Kronika - 2018

30. 12. 2018 – neděle

Silvestr na Chrudimce

Nedělní ráno nás překvapilo bílou pokrývkou a deštěm se sněhem. Přes nepříznivé počasí se na nádraží sešlo 16 turistů. Odjeli jsme do Hlinska a pokračovali autobusem dle dohody buď do Chlumětína  nebo do Svratky. Naše parta vyšla z Pasek k prameni Chrudimky, kde jsme obdrželi Pamětní list a přispěli jsme na Novoroční čtyřlístek. U ohně jsme si opekli špekáčky, ochutnali medovinu. Poté jsme se vydali směrem Svratouch a došli do Svratky. Zde jsme se občerstvili v cukrárně, navštívili muzeum, kde byla zajímavá  vánoční výstava z dob prezidenta T. G. Masaryka. Seznámili jsme se s nejen věcmi, které se v té době používaly, ale také jsme si prohlédli  řemeslnické dílny, kupecký krám, plakáty aj.. Autobus ze Svratky do Hlinska postupně na zastávkách sbíral turisty a přeplněný nás dovezl na nádraží bohužel se zpožděním, takže jsme odjížděli dalším vlakovým spojem. Děkuji všem naším turistům, kteří se zúčastnili pochodu a  podpořili hlinecké turisty. Našlapali jsme asi 8 km. Byla to poslední vycházka v letošním roce, do nového roku 2019 přeji všem příznivcům turistiky pevné zdraví, potřebné štěstí, vzájemné porozumění a každodenní malou radost.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

28. 12. 2018 – pátek

Silvestrovské posezení v Perknově

Tak máme zase konec roku a my se scházíme jako každý rok v hospůdce v Perknově, abychom se náležitě rozloučili se starým rokem dobrým jídlem a tanečkem. Někteří se sešli u restaurace Hubert a vyšli na vycházku. Jdeme kolem hřbitova do Lázničkovy stráně, kolem rybníka Dráťák, potom úvozem k Perknovu, kde na nás čekali naši kamarádi. Cesta byla ve stráni dost blátivá z důvodu velké těžby dřeva, ale turisti zvládnou všechno. Počasí nám přálo i svítilo sluníčko, byly krásné výhledy na Lipnici a kolem dokola. Šlapalo nás 21 turistů. Na sále se už začínal nosit oběd a tak se každý nabaštil podle svého gusta. Začala hrát muzika, tančilo se, zpívalo a tak si myslím, že si každý odnesl domů zážitek na celý rok do příštího setkání. Do příštího roku přejeme hodně zdraví, štěstí pohody a lásky a ať nám to šlape alespoň jako letos. Trasa byla asi 6 km.

Míla Špačková

18. 12. 2018 – úterý

Za betlémy do České Bělé

Do České Bělé na výstavu betlémů přijelo autobusem 37 turistů. Prohlédli jsme si betlémy vyřezané ze dřeva, vytvořené z papíru, šustí nebo z perníku. Mohli jsme si koupit kalendáře, pohledy, sošky, svícny, betlémy nebo jiné drobnosti. Výstava je každý rok jiná. Obdivovali jsme i velký betlém v zahradě. Po prohlídce se 20 turistů oddělilo a počkalo v České Bělé na autobus. Ostatní se vydali na plánovanou vycházku. Cesta vedla zasněženou krajinou ke kapličce Čtrnácti svatých pomocníků a k leteckému majáku, který je technickou památkou. U lesa jsme se zastavili na občerstvení. Pokračovali jsme do Krátké Vsi, kde jsme počkali na autobus. Počasí bylo příjemné, bezvětří, ale mlhavé. Vycházka se líbila, našlapali jsme 6 km.

                                                                                                     Marie a Bohumír Špačkovi

15. 12. 2018 – sobota

Ze Šlapanova

Na nádraží se sešlo osm turistů, i když padal drobně sníh. Jeli jsme do Šlapanova a vyšli jsme směrem na Kněžskou. Pokračujeme k chatám u rybníka a k silnici. Tu přejdeme  a směrem k lesu pokračujeme cestou projetou traktorem. Na kraji lesa uděláme malou občerstvovací zastávku. Po svačince jdeme dále na Dolní Jablonnou. To už přestalo sněžit a na malou chviličku na nás juklo i sluníčko. Po silnici šlapeme k Přibyslavi. U přehrady Asuán jdeme po staré trati k nádraží. Domů se vracíme rychlíkem ve 13.45 hod. Zdolali jsme skoro 13 km. Dle ohlasu přítomných turistů se vycházka líbila, hlavně krásná zimní krajina, všechno zasněžené.

Míla Špačková

12. 12. 2018 – středa

Přes Poděšín

Začátek výletu vypadal katastroficky, ale pak byl hlavně dobrodružstvím a pohybem v krásné zimní krajině. Do Přibyslavi přijelo 5 turistů a turistek z Havlíčkova Brodu, ale odtud po delším čekání nás odjíždělo 7, a to náhradní autobusovou dopravou do Nížkova na náves. České dráhy měly poruchu mezi Sázavou a Nížkovem celý den. V Nížkově jsme si prohlédli kostel sv. Mikuláše a kostnici, ale i výstavu betlémů na faře, vše s podrobným výkladem pana faráře. Po občerstvení na autobusové zastávce (s poslechem pověsti o divožence) jsme se vydali po silničkách. Nejprve přes starý kamenný most v Nížkově, potom do Poděšína k soše Olšiaka – „Poděs“, u něho jsme se vyfotili. Kolem kaple Panny Marie se zvoničkou jsme prošli na silničku směr Nové Veselí, kterou jsme se dostali do Sirákova a opět podél kaple, tentokrát s názvem „Navštívení Panny Marie“. Za obcí jsme zahlédli rozhlednu Rosička a dokráčeli k historické hranici českého království a moravského markrabství (platila do roku 1949). Nádherným bílým tunelem lesa jsme se dostali na autobusovou zastávku. Se zpožděním nás dovezl do Žďáru nad Sázavou, vlak tam na nás počkal, ale v Sázavě jsme opět vystoupili a čekali na náhradní autobus. Po delším čekání lidé nastoupili a přeplněný dopravní prostředek nás „vysypal“ v Přibyslavi u nádraží. Odtamtud už brodští cestovatelé doputovali vlakem do svých domovů. Počasí – někdy větrné, někdy se sněžením - nám celkem přálo, takže jsme si dobrodružství užili a bylo to 8 km.

Alena a Jiří Hladkých

11. 12. 2018 – úterý

Batelovem po stopách Karla Havlíčka Borovského

Dnes jsme se vydali za poznáním části života Karla Havlíčka Borovského. Do Batelova jezdil K. H. Borovský na prázdniny ke své tetě, která zde žila na faře. Vysedával na kopečku nad Batelovem. Složil zde jednu báseň (Dumka na batelovském kopečku). S Batelovem se setkal ještě ke konci svého života při převozu do Brixenu, kdy se po cestě údajně porouchalo kolo a v Batelově bylo opraveno. Obecní úřad zde vytvořil pěknou naučnou stezku, bohužel se všemi chybami, které nerespektují značení naučných stezek podle pravidel KČT. Je to velká škoda. Sešlo se nás pouze pět (počasí vůbec nebylo vhodné pro turistiku). A protože se nám nechtělo v Jihlavě do břečky, trávíme hodinu v čekárně. Po cestě se snaží prorazit sluníčko mlhou. Vyrážíme ze železniční stanice směrem k zámeckému parku, pokračujeme krásnými alejemi až k Motorpalu. Vycházíme na hlavní silnici a zde díky nepochopenému značení uděláme první kiks, jdeme směrem k městu. Místní nás opravují a posílají správným směrem. Vracíme se zpět a dále cca 300 m po hlavní silnici na polní cestu, po ní jdeme až do lesa Mukařka. A tady opět kufrujeme, nakonec díky mobilní aplikaci se dostaneme na správnou cestu. Protože se zhoršuje počasí, vzdáváme výstup a kalvárii a k pamětní desce K. H. Borovského a sestupujeme do městečka. Stihneme občerstvení v hospůdce a spěcháme na vlak. Našlapali jsme asi 6 km.

Ludmila Kocmanová

8. 12. 2018 – sobota

Ze Sázavy

Na dnešní trasu ze Sázavy se vydalo 16 zdatných turistů. Na začátku našeho putování jsme měli možnost navštívit nově otevřenou kapli Panny Marie Karmelské v Sázavě. Nejprve nám o vzniku kaple vyprávěla paní Ledvinková a pak jsme si mohli celou kapli včetně kůru prohlédnout. Po prohlídce jsme se vyfotografovali se svými fotografiemi z dětství. Dál nás cesta vedla po cyklostezce. S malou odbočkou, kterou si navrhl Jirka Fanta, jsme se dostali až k Červenému mlýnu. Po krátkém občerstvení jsme došli do cíle cesty v Přibyslavi. Absolvovali jsme 12 km.          

                                                                                                                                                     Jiří Moliš

5. 12. 2018 – středa

Do Pelestrova

Je středa a my se scházíme u Zdravotní školy, abychom se prošli kolem Brodu. Sešlo se nás tam 10 turistů a za rohem na nás čekali další dva muži. Takže nás šlo 12 a někdo tam řekl, že měsíčků. Protože bylo nádherné počasí, tak jdeme Lázničkovou strání k vodárně, potom k Perknovu, ale před Perknovem odbočujeme vpravo a Milan Barták nás vede cestou necestou k Pelestrovské studánce. Voda teče proudem, ale byla studená, tak pokračujeme do Pelestrovské  hospůdky. Tam se odměníme dobrým obědem, pivkem nebo čajem. Odcházíme spokojeni a cestou se všude v lese těží, takže jsme to měli ztížené. Ušli jsme 11 km.

Míla Špačková

4. 12. 2018 – úterý

Mikulášské posezení

Je úterý před Mikulášskou nadílkou a tak i turisté se scházejí v hospůdce U Panských. Někteří turisté se sešli na Žižkově u restaurace a vyšli jsme si na vycházku. Ovšem než jsme vyšli, začalo dost pršet, a proto to bereme kratší cestou do hospůdky. Tam už bylo tolik lidí jako vždy, a proto se usazujeme a čekáme na oběd. Paní vrchní čeká na povel, až jí řeknu a začíná nosit na stůl. Pomalu poobědváme a čekáme, až nás navštíví naše nebeská jízda. Hurá, už jsou tady, Mikuláš, Anděl i čertíci a bylo veselo, Všichni turisté dostali malý dárek a začala hrát hudba. Zpívalo se, tančilo a někteří odešli domů. Počasí nám nepřálo, ale cestou domů už nepršelo. Pěšky nás šlo asi 14 turistů a celkem nás tam bylo asi 95 turistů. Myslím, že byli všichni spokojeni a můžeme si jenom přát, abychom se sešli všichni za rok zas. Našlapali jsme asi 4 km.

                                                                                                                                                                            Míla Špačková

1. 12. 2018 – sobota

Vánoce na Veselém Kopci

Dnes poprvé odjíždíme na vycházku opravdu skoro zimní, protože i když málo, ale napadl bílý poprašek sněhu, což si myslím, že příjemně dokreslilo celé naše putování. Vlakem v 10:16 odjíždíme do Stružince, odkud se vydáváme už celkem známou cestou přes les  k obcím Všeradov, Milesimov a brzy už vidíme chalupy skanzenu Veselý Kopec. Zaplatíme vstupné a po občerstvení zelnačkou a pivem v místní hospůdce se vydáváme na prohlídku skanzenu. V chalupách obdivujeme historické vybavení i nářadí a zároveň i řemeslné výrobky jednotlivých vystavovatelů. Cestou ochutnáme horkou medovinu nebo punč a pomalu se přesouváme k modrému domu, kde máme sraz. Ve tři čtvrtě na dvě odpoledne se vydáváme po ZTZ směrem na zastávku Vítanov. Času bylo dost a tak procházka kolem řeky Chrudimky je pohodová a klidná. Hůře dopadli ti, kteří se nechali nalákat od Zdeňka Kohouta, na poněkud delší cestu (času ještě bylo dost). Tady se ukázalo, že vydávat se na cestu, naposledy projitou před několika lety se nevyplácí. Sice jsme viděli hezké ovečky, ale také jsme narazili na drátěné oplocení a tak se cesta změnila celkem v dobrodružství. Ne, ne, vlak nám neujel, stále bylo dost času, ale všem se za prožité peripetie omlouvám. V 15:08 ojíždíme domů. Vycházky s zúčastnilo 12 turistů a našlapali jsme 9 km. Všem účastníkům děkují

                                                                                                            Jarka a Zdeněk Kohoutovi

28. 11. 2018 – středa

Z Geršteina do Compostely

Dnešní vycházka měla tak trochu zákulisní komplikace v podobě mé probíhající chřipky, tak Majka musela převzít moji roli a já jsem jen v myšlenkách prožívala vaší cestu z Rozsochatce na Gerštein, kde jsem už byla přítomná fyzicky. Cesta byla bez komplikací a všech 32 turistů dorazilo v pohodě a ve zdraví. Čekalo nás malé občerstvení a  pak ta zmíněná cesta do Compostely. Pan Votava  prošel celou  Svotojakubskou cestu   z domu až do Compostely a tímto setkáním se s námi podělil o vzpomínky, dojmy a různá poznání. Vyprávění velmi zajímavé a myslím, že každý z nás odcházel  obohacen velmi příjemným setkáním. Podrobnější informace o Svatojakubské cestě najdete na  www.gerstein.cz. 

                                                                                                      Majka Sedláková a Jana Píšová

27. 11. 2018 – úterý

Kolem Januše

Přes veškeré špatné předpovědi o počasí na dnešní den se sešlo 23 turistů a vyjeli jsme do železniční zastávky Stružinec. Vyšli jsme kopeček do obce Stružinec, prohlédli dřevěnou zvoničku, pět památných stromů - lípy,  podívali se na další památný strom jilm. Vrátili jsme  se na začátek obce a pokračovali přes Zelený les a Ruda k rybníku Januši. Cestou jsme nastříhali drobné smrkové větvičky na ozdobu  na  Mikulášské posezení. Docházíme k rozcestí se žlutou turistickou značkou, připomínáme si hájenku Ruda a dojdeme kolem chat k rybníku Januši. Zde jsme se občerstvili z vlastních zásob a obdivujeme krásnou a čistou vodu rybníka a  řezbářské výtvory chatařů. Projdeme do obce Komárov  a  odbočujeme ze žluté značky  kolem chat a chalup do lesa. Pěkná lesní cesta nás dovede k silničce  do Údav a vlevo odbočujeme k nedaleké železniční zastávce Stružinec, kam dojdeme 10 minut před odjezdem. Našlapali jsme skoro 7 km. Počasí bylo skvělé i sluníčko se snažilo na nás prokouknout přes mraky.

                                                                                                            Jarka a Zdeněk Kohoutovi

24. 11. 2018 – sobota

Ze Stříbrných Hor

V sobotu jsme se probudili do pravého podzimního mlhavého dne. Na nádraží se sešlo 7 statečných turistů. Odjeli jsme vláčkem do zastávky Stříbrné Hory. Tam nás Ema Dočkalová podarovala dobrými zákusky a oslavili jsme s ní její svátek. Miluško, přejeme moc a moc zdravíčka, štěstíčka no všechno nej nej. Dále pokračujeme po silnici do Utína, Uher, potom přes Dvorek, Dolní Jablonnou, kde jsme posvačili do Přibyslavi. Protože do odjezdu vlaku zbývalo hodně času, tak naši muži odešli ještě na pivko. Počasí bylo dobré, nic nepadalo, ale velmi mlhavé. Našlapali jsme 11 km.

Míla Špačková

21. 11. 2018 – středa

Ke studánce v Kominíku

Za klidného, ale mlhavého počasí se v železniční zastávce Sobíňov sešlo 18 turistů. Po krátkém uvítání a seznámení s historií obce jsme se vydali po naučné stezce Sobíňov směrem do Hlíny. Přestože jsme si cestou vyprávěli různé strašidelné příhody, které se v místním kraji staly, cesta rychle ubíhala. Okolo studánky a přes Javorku jsme se dostali k Pobočnému rybníku. Pak už byl jen skok do ždírecké cukrárny. Okolo patnácté hodiny jsme se vrátili zpět do HB.

Jiří Moliš

20. 11. 2018 – úterý

Na ryby k Niklům

V úterý podle plánu jsme byli zase na dobrém obědě v rybárně u Niklů. Protože nás bylo přihlášených více, rozdělili jsme se na dvě party. První šli na dobrůtky už v deset hodin a druhá parta šla na vycházku. Vyšli jsme od Stavební školy přes světelnou křižovatku, Humpoleckou ulicí směrem k přehradě. Na Dolíku se otáčíme zpět Reynkovou naučnou stezkou a přicházíme rovnou k hospůdce. První parta odchází domů a nastává střídání. Po dobrém obědě a občerstvení od Marty Novotné, která oslavila narozeniny, jsme odcházeli spokojeni domů. Cestou nám počasí ještě přálo, ale když jsme byli v hospůdce, začalo nádherně sněžit. Na vycházce bylo 25 turistů a celkem nás bylo 48. Našlapali jsme 7 km.

Míla Špačková

17. 11. 2018 – sobota

Poslední puchýř v Semilech

Každoročně se setkáváme s turisty z celé republiky na Posledním puchýři, tentokráte v Semilech. Akce začínaly už ve čtvrtek 15.11. a skončily  v neděli 18.11. My jsme autobusem vyjeli do Semil v sobotu. Po zdárném zaparkování jsme všichni došli do Kulturního centra Golf, kde byl start a cíl. Po přihlášení jsme vyšli na trasy 5 km, 10 km a 15 km. Počasí úžasné, modrá obloha a plné slunce. Byla možnost navštívit v Semilech muzeum, turistické informační centrum, Pojizerskou galerii a  dobré občerstvení. U KC Golf měli pořadatelé také připravené občerstvení, v sále KC si mohli turisté nakoupit různé turistické suvenýry. V 16 hodin jsme odjížděli s krásnými zážitky z okolní přírody domů. Zúčastnilo se 50 turistů a našlapali jsme dle různosti tras od 5 – 15 km.

Jarka Kohoutová

14. 11. 2018 – středa

Kolem Světlé nad Sázavou, exkurze v Probasu

23 turistů se sešlo na vlakovém nádraží a v 8,51hodin, bez zpoždění, přijeli do prosluněné Světlé nad Sázavou. Tady už na ně čekali vedoucí dnešní vycházky J. a L. Kučerovi. Celkem nás tedy bylo pětadvacet. Světelskými ulicemi jsme došli do Horních Bohušic a dále jsme pokračovali okolo obory daňků a jelenů a kolem  hejna perliček až k Probasu. V Probasu nás přivítal majitel pan Volšanský, který celou naší skupinu předal provoznímu mistrovi a ten nás seznámil s výrobou kartonových obalů a zároveň ochotně odpovídal na veškeré naše otázky. Po prohlídce jsme se vraceli kolem ženské věznice, údolíčkem ve kterém teče pěkný potůček a přes Světelskou vyhlídku zpět do Světlé nad Sázavou. Dnešní den byl jedním z mála, který byl ještě krásně slunečný, a my jsme si mohli užívat pestrých barev podzimu. Vycházka se vydařila a nachodili jsme 10 km.

Jarka a Láďa Kučerovi

13. 11. 2018 – úterý

Z Kamenné

Dojeli jsme vláčkem s mírným zpožděním do Kamenné. Po informacích o vycházce a trochu historie jsme poblahopřáli oslavenkyni Magdě, která nás pohostila zákusky. Vyšli jsme obcí, kolem Žižkova kopce, dále po modré značce březovou alejí. Z ní jsme odbočili po travnaté cestě podél lesa a pokračovali pěknou zpevněnou lesní cestou. Sledovali jsme, jak se příroda pomalu ukládá k zimnímu spánku, jako by chtěla všechno přikrýt závojem z mlhy. Po lesních cestách bez velkého převýšení jsme došli na silnici od Dobronína, ke kapličce Marie Virginie, kde jsme udělali společné foto. Pokračovali jsme pod silničním mostem na náměstí ve Štokách k autobusové zastávce. Sešlo se 31 turistů a našlapali jsme 7 km.

Jarka Kohoutová

10. 11. 2018 – sobota

Tišnov

Za mlhavého počasí jsme vystoupili na tišnovském nádraží a po seznámení s trasou a  vyslechnutí organizačních pokynů jsme se vydali nejprve po modré značce do Předklášteří ke klášteru Porta coeli. U krásného portálu jsme se vyfotili a 5 turistek se rozhodlo, že půjdou na prohlídku kláštera. Posilněni občerstvením od oslavenců jsme se vrátili do města, kolem Muzea města Tišnova jsme došli na náměstí s pěknou radnicí, která je ozdobena sgrafitovými obrázky z historie města, a také jsme si prohlédli mariánský sloup. Poté jsme ale už nastoupili na “Cestu hrdelního práva“, tvořenou sedmi kamennými stélami s názvy zločinů a ctností, symboly zvířat a železným kruhem. Po Brněnské ulici jsme prošli kolem Jamborova domu, pak lipovou alejí – nejstarší ve městě, stoupali jsme na kopec Klucanina ke „kapli smíření a odpuštění“, kde byly odkryty základy bývalé šibenice. Dál následovala modrá TZ na vrchol kopce (415 m) a až k rozhledně Klucanina (401 m), odpočinek s občerstvením se konal, ale rozhled nebyl v mlze žádný. Dolů a k nemocnici – dříve Kuthanovu sanatoriu nás vedla opět MTZ, Riegrovou ulicí s pěknými vilami a stromy jsme se dostali opět na náměstí. Někteří si prohlédli ještě sochu Piety u kostela sv. Václava a nakoukli dovnitř. Jiní spěchali do hospůdky, kde jsme se sešli skoro všichni. Nakonec i účastnice prohlídky kláštera, které opačným směrem dovedl Láďa Rasocha. V pořádku jsme odjeli rychlíkem směr Praha, třebíčské turistky svým směrem. Výlet se vydařil a líbil. Celkem bylo našlapáno 11 km v počtu 25 turistů.

