Podmínky a výhody členství v KČT

Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků – odborů KČT. Každý člen KČT platí roční příspěvek, jehož výši určuje mateřský odbor KČT. V našem odboru KČT Havlíčkův Brod je výše ročních příspěvků (základní typ členství) pro seniory, invalidní důchodce,děti a juniory do 25 let 160,- Kč a pro pracující 220,- Kč. Za seniory se považují ženy a muži, kteří v daném roce dosáhnou věku 61 let. Další možností jsou rodinné známky.

 

Přihláška do KČT ke stažení zde, přihláška pro potřeby odboru ke stažení zde.

 

Pokud se rozhodnete stát se členem našeho odboru, přijďte na některou z vycházek a přineste vyplněnou přihlášku.(Jestli nemáte možnost si přihlášku sami vytisknout, požádejte o ni na některé z našich vycházek) Po zaplacení ročního příspěvku bude Vaše přihláška zpracována a Vy se tak stanete řádným a registrovaným členem Klubu českých turistů. Spolku , který v naší republice existuje od roku 1888 a v našem městě od roku 1892.

 

 

• Slevy na ubytování

KČT vlastní a provozuje turistické chaty v různých místech ČR. Na základě předložení průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem  je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na osobu a noc. Slevu je možné získat i na Slovensku a na více než 80 chatách v rakouských Alpách.

 

• Časopis TURISTA

KČT je vydavatelem plnobarevného časopisu Turista. Zájemcům z řad členů KČT je zasílán za snížené roční předplatné. Vychází 10 čísel ročně.

 

• Mapy KČT

Každý člen s platným průkazem může nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých turistů se slevou cca 25 % běžné prodejní ceny. Tuto slevu může uplatnit pouze v Turistickém infocentru, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 a u výhradních regionálních distributorů. Na jeden průkaz lze zakoupit se slevou vždy jednu mapu od každého titulu.

 

• Slevy na startovném

Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platným průkazem.

 

• Slevy na dopravu

KČT poskytuje svým členům příspěvek na dopravu při provozování turistické činnosti. Tato dotace je poskytována při zakoupení zvýhodněných druhů cestovních dokladů Českých drah.

 

• Slevy na vstupné do objektů Národního památkového ústavu

NPÚ poskytuje slevu z plného vstupného do cca 50 památkových objektů.

 

• Úrazové pojištění

Klub českých turistů jako člen Českého olympijského výboru využíval od r. 2015 úrazové pojištění, které měl ČOV uzavřeno s Pojišťovnou VZP, a.s. Od 1. 1. 2017 ČOV uzavřel novou pojistku s pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617. Nová pojistná smlouva má číslo 4950050842.

Tato smlouva se vztahuje na úrazy:

·         Členů i nečlenů KČT během organizované akce

·         Členů i nečlenů KČT během organizované dopravy na akci

·         Členů i nečlenů KČT během krátkodobé brigády pro KČT – např. během značení

·         Výkonu dobrovolné funkce vedoucích, cvičitelů, rozhodčích vč. samostatných cest z místa bydliště nebo pracoviště do místa činnosti a zpět

·         Zaměstnanců a funkcionářů, kteří mají s KČT uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

Akce a aktivity se mohou konat v tuzemsku i v zahraničí.