Kronika - 2015

Středa - 30. 12. 2015

K PRAMENI CHRUDIMKY   

Na pochod se náš sešlo celkem 37. Trasu z Hlinska absolvovalo 25 turistů, ostatní zvolili jinou cestu. Míjeli jsme početné skupiny, protože počasí bylo příznivé, trochu mrazivé, ale slunečné. Pole a louky byly pokryté souvislou jinovatkou, a tak nám to alespoň připomnělo, že máme období zimy. U pramenu Chrudimky pořádně foukalo, ani u ohníčku jsme se neohřáli. Trochu chaoticky jsme se v tom turistickém hemžení dávali dohromady k odchodu. Vytvořily se skupinky, a tak v Kameničkách byla část na občerstvení v penzionu, ostatní naproti v hospůdce. Malá skupinka vyrazila pěšky až do Hlinska. Ti také stihli původně plánovaný odjezd vlaku. Ostatní to štěstí neměli, autobus nabíral turisty, ale také časové zpoždění. Měli jsme tak ještě čas na prohlídku Betlému a občerstvili jsme se v hospodě „U Huberta“. K vlaku jsme odcházeli za tmy, a tak jsme viděli krásně osvícený vánoční strom. Ve stanici ČD už byl připravený, a hlavně vytopený, náš vlak. 32. ročník pochodu – Silvestr na Chrudimce – se vydařil. Jen ta Sněžka opět nebyla vidět!

Anna Vránová

Úterý – 29. 12. 2015

SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ

Dnes bylo silvestrovské posezení v restauraci U Palánů v Perknově. Na vycházku se nás sešlo 24. Vyšli jsme od restaurace Hubert. Procházíme kolem hřbitova do Lázničkovy stráně, kolem rybníku Dráťák a dále cestou do Perknova.  Cesta byla dobrá, protože bylo sucho. Tam na nás čekali naši kamarádi a muzikant. Po dobrém obědě byla zábava. Tančilo se a zpívalo. Byla tam dobrá nálada a tak jsme se tam zdrželi až do 16 hod. Popřáli jsme si do Nového roku a rozcházíme se domů. Navštívili nás také turisté z Humpolce, kterých bylo asi 20 a tak nás bylo celkem 132. Ti, co šli pěšky, našlapali 6 km.

Míla Špačková

Sobota – 19. 12. 2015

ZE STŘÍBRNÝCH HOR

Dnes byla poslední předvánoční vycházka a to ze Stříbrných Hor. Do Stříbrných Hor přijelo z Havlíčkova Brodu 16 turistů. Tam jsme chvilku počkali, než přijeli tři turisté z Přibyslavi, takže nás vyšlo 19. Šli jsme na Utín, dále přes Uhry, Dvorek, tam se k nám přidala ještě Věra Grodlová a do Dolní Jablonné. Tam je nová kaplička, takže jsme ji navštívili, posvačili a udělali společnou fotku do kroniky. Dále jdeme po silnici do Přibyslavi, a protože máme ještě čas na vlak, tak se jdeme občerstvit do hospůdky. Počasí nám celkem přálo, nepršelo ale výhledy tytam. Mlha jako mlíko, ale naše děvčata pravila, že je to dobré na plet´. A ještě jedna rarita, bylo 10 mužů a 9 žen než přišla Věra Grodlová. Potom to bylo 10 na 10. Málokdy se stane, aby bylo víc mužů než žen. Po občerstvení odjíždíme k domovu do Brodu. Celkem jsme ušli 12 km.

Míla Špačková

Středa – 16. 12. 2015

Z OKROUHLICE

Z okrouhlického nádraží jsem šli do Babic a dál po ZTZ do Volichova. Odtud po neznačené cestě na Svitálku a přes kopec do Kojkovic. Dále do Mozolova a zpět do Okrouhlice. Bylo hezké počasí a cesta dobře ubíhala. 24 turistů našlpalo 14 km.

Jana Bartoňová a Maruška Kubová

Úterý – 15. 12. 2015

Z HESOVA

Dnes byla vycházka z Hesova do Přibyslavi. Je vidět, že máme šikovné ženy, protože to byla předvánoční vycházka a sešlo se nás 28 a nejen žen. Vyšli jsme z Hesova přes Uhry, Dvorek a do Přibyslavi. Cesta byla pohodová, byly i výhledy, ale mlhavé, ale nezmokli jsme. Oslavili jsme narozeniny Blahoše Kudly a svátek Míly Donta. Myslím, že se nám den vydařil a domů jsme se vrátili spokojeni. Trasa 7 km.

Míla Špačková

Sobota - 12. 12. 2015

ČERTOVSKÁ VYCHÁZKA

Ráno podmračené, občas déšť, za chvíli to zkouší sluníčko. Čerti se nakonec neženili, šli spát. Sešlo se nás v předvánočním čase celkem 10. Vycházíme z Dolní Březinky za mírného deště do Mrzkovic a dále přes Modleny k samotě Mezilesí. Zde se nám otevírají výhledy na Mele-chov a Lipnici. Pokračujeme kličkami přes les až do Vilémovic.  Po nezbytné zastávce u tisu míříme do hospůdky „U čerta“. Po občerstvení nám zbývá dostatek času, tak se rozhodujeme, že půjdeme místo na zastávku Vilémovice až na Stvořidla. Odtud odjíždíme vláčkem domů. Našlapali jsme 10,5 km.

                                                                                                 Lída Kocmanová

Středa – 9. 12. 2015

Z LEŠTINY

Autobusem jsme dojeli do Leštiny – zastávky. Prohlédli jsme si novou hráz rybníku Kachlička a lesní cestou jsme pokračovali po staré císařské cestě, navštívili studánku o kterou Peterhansovi pečují a došli k hlavní silnici. Tu jsme přešli a po koňské stezce a neznačenou cestou jsme došli k hospůdce na Rozkoši. Zde jsme se občerstvili, a poté došli do Plačkova na železniční zastávku. Celou vycházku bylo mlhavé počasí, které nám připomínalo spíše „dušičky“. 17 turistů našlapalo 7 km. Vycházku vedli Draha a Jan Peterhansovi.

Jarka Kohoutová

Úterý - 8. 12. 2015

GEOLOGICKÁ EXPOZICE KUTNÁ HORA

Námět na dnešní vycházku jsem našla v časopise Turista. Ráno se nás sešlo na nádraží dvanáct, v Kutné Hoře se k nám přidaly ještě dvě ledečské turistky. Kutná Hora nás přivítala krásným slunečným počasím. Vydali jsme se po žluté a později i po hornické naučné stezce jižním směrem. Zahřáli jsme se při prudkém stoupání a potom již pohodlnou cestou s krásnými výhledy na Chrám svaté Barbory jsme došli do lomu Práchovna. Zde je nově instalována geologická expozice, jsou sem dovezeny ukázky kamenů z okolních lomů, všechny expozice jsou popsány. Pokračovali jsme dále do mírného kopce ke gotickému kostelu Nejsvětější trojice a odtud se vraceli zpět do Kutné Hory. Zbyl nám čas i na krátkou prohlídku památek. Obdivovali jsme krásně opravené památky. Vycházka se nám vydařila, našlapali jsme 7 km.

Ludmila Kocmanová

Sobota - 5. 12. 2015

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO SKANZENU VESELÝ KOPEC

Autobusem jsme dojeli do Trhové Kamenice, kde vystoupilo 19 turistů, aby pěšky došli do skanzenu Veselý Kopec. S ostatními turisty přejel autobus na parkoviště u skanzenu. Pěšáci vyšli po zelené turistické značce přes Svobodné Hamry. Zde se zastavili u původní roubené hospody, stále funkční. Dále u vodního kovacího hamru, bohužel zavřeného a barokního zámečku ze 17. století, kde pobýval malíř František Kaván. Ve skanzenu jsme postupně si prohlédli roubené chaloupky. Cestou nás provázel Mikuláš se svou družinou - dvěma anděly a čerty. V chaloupkách byla vnitřní výzdoba k tradiční oslavě Štědrého večera v době od poloviny 19. stol. do poloviny 20. století. V některých jsme sledovali výrobu vánočních předmětů – skleněných a slaměných ozdob, perníků, pečiva aj. Málokdo odolal, aby si nějaký předmět nekoupil domů. Bylo to krásné pohlazení po duši a naladění do vánoční atmosféry. Počasí bylo celou návštěvu skanzenu báječné. Stačili jsme navštívit hospůdku, občerstvení jsme odjížděli spokojení domů. Pěšáci našlapali celkem 7 km.

                                                                                                         Jarka a Zdeněk Kohoutovi

Středa – 2. 12. 2015

MIKULÁŠSKÉ POSEZENÍ

Tak už zase po roce vrací se nám Vánoce a tak se připravují i turisté. Ve středu 2.12. se setkáváme na Mikulášské nadílce v restauraci U Panských v Pohledských Dvořácích. Vycházka byla od VÚB, ale sešlo se nás jenom 16. Ostatní šli rovnou do restaurace. Vycházka byla pěkná. Ani jsme nezmokli, ani jsme nebyli špinaví. Šli jsme po silnici přes Vysočany, přes Břevnici a dále přes louky, lesy a zase po loukách do Pohledských Dvořáků. Byly i výhledy. Tam jsme přišli do plné restaurace. Po dobrém obědě nás navštívili nebeské i pekelné bytosti. Mikuláš, Andělíček a tři čerti. Bylo to moc hezké. Věrka Vencová nám sepsala vše, co jsme udělali, co jsme prožili a kde jsme chodili celý rok. Potom jsme si někteří i zatančili a zazpívali při Jeníčkově harmonice a potom Jirka Moliš vzal varhany a tančilo se i veselilo skoro do tmy. Tak zase za rok ať se všichni sejdeme zdraví a veselí. Trasa tam i zpět 10 km a celkem se posezení zúčastnilo 91 turistů.

Míla Špačková

Úterý - 1. 12. 2015

VYCHÁZKA DO PEKLA

Po vydatných dešťových přeháňkách v pondělí a v úterý ráno se počasí umoudřilo. Po desáté hodině se proto vydalo 10 turistek za pěkného počasí z ronovské vlakové zastávky do Pekla. Po louce podél řeky Sázavy, kde byla cesta místy rozbahněná, jsme došly do údolí s chatkami. U jedné chatky bylo připravené ohniště a Věra už zapalovala suché dřevo a papír, aby Peklo bylo dokonalé. K tomu patřili malí čertíci z pečiva, ale i sladké cukroví jedné oslavenkyně. Zpět jsme se vydaly cyklostezkou a odbočkou do Ronova k soše Draka Michala Olšiaka. Pokračovaly jsme po opraveném starobylém mostě přes Sázavu a opět cyklostezkou k nádraží Přibyslav. Na konci vycházky byl odpočinek a poděkování Věře Grodlové za tradiční podzimní výlet. Ušly jsme 6 km.

Alena Hladká

Sobota - 28. 11. 2015

BRODSKÁ KASKÁDA

Dnešní vycházka byla za poznáním rybnické kaskády Havlíčkova Brodu. Vyšli jsme od rybníku Valšičky, dále Obory, Očka, k rybníku Hastrman, Rantejch, ke koupališti, podchodem k Cihlářskému rybníku. Pokračujeme alejí k odpočivadlu, kde jsme měli malé pohoštění od děvčat Emy a Majky. Dále k rybníku Hajdovec, Pfafendorfský jinak tzv. Štičí a po zelené značce došli k Zádušnímu rybníku. Za rybníkem jsme odbočili ze zelené značky, zkratkou došli do Knyku, kde jsme se zastavili v krásné hospůdce. Zde jsme si odpočinuli, občerstvili a pokračovali po silnici na křižovatku, přešli hlavní silnici. Přes Kotlasův Dvůr jsme sešli k rybníku Drátovec I. (Dráťák I.), kolem bývalé vodárny a hřbitova došli do města. Zúčastnilo se 28 turistů a našlapali jsme 13 km.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

Středa – 25. 11. 2015

NA KOLENA DO PELESTROVA

Ve středu 25.11. máme naplánovanou vycházku na kolena do Pelestrova. Scházíme se u restaurace Hubert na Masarykově ulici. Sešlo se nás asi 28 turistů. Vycházíme okolo hřbitova do Lázničkovy stráně, dále po modré TZ jdeme do Pelestrova. Tam už na nás čekají naši kamarádi s muzikantem Jeníčkem Klimešem. Někteří neměli objednaná kolena a tak museli do druhé části hospody. Po velmi dobrém obědě pečených kolen jsme si zazpívali a kolem druhé hodiny odcházíme domů. Počasí bylo také dobré ,malý poprašek sněhu. Trasa tam i zpět je 10km.

Míla Špačková

Úterý - 24. 11. 2015

ZE KŘÍŽE OKOLO MLÝNA

Autobusem přijeli turisté do Svatého Kříže, kde nám oslavenkyně  připravila malé pohoštění. Vydali jsme se k pomníku Karla Kuttlwaschera, československého stihače – leteckého esa britského Královského letectva ve 2.světové válce. Přešli jsme k jeho rodnému domu, pokračovali na hřbitov, kde jsme se zastavili u hrobů Bohuslava Reynka a jeho ženy Suzanne Renaud, jejich syna Daniela, hrob jeho manželky  Květy Reynkové a naposledy hrob Jiřího Reynka. Odtud jsme se vydali ze Svatého Kříže travnatým žlabem k zelené značce, po ní přišli k mostku přes potok Žabinec. Vyšli jsme podél bývalé drůbežárny na silničku a cyklostezku od Petrkova. Přes Dolík jsme pokračovali k Zastavení č.2 Bohuslava Reynka, lesem  došli k přehradě a po naučné stezce kolem přehrady došli do Havlíčkova Brodu. Počasí nám velice přálo, šlo se velice příjemně, zúčastnilo se 30 turistů a našlapali jsme 7 km.

 

                                                                                                                         Jarka Kohoutová 

Sobota - 21. 11. 2015

PŘES PETRKOV K HLADOVÉMU MLÝNU

Obavy z předešlého deštivého pátku a deštivé noci, nás sobotní ráno mile překvapilo. Neprší a dokonce svítí i sluníčko. Jen vycházku jsem maličko pozměnila. Z Brodu jsme se nevydali pěšky, ale vláčkem jsme přijeli do Petrkova. Tam na nás již čekala vedoucí vycházky Hanka. Po krátkém přivítání nás sluníčko naladilo a my jsme se vydali po naplánované cestě. Kolem zámečku Reynkových v Petrkově jsme přešli silničku na Lípu a scházeli do údolí podél potoka Žabinec. Přes les a louku jsme se ocitli na dvoře Hladového Mlýna. Pan Meloun pracoval na dvoře a byl velice ochotný nás pozvat do své chaloupky, kde v kuchyni se nachází cca 300 let starý kamenný stůl. Prý se povídá, že za ním seděl i Jan Žižka. Tak ten stůl bude ještě asi starší? Poděkovali jsme panu Melounovi a opět vyšli po louce do lesa, podél mlýnského náhonu. Vlevo ve svahu stál hornický kostelíček, zde se těžilo stříbro, vypráví Hanka. Cestou do Lípy se nám naskytly krásné daleké výhledy do krajiny. Vykoukla i věžička borovského kostelíčka, a v dálce i obrys Železných hor. Každou chvíli obloha měnila barvy od světlé až po temně modrou, ze které nám spadlo i pár krupek. Přes Lípu podél kolejí do Petrkova a potom již po cyklocestě jsme došli do Havl. Brodu. Celkem jsme našlapali 13 km a vycházky se zúčastnilo 21 turistů a moc jsme se radovali, že nás má sv. Petr rád!

Květa Průšová a Hana Sochorová

Středa 18. 11. 2015

KOLEM ABRAHÁMU DO DOČKALOVA MLÝNA

24 turistů přijelo za větrného počasí autobusem do Krásné Hory. Vydali se směrem na Hlavňov a prohlédli si Skanzen Perlového potoka. Pokračovali přes Bezděkov k Abrahámu. V závětří si udělali pauzu na občerstvení. Po občerstvení pokračovali do Kvasetic. Po krátkém zastavení na dvoře zdevastovaného zámku v Kvaseticích zašli k zámecké hrobce. Přes louku se vrátili na cestu, která je zavedla do Dočkalova mlýna. V příjemné hospůdce se občerstvili a spokojeni odešli do Michalovic na autobus. Ušli 9 km a ti kdo šli pěšky do Havlíčkova Brodu ušli o 5 km více.                                                                           

 Marie a Bohumír Špačkovi

Úterý - 17. 11. 2015

ZIMNÍ PROCHÁZKA

Zimní procházka by se dala nazvat spíše „uplakaná“ procházka, přesto se sešlo 22 turistů. Vyšli jsme po cyklostezce kolem Sázavy k Ricu, pokračovali kolem Traplů k silnici vedoucí do Šlapanova. Po pár metrech odbočili vpravo k bývalému výletnímu místu „Prchalka“. Blížili jsme se travnatou cestou k Novotnému Dvoru - statku, obešli jsme jej, došli na silničku k Novému Světu. Asi po 400 metrech jsme odbočili k dolnímu Novotnému Dvoru. Zastavili jsme se v Selské jizbě, kde jsme se občerstvili skvělou polévkou, kávou či pivečkem. Odtud jsme se vrátili na původní cestu, šli kolem rybníka na silnici k Havlíčkovu Brodu. Každý měl možnost se rozhodnout, zda půjde Jihlavskou ulicí nebo kolem Menouškových domů. Našlapali jsme s odbočkou do motorestu celkem 9 km.

                                                                                                         Jarka a Zdeněk Kohoutovi                 

Sobota - 14. 11. 2015

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD NA POSLEDNÍ PUCHÝŘ DO ZNOJMA

KČT Kudrna uspořádal se svými přáteli turisty z KČT Znojma turistickou akci od 13.-15.11.2015  „Za posledním puchýřem“ ve Znojmě a Podyjí. Vyjeli jsme autobusem v sobotu  do Znojma, na Masarykově náměstí ve „Znojemské besedě“, kde byla prezence jsem pro všechny vyzvedla pro každého účastníka  pokyny a „Průvodce 44. Posledním puchýřem“. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, první vyšla na 15 km trasu a druhá parta vyšla po městských památkách. Sluníčko nám přálo, z hradu byla skvělá vyhlídka na přehradu, řeku Dyji  a okolí Znojma. V cíli jsme obdrželi Diplom, nechybělo občerstvení v hospůdkách a cukrárnách. 46 turistů se spokojeně vracelo domů. Na dlouhé trase našlapali 17 km a na kratší trase 11 km.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

Středa – 11. 11. 2015

Z BRODU DO BRODU

V 9.30 hod. jsme se sešli v počtu 24 turistů  v Plovárenské ul.  u poutníka. Počasí nám příliš nepřálo, obloha byla od rána zatažená a signalizovala déšť. Ten se však nedostavil po celou vycházku a tak jsme v pohodě vyšlápli směr Termesivy, kolem lihovaru směrem na Bartoušov, dále pak cestou necestou na Pohled, kolem Haderburku zpět na Termesivy a Havl. Brod. Návrat byl ve 13 hod., bez úrazu, jen s menší únavou a bolením nohou. Trasa 13,5 km -vedly B. Megelová a J. Bredová.

Jaroslava Bredová

Úterý – 10. 11. 2015

EXKURZE U MEDAŘE JIŘÍHO SLÁMY

Jako vždy, jakmile turistická vycházka je spojena s exkurzí, je zájem turistů enormní. Tak tomu bylo i tentokrát, což potvrdila účast 57 lidí. Mgr. J. Sláma velice poutavým a hlavně srozumitelným způsobem hovořil o chovu včel (má na 150 úlů po celém našem okrese). Prohlédli jsme si zařízení, která jsou potřebná pro tuto činnost. Zakoupili si medovinu (tu vyrábí jeho syn) i jiné výrobky (med, propolis, svíčky…) a obdivovali celkově Jirku – původní profesí učitel, známý mimo jiné, že jako technolog v brodských pekárnách zavedl výrobu celozrnných rohlíků. Dlouhá léta učil jógu (napsal knihu „Kurzy jógy“). Zkrátka je to člověk, kterého si můžeme vážit a obdivovat jej, co vše pro naši společnost dokázal – přejeme mu, aby ve své činnosti ve zdraví pokračoval ještě hóóódně dlouho!

 

Miluše Vidnerová

Sobota - 7. 11. 2015

TIŠNOVSKO

Vycházka do okolí Tišnova začala mlhavým ránem. Sešlo se 25 brodských a 5 jihlavských turistů. Vlakem jsme z Havlíčkova Brodu odjeli do Tišnova. Z nádraží odcházíme do Předklášteří, abychom se podívali do kláštera. Dále pokračujeme přes říčku Loučku k jejímu soutoku se Svratkou. Odtud jdeme podle potoka Besének, dále kolem Květnice. Na rozcestí měníme směr a snažíme se najít pěšinu ke Králově jeskyni, na kterou nás zlákali na Infocentru v Tišnově. Všechny cestičky jsou plné lupení, a tak po chvíli marného pátrání míříme vzhůru na Květnici. Udýchaní a zpocení mírným hledáním se chvilku zdržíme na vrcholu, abychom se vydýchali a občerstvili. Míříme klikatou stezkou zpět dolů do Tišnova. Zde jsme se již rozprchli po městě a každý měl 11 km dost. Postupně odjíždíme vlaky domů. Mrzí nás, že jsme jeskyni nenašli, ale do příštího května, kdy má být otevřená, ji určitě vypátráme.

                                                                                                          Draha a Jan Peterhansovi

Středa – 4. 11. 2015

NA VEPŘOVÉ HODY DO NOVÉ VSI U SVĚTLÉ

Dnes se na vlakovém nádraží v Havlíčkově Brodě sešla početnější skupina turistů než obyčejně. Vycházka totiž byla spojená s konzumací zabíjačkových pochoutek na vepřových hodech. Celkem se nás v příjemně vytopeném a připraveném sále v Nové Vsi sešlo na 80. Po dobrém obědě, kdy si každý dal, na co měl chuť, jsme si pěkně zazpívali za doprovodu, tentokrát dokonce dvou harmonik. Zpátky do Havlíčkova Brodu jsme se vraceli autobusem přímo z Nové Vsi nebo vlakem z Pohledi.

