Kronika - 2019

21. 5. 2019 – úterý

Dolní Město, Smrčná

Dnešní vycházka byla ryze „dámská jízda“ sešlo se nás 27. Autobusem jsme kolem deváté hodiny dojely do Dolního Města a po nezbytné informaci o průběhu cesty a občerstvení od Milušky jsme se vydaly na cestu do Loukova. Zde bylo první zastavení u kostela sv. Markéty, pověděly jsme si něco o historii kostela i bývalé obci a po dohodě jsme pokračovaly do Meziklasí, Koňkovic a Smrčné na zpáteční vlak do Brodu. Cestou jsme se zastavovaly, abychom se pokochaly výhledy na hrad Lipnici, který byl pokaždé jiný. Asi po 9 km jsme dorazily na výše zmiňovanou zastávku, abychom odjely domů. Počasí nám vyšlo, nepršelo a tak jsme si to užily.

                                                                                 Jana Píšová, Majka Sedláková

18. 5. 2019 – sobota

Májová vycházka

Sobotní ráno nás přivítalo dosti chladné, tak že jsme nevěděli co na sebe. Předpověď, ale byla, že bude až 18 stupňů tepla což, ale stav počasí nenasvědčoval. Pro jistotu jsme vytáhli teplé bundy. Na terminálu jsme se sešli v počtu 7 turistů. Samozřejmě, že nás napadlo " 7 statečných". Trasu jsme si mírně zkrátili, protože bylo po týdenním dešti a cesty v lese byly samé bláto. Jeli jsme proto autobusem až na Vysočinu a odtud trošku lepší cestou přes Kolenec a kaskády rybníčků do Šlapanova. Tam nás čekal mnich, který byl štědrý a myslím, že nás i dobře pohostil. Potom jsme se vydali na vlak zpět do Havl. Brodu. Trasa měřila cca 9 km spíše po neoznačených cestách. Zúčastněným turistům mockrát děkujeme.

F. a A. Simunovi

17. 5. 2019 – pátek

Dnes, v den odjezdu zpět na Vysočinu, si opět mohl každý vybrat svou variantu, jak prožije den. Po společné snídani se většina turistů sbalila a odešla na vlak v 8,45 hodin, kterým odjeli přes Brno zpět do Havlíčkova Brodu. Ostatní si dali sbalené věci do společenské místnosti v ubytovně a vyrazili na poslední vycházku. Odjeli rovněž vlakem, ale na opačnou stranu do Kobylí. Tady vystoupali asi 2,5 km vesnicí a došli k nové rozhledně, která nese název Stezka nad vinohrady. Je to spirálová rozhledna s kruhovým výhledem, vysoká 7,6 m a byla otevřena 27. 10. 2018. Její tvar má symbolizovat životní cyklus přírody. Tady jsme se s ostatními rozloučily i já s Jarkou a odjely jsme autem do Lednice, kde jsme se prošly k Janovu hradu a k Minaretu, protože jsme to nestihly ve středu. Ostatní pokračovali pěšky přes obce Vrbice a Bořetice do Velkých Pavlovic, kde si v ubytovně vyzvedli zavazadla a odjeli domů.

Lenka Žáková

16. 5. 2019 – čtvrtek

Dnes na svátek Jana Nepomuckého jsme odjeli vláčkem na opačnou stranu než předchozí dny a přes Bořetice a Kobylí jsme dojeli do Mutěnic. Všichni jsme od zastávky vystoupali mezi vinohrady k rozhledně Vyšicko. Výhledy sice nebyly do daleka, ale blízké okolí jsme měli jako na dlani. Po návratu zpět do Mutěnic si účastníci krátké trasy prohlédli městečko Mutěnice s kostelem sv. Kateřiny a odjeli autobusem do Hodonína. Účastníci delší trasy pokračovali přírodou podél rybníků se zastávkou na svačinu u pramene Ilčíka. Kolem ZOO došli do Hodonína. Prohlídka města byla na každém turistovi (náměstí, radnice, kostel sv. Vavřince, přístaviště u řeky Moravy, socha TGM). Návrat po skupinách vlakem zpět do Velkých Pavlovic. Účastníci kratší trasy měli v nohách cca 10 km, delší trasy 22 km (z toho 7 km po Hodoníně). Déšť nás minul a odpoledne i vykouklo sluníčko.

