, při kterých jsme si všichni hezky a s chutí zazpívali. Počasí bylo krásné a po několika předcházejících chladných a větrných dnech jsme si ho pěkně užívali.

Lenka Žáková

ČTVRTEK – 28. 4. 2016

AUTOBUSOVÝ VÝLET DO JADERNÉ ELEKTRÁRNY, NA MOHELENSKOU STEP A ROZHLEDNU BABYLON – AKCE EURORANDO

Vyjeli jsme autobusem v 7 hodin ráno za krásného jasného počasí směr Jihlava -  Dukovany. V Jihlavě jsme přibrali dva turisty z KČT Bedřichov a dojeli k Jaderné elektrárně, kde se nás ochotně ujali a rozdělili jsme se na dvě skupiny. V přednáškovém sále nám pustili filmy o blackoutu, o jaderné energii a poutavým výkladem jsme se seznámili s činností jaderné elektrárny na modelech jednotlivých částí elektrárny.  Na Informačním centru v elektrárně jsme získali razítka do Záznamníků. Dle zdatnosti jsme vytvořili dvě skupiny a to část pro krátkou trasu a pro dlouhou trasu. Všichni jsme po zelené značce šli ke zřícenině Rabštejn, dále po červené zn. k vodní nádrži Mohelno, která slouží k akumulaci vody pro jadernou elektrárnu. Udělali jsme společný obrázek a  červená turistická značka nás vedla k Mohelenskému mlýnu s turbínou, který vyrábí elektřinu. Ve mlýně je Ústav biologie obratlovců v Brně,  expozice galerie Čertův ocas. Došli k naučné stezce Mohelenské hadcové stepi., kterou jsme přešli, pokochali krásnou krajinou 5 údolí, a přejeli a někteří přešli do Mohelna do restaurace U Staňků. Zde nás rychle a skvěle obsloužili a my se přesunuli k rozhledně Babylon nad Kramolínem. Po  prohlídce okolí z rozhledny jsme odjeli domů do Havlíčkova Brodu. Navštívili jsme tři místa v akci Eurorando, v hospůdce jsme potvrdili razítkem přítomnost na akci. Při jízdě domů už mraky nám sem tam poslaly pár kapiček deště. Děkuji všem za  bezvadné chování při přesunech po trasách a  Lence Žákové za vytvoření Pamětních listů na akci Eurorando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Jarka Kohoutová

STŘEDA - 27. 4. 2016

Z ROZSOCHATCE

Na vlakovém nádraží se  postupně schází 18 turistů. Počasí nám nepřeje, ale i přes mírný deštík a sem tam nějakou sněhovou vločku  vystoupíme na zastávce Rozsochatec a  po ZTZ pokračujeme do osady Údolí. Dále naše trasa vede  přes Dolní Krupou, Chrast a Břevnici, zpět do Havlíčkova Brodu. Přes chladnější počasí, které nám turistům vůbec nevadí, jsme si udělali příjemnou procházku dlouhou 12 km.

Petrová Dana a Kubátová Alena

ÚTERÝ - 26. 4. 2016

ZE ZBOŽÍ KOLEM MLÝNŮ

Na dnešní vycházku jsme jeli autobusem až v 11. 15 hodin do Zboží, protože dříve autobus nejede. Na začátku naší trasy bylo pohoštění od 2 turistek. Poté jsme šli neznačenými cestami přes osadu “ Obec” k Hauptmannově lípě, kde nás Mirka seznámila s historií Kunemile. Z Kunemile se pokračovalo k  Vlčkovu mlýnu, potom k Bradáčovu a na konci naší vycházky byl Bártův mlýn, který je už v  Josefodole. Dnes se nás sešlo 27 turistů a v nohách máme 8 km.

Mirka Mutlová a Majka Sedláková

SOBOTA - 23. 4. 2016

8. ročník CHOTĚBOŘSKÉHO PUTOVÁNÍ

Podmračené sobotní ráno a meteorologická předpověď slibovala déšť Přesto se přihlásilo na startu pochodu „Chotěbořského putování“celkem 123 turistů. Největší účast  byla tradičně na dětské pohádkové trase,  87 dětí s doprovodem. Na ostatních pěších a cyklistických trasách se zúčastnilo 36 turistů. Část turistů vystoupila v Rozsochatci a došli do Chotěboře na start a zároveň do cíle pochodu, v Asijské restauraci v Chotěboři, kde měli všichni turisté možnost  se občerstvit dobrým jídlem  Velké poděkování patří organizátorovi pochodu Vítu Duškovi, Městu Chotěboř, které pochod zaštítilo a podpořilo a všem ostatním 9 pořadatelům, kteří obětovali volný čas.

Jarka Kohoutová

STŘEDA – 20. 4. 2016

AUTOBUSOVÝ VÝLET KRAJEM DOUDLEBŮ PO ŘECE MALŠI – PŘÍRODNÍM PARKEM SOBĚNOVSKÁ VRCHOVINA

Naší první zastávkou bylo město Kaplice – zde informační centrum a občerstvení. Poté jsme se vydali romantickým údolím řeky Malše. V poslední třetině jsme překročili dvě prameniště, přešli skalku jištěnou třemi řetězy a vystoupali na zříceninu hradu Pořešín – chráněnou kulturní památku. Po občerstvení z vlastních zásob a návštěvě skalní vyhlídky na zříceninu a malebné údolí, kterým jsme přišli, jsme sestoupili k historickému mostu přes Malši. Odtud jsme pokračovali, nyní již po pravém břehu řeky, směrem k obci Malče a po zelené TZ jsme se vydali směrem na Besednici. Vlevo se nám objevila rozhledna Slabošovka, odkud byl krásný rozhled na vzdálené vrcholky pohraničních Novohradských hor a Šumavy, Blanského lesa a zdejší Soběnovské vrchoviny. Naši vycházku jsme ukončili v pohostinství U Martínků v Besednici. V půl čtvrté jsme vyjeli k domovu. Zastavili jsme v Římově, kde jsme si prohlédli část křížové cesty, která je svojí délkou, počtem, tvarem, rozmístěním a výzdobou 25 kaplí a bran přesnou kopií křížové cesty v Jeruzalémě.  Po celý den nám přálo krásné počasí, ušli jsme celkem 14 km.  V půl sedmé jsme všichni v pořádku dojeli do Brodu.