Lenka Žáková

Úterý – 3. 11. 2015

Z POHLEDI

Po ránu teplota mírně pod nulou, krásné podzimní barvy, slunečno, modrá obloha,  prostě krásný podzimní den.  Z vlaku na zastávce v Pohledi vystoupilo 37 turistek. Nejprve jsme popřály k narozeninám Milušce Výborné a pochutnaly si na pohoštění, které si pro nás připravila. Potom jsme se vydaly do obce Pohleď, za obcí odbočily vpravo a polní cestou došly k lesu. Obdivovaly jsme  pěkné výhledy na okolní krajinu. Lesní cesta nás dovedla k silnici spojující Lučici s Olešnicí. Tam jsme si chvíli odpočinuly a pokračovaly ještě chvíli lesem a potom po silnici do Olešnice, chvíli se zastavily na malebné návsi a po NS Jana Zrzavého nakonec dorazily do cíle naší cesty, do Okrouhlice. Z Okrouhlice směrem do Olešnice nám šli naproti Jirka Moliš s dcerou Ivou, takže vycházky se zúčastnilo celkem 39 turistů. V Okrouhlici jsme překvapivě stihly zpožděný vlak (nemusely jsme tedy čekat přes hodinu na další spoj) a  před 12. hodinou jsme se vrátily do Havlíčkova Brodu. Pohodovým vycházkovým tempem jsme ušly asi 6 km.

                                                                               Vlaďka Doležalová

Sobota - 31. 10. 2015

Z KVĚTNOVA

Autobusem jsme za husté mlhy dojeli do Květnova. Vyšli jsme po žluté turistické značce, z které jsme odbočili vpravo kolem myslivecké střelnice. Sluníčko se snažilo prorazit mlhovou clonu a začaly se nám postupně odhalovat barvy podzimu. Sešli jsme do Suché, přes náves pokračovali kolem rybníků k Petrkovské lázeňské aleji. Došli jsme k pumpě, kde kdysi stával altánek s léčivou vodou.  Dále po naučné stezce Bohuslava Reynka jsme došli k zastavení č. 2 v Dolíku a podél Žabince, přehrady došlapali do Havlíčkova Brodu. Cestou jsme se kochali nádherou modré oblohy a hlavně krásnými barvami podzimu. Zúčastnilo se 17 turistů a našlapali jsme 10 km.

                                                                                                         Jarka a Zdeněk Kohoutovi

Středa 29. 10. 2015

SLATIŇANY A OKOLÍ

Na nádraží v Havlíčkově Brodě se sešlo 25 turistů, aby si udělali výlet do Slatiňan a okolí. Vyjíždíme vlakem za podmračeného počasí, ale pršet snad nebude. Po deváté hodině jsme na místě a procházíme městečkem Slatiňany a přes řeku Chrudimku k zámku, kde je umístěno hipologické muzeum. Jdeme dál krásným parkem kolem Švýcárny. Je zde po její opravě muzeum starokladrubského koně. Dál míříme ke Kočičímu hrádku, který je tu pro děti. Jdeme ale velmi pomalu, protože cestou sbíráme jedlé kaštany. Od hrádku je to již kousek k rozhledně Báře. Je to již její druhá verze, protože tu první poškodilo několik dní po jejím otevření dne 25. 6. 2008 ničivé tornádo, které se tudy prohnalo. Pod rozhlednou jsme si v malém dřevěném domku dopřáli občerstvení a pokračovali dále kolem rybníků Perný a Vilém zpět do Slatiňan. Ještě krátké zastavení na Vrchlického návrší a zpět kolem zámku buď do restaurace nebo cukrárny, což jsme si po 13 km zasloužili. Na nádraží jsme se sešli všichni a tak jsme spokojeně zamířili domů.

Draha a Jan Peterhansovi

Úterý – 27. 10. 2015

DO DOČKALOVA MLÝNA

Nově vybudovaným podchodem v Havlíčkově Brodě prošlo 35 turistů do vláčku směr Humpolec. Vystoupili jsme ale dříve, již v Petrkově. A že nás bylo hodně, táhl se turistický had po úzké polní pěšince pozvolna k lesu, kde se nachází rumunský pomníček padlých v květnu 1945. Pěkně vyřezávaný kříž je uprostřed ohrádky krytý stříškou. Dál jsme pokračovali lesem a po silničce až do Michalovic. Zde kolem truhlárny, pily, dančí obory a posléze údolíčkem k Dočkalovu mlýnu, který stále vzkvétá novou výstavbou. Nyní budují kapličku a plno doplňků pro dětskou zábavu. Je zde plno zajímavostí a hlavně příjemné posezení. Vycházka se vydařila, počasí úměrné podzimu a každý si pak mohl vybrat z bohaté nabídky odjezdů autobusů do Havlíčkova Brodu po našlapaných sedmi kilometrech.

                                                                                                        Marie a Bohumír Špačkovi

Sobota - 24. 10. 2015 

DO VESELÍČKA ZA ORCHESTRIONEM

Za velké mlhy jsme vyjeli vlakem 7.50 hod. z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou, abychom dále pokračovali pěšky do Veselíčka. Další turisté, kteří by cestu pěšky nezvládli, vyjeli z Havl.Brodu v 10 hodin a dojeli vlakem přímo do Veselíčka. Ranní pěšáci se cestou od nádraží zaregistrovali na Podzimním pochodu KČT Žďár nad Sázavou a pokračovali po modré turistické značce kolem sokolovny a divadla na náměstí, k rybníku Staviště, který byl schován pod naší cestou. Dále pokračovali na Plíčky, odbočili z modré značky, přešli silnici ze Žďáru do Nového Města a došli do Veselíčka. Tady nás přivítalo příjemné teplo a skvělé občerstvení, výborné řízky jako sloní ucho s bramborovým salátem. Poslechli jsme si hudbu ze stařičkého orchestrionu, který slouží více než 150 let. Pohlazením na duši byla Jirkova hra na harmoniku, při které jsme si zazpívali a spokojeni, v pohodě jsme odcházeli na vlak, který nás dovezl domů do Havlíčkova Brodu. Zúčastnilo se celkem 63 turistů.

                                                                                                            Zdeněk a Jarka Kohoutovi

Středa - 21. 10. 2015

Z BŘEVNICE DO ROZSOCHATCE

Na dnešní den jsme si s Vlaďkou  připravily vycházku s názvem „ Z Rozsochatce.” Ráno bylo deštivé a zamračené, takže jsme moc turistů neočekávaly. Manželé Peterhansovi se rozhodli na nádraží kvůli počasí pro jiný výlet a na naši vycházku se vydalo celkem 9 turistek, z toho jedna až z Polné. Změnily jsme plán a místo do Rozsochatce jsme jely do Břevnice. Tam nás Zuzka Dlouhá pozvala k sobě na kávu a buchtu, kde jsme také popřály Míle Špačkové a Daně Petrové k jejich narozeninám a ochutnaly jejich dobré zákusky. Byl to příjemný začátek a potom jsme už vyrazily na pochod. Z Břevnice jsme pokračovaly po žluté značce na zříceninu hradu Ronovec, cestou nás provázel mírný déšť. Tam jsme posvačily a sešly dolů k památnému stromu, jehož stáří je asi 150 let. Zkratkou jsme přišly na silnici mezi Kojetínem a Dolní Krupou a odsud jsme šly po žluté až do Rozsochatce na vlak. To už pršet přestávalo a před dvanáctou hodinou jsme nastoupily do vlaku. Trasa byla dlouhá asi 8 km. Všem děkujeme za účast a doufáme, že se vycházka líbila, i když trasa byla trochu jiná. Dneska bychom vycházku nazvaly „ Z Břevnice do Rozsochatce“.  

   Jana Adamová a Vlaďka Doležalová

Úterý – 20. 10. 2015

NA RYBY K NIKLŮM

V úterý 20.10.2015 byla naplánovaná vycházka k Niklům na rybičky. Chtěli jsme jet vláčkem do Petrkova, ale protože byla výluka tak nás autobus dovezl do Petrkova. Tam jsme oslavili dvoje narozeniny. Pak jsme vyšli na cestu směrem k Havlíčkovu Brodu. Šli jsme opravdu pomalu, protože u Niklů už byla první skupina turistů. Bylo jich tam asi 20 a nás bylo na vycházce 37, takže nás bylo celkem 57 turistů. Počasí bylo zatažené, výhledy nebyly moc velké, ale nepršelo. Když jsme dorazili do hospůdky, první skupina už byla pryč a tak se věnovali jenom nám. Po dobrém obědě jsme se vydali k domovu. Trasa asi 6 km.

Míla Špačková

Sobota – neděle – 17. -18. 10. 2015

VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ OBLASTI KČT VYSOČINA - REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ ŽELIVKA

Teno podzimní víkend prožilo 8 členů našeho výboru společně s dalšími účastníky z ostatních odborů v údolí řeky Želivky. Konal se zde tradiční seminář pořádaný oblastním výborem KČT Vysočina ve spolupráci s odborem KČT Humpolec. Po příjezdu do rekreačního zařízení jsme se zúčastnili prohlídky Sedlické hydroelektrárny. Následoval přejezd autobusem do Humpolce, kde někteří zvolili prohlídku muzea a několik zájemců navštívilo pivovar Bernard. Po přibližně hodinové prohlídce jsme z časových důvodů opět autobusem přejeli na Rozkoš a došli jsme se podívat na zříceninu hradu Orlík a rozhlednu. Z Rozkoše jsme se přejeli do Želiva, kde jsme se zaregistrovali na turistický pochod v rámci mezinárodní akce Eurorando 2016, navštívili jsme želivský klášter premonstrátů nebo klášterní pivovar a pěšky vyrazili údolím Želivky k rekreačnímu zařízení. Následovaly odborné semináře, které pokračovaly i v neděli dopoledne. Kolem desáté hodiny jsme ještě vyšlápli na krátkou vycházku kolem hráze Sedlické přehrady. O skvělou přípravu a organizaci se postaral předseda odboru KČT Humpolec Rosťa Jež se svým turistickým týmem.

Lenka Žáková

Sobota – 17. 10. 2015

ROZHLEDNA NA FAJTOVĚ KOPCI

Dnešní ráno po nočním dešti bylo ponuré. V 7,50 hod. skupina havlíčkobrodských turistů odjela vlakem do Křižanova. Odtud jsme šli po ZTZ přes Kozlov, Sviny. Dále po ČTZ do Lhoty a k dálnici. Trasa pokračovala po silničce na Fajtův kopec (555m), kde je rozhledna na kterou jsme vystoupali. Po několika desítkách minut po odchodu z Křižanova se počasí vylepšilo na polojasno, takže jsme si užívali pěkné výhledy. Sešli jsme do města, obešli náměstí, „ Íčko“ bylo zavřené, město jako vymetené. Zbytek času jsme strávili v osvěžovně. Pochodu se účastnilo 12 turistů = muži ženy v rovnováze! V 16 hod. jsme se spokojeni vrátili k domovům.

Míla Musil

Středa - 14. 10. 2015 

ZE SÁZAVKY NA KRISTIÁNKU

Moc jsme si s Majkou přály, aby na dnešní vycházku nepršelo, ale bohužel, přání se nesplnilo. Ráno bylo deštivé a vypadalo to, že bude pršet celý den. S očekáváním, kdo přijde, jsme čekaly na nádraží a doufaly jsme, že nepřijde nikdo, protože představa, že půjdeme v tomto počasí 12 km se nám vůbec nelíbila. Turisté nezklamali, přišla děvčata nejen z Brodu, ale dorazili i „přespolní“ včetně jednoho muže! Konečné číslo bylo 14, všichni v dobré náladě a připraveni vyrazit i když prší. Vlakem jsme dojeli do Sázavky a odtud vyšli směr Ovesná Lhota. Majka nás vedla místy, kterými chodila, když ještě ve  Lhotě žila. Výhledy, které se nabízely, byly poněkud zamlžené a stále pršelo, ale dobrá nálada nás neopustila a tak jsme dorazili do Lhoty, prohlédli si hezkou náves, Majka zavzpomínala u rodného domu a pokračovali jsme směrem na Světlou s tím, že se podíváme k nádrži Kristiánka-cíl naší vycházky. Zrada, na Kristiánku bylo několik odboček, tu pravou jsme však nezvolili a tudíž, na Kristiánku nedorazili, ale slíbili jsme si, že připravíme vycházku jindy. V pohodě, dobré náladě a za stálého, mírného deště jsme došli do Světlé nad Sázavou a ve 13. hodin odjeli do Brodu.

Majka Sedláková, Jana Píšová

Úterý  - 13. 10. 2015

K ŽIŽKOVĚ MOHYLE

V úterý 13. 10. 2015 přijelo do Přibyslavi – zastávka 23 turistů z Havlíčkova Brodu. Po krátkém přivítání se čtyřmi Přibyslaváky a seznámení s trasou jsme se vydali po silnici do Keřkova a potom již polní cestou a částečně lesem přes Hatě k Žižkově mohyle. Zde jsme si ji prohlédli, řekli o její  stavbě i o pověsti, podle které složil báseň Ladislav Quis pod názvem „Žižkovo pole“(tu jsem turistům přečetla). Zpět do Přibyslavi jsme se vydali po červené značce po silnici k lesu zvaném Plaček, dále údolím do obce Dobrá, po vystoupání Úvozem jsme přišli do Přibyslavi na náměstí a seběhli na nádraží. Do Havlíčkova Brodu jsme odjížděli vlakem ve 12,54. Počasí, i když foukal vítr, nám docela přálo. Vycházky se zúčastnilo celkem 27 turistů a ušli jsme 7 km.

Věra Grodlová

Sobota – 10. 10. 2015

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD KŘEČOVICE SEDLČANY – KOSOVA HORA

Ráno v 7 hod. odjíždíme na zájezd směr Humpolec a dále dle plánu trasy autobusu. Během cesty se nám nelíbí počasí, které je zamračené a dosti velká mlha. Po příjezdu do obce Křečovice, kde začíná naše pěší putování, se po vystoupení z autobusu rozdělujeme na dvě skupiny. Jedna skupina jde na prohlídku muzea Josefa Suka, která je doplněna vyprávěním jeho vnuka. Další skupina si prohlédne jeho hrob a rodnou světničku v místní škole. Poté si prohlédneme náves, kde se natáčel film „Vesničko má středisková“. Dále si skupiny vymění prohlídky a poté už se vydáváme na trasu a to po ČTZ přes Skrýšov a Paseky na rozhlednu Drahoušek u Osečan. Zde následuje prohlídka rozhledny a občerstvení z vlastních zásob. Po prohlídce a zakoupení drobných suvenýrů se vydáváme na další část, kdy pokračujeme do obce Osečany, odkud jedou turisté kratší trasy autobusem do Sedlčan. Turisté dlouhé trasy pokračujeme přírodou a údolím říčky Mastník také do Sedlčan. Zde navštěvujeme místní infocentrum, následuje prohlídka krásného centra Sedlčan a odpočinek před poslední částí trasy. Ze Sedlčan pokračujeme po MTZ přes Červený Hrádek, který je sice uzavřen, ale i tak to byla zvenčí hezká prohlídka. Odtud už je to jenom kousek do cíle naší trasy a to do obce Kosova Hora, kde jsme si prohlédli okolí místního zámku a poté se společně vydali k domovu. Určitě jsme společně prožili a hezky strávili sobotní den, když počasí sice nebylo do dalekých výhledů, ale i tak jsme byli všichni spokojeni a nachodili od 12 do 18 km. 

Ladislav Rasocha

Středa – 7. 10. 2015

PODZIMNÍ TÁBORÁČEK

Tradičního podzimního výšlapu do Pelestrovské hospůdky se zúčastnilo 75 turistů. Podle svých možností přijeli nebo přišli posedět, popovídat, dát si opečeného buřta a zazpívat. Vycházku vedly Věry.

Úterý - 6. 10. 2015

PODZIMNÍM BABÁKOVEM

Podzimní sluníčko vylákalo 18 brodských turistů k vycházce na Hlinecko. Nejen Brod má rozkopané nádraží, hlinecké je snad rozkopané ještě více. Do Holetína jedeme autobusem. Po vystoupení z autobusu, vyrážíme po cestě přes zemědělské hospodářství směrem k lesu. Potom jdeme do mírného kopečka a přicházíme do Horního Babákova. Obdivujeme krásné chaloupky. Po krátkém odpočinku pokračujeme směrem na Hlinsko. Protože máme dostatek času, opouštíme krátce modrou TZ a jdeme po místním značení směrem k Srní. Po chvíli volíme zkratku lesem a kolem lomu, kde se napojujeme na červenou TZ. Po ní se vracíme zpět na modrou a potom nás čekají ještě asi 2 km do Hlinska. Zbývá cca 30 minut na rychlé občerstvení v místním bufetu. Našlapali jsme cca 8 km.

Ludmila Kocmanová

Sobota – 3. 10. 2015

6. ROČNÍK POCHODU JENÍKOVA ŠPACÍRKA

V 8 ráno přijelo vlakem do Okrouhlice 28 kamarádů a cestou ke škole se přidali další. V okrouhlické škole bylo v 9 hodin slavnostní zahájení pochodu. Pak nás celou trasu až k Žižkově studánce vedla husitka na koni. Šli jsme přes Olešnici – tam bylo občerstvení a husitský tábor – pokračovali jsme po vlastním značení až do cíle. U studánky byl bohatý program, všechno na téma husitů. Pěvecký sbor z Humpolce nám zazpíval husitské chorály, za které jsme je odměnili velkým potleskem. Byl připraven oheň a buřty, sud piva, čaj, cukroví a všude se hemžili husité se zbraněmi. Po ukončení programu jsme šli stejnou cestou do Okrouhlice na hřiště. Hráli tam Heligonkáři z Dolního Města, nabízel se guláš, pivo a další dobroty. Celý den se vydařil, účast byla bohatá a to i proto, že bylo krásné slunečné podzimní počasí. Trasy pro pěší byly dlouhé 5 a 15 km a cyklo 17 km. Ráno jsme ještě využili dne otevřených ateliérů a byli jsme navštívit provoz ve sklárnách a pak ještě brusírnu skla.

Jana Bartoňová, Marie Kubová

Středa 30. 9. 2015

KOLEM MAJÁKU DO PŘIBYSLAVI

Do České Bělé nás přijelo autobusem 19. Vydali jsme se na Šibeniční vrch, kde stojí letecký maják a kaplička 14 svatých pomocníků. Pěkné rozhledy byly na Havlíčkovu Borovou, Lipnici a okolní krajinu. Cesta vedla lesem k Macourovu. Za vsí nás čekal výšlap do Žižkova Pole. Zastavili jsme se i u Žižkovy mohyly a pokračovali do Přibyslavi. Dozvěděli jsme se, že 4 turistky z Přibyslavi dojely autobusem hodinu a půl před námi, proto se vydali do Přibyslavi samostatně. Vycházka se vydařila, počasí nám přálo. Odjeli jsme spokojeni vlakem do Brodu. Našlapali jsme 12 km.                                                                                                

Marie a Bohouš Špačkovi

Úterý - 29. 9. 2015  

PŘES ŠPRUŇK

V 10 hod. se u závodu Rico sešlo 40 turistů. Maruška nás seznámila s trasou cesty a husím pochodem jsme vyrazili kolem Šlapanky do Herlif. Po  krátkém čase jsme došli k soukromému rybníčku a chatě u Rázlů. Tam bylo již dříve domluveno, že  zde smíme posvačit. Nabrali jsme síly a vydali jsme se  lesem zvaný Špruňk do Termesiv. Cestou našly naše pozorné turistky několik hub. Z Termesiv jsme se vydali po levém břehu Sázavy do Havlíčkova Brodu, kde jsme se spokojeně rozešli do  svých domovů. Vycházku vedla Maruška Dontová.               

                                                                                                           Ema Dočkalová

Sobota – 26. 9. 2015

ZE SLAVNÍČE

Za mlhavého počasí jsme dojeli vlakem do Slavníče. Odtud jsme podešli dálnici a zhruba v půlce obce zabočili doleva nad chatovou osadu. Tudy jsme se dostali až nad zatopené lomy a dále do lesů. Travnatá cesta nás dost prudkým stoupáním dovedla až na vrch Temník a k lesní studánce, kde jsme posvačili. Nyní již po rovné cestě míříme k Lochově studánce a kolem pomníčku, kde v 17. století zabili nějakého pocestného, opouštíme les. Začalo svítit sluníčko a tak krajem pole scházíme do Pavlova a kocháme se krásným pohledem do krajiny. Prošli jsme obec a scházíme do Slavníče a vracíme se zpět na zastávku ČD. Sešlo se nás 11 turistů a máme našlapáno 12 km a ještě jsme cestou nasbírali houby.

