Nabídka turistických akcí -  II. čtvrtletí 2018              

Plán vycházek ke stažení zde   II. čtvrtletí_2018.doc (143302)

 

24. 4. 18 – úterý - K Panuškovu dubu

Odjezd vlakem v 8.51 hod. do Světlé n. S. Trasa 9 km, zkrácená 5 km.                                    

Vede: J. Štěpánková

 

25. 4. 18 - středa - Hezkou krajinou

Odjezd vlakem v 6.29 hod. do Plačkova. Trasa 11 km.                                                                 

Vedou: Mil. Beránková a A. Hlaváčková

 

28. 4. 18 - sobota - Na kolena do Poděbab

Odchod od VČE Humpolecká ul. v 10.15 hod. Trasa 11 km. 

Vykostěná porce 75 Kč.

Přihlášky přijímá Míla Špačková do 14. 4. 18.                                                                               

Vedou: Špačkovi

 

30. 4. 18 - pondělí – Slet čarodějnic

Odchod od restaurace Hubert v 9.30 hod. do Pelestrova. 

Trasa tam a zpět 10 km. Uzeninu

na opékání s sebou. Možnost občerstvení v hospůdce.                                                                   

Vede: Míla Špačková

 

1. 5. 18 – úterý - 34. Ježek Vysočiny

Trasy: pěší 15 – 100 km, cyklo 30 – 100 km. Start ve Sportovní hale, Sokolovská 122C, Jihlava. 

Kontakt: Jiří Jirků, Žižkova 44, 586 01 Jihlava, tel. 604 490 842 

e-mail: jiruku.j@gmail.com, www.kctbedrichovjihlava.estranky.cz

Odjezd vlakem v 8.05 nebo v 10.05 hod. do Jihlavy.

 

2. 5. 18 - středa - Z Trhové Kamenice přes Vestec

Odjezd busem z terminálu č. 17 v 6.25 hod. do Trhové Kamenice. Trasa 14 km.                         

Vedou: Dymáčkovi

 

5. 5. 18 - sobota - Od Zlatého potoka k řece Sázavě

Odjezd vlakem v 8.05 hod. do Kamenné. Trasa 15 km.                                                                

Vedou: A. a J. Hladkých

 

8. 5. 18 – úterý  -  Po stopách pátera Josefa Toufara do středu ČR

Trasy libovolné, cíl v 10 - 15 hod. v hospůdce Na Středu  v Číhošti.

Kontakt: Vladimír Maršík, Dolní Krupá 31, 582 71 Dolní Krupá, tel. 736 754 181,       

e-mail: vladimirmarsik@seznam.cz   Odjezd vlakem v 7.49 hod. do Leštiny.

 

9. 5. 18 - středa - Autobusový zájezd na kvetoucí Pavlovské vrchy

Odjezd od Stavební školy v 7.00 hod. Jízdné 270 Kč. Trasy pro zdatné i méně zdatné.

Návrat do 19 hod.                                                                                                                           

Vede: B. Vyhnalíková

 

12. 5. 18 - sobota - Naší Vysočinou

Odjezd busem z terminálu č. 16 v 8.00 hod. do Skřivánku. Trasa 10 km.                                     

Vedou: Z. Dlouhá a J. Pokorná

 

15. 5. 18 – Za pěknými výhledy

Na této vycházce se připojíme k akci "Čistá Vysočina".

Vezměte si igelitové tašky, pytle a hlavně rukavice

a pomůžeme naší Vysočině od odpadků.

Odjezd busem z terminálu č. 7 v 9.25 hod., Masarykova v 9.29 hod., 

Pražská v 9.32 hod., PENNY v 9.34 hod. do Rozňáku. Trasa 8 km.                                                                                                     

Vedou: Vl. Doležalová a J. Adamová

 

16. 5. 18 - středa - Z Rozsochatce

Odjezd vlakem v 8.13 hod. do Rozsochatce. Trasa 13 km.                                                           

Vedou: D. Petrová a K. Průšová

 

19. 5. 18 - sobota - Autobusový zájezd – Hradiště u Kaplice, Slepičí hory

Odjezd od Stavební školy v 7.00 hod. Jízdné 270 Kč. Trasy pro zdatné i méně zdatné.

Návrat do 19 hod.                                                                                                                           

Vede: L. Rasocha

 

22. 5. 18 – úterý - Ze Stvořidel do Ledče n. S.

Odjezd vlakem v 9.48 hod. do Stvořidel. Trasa 7 km.                                                                

Vede: Míla Špačková

 

23. 5. 18 - středa - Cestičkami Vládi Škvařila

Odjezd busem z terminálu č. 16 v 8.00 hod. do Skřivánku. Trasa 10 km.                                     

Vede: Z. Kohout

 

26. 5. 18 - sobota - Věžnice – Milénium

Odjezd vlakem v 6.47 hod. do Luk n. Jihlavou. Trasa 15 km.                                                       

Vede: M. Barták

 

29. 5. 18 – úterý - Okolo Polné

Odjezd busem z terminálu č. 4 v 8.15 hod. do Polné. Trasa 7 km.                                             

Vedou: M. Dontová a K. Šauerová

 

30. 5. 18 - středa - Krásné výhledy

Odjezd vlakem v 6.29 hod. do Radňova. Trasa 12 km.                                                                 

Vedou: Mil. Beránková a B. Blažková

 

2. 6. 18 - sobota - Vycházka za zábavou

Odjezd vlakem v 8.05 hod. do Mírovky. Trasa 11 km.                                                                  

Vedou: A. a F. Simunovi

 

2. 6. 18 - sobota - 11. Ždírecký okruh

Pěší trasy 10, 20, 30 km, cyklo 25, 35, 50 km. Start 7.00 – 10.00 hod. 

v klubovně Sboru dobrovolných hasičů, Ždírec n. D. 