Míla Špačková a Blanka Vyhnalíková

 

ÚTERÝ – 19. 4. 2016

PŘES PODĚBABY

Dnešní vycházku jsem poprvé vedla sama. Za krásného slunného rána se u Billy sešlo 34 turistů a v 9 hodin jsme všichni vyrazili na vycházku s názvem „Přes Poděbaby.“  Trasa vedla k Domovu důchodců a dále cestou necestou k Hornímu Papšíkovu, odkud vede silnička k Veselici. Tam jsme se zastavili u rozcestníku, pochutnali si na slaném štrůdlu od oslavenkyně Marcely a pokračovali přes kopec do Poděbab. Prošli jsme vesnicí a směřovali do Občin, míjeli jsme hezké, upravené domky a pak už cyklostezkou směrem do Brodu. Někteří se ještě zastavili na „Zahradě“, aby se pokochali květinami a potom  jsme se rozešli do svých domovů. Ušli jsme asi 8 km, počasí nám celou dobu přálo, jenom nám chyběl fotograf. Za účast všem děkuje

Jana Adamová

SOBOTA - 16. 4. 2016

NA VÝHLEDNU

13 kilometrů dlouhé vycházky se zúčastnilo 17 turistů. Vlakem jsme dojeli do Ždírce nad Doubravou. Odtud jsme šli cyklostezkou k vyhlídce na starém vodojemu. Pokračovali jsme přes Kohoutov, Benátky a Krucemburk k rybníku Řeka – zde svačina. Dále jsme šli přes Staré Ransko zpět do Ždírce. Mimo pěknou krajinu jsme viděli i kvetoucí sasanky, blatouchy a orseje. Vycházku vedl

Pavel Kuta

SOBOTA - 16. 4. 2016

OBLASTÍ KLIDU TŘEBÍČSKO

V počtu pěti členů se scházíme na vl. nádraží a odjíždíme na pochod do Třebíče. Po zaregistrování se vydáváme na trasu dlouhou 16 km. Z místa startu se vydáváme za slunečného počasí po ZTZ na novou rozhlednu Na Kostelíčku ze které si užíváme hezkých rozhledů. Dále cesta pokračuje na další část pochodu a to rozhlednu na Pekelném kopci. Zde jsou opět nezapomenutelné krásné výhledy a po okolní prohlídce se z vlastních zásob občerstvíme a pokračujeme přes Slavice do cíle pochodu zpět do Třebíče.  Celkem se zúčastnilo 8 členů našeho odboru, se kterými jsme se během pochodu potkali.

                                                                                                                      Ladislav Rasocha

STŘEDA – 13. 4. 2016

K BOROVSKÉMU KOSTELÍKU

Naše vycházka začínala na zastávce ve Stříbrných Horách. Za vesnicí naše kroky směřovaly jarní přírodou k Samotínu a dále na Macourov. Sluníčko hřálo, a proto přišla velice vhod cesta lesem, která nás dovedla do Údolí slunce. Blížilo se poledne, tak byl vhodný čas na odpočinek a občerstvení. Pokračovali jsme návštěvou lomu v Železných Horkách a zastavili se u špýcharu. Za vsí nás už provázel pohled na Havlíčkovu Borovou s kostelíkem. V kostele nás pan Nevole seznámil s historií kostela. Vystoupali jsme na věž, odkud byl nádherný pohled do krajiny. Příjemně unaveni jsme navštívili místní hospůdku. Trasa měla 13 km. 18 spokojených turistů odjelo autobusem do Havlíčkova Brodu.

                                                                                                        Marie a Bohumír Špačkovi

ÚTERÝ - 12. 4. 2016

OD "POUTNÍKA"

 

Kamarádi, tak Vás vítám,

už v tom zase pěkně lítám.

Vyšlápneme k Termesivům,

podlehneme jara divům.

Duškův kopec, Haderburg,

do kopečka z kopečka,

vrátíme se pěkně domů

do našeho Brodečka.

                                                                                                          Jarka Bredová

 

Na dnešní vycházku se vydalo 41 turistů. Cesta kolem Sázavy, loukou do Termesiv, na Duškův kopec a zpět do Brodu byla pohodová. I počasí nám přálo. Našlapali jsme 7 km. Vycházku připravila a vedla J. Bredová,

zapsala Marie Hurychová

SOBOTA – 9. 4. 2016

K PAMÁTNÍKU SVATÉ ZDISLAVY

Ráno podmračené, chvílemi přeháňky. Přesto 12 turistů našlo odvahu vydat se na vycházku. Jedeme do Ořechova. Za mírného deště se vydáváme na pochod. Obdivujeme krásné rybníky. Jak se jen všechny jmenují? Tvržský rybník, Zmotánek,  Chlostůvek, Malý a Velký Chlostov,v lese ukrytý Osovec, Křížovník, Loučský rybník, Nový rybník a řada menších.  Podejdeme trať a míříme do Křižanova. Na náměstí si prohlédneme nový památník svaté Zdislavy, která se v Křižanově narodila. Zbývá nám  čas i na občerstvení, a protože se naskytla možnost stihnout dřívější vlak, vycházku zkracujeme a po silnici jdeme na nádraží. Sluníčko nám celou cestu nezasvítilo, ale šlapali jsme i v horším počasí. Ušli jsme 11 km.

                                                                    Ludmila Kocmanová

STŘEDA - 6. 4. 2016

Z RADOSTÍNA NA ROZŇÁK

Z Radostína jsme vyšli polní cestou k Volskému vrchu a lemem lesa na okraj Zbožice. Lesní cesta nás zavedla ke  třem rybníkům. Na břehu jednoho z nich jsme ve společnosti hastrmana posvačili. Po krátkém odpočinku jsme vyšlápli kopec Trčolec, ohlédli se na Zbožici a namířili si to k samotě Karlov. V místním rybníku nás upoutalo množství žab. Z Karlova lesní silničkou opět ke Zbožici a po nezbytném obejmutí starého dubu u Knyku nastal poslední úsek na zastávku Rozňák. Odtud byla vidět stejná vesnice, má rodná Zbožice, kterou jsme obešli kolem dokola. Na naše vycházkové konto si připíšeme 12 km ujitých  za pěkného počasí a dobré nálady v počtu  15 turistů.

                                                                                                                            Marta Novotná

ÚTERÝ – 5. 4. 2016

NA ROZHLEDNU ROSIČKA

52 turistů přijelo vlakem do Sázavy u Žďáru. Za slunečného počasí jsme se vydali přes Sázavu, kolem Huťského Dvora a vesničkou Kopaniny. Pomalu jsme se přibližovali k rozhledně. Většina si nenechala ujít krásné výhledy a na rozhlednu vystoupala. Následoval odpočinek a občerstvení, po kterém jsme pokračovali do obce Rosička. Čekal nás tam otevřený stánek s dobrou kávou a točeným pivem. Náves byla vyzdobena velikonočními kraslicemi. Bylo z nich vytvořeno i bludiště, kterým jsme s úspěchem prošli. Byl horký den, padaly teplotní rekordy. Měli jsme dostatek času k vlaku do Sázavy. Ušli jsme 9 km. Všichni byli spokojeni.                                                                                   

                                                                                                        Marie a Bohumír Špačkovi

SOBOTA - 2. 4. 2016

KARLOVA CESTIČKA NA ŘÍZEK DO VESELÍČKA

Na cestu se nás, asi v 8:30 ráno, vydalo od nádraží ve Žďáru nad Sáz. 41 pochodníků. Naše cesta, sice za trochu mrazivého rána, ale s modrou oblohou nad hlavou, vedla chatovou osadou Grejdy, pokračovali jsme polní cestou k Hornímu a Dolnímu Honzovskému rybníku a potom už lesní cestou až k silnici Jámy - Žďár nad Sáz.,kterou jsme přešli a přes kopec vysoký 650 m, ze kterého byl docela hezký výhled na krajinu. Pak už to šlo rychle a ve Veselíčku v hospodě jsme byli coby dup. Následuje už léty prověřená tradice, pivo, řízek se salátem a dál, co kdo chtěl. Většina potom prchá na vlak ve 13:17 hod., vytrvalci jedou dalším vlakem. Za hojnou účast a ukázněný pochod děkuje

Zdeněk Kohout

STŘEDA – 30. 3. 2016

CESTOU NECESTOU

Do Světlé n/Sáz. nás přijelo 28 turistů. Po seznámení s trasou, jsme prošli Světlou n/Sáz. Na konci Lánecké ulice se odbočilo do polí, kde byla první zastávka u 120 let staré lípy a Vlčkova mlýna. Potom jsme pokračovali do lesa zvaný “Lány “, tam u vodní nádrže Kristiánka byla druhá zastávka a zároveň občerstvení z vlastních zdrojů. Odtamtud se šlo přes obec Ovesná Lhota na vlakovou zastávku Sázavka. Tato trasa měřila 11 km, počasí nám přálo, hlavně že nepršelo jako minule.

