UPOZORNĚNÍ!!!!!!

19.12.2018 17:24

Bohužel je velmi těžko průchodná ČTZ z Přibyslavi přes Plaček do Žižkova Pole (pro kočárky naprosto nevhodná)

Děkuji za pochopení, 

Martin Pesler-předseda krajské komise značení Kraj Vysočina