Historie a současnost KČT Havlíčkův Brod

 

     Na základě předložené žádosti a návrhu stanov ze dne 15.července 1892, bylo dne 8. srpna 1892  dopisem Klubu českých turistů v Praze, zastoupené starostou Vratislavem Pasovským,  potvrzeno založení odboru KČT v Německém Brodě. Spolek měl 21 členů. Pořádaly se pravidelné výlety do údolí řeky Doubravky, Lipnice nad Sáz., okolí Německého Brodu .V roce 1899 již také byla vyznačena první trasa, byly umístěny tabulky s počtem kilometrů a cílem trasy. Později se sice odbor KČT několikrát rozpustil, ale vždy byla jeho činnost obnovena. V roce 1917 se zúčastnil ustavující schůze tehdejší předseda ÚV KČT,  Dr. Jiří Guth-Jarkovský. 

     Po vzniku Československé republiky k 1.1.1919 měl odbor 62 členů. V roce 1925 se stali spoluvlastníky hradu Lipnice nad Sázavou, hrad členové odboru opravili a zpřístupnili. Po skončení II.světové války došlo k přejmenování Německého Brodu na Havlíčkův Brod a začalo se s obnovou činnosti klubu. Ze skupiny organizované při Textilních závodech K.H.Borovského, pozdější Pleas, vzniká odbor turistiky ČSTV v TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Postupně se organizovaly dálkové pochody pod názvem „Havlíčkova padesátka“, která byla v pozdějších letech přejmenována na „Havlíčkobrodská padesátka“.V roce 1988 byl náš Klub pověřen uspořádáním akce „Za posledním puchýřem“, která přispěla ke zviditelnění našeho města v očích turistické veřejnosti.

     V polistopadovém období jsme požádali o registraci a nadále zůstal Klub součástí TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Do roku 2001 jsme patřili do oblasti KČT Železné hory a od roku 2001 jsme se stali součástí oblasti KČT Vysočina. K 1.7.2010 jsme se osamostatnili a odešli od TJ Jiskra, odbor získal nový název KČT Havlíčkův Brod. Důležitou součástí klubu je Značkařský obvod HB. V současnosti se značkaři pečlivě starají a udržují  530 km značených turistických tras, sloužících jak turistům, tak veřejnosti.

     Činnost klubu je zaměřena na různé druhy pěší turistiky. Vydáváme čtvrtletně Plán vycházek a akcí na středy, soboty, úterní „Vycházky za úsměvem“, úterní „Pro mírně pokročilé (věkem)“ a cyklovyjížďky. Oblíbené jsou jedno i vícedenní zájezdy za krásami naší země. Každý rok zahajujeme „Novoročním sestupem do údolí Doubravky“(28.roč.), pořádáme dálkové pochody – Memoriál Ladislava Dymáčka v Sobíňově(17.roč.), Jarní Vysočinou(31.roč.), Chotěbořské putování (3.roč.), Po stopách Josefa Toufara do středu ČR (1.roč.), Léto v Železných horách(17.roč.) a Havlíčkobrodská padesátka (42.roč.), kde byla 3.9.2011 slavnostně otevřena nová Naučná stezka Bohuslava Reynka. Pořádáme kulturní akce – zájezdy do divadel a přátelská posezení. V zimě jsou velice oblíbené cestopisné besedy s promítáním filmů a fotografií. Členská základna  má kolem  300 členů, početně jsme největším odborem na Vysočině.

Jaroslava Kohoutová, Lenka Žáková 

-listopad 2011-