                                                                                                   Majka Sedláková, Jana Píšová

ÚTERÝ – 29. 3. 2016

NA BLEDULE

V 10.11 hod. jsme odjeli vlakem do Ždírce nad Doubravou. 4 turistky se vydaly samostatně na kratší okruh. Ostatních 45 turistů šlo kolem Pobočenského rybníku do Ranských lesů za bledulemi. Byly v plném květu, celá bílá pole kolem potůčků a na vlhkých místech. Potěcha pro oči, foťáky jen cvakaly. Viděli jsme i rozkvetlý lýkovec a kolem cesty devětsil. V polovině cesty byla zastávka na občerstvení. Část turistů odešla zpět na vlak a ostatní pokračovali lesním okruhem. Počasí bylo slunečné s čerstvým jarním větrem. Po malém občerstvení v cukrárně jsme odjeli spokojeni do Havlíčkova Brodu. Zkrácená trasa měla 7km, delší 9km.

                                                                                         Zdena Bergerová a Marie Špačková

 

STŘEDA - 23. 3. 2016

DO ŠLAPANOVA

Za pochmurného rána přijelo do Štoků 21 turistů. Odtud jsme se vydali po MTZ směr Šlapanov. Cesta vedla převážně lesem. Tady byla taky zastávka na pohoštění. Já společně s Jar. Brouskovou jsme slavily narozeniny. Cesta byla místy blátivá, prošli jsme vesničkou Kamenná, pokračovali jsme asi 2 Km po silnici. Další zastávka na svačinku byla na krásném mostku Lutrián. A odtud už jenom 3 Km do Šlapanova na vlak. Ten je v 11.40 odvezl domů. A my tři jsme ještě hodinu čekali na autobus do Štoků. Počasí se vydařilo, myslím, že se vycházka líbila.              

Milena Beránková

ÚTERÝ – 22. 3. 2016

ZE STVOŘIDEL

V úterý jsme se probudili do pošmourného rána, pršelo ale když už byl čas jít na vycházku, tak se počasí ustálilo. K mému překvapení se na vlakovém nádraží sešlo 44 turistů. Odjíždíme lokálkou do Stvořidel. Cestou ještě přistoupili tři děvčata v Okrouhlici a tak už nás bylo 47. Naplnili jsme vagonek úplně celý. Vystupujeme ve Stvořidlech, jdeme po TZ směrem  k nemocnici HAJ a dále k pomníku pana Foglara, kde na nás čekají další tři naši kolegové z Ledče. Tak se to zakulatilo na 50 turistů. Odcházíme k Ledči nad Sázavou. Tam nám Martička Kubínová zajistila prohlídku židovské Synagogy i s výkladem. Po občerstvení odjíždíme k domovu zase jedním naplněným vagonkem, ale ve Vilémovicích přistupuje další parta turistů z Hlinska a paní průvodčí šílí. Jsme tam jako sardinky, ale dobře to dopadlo. dojeli jsme v pořádku domů. Trasa 7 km.  

 Míla Špačková, Marta Kubínová 

SOBOTA - 19. 3. 2016

ZAHÁJENÍ JARNÍ TURISTICKÉ SEZONY KČT VYSOČINA NA ČEŘÍNKU

Poměrně časný odjezd vlaku možná někoho odradil, ale Ti kteří se vydali, rozhodně nelitovali. Dnes se totiž na Čeřínku zahajovala jarní turistická sezona KČT Vysočina. Pořadatelé připravili rozmanitý plán turistických tras a každý si tak zvolil podle své chuti a možností. Před chatou probíhala nezbytná prezence, vydávaly se Pamětní listy, prodávaly turistické známky a nálepky a další turistické předměty. Mimo to nechali pořadatelé ještě vyrobit odznaky a několik razítek, které nám budou dnešní akci na Čeřínku připomínat. Po slavnostním zahájení, kterého se zúčastnil i emeritní předseda KČT Jan Havelka a navázání stuhy na symbolický klíč byla další již 25. sezona na Vysočině zahájená. Po celý den hrála turistům k poslechu ale i tanci skupina s názvem „Ahoj“ a výborné zázemí bylo i v turistické chatě. Teplé jídlo a pití, prostě co hrdlo ráčilo….Turistů prý bylo okolo šestiset (když jsme odcházeli na vlak, tak ještě nebylo vše uzavřeno) a broďáků přibližně kolem 50. V tom mumraji se to opravdu nedalo sčítnout.☺

Lenka Žáková

STŘEDA – 16. 3. 2016

PELESTROVSKÝMI LESY

V 10.35 hod. odjezd autobusem z dopravního terminálu, postupně přistupovali další turisté, ve Veselém Žďáru ještě Majka Kubová, celkem  nás do Lučice přijelo 30. Nejprve jsme se vydali k Pilskému rybníku (místními nazýván Bártův), chvíli vedla naše cesta  podle Lučického potoka, prošli jsme částí obce zvané Slouhovka, došli nazpět do Lučice a  po silnici  stoupali asi 2 km k osadě Chlum. Díky docela dobré viditelnosti jsme měli výhledy na Lučici, okolní lesy, byla vidět i Lipnice. Za Chlumem jsme vešli do Pelestrovských lesů a po místy blátivé cestě dorazili až k Pelestrovské hospůdce. Tam jsme  měli možnost se občerstvit, většina  si pochutnala na výborné dršťkové polévce. Odtud některé turistky vyrazily do Perknova na MHD, většina se vrátila do Havlíčkova Brodu cestou kolem rybníka Drátovec. Počasí bylo už předjarní, nezmokli jsme, v dobré náladě jsme ušli asi 10 km.

 

                                                                                 Vlaďka Doležalová a Jana Adamová

ÚTERÝ – 15. 3. 2016

GALERIE VE SVĚTLÉ

Úterní vycházka zaměřená hlavně na návštěvu malé galerie směřovala do Světlé nad Sázavou. Počasí spíš než blížící se jaro připomínalo zimu. V noci už začalo sněžit, ale Brod ani Světlá zapadlé sněhem nebyly. Jenom Lipnice byla jakoby usazená do sněhové peřiny. K panu Douchovi jsme došli pomalým krokem za půl hodiny. V minigalerii pan Doucha vystavuje umělecky zpracované výrobky z břidlice, kterou získává z těžby u nás v Česku, ale i nákupem z Polska a Ameriky. Každá břidlice má jiné zabarvení a to pan Doucha využívá při výrobě váz, svícnů, hodin a obrazů. Některé výrobky turisty nadchly tak, že si udělali radost zakoupením nějaké drobnosti. Po prohlídce dílny i galerie se 39 turistů pomalu vydalo k vlaku. Někteří navštívili židovský hřbitov a někteří i cukrárnu. Počasí se během dopoledne vylepšilo a dokonce i vysvitlo sluníčko.

Mirka Kubátová

SOBOTA - 12. 3. 2016

Z BÍLKU

Celá dnešní vycházka se nesla v duchu říkanky, kterou jsem účastníky vycházky přivítal.

