NS "Údolím Doubravy"

Středně náročná naučná stezka Údolím Doubravy začíná u Horního mlýna u Chotěboře a končí v obci Bílek a má celkem 4,5 km s 11 zastávkami. Stezka vede souběžně s červenou turistickou značkou v úzkém lesnatém údolí kaňovitého rázu vytvořeném řekou Doubravou. Nejzajímavější a také nejdivočejší částí údolí je bezesporu skalnatý kaňon Koryto a mohutné peřeje s Velkým vodopádem. Ve svazích nad řekou uvidíme nejrozsáhlejší kamenná moře v údolí, nad nimiž se až nad koruny smrků vypíná jediná skalní věž zvaná Čertův stolek. Na vrcholu nejvyšší skály Sokolohrady, kam nás zavede turistická stezka, je upravená vyhlídka. V místě zvaném Mikšova jáma, asi 1 km před obcí Bílek, spadá Doubrava 1,5 m vysokým vodopádem do hluboké tůně. Kolem Veselé skály a lomu, u kterého naučná stezka končí, se dostaneme do vesničky Bílek. Naučná stezka nás seznámí s řadou zajímavých geomorfologických jevů, typickým rostlinstvem a živočišstvem pro tuto oblast.