Podmínky a výhody členství v KČT

Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků – odborů KČT. Každý člen KČT platí roční příspěvek, jehož výši určuje mateřský odbor KČT. V našem odboru KČT Havlíčkův Brod je výše ročních příspěvků (základní typ členství) pro seniory, invalidní důchodce,děti a juniory do 25 let 160,- Kč a pro pracující 220,- Kč. Za seniory se považují ženy a muži, kteří v daném roce dosáhnou věku 61 let. Další možností jsou rodinné známky.

 

Přihláška do KČT ke stažení zde

 

Pokud se rozhodnete stát se členem našeho odboru, přijďte na některou z vycházek a přineste vyplněnou přihlášku.(Jestli nemáte možnost si přihlášku sami vytisknout, požádejte o ni na některé z našich vycházek) Po zaplacení ročního příspěvku bude Vaše přihláška zpracována a Vy se tak stanete řádným a registrovaným členem Klubu českých turistů. Spolku , který v naší republice existuje od roku 1888 a v našem městě od roku 1892.

 

 

• Slevy na ubytování

KČT vlastní a provozuje turistické chaty v různých místech ČR. Na základě předložení průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem  je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na osobu a noc. Slevu je možné získat i na Slovensku a na více než 80 chatách v rakouských Alpách.

 

• Časopis TURISTA

KČT je vydavatelem plnobarevného časopisu Turista. Zájemcům z řad členů KČT je zasílán za snížené roční předplatné. Vychází 10 čísel ročně.

 

• Mapy KČT

Každý člen s platným průkazem může nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých turistů se slevou cca 25 % běžné prodejní ceny. Tuto slevu může uplatnit pouze v Turistickém infocentru, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 a u výhradních regionálních distributorů. Na jeden průkaz lze zakoupit se slevou vždy jednu mapu od každého titulu.

 

• Slevy na startovném

Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platným průkazem.

 

• Slevy na dopravu

KČT poskytuje svým členům příspěvek na dopravu při provozování turistické činnosti. Tato dotace je poskytována při zakoupení zvýhodněných druhů cestovních dokladů Českých drah.

 

• Slevy na vstupné do objektů Národního památkového ústavu

NPÚ poskytuje slevu z plného vstupného do cca 50 památkových objektů.

 

• Úrazové pojištění

Klub českých turistů jako člen Českého olympijského výboru využíval od r. 2015 úrazové pojištění, které měl ČOV uzavřeno s Pojišťovnou VZP, a.s. Od 1. 1. 2017 ČOV uzavřel novou pojistku s pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617. Nová pojistná smlouva má číslo 4950050842.

Tato smlouva se vztahuje na úrazy:

·         Členů i nečlenů KČT během organizované akce

·         Členů i nečlenů KČT během organizované dopravy na akci

·         Členů i nečlenů KČT během krátkodobé brigády pro KČT – např. během značení

·         Výkonu dobrovolné funkce vedoucích, cvičitelů, rozhodčích vč. samostatných cest z místa bydliště nebo pracoviště do místa činnosti a zpět

·         Zaměstnanců a funkcionářů, kteří mají s KČT uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

Akce a aktivity se mohou konat v tuzemsku i v zahraničí.