INFORMACE

 

Návrhy vycházek (úterý, středa, sobota) na I. čtvrtletí 2019 odevzdávejte Míle Špačkové  do 15. 11. 2018.

 

V případě nepříznivého počasí je změna vycházky vyhrazena !

Poplatky za jednodenní i pobytové výlety musí zájemci zaplatit ihned při přihlášení.

 

V případě pochodu po vozovce se stáváte účastníky silničního provozu. Respektujte proto předpisy o provozu na pozemních komunikacích. Pochoduje se po levé straně za sebou!

 

Úrazové pojištění KČT

Klub českých turistů jako člen Českého olympijského výboru využíval od r. 2015 úrazové pojištění, které měl ČOV uzavřeno s Pojišťovnou VZP, a.s. Od 1. 1. 2017 ČOV uzavřel novou pojistku s pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617. Nová pojistná smlouva má číslo 4950050842.

Tato smlouva se vztahuje na úrazy:

·         Členů i nečlenů KČT během organizované akce

·         Členů i nečlenů KČT během organizované dopravy na akci

·         Členů i nečlenů KČT během krátkodobé brigády pro KČT – např. během značení

·         Výkonu dobrovolné funkce vedoucích, cvičitelů, rozhodčích vč. samostatných cest z místa bydliště nebo pracoviště do místa činnosti a zpět

·         Zaměstnanců a funkcionářů, kteří mají s KČT uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

Akce a aktivity se mohou konat v tuzemsku i v zahraničí.

 

Pojištění se nevztahuje na činnosti, které nebyly PŘEDEM naplánovány (např. uvedeny v kalendáři akcí odboru nebo oblasti) a které se konaly bez účasti odpovědného vedoucího nebo cvičitele, nebo bez jeho zásadních pokynů či výslovného povolení.

 

 

Důležité informace k pojištění:

Kdy je účastník vycházky stále účastníkem vycházky?

Příklad: 12 km dlouhá vycházka je vedena  po předem stanovené trase z místa A do místa B. Pokud během vycházky, kdy všichni pochodují společně, někdo prohlásí, že dále po vytyčené trase nepůjde (že jde někam jinam nebo jde sbírat houby, lesní plodiny a podobně) končí jeho účast na akci KČT. Pokud následně utrpí nějakou škodu, nemůže nárokovat odpovědnost vůči klubu a nevztahuje se na něj pojištění. 

____________________________________________________________________________________________________