Kontakt: Ing. Petr Šimák, 58262, Sobíňov 10,

tel. 607 822 517, e-mail: petr.simak@turistickypruvodce.cz, www.turistickypruvodce.cz

Odjezd vlakem v 7.12 nebo 10.16 hod.

 

5. 6. 18 – úterý - Kolem Zubří

Odjezd vlakem v 9.45 hod. do Olešné na Moravě s přestupem ve Žďáře n. S.

Možnost koupání. Trasa 8 km.                                                                                                     

Vede: L. Kocmanová

 

6. 6. 18 - středa - K pramenu řeky Sázavy

Odjezd vlakem v 8.13 hod. do Hlinska. Dále busem do Staré Huti. Trasa 16 km. 

Možno zkrátit na 10 km nebo13 km.                                                                                                                                  

Vede: J. Moliš

 

9. 6. 18 - sobota - Autobusový zájezd – Jičínsko, Železnice, Lomnice n. Popelkou

Odjezd od Stavební školy v 7.00 hod. Jízdné 250 Kč. Trasy pro zdatné i méně zdatné.

Návrat do 19 hod.                                                                                                                           

Vede: Vl. Doležalová

 

12. 6. 18 – úterý - Přes Kyjov do Brodu

Odjezd busem z terminálu č. 1 v 10.50 hod., Ostrov v 10.55 hod., Žižkov v 10.56 hod.,

Pekárny v 10.58 hod. do Rouštan. Trasa 9 km.                                                                           

Vedou: J. Píšová a M. Sedláková

 

13. 6. 18 - středa - Sklené nad Oslavou, Radešín, Bobrová

Odjezd vlakem v 6.49 hod. nebo vlakem R v 8.02 hod. do Žďáru n. Sázavou s přestupem

do Skleného n. Osl. Trasa 13 km.                                                                                                   

Vede: Z. Kohout

 

16. 6. 18 - sobota - Údolím Losenického potoka

Odjezd vlakem v 7.49 hod. do Ronova n. S. Trasa 13 km.                                                            

Vedou: A. a J. Hladkých

 

19. 6. 18 – úterý - Jdeme se koupat do Boučí

Odjezd vlakem v 10.08 hod. do Rozsochatce. Trasa 8 km.                                                        

Vede: L. Kocmanová

 

20. 6. 18 - středa - Devět skal

Odjezd vlakem v 6.49 hod. do Žďáru n. S. Dále busem do Herálce. Trasa 11 km.

Vedou: A. a J. Hladkých

 

23. 6. 18 - sobota - Autobusový zájezd – Praha Vítkov, Mahlerovy sady s TV věží

Odjezd od Stavební školy v 7.00 hod. Jízdné 250 Kč. Návrat do 19 hod.                                    

Vede: I. Poláčková

 

23. 6. 18 - sobota - 10. Chotěbořské putování

Trasy: pěší 6, 15, 25, 50 km, cyklo 25, 40, 70 km. Start v 7.00 hod. 

Asijská restaurace Thang Long, Chotěboř. Kontakt: Vít Dušek, Na Chmelnici 1595, 583 01 Chotěboř, 

tel. 606 228 184, e-mail vit.dusek@seznam.cz,  www.havlicek.cz

 

25. 6. 18 - pondělí - Informační schůzka

pro účastníky pobytového zájezdu do Lužických Hor. Schůzka se koná v 16 hod. 

v restauraci ve Sportovní hale na Ledečské ul. Kdo má nový OP, vezměte s sebou.

 

26. 6. 18 – úterý - Do Dočkalova mlýna

Odjezd busem z terminálu č. 10 v 8.25 hod., Humpolecká v 8.29 hod., Lipnická v 8.31 hod.

do Krásné Hory. Trasa 7 km.                                                                                                       

Vedou: Špačkovi

 

27. 6. 18 - středa - Z Rantířova do Pávova

Odjezd vlakem v 8.05 hod. do Rantířova. Trasa 12 km.                                                                

Vede: B. Blažková

 

30. 6. 18 - sobota - 10. Kamenské aleje

Trasy: pěší 5, 10, 20 km, cyklo 25, 50 km. Start: Žižkův kopec, Kamenná od 7.00 hod.

Kontakt: Milan Sláma, Kamenná 16, 588 13 Polná. Tel. 737 151 017,

e-mail: slamák.ms@seznam.cz. Odjezd vlakem v 8.05 do Kamenné.

 

30.  6. 18 - sobota - Pobytový zájezd do Lužických Hor

Cena za ubytování, polopenzi a dopravu 4 200 Kč. Trasy pro zdatné i méně zdatné. 

Přihlášky s penězi přijímá Míla Špačková 26. 2. 18 

v době od 13.00 – 14.00 hod. v Havl. Brodě, Vlkovská 2043.                                                                                               

Vede: M. Barták