Václav Kotěra, Milan Rásl a Jindřich Rosecký

15. 5. 2019 – středa

Probudili jsme se do zamračeného rána, a přesto jsme vyrazili na plánovanou trasu do lednického areálu. Vystoupili jsme na autobusové zastávce Hlohovec – Tři Grácie. Odtud jsme šli po cyklostezce k empírovému zámečku Tři Grácie. Díky přítomnosti úklidového pracovníka jsme měli možnost nahlédnout dovnitř. Před zámečkem jsme udělali společnou fotku a rozdělili se na dvě skupiny. První šla rychleji, aby stihla dojít až k minaretu. Obě skupiny pokračovaly po Knížecí cyklostezce. Cestou jsme míjeli empírové hospodářské stavení Nový Dvůr. Další zastávkou byl Apollonův chrám. Zastavili jsme se, abychom obdivovali krásu této stavby. Dále jsme pokračovali podél Mlýnského rybníka do nových lázní. Vystoupali jsme na vyhlídku a podívali se do kraje. Na kolonádě jsme posvačili a podél zámeckého zahradnictví a loveckého zámečku došli k Janovu hradu. Tato romantická zřícenina byla postavena v zákrutu řeky Dyje, uprostřed lužního lesa. Nivou Dyje kolem akvaduktu a četných ostrůvků jsme se dostali až k minaretu. Po absolvování 302 schodů jsme byli odměněni krásným výhledem na celý Lednicko – valtický areál. Cílem obou skupin byla zámecká zahrada, park a zámek. V zámku jsme měli domluvenou prohlídku 1. okruhu. Interiér zámku se všem líbil. Někteří ještě navštívili skleník a prohlédli si zahradu. Po občerstvení jsme nastoupili do autobusu do Podivína, s přestupem na vlak do Velkých Pavlovic. To už spustil déšť, ale dá se říci, že to byl vydařený výlet.

Věra Dymáčková, Ilona Poláčková, Hana Koubková a Líba Ertner

14. 5. 2019 – úterý

Na úterý 14.5., na den třetího ledového muže Bonifáce, byl naplánován výlet do Valtic a Břeclavi. Po snídani část turistů odjela na dlouhou trasu do Valtic. Ostatní tam odjeli pozdějším spojem. Ve Valticích jsme si dle zájmu prohlédli náměstí, zámek, muzeum, někteří nahlédli do zámeckého parku. Většina se vydala po ČTZ na kolonádu, která je na kopci nad městem. Po prohlídce a odpočinku jsme obdivovali výhledy do krajiny. Z kolonády jsme se vrátili zpátky do centra města a prohlédli další památky. Vycházku po Valticích jsme ukončili nezbytnou návštěvou cukrárny. Po 13 hodině jsme autobusem odjeli do Břeclavi, cestou přistoupila další část naší skupiny. Po dohodě s nimi jsme vystoupili v Poštorné a obdivovali krásný cihlový kostel Navštívení Panny Marie. Z Poštorné jsme se vydali do centra Břeclavi. Po návštěvě IC, které se nachází v Lichtenštejnském domě, jsme využili nabídku navštívit židovskou synagogu s výkladem. Na náměstí nás zaujala moderní architektura kostela sv. Václava, který stojí na místě kostela zničeného náletem za 2. světové války. Z Břeclavi jsme se autobusem vrátili v odpoledních hodinách do Velkých Pavlovic. Účastníci krátké trasy našlapali asi 10 km, dlouhé asi 17 km.

Jana Adamová, Vlaďka Doležalová, Jana Píšová a Majka Sedláková

13. 5. 2019 – pondělí

Ráno jsme odjeli rychlíkem z Havlíčkova Brodu a po několika přestupech jsme dojeli do Velkých Pavlovic-zastávky. Ubytovali jsme se v ubytovně TJ Slavoj a po krátkém odpočinku jsme se vydali na procházku okolím. Došli jsme na rozhlednu Slunečná, kde byly pěkné výhled, jenom foukal silný vítr. Pokračovali jsme po ŽTZ kolem kaple sv. Urbana do Velkých Pavlovic. Viděli jsme rozlehlé vinice, vinné sklípky, na náměstí jsme obešli kostel Na Nebevzetí Panny Marie, radnici, pomník padlým a podél šprýcharu – nynějšího hotelu Lotrinský jsme se vrátili na ubytovnu. Celkem jsme ušli asi 6 km za větrného počasí s občasným deštěm a zataženou oblohou. Bylo nás 38.

Alena Hladká, Milena Košetická, Míla Malá a Růža Krejčová

VELKÉ PAVLOVICE

 

15. 5. 2019 – středa

Z Havlíčkovy Borové

Svátek Žofie má ukončit zmrzlé muže tím, že je počůrá. To říká květnová pranostika. Dnes 15. 5. 2019 toto splnila. Přes nepřízeň počasí jsme autobusem  dojeli do Havlíčkovy Borové v počtu 8 turistů. Pokračovali  jsme do  Peršíkova, kde ještě nikdo z účastníků nikdy nešel. Dále jsme pokračovali lesní cestou okolo hájenky k Saifrtovému dubu a po turistické značce do Ždírce nad Doubravou. Všem účastníkům se trasa líbila. Délka trasy 10 km.