 

Za malou chvilku odejdeme z Bílku,

přes silnici, lesem, batohy si nesem.

Žlutá značka vede dále přímo k Veselé skále,

od skály pak vánicí k branišovské  střelnici.

Cestou dál, a to je daný, projdeme i Podmoklany.

V kopci, skoro na konec, projdeme i Studenec.

Ve Ždírci už bude živo, dá si každý co mu libo.

 

Po absolvování více jak desetikilometrové trasy bylo všech 31 pěšáků už ve 12 hodin zpět na havlíčkobrodském nádraží.

 

          Jiří Moliš

STŘEDA – 9. 3. 2016

Z DLOUHÉ VSI DO PŘIBYSLAVI 

„Bylo nás pět“ a čekaly jsme na rozcestí na posily od Brodu. 6, 7, 8, 9… do 22 jsme napočítali. Lesní cesta připomínala gotický chrám v té čerstvě zachumelené krajině. Mlha nám dovolovala hlášky jako – tamhle bylo v neděli vidět Lipnici, tamhle vlevo Dlouhou Ves, ale sluníčko přece jen mlhu pomalu zvedalo a nebe promodrávalo.  V Kněžské cedule u statku připomíná původní název Pfaffendorf, u Šachotína se nikdo přes zasněženou oranici za muflony v ohradě nepustil. Možná příště.  V Dolní Jablonné první spěchající parta opouští skupinu, ale připravuje se tím o zážitek z návštěvy nové kaple, o níž nám s nakažlivým nadšením vyprávěl pan Horský. Ještě jednou se dělíme před „Asuánem“ na silnici a cestu a na to závěrečné pivko jsme už jen dva.

Věra Melicharová a Milena Košetická

ÚTERÝ – 8. 3. 2016

VLKOVSKEM

Dnes jsme se probudili do krásného zimního dne. Drobně sněžilo a napadlo asi 5 cm sněhu. I když nebylo nejlepší počasí, padal sníh, přesto se nás sešlo 25 turistů. Vyšli jsme od VÚB po Chotěbořské ulici ke koupališti. Tam byla povinná zastávka na pohoštění. Fanda Simuna oslavil narozeniny. Po občerstvení vyrážíme okolo rybníku Cihlář dále do Vlkovska. Po značce jdeme do lesa a dále směrem ke Knyku. Před Knykem jsme se otočili zase zpátky k domovu, kolem samot u Jůzlu a dále po silničce domů. Cestou nás doprovázela krásná zimní krajina. Ušli jsme asi 7 km.

Míla Špačková

SOBOTA - 5. 3. 2016

Z KVĚTNOVA

Tentokráte jsme zvolili vycházku z Květnova (590 m.n.m.) přes Okrouhličku. Výhledy byly trochu zamlžené a my pokračovali z Okrouhličky do Kochánova. V Kochánově jsme se pokochali krásnými barevně strakatými koníky mustangy. Pokračovali jsme po žluté turistické značce trochu blátivou cestou přes Turkův kopec, došli na pevnou cestu mezi poli. Z cesty jsme přece trochu rozeznávali na horizontu obec Suchou, kopec Vysoká a zamlžený pohled na Havlíčkův Brod. Před námi na kopci byl rozložený Radňov, vpravo Květinov a pod námi Dobrohostov. Došli jsme do Dobrohostova, část party se rozhodla jít do Lípy na vlak, ostatní sešli k vlakové zastávce Radňov. Odtud jsme odjeli vláčkem „Humpolačkou“, v Lípě přibrali zbylou část party a dojeli do Havlíčkova Brodu. Ti co skončili v Radňově našlapali 9 km, ostatní co došli do Lípy 12 km. Zúčastnilo se 37 turistů.

                                                                                                         Jarka a Zdeněk Kohoutovi

STŘEDA - 2. 3. 2016

PŘES MOZEROV DO LIPNICE NAD SÁZAVOU

Na dnešní vycházku jsme vyjeli v 8.30 autobusem do Věže. Po vystoupení z autobusu, přivítání a informaci o následující cestě jsme se občerstvili, popřáli Zdeně k narozeninám a 26 turistů se vydalo po ŽTZ vstříc  cíli. Počasí přálo, nepršelo, nechumelilo, nebyl vítr, ale kolem nás bílo, jen  sluníčko chybělo k dokonalé viditelnosti. V pohodě jsme došli do Mozerova, prohlédli jsme si stavení č.1, kde v r.1806 měl přespat Napoleon Bonaparte a pokračovali jsme dál k oboře, abychom u lip a křížku udělali společné foto. Další zastávka byla u Wolkerova pomníku a odtud jsme pokračovali kolem  vesnice Loskoty do Lipnice nad Sázavou. Měli jsme dost času na občerstvení, bohužel žádná „hospoda“ otevřená nebyla, tak jsme využili čas k odjezdu autobusu ve 12.30 hod. prohlídkou okolí hradu a vyšlapali jsme nahoru na vyhlídku. Výhledy do okolí z vyhlídky hradu i během cesty byly i s výkladem-díky Láďo Rasocho! Po 10 km cestě jsme se  ve výše uvedený čas vydali do Havlíčkova Brodu.

                                                                                                                         Jana Píšová

ÚTERÝ – 1. 3. 2016

NA RYBY K NIKLŮM

V úterý se už všichni těšíme na rybičky k Niklům. Ráno se ale probudíme do zimní plískanice. Padá sníh s deštěm, přesto se sejde 22 turistů, kteří se chtějí projít na čerstvém vzduchu. Usoudili jsme ale, že není až tak pěkné počasí a tak je změna vycházky. Vyšli jsme od VČE po Humpolecké ulici do podchodu, dále pokračujeme Čechovkou kolem bývalých kasáren k přehradě, ale u samot odbočíme přes koleje hned do hospůdky k Niklům. Tam už na nás čeká pár turistek. Pan Nikl už nás obsluhuje a kuchařky už smaží rybičky. Po dobrém obědě odcházíme k domovu. I v tom špatném počasí jsme si udělali hezký den. Ušli jsme asi jen 3 km. Celkem nás bylo 35 turistů.          

Míla Špačková

SOBOTA - 27. 2. 2016

PŘES KRÁSNOU VYHLÍDKU

Vycházka začala v Humpolci na nádraží ČD, odtud jsme zamířili nahoru pod dálnici. Po dost nebezpečném přeběhnutí silnice na Pelhřimov, nás již čekalo klidné projití obce Vystrkov. Pod vesnicí jsme dostali občerstvení od Emy Dočkalové a pokračovali do Komorovic. Zde u místní kapličky jsme se vyfotografovali a po modré turistické značce pokračovali dále směrem na samotu Lipovky a Krásnou vyhlídku. V lese jsme si dali krátkou pauzu na svačinu, a teď již míříme do Humpolce. Ve městě skupina 34 turistů se rozdělila a každý zamířil do nějaké hospůdky. Našlapalo se 11 km a všichni se nakonec sešli na nádraží ČD odkud nás vláček odvezl domů.