Alena Hladká 

7. 11. 2018 – středa

Vepřové hody v Nové Vsi

31 turistů přijelo vlakem na zastávku v Pohledi. Podzimní přírodou se vydali lesní a polní cestou do Nové Vsi. Ostatní přijeli autobusem nebo auty. V sále se nás sešlo 94. Po dobrém obědě, podle vlastního výběru, jsme si zazpívali při harmonikách a kytaře. Po dobré zábavě jsme spokojeni odjeli do svých domovů.

Marie a Bohumír Špačkovi

6. 11. 2018 – úterý

Z Bartoušova

Na dnešní vycházku nás vyrazilo celkem 20 turistek, muž mezi námi nebyl ani jeden. Z Bartoušova vyrážíme kole Bartoušovského rybníka do Kněžské. Zde se odpojí 4 turistky spěchající domů. Ostatní pokračujeme polní cestou kolem dalších rybníků až do Šachotína. Dále přes vesnici a cca 1 km po silnici. Zahýbáme na známou lesní pěšinu a docházíme do Šlapanova. Větší část stíhá výlukový autobus před půl druhou, ostatní jedeme dalším autobusem za půl hodiny. Omlouvám se všem za delší vycházku, po přeměření jsme našlapali 9 km. Na závěr nám vysvitlo i sluníčko.

Ludmila Kocmanová

3. 11. 2018 – sobota

Ze Stříteže

První listopadová vycházka ze Stříteže u Jihlavy přilákala 7 turistů. Menší účast měla několik důvodů: špatné a deštivé počasí, uctívání svátku Památky zesnulých a také výluka vlakových spojů mezi Havl. Brodem a Jihlavou. Trasa vycházky v délce 11 km byla naplánovaná po neznačených cestách. Vycházka byla ochuzena o některé výhledy z důvodu mlhy a drobného deště. Naše první krátká zastávka byla u "Studánky Vysočiny 2018". Druhou zastávkou byla restaurace u dálnice. Z již tradiční "občerstvovny" jsme odešli do Stříteže. Rozloučení: Pá, pá a odjezd do domovů...        

           Bohumír Kovanda   

31. 10. 2018 – středa

Do Horní Krupé za poznáním

Ráno jsme vyjeli směr Horní Krupá za velmi pěkného počasí - byl to poslední říjnový den, ale vydařil se svou zlatavou krásou. Po dojezdu nás čekal p. David Šorm - evangelický farář.  Svým krásným přednesem nám řekl o historii vesnice a jejích aktivitách. Po té jsme přešli k ekologickému projektu - Chaloupky a Staré škole. Zde se děti učí výletně tradicím a umu našich předků. Při návštěvě Staré školy jsme se dozvěděli o jejím poslání od vzniku po současnost - její účel dnes. Dále jsme navštívili evangelický kostel, který se nachází na konci vesnice. Po prohlídce a výkladu historie jsme odcházeli směr Karlov, Knyk a Vlkovsko. Příroda úžasná, rybníky po předchozích větrech čisté a lákaly ke koupání. Až na tu teplotu. Zúčastněných turistů bylo 16, trasa 11 km. Poznali jsme kus malebné Vysočiny s krásným prožitkem.

Marie Höferová

30. 10. 2018 – úterý

Kolem Herálce

Den byl jako malovaný, ale byl silný vítr. Do Herálce přijelo 10 turistů a vydali jsme se okolo Herálce. U špejcharu jsme se kochali krásnými výhledy na všechny strany. Někteří se rozhodli vrátit domů autobusem a ostatní odjeli vlakem. Našlapali jsme 7 km.

Jan a Draha Peterhansovi

27. 10. 2018 – sobota

Návštěva centra Eden – Bystřice nad Pernštejnem

Snad nepříznivá předpověď počasí, pozdní páteční návrat z divadla nebo řada dalších akcí k stoletému výročí založení republiky odradilo větší počet účastníků. Sešlo se nás pouze deset, v Přibyslavi přistoupily další dvě turistky. Celou cestu sledujeme sílící déšť a dohadujeme, zda půjdeme pěšky alespoň krátkou trasu nebo dojedeme až do Bystřice. Nakonec před zastávkou Rozsochy se zvednou čtyři turisté a pod vedením Zdeňka absolvují šestikilometrovou trasu převážně po cyklostezce. Ostatní dojedeme až do Bystřice. Všichni si užíváme prohlídky jednotlivých objektů v centru, vzhledem k drobnému mrholení a chladnému počasí většinu času trávíme v jednotlivých objektech za vydatného posilňování připravenými dobrotami prvorepublikové kuchyně. Někteří se vydají i na prohlídku městečka. Našlapali jsme 5 až 10 km. Akce se všem líbila.

Ludmila Kocmanová

24. 10. 2018 – středa

Z Pohledu přes sv. Annu

Ráno na nádraží jsem s napětím čekala, zda v tomto nepříjemném počasí někdo přijde. Nakonec se náš sešlo 8 turistů. Vlakem jsme dojeli do Pohledu a v čekárně jsme si pochutnali na pohoštění od Míly. A protože nás bylo málo a dobrot hodně náramně jsme si to užili. Za deštivého a větrného počasí jsme vyrazili směr Simtany. Za obcí jsme vystoupali do kopce, minuli poutní místo u sv. Anny, přešli silnici na Českou Bělou a polní cestou jsme sešli do lesa. Minuli jsme samotu Průšec, opatrně jsme přešli po hrázi malého rybníčku a kolem chaty Janička jsme opustili les. Po louce jsme přišli do Ždírce, dále cestou necestou do Dvorců. Po přejití hlavní silnice přicházíme do Pohledských Dvořáků a jdeme do hospůdky. Děkuji všem, kteří absolvovali tuto deštivou a větrnou vycházku. Děvčatům za pomoc při projití trasy. Našlapali jsme 12 km.

Ema Dočkalová

23. 10. 2018 – úterý

Z Josefodolu do Světlé nad Sázavou

Vlakem jsme dojeli do Josefodolu a  po seznámení s trasou jsme vyšli od zastávky na silnici a za podnikem Caesar Crystalem Bohemie jsme odbočili k říčce Sázavce a podél ní došli k hájence a odbočce k Josefodolské studánce. Studánka má stříšku sice pěkně mechem porostlou, ale bohužel ani kapku vody nevydala. Cesta lesem nás přivedla k silnici a vzápětí jsme vpravo pokračovali podél lesa a cípem lesa vyšli na silnici do Horních Bohušovic. U hřbitova jsme se zastavili a část nás navštívila hrob Marušky Vávrové a trochu jsme si na ni zavzpomínali. Před náměstím jsme se v cukrárně odměnili a čas nám dovolil ještě navštívit pomník ke 100 letům od Zjevení Panny Marie Fatimské. Počasí nám vydrželo i sluníčko na nás vykouklo. Zúčastnilo se 30 turistů a našlapali jsme 7 km.

Jarka Kohoutová

20. 10. 2018 – sobota

Veselíčko

Jak ten půlrok rychle utekl a my opět jedeme do Veselíčka na řízek. Za mlhavého rána odjíždíme v 7:49 do Žďáru nad Sáz., kde pro jistotu ještě počkáme na rychlík. Dvacet čtyři turistů se potom vydává po ČTZ kolem rybníka „Kamenný“ směrem k Veselíčku. Asi po 1 km z červené značky odbočujeme a vydáváme se tzv.“karlovačkou“, cesty kudy nás vodíval Karel Koutný. Jdeme lesy, kterým se říká Vetla, (jméno po zaniklé starobylé vesnici), přejdeme silnici do Ostrova nad Oslavou, potom ještě silnici na Jámy a přes kopec na Horkách, odkud bývá pěkný výhled do kraje, ale tentokrát pro mlhu nevidíme skoro nic. Dojdeme k silnici Jámy –Veselíčko do cíle naší cesty - restaurace ve Veselíčku. Našlapali jsme 9,5 km a všichni už se těší na řízek a občerstvení. V restauraci už nás čeká dalších 41 turistů, kteří přijeli vlakem. Když všichni snědí řízek, poslechneme si starý stále funkční orchestrion, Jirka Moliš vezme harmoniku a teprve začíná ta pravá zábava. Zpíváme známé písničky, někdo si i zatancuje, no prostě je veselo. Také jsme poblahopřáli paní Zdeňce Žákové, která oslaví 21. října 91 let. Stálým hostem našich setkání ve Veselíčku je náš kamarád František Kadlec, který letos v prosinci oslaví 96 let. Tady alespoň všichni vidíme, jak správně provozovaná turistika prospívá tělu i duchu. Pak už je to stejné jako vždy, někdo odjíždí v 13:17 a ta vytrvalejší skupina v 15:18 směrem Žďár nad Sáz. Doufám, že si to všichni užili a na jaře se zase ve Veselíčku sejdeme.

Zdeněk Kohout

17. 10. 2018 – středa

Za klokánkem Toníčkem

Autobusem jsme v 9 hodin dojeli na Lipnici. Po nezbytné informaci o trase vycházky jsme se vydali po MTZ přes pole k lesu a dále po neznačené cestě došli do osady Loskoty a kolem chat dorazili na hráz rybníka Pelhřimák. Rybník byl částečně vypuštěný, asi se připravuje na výlov. Od Pelhřimáku to už nebylo daleko k rybníku pana Adamce, který je fanouškem Bohemians a chová klokana Toníčka a klokanici Panenku. Klokánky paní Adamcová přilákala čerstvou trávou, a tak jsme si je mohli pěkně prohlédnout. Přestože už ukončili sezonní provoz občerstvení, ochotně nám umožnila občerstvit se kávou. Po odpočinku a svačině z vlastních zásob jsme pokračovali kolem Wolkerova pomníku a od něho po ŽTZ až na rozcestí k Mozerovu a přes Mozerov došli do Věže. Byl krásný slunečný podzimní den, cestou jsme sbírali jablka, ořechy, někdo našel i houby. Vycházka se vydařila, našlapali jsme 10 km, zúčastnilo se 22 turistů.  Před 13. hodinou jsme se autobusem vrátili do Havlíčkova Brodu. Vycházku jsem vedla s Janou Adamovou.

Vlaďka Doležalová

16. 10. 2018 – úterý

Z Antonínova Dolu do Štoků

Do Antonínova Dolu jsme dojeli autobusem, oslavenkyně Míla nás pohostila dobrými zákusky, my ji popřáli zdraví a dlouhá léta s turisty, neboť si vážíme její obětavé práce pro klub. Poté jsme se vydali po neznačené cestě podél Pstružského potoka, někteří vyšlápli na kopec kde je lesní studánka Vysočiny roku 2018. Sešli zpět na cestu a došli jsme na modrou turistickou značku a po ní jsme pokračovali do cíle vycházky – do Štoků. Cestou jsme se kochali nádherou podzimního zbarvení. Výhledy byly poněkud zahalené oparem. Vycházky byla pohodová bez velkého převýšení, našlapali jsme 7 km, zúčastnilo se 21 turistů a linkovým autobusem jsme se vrátili do Havlíčkova Brodu.

Jarka Kohoutová

13. 10. 2018 – sobota

Historická Jihlava II.

Od městského nádraží v Jihlavě se vydalo 16 turistů a turistek na cestu městem, která začala u Legiodomu, pak kolem autobusového nádraží nahoru a vedle židovského hřbitova (v sobotu zavřeného) jsme došli k ústřednímu hřbitovu. Našli jsme hrobku Carla Loewa, továrníka a původního majitele textilních firem v Heleníně a Malém Beranově, prošli jsme i místy s vojenskými hroby z 1. A 2. světové války. Pak jsme šli parkem Štefánika, podél pivovaru a Pivovarského hostince, ke krásné vile Marie Karas a až ke kostelu sv. Ducha, kde jsme se vyfotili. Dál jsme si prohlédli bývalou Sokolovnu - nyní Divadlo DIOD a v Parku Gustava Mahlera jsme posvačili, poté pozorovali z vyhlídky v hradební baště některé kostely a Bránu Matky Boží. Na náměstí je množství historických památek, ve Znojemské ulici dole nás zaujal starý a malbami zdobený nárožní dům a potom Dům G. Mahlera. Po parkánu s místy k posezení jsme se dostali kolem ZOO k Hrádečku, kde pobývala za války Hitlerjugend. Sídlištěm Březiny a dál jsme zopakovali cestu z „Historické Jihlavy I.“ až k  nádraží. Počasí  bylo příjemné, i když větrné, kafíčko nebo zmrzlinu jsme si vychutnali v kavárně Robinson parku. Délku trasy – 11 km jsme taky dodrželi.

Alena Hladká

10. 10. 2018 – středa

Podzimní táboráček

Ráno se probouzíme do krásného slunečného podzimního dne. Naplánovaná vycházka do Pelestrova na podzimní táboráček vycházíme od restaurace HUBERT. Je opravdu krásný den a nás jde jenom 20 turistů. Jdeme do Lázničkovy stráně a dále lesem do Pelestrova. Tam na nás čekaly Věry, které oslavily svátek a připravily nám občerstvení, ale i Jaruška Kohoutová a Drahuška Peterhansová, které zase oslavily narozeniny. Pak nám naši hoši připravili  slíbený táboráček a my si mohli opéci buřtíky. Po občerstvení si náš Jeníček vzal harmoniku a zahrál naše písničky. Tak zpíváme a veselíme se. Přidal se k němu i Jirka Moliš a bylo veselo dvakrát. Jeníčka na chvíli vystřídal Bohouš Špačků a jelo se dál. Kdo chtěl, odešel domů a tak se to pomalu vytrácelo. Protože počasí nám opravdu přálo, bylo asi 22stupňů tepla. Myslím, že se to všem líbilo. Kdo šel obě cesty pěšky ušel 10 km. Celkem nás tam bylo 60 turistů.

Míla Špačková

9. 10. 2018 – úterý

Do Kejžlice

Do Dolního Města ranním autobusem přijelo 26 turistů. Tam nás čekala paní Chladová z obecního úřadu, aby nám řekla o  historii obce a dala nám pohled D. Města. Potom byla popsána dnešní trasa. Ta vedla po úzkých silnicích směr Křepiny, Bystrá, Řečice a Kejžlice. V Řečici jsme navštívili kostel sv. Jiří, který patří spolu s kostelem v Loukově a Dolním Městě do sdružení Přátelé podlipnických kostelů. Zde jsme se nasvačili a pokračovali dále do Kejžlice. V místní restauraci jsme čekali na autobus do Humpolce a poté do Havl. Brodu. Dnes trasa měřila 7 km, výhledy žádné nebyly, protože celou cestu byla mlha, slunce se nám ukázalo až skoro v cíli.

Majka Sedláková, Jana Píšová

6. 10. 2018 – sobota

Jeníkova Špacírka

9. ročník Jeníkovy špacírky byl letos v duchu oslav 100 let Československa aneb Pocta našim dědům. Celý den panovalo krásné podzimní počasí a vše včetně odhalení pomníku obětem válek se vydařilo na 1 s hvězdičkou. Velké poděkování si zaslouží všichni pořadatelé v čele s Ladislavem Langpaulem.

Lenka Žáková

 

3. 10. 2018 – středa

Šebeň – mravenčí naučná stezka

Od vlakové zastávky Sklené nad Oslavou jsme se vydali podél trati kvůli stavbě mostu, dál už to bylo polní cestou do Radenic ke kapli svatého Antonína, kde jsme se schovali před deštěm a nárazy větru. Dešťové přeháňky a vítr nás provázely i dál téměř po celé trase, šli jsme  kolem vodárny na kopci a do Cyrilova. Tam jsme si přečetli zajímavosti na tabuli na návsi a dole pod obcí jsme se vyfotili u usměvavého kříže. Po neznačené polní cestě a silničce jsme došli k začátku naučné stezky a u posezení se konala svačina s odpočinkem. Po informacích o stezce a pověsti z kraje kolem řeky Oslavy jsme procházeli lesem, hledali a nacházeli houby i tabule naučné stezky a mraveniště. Polní cestou jsme se dostali pak do obce Dobrá Voda a ke kapli sv. Cyrila a Metoděje, odtud opět po poli (to byl nápad Zdeňka Kohouta, aby se nemuselo jít silnicí) k obci Kozlov a k nádraží Křižanov. Někteří odjeli osobním vlakem, jiní rychlíkem. Celkem nás bylo 19 a našlapali jsme 13 km. Počasí se změnilo na slunečné až v závěru, takže cestou na nádraží byly i pěkné výhledy. 

Alena Hladká

2. 10. 2018 – úterý

Na Vizáb přes Olešnou

Sešlo se nás 19 a jedeme  autobusem na zastávku Olešná. Po nutých informacích o cestě na Vizáb vyrážíme. Do Olešné, kolem kapličky dál za ves. Cesta mírně stoupá, kolem je otevřený terén - pole. Zastavujeme a obdivujeme  výhledy na Lipnici, Melechov. Fotíme se a pomalu docházíme na kraj obce Veselá. Začíná dost foukat, jsme ve   výšce skoro 600m.n.m.. Tam kde nejméně fouká, posvačíme. Poté pokračujeme na Vizáb. Výhled je dobrý. Železné hory, Jiříkovský rybník, Vepříkov a další vesnice. Vracíme se na silnici a jdeme do Kamene. Otevřená hospoda byla příjemná, číšnice se mračila a nás zahřála polévka. Snad spokojeni jsme všichni odjeli busem do H. Brodu.

Marie Marková

29. 9. 2018 – sobota

Kolem Světlé

Z vlakového nádraží jsme vyšli přes železný most ke sklárnám a pokračovali dál parkem, kde jsme se na mostku společně vyfotili. Dál jsme se vydali směrem na Závidkovice po modré znače, kde bylo překvapení - podávala se tekutá hruška. Dále po modré zn. okolo hájenky do Radostovic, Malý mlýnek, Mariadol, Mrzkovice a cyklostezkou zpět do Světlé nad Sázavou, kde právě probíhala vyhlášená tradiční Svatováclavská pouť.

Jarka a Láďa Kučerovi

26. 9. 2018 – středa

Autobusový zájezd Ondřejov, Hrusice, Jevany

Vyjeli jsme do Ondřejova, kde jsme měli dohodnutou prohlídku hvězdárny s výkladem na 10 hodinu. Přijeli jsme o něco dříve, průvodce nás velice příjemně přijal, prodal zájemcům turistické suvenýry a poutavě vykládal a místo stanovené 1 hodiny a půl vyprávění a praktické ukázky hvězdárny se prodloužilo skoro na tři hodiny. Ale nelitovali jsme, bylo to skvělé. Přejeli jsme do Hrusic k Památníku Josefa Lady, kde většina účastníků vyslechla výklad průvodkyně, prohlédli a potěšili se kouzelnými obrázky a koupili si knihy, kalendáře a různé turistické suvenýry. Přejeli jsme na náves a navštívili hospodu U Sejků, navštívili čerstvě odhalenou sochu kocoura Mikeše. Autobusem jsme přijeli do části Jevan Vyžlovka a vyšli k rozhledně Skalka, škoda že opar nám nedovolil rozeznat vzdálené hory, bezpečně jsme viděli Bezděz, Říp a ostatní hory jsme jen tušili. Z časových důvodů jsme zamířili domů do Havlíčkova Brodu. Děkujeme Květušce Průšové, která zájezd připravila, za výběr a zajištění prohlídek. Pro zdravotní důvody se nemohla zúčastnit.

                                                                                                       Jarka Kohoutová

25. 9. 2018 – úterý

Štockými lesy

Ráno po 8. hod. jsme se sešli ve Štokách na návsi, řekli jsme si potřebné věci a dost svižně jsme se dali na cestu  k Hanesovu  Mlýnu. Teplota nám klesla k bodu mrazu, tak jsme se potřebovali zahřát. No v lese už to bylo lepší, nefoukal  tolik  vítr. Za to rostou houby, tak jsme se některé rozprchly do lesa. Potom jsme šli kousek po Smrčenské silničce a odbočili dolů k Petrovickému Mlýnu. Všimli jsme si, že se tady opravuje plot, zřejmě má  Mlýn pořád stejného majitele. Naše cesta vedla dál do kopečka, tady jsme odbočili doprava k Hanesovu Mlýnu. A odtud dál po naučné stezce ke hřbitovu  a na bus. Domů si některé z nás odnesly plné tašky hub, takže spokojenost. Počasí se vylepšilo, sešlo se  nás 16 turistů.   