Draha a Jan Peterhansovi

19. - 26. 9. 2015
 
ORLICKÉ HORY - Jedlová
 

Středa – 23. 9. 2015

Z NÍŽKOVA

Přijatelné, pro pochod ideální počasí nám umožnilo prožít vycházku z vlakového nádraží Nížkov přes Bukovou do Nížkova, Poděšína , nazpět do Nížkova a na vlakové nádraží Nížkov. Při cestě tam jsme se zastavili v nížkovském kostele a v kostnici. Měli jsme domluvený výklad od pana faráře, který působí v Nížkově od 1. srpna 2015. Velice se nám věnoval, pěkně vykládal. Pak jsme pokračovali směr Poděšín , kde jsme si prohlédli - " Poděse -  strom " od M. Olšiaka. Taky tam někteří posvačili. Odpočinuli jsme si tam. Po půlhodině jsme se dali na zpáteční cestu. Šli jsme lesem a po polních cestách, jinudy než cestou z Nížkova do Poděšína. Z Nížkova jsme šli přímo na zastávku. V jednu hodinu jsme přijeli do Havlíčkova Brodu.  Ráno jsme vyjížděli už v 6.49. Bylo nás celkově 8. Ušli jsme asi 16km. Vycházka se všem líbila, výborná byla především prohlídka kostela a kostnice.
                                                                                                                                                                                                                                                      Marie Miervová

 
 

Úterý – 22. 9. 2015

Z JANOVCE KOLEM PILSKÉHO RYBNÍKA

Slunečné podzimní počasí vylákalo na vycházku 34 turistů. Po 11. hodině jsme vystoupili z autobusu v osadě Janovec, která patří k obci Lučice. Po malém občerstvovacím zastavení jsme se vydali polní cestou, prošli kolem požární nádrže v malebném údolíčku a došli k silničce, která spojuje Lučici se Skuhrovem. Z ní jsme odbočili k rekreačnímu středisku „U Elfa“ a došli k Pilskému rybníku, který je místními nazýván Bártův rybník. Od rybníka jsme pokračovali  částí  Slouhovka  a tam jsme si chvíli odpočinuli, někteří posvačili a také si přečetli vyznání jednoho muže, který si Lučici a hlavně údolí pod Bártovým rybníkem – Slouhovku zamiloval. Po příchodu do Lučice se 14 turistů rozhodlo odjet po 13. hodině nazpět do Havlíčkova Brodu. Ostatní prošli částí obce a polní cestou stoupali k lesu pod kopcem Horní Chlum, prošli lesem, sem tam našli nějakou houbu a opět polní cestou došli až do Veselého Žďáru. Příjemně unaveni, ale spokojeni jsme se kolem půl třetí vrátili autobusem nazpět do Havlíčkova Brodu. Našlapali  jsme asi 7 km, ti, co odjeli autobusem už z Lučice, ušli asi 3,5 km.

                                                           Vlaďka Doležalová

Sobota – 19. 9. 2015

CESTAMI OKTAVIÁNA STRÁDALA ZA OPEČENÝM ŠPEKÁČKEM  

Ráno po nástupu do vlaku jsme zamáčkly slzu v oku, protože nám kamarádi odjeli do hor, ale s hrdostí v srdci jsme se vydaly na cestu směr Humpolec. Ve Slavníči přistoupili manželé Peterhansovi a bylo nás pět. Po nezbytných formalitách na startu jsme vyrazili na cestu. Po modré turistické značce přes Masarykovu ulici a Horní náměstí opouštíme Humpolec a kolem rybníku s nepoetickým názvem Dvořák se vydáváme po vlastním značení (značky OŠ). Míjíme závodiště Zlaté podkovy a pokračujeme po nové stezce kolem rybníku Hadina. Polní cestou míříme k lesu. Po naučné stezce Březina pokračujeme dál, až nás vítá majestátná zřícenina hradu Orlík. Zde naše cesta končí. Pod novým zastřešením je občerstvení, kde nám vesele mávají manželé Dymáčkovi, kteří vyjeli po vlastní ose. Přivítali nás naši známí kuchtíci ve slušivých zástěrkách, nabídli nám opečený špekáček, k poslechu hráli trempové, sluníčko svítilo a nám bylo báječně. Při odchodu jsme se ještě pozdravili se čtyřmi turisty ze Sobíňova. Výlet se vydařil a přejeme krásné počasí a pohodu našim kamarádům v Orlických Horách.                   

                                                                                                                            Ema Dočkalová

Středa - 16.9.2015

STAŘEČ, PEKELNÝ KOPEC, VINAŘSKÉ CENTRUM SÁDEK

Autobusem jsme vyjeli do obce Stařeč, kde nás 17 vystoupilo a rozhodlo se pro 12 km dlouhou vycházku přes Pekelný kopec s nově otevřenou rozhlednou. Po krátkém odpočinku a výhledech z rozhledny jsme pokračovali přes Kojetice do vinařského centra Sádek. Tady ve vinném sklípku jsme měli zamluvený oběd a posezení s burčákem. O zábavu se nám postarali naši tři muzikanti, se kterými jsme si pěkně zazpívali. Uteklo to jako voda a v 16 hodin jsme se rozloučili poslední písničkou, nastoupili do autobusu a odjeli zpět do Havlíčkova Brodu.

Jarka Kohoutová

Sobota – 12. 9. 2015

VÁVRŮV KÁMEN A POHLEDECKÁ SKÁLA

V 7.50 jsme odjeli do Nového Města na Moravě. Naše vycházka vedla přes Pohledec k přírodní památce nesoucí název Na skále, lidově přezdívaná Vávrův kámen. Nachází se asi 3 km od Nového Města na Moravě. Leží v nadmořské výšce 739 m n. m. na Pohledeckém kopci. Někteří jsme vystoupali ze severní strany na vrchol, ale všichni  jsme viděli do údolí na obec Pohledec, Harusův kopec, louky u Rokytna a stožáry nad obcí Studnice. Po krátké přestávce jsme pokračovali na Pohledeckou skálu (812 m n. m.), která se nachází na kopci, kde je umístěn  vysílač využívaný k armádním účelům. Cestou našla Věra Dymáčková krásné hřiby. Odtud jsme se vydali  lesní cestou a po louce zpět na vlak do Nového Města na Moravě. Bylo nás 13 a ušli jsme 12 km.

Líba Jelenová a Mirek Friedl

Středa - 9. 9. 2015

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD JEDLOVSKÉ RYBNÍKY, MODŘEC, POLIČKA

Když jsme vyjížděli za deštivého rána, nevěřili jsme, že se počasí vylepší. Nad Františkami už bylo sucho, a čím více jsme se přibližovali k Poličce, bylo sice pod mrakem, ale nepršelo. Dojeli jsme do Dolní Jedlové a po červené turistické značce vyšlo 33 turistů na delší trasu kolem jedlovských rybníků, zastavili se u studánky Zlatá studna a Lesní kapličky, prohlédli si místo kde byly kdysi minerální lázně, pokračovali k letnímu táboru na Baldě. Odbočili po cyklostezce do Modřece, kde navštívili hospůdku U Dufků.  Poté došli po červené značce kolem rybníků Nový, Troubný  do Poličky. 13 turistů kratší trasy přejeli autobusem do Modřece, zastavili se na kafíčko nebo čaj v hospůdce a pokračovali tak jako pochodníci dlouhé trasy do Poličky. Ve 13 hodin jsme měli sraz u Centra Bohuslava Martinů, navštívili expozice v muzeu, vystřídali jsme se na prohlídce světničky Bohuslava Martinů na věži kostela sv. Jakuba. Nakonec jsme s průvodkyní navštívili městské hradby, které dosahují v Poličce 1220 m a patří k nejzachovalejším ve střední Evropě. Ve volném čase jsme si prohlédli hradby v parku, prošli kolem Synského rybníka, zastavili se u Tylova divadla, navštívili hrob Bohuslava a Charlotty Martinů, prošli kouzelnou uličku s barevnými chaloupkami Na Bídě. Účastníci dlouhé trasy našlapali celkem 15 km, krátké trasy 7 km.

Jarka Kohoutová

Úterý – 8. 9. 2015

OD HUBERTA K HUBERTOVI

Vycházky se zúčastnilo 35 turistů. Odcházeli jsme od restaurace U Huberta kolem Pivovarských rybníčků, podél hřbitovní zdi k vodárně. Dále po MTZ Lázničkovou strání kolem památníku umučených až na dolní část Perknova. Prošli jsme areálem psychiatrické léčebny a podél pole jsme se vraceli zpět k restauraci U Huberta. Počasí nám přálo a snad se vycházka všem líbila.

 

Marta Šperlinková

Sobota – 5. 9. 2015

46. ROČNÍK HAVLÍČKOBRODSKÁ PADESÁTKA

Stejně jako před loňským ročníkem tak i letos sledovali pořadatelé letošního 46. ročníku Havlíčkobrodské padesátky předpověď počasí.  Vyhlídky totiž byly velmi nejisté, ale nakonec vše vyšlo. Sluníčko se střídalo s mráčky, ale hlavně nepršelo. Zkrátka babí léto jak má být. Navzdory mnoha lákavým akcím, které na 5. září připadly, se pro „turistickou sobotu“ rozhodlo 248 turistů a cykloturistů. Svojí účastí nás přijeli podpořit nejen členové okolních odborů KČT, ale i hodně neorganizovaných pochodníků a mladých lidí s dětmi. Nejvzdálenější byl patrně z Mělníka a vybral si trasu dlouhou 30 km, kterou ujel na koloběžce. Nejstarším, a pro nás velmi milou návštěvou, byl 93 letý František Kadlec ze Žďáru nad Sázavou, který se individuálně rozhodl pro 8 km dlouhou procházku z Pohledu do Havlíčkova Brodu a nejmladší byla roční holčička Vanesa z Havlíčkova Brodu. Tradičně bylo na výběr ze čtyř tras pro pěší (15,25,35 a 50km) a tří cyklotras (30,50 a 70 km), které tentokrát vedly na Přibyslavsko.  Prémií byla možnost projít si NS Bohuslava Reynka, kterou se za pomoci Technických služeb a Města Havlíčkova Brodu snažíme udržet bez problémů průchodnou. Nejvíce turistů se však vydalo na dětskou šesti kilometrovou trasu, která vedla městským parkem, kolem rybníka Cihlář do lokality Vlkovsko. Zpestřením pro malé účastníky, ale mnohdy i pro jejich rodiče a prarodiče bylo 10 zastavení s různými úkoly. Museli třeba správně přiřadit název měst do „slepé“mapy ČR, složit hlavolam pyramidy, projít se na dřevěných chůdách a další a další. K největším zážitkům, ale jisto jistě patřilo zastavení u „opravdového“ hasičského auta, možnost seznámit se s vybavením hasičů a dokonce se posadit za volant. V lomu pak všechny vítal nefalšovaný vodník s vílou a hejkalem. Po projití všech stanovišť si pak všichni mohli opéct buřty na připraveném ohýnku.

Poděkovat bych chtěla Městu Havlíčkův Brod, pracovníkům Technických služeb, profesionálním havlíčkobrodským hasičům, našim turistkám za sladké občerstvení, sponzorům, kteří v rámci svých možností pochod podpořily, všem pořadatelům na „kočárkové trase“, na „štábu V Rámech“, na kontrolách na trase a především účastníkům, bez kterých by naše přípravy a organizace neměla smysl. Hlavním partnerem, kterého si velmi vážíme a také děkujeme, se nám pro letošní rok stala Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.

Lenka Žáková

Středa - 2. 9. 2015

KOLEM STAVENOVA

V 7 hod. se vydalo 6 brodských turistů soukromým autobusem do Malče. Od zastávky pokračovali po žluté turistické značce kolem zámku a rybníku Rohlík do Hranic a dále k vrchu Hradiště. Zde opustili žlutou značku a šli po neznačených cestách lukami a lesy k zámečku Rochňovec a rybníku Stavenov, odtud po krátkém odpočinku směrem Bezlejov, Zastrání, Libohájský rybník, rodinný hřbitov Dobrzenských, rybník Obora, zámek Chotěboř. Po občerstvení v hospodě Na Růžku odjeli v 11 hod. 35 min. do Havlíčkova Brodu. Přes nepříznivé ranní vyhlídky se počasí vydařilo, ušli cca 14 km.

Věra a Václav Dymáčkovi

Úterý - 1. 9. 2015

POSEZENÍ NA KRÁTECH

Dnešní vycházku jsme naplánovali na statek manželů Sedláčkových – Kráty. Část turistů tam před několika lety již byla, ale více než polovina z dnešních 30 turistů byla na tomto krásném místě mezi Horní Krupou a Olešnou poprvé. Po příjemné cestě cyklostezkou z Dolní Krupé přes Horní Krupou a polní cestou směrem do Olešné jsme se dostali na žlutou značku a po té jsme dorazili po 2 hod. na Kráty. Zde nás obklopil svět našich babiček- kamenné zápraží, velký dvůr, pavlač, nádherná světnice s kamny a humna s velikým ohništěm a krásným rozhledem po okolí. Na tomto místě výborně chutnal opečený špekáček ,káva a „buchta“. Po příjemném posezení, částečné prohlídce statku a občerstvení jsme se vydali na autobus do Olešné a do Havlíčkova Brodu. Škoda, že chyběli majitelé, ale Ti měli důležitější povinnosti, vedli své syny poprvé do školy a školky!!! Tak příště. A nezapomeňte si připsat 11 km, které jsme dnes ušli.

Jana Píšová, Majka Sedláková

Sobota – 29. 8. 2015

34. ROČNÍK POCHODU CESTAMI JAROSLAVA HAŠKA

V sobotu v 7.48 jsme vyjeli na tradiční pochod sousedního KČT ve Světlé nad Sázavou.. Start se konal v Základní škole v Lánecké ulici, každý účastník obdržel plánek a lísteček na slevu v bufetu. Většina vyšla na 10 km trasu, pouze dva z našich turistů vyšlápli na 20 km. Přijeli i naši cyklisté, kteří si vybrali trasu z připravených cyklotras. Cesta byla pohodová, na kontrole v Pohledi jsme se občerstvili a pokračovali kolem Sázavy do cíle pochodu do Světlé nad Sázavou. V Informačním centru jsme se stavili pro další razítka do našich Záznamníků. V cíli jsme obdrželi Pamětní list a skleněný suvenýr, který jsme opatrně vezli domů. Zúčastnilo se celkem 285 turistů, z toho 30 účastníků bylo z našeho klubu.

Jarka Kohoutová

Středa - 26. 8. 2015

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD - VÝROVKA – OSTRÁ – PODĚBRADY

První naší zastávkou byl památník bitvy u Lipan, který je v současné době již téměř zrestaurován. S vrchu byl velmi pěkný výhled po středním Polabí až k Českému ráji. Autobusem jsme pokračovali do obce Vrbčany, odkud jsme se vydali pěšky kaňonem říčky Výrovky do Radimi. Řeku zde lemují zajímavé skalnaté srázy s vyvinutým společenstvím skalních stepí. Na konci je přírodní památka Lom u Radimi, kde je zachována ukázka příbojové činnosti křídového moře – 60 miliónů let staré pobřeží, se zkamenělinami mořských živočichů a hub. V Radimi jsme se rozdělili – část zvolila prohlídku zámku, 34 účastníků zájezdu se po krátkém občerstvení vydalo Cestou Markomanů přes vrch Pičhora do Dobřichova. Se zájmem jsme si zde prohlédli významné archeologické naleziště žárových hrobů Markomanů z období asi 400 let n. l. Z Dobřichova jsme přejeli autobusem do historické vesnice umění a řemesel Botanicus v Ostré. Zde jsme se rozešli po domech středověké vesnice s ukázkami mnoha tehdejších řemesel, chutnaly nám palačinky s různými náplněmi v dobové hospůdce a prošli jsme si zdejší velmi zajímavé bylinné a zeleninové zahrady. Naší poslední zastávkou byly lázně a město Poděbrady. Prošli jsme si lázeňský park, kolonádu a nábřeží, shlédli jezdeckou sochu krále Jiřího z Poděbrad a opravené zámecké budovy, líbily se nám květinové hodiny, vodotrysk, lázeňské domy a mnohé další. Ochutnali jsme zdejší výbornou zmrzlinu, načepovali minerální vodu a vyrazili k domovu, kam jsme dojeli v 18 hodin. Ušli jsme celkem asi 10 km; zájezd byl připravován i jako motivace k rodinným výletům do jednotlivých navštívených míst.

Blanka Vyhnalíková

Úterý – 25. 8 2015

ROZKOŠNÉ ÚDOLÍČKO

Z Havl. Brodu vlakem v 8,54 hodin odjezd do Světlé nad Sázavou. Přišlo 18 dospělých a 2 děti. Od nádraží jsme prošli „Pěšinkami“ a poznávali historické budovy i události, které se k nim připomínají. Přes náměstí a starou čtvrtí jsme se dostali ke zrušenému hřbitovu a pak podle trati na Ledeč na skálu. Byl krásný výhled na řeku Sázavu zpět ke Světlé. Pak přes Dolní Březinku do zajímavého údolí Žebrákovského potoka, kde se voda pění a prodírá mezi balvany. Pak kolem věznice pro ženy. Protože jsme měli ještě dost času, procházeli jsme mezi novou zástavbou rodinných domů v severní části Světlé. Bylo se opravdu na co dívat. Pokračovali jsme do Karlova k Sázavce. Cestou jsme vyslechli několik pověstí patřících ke Světlé. Počasí bylo příjemné, spadlo jen pár kapek.

Jarka Štěpánková

Sobota – 22. 8. 2015

LIPSKÉ PUTOVÁNÍ ANEB VYŠLÁPNI SI S RODINOU KRÁSNOU LIPSKOU KRAJINOU

Podle pořadatelů byla celková účast 252 pěších a cykloturistů. Na trasu 12 km se nás vydalo patnáct a dva turisté šli 18 km. Za krásného slunečného počasí jsme vyrazili k rybníku Paletáč kde byla kontrola. Potom pokračujeme lesní cestou s krátkým, ale prudkým výstupem na malou skálu a dál kolem Horního mlýna na Radňov a další kontrolu kde jsme si dali občerstvení z vlastních zásob a kávu od pořadatele. Občerstvení jsme pokračovali na Pejchalův mlýn a poutní místo Svatá Anna, kde jsme se osvěžili u studánky a zaregistrovali na čtvrté kontrole. Dál nás pořadatele směrovali kolem Svobodova mlýna do Dobrohostova a po silnici až do Lípy. Trasa byla perfektně popsaná a vyznačená vlastním značením.  

František Pithart

Středa - 19. 8. 2015

DO KAMENIČEK

Na vycházku se nás sešlo 7 turistek, jedna dokonce z Polné. S menšími obavami o počasí jsme jely vlakem do Hlinska v Čechách. Z náměstí jsme se napojily již za celkem jasné oblohy na MTZ a zvolna putovaly krajinou malířů Vysočiny přes Hamry a Lány do Kameniček. Bez deště nám nic nebránilo v příjemném vnímání přírody. Cesta rychle ubíhala a tak jsme již před 12. hodinou seděly u teplé polévky a kávy v hospůdce v Kameničkách. Potom jsme ještě měly dostatek času na cestu k rybníčku a domku, kde nějaký čas bydlel malíř Antonín Slavíček. Pak následoval malý výstup pozvolnou chůzí na Volákův kopec. Tam nás pozitivně naladil pohled na rybník Krejcar a výhled do kraje. A při cestě z Volákova kopce se nám široce otevřel pohled na Kameničky i na vedlejší vesničku Jeníkov. Prošly jsme Kameničky se starými chaloupkami i novějšími domky. Absolvovaly jsme výstavu v obecním domě a galerii A. Slavíčka, navštívily místní hřbitov a kostelík, kde je vedle památník obětem 1. a 2. světové války. Začalo poprchávat, ale od deště nás vysvobodil autobus, který nás odvezl na vlakové nádraží do Hlinska. Cestou vlakem jsme kladně zhodnotily hezky prožitý den, což by mohli nezúčastnění jedině závidět. Našlapaly jsme 14 km, neměly jsme žádný mužský doprovod a do Havlíčkova Brodu jsme se vrátily před 16. hodinou a nepršelo.

Jaroslava Kabelková, Anna Vránová

Úterý - 17. 8. 2015
Z HESOVA
Pršelo jen se lilo a vycházka bylo zrušena.
 

Sobota - 15. 8. 2015 

Autobusový zájezd do Bechyně, NS stezkou do Týna n.Vltavou

Vyjeli jsme autobusem do Bechyně, kde jsme navštívili Turistické muzeum v bývalé synagoze. Seznámili jsme se s historií KČT a značení, s rozhlednami v naší republice. Přešli jsme na náměstí, kde jsme navštívili věž kostela sv. Matěje, s rozhledem po okolí a náměstí. Na náměstí jsme navštívili soukromé Infocentrum s ukázkou krásné keramiky, a s turistickými suvenýry a razítky. Poté jsme se vydali po červené značce k nádraží, od nádraží po zelené značce přes bechyňský most, kde jezdí vlak, auta a chodí pěší. Došli po zelené zn. na vyhlídky Vojty Náprstka, Vratislava Pasovského a Jiřího Gutha-Jarkovského a sešli k Zářečí-části Bechyně k mostu, kde jsme se rozdělili. Ti co chtěli navštívit zámek, klášter šli do města a potom přejeli autobusem ve 13 hod. do Týna n.Vltavou. Ostatní pokračovali po červené značce kolem Lužnice, obdivovali chatky, tábory, vodáky i horolezce na skalách. Přivítali na cestě malé občerstvení a pak osvěženi pokračovali přes Koloděje, okoukli zámek a vyšlapali kopec Semenec a rozhlednu, která je nad Týnem nad Vltavou. Spěchali celí horkem zmožení do hospůdky, pak si prohlédli město a v 16.30 hod. všichni  odjeli spokojeni s dnešním výletem domů. Krátká trasa našlapala 7 km, delší trasa 15 km.