                                                                                                          Draha a Jan Peterhansovi

STŘEDA – 24. 2. 2016

Z MICHALOVIC

Z Michalovic jsme vyšli zkratkou k silnici do Lípy. Ještě u autobusové zastávky jsme si všimli nového pomníčku postaveného na památku padlých Rumunů ve 2.světové válce, s nápisem v rumunštině. Také jsme si ukázali rodný dům generála Kutlvašra, známého z osvobozování Prahy. U dalšího rumunského památníku jsme se zastavili v Michalovských lesích, které jsme procházeli. Ten je v lese už mnoho let. Přešli jsme trať a pokračovali po cestě do Petrkova. Tam jsme se vyfotografovali před Reynkovým statkem a ještě si prohlédli nový pomníček Mistra Jana Husa a padlých občanů Petrkova v 1. světové válce. Ten byl odhalen v roce 2015. Pak už jsme šli přes Dolík do Havlíčkova Brodu. Do Čechovky ušlo 30 turistů  9 km. Ráno byla krajina bílá, jako pocukrovaná, cestou nás zastihla i chumelenice, ale v HB už nebylo po sněhu ani památky. Užili jsme si hezký den. 

Božena Blažková

ÚTERÝ – 23. 2. 2016

Z POHLEDU

V 9.45 hod. jsme vlakem vyrazili do Pohledu, kde byl začátek dnešní vycházky. V Pohledu na nádraží jsme nejprve poblahopřáli Majce a Heleně k narozeninám a pochutnali si na vynikajícím pohoštění, které si pro nás oslavenkyně přichystaly. Potom jsme se vydali po ŽTZ, u samoty U Dušků z ní odbočili a pokračovali po neznačené cestě k Zálesí. Tam jsme se napojili na ČTZ a po ní přes Termesivy došli ve 12 hodin až do Havlíčkova Brodu. Vycházky se zúčastnilo 27 turistů. V mírném, ale vytrvalém dešti, jsme našlapali asi 7 km. Vycházku jsem vedla s Janou Adamovou.

                                                                                               Vlaďka Doležalová

PÁTEK-NEDĚLE - 19. - 21. 2. 2016

4. ROČNÍK AMATÉRSKÉHO TURISTICKÉHO FILMOVÉHO FESTIVALU VE ZLÍNĚ

Ve dnech 19. -21. 2. 2016 se konal 4. ročník Festivalu turistických amatérských filmů a fotografií ve Zlíně. Celorepublikovou akci pořádaly Klub českých turistů (KČT) oblast Valašsko-Chřiby a KČT Vizovice. Vysočina se účastní pravidelně a aktivně od prvního ročníku a zástupkyně KČT Havlíčkův Brod letos odjely na Moravu již potřetí. Havlíčkobrodský odbor se představil a prezentoval dvěma pracemi, které byly obě oceněny a celkem dobře hodnoceny. První měla název „Šumava 2015“ a druhá „2. ročník filmového festivalu ve Zlíně“. Všechny přihlášené prezentace (letos jich bylo 20) získávají rok od roku větší kvalitu, ale pořád je co zlepšovat a tak byl součástí festivalu i odborný seminář, který probíhal v sobotu dopoledne v přednáškovém sále Baťova institutu. Hlavní program spojený s promítáním proběhl v sobotu od 14 hodin v prostorách zlínského Velkého kina. Doplněním a zpestřením festivalu byla páteční beseda s cyklisty Lucií a Michalem Jonovými a sobotní beseda s fotografem a cestovatelem Richardem Jaroňkem.  Na neděli pořadatelé připravili autobusový výlet do Jasenné, Velkých Karlovic a na Soláň, odkud jsou za příznivých podmínek nádherné výhledy. My jsme vzhledem k rozmarům únorového počasí, bohužel žádné výhledy neměli, ale náladu to nikomu nezkazilo. Prohlédli jsme si místní zvoničku, muzeum, typické valašské roubenky, v restauraci Čarták ochutnali výbornou valašskou kyselicu a spokojeni jsme se v odpoledních hodinách vraceli zpět do Zlína, odkud už nás čekala cesta domů na Vysočinu do Jihlavy a Havlíčkova Brodu.

Lenka Žáková

SOBOTA – 20. 2.2 016

PŘES FIBICHOVU MYSLIVNU

Ráno se scházíme na nádraží a jasné nebe nad námi nasvědčuje tomu, že bude hezký den alespoň během naší vycházky a to se také potvrdilo. Kolik nás odjíždí vlakem, nevíme, ale postupně se doplňujeme v Perknově, Okrouhlici a ve Světlé n. Sáz. Po výstupu v Chřenovicích nás bylo celkem 27 a vydali jsme se na danou trasu, která byla ohledně hezkého počasí upravena a tedy také o něco prodloužena.  Z Chřenovic jsme šli cestou a lesem do osady Štičí a dále po silnici bez provozu do obce Zahájí.  Odtud jsme pokračovali lesní cestou a přírodou na rozcestí k myslivně Zahájí, odkud jsme se dále vydali do obce Nová Ves u Dolních Kralovic a dále až k našemu prvnímu cíli a to tedy k Fibichově myslivně kam jsme téměř kopírovali MTZ. Zde byla i odpočinková přestávka na občerstvení. Po občerstvení jsme šli lesní cestou a po silnici, kdy jsme došli na okraj obce Kounice a přes obec Milošovice, kde jsme opustili trasu po silnici a dále polní a lesní cestou se dostali do chatové oblasti u řeky Sázavy v obci Horka nad Sázavou. Odtud už to nebylo daleko do centra obce Horka, kde jsme si prohlédli místní zámek, který je přístupný, ale jenom zvenčí a došli do cíle naší trasy na vl. zastávku. Během celé trasy, kdy se otevřela ponoramata do okolí byly krásné výhledy a určitě byli všichni spokojeni s dalekými rozhledy a množstvím zážitků a bylo jedno, že trasa byla o něco delší ohledně toho počasí.  Celkem jsme ušli 16 km. 

Ladislav Rasocha

STŘEDA – 17. 2. 2016

VEPŘOVÉ HODY V NOVÉ VSI

Na vepřové hody do Nové Vsi přišla větší část turistů od vlaku z Pohledi. Šli jemně zasněženou krajinou. Ostatní přijeli autobusem nebo auty. Sál byl plně obsazen 80 turisty z Havlíčkova Brodu a 14 turisty z Humpolce. Po dobrém obědě dle vlastního výběru nám zahráli harmonikáři, s nimiž jsme si s chutí zazpívali. S blížící se čtrnáctou hodinou začali turisté odcházet k vlaku nebo k autobusu. Ti, kteří jeli vlakem, našlapali 10 km.

                                                                                                    Marie a Bohumír Špačkovi

ÚTERÝ - 16. 2. 2016

KOLEM PEJCHALOVA MLÝNA

Na vycházku kolem Pejchalova mlýna se sešlo na nádraží 43 turistů, abychom se vydali vlakem do Radňova a odtud po žluté turistické značce do Věže. Nálada ve vlaku i po vystoupení na zastávce výborná, po krátké informaci týkající se trasy jsme se vydali na cestu. Prošli jsme kolem mlýna a zastavili se u nového domku Pejchalových, kde má majitel zajímavé a vtipné informace, pokračovali jsme dále s několika zastávkami až do Koječína a po nově značené cestě do Věže, kde jsme měli domluvenou prohlídku domova pro psychicky nemocné. Velmi mile jsme byli přijati ředitelem zařízení panem ing. Fričem, který nás provedl, ukázal revitalizovanou zahradu, opravenou kapli s funkčními varhany a seznámil nás s historii zařízení. Prohlídka se nám líbila a ve 13.30 hod. jsme odjeli autobusem do Havlíčkova Brodu. Počasí přálo a za sebou máme 8 km chůze. 