                                                                               Milena Beránková

22. 9. 2018 – sobota

Cestami Oktaviána Strádala za opečeným špekáčkem

Vyjeli jsme do Humpolce, sice se zpožděním, neboť se čekalo na vlak od Jihlavy, kde na trati byl spadlý strom. V Humpolci jsme našli Klub humpoleckých turistů, využili občerstvení v podobě kávy a po registraci vyšli na trasu. Byli jsme překvapeni, krásným areálem kolem rybníka Hadina, zastaveními a pěknou odpočinkovou cestou. Došli do Čejova a pokračovali lesní cestou  na Orlík. Zde nás vítala country kapela Kolibříci, výborné občerstvení a samozřejmě špekáček, který jsme si opekli. Poté jsme si zazpívali písničky s kapelou, podívali se z rozhledny na krásné okolí a čas nás donutil jít na vlak do Plačkova. Děkujeme za velice dobře připravený pochod, zvláště přidané značení po trase. I sluníčko se smilovalo a přálo pochodu. Škoda, že brodských turistů bylo tak málo. Někteří šli 6 km, ostatní 13 km. Děkuji všem, kteří se zúčastnili.

Jarka Kohoutová

19. 9. 2018 – středa

Rybníky kolem Nového Veselí

Za pěkného počasí vyrazilo 19 turistů od nádraží ve Žďáře nad Sázavou po MTZ a zároveň po NS Babín, hodně jsme šli lesem, a proto následovala velká „žeň“ hub a houbiček. Před prvním rybníkem jsme navštívili turistický pramen řeky Oslavy, který byl ale úplně vyschlý. Následoval rybník Velký Babín (12 ha), malý rybník Plaček a Matějovský rybník (69 ha), u kterého jsme posvačili a vyfotili se s některými houbařskými úlovky. Řeka Oslava napájí tento rybník a teče dál do Veselského. Kolem něj jsme procházeli po pěkné „Vodní naučné stezce“ až do Nového Veselí na hráz rybníka Veselského (87 ha). Ulicí kolem školy s bustami Komenského a Němcové jsme došli na náměstí se sochou T. G. Masaryka – vše byly sochy od zdejšího rodáka Julia Pelikána. Nahlédli jsme do kostela sv. Václava s několika sochami kolem. Někteří spěchali, a proto odjeli nejbližším autobusem. Zbylí turisté a turistky procházeli ještě kolem staré fary a zámečku, kde jeden byt obývá prezident Zeman. Skončili jsme v “Restauraci u prezidenta“, tam jsme něco málo popili a pak odjeli autobusem do Žďáru a rychlíkem do svých domovů. Našlapali jsme necelých 12 km za naprosté spokojenosti všech.

Alena a Jiří Hladkých  

18. 9. 2018 – úterý

Z Úsobí do Kochánova

Přestože dnešní vycházka začínala časným odjezdem autobusu a to v 7,05 hodin, zúčastnilo se jí patnáct turistek. Odjely jsme do Úsobí, kde nás Maruška seznámila s trasou. Vyrazily jsme po cestě, která nás do dovedla do Úhořilky, kde jsme si mohly zakoupit nějaké dobroty z mléčné farmy. Poté jsme pokračovaly přes pole a louku až jsme došly k rybníku Kačák. Po krátkém odpočinku jsme pokračovaly do Okrouhličky, kde jsme naši vycházku ukončily. Ušly jsme asi 9 km.

Marie Beránková, Marie Domkářová

15. 9. 2018 – sobota

Lázek u Lanškrouna, Hoštejn

Ráno v 7 hodin odjíždíme směr Hlinsko, Svitavy, Lanškroun až na rozcestí k pomníku protinacistického odboje pod vrcholem Lázek, kde všichni společně vystupujeme a jdeme si prohlédnout protinacistický pomník. Dále společně pokračujeme na vrchol Lázku, kde je nyní nepřístupná rozhledna, ale i tak si prohlédneme okolí a pokračujeme po ČTZ do obce Strážná, kde čekal autobus na turisty krátké trasy, kteří dále popojeli do obce Hoštejn. Turisté dlouhé trasy pokračovali stále lesní krajinou se zastávkou na občerstvení z vlastních zásob u rozcestníku Mohylka a dále kolem chaty Cukrová bouda jsme došli na okraj obce Hoštejn, kde se nachází soutok říčky Březné podél, které vedl kousek naší cesty s Moravskou Sázavou. Po upraveném chodníku jsme došli do centra obce a po prudším stoupání jsme si prohlédli kostel sv. Anny a dále zříceninu hradu Hoštejn s památníkem dostavby železnice Praha – Olomouc. Po společné prohlídce se vydáváme na cestu zpět, kde se zastavujeme ve městě Lanškroun na občerstvení v zájezdní restauraci Krčma a dále každý dle svého uvážení prohlídku okolí zámku a centra města. Po občerstvení a prohlídce už se vracíme zpět k domovu. Výlet se nám všem určitě vydařil a každý jsme si ho užili dle svého uvážení k čemuž přispělo i na tuto dobu příjemné počasí. Celkem jsme nachodili krátká trasa 5 km a dlouhá 12 km. 

Ladislav Rasocha

12. 9. 2018 – středa

Návštěva ekocentra Chaloupky Kněžice

Odjeli jsme vlakem v počtu 22 na Jihlavu v 08:05. Čekání na přestup v Jihlavě nám uteklo při kávě a do Číchova jsme jeli společně s jihlavskými turisty. Ti šli po červené do Přibyslavic. My jsme se vydali po modré na kopec Jalovec, kde je sjezdovka a přes ní sešli dolů k opuštěnému koupališti. Tam na nás počkala skupinka, která nešla na kopec, ale šli podél potoka. Po chvíli jsme došli na Střeliště, což je pozůstatek hradu s valy a příkopy. Odtud po vyfocení jsme pokračovali do vesnice Radonín, kde jsme posvačili a polní cestou za vesnicí jsme už šli přímo do cíle naší cesty na „Zámeček“ – ekostředisko Chaloupky. Zde jsme se v jídelně (bývalé konírně) občerstvili čajem, zakoupili suvenýry a pak nám pracovník Ekocentra seznámil s historií „Zámečku“ i se současnými aktivitami a programy Ekocentra. Ještě jsme si prohlédli učebny, zahradu i chov zvířat. Poté část turistů došla na autobus na zastávku Nová Brtnice a odjela do Okříšek na vlak. 7 turistů se rozhodlo absolvovat delší trasu a tak vyrazili po zelené k hájovně „Na Kříži“ a od ní po žluté došli do Okříšek. Za ideálního slunečného počasí ušlo 15 turistů na kratší trase 9 km a 7 turistů na delší trase 18 km.

Jindřich Rosecký

11. 9. 2018 – úterý

Z Pohledi

Vlakem jsme dojeli na zastávku Pohleď. Milena Beránková nás informovala o trase vycházky a cíli. Vyšli jsme po žluté značce, cesta u  rekreačního objektu Radost  je zatarasená, takže jsme objekt obešli a pokračovali k Ředkováku a dále k chatičce naší turistky Aniny. Anina s manželem nám připravili ohniště na opékání špekáčků, uvařili kávu a nechyběla dobrá buchta. Po příjemném přátelském posezení jsme pokračovali neznačenou cestou pod Broumovou Lhotou k novému rybníku a dále do Nové Vsi u Světlé, kde jsme počkali na linkový autobus, kterým jsme spokojeni dojeli domů. Děkujeme Anině a Jardovi za hezké přijetí a Mileně za dovedení k chatičce. Sešlo se 42 turistů a našlapali jsme 7 km.

Jarka Kohoutová

8. 9. 2018 – sobota

K prameni Jihlavy

Vyjeli jsme osobáčkem v 6.47 hod. do Jihlávky. Vyšli jsme nejdříve po cyklostezce a poté po travnaté neznačené cestě k prameni řeky Jihlavy. Pramen Jihlavy – malé jezírko a vedle bublající voda. Dále jsme pokračovali k léčivým pramenům a to sv. Vojtěcha a sv.Markéty a obě vody jsme ochutnali. Vyšli jsme na kopec sv. Kateřiny, kde se staví léčebna pomocí Ajurvédy – zvláštního léčebného systému. Navštívili jsme pramen sv. Kateřiny, voda bohužel netekla a nahlédli do kostela sv. Kateřiny. Pokračovali jsme na vrchol kopce  ke kamennému kruhu Druidů. Kruh má obvod 108 m a tvoří ho 33 kamenů, středový kámen leží na rozvodí Severního a Černého moře v nadmořské výšce 717m.  Několik z nás vyzkoušelo léčivý rituál na středovém kameni. Po občerstvení z vlastních zásob jsme sestupovali po červené tur. značce do obce Jihlávky a pokračovali kolem rybníka Bor, a Památníku padlých husitských bojovníků v roce 1423, do Horních Dubenek. Navštívili jsme evangelický kostel, který nám ochotný pan farář otevřel a podal nám zajímavé informace. Poté jsme navštívili kiosek s posezením pod pergolou, ochutnali jsme pátý pramen dubenského Kozlíčka. Kolem Chadimova mlýna a muzea jsme došli na železniční zastávku obce Jihlávky. Vycházku si užilo 11 turistů a našlapali 13 km.

                                                                                                                            Zdeněk Kohout

5. 9. 2018 – středa

Přes Kvasetice

Autobusem jsme dojeli do Krásné Hory a po ZTZ se poušťíme dál směrem Kvasetice- zámek. Je hezký výhled,  v dálce nás  vítá hrad Lipnice, míjíme samotu u lesa, taky se tady kácí ve velkém. Krásný je rybník Abrahám. Nedaleko před námi už je vidět střecha zámku v Kvaseticích. Tady nás ochotně zámkem provede p. Zdeněk  Baše a dozvídáme se plno zajímavých věcí z historie zámku. Po prohlídce jsme se posilnili a pokračovali dál do Květinova. Jdeme stále po ZTZ až do Radňova na vlak. Sešlo se nás 25 turistů, vycházka se líbila.

Milena Beránková

4. 9. 2018 – úterý

Z Horního Chlístova

Naši dnešní vycházku jsme musely trochu upravit z důvodu opravy mostu u Perknova. Proto jsme odjížděly z autobusového nádraží do Veselého Žďáru. Ale i tak se nás sešlo 25 žen a po krátkém seznámení s trasou jsme vyrazily po louce k Chlístovu. Došly jsme k lesu, cestou přes les jsme překonaly překážky v podobě větví z pokácených stromů a vyšly na silnici v Horním Chlístově. Prošly jsme Chlístovem a odbočily na polní cestu která vedla na druhý konec Veselého Žďáru. Během této cesty jsme měly pěkný výhled na Lipnici, Melechov ale i na Havl. Brod či Vysokou. Dále jsme pokračovaly do Okrouhlice, kde jsme naši vycházku zakončily a to příjemným posezením u naší turistky Marušky.

Marie Beránková, Marie Domkářová

1. 9. 2018 - sobota

49. ročník „Havlíčkobrodská padesátka“ – 1. 9. 2018

Celkem se pochodu zúčastnilo 176 turistů. Na nejkratší dětské tzv. kočárkové trase se registrovalo 57 osob z toho 29 dětí. Kočárků vyjelo na trasu 5. Nejmladší byla 4 měsíční Terezka z Litomyšle. Na padesátikilometrovou trasu se vydalo šest zdatných turistů a do deště vyběhli dva běžci. Za nízkými počty se bohužel ukrývá velmi deštivé počasí, které první zářijovou sobotu panovalo. Nicméně pořadatelé na dětské trase byli připraveni a děti a pořadatelé byli spokojeni.

Lenka Žáková

29. 8. 2018 – středa

Na Vysokou

Na dnešní vycházku jsme se sešli u stavebky  v počtu 12 turistů, třináctá - Milena čekala v Petrkově. Po krátké informaci o trase jsme se vydali směrem Přehrada k rozcestníku na hrázi a po ZTZ jsme došli až na Vysokou. Cestou nás Jaruška Kohoutová informovala o různých zajímavostech této trasy, protože jsme šli tzv. Reynkovou cestou a Jaruška ji dobře zná. A tak v pohodě a za krásného počasí jsme dorazili přes Lázně Petrkov do  Svatého Kříže, zde jsme posvačili a přes Ovčín a kolem Melichova jsme došli k osadě U Smrčáku a to už byl jenom kousek  na Vysokou. Po 10 km jsme naši vycházku zakončili u dobrého zlatého moku  ve zdejší hospůdce. Jaruško, děkujeme za zajímavé informace.           

Jana Píšová, Majka Sedláková

28. 8. 2018 – úterý

Z Květnova do Lípy

Vyjeli jsme autobusem do Květnova v počtu 32 turistů + 2 děti. Oslavenkyně Věra nás pohostila sladkostmi a my jsme ji popřáli dobrého zdraví. Po nezbytných informacích jsme vyšli po žluté značce směr Okrouhlička. Asi po 400m jsme odbočili vpravo po polní cestě a potom lesem k rybníku p. Kuttelwashera. Vyšli jsme nad Suchou a poskytly se nám nádherné výhledy na celé okolí. Sestoupili jsme do Suché kolem Kulturního domu k silničce do Okrouhličky, kterou jsme přešli. Dále jsme pokračovali kolem rybníčků a ovocných stromů do Hladového mlýna. Zde jsem měla vyjednáno nahlédnutí na velice letitý kamenný stolec. Bydlící ve mlýně nám vyhověli, za což mnohokrát děkujeme. Po svačince jsme vyšli do Lípy  kolem rybníku, kde stojí kámen připomínající padesát let republiky 1918-1968. Prošli jsme novou zástavbou rodinných domků, zastavili se v obchodě, nakoupili ledové pochoutky a vyčkali na vlak do Havlíčkova Brodu ve 12.31 hod. Našlapali jsme 7 km.

Jarka Kohoutová

25. 8. 2018 – sobota

Cestami Jaroslava Haška

Po horkých letních dnech jsme ráno uvítali trochu podmračené počasí. Vyjeli jsme vlakem na tradiční pochod do Světlé nad Sázavou. Prezence byla v Lánecké ulici v ZŠ, kam jsme došli ze Světelského hl.nádraží. Na startu jsme si vybrali dle zdatnosti trasy 10 nebo 20 km. Obě směřovaly do Josefodolu, kde na kontrole se trasy rozcházely. Desetikilometrová mířila do Druhanova, kde nás příjemně překvapilo občerstvení v hospůdce a poté jsme došli přes Horní Bohušice do cíle. Dvacetikilometrová  trasa z Josefodolu vedla přes Bradáčův a Vlčkův mlýn, Malčín, Žižkovu studánku a Dobrou vodu, Pohleď do cíle v Lánecké ulici. Zde jsme získali Pamětní list, skleněný suvenýr, razítka do Záznamníku a prima občerstvení. Celkem se zúčastnilo 22 turistů z našeho odboru. Děkujeme pořadatelům za pěkně připravený pochod.

Jarka a Zdeněk Kohoutovi

22. 8. 2018 – středa

Lesem podél řeky

Dnes na vlakové nádraží přišlo 14 turistů. Odjeli jsme do Světlé nad Sázavou, tam jsme přešli most přes řeku Sázavu a u skláren po ČTZ  jsme šli lesem podél řeky. Trasa nás vedla kolem rekreačního zařízení” Radost”, do lesa,  směrem na Ředkovec.  V lese  jsme měli odpočinek na občerstvení a potom na křižovatce odbočili do leva směr Babice a Okrouhlice. V Okrouhlici byl ještě čas dojít  si do restaurace na jídlo a nápoj. Dnešní trasa byla pohodová a měřila 10 km. Domů jsme odjeli ve 13 hodin.

 Majka Sedláková, Jana Píšová

21. 8. 2018 – úterý

Cestou necestou do Štoků

Ráno jsme zase vyjeli dříve a v 7.30 hod.  jsme byli v Kochánově. Vydali jsme se kolem zdejšího rybníčku, mezi polma a loukama k Novákovým rybníkům. Tady jsem zjistila, že v rybníku, kde jsem se ještě před dvěma dny koupala, tak teď už to možné není. Ta příroda dostává na frak. Pokračovali jsme dál na Studénku, tady bylo menší pohoštění, Jirka B. slavil 70. Šli jsme dál přes Jalovčí, Skřivánek, kolem zem. usedlosti na Hubertku. Tady už je rybník taky zpola prázdný.  Asi 1 hod. jsme poseděli a potom došli do Květnova na autobus. Počasí bylo celkem přijatelné, bylo pod mrakem.  Ušli jsme 8 km.

Milena Beránková

15. 8. 2018 – středa

Do muzea užitných předmětů

Do železniční zastávky v Bílku přijelo 15 turistů. Po krátkém přivítání jsme se vydali na trasu, která vedla okolo Jalovcové skály do Branišova. Cestou jsme obdivovali krásné podhůří Železných hor a než jsme se nadáli, byli jsme v Podmoklanech. Do Horního Studence už to byl jen skok a v bývalé škole jsme se mohli obdivovat šicím strojům, starým rozhlasovým přijímačům a také starodávným dětským kočárkům. Po krátkém občerstvení jsme pokračovali do cukrárny ve Ždírci nad Doubravou a potom vlakem zpět domů. Absolvovali jsme trasu dlouhou 11 km.

Jiří Moliš

14. 8. 2018 – úterý

Kolem mlýna Kozinec

Dnešní vycházky se zúčastnilo 15 turistek. Autobusem jsme dojely v 9 hodin do osady Janovec patřící k obci Lučice. Po vystoupení z autobusu jsme si pochutnaly na občerstvení od Marty Šperlinkové, která nedávno měla svátek. Po nezbytné informaci o trase vycházky jsme se vydaly po neznačené cestě k Lučici a potom asi 1 km pokračovaly po silnici vedoucí do Skuhrova. Z ní jsme odbočily k mlýnu Kozinec. Tam už na nás čekal pan Václav Vrzák, jehož dědeček v roce 1903 mlýn Kozinec koupil. Provedl nás mlýnem, ukázal nám stále funkční zařízení mlýna (naposledy ale mlel v roce 2012), podívaly jsme se i do šalandy, kde dříve přebýval stárek. Obdivovaly jsme funkčnost a krásu starých předmětů. Na zdi visely fotografie předků a listiny dokazující vyučení řemeslu. Bylo vidět, že tato rodina zachovává rodinné tradice a váží si odkazu svých předků. Potom jsme kolem Pilského (Bártova) rybníka dorazily na náves Lučice, nahlédly do kostela sv. Markéty, některé turistky si koupily osvěžující občerstvení v místní prodejně. Z Lučice jsme  podle Lučického potoka a potom lesem došly k silnici na Valečov. Sedm turistek se rozhodlo dojít na autobus do Veselého Žďáru, ostatní pokračovaly na vlak do Okrouhlice. Počasí bylo příjemné, konečně nebylo úmorné horko, takže jsme asi 9,5 km zvládly v pohodě. Vycházka se vydařila a po 13. hodině jsme se vrátily do Havlíčkova Brodu.

Vlaďka Doležalová

8. 8. 2018 – středa

Za slunečními hodinami

Ráno, kolem půl sedmé, se nás v tomto začínajícím parném dni schází sedm a v 6,49  vyjíždíme směr Žďár nad Sázavou. V Přibyslavi se k nám připojuje Míla Košetická a ve Žďáře pak ještě Květa Šauerová. Rychlíkem už nikdo další nepřijíždí, takže do Skleného nad Oslavou nás odjíždí devět. Po žluté TZ se kolem Těšíkova mlýna vydáváme do Horních Borů, kde si prohlédneme kostel sv.Martina, pak přecházíme do Dolních Borů a navštívíme kostel sv.Jiljí. Naše cesta pokračuje po naučné stezce do areálu hospodaření s vodou, ke slunečním hodinám, Geoparku a po posvačení ve stínu stromů, pokračujeme do místního muzea všeho možného. Odtud se pak už vydáváme trochu jinou cestou na zpáteční cestu na nádraží do Skleného nad Oslavou. Na závěr se sluší všem těm, které nám umožnily, (byly to čtyři ženy), vidět všechny památky a zajímavosti a které jsou na svou obec hrdé, poděkovat. Nás turistů bylo tedy devět a našlapali jsme 11 km.

Zdeněk Kohout

7. 8. 2018 – úterý

Přes Špruňk

Na sraz přišlo 7 statečných turistek, které se nezalekly ohlášeného velkého horka. Vydaly jsme se pěšinami do Herlif. Původní pěšina, kterou se dříve chodilo je zarostlá maliním a ostružiním. Proto jsme musely zvolit schůdnější cestu. Pokračovaly jsme lesem, kde je několik chat a u jedné z nich jsme se občerstvily. Poté jsme došly do lesa zvaný Špruňk, přes který jsme došly do Termesiv a pokračovaly domů do Havlíčkova Brodu.

Marie Dontová

4. 8. 2018 – sobota

24. ročník „Léto v Železných horách“

Navzdory panujícím velkým až tropickým teplotám se první srpnovou sobotu vydalo pěšky nebo kolmo do okolí Sobíňova přes 320 účastníků této známé turistické akce. Broďáci si většinou zvolili cestu kaňonem řeky Doubravy z Chotěboře do Bílku a doufali tak, že alespoň na chvilku utečou slunečním paprskům. Ovšem pohled na místy vyschlé koryto řeky, malé vodopádky místo vodopádů, na které jsme zvyklí, byl smutný. Z Bílku už jsme i my museli šlapat pěkně se sluníčkem nad hlavou, ale odměnou nám bylo skvělé občerstvení a pamětní list v cíli pochodu v Sobíňově. Díky Obci Sobíňov za pořádání tohoto tradičního pochodu.