                                                                 

                                                                                                                           Jarka Kohoutová

Středa – 12. 8. 2015

PŘES VELKOU PASEKU K VLKOVI

Odjeli jsme v počtu 10 turistů z toho 7 žen a 3 muži v 6,48 Posázavským pacifikem do stanice Chřenovice. Na trasu jsme vyrazili v 8,00 hodin po ČTZ po pravém břehu řeky Sázavy kolem chatek a kempů. Přešli jsme mostek a pokračovali neznačenou cestou lesem, pak polní silničkou nad Velkou Pasekou a Novou Vsí u Dolních Kralovic. Zde již po MTZ do obce Zahájí, kde jsme navštívili hospůdku Petra Vlka. Po občerstvení (už bylo horko) jsme pokračovali po MTZ na zastávku ČD Chřenovice-Podhradí. Vláček nám jel ve 12,03; ještě byl čas, tak někteří vyběhli na chřenovický hrad. Do Havl. Brodu jsme přijeli ve 13,07 ve zdraví a pohodě. Ušli jsme 11 km.                                                                                

 Zdeňka Fikarová

Úterý - 11. 8. 2015

S HISTORIÍ KE SV. ANNĚ

Ráno se nás na nádraží sešlo 13. Moc mě potěšila i jedna turistka z Polné, která s námi občas vyjede. V Pohledu na nádraží se k nám přidala ještě Zdena ze Ždírce a po krátkém seznámení s dnešní trasou a po malém občerstvení jsme se vydali na cestu. U kostela a zámku jsem turisty stručně seznámila s historií vzniku a vydali jsme se dál k rybníčku Jeničáku. Potom jsme šli polní cestou a lesem až k poutnímu místu sv.Anně. Tam jsme si odpočinuli ve stínu staletých lip,některé turistky si nabraly vodu z pramene a pomalu jsme odcházeli lipovou alejí zpět do Pohledu. Zastavili jsme u bájného Gryfa, kde jsme udělali i společné foto, zde se s námi Zdena rozloučila a my ostatní jsme odcházeli na nádraží. Do Brodu jsme přijeli něco po 13 hodině. Děkuji turistům za trpělivost, vzorně naslouchali historii a Marušce Dontové za jištění v zadních řadách.                

Ema Dočkalová

1. - 8. 8. 2015
KRUŠNÉ HORY - Stříbrná
 
 

Sobota - 8. 8. 2015

ZE STRUŽINCE

V 8 hodin přijelo se mnou do zastávky Stružinec pět odvážných turistů, které čekalo přivítání:

„Tak vás všechny vítám a to se mi líbí,

že se nebojíte tepla ani zimy.

Protože nám dneska zima nehrozí,

jistě se mnou do Bílku všichni dorazí.“

Podali jsme si ruku na znamení pokoje a pak jsme se vydali přes Údavy a Rovný do Hudče, kde jsme troch posvačili a mohli obdivovat nádhernou přírodu, která i přes obrovské sucho byla krásně zelená. Dále jsme sešli do Podmoklan a přes Branišov jsme došli až do cíle na Bílek. V rodinném domku u paní Bořilové jsme uhasili žízeň a pak, když se začalo blížit horké poledne, jsme se vrátili do H. Brodu. Trasa byla dlouhá 10,5 km.

Jiří Moliš

Středa 5. 8. 2015

DOČKALŮV MLÝN

V horkém letním dni odjelo od vlakového nádraží náhradní autobusovou dopravou do Petrkova 9 turistů. Zastavili jsme se u památné lípy a pokračovali k železniční zastávce a vydali se směrem k památníku padlých Rumunů. Cesta pokračovala lesem a dále lipovou alejí do Michalovic. V Michalovicích jsme odbočili k oboře s daňky a údolím sešli do Dočkalova Mlýna. Mlýn stojí v krásné přírodě na klidném místě. Nás čekalo příjemné posezení s milou obsluhou. Prohlédli jsme si zajímavou kroniku Dočkalova Mlýna. Po dostatečném odpočinku a občerstvení jsme se pro vedro rozhodli dále nepokračovat, ale odjet autobusem do Havlíčkova Brodu. Ušli jsme 8 km.                                                                      

 Špačkovi

Úterý – 4. 8. 2015

Z BRODU

Dnes se nás sešlo 16 turistů  odhodlaných vzdorovat horkému dni a užít si naplánovanou vycházku Vlkovskem, které nikdy nezklame a poskytne potřebný stín. Prošli jsme kolem kaskády rybníků až k bývalé hospůdce. Zasypaly nás vzpomínky na zašlé časy. Občerstvení dnes bylo ale z našich vlastních zásob. Chvilka posezení a nezbytné focení do kroniky. Les nás propustil před obcí Knyk. Je zde hodně nových domků i pěkně upravených zahrádek. Bylo se čemu obdivovat. Další kroky vedly mezi kukuřičnými lány před Zbožici a odtud k Rozňáku do nově otevřené hospůdky nedaleko autobusové zastávky. Odpočinuti a spokojeni jsme se vrátili do Havlíčkova Brodu. Ušli jsme 10 km.

                                                                                                            Marta Novotná

Sobota – 1. 8. 2015

21. LÉTO V ŽELEZNÝCH HORÁCH

Jsou místa na Vysočině, kam se turisté rádi vracejí. Jedním z nich je Sobíňov. Dnes jsme odjeli brzy ráno do Sobíňova na akci 21. léto v Železných horách. Jelo nás 5 turistů a jeden cykloturista. Po výšlapu kopce od zastávky vlaku jsme došli do místa zápisu. Obdrželi jsme mapu a vydali se na pochod. Šli jsme po naučné cestě. Počasí nám přálo. V dobré náladě jsme došli do cíle. Dostali jsme pamětní list a placku s upomínkou na desetileté trvání naučné stezky. Pochutnali jsme si na výborném gulášku a byl čas jít na vlakovou zastávku. Tady jsme se potkali s další partou našich turistů/13/,kteří jeli v 10.16 z Brodu, vystoupili v Bílku a pokračovali do Sobíňova. Sobota se vydařila a my všichni zdravíme kamarádky a kamarády, kteří odjeli dnes na týdenní pobyt do Krušných Hor.    

Ema Dočkalová

Středa – 29. 7. 2015

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD VEVERSKÁ BITÝŠKA, VEVEŘÍ, BRNĚNSKÁ PŘEHRADA

Vyjeli jsme autobusem za pošmourného rána, ale jak jsme se přibližovali k Veverské Bítýšce  počasí se vylepšovalo. Všichni jsme ve Veverské Bítýšce vystoupili a po žluté turistické značce jsme šli  směrem k  hradu Veveří. Pod hradem jsme obdivovali nový most a po červené turistické.značce jsme došli na nádvoří hradu. Někteří si zaplatili jen vstup do  venkovního areálu hradu a několik turistek si zaplatily vstup do hradu. Zajímavostí byla zdarma ochutnávka vína, na kterou jsme dostali u pokladny lísteček. Z ochozu hradu byly pěkné výhledy. Po prohlídce a občerstvení jsme se rozdělili dle délky trasy. První parta se vracela po červené značce do Veverské Bítýšky. Ostatní vyšli  po červené tur. značce k Brněnské přehradě podél vody příjemnou lesní cestou, která se u chatové osady změnila v asfaltovou silničku. Došli jsme k přístavu, část šla na projížďku  parníkem a po prohlídce okolí přehrady a občerstvení jsme se setkali s první partou, která z Veverské Bitýšky připlula lodí. Okolí přehrady bylo velice příjemné a upravené, všude byla možnost občerstvení. Po 16 hodině jsme zavolali našeho řidiče, aby pro nás přijel a do Havlíčkova Brodu jsme dojeli v 18 hodin. Všichni byli spojeni s odpočinkovým výletem. Návrh zájezdu a trasy připravili manželé Peterhansovi, kterým mnohokrát děkujeme. Krátká trasa byla dlouhá  8,5 km a delší trasa 14 km.

                                                                                                Jarka Kohoutová

Sobota - 25. 7. 2015

PŘES TĚŠÍKŮV MLÝN

Vlakem jsme dojeli do Skleného nad Oslavou. Příjemnými lučními, polními a lesními cestami jsme došli k Těšíkovu mlýnu a rybníku v nadmořské výšce 524 m. Pokračovali jsme kousek po červené značce k Mrázkově louce – přírodní památce. Dále lesní cestou jsme pospíchali za   bouřkového hřmění a přeháněk do Ostrova nad Oslavou. Prošli jsme kolem bývalé panské hospody postavené podle Santiniho Aichla s pudorysem „W“, což značí iniciály opata Václava Wejmluvy a kostela sv. Jakuba Většího. Spěchali jsme do hospůdky, abychom se  nejen občerstvili, ale také se usušili po dešti. V pohodě jsme potom došli na nádraží a dojeli jsme s přestupem ve Žďáře do Havlíčkova Brodu. Zúčastnilo se 19 turistů, kteří našlapali 13 km. Vycházku vedl Pavel Kuta, cestičkami po značených a neznačených cestách a všichni byli velice spokojeni.

                                                                                                                               Jitka Fantová

Středa – 22. 7. 2015

KE KAPLIČCE SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO

Vyjeli jsme vlakem bez přestupování do Rantířova. Za modrojasného nebe jsme vyšli od nádraží v Rantířově podél tratě,  přešli  most přes železnici a vyšlapali kopec do obce Rounek. Za obcí se nám otevřely nádherné výhledy, pomalu jsme scházeli podél pastvin k rybníčku, polní cestou došli pod les a udělali si zastávku na pití. Poté jsme stoupali lesem, navštívili bývalé „kutiště“ na Hornické stezce. Dále jsme lesem došli  ke kapličce sv. Antoníčka Paduánského, která byla opravená v roce 2013. Zde se každý  občerstvil ze svých zásob. U kapličky je zvoneček pro štěstí, tak  každý si zazvonil a vyslovil své přání. O vzniku kapličky vypráví pověst, že na tomto místě odpočíval pekařský tovaryš a usnul. Zdál se mu sen, v němž ho tajemný hlas nabádal, aby zdvihl kámen, který měl pod hlavou, že jsou pod ním ukryty peníze, které si tam schovali lupiči. Hlas mu přikazoval, aby nechal z těch peněz na paměť události postavit kapličku. Došli jsme na vrchol Rounku (629 m), kde je postavená pyramida z kamení. Snažili jsme se také přidat kamínky. Z vrcholu jsme sestupovali příjemnou cestou skoro ve stínu do Rantířova na nádraží. Vláček nás dovezl domů do Havlíčkova.Brodu v 11.54 hodin. 15 spokojených turistů našlapalo 8 km.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

Úterý - 21. 7. 2015

ZE SVĚTLÉ N. S. NA LIPNICI
Slunečné ráno slibovalo další parný den a my jsme se v počtu 19 turistů vydali vlakem do Světlé n. Sázavou. Zde jsme si prošli krásný zámecký park s několika rybníky a krátce se zastavili u památníku Jiřího Wolkera a A. B. Svojsíka - zakladatele českého skautingu. Cesta dál vedla mezi kukuřičnými poli a stále po modré TZ jsme pokračovali do Závitkovic. Po klidné silnici lemované stromy jsme došli na kraj lesa, kde v místě zvaném Horní lesy- hájovna, jsme si chvíli ve stínu odpočinuli a posvačili. Pokračovali jsme dále lesní cestou, která nás vyvedla pod Lipnici, odkud jsme již stoupali ke hradu. Odměnou nám byla krásná vyhlídka do okolí a možnost prohlédnout si  zříceninu gotického hradu Lipnice, památník J. Haška, jeho sochu, nebo hrob, sochu sv. Floriána nebo zříceninu Bílé věže.  Z náměstí jsme pak autobusem odjeli směr Havl. Brod. Pěší trasa byla dlouhá 9 km.

Marie Kubová, Majka Rosičková

Sobota - 18. 7. 2015

BISON RANCH - LANDŠTEJN – NAUČNÁ STEZKA ČESKÁ KANADA SLAVONICE

Pan Pytlík nás dovezl přes Telč a Dačice do Rožnova u Českého Rudolce, kde byla naše první zastávka - Bison Ranch.  Na replice povozů, kterými Evropané kolonizovali americký kontinent, nás dovezli do středu asi padesátihlavého stáda bizonů. Řidič a průvodce po ranči nás seznámil se životem a s chovem severoamerického bizona v oblasti České Kanady. Byl to velmi zajímavý zážitek i poučení. Pokračovali jsme autobusem na hrad Landštejn, vystoupali po 227 schodech až na vyhlídku, odkud byl pěkný rozhled po celé oblasti České Kanady; cestou nahoru jsme měli možnost seznámit se s historií této renovované románské zříceniny české pomezní pevnosti ze 13. století. Odtud jsme již nastupovali na vycházku po červené turistické značce a naučné stezce do Slavonic; dle zdravotních dispozic v tomto tropickém dni jsme se rozdělili a na stezku vycházeli postupně z míst blíže městu -  ten nejzdatnější z nás šel celých 12 km, 11 turistů se vydalo na 9-ti km cestu a nejvíce (28) nás šlo 4,5 km; ti nejohroženější přejeli autobusem.  Cestou – 2 km před Slavonicemi – jsme si prohlédli pevnostní areál pohraničního opevnění z let 1936-38, trochu si odpočinuli a pokračovali do známé městské památkové rezervace, kde jsme měli dostatek času na návštěvu turistického informačního centra, prohlídku sgrafitových průčelí všech 24 domů na náměstí Míru a na Horním náměstí, podzemních středověkých chodeb ze 13. století, rozhlédnout se z věže kostela, odpočinout si a občerstvit se v hospůdkách a cukrárnách. V půl páté jsme vyjeli domů, kam nás pan Pytlík bezpečně dovezl před šestou hodinou.

Míla Špačková a Blanka Vyhnalíková

Středa - 15. 7. 2015

NA RAČÍN ZA LEKNÍNY

I když jsme malinko mokli a nebe pořád hrozilo, přepršky byly jen pleť zvlhčující. Zato v botách jsem měla močál... Orosená tráva je sice romantika, jenže v teniskách... Ve Velké Losenici nám pan farář po domluvě nechal otevřeno, abychom mohli nahlédnout mříží jak do kostela, tak do kostnice. Dokonce jsme měli na Račíně exkurzi v pivovaru. Po zprávě, že se nás do pivovárku vejde jen patnáct, se mužská část výletníků odebrala do restaurace ochutnávat a my ženy jsme vyslechly, jak se to pivečko vaří. Ochutnaly jsme ze spilky – nazvala jsem to pivním sirupem ještě nevykvašeným. Malý medový ležák však měl na mě zničující účinky, odpoledne jsem spala a  spala. Tak to dopadne, když musím vstávat v šest.

Věra Melicharová

Úterý – 14. 7. 2015

PŘES CHLUM

Zatažená obloha a mírný déšť neodradily 15 turistů od úterní vycházky. Před 10. hodinou jsme autobusem dojeli do Radostína. Prošli jsme částí obce a nedaleko návsi se zastavili  u chráněného památného starého buku, který má obvod kmene přibližně 5,5 m a je vysoký 23m. Z návsi jsme se vydali kolem zemědělských hospodářských budov  polní cestou  a přes louky k pelestrovským lesům. Cestou vedoucí od Pelestrova jsme pozvolna stoupali až k silnici a po ní došli na Chlum. Během cesty se mezi mraky objevilo sluníčko a my jsme se mohli kochat pěknými výhledy. Z Chlumu jsme lesem sešli nad obec Lučici a přes pole po strništi (Markéta hodila srp do žita) došli do obce. Naši vycházku jsme zakončili občerstvením v místním pohostinství. Před 13. hodinou jsme odjeli autobusem nazpět do Havlíčkova Brodu. Vycházka se líbila, ušli jsme 7 km.

Vlaďka Doležalová

Sobota - 11. 7. 2015

HERÁLECKÉ ALEJE

Z nádraží v Herálci jsme v počtu 15 turistů vyšlápli do alejí kolem Herálce. Nejdříve míříme ke špejcharu nad obcí, odkud je pěkný rozhled do krajiny. Kolem zámeckého parku se dostáváme mezi čtyři aleje. My jdeme úzkou alejí tzv. „špacírkem“, který sloužil zámeckým pánům na procházku k rybárně a k rodinné hrobce. Hrobka je prázdná a značně zdevastovaná, a tak jdeme další alejí dost zarostlou keři a trávou až do Kamenice. Pěšinou mezi kukuřicí jsme došli do westernového městečka Stonetown. Tady nás skvěle přivítali a ochotně uvařili kávu, ba i nabídli pivo. Odtud šlapeme přes Kamenici a dále polní cestou na zastávku Slavníč. Počasí bylo skvělé, a tak se ani nezdálo, že jsme ušli 13 km.

Jan a Draha Peterhansovi

Středa – 8. 7. 2015

K PRAMENI CHRUDIMKY

I přes noční bouřku a déšť se nás na plánovanou vycházku sešlo 10 turistů. Od železniční stanice Hlinsko v Č. jsme se vydali přes město. Po ZTZ jsme směřovali na okrajovou část města. Na krátké zastávce jsme měli „občerstvení“ od Marušky Špačkové. A pak už jsme šlapali lesem k Dědové. Zde jsme po přejití silnice pokračovali polní cestou až k rozcestníku Filipov. Odtud vedla cesta po ZTZ mezi obytnými a rekreačními objekty. Začalo pršet, ale bylo to příjemné osvěžení. Stoupali jsme podél lesa a dále po cestě k prameni Chrudimky. Odtud jsme se vraceli na Filipov, kde jsme obdivovali dřevěnou kapličku. Postavil ji nemocný občan za pomoci místních odborníků. V r. 2014 byla vysvěcena. V Kameničkách jsme  prošli kolem Domu s pečovatelskou službou a přes obec jsme došli do restaurace na posezení. Na OÚ jsme shlédli výstavu malíře Jiřího Skořepy. Jeho obrazy jsou malým pohlazením na duši. Začalo víc pršet, ale počkali jsme pod stříškou čekárny na autobus. V Hlinsku už nepršelo, a tak jsme nasedli do vláčku. V úsměvné pohodě a spokojeni jsme se vrátili do našeho města. Kdo zaváhal a nevydal se s námi, může litovat.

Anna Vránová, Jaroslava Kabelková

Úterý - 7. 7. 2015

DO  SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU

Nebe bez mráčků slibovalo další tropický den. Přesto sedmnáct turistů vyjelo do železniční zastávky Pohleď.  Odtud jsme vyšli  přes most řeky  Sázavy po červené turistické značce do Světlé nad Sázavou. Krásnou cestou podél klidné řeky Sázavy ve stínu lesa jsme došli do Světlé nad Sázavou a ihned zamířili do zámeckého parku. Pokračovali jsme do zámku, kde většina turistů šla na prohlídku. Zámek je krásně upravený včetně vnitřní výzdoby, je co obdivovat. V zámku jsou vystaveny  různé hodiny, sochy a zbraně. Po občerstvení v zámecké kavárně jsme včas došli na nádraží a spokojeni dojeli osobním vlakem do Havlíčkova Brodu. Všichni účastníci děkují za pohodovou vycházku, kterou připravily a vedly  Jana Bartoňová a Maruška Kubová.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

Středa – 1. 7. 2015

OD HRADU KE HRADU

Už od rána bylo zřejmé, že nás čeká slunečný a teplý letní den. V 6.30 jsme autobusem vyjeli v počtu 12 (z toho 3 turistky ze Štoků) směrem na Lipnici n.S. V Papšíkově ještě nastoupili Špačkovi a za Krásnou Horou na nás na zastávce čekaly dvě okrouhlické turistky – M. Kubová a  M. Rosičková, takže nás na Lipnici vystoupilo z autobusu celkem 16. Nejdříve jsme šli směrem k hradu a vyfotili se u sochy J. Haška. Potom jsme popřáli třem oslavenkyním a protože nás bylo málo, občerstvení, které si pro nás oslavenkyně připravily, bylo vydatné. Z Lipnice jsme se vydali  směrem k benzínové pumpě, potom po MTZ z kopce dolů a polní cestou jsme došli k lesu. Naše další cesta už vedla lesem, přes rozcestí Nové Dvory, rozc. Pod Čejovským kopcem, rozc. Na Štůlách a odtud to už byl necelý kilometr po ŽTZ k hradu Orlík. Šli jsme svižným krokem, takže už po 10. hodině jsme došli k hradu. Někteří se rozhodli  hrad Orlík navštívit, vystoupali na rozhlednu a kochali se krásnými výhledy na Humpolec a okolí a zároveň  obdivovali záslužnou a obětavou práci spolku, který několik let provádí na Orlíku záchranné stavební práce. Ostatní se vydali napřed na Rozkoš a občerstvovali se a odpočívali v místní restauraci a tam za nimi dorazili po prohlídce hradu zbývající turisté. V půl 12. jsme odjeli autobusem do Havlíčkova Brodu. Vycházka se vydařila, všichni jsme si ji v krásném letním dni užili. Našlapali jsme 12 km. Děkuji Aničce Vránové, která se mnou vycházku vedla.    

Vlaďka Doležalová                    

Úterý – 30. 6. 2015

PŘES DVORCKÉ LOUKY

U fary v paru se nás sešlo 32 a měli jsme návštěvu ze Žďáru n./S. přijel František Kadlec (93 let) Prošli jsme park kolem pomníku KHB. První zastávka byla v altánku, který postavil známý brodský stavitel pan Šupich. Po menším občerstvení jsme pokračovali po ŽTZ čtvrtí Žižkov II do vesnice Břevnice. Zde nás opustila Věra s Františkem – šli na vlak. Již bez značení jsme prošli podél tratě a mírným stoupáním lesem pod vísku Dvorce, po loukách do Pohledských Dvořáků. Někteří se šli občerstvit k Panským, ostatní pokračovali do Havl. Brodu. Ušli jsme 9 km ve zdraví a pohodě.

Zdeňka Fikarová

                                                                           

20.- 27. 6 .2015
ŠUMAVA - ČEŇKOVA PILA
 

Středa – 24. 6. 2015

OKOLO BRODU

V 8.20 jsme vyrazili od  BILLY po nové cyklostezce, která ovšem brzo skončila. První zastávka byla u jezu, dále jsme pokračovali do Perknova a Lázničkovou strání k bývalé vodárně. Cestou jsme si prohlédli pomníky umučených z roku 1945, poblahopřáli jedné turistce, která měla svátek a po občerstvení jsme šli k rybníku Drátovec, dále podle potoka a lesem jsme přišli k Drátovci č. 2. Od něj cestou podle louky jsme došli k chatkám, kde jsou malé rybníčky a po modré značce dále do obce Rozňák, kde je krásná nová hospůdka v americkém stylu. Po osvěžení a za velmi mírného deště, který záhy ustal, jsme šli kolem Jůzlů a Zádušního rybníku Vlkovskem a kolem lomu již opět do Havl. Brodu. U Cihláře jsme se rozloučili a pokračovali do různých směrů k domovu, bylo nás celkem 8, ušli jsme pěkných 14 km.