Láďa Kučera

14. 5. 2019 – úterý

Z Hesova

Ráno se sešlo na nádraží ČD kupodivu 28 turistek, i když předpověď počasí nebyla příjemná. Vlakem jsme odjely do Hesova. Tam po vystoupení z vlaku na nás čekalo překvapení. Měly jsme 3 oslavenkyně a tak byla velká oslava. Nemusely jsme cestou ani svačit. Potom vycházíme z nádraží do Hesova, dále na Uhry, kde byly nádherné výhledy. Dále jdeme do Dlouhé Vsi a přes lesy do Bartoušova. Tam jsme měly času dost do příjezdu autobusu a tak hledáme místečka, kde se schováme před větrem. Cestou foukal dost studený vítr a tak máme rukavice na rukách, čelenky i kapuce. Nad Dlouhou Vsí poletoval i snížek. Bonifác, jeden ze zmrzlých mužů se opravdu vyplnil. A tak našim oslavenkyním přejeme hodně zdraví, štěstí, pohodu, klid a mnoho dobrých kamarádů. Dneska byla dámská jízda. Ušly jsme 7 km.

Míla Špačková

11. 5. 2019 – sobota

Z Pohledu

Ráno se nás sešlo na nádraží 19 turistů. Odjeli jsme do Pohledu a asi 10 minut jsme čekali na vlak od Přibyslavi, kterým přijela jedna turistka. Dali jsme vpravo z nádraží směrem na Simtany. Obec jsme prošli a začali stoupat do kopce směrem ke sv. Anně. Tady jsme chvíli poseděli, někteří šli prozkoumat, zda pramen teče. Neteče. Pokračovali jsme přes hlavní silnici, přešli polní cestou a lesem kolem malého rybníčku a chaty "Janička" loukou k obci Ždírec, zde jsme odložili pytel s odpadky nasbíranými cestou (dnes to byla vycházka se sběrem odpadků) a vydali se uličkou Ždírce polní cestou do Dvorců. Došli jsme k hlavní silnici a přešli na druhou stranu do Pohledských Dvořáků. Potom po chodníku k Albertu, kde jsme náš výlet ukončili. Rozešli jsme se do různých stran, několik nás odešlo do "Hodovny", kde jsme přečkali dešťovou přeháňku při sklenici piva. Děkuji všem, kteří přišli.

Ema Dočkalová 

8. 5. 2019 – středa

Po stopách pátera Josefa Toufara do středu ČR

Zájemci o vycházku - Po stopách pátera Josefa Toufara do středu ČR  - odjeli vlakem do Leštiny u Světlé nad Sázavou. Pěšky jsme pokračovali po modré turistické značce přes obec Dobrnice, Kynice až do cíle naší cesty Číhoště. Prohlédli jsme si střed ČR, kostel, kde jsme vyslechli část výkladu o Číhošťském zázraku. Občerstvili jsme se v místní hospůdce a vraceli jsme se stejnou cestou do Leštiny. Zhruba 12 km jsme absolvovali za krásného slunného počasí.

Marie Hurychová

7. 5. 2019 – úterý

Z Přibyslavi do Ronova

Na hesovské vlakové zastávce se konalo nejprve pohoštění a blahopřání oslavenkyním, přivítání a seznámení s trasou. Po polní cestě kolem rybníka Žabka a dál ulicemi Přibyslavi jsme došli ke kostelu sv. Jana Křtitele. Uvnitř a pak venku na místě bývalého hřbitova nás paní Šauerová seznámila s historií i současností. Pokračovaly jsme po Bechyňově náměstí až k domu s knihovnou, IC a muzeem, na dvoře jsme posvačily (už jenom samé ženy) a odpočaly si, přitom jsem přečetla pověst. Následovala cesta dolů a Husovou ulicí kolem Rosendorfského statku, zámku, sokolovny a kulturního domu s kašnou. Odbočily jsme a postupně dokráčely ven z města a další historickou zajímavostí byl úvoz ke Kubínskému lesu. Z lesa jsme sešly dolů do Ronova a po starém mostě se většina turistek vydala cyklostezkou do Přibyslavi k nádraží, kde celkem snadno dorazily před příjezdem rychlíku. Po odjezdu přišly ještě dvě turistky s Věrou Grodlovou na vlak, o němž jsem nevěděla, že také přijede. Celkem bylo 31 účastníků, ale 9 km ušli jen někteří, a to za pěkného počasí.