Lenka Žáková

1. 8. 2018 – středa

Naučná stezka Tisůvka

Ze Žďáru n. S. odjelo autobusem 9 turistů do Cikháje. Odtud jsme se vydali po MTZ, kolem Partizánského památníku, asi po 700 metrech jsme odbočili po bývalé naučné stezce (již neznačené) na vrchol Tisůvky. Po krátkém zastavení jsme pokračovali po ČTZ do Škrdlovic. Po občerstvení jsme došli k Velkému Dářku a dál ČTZ nás dovedla k občerstvení Salon Expres Vagon u Polničky. Po ČTZ a cyklo 5061 jsme prošli kolem Pilské nádrže a sousoší Hraniční kámen na zastávku MHD.  Za slunečného a teplého počasí jsme ušli 14 km.

                                                                                                                               Milan Barták

31. 7. 2018 – úterý

Za klokánkem Toníčkem

Vycházka byla po dohodě zrušena z důvodu extrémně vysokých teplot a malé účasti. Turistkám, které přišly, jsme se omluvily. Vzaly to sportovně a jely se koupat. Vycházka se uskuteční v měsíci říjnu.

Vlaďka Doležalová a Jana Adamová

31. 7. 2018 – úterý

Lipnické lomy

Plánovaná vycházka „Za klokánkem Toníčkem“ byla z důvodu velkých až tropických teplot zrušena. Vedoucí to všem oznámily u autobusu a bylo to rozumné rozhodnutí. Čtyři turistky se ale nechtěly vracet domů a zvolily si náhradní program. Dojely jsme na Lipnici a vydaly se na okružní cestu kolem lomů. Bohužel značení stezek je nedokonalé, nestačí pouze ukazatele na začátku stezky a potom už nic, chybí označení od lomu č. 2 k lomu č. 1 – není mezi nimi vyznačena zkratka. Nebyly jsme jediní, kteří po lese bloudili. Došly jsme k lomu č. 2. a po odpočinku pokračovaly po cestě lesem až k silnici, po ní na zelenou TZ a otáčíme směr zpět po zelené k lomu č. 4 – Zlaté oči. Potom nás již čeká stoupání k Lipnici. Volíme ještě delší trasu kolem Bílé věže, vystoupání na ní ale vzdáváme. Protože nám autobus zpět jede až o půl čtvrté, strávíme příjemné dvě hodinky v kavárně na náměstí. Našlapaly jsme pouze 6 km, ale i to byl v dnešním vedru dobrý výkon.

Ludmila Kocmanová

 

28. 7. 2018 – sobota

Jihlavské hraničníky

V sobotu ráno se na hlavním nádraží v Jihlavě sešlo 12 turistů. Hned na nádraží jsme se seznámili s trasou a vydali se na cestu ke Kronospanu, kde se nachází první hraniční kámen. Dále z Heroltické ulice, kde stojí druhý kámen jsme se přes pole dostali na Henčovské letiště, kde nás čekala malá exkurze s odborným výkladem samotného majitele AirJihlava spojená s návštěvou místní hospůdky BUM-BEJ-BAR, kde jsme se občerstvili. Další naše kroky vedly z Henčova na Helenín přes Kalvárii na Polenskou ulici. Zde se nachází na soukromém pozemku-zahradě třetí hraničník. Díky paní Rohové nám byl vstup umožněn. Čtvrtý hraničník je umístěn na Sokolovské ulici, odkud jsme to měli jen kousek zpět na vlakové nádraží. Protože krásné počasí bylo předem objednáno, celodenní sluníčko nás nepřekvapilo. Zdárně jsme zdolali krásných 13 km.

Líba Musilová 

 

25. 7. 2018 – středa

Přes Krasoňov

Na dnešní vycházku jsme se sešli již před půl sedmou na vlakovém nádraží v počtu devíti žen a jednoho muže. Vlakem jsme odjeli v 6.29 hod. do Kamenice u Humpolce. Po vystoupení z vlaku nás na zastávce čekalo překvapení v podobě Drahuše Peterhansové a jejího manžela, přinesli nám občerstvení-Drahuše měla svátek, výborný jablečný koláč a ovoce. Po občerstvení jsme se rozloučili a pokračovali v cestě do Krasoňova po MTZ. Naším cílem byl Sýkorův mlýn, který se nachází pod vesnicí Krasoňov v krásném údolí  Krasoňovského potoka nedaleko stejnojmenného rybníka. Mlýn nás nemile překvapil, pán, který nás pozval ve mlýně již není, celá usedlost je neudržovaná, tak se slíbené kafíčko nekonalo. Dobrou náladu nám to nepokazilo a kafíčko jsme si dali při zpáteční cestě v motorestu při dálnici, kam nás zavedl výše uvedený jediný muž Milan. Poseděli jsme, vypili výbornou kávu a pomalu jsme se vydali opět do Kamenice a ve 12.08 jsme odjeli do Brodu. Trasa byla trochu delší než bylo uvedeno v plánu, ušli jsme 15 km, ale prý nám to je odpuštěno!

Jana Píšová, Majka Sedláková

24. 7. 2018 – úterý

Vlkovskem

Před devátou se začínají scházet turisté před farou v parku. V devět hodin odcházíme parkem ke koupališti a dál okolo Cihláře do Vlkovska. Cesta vede většinou lesem a tedy v chládku. Procházíme kaskádou rybníků a za posledním uhneme v pravo na lesní cestu až k silnici Havl. Brod – Rozsochatec. Musíme kousek po této silnici, která je dosti frekventovaná a odbočíme na polní cestu k osadě Občiny. Projdeme osadou až k silnici, která nás dovede až k naší zahrádce. Tady si dáme kávu a malé občerstvení. Po kávě a odpočinku turisté po malých skupinkách odcházejí do svých domovů. Zúčastnilo se 26 turistů a ušli 7 km.

Marta Kudlová

 

21. 7. 2018 – sobota

K prameni Zlatého potoka

Z Havlíčkova Brodu přijelo na vlakovou zastávku Jihlava-Bosch Diesel (Pávov) 10 dobře naladěných turistů. Ze zastávky nás odešlo 13 a vydali jsme se přes Starý Pávov, okolo Dubového a Širokého rybníka do Zborné. Pokochali jsme se výhledem do údolí pod Zbornou a pokračovali do Stříbrného Dvora. Po společném focení u kapličky a po prohlídce okolí kapličky jsme pokračovali okolo střelnice a po silnici směr Smrčná až k lesu. Z tohoto místa jsme dobře viděli na Ski areál Šacberk a také na Jihlavu. Po odbočení do lesa a ujítí asi 300 m nás čekalo nemilé překvapení-totálně vyschlé koryto Zlatého potoka. Pokračovali jsme až k rozcestníku Mlaka. Zde krátké zastavení a občerstvení z vlastních zásob. Pokračovali jsme okolo studánek Emanuela a Pod Kopulajem-vandalem zničená a přístřešek ukradený. Po občerstvení v restauraci na parkovišti u dálnice jsme pokračovali do Stříteže. Na vlakové zastávce ještě poseděli po 13,5 kilometrech v pomalém tempu odchozených. Ten, kdo měl zakoupenou jízdenku, klidně nastoupil do vlaku a odjel domů. Ten, kdo jízdenku neměl, šlapal další 2 km pěšky. Na další společnou vycházku se těší

Bohumír Kovanda

18. 7. 2018 – středa

Telč – Naučná stezka Alej Lipky

Po dojezdu do Telče jsme se vydali po ZTZ směrem k parnímu mlýnu, v parčíku jsme udělali malou zastávku na malé občerstvení, snědli frgály a vypili trochu  truňku. Pak už jsme pokračovali cestou kolem kostela Matky Boží, prohlédli si kapli sv. Rocha a kamennou kazatelnu a cestou kolem soch od Kašpara Obera a restaurované Michaelem Bílkem v roce 2011. Pokračovali jsme k lípě Zachariáše z Hradce a potom Alejí Lipky až ke kapli sv. Karla Boromejského, kde jsme posvačili a potom se vrátili Alejí Kaštánka zpět do Telče. Hodinové volno jakž-takž postačilo na občerstvení, někdo odjíždí dřívějším vlakem domů a vytrvalci ještě navštíví rozhlednu Oslednice, kde ve větru rozhoupané rozhledny, zažijí docela vzrušující okamžiky. Cesta domů nebyla také bez komplikací, protože místo vlakem,jsme do Havl.Brodu dojeli ze Šlapanova náhradním autobusem. Celodenního výletu se zúčastnilo 11 turistů a ten, kdo byl i na rozhledně našlapal 14,5 km. Všem zúčastněným díky.

Zdeněk Kohout

17. 7. 2018 – úterý

Ze Šlapanova

Tento den bylo docela pěkné počasí. Mírně foukalo, ale co bylo hlavní nepršelo. Na turisty jsme čekali ve Šlapanově na nádraží, přijeli v počtu 27. Potom jsme obešli Šlapanov směrem ke Kněžské, Šachotínu a kolem starého dubu jsme se vrátili zpět do Šlapanova. Zde v klubu  šlapanovských důchodců jsme měli připravené pohoštění, protože Naďa měla narozeniny. Přivítala nás servírka s chlebem a škvarkovou pomazánkou, která prý byla výborná. Kamarádi nám zahráli na harmoniku a housle a my jsme je doprovázeli zpěvem. Po dvou až třech hodinách,  jak kdo chtěl se turisté rozjeli vlakem zpět do Havlíčkova Brodu. Děkujeme  všem turistům za projevené blahopřání. 

Naďa a Fera Simunovi

 

14. 7. 2018 – sobota

Ze Zruče k soutoku

Na nádraží se nás sešlo 17 a posázavský Pacifik nás dopravil do Zruče nad Sázavou. Z nádraží jsme přešli přes náměstí, kolem zámku, parkem a přes „Baťov“ k řece v místě, zvaném Pardidub. Odtud jsme sledovali tok Sázavy po romantické cestě pod chabeřickými skalami až k rekreačnímu zařízení na místě bývalého mlýna, kde jsme se krátce občerstvili v zahrádce zdejší restaurace. Kolem řeky přes louky jsme pokračovali k cíli naší cesty – soutoku Sázavy s téměř průzračnou Želivkou.  Zpátky do Zruče jsme se vraceli přes kopec kolem chat, ale u první nás zastavil rozzuřený majitel s tím, že nás přes svůj pozemek nepustí, ač ho neměl označený jako soukromý. Naštěstí jeho sousedé byli mnohem vstřícnější a ochotně nás přes svůj pozemek nechali projít na cestu přes kopec. Přes Chabeřice a hřeben chabeřických skal jsme se vrátili do Zruče, obešli Baťov a v restauraci u Studničků strávili zbývající čas do odjezdu zpátečního vlaku. Přečkali jsme tu i krátkou přeháňku, jinak nám počasí přálo, svítilo sluníčko. Ušli jsme 13 km.

Ivana Friedlová

11. 7. 2018 – středa

NS Vrbatův Kostelec

Cestou vlakem se k nám přidal náš vedoucí, Jaroslav Jonák, který přistoupil v Sobiňově. Vystoupili jsme ve Vrbatově Kostelci a byli jsme seznámeni s trasou, Míla nám sdělila i další informace. Naučná stezka Chrastecka vedla hezkou romantickou krajinou podél kamenité říčky Žejbro, lemované skalními útvary, na jeden jsme také po náročném stoupání vylezli. Došli jsme na místo zvané Podskala, kde bylo vidět strmé opukové skály s nebezpečně blízko srázu postavenými domky. Dole na louce stál kostel sv. Jana Křtitele. Pokračovali jsme dál po asfaltové silnici podél Žejbra a opět narazili na značku naší naučné stezky u Horeckého rybníka, tam následoval odpočinek se svačinou. Po hrázi rybníka a kolem menších rybníčků Kotrček a Jordánek jsme došli ke kostelu sv. Markéty, dříve tam stával Podlažický klášter. Po něm už není ani stopy, ale byl místem vzniku největší ručně psané knihy – Ďáblovy bible. Její kopie je v chrasteckém muzeu, protože originál byl odvezen za třicetileté války Švédy. Loukou kolem kapličky sv. Jana Nepomuckého, zchátralého přírodního divadla a alejí „Velká lipka“ jsme se dostali do krásné zámecké zahrady s množstvím květin i vzácným červenolistým bukem lesním. Chrastecké náměstí zdobil nejen zámek, pěkně opravené domy, ale i kostel Nejsvětější Trojice, kam jsme taky nahlédli. Občerstvili jsme se v moc pěkné cukrárně nebo v restauraci a pak se po dvoukilometrovém putování ocitli na vlakovém nádraží. Všech 10 spokojených účastníků odjelo do svých domovů. Naučnou stezku jsme prošli od konce k začátku, i když jsme ji poněkud zkrátili, bylo to 11 km v příjemném chladnějším počasí. Zapsala

Alena Hladká

10. 7. 2018 – středa

Podél Sázavy

Vlakem jsme dojeli do Pohledu, tady jsme prošli zástavbou domů, přes lávku na Sázavě, okolo bývalé Sokolovny, kolem kostela sv. Ondřeje. Zde jsem chtěla ukázat zámeckou zahradu, ale není přístupná, ještě tam leží popadané stromy. Prošli jsme návsí a  po ČTZ mezi poli, přes most na řece, kolem samoty na Hadrburku dál na Termesivy. Tady odbočili doprava směrem k bývalému Plastimatu. Došli jsme na plovárnu a tady se rozloučili. Počasí nám vyšlo, sešlo se nás 27 a 2 děti. Ušli jsme asi 8 km.

Milena Beránková

30. 6. -7. 7. 2018

LUŽICKÉ HORY

Kroniku z pobytového zájezdu najdete zde


4. 7. 2018 – středa

Z Radňova po modré….

Již asi 2 roky jsou nově vyznačeny turistické cesty podél Úsobského potoka a „humpolačky“. Postupně je na svých vycházkách poznáváme. Dnes jsme měli v plánu vykročit po modré k Havlíčkovu Brodu. Sešly jsme se na nádraží pouze 4. A protože předpověď počasí nebyla pro turistiku příznivá (vedro) a na cestě byla jediná občerstvovací stanice na Dočkalově mlýně, rozhodly jsme, že si uděláme pohodovou vycházku. Vyrazily jsme kousek po zelené do kopečka a pak už jsme se držely modré. Procházíme lipskými lesy, kolem Paletáče, přes Květinov až na Dočkalův mlýn. Hospůdka je otevřena, tak posedíme a občerstvíme se. A protože se nám nechce dál šlapat po slunci, odcházíme do Michalovic na autobus. Našlapali jsme pouze 6 km. Vycházka se všem líbila, údolíčka kolem Úsobského potoku jsou nádherná.

Ludmila Kocmanová

3. 7. 2018 – úterý

K Výrovce

Z Radimy do Vrbčan, údolím říčky Výrovky, která se vlévá za Nymburkem u obce Písty do Labe. Deset turistů odjelo ranním vlakem do Radimy. Cestou kolem zámku došli na náměstí ke kapli sv. Václava. Odtud lesíkem kolem rybníka za zámkem a koupaliště už se cesta klikatila podél říčky a tratě železniční. Míjejíce lom s otisky mořských živočichů a stráně se skalisky došli do Chotutic. Z Chotutic opět se šlo přírodou a stínem stromů do obce Chroustov. Posvačilo se a zavzpomínalo na Věru Rittenauerovou, která sem jezdila s vnuky na chalupu. Přes mostek s brodem pro povozy jsme pěknou přírodou a za pěkného počasí došli do Vrbčan.

Dana Bartáková

 

30. 6. 2018 – sobota

Kamenské aleje

Na nádraží se v sobotu ráno sešlo 8 brodských turistů. Odjeli jsme do Kamenné na tradiční pochod místních turistů. Překvapilo nás nově vybudované zázemí. Po nezbytném vyplnění lístků, kdy jako jediný z naší party na 15 km trasu vyrazil Pepa, jsme se dohodli pro trasu 5 km. Vyšli jsme  a po modré došli za vesnici. Zde už jsme zvolili vlastní cestu, která vedla přes louku do lesa. Cestou jsme mlsali maliny, višně a v lese, kterým procházíme jenom okrajem, nacházíme hříbky. Oblúčikem se vracíme zpět do Kamenné, vyšplháme do kopce, cíle naší cesty. Dostali jsme guláš, koupili kávu, pivo, zákusky, vše s chutí snědli a spokojeni odjeli domů. Počasí dobré, jenom dost foukalo.

Ema Dočkalová

27. 6. 2018 – středa

Z Rantířova do Pávova

Na nádraží v Havl. Brodě se nás sešlo sedm. Operativně jsme změnili směr vycházky. Vystoupili jsme z vlaku již na zastávce Jihlava-Bosch Diesel a přešli do Nového Pávova. Zde jsme se napojili na ŽTZ a pokračovali přes Zbornou, Hybrálec a Plandry do Rantířova. Trasa byla dlouhá 13 km. V hospůdce U Lyžaře jsme si dali kávu a buchty. Před obcí Plandry jsme zašli starou lipovou alejí ke kapli Sv. Jana Nepomuckého, v bývalé zámecké zahradě jsme viděli lípu starou 200 let, 28 m vysokou. V pohodě jsme došli do Rantířova a odjížděli vlakem ve 13.10 přímo do Havlíčkova Brodu. Počasí bylo tak akorát na vycházku, ani moc teplo, ani zima a hlavně nepršelo. Nálada výborná, všem se nám to moc líbilo.

Božena Blažková

26. 6. 2018 – úterý

Do Dočkalova mlýna

32 turistů přijelo autobusem na zastávku Krásná Hora – hřbitov. Vydali se po ZTZ polní cestou k lesu. Vycházka vedla převážně lesy. Přes Boroviny došli k rybníku Abrahám, kde jsme si udělali přestávku na občerstvení. Pokračovali jsme do Kvasetic. U zámku jsme se seznámili s jeho historií a pokračovali lesem ke kapli Svatého Kříže, kde je hrobka bývalých majitelů zámku. Přes louku jsme se vrátili na cestu a došli do Dočkalova mlýna. Prohlédli si kapli a okolí. V hospůdce jsme se občerstvili a spokojeni odjeli z Michalovic autobusem domů. Našlapali jsme 7 km.

Marie a Bohumír Špačkovi

23. 6. 2018 – sobota

Chotěbořské putování

23. června v 7 hod. 12 min. se vydala  šesti členná skupina brodských turistů vlakem do Chotěboře. 15 kilometrová trasa vedla po modré a červené TZ k Hornímu mlýnu a částečně kopírovala dětskou trasu. Zde odbočila na zelenou TZ a po ní pokračovala až do Libice n D. Po příjemném posezení v restauraci U Bambuchů a zhlédnutí veteránů, kteří právě přijeli, vyrazili turisté na cyklostezku. Ta je dovedla do Dolního Sokolovce a k modré TZ. Tuto značku již neopustili a údolím Doubravky a Kamenného potoka přišli do cíle.

Věra Dymáčková

20.6.2018 – středa

Devět skal

V obci Herálec se nás nakonec sešlo 25 a vydali jsme se nejprve k Valenovu mostu, kde je kámen, připomínající historickou zemskou hranici Čechy – Morava, tu tvořila řeka Svratka. Potom po modré turistické značce s výhledem na herálecký kostel sv. Kateřiny jsme pomalu stoupali, potkali Vysokou studni se znečištěnou vodou, lovecký srub z války a následovalo posezení a výstupy na vrchol Devíti skal do výšky 836 m. Posvačili jsme a odpočali si, vyslechli pověst a pojmenování jednotlivých skal, dolů nás pak vedla žlutá značka. Ještě jedna pověst doprovodila zastavení a fotografování „U železného sloupku“, cesta po silnici a ještě jedno stoupání lesem nás dovedlo ke stavení „Nad Fryšavou“ s výhledem na tuto obec a studnické pokusné sloupy. Na kraji Fryšavy bylo několik stříbrných javorů (z původních 40) a naše skupina se rozdělila. Někteří spěchali do hospůdky, ženská většina navštívila ještě kostelík sv. Matouše a u něj „kadovské železné kříže“, kamenné Houby od Olšiaka opodál a skončila v penzionu Fryšava, kde se také občerstvila.  Autobusem nás odjíždělo do Žďáru nad Sázavou jen 23 a někteří stihli zpožděný rychlík, jiní počkali na osobní vlak. Nachodili jsme  asi 12 km v příjemném počasí a odjeli obohaceni novými zážitky do svých domovů.

Alena a Jiří Hladkých

19. 6. 2018 – úterý

Jdeme se koupat do Boučí

Na nádraží se nás sešlo 26. Vyšlápli jsme z Rozsochatce kolem sádek lesem. Ze začátku pěkná cesta se změnila na hůře schůdnou, ale nakonec jsme vyšli správně na ZTZ. Po ní jdeme stále kolem srubu Gerstein do Zálesí. Pokračujeme stále po zelené až k rybníčku. Zde se omylem vydáme dále po zelené (správná odbočka vpravo se mi nezdála, porosty se zde změnily a náš cíl nebyl vidět). Po překonání špatně schůdného úseku odbočujeme po neznačené cestě a docházíme na správnou cestu. Odtud je to už jen kousek do Boučí. Bohužel penzion je zavřený, takže občerstvení z vlastních zásob. A nakonec i slíbené koupání. Zde se k nám připojily další 4 turistky 80+ a díky Zdeně byla nakonec i káva. Zpět vyrážíme do Čachotína. Pan řidič nezkolaboval z dvaceti lidí na zastávce a spolehlivě nás dovezl domů. Po cestě jsme se kochali nádhernými výhledy, našlapali jsme cca 8 km.