Mirek Friedl

Úterý - 23. 6. 2015

PŘES BUDEČ

Navzdory nepříznivé předpovědi počasí se sešlo na nádraží 14 turistů.  V 9.45 hod. jsme odjeli vlakem do Žďáru n. S.  A protože dnes mají svátek Zdeničky, bylo nejdříve malé občerstvení (mlsání). Vydali jsme se po červené TZ kolem rybníka Kameňák, lesem, kolem rybníků Horní a Dolní Vetla, k Peršíku, kde jsme opustili červenou TZ a docela slušnou „polňačkou“ jsme obešli lán pšenice. Tam nás chytla asi 15minutová přeháňka. Po levé straně se nám ukázala věž kostela v Novém Veselí. Pokračovali jsme přes lesíky do Budče. Ušli jsme asi 8 km pěknou přírodou. Z Budče nám jel hned autobus do Žďáru a odtud vlakem do H. Brodu.

                                                                                                                                 Zdena Bergerová

Středa – 17. 6. 2015

PŘES MELECHOV

Z Havlíčkova Brodu odjezd vlakem v 9,49 hodin. Jedeme do Smrčné a pak jdeme přes Koňkovice stále nahoru kolem rozcestí Troják, kolem Rohule stále do kopce až na vrchol Melechova. Dále směr studánka a kříž až k rozhledně. Tam odpočinek a svačina a pokračujeme po značce k rozvalinám hradu Melechov. Vrátíme se kousek zpět a přes Dobrovítovu Lhotu sejdeme na Stvořidla. Nahoru po modré značce, dolů po zelené a z Dobrovítovy Lhoty po žluté. 31 účastníků, 13 km.

Jana Bartoňová, Marie Kubová

Úterý - 16. 6. 2015

K RYBNÍKU STEJSKAL

Za pěkného slunečného dne přijela do Přibyslavi 36 turistů. Společně jsme se vydali kolem řeky Sázavy do obce Poříčí a odtud jsme sestoupili do údolí potoku Olešenka. Za mírného stoupání jsme došli k rybníku Stejskal, který je velice pěkný, v klidném prostředí u lesa a je blízko obce Olešenka. Zde jsme si chvíli odpočinuli, posvačili a popovídali. Beze spěchu jsme se vydali na zpáteční cestu, která vedla z části po silnici, ze které byl krásný výhled nejen na Přibyslav, ale i na okolí. Viděli jsme Pořežínský kopec, Pátkův kopec, Peperek a plno okolních obcí. Přešli jsme na polní cestu a dále po posečených loukách opět do obce Poříčí a na nádraží. Doufám, že všichni odjížděli do svých domovů spokojeni, že poznali další část naší krásné Vysočiny.

 

Věra Grodlová

Sobota – 12. 6. 2015

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD - SEČSKÁ PŘEHRADA, OHEB, HYDROELEKTRÁRNA

„Léto budiž pochváleno!“

Fotografie Bohouše a Františka mluví za vše! Nádherný pohled z Ohebu, krásné plážičky mávajících a koupajících se dětí, příjemná cesta lesem podél vody až na konec přehrady, která se už mění jen v malý potůček řeky Chrudimky, 3 vzrostlé buky před vesničkou Proseč a chatové osady plné kvítí jak na Ústupkách, tak i na Hořelci. I dobré pivečko u Kapitána a Čtyřlístku nám pomohlo zdolat 30 stupňů ve stínu. Některé turistky se i vykoupaly v čisté vodě Sečské přehrady.  A dlouhá trasa? Ani jsem nechtěla věřit, 17 km! Všechny moc chválím a děkujeme panu řidiči, že nás v pořádku dovezl domů.

Květa a Václav Průšovi

Středa 10. 6. 2015

KOLEM SEDLICKÉ PŘEHRADY

Je středa 10.6.2015, docela pošmourné ráno, ale neprší. Autobus nás dovezl k Sedlické přehradě. Prohlédli jsme si hráz od které vytéká říčka Želivka. Do přehrady přitéká od Pelhřimova říčka Hejlovka a druhé rameno tvoří Hejnický potok pramenící pod vrchem Strážník (713 mnm) nedaleko Kalhova. Na některých mapách je také značený jako Jankovský potok. Podle přehrady je spousta chat, ale také je vidět dvě propustě. Ve skále jsou vysekané 2 štoly, kterými teče samospádem voda do vodní elektrárny pod vesnicí Sedlice. Po ZTZ šlapeme podél Hejnického otoka k samotě Šimonice a dále k rekreačnímu středisku Kletečná. Tady si dáváme malý odpočinek a občerstvení z vlastních zásob. Po chvíli pokračujeme silničkou nad obec Kletečná a kolem samoty Smrdov zahýbáme na polní cestu a lesem přicházíme až nad Humpolec. Ještě kousek z kopečka a všech 20 se nás dostalo v pořádku zpět na autobus a těch 12 km jsme zvládli celkem v pohodě.

Draha a Jan Peterhansovi

Úterý – 9. 6. 2015

MUZEUM ENERGETIKY

V úterý 9. června  v 8.30 hodin se sešlo 22 účastníků vycházky u ČEZ na Humpolecké ulici. Cestou se přidali ještě dva. Vyrazili jsme po cyklostezce, která přecházela na úzkou pěšinu přes posečenou louku. Podívali jsme se na jez na Sázavě a přečetli si výstražná oznámení, jak se chovat v případě nebezpečného pádu do řeky. Potom jsme došli k rozvodně, kde nás provázel pan Carda a stručně nás seznámil se současnou organizací ČEZu, vysvětlil rozdíly mezi "velkými, středními, malými" stožáry v terénu. Ve městě sloupy již nejsou, protože rozvod elektřiny se vede "moderně" v zemi. Připomněl základní pravidla chování při styku s el. proudem. Společně jsme přešli do Muzea energetiky a pan Pavlas nás  velmi poutavě seznámil s vývojem svícení, nejprve na svítiplyn, později až v roce 1920 - 24 byla zavedena elektřina v Brodě, mj. zásluhou ing. Zrzavého ( bratr  malíře Jana Zrzavého ) z Okrouhlice. Obdivovali jsme některé dávno používané spotřebiče (topinkovač, akumulační kamna, čajovar aj.) Cestou domů nás provázel mírný déšť, všimli jsme si vtipně upraveného terénu “Za Hrnčírnou“ i okolí cyklostezky kolem sportovního areálu, kde nás překvapilo nové dětské hřiště. Snad byli všichni spokojeni !!!

 Zdenka Pazourová

Sobota – 6. 6. 2015

DO BRTNICE

6. 6. 2015 se uskutečnila vycházka výjimečně s převahou silného pohlaví v poměru 6 : 2. V 7 hod. se turisté vydali vlakem do Přímělkova. Kolem 8 hod. byli na místě a sledovali dále zelenou značku na hrad Rokštejn. Po prohlídce hradu a nezbytném fotografování pokračovali po modré kolem meandrů řeky Brtnice nebo též Brtničky do města Brtnice. Vystoupali na zámek, částečně opravený, prohlédli si jeho nádvoří, rozhlédli se po okolí a zakotvili v útulném bufetu na náměstí. Jídla i pití byl výběr a v dostupné cenové relaci. Z Brtnice všichni směrovali do Bransouz (žlutá značka). Jelikož ještě zbývalo dost času do odjezdu vlaku, zavítali na koupaliště. V 13 hod. 55 nasedli do vlaku na Jihlavu. Zde byla povinná pauza, takže do H. B. dorazili v 15 hod. 51. Cesta vedla převážně lesním terénem, proto se i vedro dobře snášelo, užili si krásných výhledů a v pohodě ušli cca 20 km

Věra a Václav Dymáčkovi

Středa - 3. 6. 2015

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD -  LŠTĚNÍ, POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU, MĚSÍČNÍ ÚDOLÍ, ROZHLEDNA ŠPULKA

Ráno v 7 hod odjíždíme autobusem na jednodenní zájezd. Počasí nám slibuje hezký letní den. První zastavení je v obci Lštění a odtud z rozcestí vystupujeme lesní roklí na Hradiště, kde se nachází kostel sv. Klimenta. Odtud je pěkný výhled do okolí Čerčan a do údolí řeky Sázavy. Po sestoupení si ještě jdeme prohlédnout železný most. Popojedeme autobusem a jsme u přístaviště v obci Zlenice. Zde na nás již čeká pan převozník, abychom si na druhém břehu řeky Sázavy prohlédli zříceninu hradu Hláska. Na cestu zpět opět využíváme převozu a v duchu si broukáme písničku o řece Sázavě. Do Poříčí n/S. nás pan řidič popovezl. Zde si prohlížíme románský kostel sv. Petra a Pavla z přelomu 11.a12.stol. a už se všichni těšíme na příjemnou trasu kolem Konopišťského potoka do osady Měsíční údolí, která byla založena v roce 1924. Společně se u totemu fotíme. K zámku Konopiště jsme všichni dorazili s velkou časovou rezervou, a tak byla možnost se jak občerstvit, tak si prohlédnout rozkvetlý park s nádherným zámkem. Na rozhlednu Špulka to bylo 25 km jízdy autobusem. Opravdu krásná 30 m rozhledna ve výšce 533 n/m se 151 schody nám poskytla kouzelný výhled. V dobré náladě jsme se všichni vrátili v 18,30 hodin do Havlíčkova Brodu. Panu Pytlíkovi patří opět velké poděkování za bezpečnou jízdu. Našlapali jsme pohodových 13 km.

Květa a Vašek Průšovi

Úterý – 2. 6. 2015

PŘES DOBROHOSTOV

Z Havlíčkova Brodu jsme vyjeli v 10.18 hod., v  Radňově vystoupilo z vláčku 44 turistů. Po seznámení s trasou vycházky jsme popřáli čtyřem oslavenkyním a pochutnali si na pohoštění, které si pro nás připravily. Po ŽTZ jsme se vydali směrem na Dobrohostov, za obcí jsme odbočili na zpevněnou polní cestu a došli k lesíku. Po krátkém odpočinku ve stínu stromů jsme pokračovali do Kochánova a po málo frekventované silnici do cíle naší cesty do Okrouhličky. Počasí bylo slunečné, velmi teplé, a tak jsme rádi využili možnosti občerstvení v Šejdorfském mlýně. Ve 13.15 hod. jsme odjeli autobusem nazpět do Havlíčkova Brodu. Vycházka se vydařila, krásné letní počasí nám umožnilo nádherné výhledy. Ušli jsme 6 km.

                                   Vlaďka Doležalová

Sobota - 30. 5. 2015

NS SOBÍŇOV

Vyjeli jsme dnes oslavit 10 let naučné stezky v Sobíňově. Ve 12 hodin Jarda Jonák zahájil program oslav, pohovořil o vzniku NS, dále starosta obce nás informoval o pomníku , který bude odhalen v osadě Hlína,  poděkoval a předal knihy J.Jonákovi a M.Starému za veškerou práci kolem vzniku naučné stezky.Potom jsme vyšli do osady Hlína, kde byl odhalen pomník cestovateli po Jižní Americe, Františkovi Vyšatovi-Čechovi, který žil v letech 1881 – 1942.  Zde jsme získali 1.razítko. Dále jsme došli ke kostelu v Sopotech, kde jsme získali 2. razítko a spěchali za deště do Sobíňova k získání posledního  razítka. Ten kdo měl tři razítka, měl zdarma porci opékaného prasátka. Škoda, že déšť nedovolil produkci hudby, takže jsme poseděli v hospůdce, pojedli dobré masíčko z prasátka a odjeli domů. Zúčastnilo se 22 turistů a našlapali 8 km.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

Středa - 27. 5. 2015

ŽĎÁRSKÝMI VRCHY

25 turistů přijalo nabídku vycházky Žďárskými vrchy, i když nám počasí moc nepřálo – obloha byla zatažená, občas mrholilo a vál silný, velmi chladný severní vítr.  Před devátou hodinou jsme vyrazili z Cikháje po MTZ směrem na Hradeckou skalku, Brožovu skálu do Tří Studní, kde jsme se občerstvili, prohlédli si toto krásné rekreační středisko, a pokračovali kolem rybníka Sykovec , přes Vlachovice ke Ski hotelu a odtud k cíli naší cesty na zastávku v Novém Městě na Moravě.  Paní hostinská se v restauraci na zastávce zachovala bohužel velmi nevstřícně, nedovolila nám ani posvačit na zahrádce u hospůdky.  Protože bylo chladno, prošli jsme celou patnáctikilometrovou trasu velmi rychle a do Brodu jsme se vrátili již ve 14 hodin. Vycházku připravily  a vedly M. Špačková a B. Vyhnalíková.                                                

Blanka Vyhnalíková

Úterý - 26. 5. 2015 

CESTIČKAMI VLÁDI ŠKVAŘILA

Již podruhé jsme vyrazili na vycházku „Cestičkami Vládi Škvařila“. Připomněli jsme si, kudy nás Vláďa vodíval touto krásnou částí naší Vysočiny. Sice za mírného deště, ale zato posíleni dobrotami a trochou toho moku od oslaveňkyň, jsme vyrazili směrem ke Studénce, (kdysi Muckebrun).  Dále jsme šli docela velkým stoupáním až k silnici do Petrovic, kde jsme se pomalu začali stáčet k cíli naší cesty do Štoků. Na začátku obce, se nás část zastavila na místním hřbitově, kde jsme navštívili hrob Emy Medové, naší bývalé aktivní kolegyně. Na hrob jsme Emě dali malou kytičku polního kvítí a zapálili svíčku. Ve Štokách jsme se stavili na malé občerstvení v místní restauraci a potom už spěchali na autobus a odjeli do svých domovů. Díky všem 39 turistům, kteří se vycházky zúčastnili. Našlapali jsme 8 km.

                                                                                                                          Zdeněk Kohout

Sobota – 23. 5. 2015

ZA ČERTOVÝM KOPYTEM NA PEPEREK

Počet turistů:18, km:10, piv:14

Odjížděli jsme vlakem z Havl.Brodu v 7,50 hodin do Hamrů nad Sázavou. Z Hamrů jsme šli na „Konec světa“, kde jsme zkontrolovali vojáka na stráži a pokračovali na Peperek. Na Peperku je skála s otiskem čertova kopyta. Podle pověsti tam ještě má být otisk nůžek a nití. Dál jsme šli lesem k jezírku Vápenice, kde jsme posvačili a odtud už to byl jen kousek zpět do Hamrů. Čas do odjezdu vlaku jsme využili k občerstvení a posezení v restauraci u Činčerů. Vycházku vedl Pavel Kuta.

Jitka Fantová

Středa - 20. 5. 2015

VYCHÁZKA ZA POSLEDNÍM VODNÍKEM NA VYSOČINĚ

Tento den neměl Svatý Petr nad turisty slitování, už od rána silně pršelo a tak jsme se rozmýšleli, zda vycházku neodvoláme. Bylo však naše překvapení, když na zastávce autobusu na nás čekalo 22 turistů odhodlaných pustit se do terénu a spatřit posledního vodníka. Vystoupili jsme na zastávce Skřivánek a odtud jsme šli po lesní cestě na Vysočinu a po silniční spojce mezi obce Smilov a Pozovice. Zde jsme se dozvěděli několik pověstí čerpaných z knihy Havlíčkobrodský poutník. Dále jsme pokračovali ke kaskádě rybníků mezi lesy Malého a Velkého kolence. U předposledního rybníku na nás čekal hejkal s vílou a vodníkem. Naše překvapení bylo, že byli živí a ne ze dřeva, tak nás bylo hned o tři více. Jelikož jsme byli hodní a bez hříchů, proto nás vodník s hejkalem a vílou pohostili buchtou z pravého žabince a vše jsme zapili dobrou přírodní medovinou. Potom jsme pokračovali do Šlapanova a odtud do Havl.Brodu. Škoda jen, že nám nevyšlo počasí.                                    

                                                                                                            Fanda a Alena Simunovi

Sobota – 16. 5. 2015

ZE ZBRASLAVIC DO ZRUČE

Do Zbraslavic jsme odjeli tři. Start byl v sokolovně, kde každý dostal plán trasy a tatranku. Naše 16 km směřovala do Zruče n. Sáz. Trasa byla výborně značená. Z části turistické dále vlastní oranžově malované nebo plechové šipky a popisy na bílém papíře. V cíli u zámku každý dostal diplom a pohlednici. Účast byla velká, zvláště z Kolína a Kutné Hory a také hodně mladých lidí. Počasí příjemné, dobrá výhledy. Až na nádraží jsme našlapali 17 km s převýšením 210 m.                 

                                                                                                                                    Míla Musil

Sobota – 16. 5. 2015

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD - ČESKÝ RÁJ - DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY A VALEČOV

Ráno v 6.00 hod. odjíždíme za krásného a slunečného počasí přes Kolín a Mladou Boleslav do začátku našeho zájezdu a to do obce Kurovodice na hranicích CHKO Český ráj. Odtud už společně jdeme po MTZ krásnou lesní přírodou, kde pozorujeme po obou stranách spoustu krásných balvanů a nad námi tyčící se Příhrazské skály. Dojdeme do obce Příhrazy, kde se rozdělíme a větší skupina jde po schodech a prudkém stoupání s krásnými výhledy na rozcestí Hrázka, kde odbočujeme a jdeme se podívat do modlitebny Hynšta.  Odtud opět jdeme zpět menším okruhem do Příhraz, kde se zastavíme v místním občerstvení na odpočinek.  Po občerstvení se vydáváme po ČTZ, za  účastníky kratší trasy. Jdeme mezi skalami, navštěvujeme výhledy na  skalní městečka,  pokračujeme kolem Krásné vyhlídky až na vrchol Mužský. Odtud si užíváme nezapomenutelné a krásné okružní výhledy na M. Boleslav, Vrátenskou horu, Bezděz, Lužické hory, Ještěd, Jizerské hory, Turnov, Mnichovo Hradiště, vrch Kozákov, Vyskeř a Tábor, Trosky atd. Zpět jdeme na Krásnou vyhlídku, kde si opět dopřejeme lehkého odpočinku s občerstvením a poté se všichni vydáme na Drábské světničky, odkud jsou opět krásná panoramata. Z Drábských světniček účastníci kratší trasy jdou po MTZ do obce Dneboh, kde nastoupili do autobusu a odjeli na parkoviště pod hradem Valečov. Účastníci delší trasy se vydali dále po ČTZ s odbočkou na skalní městečko Klamorna a poté krásnou přírodou na hrad Valečov, kde jsme se opět všichni společně sešli. Po prohlídce okolí hradu a menším odpočinku jsme se vydali zpět k domovu.  Zájezd se nám všem určitě líbil, každý si ho užil dle svého, bylo krásné počasí, tak jsme byli všichni spokojeni z krásně prožitého sobotního dne. Celkem jsme ušli -  delší trasa  20 km, střední 17 km a krátká 10 km.

Ladislav Rasocha

Středa - 13. 5. 2015

PŘES KOPEČKY DO RADŇOVA

Vycházky se zúčastnilo 19 turistů. Ze Štoků jsme šli známou cestou kolem hřbitova k Hanesovu mlýnu, dál kolem Petrovského mlýna do Petrovic. Další úsek cesty už tak známý nebyl. Pokračovali jsme přes tři kopečky - Kosovský, Máselný a Turkův do Dobrohostova a k zastávce Radňov. Z kopců byly krásné výhledy na Havl. Brod a okolí. Počasí nám přálo, nálada byla dobrá, přestože cesta byla dost náročná. Ušli jsem 16 km.

Božena Blažková

Úterý – 12. 5. 2015

PŘES „ZAHRADU“ ZPĚT DO BRODU

Úterní vycházka započala, jak jinak, pohoštěním od tří oslavenkyň. V příjemném slunečném počasí jsme přešli bývalým areálem kasáren na „Letištní zahradu“, pokochali se co nám příroda „připravila“ – vše úžasné. Někteří nakupovali. Po krátkém odpočinku jsme se vydali po cyklostezce směr Šmolovy, v polovině cesty odbočili k přehradě, kde jsme se opět kochali – pohled náš se nestačí divit, co zmůže příroda, ale i člověk. Kolem rybárny byl návrat do Brodu. Vydařilo se! Účast 37 turistů.

Miluše Vidnerová

Pátek - 8. 5. 2015

PO STOPÁCH PÁTERA JOSEFA TOUFARU DO STŘEDU ČR

Tento den měl svatý Petr nad turisty slitování. Po celý den svítilo sluníčko, teplota kolem 20 stupňů, mírný větřík. Na nádraží v Havl. Brodě se sešlo celkem 14 brodských turistů. Posázavským pacifikem jsme dojeli do zastávky Vilémovice. Odtud nás čekala již pěší trasa převážně do kopce. Procházíme Vilémovice, krátce se zastavíme u památného tisu, dále nás čeká Pavlov. Pokračujeme kolem záchranné stanice a potom již do kopce nejdříve přes les, později přes louku. Kocháme se krásnými výhledy. Občerstvíme se u nezdínské studánky a pokračuje kolem obory přes Nezdín a Prosíčka do Číhoště.  Otevírají se nám krásné výhledy, je vidět až Blaník. Po krátkém odpočinku v místní hospůdce jdeme již známou cestou přes Kynice, Dobrnice do Leštiny. Vycházka byla nakonec delší, našlapali jsme 18 km. Všichni trasu v pohodě zvládli. Měli jsme i přes zpoždění ranního vlaku dostatek času, po trase jsme si dělali krátké odpočinkové zastávky. Kdo by chtěl, zvládl by i další zastávku v hospodě v Leštině.

