Oblastní turistický odznak

HAVLÍČKOBRODSKO

 

Úvodní slovo

     Zveme Vás k návštěvě našeho okresu. Najdete zde přírodní krásy i rodiště a působiště významných postav národní kultury i památky na slavné etapy historie. Havlíčkobrodsko bývá nazýváno krajem Karla Havlíčka Borovského, a to zcela oprávněně. Havlíček se zde narodil i studoval, působil zde a odtud byl odvlečen do Brixenu. Jméno Havlíčkovo nese i název našeho města. Okres je spjat i s další významnou postavou české historie – u Přibyslavi zemřel Jan Žižka z Trocnova a na okrese najdeme i několik míst, která byla svědky jeho vítězných tažení. Mnoho dalších známých osobností odtud pochází nebo zde působily. Za mnohé můžeme uvést Ignáta Herrmanna a Adolfa Kosárka. Z těch, kteří zde našli poslední domov i hrob, je Jaroslav Hašek.

     Okresem šla historie, a to nejen dávná. Mnohá místa jsou spjata s bojem partyzánů proti fašismu. Havlíčkobrodsko, to byl dříve chudý zemědělský kraj, o kterém se říkalo, že zde pole rodí jen kamení a bídu. Zemědělská a zejména bramborářská tradice Havlíčkobrodska však nezanikla (kvítek bramboru je ostatně i na našem odznaku).

     Náš okres je i krajem přírodních krás. Projděte malebné údolí Doubravy, kouzelná zákoutí v Posázaví a jiná místa. Všude se Vám bude jistě líbit.

     Do početné řady oblastních turistických odznaků přibývá tedy další – HAVLÍČKOBRODSKO. Chceme Vás jeho prostřednictvím provést po našem okrese. Povinná místa jsou volena tak, abyste zavítali do všech koutů našeho okresu a navštívili všechny jeho zajímavé oblasti. I volitelnými místy Vám chceme nabídnout zhlédnutí zajímavostí, historických památek, ale především přírodních krás.

     Upomínkou na putování naším okresem Vám bude náš malý odznak a my doufáme, že se na náš okres ještě někdy podíváte.

 

Podmínky pro získání OTO Havlíčkobrodsko

Navštívit 9 povinných a 6 volitelných místa a nechat si je potvrdit předepsaým způsobem. Trasu je možné absolvovat libovolným způsobem a v jakémkoliv časovém rozmezí. 

 

Záznamník můžete získat na adrese

Květoslava Průšová

Gagarinova 1223

580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: kvetula@email.cz

 

nebo na akcích KČT Havlíčkův Brod

 

Po splnění podmínek zašlete záznamník na stejnou adresu a přiložte ofrankovanou obálku pro zaslání odznaku.

Cena záznamníku je 30,- Kč.