Ludmila Kocmanová

 

16. 6. 2018 – sobota

Údolím Losenického potoka

Od vlakové zastávky Ronov nad Sázavou vyšlo 13 turistů a turistek kolem Olšiakovy sochy Draka k odbočce na zříceninu hradu Ronov. Protože tato cesta nebyla příliš schůdná, přečetla jsem jen dvě krátké pověsti o hradě a pokračovali jsme po silničce kolem obory „Volský žlab“, Ovčína a podél skládky až k místu, kde před 14 dny strhl rozvodněný potok kus silnice. Prošli jsme vymletým místem a dostali se k posezení nad osadou Pořežín. Nad ním byl vidět Pořežínský kopec, v osadě kaple Panny Marie a za Pořežínem Pořežínská tvrz. Někteří neodolali třešňovému občerstvení. Po červené značce jsme došli do Velké Losenice, kolem smírčího kříže s obrysem šavle a dál k domu čp. 24, odkud pocházel rod Karla Havlíčka Borovského. Ale potom jsme se vrátili a mohli nahlédnout do kostela sv. Jakuba Staršího i do kostnice.  V okolí byly opět kamenné kříže, napodobenina lurdské jeskyně a dřevěné i kamenné sochy. Po svačině a krátkém odpočinku jsme opustili Losenický potok a stoupali na kopec Peperek, kde někteří po žluté značce vylezli nahoru a na skálu s pozůstatkem pobytu krejčího – vytesané nůžky, klubko nití a žehlička. Zpět dolů a zase po červené jsme kolem místa „Konec světa“ sešli dolů, Rozštípenou skálou, kolem sochy Mamuta a obcí Hamry nad Sázavou až k železniční zastávce. Vlakem v 12,33 jsme odjeli do svých domovů. Většina z nás nachodila 14 km, počasí nám přálo a zajímavostí bylo také dostatek.

Alena a Jiří Hladkých

13. 6. 2018 – středa

Slavnostní shromáždění v Jihlavě

Ve středu 13. 6. 2018 se v gotické síni jihlavské radnice konalo slavnostní shromáždění u příležitosti oslav 130. výročí vzniku Klubu českých turistů a 100 let republiky. Mezi několika desítkami oceněných, kteří převzali z rukou předsedy oblasti KČT Vysočina Jaroslava Šlechty a místopředsedkyně Marie Vincencové Diplom a pamětní medaili byli starosta města Havlíčkův Brod Jan Tecl, předsedkyně našeho odboru Jarka Kohoutová, Věra Dymáčková, Jozef Hreha, Karel Koutný a Lenka Žáková.

 

13. 6. 2018 - středa

Sklené nad Oslavou, Radešín, Bobrová

Středeční ráno neslibuje nic dobrého, mírný déšť, obloha zatažená, tak do tohoto se asi nikomu moc chtít nebude. No nic, počkám a uvidím, přinejhorším si udělám výlet do Žďáru nad Sázavou a zpět. K mému překvapení přichází Ema, pak František, Míla a nakonec Zuzka. Pětka odvážných, nikdo nenamítá, že by se nemělo jet. V Přibyslavi přistupuje Míla K. a v Nížkově Jirka - a je nás sedm statečných. Čekání ve Žďáře na další spojení se nám vlastně nezdálo ani tak dlouhé a před půl devátou přijíždí ještě další posila Jarka R. a Majka S. Odjíždíme  do Skleného nad Oslavou a po ČTZ se vydáváme směr Radešín. Cesty po minulých deštích  nejsou zrovna v nejlepším stavu a tak přeskakujeme louže, mácháme boty ve vysoké trávě a špiníme nohavice kalhot. Útěchou nám je, že už nacházíme sem tam nějakou jedlou houbu. Balonový hotel v Radešíně má ještě zavřeno, takže bez posilnění pivním mokem pokračujeme do Bobrové, kde nás očekává úžasná paní Roháčková, majitelka Muzea panenek. Její výklad o historii bývalé školy a vzniku muzea panenek byl úžasný a velmi zajímavý. Posilněni kávou v přilehlé kavárničce pokračujeme Kalvárií až do výšky 594 m a tady posvačíme. Potom pokračujeme přes rejdiště čarodějnic dolů ke Gohialovu kamenu, kde se seznámíme s jeho legendou. Kolem Černého Mlýna se vracíme jinou cestou znovu do Radešína, hotel je otevřen, takže ochutnáme pivo z místního pivovaru. Po občerstvení odjíždíme autobusem do Žďáru a vlakem domů. Devět turistů našlapalo necelých 14 km. Děkuji všem, kteří se zúčastnili a jsem rád, že nakonec každý našel co hledal.

                                                                                                                              Zdeněk Kohout

12. 6. 2018 – úterý

Přes Kyjov do Brodu

Hned v úvodu mého popisu dnešní vycházky musím upozornit na to, že popis nebude odpovídat názvu vycházky. Do Rouštan přijelo 14 turistek, po informaci ohledně cesty jsme se vydaly směrem na Ždírec  a po cca 500 m jsme odbočily vpravo po cestě k Seckému Dvoru a pokračovaly lesem do Dvorců, které jsme prošly a odbočily vlevo do Pohledských Dvořáků. Během trasy jsme se definitivně rozhodly, že přes Břevnici, vzhledem k nočnímu velkému dešti, nepůjdeme a do Brodu dojdeme výše uvedenou cestou. Šlo se nám dobře, cesta byla téměř bez bahna, nepršelo a ještě jsme během cesty mlsaly dobroty od Zdeny. Po 7 km jsme všechny zašly do  hostince U Panských na občerstvení a potom jsme společně odešly do Havlíčkova Brodu.

                                                        Jana Píšová, Majka Sedláková

11. 6. 2018 – pondělí

Praha – oslava 130 let KČT

Ve dnech 9. 6. až 12. 6. probíhala v Praze třídenní akce k oslavě 130 let založení KČT. Vzhledem k svým časovým možnostem (nejvíce mne lákal sobotní program) jsme využila možnosti výletu do Prahy v pondělí. Na tento den byla dopoledne připravena prohlídka prezidentské kanceláře (bylo nutné předem objednat) a na odpoledne výstup na Petřín. Vzhledem k stavebním úpravám na Petříně byl cíl pochodu přesunut do letohrádku U Kinských. Trasa vedla od sídla KČT v Revoluční ulici přes Václavské a Betlémské náměstí, dále po nábřeží Vltavy, přes most Legií. Pokračovali jsme už do kopce k soše K. H. Máchy. Odtud ještě kousek do kopce k jezírku a potom už z kopečka kolem dřevěného kostelíku a umělých vodopádů do cíle. Celkem jsme našlapali 5 km.

Ludmila Kocmanová

 

9. 6. 2018 – sobota

Železnice, Tábor, Lomnice nad Popelkou

Cílem našeho výletu byla oblast na rozhraní Českého ráje a Podkrkonoší, okresů Jičín a Semily. Dojeli jsme do malebného městečka Železnice, které se nachází 5 km severně od Jičína, tam byl začátek našeho pěšího putování. Prohlédli jsme si náměstí s domy v empírovém slohu a zamířili k Vlastivědnému muzeu, zakoupili si tam různé turistické upomínkové předměty a prohlédli si okolí muzea.  Potom jsme se po ČZT vydali severním směrem  k hoře Tábor 678 m n.m. Po 1,5 km na rozcestí Ranč na Kamenci se od nás oddělila skupinka turistů, kteří se rozhodli pro krátkou trasu, a po ZTZ se vydali do obce Bradlecká Lhota k penzionu Bradlecký mlýn, kde na ně čekal autobus a vyvezl je na Tábor. Ostatní jsme pokračovali přes obec Kyje na rozcestí Kyje, žst. a tam se naše cesty opět rozdělily. Na ŽTZ odbočili ti, kteří se rozhodli vystoupit na Tábor cestou kolem rozhledny Alainova věž. Menší skupina se rozhodla pro přímý, sice o něco kratší, ale strmější výstup stále po ČTZ. Ti nejzdatnější s touto skupinou došli na vyhlídkové místo, pokochali se celkem pěknými výhledy a potom se navrátili na rozcestí a dohonili skupinu u Alainovy věže. Všichni jsme se sešli na vrcholu Tábora. Celý den bylo hrozné dusno, tak jsme se si zde zaslouženě odpočinuli, s chutí se občerstvili chlazenými nápoji  z kiosku u penzionu, někteří nahlédli do poutního kostela Proměnění Páně a hlavně po 173 schodech vystoupali na 35 metrů vysokou Tichánkovu rozhlednu, ze které byly pěkné výhledy na Jičínsko, Prachovské skály, Kozákov, Lomnici nad Popelkou, Krkonoše a Orlické hory. Po 13. hodině jsme ve dvou skupinách sešli, spíše seběhli, do Lomnice nad Popelkou, ti, kteří se obávali blížící se bouře, sjeli do Lomnice autobusem. V Lomnici jsme si prohlédli chráněnou venkovskou rezervaci s roubenými domy Karlovské náměstí, navštívili Informační centrum, kde na nás pan vedoucí čekal mimo otvírací dobu, a obohatili naše turistické zápisníčky razítky, vizitkami a obtěžkáni dalšími propagačními materiály a plnými taškami výborné místní speciality, kterou jsou Lomnické suchary, si prohlédli náměstí a jeho okolí, někteří navštívili muzeum. Asi všichni využili možnosti občerstvení v cukrárně s bohatou nabídkou nápojů, zákusků a zmrzliny. V 16 hodin jsme se vydali na zpáteční cestu a jen těsně ujeli začínajícímu dešti. Nejdelší trasa měřila asi 11 km, střední 9 m, krátká 6 km. Děkuji všem za ukázněné chování a Jarušce, Lence a Láďovi za vedení skupin turistů. Výlet se nám vydařil a věřím, že i přes úmorné dusno byli všichni spokojeni a poznali další část naší krásné země.

Vlaďka Doležalová

6. 6. 2018 – středa

K pramenu Sázavy

Vlakem do Hlinska a dále busem do Staré Huti ve Žďárských vrších se ve středu vydalo 22 zdatných turistů. Cestou jsme obdivovali nádherné lesy a horské louky plné kvítí. Prošli jsme Mariánskou Hutí a pak už nás čekalo dlouhé stoupání do nadmořské výšky 612 metrů nad mořem, kde byl cíl naší cesty – pramen Sázavy. Po společném fotografování jsme se vydali přes Novou Huť do Vojnova Městce, kde nás čekalo příjemné občerstvení. Dál nás cesta vedla přes Krucemburk do Ždírce nad Doubravou tradičně do  místní cukrárny. Spokojeni jsme se vrátili vlakem zpět do Havl. Brodu. Za krásného počasí jsme absolvovali trasu dlouhou 18 km.        

Jiří Moliš

5. 6. 2018 – úterý

Kolem Zubří

Dnes jsme se vydaly na vycházku na Novoměstsko. Sešlo se nás celkem 14 turistek, nepřidal se k nám žádný muž. Vystoupily jsme na zastávce Olešná na Moravě a po silničce vykročily do Zubří. Pokračujeme až nad Zuberský rybník, po krátkém odpočinku a posilnění opouštíme značené cesty. Jdeme kolem skalního útvaru Velryba a dále ke stopě Járy Cimrmana. Napojíme se na ZTZ a po ní dojdeme do bývalého rekreačního střediska BVV. Protože máme dostatek času, využíváme možnosti občerstvení. Do odjezdu vlaku nám zbývá více než hodina, tak klidnou chůzí pokračujeme zpět k Zubří a stejnou cestou na zastávku. Kocháme se krásně upravenými zahrádkami, sbíráme lesní plody. Po cestě na nás spadne pár kapek, ale nejsme z cukru. Našlapaly jsme 8 km.

Ludmila Kocmanová

2. 6. 2018 – sobota

Vycházka za zábavou

Na začátek naší vycházky jsme se dopravili vlakem do Mírovky v počtu 14 turistů. Pravděpodobně těch odolných vůči počasí, protože den předtím byla na Šlapanovsku velká průtrž mračen s kroupami. Dalo se tedy očekávat, že na cestě bude bláto. Z Mírovky jsme se vydali do Bartoušova a odtud do Kněžské. Zde na polní cestě jsme museli překonat naplavenou půdu s loužemi. Vše dobře dopadlo, nikdo neuklouzl, sice jsme byli samé bláto, ale turistu jen tak nic nerozhodí. Z Kněžské jsme pokračovali už po pěkné cestě do Šlapanova, kde jsme popili pivo, kávu i nějaká ta buchta se našla. Byla připravena ještě zábava, ale na tu už nedošlo. Dále se pokračovalo vlakem do Havlíčkova Brodu. Na vycházce jsme ušli 10 km. Za účast děkují

Ája a Fanda Simunovi

30. 5. 2018 – středa

Krásné výhledy        

Ve středu brzy ráno jsme přijeli do Radňova - zastávky a pokračovali dál do Dobrohostova a odtud na Kochánov. Tady jsme odbočili doprava a přes pole, louky na Turkův kopec, 598 m, dál na Máselný kopec, 634 m. Všude jsme obdivovali krásné výhledy a rozkvetlé louky. Prošli jsme kolem samoty  Maliní, Kosova, přes Kosovský vrch, 682 m. do Petrovic. Tady jsme poseděli, odpočinuli si a přes louky se dostali k Petrovickému mlýnu. Kolem něj trnitou cestou jsme se dostali k mlýnu Hanesovu. A tady už naučnou stezkou do Štoků. Někteří si stačili zajít do hospody na občerstvení a v poledne odjeli domů. Počasí se vydařilo, ušli jsme asi 14 km.

Milena Beránková

29. 5. 2018 – úterý

Polná a okolí

Na I. zámeckém nádvoří jsme se zastavili u nově instalované sošky Boženy Němcové a prohlédli si voliéru dravých ptáků na parkáně hradu. Dále jsme pokračovali po hrázi rybníka Peklo k ojedinělé technické památce Kleštěr, kudy vedla stará obchodní stezka z Moravy do Čech a sloužila k celním účelům sčítání převáděného dobytka. Poté jsme se zastavili na židovském hřbitově, kde probíhá obnova a čištění stávajících pomníků. Kolem rybníků pod Kalvárií, Varhánkova a Zimova jsme došli k bývalé zemědělské škole. Zde je umístěna pamětní deska Josefa Toufara, který tuto školu 2 roky navštěvoval. Vycházka skončila kde jinde, než u kafíčka v cukrárně na náměstí. Vycházky, kterou jsem vedla společně s Květou Šauerovou, se zúčastnilo 24 turistů.

Marie Dontová

 

 

26. 5. 2018 – sobota

Věžnice - Milénium

V sobotu odjíždí vlakem 8 turistů do Luk u Jihlavy. Od vlaku přejdeme po lávce řeku Jihlavu a po silničce stoupáme do Vysokých Studnic ke kostelu Nejsvětější Trojice. Pokračujeme cestou do Věžnice. Zde je památník na oslavu nového milénia a také nedaleko pramen řeky Šlapánky. Vracíme se na vlak neznačenými cestami do Bítovčic, kde ještě stihneme malé občerstveni U Goléma.  Ušli jsme celkem 15 km za celodenního slunečného počasí, domu jsme se vrátili ve 14 hodin.

                                                                                                                                Milan Barták

23. 5. 2018 – středa

Cestičkami Vládi Škvařila

Dnes už popáté a je to až k neuvěření, jsme se vydali cestičkami, kudy nás vodil Vláďa Škvařil. Tentokrát to vyšlo přesně na svátek Vladimíra a zítra mají vlastně svátek Jany. Díky Janám, které se zúčastnily vycházky a ještě několika narozeninám, jsme se docela poměli, zákusky, sladkosti a symbolicky i trochou truňku. Všem jsme popřáli štěstí a připili na jejich zdraví. Ze Skřivánku jsme se vydali kolem chalupy Škvařilových směrem ke Studénce, kde na kopci bývají docela pěkné vyhlídky, tentokráte až tak pěkné nebyly, ale počasí bylo na vycházku ideální. Prošli jsme Studénkou a po přejití silnice ze Štoků do Chýšky, kousek jsme šli po okraji silnice k Petrovicím, kde díky opravě dálnice mezi Humpolcem a Jihlavou, byl slabý provoz, jsme se dostali, celkem bezpečně, na lesní cestu a potom po naučné stezce do Štoků. Naše cesta vedla kolem hřbitova, kde jsme se zastavili u hrobů Emy Medové a Karla Žáka a také zavzpomínali na další naše kamarády a kamarádky, kteří v minulosti odešli do turistického nebe. K zastávce jsme došli asi o půl dvanácté, chvíli poseděli u fungující kašny a ve dvanáct hodin odjeli do Havlíčkova Brodu. Celkem se vycházky zúčastnilo osmnáct turistek a turistů, našlapalo se 10 km. Díky všem.  

   Zdeněk Kohout

22. 5. 2018 – úterý

Ze Stvořidel do Ledče nad Sázavou

Dnes ráno jsme se probudili do pěkného slunečného dne a tak se 44 turistů vydalo vláčkem do Stvořidel. Tady jsme byli obdarováni sladkostmi od našich kamarádů, kteří slavili svátek či narozeniny. Potom vycházíme po ČTZ směrem na Ledeč. Poblíž nemocnice Háj měníme TZ na žlutou a pokračujeme do Zlaté zátoky k pomníku Jaroslava Foglara. Tady si na památku uděláme společnou fotku a trochu si odpočineme při malé svačince. Pak musíme obejít tábor, protože je ze všech stran uzavřen. Jdeme lesem vyšlapanou cestičkou, přijdeme na silničku a pak už šlapeme k Ledči. Míjíme Sluneční zátoku, kde probíhají opravy a přípravy na prázdniny. Přicházíme do města, kde je rozchod a každý se jde občerstvit podle své chuti do hospůdky nebo do cukrárny. Počasí nám přálo a tak se i výlet vydařil. Děkuji Míle Dočkalové za pomoc, protože  hlídala konec, abychom někoho neztratili. Ušli jsme 9 km úplně v pohodě a ve 14.16 hodin odjíždíme domů.

Míla Špačková

19. 5. 2018 – sobota

Teslácký Šotek

Místo plánovaného výletu do Slepičích hor, který byl kvůli porouchanému autobusu zrušený, si osm havlíčkobrodských turistů zvolilo náhradní turistický program. Společně s pochodníky z ostatních odborů jsme se zúčastnili oblíbené akce Teslácký Šotek, kterou pořádají naši přátelé z odboru Tesla Jihlava. Z Havlíčkova Brodu jsme odjeli dvěma různými spoji, každý si vybral trasu podle svého a užívali jsme si příjemné toulání rozkvetlým okolím Jihlavy. Cíl byl u jihlavské ZOO, kde jsme od pořadatelů obdrželi pěkné diplomy, nějaký ten drobný dáreček a sladkou odměnu.

Lenka Žáková

16. 5. 2018 – středa

Z Rozsochatce

Ve středu 16. 5. 2018 odjíždíme  vlakem do Rozsochatce. V počtu devíti turistů vycházíme po ZTZ do Údolí a okolo Pilského rybníka přes Dolní Krupou až  na Karlov. Tady si dáváme malé občerstvení, a protože trochu poprchává, pokračujeme lesem do Knyku a opět se napojíme na ZTZ, která nás  Vlkovskem dovede do Havl. Brodu. I přes předpověď počasí, která nevypadala moc optimisticky, se nám  vycházka vydařila a v cíli naší cesty jsme naměřili 14 km.

Dana Petrová

15. 5. 2018 – úterý

Za pěknými výhledy

Dnešní vycházka „Za pěknými výhledy“ začala odjezdem autobusu v půl desáté do Rozňáku. Tam jsme ochutnali výborné pohoštění od tří oslavenkyň, které slavily narozeniny, a s plným žaludkem jsme se vydali na cestu, ale to jsme ještě netušili, co nás čeká. My jsme totiž vystoupili v horním Rozňáku, ale vycházka byla připravena ze zastávky v dolní části vesnice. Nechtěli jsme se vracet a tak jsme pochodovali nebo spíše hledali cestu na výchozí bod vycházky. Přes pole to ještě šlo, ale pak jsme chtěli sejít v lese na cestu a to jsme zdolávali tak prudký svah, že nám z toho bylo úzko. Tímto se moc omlouváme za náročný terén a děkujeme za pomoc. Nikomu se ale nic nestalo a pak už se šlo dobře. Plán jsme ale změnili a došli jsme do Pelestrovské hospůdky, kde si všichni odpočinuli a někteří se vydali na autobus do Perknova na jednu hodinu, jiní šli pěšky do Havl. Brodu. Celkem se zúčastnilo pochodu dvacet devět odvážných, kteří ušli asi sedm kilometrů. Počasí nám přálo, nepršelo, jen těch výhledů jsme tolik neměli. Při vycházce jsme se zúčastnili úklidové akce „Čistá vysočina“. Sbírali jsme v lese i po škarpách odpad do igelitových tašek, obsah jsme potom roztřídili a vyhodili do kontejnerů na Rozňáku, u Pelestrovské hospůdky a v Perknově. Vycházku vedla Vlaďka Doležalová s pomocí Jany Adamové.