Jana Píšová

SOBOTA - 13. 2. 2016

PŘES SKŘIVÁNČÍ VRCH

Za pošmourného rána odjíždí devatenáct turistů našeho klubu a jeden vzácný host až z turistického klubu Lokomotiva Kolín pan Dlouhý, autobusem do Květnova. Po příjezdu na místo se k nám přidávají další naše dvě turistky, takže počet je doplněn na 22. Po malém občerstvení od Honzy Peterhanse, který slaví půlkulaté výročí narození a kterému za náš klub poblahopřála Míla Špačková, vyrážíme na trasu. Půjdeme pěti vesnicemi: Květnov, Čistá, Vysoká, Mírovka a Herlify do Havlíčkova Brodu. Cestou kolem několika samot si všimneme poněkud v mlze ukrytého kopce Vysoká, posvačíme, schroupneme jablko, povíme si pověst o rytíři, který šlechtil jabloně a proč se ještě dnes na původním místě jeho tvrze říká „U Stříbrného sloupu“. Pomalu dírami v mracích začíná prokukovat sluníčko, a tak pohled na Skřivánčí vrch se z mlhavého změnil na žluto-zelený. Procházíme Mírovkou a kolem ohrady s různou zvěří, pokračujeme po silnici k Herlifům. Zde po uzoučké pěšině se vnoříme do PP Šlapanky, kde má být něco jako lužní les a je tady i studánka, ale voda vytékající z pod vesnice Herlify už díky různým odpadům, není pitná. Husím pochodem projdeme k řece Šlapance a po jejím břehu opravenou cestou dojdeme do Havlíčkova Brodu. Průměrná rychlost i se zastávkou na svačinu byla 3,7 km a celková délka trasy až k polednímu stolu s obědem byla 12 km. Všem účastníkům děkuje

                                                                                                                            Zdeněk Kohout

STŘEDA – 10. 2. 2016

ŠTOCKÝMI LESY

Na vycházku lesem ve Štokách se sešlo 21 odvážných turistů. Ráno pršelo a vypadalo to, že budeme moknout celý den. K naší radosti však déšť brzy ustal a chvílemi na nás vykouklo i sluníčko. Vyšli jsme ze Štoků směrem k Hanesovu mlýnu, pak trochu do kopečka na silnici do Smrčné. Z té jsme uhnuli doleva a přešli po novém mostě přes dálnici. U samoty Zaječí jsme se napojili na ZTZ a pokračovali až na Vysoký Kámen. Tady jsme se trochu občerstvili a vraceli se zpět po MTZ do Štoků, pod dálnicí jsme prošli tunelem. Nachodili jsme 13 km. Většina turistů stihla autobus ve 12 hodin zpět do HB, někteří však ještě zašli na něco dobrého do hospůdky. Díky počasí a díky dobré náladě se vycházka vydařila.    

 Božena Blažková

ÚTERÝ - 9. 2. 2016

HLINECKÁ ZÁKOUTÍ

Na dnešní den připadl konec masopustu. Brodští turisté se v hojném počtu vydali do Hlinska. Od nádraží jsme se vydali směrem k domovu seniorů Drachtinka. Zde jsme potkali vracející se dětské masky z dopoledního dětského masopustu.  Pokračovali jsme přes víceúčelové hřiště, někteří si vyzkoušeli cvičební stroje.  Dále jsme šli kolem základních škol, zde jsme opět potkali dětské masky, prošli jsme podchodem pod Adámkovou třídou a Družstevní a Jiráskovou ulicí jsme došli až k Chrudimce.  Pokračovali jsme podél řeky až k mostu v centru města. Zde jsme se rozešli, převážná většina spěchala na vlak, ostatní se rozhodli zůstat na oslavu konce masopustu. Kdo vydržel až do konce, nelitoval.  Kdo nevydržel, může se podívat na krátké video na idnes, Pardubický kraj. Bylo nás 48, našlapali jsme asi 6 km.

                                                                                              Ludmila Kocmanová

SOBOTA - 6. 2. 2016

22. MEMORIÁL LADISLAVA DYMÁČKA

Dnešní den byl jako malovaný, sluníčko už se usmívalo od rána. Cílem turistů byl pochod v Sobíňově. Někteří se vydali pěšky z Havlíčkova Brodu, ostatní vyjeli vláčkem směrem Sobíňov. Postupně vysedali v Rozsochatci, Chotěboři, Bílku, Sobíňově. Největší parta vystoupila v Bílku, část turistů šla s Láďou Rasochou přes Havřilovou Lhotku do Sobíňova, ostatní vyšli po červené turistické značce přes Sopoty do cíle v hospůdce „U Štefana“ v Sobíňově, kde byl start a cíl pochodu. Zde se všichni zaregistrovali a dostali krásný Pamětní list. Poté si každý objednal občerstvení - skvělé jídlo, nechybělo pivečko a kávička. Poté spokojení postupně opouštěli hospůdku a spěchali k železniční zastávce, aby odjeli domů. Děkujeme organizátorům obce Sobíňov za perfektní přípravu.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

STŘEDA – 3. 2. 2016

Z HESOVA DO ŠLAPANOVA

Na zastávce v Přibyslavi vystoupilo  32 turistů z Havlíčkova Brodu. Všechny jsem přivítala a seznámila s trasou, která vedla přes Hesov na Uhry – stálé stoupání, ale od Uher (539 m n. m.) byly překrásné výhledy (Peperek, Rosička, Strážky, …). Ve Dvorku jsme se po modré značce dostali polní cestou do Dlouhé Vsi. Odtud jsme mírným stoupáním a cestou plnou bláta došli do obce Kněžská. Nyní jsme pokračovali po silničce do Šlapanova, kde bylo krátké občerstvení v hospůdce a ve 12,54 jsme společně odjížděli vlakem do Havlíčkova Brodu. Ušli jsme 10 km. Vycházka se vydařila, trochu bláta nám nevadilo a všichni se těšíme na další putování.

Věra Grodlová

ÚTERÝ - 2. 2. 2016

PŘES KRÁLOVSKÝ VRŠEK

Toto úterý jsme se vydali do Jihlavy. Vyšli jsme ze stanice Jihlava – město směrem na Staré Hory. Po pěkné nové cyklostezce jsme došli až do Starých hor, přešli jsme na druhý břeh a vraceli se přes nákupní centra zpět. Neodolali jsme pozdravu jara a řada nás nakoupila krásné petrklíče v OBI. Odtud jsme vystoupali na Královský vršek a po krátké zastávce u hraničního kamene zamířili na nádraží. Bylo nás celkem 21 a našlapali jsme 7 km.

Ludmila Kocmanová

SOBOTA - 30. 1. 2016

MASOPUST V HAMRECH

Tuto sobotu jsme se rozhodli navštívit tradiční masopustní obchůzku, tentokrát jsme vyrazili do Hamrů. Celkem se nás sešlo 32. Za teplého a slunečného počasí vyrážíme z Hlinska po MTZ do Hamrů. Zde si dáváme sraz pro návrat do Hlinska a pak se vydáváme hledat masopustní průvod. Na obchůzce strávíme různě dlouhý čas, někteří využijí občerstvení „U hasičů“. Po skupinkách odcházíme do Hlinska. Někteří jdou po původně plánované zelené, převážná část se vrací stejnou cestou. Poslední odchozí sledují přípravy pro porážení kobyly a následující veselici.

