INFORMACE

 

Návrhy vycházek (úterý, středa, sobota) na III. čtvrtletí 2019 odevzdávejte Míle Špačkové  do 15. 5. 2019.

 

V případě nepříznivého počasí je změna vycházky vyhrazena !

Poplatky za jednodenní i pobytové výlety musí zájemci zaplatit ihned při přihlášení.

 

V případě pochodu po vozovce se stáváte účastníky silničního provozu. Respektujte proto předpisy o provozu na pozemních komunikacích. Pochoduje se po levé straně za sebou!

 

Úrazové pojištění KČT

KČT má uzavřenou smlouvu na úrazové pojištění.

Tato smlouva se vztahuje na úrazy:

·         Členů i nečlenů KČT během organizované akce

·         Členů i nečlenů KČT během organizované dopravy na akci

·         Členů i nečlenů KČT během krátkodobé brigády pro KČT – např. během značení

·         Výkonu dobrovolné funkce vedoucích, cvičitelů, rozhodčích vč. samostatných cest z místa bydliště nebo pracoviště do místa činnosti a zpět

·         Zaměstnanců a funkcionářů, kteří mají s KČT uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

Akce a aktivity se mohou konat v tuzemsku i v zahraničí.

 

Pojištění se nevztahuje na činnosti, které nebyly PŘEDEM naplánovány (např. uvedeny v kalendáři akcí odboru nebo oblasti) a které se konaly bez účasti odpovědného vedoucího nebo cvičitele, nebo bez jeho zásadních pokynů či výslovného povolení.

 

 

Důležité informace k pojištění:

Kdy je účastník vycházky stále účastníkem vycházky?

Příklad: 12 km dlouhá vycházka je vedena  po předem stanovené trase z místa A do místa B. Pokud během vycházky, kdy všichni pochodují společně, někdo prohlásí, že dále po vytyčené trase nepůjde (že jde někam jinam nebo jde sbírat houby, lesní plodiny a podobně) končí jeho účast na akci KČT. Pokud následně utrpí nějakou škodu, nemůže nárokovat odpovědnost vůči klubu a nevztahuje se na něj pojištění. 

____________________________________________________________________________________________________