Jana Adamová

12. 5. 2018 – sobota

Naší Vysočinou

Je sobota, krásné slunečné počasí a my jsme se vydali na procházku naší Vysočinou. Sešli jsme se na autobusovém terminálu v počtu 17 turistů. Autobusem jsme dojeli do Květnova a odtud už jdeme vycházkou. Cesta byla příjemná, polní cestou, lesem a byly krásné výhledy. Minuli jsme vesničku Smilov a došli jsme do Šlapanova. Cestou byly opět výhledy. Trasa měřila 9 km. Ze Šlapanova odjíždíme vlakem zpět do Havlíčkova Brodu. Výlet se nám líbil a všichni jsme se vrátili šťastni domů.

Zuzka Dlouhá, Jana Pokorná

12. 5. 2018 – sobota

Retz - Znojmo

Každý rok pořádá KČT Znojmo pochod Znojmo - Retz. Letos byl začátek v Retzu a šlo se do Znojma. Zúčastnili jsme se této akce s klubem Čeřínek Jihlava, kde na nás na nádraží  již čekali vedoucí manželé Veselí. Autobusem jsme odjeli do Okříšek, neboť byla výluka a dál vlakem do Znojma. Tam již čekal autobus a odvezl nás do města Retz. Po zápisu jsme  vyrazli na krásný pochod mezi vinicemi. Počasí bylo letní, sice slunce dost pražilo, ale krásné výhledy a pohoštění cestou nám bylo odměnou. Bylo nás 11 a nachodili jsme 22 km. Pochod jsme ukončili u rotundy na znojemském hradě a v 20.00 jsme se v pořádku vrátili domů.

Miroslav Friedl

9. 5. 2018 – středa

Autobusový zájezd na kvetoucí Pavlovské vrchy

Přes známé dopravní problémy na D1 a zpola zprovozněný most mezi 1. a 2. Novomlýnskou nádrží, dojeli jsme do Dolních Věstonic, výchozího místa našich vycházek, již v půl desáté.  Rozdělili jsme se na skupinu, která půjde po Pavlovských vrších a na skupinu, přesunující se autobusem. Dohodli jsme se, že se sejdeme v Klentnici a potom u Kočičí skály, odkud pojedeme domů. Pěší skupina vystoupala z Dolních Věstonic na Dívčí hrady, odtud přes Děvín a Soutěsku na rozcestí Pod Soutěskou a Pod Martinkou do Klentnice. Odtud přes Růžový vrch se Sirotčím hrádkem na Stolovou horu a sešli ke Kočičí skále, kde čekal autobus. 27 turistů ušlo celkem 12 km. Vedoucím této skupiny byl osvědčený vedoucí vycházek a hlavně člověk, který tento kraj dobře zná – p. Jozef Hreha. Z vyjádření účastníků této skupiny usuzuji, že tato volba byla velmi správná. Skupina s autobusem obešla po naučné stezce bývalé slovanské sídliště Vysoká zahrada a Na Pískách, a pokračovala po cyklostezce podél 3. Novomlýnské nádrže pod obec Pavlov, kde jsme navštívili Archeopark a přes obec Věstonice jsme se vrátili k autobusu, který nás převezl do Klentnice. Zde jsme se rozdělili – jedna skupina vyšla na Sirotčí hrádek, druhá skupina se vydala směrem k Martince do bývalého lomu. Na obou těchto trasách byly velmi pěkné výhledy na Pavlovské vrchy a na Novomlýnské nádrže; ze Sirotčího hrádku potom na Lednicko-Valtický areál a na Mikulov. Odtud jsme přejeli ke Kočičí skále. 22 účastníků této skupiny ušlo celkem 9 km. Před 15. hodinou zde začalo velmi silně pršet, padaly i kroupy a bouřilo. Rozhodli jsme se proto nepokračovat v dalším programu. Do Brodu jsme dojeli před 17. hodinou. Velmi si vážím ochoty a pomoci p. J. Hrehy, Míly Špačkové a manželů Beránkových. Vstřícnost k našim potřebám při nepřízni počasí projevil též řidič autobusu.

                                Blanka Vyhnalíková

8. 5. 2018 – úterý

Po stopách pátera Josefa Toufara do středu ČR

Různými vlakovými spoji, různými trasami, někdo pěšky, někdo na kole, někdo jako rychlík, někdo lážo - plážo. Do cíle pochodu se z našeho oddílu dostavilo šestnáct pěších a pět cykloturistů ze Sobíňova, Okrouhlice a Havlíčkova Brodu. V Hospůdce na Středu nás pořadatelé srdečně přivítali, obdrželi jsme "nový" pamětní list a pozdravili známe z Třebíče, Žďáru, Jihlavy, Světlé, Hlinska... K obědu jsme si dali dobrou gulášovou polévku a jako bonus výborné pohoštění od Majky R. V Číhošti jsme navštívili kostel Nanebevzetí Panny Marie i geografický střed ČR. Počasí bylo příjemné, nálada výborná. Kratší trasa měřila dvanáct, delší patnáct kilometrů.

Fanda Pithart

5. 5. 2018 – sobota

Od Zlatého potoka k řece Sázavě

Celkem 16 nás bylo na cestě od vlakové zastávky Kamenná, přes obec jsme došli k obecnímu úřadu s leteckým snímkem obce a okolí. Dříve se tady těžilo stříbro a zlato, zajímavá byla pověst o zvonu a neúspěšně stavěném kostele. Modrá značka po poli a kamenskou alejí nás dovedla ke starému mostu „U Lutriána“, přes silnici a polní cestou kolem rybníka „U břízek“ jsme dokráčeli do Šlapanova. U kostela sv. Petra a Pavla jsme si poslechli nejen vyzvánění, ale i písničku hranou elektronickou zvonkohrou a další pověst o původním kostelu, který se propadl do země špicí dolů, a vyprávění o původních zvonech. Nad obcí Kněžská na kraji lesíka jsme si odpočinuli a posvačili. Když jsme sešli do 3 km dlouhé obce Dlouhá Ves, následovala pověst o pytlákovi a psících. Cesta pokračovala dál po poli, kde jsme vlevo zahlédli oboru Svatého Huberta a lesem přišli do obce Dvorek. Tam se naše skupina rozdělila – většina odbočila vlevo směr Uhry a Hesov, odkud odjela vlakem do Havl. Brodu. My zbylí jsme šli původní trasou k Jabloneckému žlabu a domů do Přibyslavi. Za nepříliš teplého příjemného počasí jsme absolvovali 14 nebo 15 km.  

Alena a Jiří Hladkých

2. 5. 2018 – středa

Z Trhové Kamenice přes Vestec

Dne 2. 5. se skupina 14 havlíčkobrodských turistů vydala autobusem v 6 hod. 25 do Trhové Kamenice. Odtud vystoupali na Zuberský kopec a pokračovali po zelené značce do obce Zubří, kde se zachovalo pár hezkých roubených chalup, stejně jako v obci Možděnice, kam směřovala žlutá značka. V Možděnici opustili značené trasy a po polních a lesních cestách dosáhli vrcholu Vestec (668 m, pěkné výhledy). Po odpočinku a posilnění seběhli do obce Horní Vestec, kde se nachází památný strom kaštanovník setý (výška 13,5 m, obvod 324cm, stáří 180 let). Dále pokračovali přes Dolní Vestec, louky a pastviny do Sloupna, Štěpánova a stále po žluté přes Hařilovu Lhotku do Bílku. Výpravy se zúčastnili samí dobří pochodníci, takže stihli vlak v 11 hod. 27 a před 12 hod. přijeli do Havl. Brodu. Počasí tentokrát o 200% lepší než před 2 lety, převládala spokojenost.

Věra Dymáčková

1. 5. 2018 – úterý

34. ročník „Ježek Vysočiny“

KČT, odbor Bedřichov Jihlava tradičně pořádal 30.4.- 1.5. dvoudenní  pochod  15 – 100 km. 1.5. měli různé pěší trasy a my jsme si vybrali 8 km. Putovali jsme přes Borovinku, Zbornou, Šacberk, kolem Domova důchodců zpět do sokolovny na Bedřichově, kde byl start i cíl. Dostali jsme velice pěkné Pamětní listy, dárečky a v blízké restauraci „Zezulkárně“ jsme se občerstvili. Poté jsme spokojení odjeli domů. Škoda, že nás bylo tak málo, jen omlouvá, že v tento den bylo hodně akcí. Chceme-li, aby sousední kluby  navštěvovaly naše pochody, je třeba  navštěvovat jejich akce.  

Jarka Kohoutová

                                                                                                                                                                                                                                  

30. 4. 2018 – pondělí

Slet čarodějnic

Tak jsme se zase po roce sešli, abychom si v Pelestrově opekli buřty a společně si zazpívali před prvním májem. Na plánované vycházce se sešlo 21 turistů u restaurace Hubert a odcházíme směr Pelestrovská hospůdka. Jdeme klasickou cestou kolem rybníka Dráťák a pelestrovskými lesy do hospůdky. Tam už na nás čekali naši kamarádi a muzikant Jeníček Klimeš, aby nám zahrál. Po opečení buřtíků a po občerstvení od našich kamarádů, kteří oslavili svátek, nebo narozeniny jsme si zazpívali. Celkem se nás tam sešlo asi 68 kamarádů turistiky. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, ale byl vítr. Ten kdo šel obě cesty pěšky, ušel 10 km.

Míla Špačková

28. 4. 2018 – sobota

Na kolena do Poděbab

Dnešní vycházka začínala u VČE na Humpolecké ulici. Odtud vycházelo 32 turistů. Naše cesta vedla podél rozkvetlého břehu Sázavy, dále luční cestou k Veselici. Za Veselicí jsme se občerstvili a rozdělili na dvě skupiny. Kratší trasa vedla přes Veselický kopec do Poděbab. Delší trasa vedla lesem kolem Úsobského potoka. Sešli jsme se v hospůdce v Poděbabech. Pochutnali jsme si na dobře upečených kolenech. Při harmonice si zazpívali a pak již následovala cesta domů. Někteří odjeli dopravou z Perknova a ostatní šli přes letiště do Brodu. Ušli jsme 11 km.

  Marie a Bohumír Špačkovi     

25. 4. 2018 – středa

Hezkou krajinou

Dneska jsme vyjeli brzy ráno, směr Plačkov. Sluníčko už vykukovalo, slibovalo hezký den. Od zastávky v Plačkově jsme se dali doprava kolem rybníka, letos je v něm málo vody, po hrázi do lesa. Tady jsme pokračovali stále po ZTZ podél dálnice. Té jsme se zbavili, prošli jsme pod ní myší dírou a pokračovali dál do Mikulášova. Posilnili jsme se u Lochovy studánky. Krajina je krásná, všechno kvete, nikam jsme nechvátali,  měli jsme dost času. V Jenikově jsme si nakoupili ve zdejší prodejně a na konec jsme zašli do restaurace. Tady jsme počkali na autobus. Bylo nás 14, ušli jsme 12,5 km.                        

Milena Beránková

24. 4. 2018 – úterý

K Panuškovu dubu

Trasa: Světlá nad Sázavou, Březinka, Mrzkovice, Mariadol, Františkodol, srub akademického malíře Jaroslava Panušky a památný 400 let starý dub před srubem, Smrčná. Dověděli jsme se zajímavosti a pověsti o Světlé, jak vznikl Černý vír v Sázavě, prošli jsme stezku na břehu Sázavy do Mrzkovic, poznali bývalou jedinou vločkárnu u nás (nyní mlýn na kukuřici a různé další výrobky z ní), přešli jsme značně houpavou lávku přes Sázavu, dověděli se mnoho zajímavého ze života J. Panušky, J. Haška i M. Kuděje. Provázelo nás příjemné počasí a ještě krásnější příroda kolem Sázavy a výhledy na její okolí. Přítomno 41 turistů. Trasa 9 km. Vedli J. Moliš a

Jarka Štěpánková

20. - 22. 4. 2018 

KČT na filmovém festivalu ve Zlíně

Předposlední dubnový víkend jsme se, jako odbor KČT Havlíčkův Brod, již po páté zúčastnili Festivalu turistických amatérských filmů a fotografií ve Zlíně. Festival je přehlídka dokumentace činnosti klubu a my jsme společně s jihlavskými turisty zastupovali oblast KČT Vysočina. Pro letošní rok jsme se rozhodli náš odbor prezentovat dvojicí DVD z pobytových zájezdů – „Ašský výběžek“ a „Rychlebské hory“. Festival byl zahájen v pátek, kdy jsme individuálně navštívili výstavu 100 let Republiky, 130 let KČT a 120 let dráhy Otrokovice–Vizovice na magistrátu statutárního města Zlín a protože panovalo krásné až letní počasí, vyjeli jsme si na vyhlídkovou terasu zlínského mrakodrapu tzv. „jednadvacítky“, odkud jsme obdivovali krásu města z ptačí perspektivy. Sobotní dopoledne jsme věnovali promítání soutěžních prací, které jsou každým rokem lepší a dokonalejší a konkurence je opravdu veliká. Velmi zajímavý je vždy i doprovodný program, který letos obsahoval zhlédnutí dokumentární filmové symfonie s názvem „Hora“ a exkurzi do palírny R. Jelínek ve Vizovicích. Samozřejmostí byl i poutavý odborný seminář a závěrečné hodnocení všech autorů a účastníků. Na neděli měli pořadatelé ještě připravený autobusový zájezd, kterého jsme se také částečně zúčastnili, ale doplnili jsme ho ještě o krátký výšlap v okolí zříceniny Cimburk. Počasí bylo skvělé a tak i tato část festivalu dopadla na výbornou a my jsme tak udělali pomyslnou tečku za 6. ročníkem Festivalu turistických amatérských filmů a fotografií a spokojeně jsme se vraceli z Valašska na Vysočinu.

Lenka Žáková

21. 4. 2018 – sobota

Na Strážky

Od vlakové zastávky Nížkov se vydalo 8 turistů a turistek po silnici do obce Buková, odbočili vlevo směr Nížkov, kde asi po 150 metrech došli k místu, kde bylo vysázeno roku 2012 Bukové arboretum se 40 druhy buků lesních. Tam jsem přečetla zajímavou část z přednášky o užitečnosti těchto stromů, jejich plodů a listí. Pak jsme se vrátili zpět a prošli kolem kapličky sv. Floriána a pěkné zemědělské usedlosti, památce lidového stavitelství. Ze silnice směr Olešenka jsme sešli do lesíka a ocitli se u rybníka Jordán, obdivovali jsme kapry, odpočli si, nasvačili se a vyfotili se. Posilněni jsme poté stoupali po poli a podél lesa na kopec Strážky (asi 604 m), ze kterého byl široký a krásný výhled. Odtud dolů polem a polními cestičkami jsme dorazili do Olešenky s upravenou kapličkou sv. Rozálie, návštěvu Kozího dvorku jsme tentokrát nevyužili. Změna byla také v tom, že jsme pokračovali polní cestou do Ronova k cyklostezce. Nad ní a pak po ní jsme došlapali k přibyslavskému nádraží. U něj se naše cesty rozešly, někdo šel do Přibyslavi na občerstvení, někdo na nádraží a zbylí domů na oběd. Počasí bylo nádherné letní a pohodové, ušli jsme asi 11 km.

Alena a Jiří Hladkých

18. 4. 2018 – středa

Z České Bělé

Dnes do České Bělé, kde nám začínala vycházka, přijelo 16 turistů. Po tradičním seznámení s trasou, jsme se vydali na cestu. Šli jsme po ZTZ, která nás vedla přes Kasalův Mlýn, Cibotín, Železné Horky do Havlíčkovy Borové. U Kasalova Mlýna byla první zastávka na občerstvení a něco dobrého na zub od Vilmy, která slaví půlkulatiny. Po mírném stoupání v lese a loukou jsme přišli do Cibotína, kde byla druhá zastávka na jídlo a focení. Poté už se šlapalo do cíle naší cesty, která měřila 11 km. Počasí bylo slunečné. 

Majka Sedláková a Jana Píšová

17. 4. 2018 – úterý

Z Pohledu

Na nádraží se sešlo 31 turistů, zakoupili jsme si lístky do Pohledu a nastoupili do vlaku. V Pohledu na nádraží  jsem seznámila turisty s trasou a cílem naší cesty. Vyšli jsme na východ z nádraží směrem do Simtan. Na návsi jsme si řekli něco o historii Simtan, které přísluší k obci Pohled. Poté jsme se vydali obcí na západ, do kopce, jediným na trase a pokochali jsme se výhledy. Dále jsme pokračovali lesíkem ke Svaté Anně. Tady jsme posvačili, něco málo si připomněli o historii kostelíka a pokračovali po žluté do obce Krátká Ves. Ve 13.00 jsme odjeli domů. Počasí nám přálo, bylo slunečno, ale trochu větrno. Poděkování Míle Špačkové za pomoc a všem turistům za vzorné chování. Trasa měřila 6 km.

Ema Dočkalová

14. 4. 2018 – sobota

Do Veselíčka za orchestrionem

V sobotu 14. 4. 2018 jsme se tradičně vydali na řízek do Veselíčka, což je vždy spojeno s procházkou okolní krajinou. Tentokrát 32 turistů odjelo v 7,49 vlakem z Havl. Brodu až do Nového Města na Mor. zastávka a odtud pohodovým procházkovým tempem přes Radňovice s umělou „Lurdskou jeskyní“ do Slavkovic. Zde jsme prošli zajímavě provedenou křížovou cestou a nahlédli do téměř nového moderního kostelíčka. Počasí bylo pěkné, takže jsme se mohli kochat i pěknou krajinou žďárských kopečků. V 11,00 hod přijela do Veselíčka další skupina 26 turistů. V oblíbené hospůdce už probíhá všechno, jak má být. Řízek, pivečko, Jirka Moliš s harmonikou, písničky a veselá zábava. Odjezd domů pak nadvakrát a to v 13,17 a 15,17 do Havlíčkova Brodu.

Zdeněk Kohout

11. 4. 2018 – středa

Z Radňova

Vyšli jsme ze žel. zastávky Radňov směrem na Dobrohostov a po pár desítkách metrů jsme přešli na MTZ, která nás dovedla až do Havlíčkova Brodu. Jarními loukami a lesy, přes Květinov, podél potoka jsme došli k Dočkalovu mlýnu, kde jsme si dopřáli svačinovou přestávku a pak pokračovali přes Michalovice, Poděbaby a Papšíkov domů. Vycházky se zúčastnilo 14 turistů a za slunečného počasí jsme ušli 14 km.

Dana Petrová a Milada Kratochvílová

10. 4. 2018 – úterý

Okolo Světlé nad Sázavou

Dnes je krásné slunečné počasí. Na vycházku se sešlo 31 turistů. Dnešní vycházka byla s překvapením a to exkurze ve sklárnách ve Světlé. Mně se to po několika telefonátech nepovedlo a díky manželům Kučerovým ze Světlé se to povedlo. Podle slov našich turistů byla spokojenost. Po exkurzi se to rozprchlo a na vycházku nás šlo 15 turistů. Prošli jsme město a jdeme na Horní Březinku dále pokračujeme k lomu na pěkné výhledy a jelikož se zvedl prudký vítr, tak to točíme zpátky k městu. Jdeme po cyklostezce a přijdeme k místu, kde jsou různá cvičební zařízení a tak nemeškáme a zkoušíme. Pak už odcházíme k nádraží a po malém občerstvení odjíždíme k domovu. Trasa 7 km.

Míla Špačková

7. 4. 2018 – sobota

Vítání jara na rozhledně Rosička

Za krásného slunečného počasí vyšlo z vlakové zastávky v Sázavě 37 turistů. Odbočili na Sázavskou naučnou stezku kolem viaduktu, po nové lávce přes řeku Sázavu. Cesta vedla vesnicí Kopaniny a stále do kopce k rozhledně Rosička. Konal se tam 16. ročník zahájení turistické sezóny. Po výstupu 140 schodů na rozhlednu přišla odměna - nádherný výhled na krajinu. Po občerstvení a tradičním focení jsme společně odešli do vesnice Rosička. Každoročně na návsi mají o velikonocích krásné bludiště z barevných vejdunků, které jsme si probloudili a pak jarní přírodou vyšlápli směrem k vlaku do Sázavy. Větší skupina měla v nohou 11km. Menší skupina odbočila po cyklostezce do zastávky v Nížkově a ušla o 5 km více. Dobrá nálada, která nás provázela od rána, nám vydržela až do Havlíčkova Brodu.