                                                                              Ludmila Kocmanová

Středa – 6. 5. 2015

ROZHLEDNA HAVÍŘSKÁ BOUDA KAŇK

Dnešní vycházka směřovala na dominantu Kutné Hory. Je jí nedávno postavená, 30 metrů vysoká, rozhledna na kopci Kaňk. Dílo velice zdařilé. Trasa vedla z hlavního nádraží po místní komunikaci, dále po ŽTZ až k Havířské Boudě. Zde výstup na rozhlednu a občerstvení. Zpáteční pochod byl lesem a městem po MTZ a ČTZ až k výchozímu bodu. Počasí bylo typicky májové, poměrně teplo a četné deštivé přeháňky. Ušli jsme asi 10 km a vycházky se zúčastnilo 48 havlíčkobrodských turistů.

 Míla Musil 

Úterý - 5. 5. 2015
DO STODOLY KRÁSNÝCH KRÁMŮ

Za krásného slunečného počasí se ze zastávky autobusu v Kamenu vydalo 26 turistů na 8 km trasu. Za Jiříkovem odbočili k chráněnému území Havránka. Po krátké přestávce pokračovali do Vepříkova. Ve stodole krásných krámů jsme byli již očekáváni. Prohlídka nás zaujala. Po  prohlídce jsme se občerstvili v místní hospůdce a spokojeni odjeli autobusem k vlaku do Havlíčkova Brodu.                                                                                                         

Špačkovi

Sobota - 2. 5. 2015

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD PRAHA – CHUCHELSKÝ HÁJ – ZBRASLAV

Vyjeli jsme autobusem za drobně padajícího deště, postupně déšť cestou mizel, v Praze po dešti už nebylo ani památky a sluníčko nám svítilo na cestu. Vyšli jsme z Hlubočep a obdivovali vrásnění  Barrandovských skal. Došli jsme do Malé Chuchle, prošli částí bývalých lázní k Mariánskému pramenu a kapličce. Po vyšlapání kopce  jsme přišli k hájovně se zookoutkem. Okoukli různá zvířátka  a ptáčky, posvačili a pokračovali krásnou jarní přírodou ke kostelíku sv. Jana Nepomuckého. Zde byla velice pěkná vyhlídka na Prahu. Pokračovali jsme kolem Památníku padlých občanů z Velké Chuchle v květnu 1945. Sestupovali jsme k Žákovu lomu, kde se někteří snažili najít zkameněliny trilobitů. Odtud jsme sestupovali k modré tur.značce a po pár metrech jsme navštívili Pacoldovu vápenku, zajímavou technickou památku. Pokračovali obcí, navštívili  místní hospůdku, kde jsme se občerstvili a spěchali k závodišti, kde už na nás čekal náš autobus. Přejeli jsme do Zbraslavi, prošli okruh velice zajímavých památných chráněných objektů, připomněli si známé osobnosti,  krásné vily a domy z počátku 20.století. Vycházku jsme ukončili v místní cukrárně a po sladkém občerstvení jsme ujížděli domů do Havlíčkova Brodu. Celkem se zájezdu zúčastnilo 46 turistů a našlapali při příjemném počasí 11,5 km.

Jarka Kohoutová

Čtvrtek - 30. 4. 2015
SLET ČARODĚJNIC
 ZKLAMÁNÍ Z KONCE ČARODĚJNIC LÉTÁNÍ

 

Zase přišel ten třicátý duben,

den čarodějných létavic.

Doma čekám, co se stane,

ale kupodivu neděje se nic.

 

Vyběhnu ven, abych zjistil,

co se na zahradě činí,

ale Jarka však už není doma,

její koště stojí v síni.

 

Rychle běžím zavřít branku

a to pěkně klusem,

Jarku zahlídnu už však jen z dálky,

jak odjíždí pryč autobusem.

 

Tohle však je mého šoku, ale jenom půl,

zahlédl jsem Jirku Fantu, asistenta,

že místo koštěte na lítání

nese Jarce malou turistickou hůl.

 

Pevně doufám, že je to jen

nová technika či snad strategie,

tak vylezu na kopec u Pelestrova

a tam si počkám na ty čarodějnic roje.

 

Dalekohledem jsem ale zjistil,

že je něco špatně a to mi hrůzu nahání,

u Molišů na balkoně

visí prapor „Pozor, dnes je zákaz létání“.

 

Tak jsem přestal pozorovat nebe,

můj zrak se sklonil dolů pod kopec.

Zástup čarodějných létavic se pěšky plíží,

„No to snad není pravda“ Míla Špačková,

která je vždy vpředu, propadla se na konec.

 

Nevidím žádné letecké přilby,

žádná košťata,

vidím jen blížící se turistky

a jejich boty od bláta.

 

Děvčata, já bych Vás chtěl varovat,

košťata co jste odložily, spalte

nebo je můžete raději, nějaké mladší,

létavici darovat.

 

Když necháte koště doma,

bez většího hlídání

budou lákat Vaše chlapy

a zkusí si létání.

 

Až pak potkají mladé létavice,

svoje koště v letu obrátí,

zapomenou své domovské souřadnice

a zpátky se Vám už nevrátí.

 

Já teď jenom doufám,

že tuhle říkanku

Lenka na web nevrazí,

sledovanost by tam klesla o 100%

a turistky se urazí.

 

To bych já však nechtěl,

dopředu se omlouvám,

trochu se teď bojím domů,

holt co jsem si nadrobil,

budu muset sníst si sám.

 

Zdeněk Kohout 

Úterý - 28. 4. 2015

Z UTÍNA DO ŠLAPANOVA

Přes nepříznivou předpověď počasí a časný odjezd autobusu se na dopravním terminálu sešlo 16 turistů a po příjezdu do Utína se k nám ještě přidala Věra Grodlová. Nejprve jsme prošli přes pozemek soukromého zemědělce pana Kunstara, kde nás sledovaly udivené pohledy telátek a jalovic ustájených pod přístřeškem hospodářského stavení. Po neznačené polní cestě jsme se vydali směrem k Uhrám, v Uhrách odbočili směrem na Dvorek a ze Dvorka nás MTZ vedla k Dlouhé Vsi, dále přes Kněžskou až do Šlapanova. Ve Šlapanově jsme se na chvíli zastavili u domu Simunových a obdivovali nejen krásně zrekonstruovaný dům, ale také upravenou zahrádku, květiny za okny a početné hejno slepiček. Během dopoledne se podle předpovědi začalo ochlazovat a tak jsme neodmítli pohoštění ve formě třináctého pramene. Potom jsme pokračovali k místnímu pohostinství a tam se občerstvili hlavně teplými nápoji. V 11.41 hod. jsme odjeli vlakem nazpět do Havlíčkova Brodu. Předpovídaný déšť nás nezastihl, výhledy sice nebyly, ale vycházka byla pohodová a všichni byli spokojeni. Našlapali jsme 8 km. Vycházku jsem vedla s Janou Adamovou.

                                                                                         Vlaďka Doležalová

Sobota – 25. 4. 2015

DO VESELÍČKA TROCHU JINAK

V 7.50 hodin jsme vyjeli do Nového Města na Moravě – zastávky a vyšli po neznačené cestě k Radňovicím. Prošli pod Harusovickým kopcem, kolem novoměstských lyžařských můstků a došli do Radňovic. Na návsi je Lurdská jeskyně, ve  které jsou dvě Panny Marie. Jeskyni postavil občan Radňovic Jarolím Dostál dle vzoru v Bosně. Prohlédli jsme si ji a pokračovali neznačenou cestou do obce Slavkovice. Zde jsme si prohlédli nad kostelem křížovou cestu – 14 kamenných stél s kovanými reliéfy z roku 2009. Autorem je umělecký kovář Pavel Tasovský. Poutní kostel Božího Milosrdenství a sv. Faustyny dokončený a vysvěcený v roce 2007 je nejmladší duchovní stavbou na Vysočině. Nahlédli jsme dovnitř kostela a vyšlápli k Veselíčku přes louky a lesíky. V hospůdce nás čekalo báječné občerstvení, poslechli jsme starý a stále funkční orchestrion. Mezi námi jsme uvítali 93letitého turistu Františka Kadlece, který přijel za námi na kole ze Žďáru nad Sázavou. K pohodě přispěl Jirka Moliš hrou na harmoniku, při které jsme si zazpívali a poslední turisté z Veselíčka odjížděli v 15.17 hodin. Zúčastnilo se 59 turistů, z Nového Města pěšky došlo 42 turistů a ušli 7,5 km. Ostatní přijeli vlakem přímo do Veselíčka.

                                                                                                         Jarka a Zdeněk Kohoutovi

Středa – 22. 4. 2015

LEŠKOVICE

22. 4. 2015 se vypravilo 22 odvážných turistů autobusem v 6 hod. 30 do Habrů. Odtud vedla modrá značka kolem rybníka, polními a lesními cestami přes Pařezinu do Leškovic. Zde si všichni prohlédli symbolický pomník a pomníček u lesa, kde zahynul 27. 3. 1945 štáb brigády M. J. Husa a 2 čeští partyzáni. Po opsání nadmořské výšky sledovali turisté zelenou značku přes Jakubovice, Zhoř a Nasavrky do Golčova Jeníkova. Ve městě si každý podle libosti obstaral nákupy nebo se občerstvil v restauraci či v cukrárně. Většina odjela ve 12 hod. 15 osobním vlakem do Havl. Brodu, ti, kteří spěchali, o něco dříve rychlíkem. Počet našlapaných kilometrů 14.

Věra a Václav Dymáčkovi

Úterý – 21. 4. 2015

EXKURZE U EXNARŮ – výroba a opravy kočárů

Málokdo ví, že historické kočáry, které si zahrály v hollywoodských trhácích (např. Piráti z Karibiku), pochází z Havlíčkova Brodu. Tradičními postupy je vyrábí místní rodák ing. Ivo Exnar, který jejich kouzlu propadl už v mládí, když se věnoval jezdectví. Po revoluci si otevřel zakázkovou dílnu. Jeho kočáry jezdí kromě Česka také v Německu, Švédsku, Švýcarsku, Rusku nebo v USA. Obrací se na něho i filmoví producenti (Bathory), vznikly tu i saně pro Santu Clause! Děkujeme panu Exnarovi, že při jeho zaneprázdněnosti nás přijal a že si s námi velice hezky popovídal, zodpověděl naše dotazy a byl fajn! Pro nás to byl pěkný zážitek, jarní počasí nám přálo, zkrátka zase jeden krásný den, za který děkujeme. 6 kilometrů dlouhé vycházky se celkem zúčastnilo 54 turistů.

Miluše Vidnerová

Sobota – 18. 4. 2015

7. ROČNÍK CHOTĚBOŘSKÉ PUTOVÁNÍ

Sobotní počasí bylo spíše zimní než jarní. Přesto se vlakem do Chotěboře vydalo 8 brodských turistů. Po zapsání na startu jsme se vydali na cestu, která vedla směrem na Novou Ves. Podle našich startovních čísel jsme byli mezi prvními startujícími. Bylo chladno a tak jsme se těšili do hospůdky na něco teplého. Přestože v Nové Vsi bylo zavřeno, podařilo se nám najít ochotnou paní, která hospodu otevřela a my jsme se mohli při turecké kávě zahřát. Cestu zpět do Chotěboře jsme absolvovali neplánovaně po vlastní trase. Ušli jsme 15 km.

Jiří Moliš

Středa - 15. 4. 2015

PŘES ZBORNOU DO PÁVOVA 

Ve středu jsme se sešli ve Štokách na náměstí a odtud jsme pokračovali dál kolem autokempu po MTZ krásným lesem, sluníčko skrze koruny stromů na nás svítilo. Cesta vedla přes Serpentinky na Vysoký kámen a dovedla nás až do Zborné. Tam jsme se zastavili u kopce Šacberk, ještě na něm ležely zbytky sněhu. Dál už jsme pokračovali z kopečku dolů do Pávova. Tady jsme se trochu rozdělili, někteří jeli domu autem, většina šla na vlak. Vycházka byla hezká, sluníčko hřálo a bylo nás 32.

Milena Beránková

Úterý - 14. 4. 2015

KOLEM  ŽDÍRCE

Vlakem 10.08 do Ždírce – výluka na trati, takže z H. Brodu autobusem a dále z Chotěboře vlakem. Přítomno 24 turistů. Ráno chladno, později sluníčko a teplo. Trasa: ze Ždírce po cyklostezce do Krucemburku, dále po silničce do Benátek, nově vysázenou alejí do lesa, pak lesní cestou kolem „Vlající hřívy“ (koňský ranč) do Kohoutova, odtud po cyklostezce zpět do  Ždírce – cukrárny. Ve 14.19 hod. opět vlakem a autobusem do Havl. Brodu. Trasa 8 km.

Zdena Bergerová

Pátek-neděle - 10.-12. 4. 2015
3. ROČNÍK FESTIVALU TURISTICKÝCH AMATÉRSKÝCH FILMŮ A FOTOGRAFIÍ VE ZLÍNĚ

Druhý dubnový víkend jsme se, jako odbor KČT Havlíčkův Brod, již po druhé zúčastnili Festivalu turistických amatérských filmů a fotografií ve Zlíně. Festival je jakási přehlídka dokumentace činnosti klubu a my jsme společně s jihlavskými turisty zastupovali oblast KČT Vysočina. Pro letošní rok jsme se rozhodli náš odbor prezentovat dvojicí DVD – „125 let KČT v Praze“ a „Pobytový zájezd havlíčkobrodských turistů v Beskydech“. Festival začal v pátek, kdy jsme navštívili výstavu „Ze života KČT“ a „Po kolejích za turistickými cíli“ v budově zlínské radnice a individuálně jsme si, alespoň zvenku, prohlédli vilu Tomáše Bati. Odpoledne, po nezbytné prezenci, přišlo na řadu uvítání od ředitele festivalu Ing. Miloslava Vítka a první promítání vybraných filmů ve zlínském Velkém kině. Sobotní dopoledne jsme věnovali zajímavé archeologické přednášce o nedalekém vrchu a lokalitě Klášťov a poté následoval odborný seminář na téma filmování a fotografování turistiky. Pro zájemce byla umožněna prohlídka obuvnického muzea, muzea cestovatelů Hanzelky a Zikmunda nebo návštěva zlínského mrakodrapu tzv. „jednadvacítky“. Ve 14 hodin začínal hlavní festivalový program, který byl zahájen krátkým vystoupením místního dechového orchestru a představením hostů – zástupců KČT a zástupců města Zlína a města Vizovice. Následovalo předání cen za nejlepší festivalová díla a promítání oceněných filmů. Měli jsme velkou radost, že i obě naše práce byly vybrány a oceněny a mohli jsme je společně s ostatními účastníky festivalu vidět na „velkém plátně“. Program byl zakončen besedou a promítáním dobrodruha Richarda Jaroňka, který nás letos seznámil s oblastí Mosambiku. Na neděli měli pořadatelé ještě připravený autobusový zájezd na sv. Hostýn a hrad Lukov. Počasí bylo skvělé a tak i tato turistická část festivalu dopadla na výbornou a my jsme tak udělali pomyslnou tečku za 3. ročníkem Festivalu turistických amatérských filmů a fotografií a spokojeně jsme se vraceli z Valašska na Vysočinu.

Lenka Žáková

Sobota – 11. 4. 2015

JARNÍ BOHUSLAVICKÁ 30

Po narychlo naplánovaný pochod jsme se sešli ve dvou, abychom podpořili a zúčastnili se pochodu jarní 30, který pořádal odbor KČT z Bohuslavic nad Úpou. Trasu jsme si určili sami a po příjezdu do V. Svatoňovic jsme se vydali na trasu dlouhou 20 km. Ze Svatoňovic jsme šli do Bohuslavic, kde jsme se zaregistrovali, dobře občerstvili a zároveň si vyzvedli pamětní listy. Poté jsme pokračovali po turistických stezkách až na hřeben Jestřebích hor, kde jsme nejdříve navštívili pěchotní srub Na Pahorku a odtud jsme pokračovali na nedávno otevřenou rozhlednu na Markoušovickém hřebeni. Dále jsme stále šli po hřebeni až k Jestřebí boudě a odtud na další rozhlednu na Žaltmanu. Z rozhledny jsme sešli po prudkém klesání do Malých Svatoňovic, kde naše cesta končila a odtud se vlakem vraceli zpět domů. Cesta byla nádherná s pěknými výhledy, kdy jsme navštívili zajímavá a nenavštívená místa.  

Ladislav Rasocha

Sobota – 11. 4. 2015

VÍTÁNÍ JARA NA ROZHLEDNĚ ROSIČKA

Jaro na rozhledně Rosička přišlo přivítat 43 brodských turistů. Po zdolání 140 schodů na vyhlídkovou terasu, 24 m nad zemí, se jim otevřel pohled na Žďárské vrchy, Posázaví a okolí. Po občerstvení pokračovali do Rosičky, velikonočně vyzdobené kraslicemi. Z kraslic bylo vytvořeno i bludiště. Pokračovali jsme k Matějovu a odbočili na modrou turistickou značku, která nás vedla lesem kolem Matějovského rybníka k rybníku Babín. Nedaleko od něj pramení řeka Oslava. Pramen objevil pan Miloš Zeman. Cesta nás zavedla na rozcestí U křížku, kde jsme odbočili do Hamrů. Cestou k železniční zastávce jsme prošli kolem sochy koně od M. Olšiaka. Do odjezdu vlaku bylo ještě dost času na odpočinutí a občerstvení. Za krásného slunečného počasí jsme ušli 15 km.                                              

                                                                                                                                   Špačkovi

Středa – 8. 4. 2015

ZELENÁ HORA A NAUČNÁ STEZKA

Dnešní vycházka byla již z Hamrů n. S. Po seznámení s trasou a gratulací k narozeninám M. Malé jsme vyšlápli do mírně náročného terénu. A sice ČTZ, neznačená, Mamlas, MTZ, ŽTZ do Žďáru n. Sáz. Dále výstup na Zelenou horu. Po prohlídce a obědu – z vlastních zásob – jsme sestoupili k rybníku Konvent. Tento jsme po dobře udržované naučné stezce obešli. Pochod pokračoval cyklostezkou do Žďáru a městem na vlakové nádraží. Počasí bylo chladné, zataženo, později drobný déšť. Pochodu se zúčastnilo 37 havlíčkobrodských turistů.

Míla Musil

Úterý - 7. 4. 2015

PŘES SRNÍ

Po oslavě Velikonoc se nás sešlo na nádraží 21. Vystupujeme na zastávce Vítanov a vydáváme se přes obec Stan. Na konci obce uhýbáme vpravo a po pěkné asfaltové silničce pokračujeme do kopečka. Otvírají se pěkné výhledy na Hlinsko a okolí. U lesa však asfaltová cesta končí a dál už musíme terénem.  Místy bláto, sníh, rozježděné koleje. Překračujeme silnici a opět terénem směr Srní. Na konci lesa uhýbáme vpravo a kolem malých zatopených lomů k další silnici. Původně jsme chtěli jít k velkému lomu, označeném na mapě jako koupaliště. Okolí se nám vůbec nelíbí, tak pokračujeme po silnici a na okraji obce Srní uhýbáme vpravo a po chvíli jsme na červené značce a naučné stezce. Protože již nezbývá čas na zacházku přes Horní Babákov, jdeme přímo do Hlinska. Po cestě obdivujeme první jarní kvítka a těsně před Hlinskem Matulovou vilu. Na celou cestu nám svítilo sluníčko. Našlapali jsme cca 10 km.

                                                                                              Ludmila Kocmanová

Sobota - 4. 4. 2015

PŘES HAMERSKÝ KOPEC DO ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

Za mrazivého rána vystoupilo v Hamrech 9 turistů. Po krátkém přivítání jsme se vydali úzkou pěšinkou (abychom nešli po silnici) kolem náhonu. Ta pěšinka však byla zachumelená a tak jsme ji chvíli hledali a našli. Nejdříve jsme se šli podívat na sochu "Mamuta" (zde jsme se fotografovali). Po žluté značce jsme stoupali na kopec Štěnice (616 m) a dále za stálého stoupání k silnici. Před Českou Mezí jsme odbočili a opět po žluté značce jsme došli na Hamerský kopec, který je o 3 m nižší než kopec Štěnice. Cesta vedla stále mezi lesy až k modré značce, která nás dovedla ke Žďasu a k nádraží. Přestože byl mráz, svítilo sluníčko, nefoukal vítr a nám se šlo pěkně. Domů jsme se vraceli rychlíkem, který měl zpoždění, do Havlíčkova Brodu. Ušli jsme asi 10 km.

Věra Grodlová

Sobota - 4. 4. 2015

K PRAMENU ŘEKY JEVIŠOVKY

V rámci narychlo naplánovaného pochodu jsme se ve třech zúčastnili pochodu k pramenu řeky Jevišovky, který pořádal vodácký oddíl z Moravských Budějovic.  Trasa byla pohodová a vedla překrásnou přírodou, odkud byly zároveň i díky počasí nezapomenutelné výhledy. Trasa vedla z Moravských Budějovic po dané trase, kolem rybníku a s občerstvením Hrachovec. Dále přes pramen Jevišovky do obce Budkov, kde se nachází zámek, ve kterém se nyní nachází dětský domov.  Zde 17 kilometrová trasa končila a zpět do místa startu nás už všechny odvezl zajištěný autobus.  Pochod se vydařil a určitě se nám všem líbil. Navštívili jsme dosud nenavštívená a zapomenutá místa.