                                             Ludmila Kocmanová

STŘEDA – 27. 1. 2016

PP RASUVEŇ 

V počtu 16 turistů jsme se sešli na nádraží a odjeli vlakem směr Sklené nad Oslavou, kdy během cesty k nám v Přibyslavi přistoupili další dvě naše turistky a doplnili nás do celkového počtu 18 účastníků. Ze Skleného jsme se vydali za hezkého a na tuto dobu i teplého počasí s dalekými výhledy na plánovanou trasu. Šli jsme po ŽTZ, kdy jsme se zastavili u Těšíkova mlýna na krátkou okolní prohlídku. Odtud už jsme pokračovali do obce Bory, kde jsme si dopřáli odpočinku s občerstvením na trase. Poté jsme prošli krásnou přírodní krajinou Rasuveň a kolem vrchu Bukovec jsme došli na most přes zamrzlou řeku Oslavu. Dále už naše cesta vedla směr obce Krásněves a Kněževes. Odtud už jsme pokračovali po zpevněné cestě do cíle naší trasy a to do Ostrova nad Oslavou, kde zbylo ještě dosti času na občerstvení v místní restauraci a poté se vydali na vl. zastávku. Zde jsme se všichni shodli, že vycházka se nám všem líbila a byli jsme všichni spokojeni a to, že i  místy v lesních úsecích byl zbytek zledovatělého sněhu.  Počet účastníků 18 a celkem ušlých 17 km. 

Ladislav Rasocha

ÚTERÝ– 26. 1. 2016

PŘES KALVÁRII

V sobotu sněžení, kouzelný zimní den a stačily dva dny oteplení a mírného deště a vše bylo jinak. Snad jen příjemné teploty a slunečno a jistě touha po pohybové aktivitě v kolektivu přátel turistiky neodradily 38 turistů od vycházky. Opatrnou chůzí jsme se vydali od místa srazu na Plovárenské ulici směrem na Žižkov a po lávce přes obchvat došli na Kalvárii, kde ještě do konce 70. let 20.st. stávala kaplička, která ukončovala Křížovou cestu vedoucí od kostela Nejsvětější Trojice. Obešli jsme část areálu školy, která byla původně postavená jako Kamenické učiliště, nyní je součástí Hotelové školy a Obchodní akademie, a polní cestou  (teda více po poli)  plnou nebezpečných zmrazků došli k zahrádkářské kolonii nad Vršovicemi. Odtud se některé turistky  vydaly přes Vršovice na zpáteční cestu. Ostatní jsme pokračovali do Občin a z Občin po cyklostezce vedoucí  k silnici na Břevnici a od ní opět více po poli než po ledovaté polní cestě  kolem samot U Myslivců a U Venců a kolem střelnice dorazili ve zdraví opět na Kalvárii. Děkuji všem za ukázněnost a opatrnou chůzi. 7 km jsme zdolali za 2,5 hodiny.

Vlaďka Doležalová

SOBOTA – 23. 1. 2016

NA GULÁŠEK DO KNYKU

V sobotu 23.1. byla naplánovaná vycházka " Na gulášek do Knyku ". Vyšli jsme od VÚB nejkratší cestou do Knyku. Jdeme Vlkovskem, docela hustě padal sníh. Nádherné zimní počasí. Na kraji lesa byla malá zastávka. Zdeněk Kohout slavil svátek a tak nás pohostil jeho vyhlášenými koláči frgály. Jako vždy jsme si moc pochutnali a děkujeme. Dále pokračujeme  cestou do hospůdky. Tam už na nás čekala paní hostinská s posilou a my si objednávali něco k pití. Potom jsme dostali slíbený gulášek. Po dobrém občerstvení Jirka Moliš vzal harmoniku a zpívalo se a veselilo až do 14. 00 hodin. Odcházíme zpět k domovu, krásnou zasněženou krajinou každý kudy chtěl. Myslím si, že byli všichni spokojeni jak s občerstvením, tak se zábavou, protože byli dotazy, kdy to zopakujeme. Bylo nás 48. Trasa asi 10km.

Míla Špačková

ČTVRTEK - 21. 1. 2016

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Ve čtvrtek 21. ledna 2016 se zasedací místnost VČE zaplnila do posledního místa. Turisté KČT Havlíčkův Brod se zde sešli v hojném počtu a pořádali Výroční členskou schůzi svého odboru. Byli jsme velmi potěšeni, že pozvání přijal starosta města Havlíčkova Brodu Jan Tecl. Schůzi zahájil a vedl Jiří Moliš, který v úvodu přivítal všechny přítomné a seznámil je s jednotlivými body programu. Poté se ujala slova předsedkyně Jaroslava Kohoutová, která ve své zprávě zhodnotila činnost odboru za uplynulý rok. Následovaly zprávy o značení, cykloturistice, hospodaření a plán jednodenních a pobytových zájezdů, které už jsou připraveny na rok 2016. Nechybělo vyhodnocení soutěže o nejvýkonnějšího turistu a cykloturistu odboru a zajímavým bodem schůze bývá i statistika účasti na pořádaných akcích. V roce 2015 KČT Havlíčkův Brod připravil pro své členy ale i širokou veřejnost 329 akcí s celkovou účastí 9508 osob. Pomyslnou tečkou za „stolovou“ turistikou bylo promítání fotografických prezentací z  loňských zájezdů do Bechyně, Drábských světniček a Krušných hor, které připravila Jaroslava Teclová.

Lenka Žáková

STŘEDA – 20. 1. 2016

PŘES BŘEVNICI

Sešli jsme se u kostela v Havl. Brodě a vydali se parkem na Žižkov. Odtud kolem střelnice jsme pokračovali dál. Minuli jsme samotu "U Venců", prošli jsme kolem Myslivců a tady odbočili po ŽTZ kousek lesíkem do Břevnice. Přešli jsme lávku a podél potoka došli k železničnímu přejezdu, kde jsme odbočili do lesa. Vyšli jsme ve Dvorcích, podívali se na stádo jelenů a odtud krásnou, zasněženou krajinou jsme scházeli do Pohledských Dvořáků. Pokračovali jsme dál až k Albertu  a tady jsme se rozešli.   Byl krásný, mrazivý den, poletoval snih. Sešlo se nás 20 turistů. Tak zase příště.      

 Beránkovi

ÚTERÝ – 19. 1. 2016

ZIMNÍ VYCHÁZKA

Dnes se pod skálou u studánky sešlo 35 turistů. Odtud jsme šli na Vysočany a tam sestoupili k řece Sázavě. Podél řeky jsme pokračovali směr Pohledští Dvořáci. Pod železničním mostem se stoupalo podél škrobárenských rybníků do Termesiv. Z Termesiv po ČTZ jsme přišli do Havl. Brodu. Trasa měřila 7 km, počasí pravé zimní, mráz a trochu sněhu.

Majka Sedláková, Jana Píšová

SOBOTA – 16. 1. 2016

Z HERÁLCE

Do Herálce přijelo vlakem 30 turistů a 4 na ně čekali. Bylo to opravdu překvapení kolik lidí se do přírody vypravilo. Z nádraží jsme zamířili nahoru k Herálci a krajem obce prošli až ke kapličce. Odtud jsme kolem lihovaru a ohrady s krásnými koňmi pokračovali cestou mezi poli nad obec Boňkov. Jemně poletoval sníh, a tak hrad Orlík a okolí bylo vidět mlhavě. Krátce jsme posvačili z vlastních zdrojů a pomalu jsme se vraceli zpět starými heráleckými alejemi okolo zámku a přes obec na nádraží. Ušli jsme asi 10 km krásně zasněženou krajinou.