                                                                                                   Marie a Bohumír Špačkovi

 

4. 4. 2018 - středa

Jarní přírodou

Po desáté hodině se 15 turistů a turistek vydalo od břevnické vlakové zastávky přes obec Kyjov, kde mají na návsi pěknou výklenkovou kapličku. Po silnici jsme došli do obce Ždírec a k pozdně barokní kapličce, která má tvar jednolodního kostelíka, uvnitř jsme si ji také prohlédli a vyfotili se před ní. Dál jsme pokračovali na náves se zvoničkou, rybníčkem a dřevěným vodníčkem, kolem zahrádky s bohatě kvetoucími jarními květinami až k litinovému kříži u silnice směr Kojetín, u kterého jsem vypravovala zajímavou historii bývalého „Křivého kříže“. Při odpočinku a svačině poblíž lesíka si přítomní účastníci vyslechli pověst o zlém vodníku, který prý žil ve Fichtnerově rybníce u České Bělé. Poté jsme dokráčeli do obce Jilemník a pak cestou necestou a kolem ždíreckého koupaliště jsme se vrátili opět do Ždírce a přes Kyjov zase k vlakové zastávce Břevnice. Celou dobu jsme měli příjemné teplé počasí a stihli jsme posbírat několik pytlů odpadků. Tím skončil jarní výletní okruh, dlouhý asi 12 km, a rozjeli jsme se domů. Vycházku vedly

Zdena Fišerová a Alena Hladká

3. 4. 2018 – úterý

Kolem sádek

Na dnešní vycházku se nás sešlo 29. Trošku nás strašilo počasí, ale pak se vyjasnilo a bylo krásně. Hned v Brodě na aut. nádraží jsme udělali změnu a místo, abychom vystoupili ve Skále tak jsme se dohodli, že pojedeme na zastávku u Leštiny a vystoupíme tam. Na hrázi rybníku Kachlička jsme se zastavili, abychom poinformovali něco málo o trase, řekli si nějaké informace z historie i současnosti Kachličky a pokračovali jsme až téměř do Boňkova. Cestou jsme se zastavili u křížku, kde je hodně stará lípa, údajně zasazená v roce 1866. Zde jsme se vyfotili a pokračovali jsme až do Boňkova, podívali jsme se na kapličku a kolem ní pokračovali za vesnici a šli jsme směrem k bývalému lihovaru, kolem Boňkovského rybníku a pokračovali dále kolem asi dvou bezejmenných rybníků. U jednoho z nich jsme posvačili a pokračovali jsme k sádkám p. Kinského. Po MTZ jsme došli ke Kamenickému rybníku a odtud to už bylo jen kousek na vlakovou zastávku v Kamenici. Co teď, vlak jede až ve 12.08 a je 11. hod., po dohodě většina zůstala na zastávce a tři z nás šli na zastávku do Slavníče. Po 7 km trase jsme dojeli do Brodu a doufáme, že dobře naladěni se rozešli do svých domovů.

Jana Píšová a Majka Sedláková

28. 3. 2018 – středa

Ze Sázavy do Žďáru nad Sázavou

I když podle Velikonoc je dnes Škaredá středa, nám se konečně ukázalo sluníčko a provázelo nás na dnešní vycházce. Trasu jsme měli naplánovanou ze Sázavy do Žďáru nad Sázavou. Z Havl. Brodu nás vlakem odjíždí 18 turistů a v Sázavě se k nám ještě dvě přidávají a vedou nás po plánované trase. Od nádraží  jdeme přes  obec Sázavu na Českou Mez a po neznačené cestě k Matějovskému rybníku. Tady si dáváme malé občerstvení a už po MTZ pokračujeme k rybníku Velký Babín. Tento rybník je rašelinový a v létě teplý. Cesta nás vede ke studánce a  prameni  řeky Oslavy. Po modré značce dojdeme až k rozcestí U Křížku, kde se s námi  naše průvodkyně loučí a my pokračujeme dále do cíle naší cesty. Vlakem se vracíme zpět do H. Brodu a cestou začíná pršet. Nám ale dnes  Škaredá středa udělala velikou radost. Trasu v délce 13 km vedla

Dana Petrová  a Květa Průšová

27. 3. 2018 – úterý

Na exkurzi k Eisenwortům do Dolíku

Didgerido proniká i do Čech.

51 turistů s Mil. Vidnerovou mělo vycházku spojenou s exkurzí u pana Miroslava Eisenworta, který žije poblíž žel. Zastávky Dolík na trati HB-Humpolec. Ve volných chvílích hraje na didgerido. Jedná se o dechovou trúbu pocházející z Austrálie, kde má své místo v domorodé kultuře, ale uplatnění nachází i v moderních žánrech. V tradiční podobě jde o termity vyžraný dutý kmínek eukalyptu. Kromě bližšího seznámení nám pan Eisenwort přiblížil výrobu a hlavně nám zahrál na jeho nástroje. Mimo jiné jsme navštívili jeho chov rybiček (vyváží do celého světa) a pohovořil i o výrobě kozích sýrů, což je práce jeho ženy. Vycházka s exkurzí byla velice zajímavá, poutavá, což svědčí o velkém počtu turistů. Díky.

Miluše Vidnerová

21. 3. 2018 – středa

Do Habrů

Dvacet pět turistů vystoupilo na železniční zastávce Sázavka, aby vyrazili na trasu, kterou pro nás vymyslela Majka, ale onemocněla a nemohla se zúčastnit tak jsme to šli tak trochu i za ní. Po krátké informaci o cestě a novinek z KČT jsme vyrazili směrem do Sázavky a dále po cyklotrase ke Kysibelskému mlýnu. Tady jsme se domluvili na krátkém odpočinku a pak pokračovali ke Kysibelské aleji, kterou jsme prošli. Po obou stranách provází cestu v délce asi 1 km 177 bříz bělokorých. Pokračovali jsme dále směrem k Habrům a cestou jsme se ještě stavili na židovský hřbitov, který nás překvapil, jak byl zachovalý. Počasí nám přálo, i když bylo mrazivo, ale objevilo se i sluníčko a bylo vidět po okolí. Ve 12.25 jsme odjeli autobusem do Brodu a zapisujeme 9 km.

                   Jana Píšová a Majka Sedláková

20. 3. 2018 – úterý

Na bledule

Mrazivé ráno neslibovalo velkou účast na vycházce. Přesto přišlo 24 turistů, jak jinak většina žen. Dojeli jsme do Ždírce nad Doubravou a vyšli směrem Nové Ransko, kolem Nového rybníka. U Pobočenského rybníka jsme odbočili do lesa, kde jsme vyhlíželi bledule. Bývalá plocha s bledulemi byla značně vykácená a bledule měly svěšené hlavičky od mrazu. Přesto jsme v bílé sněhové pokrývce se potěšili pohledem na ně. Pokračovali jsme k rozcestí Javorka a cestou podél potůčku jsme viděli vykukující devětsil, místy už rozkvétající. Bohužel jsme neviděli lýkovec, který ještě před lety zde v hojném počtu rostl. I tak byla naše vycházka ozdravující, skvěle se v lese dýchalo. Došli jsme do Ždírce do cukrárny, kde jsme se odměnili a spokojeni odjeli domů. Našlapali jsme 10 km. Děkuji všem, kdo se zúčastnil.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

14. 3. 2018 – středa

Ze Stříbrných Hor do Šlapanova

V hale havlíčkobrodského nádraží se sešlo 18 turistů. Všichni jsme v 9. 45 odjeli do Stříbrných Hor. Zde jsme po krátkém sdělení organizačních věcí vyrazili na trasu. Po silnici kolem mlýna, přes kopec do Dlouhé Vsi. Tou jsme prošli. Na kraji lesa jsme posvačili. Dále loukou kolem rybníků a cestou do Kněžské. Trasa pokračovala do Šlapanova, kde na nás čekali manželé Simunovi s malým občerstvením. Na závěr jedno pivčo a sejít na nádraží. Našlapali jsme 12 km. Počasí bez sluníčka ale přiměřené ročnímu období. Všem účastníkům děkuji za spolupráci.

Miloslav Musil

13. 3. 2018 – úterý

Odněkud do Havlíčkova Brodu

Na nádraží se sešlo 26 turistů, vesměs ženy, z mužů vedoucí vycházky Zdeněk a fotograf Fanda. Odjeli jsme do Pohledu, po informacích a občerstvení od oslavenkyně Jarušky Bredové, jsme vyšli po neznačené cestě, později od mostu přes Sázavu po červené značce kolem samoty „U Petrů“ k Termesivům. Zde jsme se rozdělili na tři party. Jedna spěchala do Pohledských Dvořáků do hospůdky na občerstvení, druhá parta pokračovala po červené značce do Havlíčkova Brodu a ostatní v počtu deseti s vedoucím vycházky odbočili do  Juliina Dvora a zkratkou na Vysočany. K nádraží jsme došli ve 12 hodin a našlapali 7 km.

                                                                                                       Jarka a Zdeněk Kohoutovi

10. 3. 2018 – sobota

Okolo Brna

Na druhou březnovou sobotu lze předpokládat jarní počasí a s ním i pomalu rozkvétající přírodu. Jarní počasí opravdu bylo, nakonec bylo možno vidět i první jarní květiny a začínající práce na zahrádkách. Ale jinak na první polovině trasy i nepříjemnosti související s předchozími silnými mrazy. Ještě promrzlá zem a na povrchu pěti až deseticentimetrová vrstva blátíčka. Chůze byla velmi náročná. Všichni ale výstupy i sestupy zvládli, nezaznamenali jsme jediný pád. Vyšli jsme ze zastávky Brno-Řečkovice podél Lachemy stále do kopce, následoval krátký sestup a opět do koce podél Soběšických rybníčků až do Soběšic. Chvilka oddychu po cestě po chodnících a opět se drápeme po bahýnku do kopečka na Ostrou Horku k rozhledně. Po odpočinku krátký sestup a hledáme co nejschůdnější pěšinu podél silnice (velká frekvence aut, nechceme riskovat). Po cca 1 km uhýbáme vpravo po již vyschlém trávníku a po asfaltovém chodníčku a Okružní ulici docházíme k autobusové zastávce ve tvaru Kaplického chobotnice. Protože se nám nechce již do bláta, volíme dál cestu po silnici, což byl omyl a zacházíme si asi 1 km. Nakonec správnými ulicemi dojdeme na nádraží Královo pole. Zbyl i dostatek času na občerstvení v hospůdce.

Ludmila Kocmanová

7. 3. 2018 – středa

Procházka po Přibyslavi

Turisté od Havlíčkova Brodu přijeli na hesovskou zastávku „Přibyslav – zastávka“ a k nim se přidali přibyslavští, takže nás bylo celkem 20. Smlsli jsme si na zákuscích od dvou děvčat – Emilie a Věry, vyslechli si úvodní informace a vydali se po Dlouhých loukách směrem na Přibyslav. Cestou jsme se věnovali hlavně sochám od Romana Podrázského, akademického sochaře, malíře a bývalého starosty, ale i dalším pamětihodnostem v obci. Procházeli jsme zdola k zámku, ulicemi Husovou, Vyšehrad, Kostelní a v Galerii Janáček jsme si prohlédli výstavu obrazů J. Sasky i dalších malířů. Přes Bechyňovo náměstí jsme došli na hřbitov a pak zpět k radnici, kde jsme sestoupili do sklepů – výstavních prostor. Nahoře v budově nás ve své pracovně uvítal pan starosta Kamarád, seznámil nás se všemi výtvarnými díly místnosti, ale promluvil i o obci, její historii a současnosti. Po zodpovězení našich otázek nám nakonec ukázal prostory v obou zasedacích místnostech, kde jsou též zajímavé obrazy. Opět nás bylo v závěru asi o třetinu méně, než na začátku, vydrželo „zdravé jádro“. Tito vytrvalci se pak postupně rozešli nebo rozjeli do svých domovů. Ušli jsme asi 8 km. Vycházku vedly

Alena Hladká a Milena Košetická

6. 3. 2018 – úterý

Kolem Poděbab

Cesta k Poděbabům byla pokryta ledovkou, proto jsme v Perknově od vlaku odbočili na louky k řece Sázavě, kde se šlo bezpečně. Prohlédli jsme si Chlístovské skály a podél řeky Sázavy  pokračovali k soutoku s Úsobským potokem. Úsobský potok byl zamrzlý, stezka vedla vedle něj a odbočila na ČTZ do Údolí lásky. Prošli jsme Klanečnou, úvozovou a polní cestou došli k Vadínu  a odtud to byl jen kousek do Okrouhlice. Zastavili jsme se v místní hospůdce na občerstvení. V 11.30 hod jsme odjeli spokojeni domů. Trasu 7 km ušlo 11 turistů.

                                                                                                       Marie a Bohumír Špačkovi

3. 3. 2018 – sobota

Zaniklý zámek Rohy

Ráno se postupně scházíme na vlakovém nádraží a odjíždíme do místa naší vycházky a to do obce Ořechov s přestupem ve Žďáru nad Sázavou. Zde na nás čeká příjemné slunečné i trochu mrazivé počasí. Poté naše vycházka směřuje po ČTZ a zároveň NS Svatá hora k prameni Bílého potoka a dále na nejvyšší vrchol naší vycházky a to na 680 m. n m. Svatou horu. Zde si dopřáváme z vlastních zásob občerstvení a poté zasněženou krajinou kolem ubytovacího zařízení na Rozích pokračujeme k zaniklému hrádku Rohy, který je už skutečně zaniklý a je zde jenom hrstka kamení a v místě vyrostlé jehličnaté stromy. Dále pokračujeme stále NS do obce Heřmanov, která se stala v roce 2017 obcí kraje Vysočina. Zde odbočujeme a po loukách s panoramatickými výhledy a lesní přírodou jdeme do obce Kadolec a dále kolem vrchu Na Skalách docházíme zpět do Ořechova, kde naše vycházka končí. Dopřáváme si zaslouženého občerstvení po 14 km trase v místní restauraci s příjemnou obsluhou. Vycházka se nám všem líbila a každý si ji určitě užil dle svého. Všech 19 účastníků se vrátilo v 16 hodin zpět do Brodu.

Ladislav Rasocha

28. 2. 2018 – středa

Okolím Ždírce nad Doubravou aneb dobytí „Severního pólu“

Dnešní vycházky se zúčastnilo sedm odvážných polárníků (viz foto v archivu). Ani mráz -17 stupňů nás neodradil od plánované vycházky. Z nádraží ve Ždírci n. D. jsme se vydali na ždíreckou vodárnu, ze které jsme obdivovali krásné stádo jelenů v oboře hned pod námi. Cesta dál vedla přes Kohoutov  lesní a polní cestou do Benátek, odkud byly krásné výhledy na panorama Raneckého polesí. Bylo krásné slunečné počasí, ale mráz, jen to praštilo. Proto nám přišla vhod krátká zahřívací zastávka v hospodě U rytíře Střely v Krucemburku. Dál jsme pokračovali přes Staré Ransko okolo Pobočenského rybníka na výhlednu na okraji Ždírce n. D., kde jsme krátce posvačili. Zima nás však hnala dál do naší oblíbené cukrárny. Dobrá káva a maxivětrník zakončily naše dnešní putování a ve vší spokojenosti a dobré náladě jsme se vrátili vlakem zpět do Havl. Brodu.

Jiří Moliš

27. 2. 2018 – úterý

Přes Duškův kopec

Ranní teplota mínus 13,7 stupňů Celsia nás neodradila z uskutečnění vycházky. Na nádraží přišlo 8 žen a 1 muž. Vyjeli jsme do Pohledu a odtud šli po žluté značce kolem Duškova kopce, který je v turistické mapě pojmenován Bort s výškou 539 m.n.m. Pod nohami krásně křupal sníh, sluníčko  nás provázelo a do kopce jsme se krásně zahřáli. Vyšli jsme na cestu u křížku, pokochali jsme se okolím, jen jsme marně hledali vrcholky kopců, které byly zahaleny mrazivým  oparem. Pokračovali jsme opatrně cestou do Bartoušova, hospůdka byla pro nemoc zavřená, takže občerstvení se nekonalo. Vyšli jsme z Bartoušova po cestě se žlutou značkou do Mírovky. Zde jsme museli dávat pozor na zmrazky. V Mírovce se tři turistky rozhodly dojít až do Havlíčkova Brodu, ostatní jsme došli na nádražíčko, kde po 15 minutách nás vlak dovezl domů do Havlíčkova Brodu.

Jarka Kohoutová

24. 2. 2018 – sobota

Z Ronova

V sobotu jsme se probudili do krásného slunečného, i když mrazivého dne. Na nádraží se sešlo 19 turistů. Byla změna vycházky, takže jsme vystoupili v Přibyslavi, kde na nás čekaly ještě dvě turistky. Po informaci o vycházce se vydáváme po cyklostezce do Ronova. Tady se fotografujeme u sochy draka od pana Olšiaka a pokračujeme směrem na Pořežín. Asi v půli cesty odbočíme doleva a jdeme kolem daňčí obory přes Jarošův kopec do obce Hřiště. U obory na nás čekali daňci, celé stádo, tak jsme se pokochali. V obci Hřiště máme malou svačinku a pokračujeme po silnici do Přibyslavi. Tam se rozcházíme a každý se jde občerstvit podle svého gusta. Domů odjíždíme v 11 42 hod. rychlíkem. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko i nějaké výhledy byly. Bylo nás 21 turistů a našlapali jsme 10 km.

                                                                                                                            Míla Špačková 

22. 2. 2018 – středa

Vepřové hody v Nové Vsi

Dnešní vycházka začala na zastávce v Pohledi. Od vlaku jsme vykročili do Nové Vsi u Světlé na vepřové hody. Šlo se pohodově. Zasněženou krajinou nás provázelo sluníčko. V Nové Vsi se nás sešlo i s těmi co přijeli autobusem a auty 75. Po občerstvení jsme si při harmonikách a kytaře s chutí zazpívali. Zpět jsme se vraceli stejnou cestou do Pohledi na vlak. Ušli jsme 10 km.                                                                                                  

Marie a Bohumír Špačkovi

20. 2. 2018 – úterý

Odněkud do Havlíčkova Brodu

Čekání do odjezdu na  dnešní úterní vycházku bylo troch delší, protože jsme odjížděli do zastávky Petrkov a jako na potvoru tento vlak odjíždí jako poslední po půl desáté. Až v 10,16. Ale alespoň mě se to vyplatilo a díky Emě Dočkalové mám novou bambuli na kulichu. Počasí nám ale přálo, jen jsme si museli dávat dobrý pozor na místy zledovatělou cestu. Prošli jsme známou cestou Petrkovem a po ZTZ jsme se vydali podle potoka Žabinec, pak přes můstek na jeho druhý břeh a po cyklostezce směrem k Havl. Brodu. Vycházka byla krátká a pohodová jen 7 km,takže jsme zapomněli i svačit. Díky všem,

Zdeněk Kohout

17. 2. 2018 – sobota

Z Perknova do Pelestrova a Vlkovska

Na dnešní vycházku se na návsi v Perknově sešlo 26 zdatných turistů. Po krátkém přivítání a seznámení se s trasou pochodu jsme se vydali okolo hasičského cvičiště směrem do pelestrovských lesů až k Pelestrovské hospůdce. Po krátké občerstvovací zastávce, která všem přišla vhod, jsme se vydali po silnici do Rozňáku a Knyku. Odtud cesta vedla zasněženým lesem okolo zamrzlých rybníků zpět do Havl. Brodu. Nachodili jsme 12 km a prožili krásné zimní dopoledne.

Jiří Moliš

14. 2. 2018 – středa

Ze Stříbrných Hor

Na vlakovém nádraží se dnes sešlo 18 turistů. Vyjeli jsme vlakem do Stříbrných Hor. Po vystoupení z vlaku nás Majka Sedláková obdařila koblihama na počest narozenin. Protože je svátek svatého Valentýna, tak Zdeněk všem popřál mnoho zdraví a lásky. Vycházíme na trasu směrem na Utín, přes Uhry, Dvorek, Dolní Jablonnou dále po silnici k Přibyslavi. U Dvorka se oddělila děvčata ze Šlapanova a šla po silnici domů. U rybníka Asuán jdeme po staré trati na nádraží ČD v Přibyslavi. Asi po půl hodině odjíždíme domů. Počasí nám docela přálo i výhledy byly, ale matné. I když byla vycházka celá po silnici, mě si nikdo nestěžoval. Našlapali jsme asi 11 km.

Míla Špačková

13. 2. 2018 –úterý

Co nám zima dovolí

Odjeli jsme vlakem 10,05 do stanice Mírovka a bylo nás 23. Na zastávce Mírovka jsme popřáli Jarušce Štěpánkové a Zdence Fišerové k narozeninám a něco dobrého zakousli. Přes opravovaný most nad říčkou Šlapankou jsme se vydali kolem psího útulku k lesní školce v lese „Cikánek“. Cesta sice trochu zasypaná sněhem, ale místy asi skrývala i nějaký led. Já nikdy nevěřil na „třináctého“, tak to asi zafungovalo. Jaruška Štěpánková uklouzla a upadla a zranila se na hlavě. Zavolali jsme záchranku, ale prvotní ošetření provedly bývalé zdravotnice, které jsou v našich řadách a bylo to perfektní. Patří jim vřelý dík. Sanitka přijela a v péči lékaře odvezla Jarušku do nemocnice. My jsme pokračovali ve vycházce, počasí bylo pěkné, ale naše myšlenky stejně zůstávaly s Jaruškou. Našlapali jsme celkem 8 km. Díky všem.