Ladislav Rasocha

Středa - 1. 4. 2015

VYCHÁZKA PO HAVLÍČKOVĚ BRODĚ S CHRUDIMSKÝMI TURISTY

Chrudimští turisté mě požádali o vycházku Havlíčkovým Brodem. Počasí bylo pravé aprílové, a tak místo ohlášených čtyřiceti turistů přijelo pouhých sedm, vedených Karlem Lázničkou. Na nádraží jsem je seznámila s historií Havlíčkova Brodu, pokračovali jsme pod Bělohradem ke kostelíku sv.Kateřiny, k Hnátově kameni u mostu do centra. Velice byla zajímavá historie měšťanských domů v Dolní ulici a domů po pravé straně náměstí. Navštívili jsme kostel Nanebevzetí Panny Marie, prošli parkem Budoucnost kolem kaskády rybníků k soše Karla Havlíčka Borovského. Pokračovali jsme kolem kaple sv.Kříže a kostela Nejsvětější Trojice ke Klášternímu kostelu sv. Rodiny a Štáflově chalupě. Sešli jsme Horní ulicí ke Galerii, k Havlíčkovu domu - Muzeu a pokračovali po náměstí a seznamovali se s historií dalších měšťanských domů.  Přišli k Nové a Staré radnici, prohlédli si  Koudelovu kašnu s Tritonem a Morový sloup. Přešli jsme ke kostelíku sv.Vojtěcha, který jsme si prohlédli spolu s přilehajícím starým hřbitovem. Po informaci o otevírací době  INFO centra a Muzea jsme se s kolegy z KČT Chrudim rozloučili a vycházku ukončili. Turisté byli spokojeni s celou procházkou a rádi se budou vracet do Havlíčkova Brodu. Na závěr jsme byli pozváni na vycházku do Chrudimi, kterou určitě zařadíme do Plánu vycházek.

Jarka Kohoutová 

Středa – 1. 4. 2015

KOLEM LIPNICKÝCH LOMŮ

V 9,05 hod. po příjezdu vlaku do Okrouhlice a po přivítání všech kamarádů jsme vyšli směr Babice, Ředkovský rybník, Broumouvu Lhotu na rozcestí U sv. Jána. Svačina a pak už dál po neznačených cestách kolem lomu č. 5, č. 7, po ŽTZ na lom č. 3 a dál na č. 2 a č. 1. Tady jsou lomy s vytesanými „ústy“ a „uchem“. Návrat do Brodu autobusem. Bylo moc ošklivé počasí (zima, vichr, přeháňky), ale nás nic nezastaví. Počet účastníků 12, kilometrů cca 12.

Jana Bartoňová, Marie Kubová

Úterý – 31. 3. 2015

PLÁN: do Josefodolu vlakem, pěšky do Služátek, přes kopec (468 m) s křížem dolů do Myšího dolu a Karlovem do Světlé

SKUTEČNOST: Světlá nad Sázavou

Jarní den se nekonal. Překvapil příval mokrého sněhu. Na nádraží se sešlo „sedm statečných“. Se změnou trasy souhlasili. Po vystoupení z vlaku (beton krásně klouzal) jsme po lávce přešli Sázavu a prohlédli park s krásně opraveným železným mostkem u horního rybníku, nádvoří zámku se zimní zahradou, pokochali se krásou skla i jeho cenami. Vyslechli jsme zajímavosti o domech i osobní vzpomínky na některé události. Sněžení se změnilo v liják a studený vítr a tak se těšíme na sucho a teplo. Odjíždíme se zpožděním vlakem v 11,14 hod., ale snad docela spokojeni se zážitky. Někdo však promočený až na kůži. Kilometrů jsme našlapali asi 5.

Jarka Štěpánková

Středa – 25. 3. 2015

KOLEM DLUŽIN

Dnes jsme odjeli v 8.54 hod. vlakem do Sázavky. Na vlakovém nádraží v Sázavce jsme popřáli dvěma turistkám k narozeninám a svátku a něco dobrého ochutnali. Po seznámení se s dnešní neznačenou  premiérovou trasou se na ní vydalo 38 turistů. Šli  jsme lesní cestou do Dolních  Dlužin, Horní Dlužiny jsme obešli po louce, odtamtud do Druhanova, lesem do Josefodolu a po hlavní silnici na vlakové nádraží do Světlé n/ Sáz. Dnešní trasa měřila 10 km. Počasí bylo skvělé, výhledy také a “ zdrávi došli.”

                                                      Marie Sedláková, Jana Píšová

Úterý – 24. 3. 2015

OPĚT NA BLEDULE

Dopoledne vlakem v 10.08 jsme odjeli do Ždírce nad Doubravou, kde po přepočítání jsme zjistili, že krásný slunečný jarní den vylákal do přírody 74 turistů. Tentokrát jsme šli kolem pensionu u hlavní silnice k Pobočenskému rybníku a dále do lesů. Velké plochy plně rozkvetlých bledulí nám udělaly radost. Na známém okruhu jsme viděli i devětsil a dva keříky lýkovce. Samozřejmě po ujítí 8 km jsme vycházku zakončili v cukrárně a ve 14.19 vlakem odjeli domů.                                                                            

                                                                                 Zdena Bergerová, Marie Špačková

Sobota - 21. 3. 2015

ZAHÁJENÍ JARNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY KČT VYSOČINA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

První jarní den s modrou oblohou potěšil všechny turisty, kteří mířili vláčkem do Žďáru nad Sázavou na Zahájení jarní turistické sezóny. Na náměstí byla připravena kapela s moderní hudbou a mladými hudebníky.  Všechny účastníky přivítala zástupkyně odboru Žďár, dále hovořil místostarosta města a předsedkyně oblasti KČT Vysočina Marie Vincencová. Předseda žďárského KČT Olda Růžička přivázal stuhu na tradiční klíč se stuhami z minulých let. Slavnostní okamžik nastal otáčením klíčem a tím byla zahájená jarní turistická sezóna. Zázemí pochodu bylo v sokolovně, kde každý účastník dostal Pamětní list, mapku s trasami a měl možnost se občerstvit. Poté se všichni vydali na trasy a současně si prohlédnout památky města. Pořadatelům patří velké poděkování za skvělou přípravu pochodu.

Jarka Kohoutová

Středa 18. 3. 2015

CENY MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2014

V historickém sále Staré radnice se konalo slavnostní udělování a předávání kulturních a sportovních Cen Města za rok 2014. Mimo daných kategorií byly předány ještě tři ceny zvláštní a jedna in memoriam. Mezi nominovanými v oblasti sportovních cen byla i naše předsedkyně Jarka Kohoutová. Ve velké konkurenci zvučných jmen a známých brodských osobností jí místostarosta Čeněk Jůzl předal jednu ze Zvláštních cen za dlouhodobý přínos městu v oblasti tělovýchovy a sportu, kam turistika bezpochyby patří. Večer byl doplněn příjemným kulturním programem, fotografováním všech nominovaných a oceněných i závěrečným rautem v přilehlých již opravených prostorách Staré radnice.

Lenka Žáková

Středa – 18. 3. 2015

Z DOLNÍ KRUPÉ

Krásný slunný předjarní den využilo 25 turistů k okružní vycházce začínající v Dolní Krupé. Vydali se silničkou přes Karlov až ke Zbožici a podél čtyř rybníků došli lesem na kopec Volský vrch. Kolem vodojemu opět ke Zbožici a pak úžlabím louky ke Knyku – k dubu. Postupně všichni tohoto letitého velikána objali a načerpali jeho sílu. Nakonec se turisté známou cestou přes Vlkovsko vrátili do víru „velkoměsta“ Havlíčkova Brodu.

Marta Novotná

Úterý - 17. 3. 2015

OD SELSKÉ JIZBY ZA VÝHLEDY

U Selské jizby vycházela z autobusu nekonečná řada turistů a turistek. Vítr s námi všemi trochu cloumal, ale v pořádku jsme přeběhli hlavní silnici s velkým provozem. U Novotného Dvora jsem seznámila všechny s trasou vycházky, upozornila na realizaci Cesty epigramů KHB Okrašlovacího spolku Budoucnost, která se má uskutečnit v tomto roce. Míla Špačková připomněla pochody ZJTS ve Žďáře a Jarní Vysočinou. Poté jsme se vydali k silničce na Nový svět, vyšli na vrchol kopce, kochali se nádhernými výhledy na H. Brod a okolí. Sestoupili jsme k Mendlově Vsi a pokračovali k Ovčínu, kde jsme se občerstvili. Prošli ovčínským lesem, kde se kdysi kutalo stříbro. Došli pod Novotnův Dvůr, podél Nádražního rybníka přešli k Lihovarskému rybníku a vyšli na Havířskou ulici. Někteří turisté šli do centra města, ostatní prošli pod viaduktem kolem „Traplových“ k nádraží. 55 turistů našlapalo 7,5 km.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

Sobota - 14. 3. 2015

Z OKROUHLICE DO BRODU

Z Okrouhlice jsme šli přes Oboru směr Veselý Žďár. Přešli jsme obec a vyrazili přes louky a lesem směrem na Pelestrov. Po sedmi kilometrech jsme došli do Pelestrovské hospůdky na polévku a občerstvení. Potom se část turistů vydala do Brodu a okrouhlická parta zpátky do Okrouhlice. Celkem bylo 28 turistů a našlapali 12 km.

Jana Bartoňová, Marie Kubová

Středa 11. 3. 2015

Z VĚŽE DO KOJEČÍNA

Jedeme autobusem do Věže. Odtud scházíme dolů k samotám Spirov a dále údolím pod Boňkov. Kolem rybníka a chatky míříme cestou vzhůru na Koječín. Jsou odtud za dobré viditelnosti pěkné výhledy. Přes další údolí přicházíme k vesnici a javorovou alejí se dostáváme k Miksově samotě. Silničkou doleva a jsme u staré propadlé studny, která tu zůstala z dob, kdy se tady před mnoha lety těžilo stříbro. Přejdeme přes silnici a lesem kolem hájovny šlapeme k vlaku. Přes nejistou předpověď počasí a deštivé ráno se nás sešlo 17 a našlapali jsme asi 10 kilometrů.

Draha a Jan Peterhansovi

Úterý - 10. 3. 2015

KOLEM VODÁRNY

Za krásného  slunečného počasí se u restaurace U Huberta sešlo rekordních 58 turistů. Po přivítání a seznámení s trasou jsem všechny seznámil s oceněním předsedkyně klubu paní J. Kohoutové, která od ÚV KČT a vedení KČT obdržela Veřejné uznání II. stupně – diplom s medailí. Na dalším zastavení jsem přítomné pozval na slavnostní vyhlášení Kulturních a sportovních cen města Havlíčkova Brodu, protože mezi oceněnými bude i naše milá předsedkyně. Potom jsme společně došli okolo vodárny a rybníka Drátovce do cíle cesty Perknova. Prožili jsme krásné společné a pohodové dopoledne.

Jiří Moliš

Sobota – 7. 3. 2015

Z KAMENNÉ DO PŘIBYSLAVI

Od železniční zastávky v Kamenné jsme se vydali po silnici do Nových Dvorů, přešli náves a pokračovali neznačenou trochu blátivou cestou do Věžnice. Počasí bylo podmračené, teplota příjemná na pochod. Už z dálky nad vesnicí jsme viděli větrné elektrárny. Ve Věžnici jsme šli kolem pěkné budovy Domova důchodců a došli ke kapličce, do které jsme nahlédli  a u ní jsme se občerstvili ze svých zásob. Odtud po zelené turistické značce vyšli přes Suché louky, kde stojí dvě větrné elektrárny. Seznámili jsme se o jejich stavbě a účinnosti. Dále po zelené značce jsme mířili Kobylskými lesy a novými cestami k Dolní Jablonné. Cesta byla chvíli asfaltová, polní blátivá, dle toho zda tudy projížděly zemědělské stroje. Začalo se ukazovat sluníčko a z Dolní Jablonné, kde jsme se podívali na stavbu nové kapličky, pokračovali podél Asuánu k Přibyslavi. Od rybníka jsme vpravo pokračovali po staré trati přes Jeneč (bývalá osada), došli na silnici od Brzkova a scházeli k nádraží. Někteří ještě stačili navštívit centrum města a občerstvit se v hospůdkách nebo v cukrárně. V pohodě jsme našlapali 14 km  a vycházky se zúčastnilo 39 turistů.

Jarka Kohoutová

Středa – 4. 3. 2015

Z LEŠTINY KOLEM KACHLIČKY

Včera bylo krásné jarní počasí, dnes 4. 3. 2015 ráno byla chumelenice jako o vánocích. Během dopoledne krásně svítí sluníčko a sníh rychle mizí. Z Leštinské zastávky jdeme dolů k rybníku Kachlička. Přecházíme hráz, na které vykáceli všechny staleté i mladší stromy, vypadalo to jako po smršti. Jdeme po silničce na Boňkov a potom přes louku míříme na kopec Ohrada. Tady se chvíli zdržíme, protože odtud je nádherný rozhled do velké dálky. Potom scházíme dolů na bývalou „ panskou cestu“. Jdeme do vesničky Splav přes hráz Zdislavského rybníka, lesem a loukou až k Šidlákovému mlýnu. Podél Dubského rybníka přicházíme na silnici a jdeme po ní do Kamenice na vlak. Bylo nás 21 turistů a ušli jsme 10 km.

Draha a Jan Peterhansovi

Úterý – 3. 3. 2015

VLKOVSKEM

V úterý kolem desáté hodiny se sešlo 46 turistů u VÚB. Vyrážíme směr ,,VLKOVSKO". Na parkovišti u koupaliště se k nám připojila ještě jedna kamarádka, takže nás bylo celkem 47 a dva pejsci. Jdeme okolo koupaliště, Cihlářského rybníka na silničku. Pokračujeme kolem lomu, rybníka Hajdovec, rybníka Pfaffendorfský a u srubu přejdeme potok do lesa. Jdeme kousek po zelené značce okolo rybníka Zádušní na levou stranu a dále bez značky lesem ke Knyku. Na konci lesa se točíme doprava stoupáme nahoru na zelenou TZ, po které se vracíme k domovu. Počasí se vydařilo, svítilo sluníčko, ale foukal vítr. Podle turistů se vycházka líbila. Našlapali jsme 8 km.

Míla Špačková

Neděle - 1. 3. 2015

VÝROČNÍ KONFERENCE KČT VYSOČINA V JIHLAVĚ

První březnovou neděli se konala konference a tzv. „stolová“ turistika KČT oblasti Vysočina. Z našeho odboru se zúčastnilo 7 delegátů zvolených na výroční schůzi – Jaroslava Kohoutová, Milan Barták, Jiří Moliš, Miloslava Špačková, Lenka Žáková, Květoslava Průšová a Vladimír Maršík. Doplnili nás Věra Dymáčková a Martin Pesler, kteří jsou členy oblastního výboru a jako host se zúčastnila Anna Vránová. Program konference byl pevně daný a měl 20 bodů. Vyslechli jsme mimo jiné zprávy o činnosti, hospodaření, značení nebo výkonnostní turistice za rok 2014. Zpestřením bylo vyhlášení výsledků soutěže o nejvýkonnějšího pěšího turistu a cykloturistu oblasti KČT Vysočina. V pěší turistice v ženách na 2.místě se umístila  Anna Vránová a na 3.místě Miloslava Špačková. V mužích na 1.místě Vladimír Maršík a na 2.místě Martin Pesler. Odlehčením celého jednání bylo předání Veřejného uznání – diplomu s medailí naší předsedkyni Jaroslavě Kohoutové.

Lenka Žáková

Sobota – 28. 2. 2015

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MODELOVÁ ŽELEZNICE

V 7.50 hodin jsme vyjeli vláčkem do Hamrů nad Sázavou, cestou jsme přibrali turisty z Přibyslavi, takže v Hamrech, kde jsme vystoupili, nás bylo celkem 34 turistů včetně dvou dětí. Přešli jsme vesnici Hamry, která je složená z více částí a to: Najdek, Šlakhamry, Dolní a Horní Hamry. Vystoupali jsme na Hamerský kopec a pokračovali lesem se zbytky zledovatělé cesty až na rozcestí U křížku. Odtud jsme pokračovali po modré turistické značce k Žďasu a dále ulicí Strojírenská a Veselská do středu města. Cestou jsme si prohlédli sochu Charlieho Chaplina u stejnojmenné hospůdky. Navštívili Infocentrum města a pokračovali ke Kulturnímu domu, kde je umístěna výstava Modelové železnice. Obdivovali jsme úžasnou práci na tvorbě kolejiště, krajiny, různých postaviček a hlavně pohyblivost různých vláčků, pendolina, parních mašinek, ale také aut, autobusů. Je to skvělá obětavá práce ve volném čase. Nechyběla přednáška, jak se modelová železnice tvořila a co všechno obsahuje. Poté jsme prošli centrum města, zavzpomínali na zbouraný hotel Bílý Lev, navštívili jsme pěknou cukrárnu v Nádražní ulici a spěchali na vláček. Našlapali jsme 9 km, počasí přes všechny špatné předpovědi bylo skvělé.

Jarka Kohoutová

Středa – 25. 2. 2015

HAVLÍČKŮV BROD – TERMESIVY

Odchod byl stanoven na 10 hodinu od restaurace Vysočina. V počtu 20 turistů jsme vyšlápli směrem na Termesivy, kolem lihovaru, úvozovou cestou mezi poli a lesem k silnici vedoucí na Bartoušov. Po přejítí silnice jsme se vydali chatovou oblastí na Herlify a protože původně plánovaná trasa zpět k Termesivům byla velmi neschůdná pro bláto, zvolili jsme návrat do Brodu po silnici. Část turistů potom odbočila k řece Šlapánce, část pochodovala dále po silnici, směr Rico. Počasí nám přálo. Deset kilometrů dlouhou vycházku jsem vedla společně s B. Megelovou.

Jaroslava Bredová

Úterý – 24. 2. 2015

KOLEM SVATÉ ANNY

Po 11. hodině dojelo autobusem do Krátké Vsi 42 turistů. Z Krátké Vsi nás ŽTZ vedla přes pole, lesem, chvíli přes louky a chvíli po zpevněné cestě k poutnímu místu u Sv.Anny. Tam jsme se na chvíli zastavili a občerstvili z vlastních zásob. Někteří ochutnali vodu z pramene vyvěrajícího pod kaplí, některé turistky si načerpaly vodu do přinesených lahví. Potom jsme pokračovali po ŽTZ kolem budovy bývalých lázní a po cestě v lipové aleji jsme došli do Pohledu.  13 turistů se vydalo pěšky do Havlíčkova Brodu, ostatní odjeli do Havl. Brodu ve 13.10 hod. autobusem. Počasí bylo příjemné, předjarní, vycházka se vydařila. Ti, co se navrátili domů autobusem, ušli 6 km.         

                                                        Vlaďka Doležalová

Sobota – 21. 2. 2015

Z OKROUHLICE

Z Okrouhlice jdeme do Vadína a pak po polních neznačených cestách do lesa a k samotě „U Malátků“. Dále pokračujeme směrem na Klanečnou, ale tu míjíme a jdeme na křižovatku k pomníku rumunských vojáků. Potom se vydáváme Údolím ticha a Údolím lásky a po ČTZ do Veselice, Perknova a Havlíčkova Brodu. Zúčastnilo se 30 turistů a našlapali jsme cca 12 km.

Jana Bartoňová, Marie Kubová

Středa – 18. 2. 2015

Z LEŠTINY NA ORLÍK

Autobus  dovezl turisty na Leštinskou zastávku, kde už jsme na ně netrpělivě čekali. Stoupáme do mírného kopečku směr vesnička Leština, ale nad lesem se zastavujeme a přijímáme občerstvení od Jirky Moliše a Majky Sedlákové, kteří oslavují narozeniny. Pokračujeme silničkou přes vesnici směrem k Orlovským lesům. Napravo se na nás dívá Čejovský kopec též zvaný Orlík. Jdeme ještě kousek lesem a zahýbáme lesní cestou doleva. Je to pohodlná hřebenová stezka nad velkými skalisky, kam se chceme zajít podívat. Dále pokračujeme ke hradu Orlík. Nyní již míříme lesem k obci Rozkoš a zastavujeme se v místní restauraci na malé občerstvení. Velká většina nás odjíždí domů autobusem, ale asi čtyři turisti jdou na vlak do Plačkova. Vycházka se vydařila, zúčastnilo se jí 41turistů a našlapali jsme 10 kilometrů. Díky za ukázněnost.

Jan a Draha Peterhansovi

Úterý – 17. 2. 2015

DO RYBÁRNY K NIKLŮM

Před desátou hodinou jsme se začali scházet u Stavební školy. Padla desátá hodina a vyšlápli jsme si na vycházku okolo naší přehrady. Bylo pošmourné počasí a foukal dost silný vítr, ale my jsme vyšli. Bylo i blátivo, takže jsme měli špinavé kalhoty i boty. Nám to však nevadilo a jdeme pomalu k naší hospůdce, kde na nás čekají samé dobrůtky. Byla tam ale první parta od 10 hod., tak se šouráme pomalu. Přišli jsme do hospůdky a naši už jsou po dobrém obědě a odcházejí domů. Z naší skupiny také někteří jdou hned domů, ale my ostatní se těšíme na dobrý oběd. Sotva se usadíme a pan vedoucí už dělá objednávky. Každý si dá podle své chuti. Dobře napapaní a spokojení odcházíme k našim domovům. Na 10 hodinu bylo asi 20 lidí a na 12 hodinu také 20 lidí.

Míla Špačková

Sobota – 14 2. 2015

ČESKÝ ZIMNÍ SRAZ TURISTŮ V TELČI

Průběžně jsme se scházeli na vl. nádraží, abychom společně odjeli vlakem do Telče.  Zde jsme se seskupili a celkem se nás sešlo 17 účastníků.  Po zaregistrování jsme se vydali na určené trasy. Někdo kratší po okolí Telče a někteří jsme se vydali na delší trasu a to 15 km. Šli jsme z Telče přes obec Dyjice, Zvolenovice  do Radkova. Odtud už jsme pokračovali asi polovinu cesty podél Moravské Dyje a dále zpět do Telče, kde jsme ještě navštívili rozhlednu Oslednice.   Poté jsme ještě někteří zhlédli místní masopustní průvod a odpoledne se vydali zpět k domovu. Vycházka se nám všem určitě líbila, každý si ji užil dle svého vkusu.  Celkem jsme ušli od 8 do 15 km.  