Jan a Draha Peterhansovi

STŘEDA - 13. 1. 2016

KAMERA MÍRY KOTLASE

Míra Kotlas nám už po čtrnácté připravil promítání nejen od nás, ale i z Rakouska. Viděli jsme 12 staveb naší republiky zařazených do UNESCO, dále jsme měli možnost vidět myslivecké lovy zvěře na Ždánicku a kolem zámku Ždánice, když ještě byla hojnost lesní zvěře. Další ukázkou byly typy výletů na jižní Moravu, pokochali jsme se krásou Pálavy, Valtic, Lednice, Mikulova. Poslední film byl natočený KČT Havířov, který byl na zájezdu v Rakousku, a tak jsme si užívali krásy Alp, nádherné přírody a různých zajímavostí. Zúčastnilo se 32 osob.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

ÚTERÝ – 12. 1. 2016

OD KAUFLANDU K ALBERTU

Ač byly obavy z počasí – déšť, případné sněhové zmrazky – vydařilo se celých 7 km – přes Termesivy do Pohledských Dvořáků a do HB. Některé jsme se  u Bašů naobědvaly a spokojeně „odkráčely“ domů. Bylo to fajn. Účast 38 turistů.

Miluše Vidnerová

SOBOTA – 9. 1. 2016

KOLEM CHLÍSTOVSKÝCH SKAL

Od VČE v Havlíčkově Brodě vyšlo podél řeky Sázavy 25 turistů. Čtyři turisté se přidali cestou k Perknovu. Cesta vedla hezkou zimní krajinou po loukách kolem Chlístovských skal k soutoku Sázavy s Úsobským potokem. Po krátké pauze na občerstvení jsme došli Údolím ticha do Poděbab. V Poděbabech nás čekala útulná hospůdka s milou obsluhou. Po občerstvení jsme se vydali pěšky do Havlíčkova Brodu. Vycházka se líbila a měla 12 km.

                                                                                                   Marie a Bohumír Špačkovi

STŘEDA - 6. 1. 2016

POSÁZAVSKOU TRASOU

Na dnešní vycházku jsme se sešli u obchodního domu Alej za krásného zimního počasí. Po informaci týkající se trasy jsme se vydali na cestu směrem k Bille, pokračovali podél řeky Sázavy, přešli most na Humpoleckou ulici k bývalému kinu Svět a dále po levém břehu Sázavy jsme došli k podchodu pod tratí a vydali jsme se cestou k Hornímu Papšíkovu. Z H. Papšíkova  naše cesta pokračovala směrem do Veselice s krátkou přestávkou v „ Údolí lásky“ na občerstvení a po červené značce do Klanečné a dále do Okrouhlice. Na vycházku se sešlo 28 turistů,  do cíle jsme dorazili po 10 km za krásného slunečného počasí včas, abychom stihli plánovaný odjezd do Havlíčkova Brodu.

 Jana Píšová, Majka Sedláková

ÚTERÝ - 5. 1. 2016 

ZA BETLÉMY DO TŘEŠTĚ

Vlakem jsme dojeli na vlakovou zastávku do Třeště – město. Zde nás čekali manželé Pittauerovi z KČT Třešť. Velice ochotně se nás ujali, rozdělili jsme se na dvě skupiny a postupně jsme navštívili pět rodin, kde nám ochotně ukázali své rodinné betlémy. Dále jsme navštívili  betlém ve firmě Podzimek, v zámeckém hotelu u recepce jsme obdivovali velký  betlém. V muzeu betlémů je velká expozice betlémů, jsou stále obnovované a doplňované postavičkami z Dřevořezání, které se koná pravidelně každý rok v létě. Poznávali jsme státnické a známé osobnosti naší České republiky. Patří velké poděkování za  obětavost a  ochotu všech betlémářů v Třešti,  za udržování krásné tradice.Manželé Pittauerovi se s námi rozloučili s příslibem, že příští rok nás provedou dalšími domácnostmi s betlémy. Stačili jsme se občerstvit v hospůdce U Kapra a 32 spokojených turistů odjíždělo domů. Celou dobu nás provázelo příjemné počasí i sluníčko nám hřálo a vydrželo do konce naší vycházky. Po městě jsme našlapali 5 km.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

SOBOTA - 2. 1. 2016 

SLAVNOSTNÍ OHEŇ NA ČEŘÍNKU – 7. ROČNÍK

Rádi jsme využili pozvání na Slavnostní oheň na Čeřínku, jedná se o pochod hvězdicový, takže bylo na turistech, jakou trasu si zvolili. Naši turisté vyjeli vlakem v 10.07 hod., kdy vlak nás dovezl přímo bez přesedání do Kostelce u Jihlavy. Postupně na vlakových zastávkách přistupovali další turisté z okolních odborů. Vyšli jsme po zelené značce na Čeřínek, zde už plápolal oheň, takže jsme si hned opekli buřtíky či klobásky. U ohně jsme se potkali se známými turisty, popřáli si vzájemně především zdraví, mnoho turistických kilometrů a radostné setkávání na turistických cestách v roce 2016. Navštívili jsme turistickou chatu, kde v příjemném prostředí jsme se občerstvili výborným jídlem. Turisté měli možnost získat razítko a poté se rozhodovali, jakou trasu zvolí z Čeřínku. Buď do Kostelce po zelené zn., nebo po žluté zn. do Dolní Cerekve a parta vedená Láďou Rasochou si prodloužila trasu po modré značce do Dolní Cerekve. Na Čeřínek si vyšláplo celkem 50 havlíčkobrodských turistů.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

PÁTEK – 1. 1. 2016

33. ROČNÍK NOVOROČNÍHO SESTUPU DO ÚDOLÍ DOUBRAVY

Vlak nadupaný turisty vyjel z Havlíčkova Brodu do vlakové zastávky Bílek, kde byl start pochodu. Ani se nechtělo věřit, že po silvestrovské noci se vydalo tolik lidí na pochod. V Bílku jsem všechny přítomné seznámila s trasami podél řeky Doubravy a s trochou historie. Důležitou součástí pochodu byla sbírka KČT „ Novoroční čtyřlístek“, která přispívá na vytváření tras pro vozíčkáře. V České republice bylo vytvořeno do konce roku 2015 jedenáct tras. Náš klub odevzdal za roky 2012, 2013, 2014 a 2015  - 15674 Kč. Každý dle své fyzické zdatnosti si vybral trasu do údolí a po skupinkách odcházeli k řece. Cílem bylo město Chotěboř, kde měli turisté možnost se občerstvit a ohřát v hospůdce „Na Růžku“. Cestou kolem řeky mírně mrazivé počasí vytvořilo ozdobu krajiny jemně bílým povlakem a hlavně na hladině řeky Doubravy se vytvořilo kouzelné krajkoví. Velice nás potěšila hojná účast 134 turistů, kteří se vraceli domů s dobrým pocitem, že udělali něco pro své zdraví a svým příspěvkem do sbírky podpořili zdravotně postižené spoluobčany.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

Částka, kterou jsme letos na vozíčkářské stezky přispěli je 4731,-Kč. Všem, kteří přispěli patří velký dík. Lenka Žáková.