Zdeněk Kohout  

10. 2. 2018 – sobota

Masopust ve Studnici

Dnešní vycházka měla být vedena do Studnice na masopustní průvod. Jelikož se průvod konal již před týdnem, tak byla náhradní vycházka do Hlinska. Na nádraží se ale sešly jen čtyři ženy a to ještě nemocná vedoucí, tak jsme se rozhodly následovně. Vedoucí jsme poslaly do postele a naše trojka vyjela do Vítanova. Odtud jsme šly do Hlinska. Pokochaly jsme se nádherným pohledem na plně obsazenou sjezdovku. Potěšilo mě, že obě moje parťačky šly tuto trasu poprvé a tak byly unešené. Došly jsme do Hlinska-Betléma a hezky jsme to prošly. Občerstvily jsme se v místní kavárně a pak kráčíme k nádraží a odjíždíme k domovu. Moc jsme si to užily, děvčata pěla samou chválu. Počasí nám přálo, bylo moc hezky.

Míla Špačková

7. 2. 2018 – středa

Z Okrouhlice

Za příznivého počasí jsme vyjeli v počtu 15 turistů v 9.45 h do Okrouhlice. Zvolili jsme trasu Okrouhlice-Klanečná-Veselice, kde 3 turistky odbočily, blíže k domovu. My jsme pokračovali k Perknovu, přes louku, pak podél železniční trati, kolem fotbalového hřiště domů do Havlíčkova Brodu. Trasa měřila 10 km. Vycházku jsem vedla s B. Megelovou.

                                                                                                                 Jarka Bredová

6. 2. 2018 – úterý

Známou cestou

Na dnešní vycházku se nás sešlo 29 u Stavební školy. Vše nasvědčovalo tomu, že bude krásný zimní den se sluníčkem a modrou oblohou a to se také během cesty potvrdilo. Po informaci o trase jsme se vydali k Přehradě, přes koleje do Dolíku a vlevo po silnici k hlavní silnici na Jihlavu. Po dohodě se většina z nás zastavila v novém bistru (bývalá Selská jizba) na občerstvení. Asi po půl hodinové zastávce jsme pokračovali v naší vycházce přes Novotnův Dvůr do Havlíčkova Brodu, abychom se rozešli různými směry do svých domovů. Do evidence o ujitých km si napíšeme číslo 7.

                                                                                    Jana Píšová, Majka Sedláková

3. 2. 2018 – sobota

Zimním Podoubravím – memoriál Ladislava Dymáčka

Pochod byl původně organizován pro lyžařský přejezd a turistický pochod. Současné dny jsou bohužel bez sněhu, takže jsme se jako pěšáci  vydali různě z Havlíčkova Brodu. Jedna parta šla z Havlíčkova Brodu pěšky až do Sobíňova, další odjeli ranním vlakem do Sobíňova a odtud vyšli na připravené trasy. Vlakem v 10.16 hod. další party dojely do Rozsochatce, Chotěboře a Ždírce n. D. a odtud došly do Sobíňova. Doslova hvězdicový pochod. V cíli nás čekalo v hospůdce příjemné prostředí, obdrželi jsme Pamětní list, dárek na památku a báječné občerstvení. Vytvořili jsme slavnostní chvilku  pro předání ocenění a poděkování za obětavou práci pro turistiku Jaroslavu Jonákovi, a to  „Čestné uznání od KČT ústředí v Praze“. Jarda Jonák byl zakladatelem tohoto pochodu, v srpnu tradičního pochodu „Léto v Železných horách“, „Novoročního sestupu do údolí Doubravky“ a pochodu  "Jarní Vysočinou". Poděkování patří za  dlouholetou práci značení a vytváření turistických tras, za vedení Značkařského obvodu v Havlíčkově Brodě. Poté už jsme pospíchali na vlak, spokojeni krásnou přírodou a skvělým občerstvením.

Jarka Kohoutová

31. 1. 2018 – středa

Historická Jihlava

Před jihlavským nádražím si 36 turistů vyslechlo úvodní informace a několik vět o původu jména Jihlava, o těžbě stříbra v okolí a pověst o založení města. Potom jsme se vydali po modré TZ do Helenína kolem Helenínské skály k mostu, kde začíná naučná stezka o Karlu Lowovi, majiteli bývalé textilní továrny. Nad současným areálem SUPŠ jsme viděli Lowovu vyhlídku, po cestě dál do kopce pod Zlatou studánkou a dál lesem jsme došli na sídliště Demlovo a Březinovo. Březinovou ulicí dolů kolem hřbitova Kalvárie jsme přišli na secesní most „U Jánů,“ pokračovali jsme pod kostelem sv. Jana Křtitele k Památníku Královské přísahy u řeky Jihlavy, kde jsme procházeli Sportovně relaxačním areálem Český mlýn. Po lávce přes řeku a tunelem jsme vešli do parku Keťásek, pak nahoru a kolem autobusového nádraží do Smetanových sadů s kostelem sv. Ducha. Tady jsme potkali opět modrou značku a po prohlídce parku Gustava Mahlera jsme došli do brány Matky Boží. Někteří vyšlapali po schodech do výšky 24 m až nahoru na vyhlídku na město, odkud jsme dobře viděli i kostel Nanebevzetí P. Marie s neobvyklou osmibokou věží. Na Masarykově náměstí jsme shlédli množství starých památek: kašny, morový sloup, kostely sv. Ignáce z Loyoly i sv. Jakuba Většího, radnici a mnoho renesančních a barokních domů. Na městské nádraží jsme odcházeli Křížovou ulicí kolem kostela Povýšení Svatého Kříže. Odjíždělo nás méně než na začátku vycházky, ale určitě to byli všichni ze „zdravého jádra“, takže ti ušli asi 11 km. Počasí se také umoudřilo a sluníčko nám vylepšilo výhledy. Odjeli jsme spokojeni domů. Zapsala a vycházku spolu s manželem Jiřím vedla

Alena Hladká

30. 1. 2018 – úterý

Na ryby k Niklům

Dnes jdeme na baštu k Niklům. Někteří naši kamarádi jdou do hospůdky v 10 hod, abychom se tam všichni vešli. Ostatní jsme se sešli na nádraží ČD a tam po úvaze vycházíme na vycházku. Začíná nám svítit sluníčko, tak jdeme delší vycházku. Z nádraží vyjdeme přes staré autobusové nádraží, přes světelnou křižovatku na Humpoleckou ulici. Jdeme ulicí až na cyklostezku do Šmolov. Cestou nám foukal ostrý vítr, i když svítilo sluníčko. Ve Šmolovech zdárně přecházíme hlavní silnici a míříme do obce Dolík. Odtud již jdeme k naší hospůdce. Tady už nikdo nebyl a tak bylo všechno naše. Každý si objednal podle své chuti a myslím, že jsme byli všichni spokojeni. Na vycházce nás bylo 39 turistů, ale všichni na rybičku nešli. Ušli jsme 8 km. 

Míla Špačková

27. 1. 2018 – sobota

Jezuitský rybník

Ráno odjíždíme vlakem do Golčova Jeníkova, kde začíná naše jednodenní vycházka. V počtu 30 účastníků vycházíme dle určené trasy, která po celé délce kopírovala rovinatý terén v okolí. Nejdříve navštívíme výklenkovou kapli v osadě Chrastice odkud jdeme do obce Skryje, kde se nachází opět kaplička, kterou si opět společně prohlédneme jako tu předchozí v Chrasticích. Ze Skryjí jdeme do obce Hostačov, kde navštívíme okolí místního zámku s přilehlým parkem a výhledy do údolí říčky Hostačovky. Po prohlídce zde následuje občerstvení z vlastních zásob a dopřejeme si menšího odpočinku. Dále už naše cesta směřovala k dalšímu místu a to k Jezuitskému rybníku, kdy jsme nejdříve prošli obcemi Zvěstovice a Spytice. Jezuitský rybník byl v danou chvíli vypuštěn a tudíž jsme viděli dno rybníka s místním ostrůvkem, který za normálních okolností vyčnívá nad hladinu rybníka. Dále už naše cesta směřovala do cíle naší vycházky, zpět do Golčova Jeníkova, kde si každý užil závěr vycházky dle svého uvážení. Vycházka se nám všem moc líbila, ale co se nepovedlo, bylo nejasné počasí s dalekými výhledy, jinak na vycházku bylo příjemně. Délka trasy 13 km.

Ladislav Rasocha

24. 1. 2018 – středa

Do Úsobí

Před devátou hodinou jsme vystoupili ve Věži z autobusu. Vydali jsme se po ŽTZ podél hřbitova s kaplí Krista Krále dál. Cesta vede mezi polma úzkou asfaltkou k Ulrychovu mlýnu. Tady jsme měli krátkou zastávku na pohoštění, dvě z nás slavily výročí. Ulrychův mlýn je v pěkném stavu a jeho okolí je krásně upravené. Musíme se sem podívat ješte v létě.  Dál procházíme Koječínem, kolem Sochorovského  rybníku, ten už je celý zarostlý, k Radňovským chatám, ke studánce u Sv. Anny. Tady jsme se všichni vyfotili a pokračovali dál po lesní cestě až do Úsobí. Potud byla cesta mírně zasněžená, ale lehce schůdná. Další úsek cesty byl uježděný, mokrý, kluzký sníh. Tady už se šlapalo hůře. Někdo přišel do cíle značně unavený a v rozmrzelé náladě. Vycházku jsme ukončili v místní hospůdce u kávy a za chvíli nám jel autobus. Ušli jsme asi 9 kilometrů a bylo nás 27 statečných.

Milena Beránková

23. 1. 2018 – úterý

Z Hesova přes Dvorek

Letošní počasí je velice vrtkavé, včera mrzlo a dnes obleva. V Přibyslavi na zastávce u Hesova jsme měli prima začátek vycházky. Oslavenci Zdeněk a Maruška přinesli dobroty, trošku neškodného truňku k tomu. Popřáli jsme jim pevné zdraví a hodně našlapaných kilometrů. Poté jsme za jemného deštíku vyšlápli do kopce nad Hesovem a kráčeli zasněženou cestou pod Uhry ke křížku na silničce ke Dvorku. Zastavili jsme se u Lípy Svobody z května 1919 a před Dvorkem jsme udělali společnou fotku. Po silnici po modré značce jsme došli k rybníku Asuánu a pokračovali po tzv. staré trati pod bývalou osadou Jeneč k silnici od Polné. A už to bylo kousek s kopce k nádraží v Přibyslavi. Sešlo se 30 turistů a našlapali 6 km.

Jarka Kohoutová

20. 1. 2018 – sobota

Slavnostní oheň na Čeřínku

Z vlakového nádraží v Havl. Brodě jsme odjeli do Dolní Cerekve. Z Dolní Cerekve se vydalo 31 turistů, po neznačené cestě, na Čeřínek. U turistické chaty byl připraven oheň na opečení špekáčků. Další občerstvení bylo na chatě. Od chaty jsme odcházeli v 13.30 a u rozcestníku „Pod Čeřínkem rozc.“ jsme se rozdělili na krátkou a delší trasu. Krátká pokračovala po ZTZ na vlak do Kostelce, celkem 10 Km. Delší po ČTZ přes Cejle, Dvorce do Rantířova do restaurace U Goléma, kde jsme 16 km vycházku ukončili.

Milan Barták

18. 1. 2018 – čtvrtek

Výroční schůze KČT, odbor Havlíčkův Brod

18. ledna 2018 se v zasedacím sále VČE na Humpolecké ulici konala výroční schůze Klubu českých turistů (KČT), odboru Havlíčkův Brod. Čas utíká neúprosně rychle a tak byla letošní schůze opět po čtyřech letech volební. Podle prezenční listiny přišlo 101 členů odboru, kteří se tentokrát věnovali ne příliš populární, ale nutné „stolové“ turistice. Naše pozvání přijal a podle svých slov se rád zúčastnil starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl. Celou schůzi zahájil a vedl Jiří Moliš, který všechny přítomné přivítal a nejprve je seznámil s kandidáty do výboru odboru na nadcházející čtyřleté období. Každý z přítomných snad pečlivě zvážil svou volbu a vyplněné lístky už padaly do volební urny. Během sčítání hlasů nás s činností odboru za minulý rok a se stručnou zprávou za celé uplynulé volební období seznámila předsedkyně Jaroslava Kohoutová, poté přišla na řadu zpráva pokladníka a kontrolorky odboru. Nechyběla ani trocha statistiky, ze které jsme se dověděli, že náš odbor za uplynulý rok uspořádal celkem 306 akcí, kterých se zúčastnilo 7797 osob. Milým zpestřením bylo vyhodnocení soutěže odboru o nejlepšího turistu či cyklistu, kteří ušlapali ať pěšky nebo v sedle kola nejvíce kilometrů. První místo na pomyslné bedně patří mezi pěšími turisty Miroslavu Friedlovi za 2168 km, v ženské kategorii Miloslavě Špačkové za 1963 km. Mezi cyklisty byl nejaktivnější Ladislav Rasocha s počtem 2545 km a první místo v ženách obsadila Dana Petrová s ujetými 1702 km.  Následovalo ještě předání čestných uznání odboru, veřejných uznání oblasti KČT Vysočina a jednoho čestného odznaku od ústředí KČT v Praze, který z rukou pana starosty převzala naše předsedkyně. Všechna ocenění byla za dlouholetou a prospěšnou činnost pro turistiku. Mezi tím volební komise sečetla všechny hlasy a seznámila nás s výsledky voleb a novým devítičlenným výborem. Dalšími body programu byla diskuse a schválení usnesení z celé výroční schůze, po kterém J. Moliš poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil. Kdo chtěl a měl chuť tak mohl na úplný závěr ještě zhlédnout dvě fotografické prezentace z loňských pobytových zájezdů na Chebsku a v Rychlebských horách. 

Lenka Žáková    

17. 1. 2018 – středa

Horky – Golčův Jeníkov

Na začátek naší vycházky jsme museli jet vlakem asi 1 hodinu do obce Horky u Čáslavi. Po seznámení s trasou se vydalo 25 turistů na cestu. Šli jsme přes vesnice Vystrkov, Bratčice a odtud na Tisou skálu, ta je 392 m n. m, dříve byla činná sopka. Pod vrcholem se nalézá kamenné moře. Pod Tisou skálou jsme si odpočinuli a najedli. Potom se pokračovalo lesem směr Podmoky a Golčův Jeníkov, náš cíl vycházky. Polovinu trasy hustě sněžilo, ale také na nás vykouklo sluníčko, což bylo velmi milé. Dnes jsme ušli 10 km.

Majka Sedláková, Jana Píšová

16. 1. 2018 – úterý

Od studánky U sv. Jána

V 10 hodin jsme se sešli v počtu 21 turistů u studánky Sv. Jána. Zdenička Fikarová nám připravila narozeninové  pohoštění a my posilněni   jsme vyšlápli podél Šlapánky směr Herlify. Zde jsme přešli silnici a polní cestou jsme pokračovali na Termesivy. Vydatně celou cestu sněžilo. Přešli jsme most přes Sázavu kolem bývalého Plastimatu a po dvanácté hodině jsme se vrátili do Brodu. Cesta byla typicky zimní, pohodová. Vycházka měla 8 km a vedly ji Boženka Megelová a

Jarka Bredová

13. 1. 2018 – sobota

Přes Břevnici

Sešli jsme se  v 9.00 hod. u kostela a zamířili do parku. Cesta vedla okolo stadionu, prošli  jsme mezi novostavbami na Žižkově, přešli lávku nad silnici a okolo školy, střelnice jsme pokračovali dál kolem Venců, Myslivců do Břevnice. Tady pokračujeme kousek lesem po ŽTZ. Do cesty se nám připletly pokácené stromy, překročili jsme je, podlezli a šli dál. Prošli jsme les nad tratí a na kopci u Dvorců  se objevily krásné výhledy. Po loukách nad Hejkalovou chatou jsme se dostali do Pohledských Dvořáků a to už je kousek do Brodu. Rozešli jsme se u Alberta. Počasí nám vyšlo, bylo trochu umrzlo, tak ani to bahno nás tolik netrápilo. Ušli  jsme asi 9 km, bylo nás 19 šikovných turistů.

Milena Beránková

10. 1. 2018 – středa

Z Vysoké

Přijeli jsme autobusem do obce Vysoká, kde u zastávky na nás čekal Milan, který došel z Mírovky  a  dvě děvčata z Přibyslavi. Sešlo se nás celkem patnáct. Vyšli jsme obcí k Novému Světu, odtud jsme pokračovali k Novotnému Dvoru až došli k místu, kde kdysi stála hospoda Selská jizba.  Nyní zde stojí obchod se sportovním zbožím Highland a bufet.  V bufetu jsme se občerstvili a poté pokračovali  už za mírného deště kolem „Šárových“ do Dolíku a podél přehrady na  Žabinci jsme  došli po ZTZ do Havlíčkova Brodu. Našlapali jsme 9 km.

Jarka a Zdeněk Kohoutovi 

9. 1. 2018 – úterý

Ze Svatého Kříže

V 10.45 hod. přijeli turisté do Svatého Kříže, kde jsem na zastávce na všechny čekala. Byl silný vítr, a tak jsem ani neočekávala velkou účast. Opak byl pravdou. Po informacích o Svatém Kříži a vycházce, o novinkách v klubu, jsme poblahopřáli k narozeninám Fredymu, odměnou nám byla jablíčka a trochu višňovky. Poté jsme se vydali kolem pomníku Karla Kuttlwaschera k zastavení Bohuslava Reynka u hřbitova. Pokračovali jsme po zelené značce k Lázním v Petrkově, kde byl klid a po větru nebylo ani památky. Pro neschůdnost cesty po zelené značce jsme vyšli na silnici a pošli k zámečku v Petrkově, kde jsme se zastavili a vzpomněli na Reynkovou rodinu. Sešli jsme k železniční zastávce pod Petrkovem, došli po blátivé cestě do Šmolov. Zastavili jsme se v hospůdce na Lipce na občerstvení a po cyklostezce za silného větru došli do Havlíčkova Brodu. Cestou se podařily i výhledy, šlo se v pohodě a nikdo nespěchal. Sešlo se 23 turistů a našlapali jsme 8 km.

Jarka Kohoutová

6. 1. 2018 – sobota

Ze Stříteže

Na sobotní vycházku z vlakové zastávky Střítež u Jihlavy se sešlo 27 turistů. Po informacích jsme vyšli na polní cestu okolo Jipocaru ke kapličce u Antonínova Dolu. Po prohlídce, malé informaci o kapličce a společném fotografování jsme přeběhli hlavní silnici a pokračovali k Ant. Dolu. Další pochod byl většinou do stoupání až ke studánkám Anetce a Elišce. Dále jsme pokračovali v pozvolném tempu okolo Vysokého kamene a studánky Emanuely až k parkovišti Motorest Pávov. U tohoto parkoviště se nachází "Virtuální hřbitov". Další naše zastávka byla na druhém parkovišti u dálnice směr Praha. Tam jsme se v bufetu občerstvili i z vlastních zásob, v pěkném prostředí odpočinuli a spokojeni odešli směr Střítež. Navštívili jsme také malou sklárnu v Červeném Kříži. Počasí-za jedna. Na další vycházky se těší

 Bohumír Kovanda

3. 1. 2018 – středa

Od kostela v parku

V počtu 13 turistů a turistek jsme se sešli u kostela Nanebevzetí Panny Marie a parkem jsme vyšlápli směrem rybník Cihlář, Vlkovsko. Pro nepřízeň počasí - pršelo a bylo kluzko, jsme museli vycházku zkrátit, takže místo 12 km  jsme ušli jen 8 km. Za rybníkem Hajdovec jsme se dali směrem vpravo (jako na Občiny), ale déštˇ se stupňoval, takže jsme prošli jen lesními cestami nad rybníky  a vraceli jsme se k domovu.

Jarka Bredová

2. 1. 2018 – úterý

Tudy jsme ještě nešli

Na dnešní vycházku vyjelo 19 turistů autobusem do České Bělé. Po krátkém přivítání a informaci o trase jsme se vydali směrem na Jilemník. Trasa vede po silnici III. třídy, která je na mapě vyznačena jako cyklotrasa. Je zima, vítr, zataženo, chvílemi prší, ale náladu nám to nekazí a Láďa neúnavně ukazuje kolem dokola, co ne-vidíme. V Jilemníku se krátce zastavujeme na občerstvení, co si kdo připravil, vykonáme nezbytné foto a pokračujeme dál do Rouštan na autobus do Havlíčkova Brodu.  7 km trasa byla na dnešní povětrnostní podmínky, tak akorát dlouhá a všichni se už těší na teplo svých domovů. Slibujeme, že příště zařídíme lepší počasí.

                                                                         Jana Píšová, Majka Sedláková

1. 1. 2018 – pondělí

35. ročník Novoroční sestup do údolí Doubravky

Letošní počasí vůbec nepřipomínalo zimu. Přesto do železniční zastávky Bílek přijelo 86  turistů. Po přivítání přítomných a seznámení s trasou pochodu se uskutečnila dobrovolná sbírka „ Novoroční čtyřlístek na budování nových stezek pro vozíčkáře“. A pak již se vydaly dvě skupiny turistů budˇ dolní, obtížnější nebo horní cestou směrem k Točitému víru a dále okolo Horního mlýna do Chotěboře. Trasu 10 km zvládli všichni. Nutno dodat, že ve stejnou dobu jako my se v údolí Doubravy pohybovala také skupina hlineckých turistů v počtu 41 osob.

 Jiří Moliš

 

Ve veřejné sbírce "Novoroční čtyřlístek" jsme letos vybrali částku 4803,-Kč. Celkem od roku 2012 náš odbor odeslal na účet sbírky 29 268,-Kč. Všem, kteří přispěli mockrát děkujeme.

Lenka Žáková