Síň slávy české turistiky

JOSEF MAREK

(*26. 11. 1925  +14. 10. 2008)

 

V roce 2012 tomu bylo 120 let, kdy byl založen Klub českých turistů v Havlíčkově Brodě tehdy v Německém Brodě. Stalo se tak 8. srpna 1892.  Jak šel čas, odbor v některých letech zanikal a znovu svou činnost obnovoval. Největšího rozmachu měl Klub v poválečném období. Vždy se jednalo o obětavé lidi, kteří se aktivně věnovali činnosti Klubu, ať už značením turistických tras nebo přípravou vycházek a různých akcí.

Mezi takové obětavé lidi žijící pro turistiku patřil pan Josef Marek.  Do KČT vstoupil v roce 1961 a celých 47 let až do svého úmrtí se aktivně podílel na různých akcích odboru turistiky a zastával různé funkce. Vynikal ve vytváření turistických tras a značení. Byl cvičitelem turistiky a za dobu jeho působení v turistice vznikly nové vyznačené trasy, vypomáhal i ostatním Značkařským komisím v oblasti.

Za svůj poctivý a odpovědný přístup získal mnohá ocenění.

V letech1965-1980 byl předsedou odboru turistiky při TJ Jiskra Havlíčkův Brod a aktivním členem komise značení. Za jeho předsednictví dosáhl odbor turistiky v Havlíčkově Brodě velmi dobrých výsledků. Pan Marek byl prvním organizátorem, v současné době velmi populárního, dálkového turistického pochodu „Havlíčkobrodská padesátka“. V roce 1967 získal cvičitele pěší turistiky III. stupně, v roce 1977 byl ohodnocen značkařem turistiky III. třídy, v  roce 1978 byl oceněn Pamětní medailí k 90. výročí založení turistiky. Od roku 1981 byl členem okresní značkařské komise, později zastával funkci předsedy okresní komise značení a byl krajským skladníkem pro oblast Železné hory. V roce 1983 získal II. třídu Turista značkař.

V roce 1987 se odstěhoval do Brna, kde také aktivně pracoval jako značkař, a po návratu do Havlíčkova Brodu znovu začal pracovat pro KČT TJ Jiskra Havlíčkův Brod.

Byl držitelem odznaku Turista značkař I. třídy. Za svůj značkařský život obnovil, vyznačil a zkontroloval přes 600 kilometrů pěších tras. Dne 26. listopadu 1985 obdržel Veřejné uznání II. stupně, v roce 1994 mu byl udělen Diplom s medailí od Ústředí KČT a v roce 2005 převzal u příležitosti svých  80. narozenin od Ústředí KČT Čestné uznání.

Dokázal vytvořit značkařské dvojice, což pro mnohé značkařské obvody byl neřešitelný problém. Byl to vyjímečný značkař, kamarád, velice úžasný a noblesní člověk. Vždy velmi svědomitý, nenáročný a obětavý člen KČT, který veškerý svůj volný čas věnoval turistice. Turisté i příznivci turistiky ho měli rádi a těšili se na jeho vycházky a zájezdy.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

ODBOR KČT HAVLÍČKŮV BROD

založen 8. srpna 1892

Založení odboru bylo na základě předložené žádosti a návrhu stanov ze dne 15. července 1892 schváleno a potvrzeno starostou Vratislavem Pasovským dne 8. srpna 1892. Spolek měl tehdy 21 členů a byly pořádány pravidelné výlety do údolí řeky Doubravky, Lipnice nad Sázavou a okolí Německého Brodu. V roce 1899 již byla také vyznačena první trasa a byly umístěny tabulky s počtem kilometrů a cílem trasy.

Po vzniku Československé republiky měl ke dni 1. 1. 1919 odbor již 62 členů a v roce 1925 se stal spoluvlastníkem hradu Lipnice nad Sázavou. Hrad členové odboru opravili a zpřístupnili. V pořadí druhý předseda odboru JUDr. Richard Halík byl pravidelným dopisovatelem časopisu „Turista“, ve kterém např. v roce 1933 vyšel přehledný a přesný popis turisticky zajímavých míst a značených cest v okolí Německého Brodu. Dočasný zánik odboru přinesla fašistická okupace Československa. Po skončení II. světové války došlo k přejmenování Německého Brodu na Havlíčkův a bývalí členové odboru začali s obnovou odboru.  Ze skupiny organizované při Textilních závodech K.H.Borovského, pozdější Pleas, vzniká odbor turistiky ČSTV v TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Začaly se pořádat dálkové pochody pod názvem „Havlíčkova padesátka“, která byla v pozdějších letech přejmenována na „Havlíčkobrodská padesátka“. V roce 1988 byl náš Klub pověřen uspořádáním akce „Za posledním puchýřem“.

V polistopadovém období jsme požádali o registraci a nadále zůstal Klub součástí TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Do roku 2001 jsme patřili do oblasti KČT Železné hory a od roku 2001 jsme se stali součástí oblasti KČT Vysočina. V roce 2010 jsme se osamostatnili, odešli od TJ Jiskra a odbor získal nový název KČT Havlíčkův Brod.

Důležitou součástí našeho odboru je Značkařský obvod HB. V současnosti se značkaři pečlivě starají a udržují 530 km značených tras.

Činnost klubu je zaměřena na různé druhy pěší turistiky. Vydáváme čtvrtletně Plán vycházek a akcí na středy, soboty, úterní „Vycházky za úsměvem“, úterní „Pro mírně pokročilé (věkem)“ a cyklovyjížďky. Oblíbené jsou jedno i vícedenní zájezdy za krásami naší země. Každý rok zahajujeme „Novoročním sestupem do údolí Doubravky“(29. roč.), pořádáme dálkové pochody – Memoriál Ladislava Dymáčka v Sobíňově (18. roč.), Jarní Vysočinou (32. roč.), Chotěbořské putování (4. roč.), Po stopách Josefa Toufara do středu ČR (2. roč.), Léto v Železných horách (18. roč.), a Havlíčkobrodská padesátka (43. roč.), kde byla 3. 9. 2011 slavnostně otevřena nová Naučná stezka Bohuslava Reynka. Pořádáme kulturní akce – zájezdy do divadel a přátelská posezení. V zimě jsou velice oblíbené cestopisné besedy s promítáním filmů a fotografií. Členská základna má kolem 300 členů, početně jsme největším odborem na Vysočině. Současný výbor má 9 členů. O činnosti odboru informujeme veřejnost nejen vydáváním čtvrtletních Plánů vycházek a akcí, ale i zveřejňováním nabídky v regionálním tisku a v neposlední řadě i na vlastních webových stránkách.

Podle dostupných podkladů, které se nám podařilo získat, se v čele Klubu českých turistů v Havlíčkově Brodě vystřídali Josef Šupich, Richard Halík, Josef Feldman, Josef Marek, Josef Herink, Jaromír Kolář, Jiří Kočí a Jaroslava Kohoutová.

K výročí založení odboru byl vydaný Almanach, kterým jsme se pokusili přiblížit historii i současnost a dne 28. srpna 2012 bylo uspořádáno Slavnostní shromáždění.