Ladislav Rasocha

Středa – 11. 2. 2015

KOLEM ZLATÉHO POTOKA

11.2. jsme si vyjeli vlakem do Dobronína. Počasí nic moc, ale po ránu bylo trochu umrzlo, nepršelo, bylo fajn. Z nádraží jsme šli kolem hřbitova stále po cestě až k železnému kříži, dál po louce k lesu a rybníku Budinka. Dál vedla cesta podél Zlatého potoka (ten si musíme ještě v létě projít, jsou tam bobři). Po lávce jsme se dostali na druhou stranu a podél železniční tratě jsme pokračovali dál. Minuli jsem osamocený statek, šli jsme podél rybníka až do Kamenné. Tady jsme odbočili doleva po silnici ke křížku Sv. Trojice a odtud nás už vedla MTZ. Dostali jsme se k lesu, tady byla cesta kousek trnitá, nedávno zde proběhla těžba dřeva a po ní zůstaly hluboké brázdy. I tak jsme to bez újmy na zdraví přešli a už jsme byli na silnici, která vede do Pozovic. Asi po 500m jsme přešli křižovatku a byli ve Štokách. Tady jsme se rozloučili a jeli domů. Snad se vycházka líbila. Bylo nás 30 a ušli jsme 12km.

Milena Beránková

Úterý – 10. 2. 2015

Z DOLÍKU DO PERKNOVA

36 turistů vyjelo vláčkem motoráčkem z Havlíčkova Brodu do Dolíku, na mapách zvaný Nový Dvorek. Po nezbytných informacích jsme vyšlápli po travnaté polní cestě pokryté rozbředlým sněhem do Šmolov. Opatrně jsme přešli hlavní silnici a pokračovali po silničce kolem Červeného Dvorku k vyhlídce na Lipnici. Sešli jsme do Poděbab. Na  Veselickém kopci jsme se kochali dalekými výhledy jak na Lipnici, tak i na Havlíčkův Brod. Do cíle vycházky do Perknova jsme našlapali 7 km. Někteří turisté odjeli z Perknova MHD dopravou domů, další volili občerstvení v hospůdce a ostatní se ještě rozhodli dojít pěšky domů do Havlíčkova Brodu. Počasí nám přálo, i když bylo pod mrakem, výhledy byly skvělé.

Jarka Kohoutová

Sobota – 7. 2. 2015

MEMORIÁL LADISLAVA DYMÁČKA – 21. ročník

Za mrazivého sobotního rána jsme vstoupili do nádražní haly, kde bylo velmi rušno. Party sportovních nadšenců odjížděli do Nového Města na Moravě fandit našim biatlonistům. Uprostřed haly stála skupinka brodských turistů, kteří odjížděli do Sobíňova na Memoriál Ladislava Dymáčka. Jelo nás 20 turistů. Ti čilejší odjeli už brzy ráno a jiná parta šla do Sobíňova z Havl. Brodu pěšky. V Rozsochatci se s námi rozloučily dvě turistky a my ostatní jsme dojeli do obce Bílek. Odtud jsme pokračovali směr Sobíňov. Cestou jsme se kochali krásnou zasněženou krajinou. Po výšlapu do prudšího kopce jsme byli téměř u cíle. V hospůdce U Štefana jsme si zapsali ušlé kilometry, našli místečko u stolu a už u nás byl pan hostinský, objednali jsme si, na co měl kdo chuť. Opět nás nezklamali, vše bylo dobré. Před 13 hod. jsme si vyzvedli diplomy a vydali se na cestu k nádraží. Přeplněným vláčkem jsme dojeli šťastně domů.                      

 Ema Dočkalová

V sobotu 7. února 2015 se uskutečnil 21. ročník akce Zimním Podoubravím aneb Memoriál Ladislava Dymáčka. Účastníkům přálo velmi hezké zimní počasí, po ranní mlze, která se brzy rozpustila, svítilo celý den slunce a teplota bylo okolo bodu mrazu. Většina trasy byla pokryta sněhem, takže po několika letech mohli účastníci vyrazit také na běžkách. Do cíle v hostinci U Štefana dorazilo 230 účastníků, přímo ze Sobíňova bylo 79 pochodujících. Nejvíce turistů bylo z blízkého okolí obce, další větší skupinky turistů dorazily z Havlíčkova Brodu, Žďáru nad Sázavou, z Kamenné a Třebíče. Zúčastnili se i turisté ze vzdálenějších obcí a měst, například z Prahy, Kutné Hory, Ústí nad Orlicí, Kralup nad Vltavou atd. Nejstarším účastníkem byl Jan Pospíchal z Kutné Hory (1935), nejmladším Ema Štejnarová ze Sobíňova (2012). Děkujeme všem účastníkům, kteří přišli na tuto akci. Poděkování také patří všem pořadatelům za uspořádání pochodu a personálu hospody U Štefana za vynikající občerstvení. O memoriálu napsal také pan Vratislav Voral a v Havlíčkobrodském deníku vyšel o pochodu článek.

Miloš Starý - starosta obce Sobíňov

Středa – 4. 2. 2015

DO BŘEVNICE

V počtu 32 turistů jsme se sešli u fary katolického kostela. Bylo krásné počasí, sníh a sluníčko nás provázely celou cestu. Po krátké informaci o trase jsme se vydali směr Vršovice, Občiny a krásnou lesní cestou do Břevnice. Nad kolejemi jsme nabrali směr vpravo a lesem jsme pokračovali na Seckých Dvůr, Pohledští Dvořáci. Několik turistů se uchýlilo k hospodě u Bašových a zbytek pokračoval směr "Albert", Havl. Brod. Přestože bylo kluzko, všichni jsme došli ve 12.30 h ve zdraví domů. Trasa byla dlouhá 12 km.

Božena Megelová, Jaroslava Bredová

Úterý – 3. 2. 2015

ZA OBRÁZKY DO RADŇOVA

Úterní vycházka byla překvapením nejen pro turisty, ale jejich hojná účast i pro paní Čížkovou z Dobrohostova, kam jsme směřovali. Ani pokles teploty k bodu mrazu neodradil 47 turistů z cesty „Humpolačkou“ do Radňova a posléze pěšky do Dobrohostova. Tam nás očekávala paní Čížková. Když „přežila“ šok z velké návštěvnosti, tak nám předvedla novodobou výtvarnou techniku, která je označována jako enkaustika. Paní Čížková vytvářela obrázky pomocí žehličky a vosku. Všechny byly krásné a každý byl originál. Paní Čížková se snažila uspokojit zájem o ně. Čas vyměřený na ukázku rychle ubíhal a slunečné počasí vybízelo k rychlému nástupu k návratu. Sluníčko svítilo, cesta byla schůdná a nás to hnalo k vlaku do Lípy. Ohlas na vycházku byl přívětivý a tak zas někdy…..

Mirka Kubátová

Sobota – 31. 1. 2015

OKOLO LOMŮ

Tak nám konečně napadl sníh. Dnes je sobota 31. 1. 2015 a my opět šlapeme ze zastávky Slavníč silničkou pod dálnicí. Chceme obejít staré zatopené lomy. Cestou kolem chatové vesničky a lesa jdeme opatrně kolem pěti zatopených lomů. Vše je krásně zasněžené. Dále míříme po silnici vzhůru k Pavlovu a obcházíme další ze zatopených lomů. Po krátké zastávce na svačinu se po cestě kolem lesa vracíme zpět do Slavníče. Tři lomy mají obsazené potápěči, ale stejně se tam lidé z chatek chodí koupat. Je to ovšem jen pro plavce, protože je tam velká hloubka. Ušli jsme asi 9 km a z 36 turistů nám nikdo nikam nespadl. Skoro celou cestu nám svítilo sluníčko, ale jen skončila vycházka spustila se chumelenice.

Jan a Draha Peterhansovi

Středa - 28. 1. 2015

VEPŘOVÉ HODY V NOVÉ VSI U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU

Vepřovým hodům předcházela příjemná vycházka 55 turistů z Havlíčkova Brodu a 15 turistů z KČT Humpolec. Ostatní se dostavili do Nové Vsi autobusem nebo vlastním vozidlem. Skvělé jídlo přispělo k dobré náladě a harmonika Jeníčka Klimeše rozezpívala celou společnost. Vyřídili jsme potřebné formality našeho odboru a spokojeni jsme odjížděli domů. Celkem se zúčastnilo 115 turistů.

Jarka Kohoutová

Úterý - 27. 1. 2015

PŘES DOLÍČEK DO ŠMOLOV NA ČAJ

U průmyslové školy stavební v Havlíčkově Brodě se v 10 hodin sešlo 39 turistů, abychom se společně vydali na vycházku přes Dolík  na Lipku se zastávkou ve zdejším hostinci na občerstvení. Bylo objednané sluníčko, ale bohužel nám nevyhověli, tak jsme se museli spokojit se sněhovými přeháňkami, místy bez, ale zase s mírným větrem. Náladu nám to nepokazilo a ve zdraví a jak bylo vidět i v pohodě jsme dorazili na Lipku a po občerstvení jsme se ve 13.30 vydali po nové pěší cestě směrem k Brodu. Děkuji všem za podporu při vedení mé první 8 km vycházky a již se těším společně s vámi na další.

                                                                                       Jana Píšová

P.S. Děkuji Bohoušovi Špačkovi za fotodokumentaci a Jiřímu Molišovi s dcerou za milé malůvky,které jsme potkávali cestou. (Jirka šel s dcerou jako náš předvoj a takto mile nás zdravili)

Sobota - 24. 1. 2015

Z HAVLÍČKOVA BRODU PŘES PETRKOV A SVATÝ KŘÍŽ

U stavební průmyslové školy v Havlíčkově Brodě se sešlo 30 turistů, aby se prošli a potěšili přírodou, která je stále bohužel bez sněhu. Bylo pod mrakem, teplota kolem nuly, takže se šlo velice dobře. Vyšli jsme k Žabinci, kde jsme udělali malou zastávku, abychom popřáli Zdeňkovi k jeho svátku. Pokračovali jsme do Petrkova k zámečku, připomněli jsme si Bohuslava Reynka i jeho syny Jiřího a Daniela. Po svačince jsme došli do Lázní Petrkov a dál do Svatého Kříže. Tady jsme se zastavili u hřbitova a navštívili jsme hroby rodiny Reynkových. Pokračovali jsme pod Novotnův Dvůr a podél rybníka k silnici a kolem ČSAD jsme došli zpátky do města. Byli mezi námi i noví turisté, kteří tuto část Brodu neznali. Děkuji všem, že jsme se v tak  hojném počtu sešli a pohodově celou 12 km trasu prošli.

Jarka Kohoutová

Čtvrtek - 22. 1. 2015

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Ve čtvrtek 22. ledna 2015 se v zasedací místnosti VČE konala Výroční schůze Klubu českých turistů odboru Havlíčkův Brod. Podle prezenční listiny se „stolové“ turistiky zúčastnilo 101 členů. Čestným hostem, který přijal naše pozvání, byl starosta města Havlíčkova Brodu Jan Tecl. Předsedkyně Jaroslava Kohoutová nejprve všechny přítomné seznámila s výroční zprávou za uplynulý rok, následovaly zprávy o cykloturistice, značení, hospodaření a plán jednodenních a pobytových zájezdů, které jsou na rok 2015 připraveny. Nechybělo ani vyhodnocení soutěže o nejvýkonnějšího turistu a cykloturistu odboru a samozřejmě statistika pořádaných akcí. V roce 2014 KČT Havlíčkův Brod uspořádal 329 akcí s celkovou účastí 9417 osob. Na závěr jsme společně zhlédli prezentaci fotografií z loňských pobytových zájezdů v Beskydech a Litovelském Pomoraví.

Lenka Žáková

Středa - 21. 1. 2015

KAMERA MÍRY KOTLASE

V sále staré radnice v Havlíčkově Brodě nám Míra Kotlas promítl skvělé prezentace. Vysoké Tatry v celé kráse ve všech ročních obdobích, Šumavu a  vzácné snímky zmizelých obcí na Šumavě v bývalém pohraničním vojenském pásmu. Děkujeme za pěkné pohlazení po duši, krásně jsme se kochali nádhernou přírodou. Škoda, že se zúčastnilo jen 29 účastníků.

Jarka Kohoutová

Sobota - 17. 1. 2015

Z BRODU DO BRODU

Sešli jsme se u Pleasu a než jsme se vydali dál, tak jsme si prohlédli prodejnu Pleasu a podívali jsme se, co tam mají pěkného. Sešlo se nás 23 a vydali jsme se směr „Barumka“ a dál po louce k rybníku Nádražák, který je od podzimu vypuštěný. Po silnici  směr Nový  Svět. Zabočili jsme směr Baštínov, škoda jen, že kvůli mlze nebyly výhledy na Brod. Přes Mírovku a přes les do Herlif. Za Herlifama polní cestou jsme došli k lihovaru a do Termesiv. A pak směr H. Brod kolem Plastiky. Počasí až na tu mlhu vydrželo, takže jsme deštníky nepoužili.

Marie Marková

Středa - 14. 1. 2015

Z VYSOKÉ DO LÍPY

 

Šestnáct kaček stojí lístek do Vysoké,

ale už ne zpět,

do autobusu nás nastoupilo

celkem třicet pět.

 

Z Vysoké (Hochtánova) pak do Čisté (Kloprun)

sluníčko nám svítí,

tak nám stojí za to

pokračovat ke Květnovu (Blumendorfu ),

modro nad hlavou,

však boty šlapou bláto.

 

Pak se trochu zastavíme ,

rozhlédnem se dokola,

odhadujem co kde leží

za město či za vesnici,

nikdo nechce býti za trula.

 

Dál pádíme k Okrouhličce (Šejdorfu),

kdo chce, tak se staví na kávu či na pivo,

ostatní jdou po silničce směrem k Lípě,

na obloze už je, ale trochu šedivo.

 

Na nádraží v Lípě spadne už pár kapek deště,

ale to nám nevadí,

musíme si zvyknout na to,

že letošní zima takhle často dovádí.

 

Vláček přijel na čas,

lístky u mašinfíry kupuje si celá parta,

koupit lístky v automatu

excelentně zvládl jenom Dvořák Franta.

 

Z Brodského nádraží pak

každý domu rychle běží,

já jen doufám, že nikdo není unavený,

ale všichni spokojeni a svěží

 

Zdeněk Kohout

 

Úterý - 13. 1. 2015

JIHLAVSKÁ ZÁKOUTÍ

Ačkoliv je třináctého, vylákalo sluníčko na dnešní procházku Jihlavou celkem 35 brodských turistů. Vystoupíme na nádraží v Jihlavě a vydáváme se pěšinkou podél trati pod železniční most. Dojdeme až k soutoku Jihlavy a Jihlávky. Kolem městského hřbitova na helenínskou lávku. Pokračujeme až ke škole do Helenína, opět přejdeme řeku Jihlavu a do kopečka směřujeme k sídlišti Březinky. U Lidlu nás opouští 4 turistky, které využijí MHD a vrací se na nádraží. Ostatní pokračujeme ještě asi 3 km přes Brněnský kopeček, Heulios a kolem ZOO na starý brněnský most. Přes náměstí směřujeme k městskému nádraží. Zbyde nám i čas na krátkou zastávku na občerstvení. Našlapali jsme asi 9 km.

Ludmila Kocmanová

Sobota – 10. 1. 2015

Z HESOVA DO ŠLAPANOVA

Sobotní lednové ráno bylo deštivé a veliká obleva a po sněhu ani památka. Na nádraží přišly dvě turistky, které se rozhodly jet do Hesova, kde překvapily Věrku Grodlovou, vedoucí dnešní vycházky. Vycházka do Šlapanova se ruší a my přijímáme její pozvání do jejího domečku na kávičku. Milé posezení bylo velice příjemné. Věrka nás obdarovala svojí ruční výrobou paličkovaných krajek. V 9,45 hod. jsme Věrce zamávaly z rychlíku. Ušly jsme 3 km. Asi to bude v tomto roce nejkratší vycházka s nejmenším počtem účastníků!

Květa Průšová

Středa - 7. 1. 2015

POTKALI SE U KOLÍNA

Nejdříve vysvětlení názvu vycházky. Naším cílem byl pomníček seriálovým hrdinům „Pojďte, pane, budeme si hrát“, který se nachází nedaleko pěší lávky přes Labe. Na nádraží se nás sešlo deset, v Okrouhlici se přidaly ještě dvě turisty. Počasí nám přálo. Na Kolínsku sucho, žádný sníh. Jdeme ke starému mostu přes Labe. Přecházíme přes řeku a první zastávka je u kostela sv. Víta a starého městského hřbitova. Pokračujeme kolem prachárny, mlýna a po krátkém hledání nalezneme pomníček. Přecházíme po lávce Labe, krátce se zastavíme na Kmochově ostrově. Pokračujeme podél starého židovského hřbitova až k synagoze. Po prohlídce se zastavíme na krásném náměstí a jdeme k dominantě Kolína – kostelu sv. Bartoloměje. Ten je z důvodu oprav uzavřen. Obdivujeme krásnou gotickou stavbu. Počasí se nám pokazilo, tak pospícháme na vlak.

Ludmila Kocmanová

Sobota – 3. 1. 2015

PŘES PODĚBABY

Vycházka začínala v Krásné Hoře, kam přivezl autobus 27 turistů. Po krátkém přivítání jsme se vydali směrem k Bezděkovu. Upoutaly nás krásné výhledy do údolí Perlového potoka a na okolní kopce. Za Hlavňovem jsme odbočili k lesu.  Hlubokým lesem Boroviny jsme došli do Hurtovy Lhoty. Za obcí jsme sešli k Úsobskému potoku a vystoupali cestou k Poděbabům s výhledy  na Lipnici a okolí. V Poděbabech nás čekala vytopená hospůdka. Občerstvili jsme se  a při harmonice jsme si s chutí zazpívali. Část turistů odešla pěšky do Havl. Brodu a zbytek počkal na autobus. Počasí nám přálo, vycházka se vydařila. Delší trasa měla 12 km, kratší 8 km.                                                                                                                             

Špačkovi

Sobota – 3. 1. 2015

SLAVNOSTNÍ OHEŇ NA ČEŘÍNKU – 6. ROČNÍK

Před sedmou hodinou ráno se nás na nádraží sešlo 6 havlíčkobrodských turistů. Tentokrát jsme vyjeli směr Jihlava, abychom podpořili akci jihlavských sousedů. Opět po roce se konal slavnostní oheň na Čeřínku. Už ve vlaku jsme potkávali známé turistické tváře a přáli si navzájem šťastný nový turistický rok. Pochod je takzvaně hvězdicový, a tak jak turisté do vlaku různě přistupovali, tak na různých zastávkách i vystupovali. My jsme společně s Jihlaváky zvolili trasu z Kostelce u Jihlavy. Počasí bylo vlídné, i když mírně mrazivé a cesta trochu klouzavá. Občas by bylo potřeba místo pohorek nazout brusle, ale nakonec vše dobře dopadlo a na Čeřínku se nás sešlo několik desítek turistů. Opekli jsme si buřtíky, občerstvili jsme se v příjemně vyhřáté turistické chatě, popovídali si s přáteli z okolních odborů a už nás ručičky hodinek posílaly zpátky do Kostelce k vlaku. I tam jsme došli v pořádku a kolem čtvrté odpolední jsme spokojení vystupovali na havlíčkobrodském nádraží.

Lenka Žáková

Čtvrtek - 1.1.2015
NOVOROČNÍ SESTUP DO ÚDOLÍ DOUBRAVKY - 32. ROČNÍK

Po zelených a spíše jarních vánočních svátcích jsme se dočkali bílého zimního Silvestra i Nového roku. Vánoce i konec roku s sebou přinášejí kromě mnohokrát zmiňované rodinné pohody a atmosféry také spoustu tradic. Tradice dodržují i turisté. Většina odborů Klubu Českých turistů (KČT) má své silvestrovské nebo novoroční vycházky, kterých se účastní velká skupina organizovaných i neorganizovaných turistů a nejinak je tomu i u nás. Obvykle, ale pořádají odbory KČT výstupy nebo výšlapy na nějaký kopec, horu nebo rozhlednu ve svém blízkém okolí. Ani KČT v Havlíčkově Brodě nezůstává pozadu, ale oproti ostatním klubům v Havlíčkově Brodě pořádáme „Novoroční sestup“ do malebného údolí kouzelné řeky Doubravky. Letos se konal již 32. ročník této hojně navštěvované akce. Sešli jsme se na Nový rok dopoledne v hale vlakového nádraží, abychom společně odjeli  příjemně vyhřátým vlakem do zastávky Bílek. Tady nás paní předsedkyně Jaroslava Kohoutová nejprve všechny přivítala, popřála mnoho zdraví, štěstí, hodně s radostí našlapaných kilometrů a potom nás seznámila s průběhem vycházky i se sbírkou Novoroční čtyřlístek. Tradice této sbírky vznikla v roce 2004 a letos se včetně našeho odboru k akci přihlásilo 7 KČT z kraje Vysočina. Výtěžek sbírky je určen k zajištění aktivit pro zdravotně postižené spoluobčany v programu „Turistika pro všechny“ a odbor KČT Havlíčkův Brod letos přispěl částkou 4150,-Kč. Po sdělení všech nezbytných a důležitých informací jsme ve větších či menších skupinkách vyšlápli k řece Doubravě. Každý podle svých fyzických schopností, někdo rychle někdo pomaleji, ale všichni s chutí a s předsevzetím „Jak na nový rok, tak po celý rok“. Do cíle v Chotěboři dorazilo všech 106 účastníků v pořádku, byli jsme příjemně unaveni a hřál nás  pocit, že jsme po svátečním nicnedělání udělali alespoň trochu pro své zdraví.

Lenka Žáková