Stornovací podmínky autobusových výletů KČT Havlíčkův Brod

1.KČT Havlíčkův Brod si vyhrazuje právo zrušit výlet týden před jeho termínem z důvodu  malého počtu přihlášených zájemců (u jednodenního autobusového výletu méně než 30 zájemců) a nebo z důvodu nepředvídaných závažných skutečností. Všem přihlášeným bude v takovém případě vrácen poplatek za výlet v plné výši.

 

2.Účastník výletu, odhlásí-li se týden a méně před dnem odjezdu a nezajistí-li si náhradníka, zaplacená částka se nevrací.

 

3.Nedostaví-li se přihlášený účastník výletu k autobusu v den odjezdu, zaplacená částka se mu nevrací.

 

4.Účastník výletu je osvobozen od stornovacích poplatků, zajistí-li si za sebe nového náhradníka buď ze seznamu náhradníků (pokud takový seznam existuje), nebo  si náhradu za sebe zajistí sám. Změnu je povinen nahlásit vedoucímu výletu nebo určené osobě. V tomto případě se odhlášenému vrací celá částka. 

 

5.Přes uvedené stornovací podmínky je možné vrátit členům KČT částku v plné výši v následujících případech:

- onemocní-li účastník výletu bezprostředně před výletem a doloží potvrzení lékaře

- onemocní-li rodinný příslušník a předloží potvrzení lékaře

- dojde-li k nepředvídané události (úmrtí v rodině, živelná katastrofa)

 

6.Povinností zájemce o účast na jednodenním i týdenním výletu je, zaplatit ihned při přihlášení. 

 

7.Nezaplatí-li zájemce poplatek za výlet ihned při přihlášení, může být vyřazen  a seznam bude doplněn z náhradníků v pořadí,  v jakém se přihlásili.

 

8.Nečlenové KČT platí o 10% vyšší poplatek na veškerých výletech.