Alena Hladká

4. 5. 2019 – sobota

Cestou Vysočiny

Navštívili jsme 22.ročník dálkového pochodu  Cestou Vysočiny ve Štokách. Pochod pořádá Loutkoherecký soubor Štokánek s Úřadem Městyse Štoky. Byly připraveny trasy pro pěší i cyklisty. Start byl na Myslivecké chatě, kde jsme obdrželi Kontrolní lístek s mapkou tras a křížovkou, kterou jsme doplňovali na trase umístěné na cedulkách. My jsme zvolili trasu 10 km, která vedla přes Studénku, Petrovický mlýn, po naučné stezce do Štoků do cíle v Myslivecké chatě. Zde jsme obdrželi Diplom a zároveň jsme se dle výběru jídel dobře najedli. Malou zajímavostí bylo, kdo měl na sobě oblečení se zelenou barvou dostal i malý dárek.

Našich turistů bylo pouhých 10, celkem bylo 348 účastníků, většina cyklistů.

Jarka Kohoutová  

30. 4. 2019 – úterý

Slet čarodějnic

Opět nastal ten den, kdy se slaví čarodějnice. I turisté se sešli u restaurace HUBERT, aby se vydali do Pelestrovské hospůdky, kde se každoročně o tomto dni scházíme. U restaurace se sešlo 20 turistů a odcházíme směrem do Pelestrova. Cestou dostáváme pohoštění od Jarušky Stehnové, která oslavila svátek. Přijdeme do hospůdky, která už je plná turistů a není si pomalu kam sednout, ale protože jsme štíhlí a dobří kamarádi, tak se vejdeme. Byli tam další oslavenci a tak je další občerstvení. Děkujeme všem za dobroty a přejeme jen to nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu, lásku a plno radosti jak k svátku, tak k narozeninám. Přijel i náš Jeníček, aby nám zahrál na harmoniku. Po občerstvení a po opečeném špekáčku si zazpíváme. Přijel i pan František Milichovský z Babic a tak se muzikanti vystřídali a zpívalo se dál. Myslím, že se to jako vždy vydařilo a budeme se těšit, aby jsme se zase všichni za rok sešli. Počasí moc dobré nebylo, byla zima, a proto jsme byli vevnitř. Ušli jsme tam i zpět 10 km.

Míla Špačková

27. 4. 2019 – sobota

Autobusový zájezd do Průhonic

Autobusem jsme vyjeli do Dendrologické zahrady u Průhonic, kde jsme navštívili základní okruh nejstarší centrální partie zahrady v širším okolí Černého rybníka, skupiny jarních kytiček, tulipánů, narcisů, vřesů, nočních fial, čemeřice, různých vzácných druhů magnólií, tulipánovníků, azalek a rododendronů. Ukázky různých živých plotů, kouzelných rybníčků se vzácnými rostlinami. Pokračovali jsme přes Štípenku, Dlouhou a Barevnou louku ke kavárně, kde jsme se občerstvili, navštívili prodejnu květin, zde neodolala většina a koupila si sazenice květin. Odtud jsme přejeli do Průhonic a navštívili Průhonický park, někteří prošli Základní okruh a ostatní Hlavní okruh. Kolem Podzámeckého rybníka jsme se těšili z nádherného seskupení stromů a keřů domácích a cizích dřevin. Vyšli jsme na Gloriet, využili krásných výhledů, obdivovali nádhernou stavbu průhonického zámku. Zde jsme využili zámeckou kavárnu, podívali na stále expozice o Průhonickém parku, jeho vzniku a zakladateli hraběti A. E. Silva Taroucovi. Krásné a příjemné prostředí parků potěšilo všech 49 účastníků a našlapali 10 km.

Jaroslava Kohoutová

24. 4. 2019 – středa

Putování za pitnou vodou

Dne 24. 4. byla zorganizována vycházka za pitnou vodou. Vycházku vedl Zdeněk Holý po některých vodárenských objektech akciové společnosti VaK Havlíčkův Brod. Vlakem odjelo 18 turistů do Ždírce nad Doubravou. Po uvítání na nádraží jsme vyšli na trasu do Horního Studence, kde jsme navštívili zdroj pitné vody s názvem ŠTOLA KOSTEL. Pitná voda je zde jímána dvěma podzemními štolami. My jsme prošli za pomoci baterek levou kratší  štolou (délka 20 m,profil 140-70). Pokračujeme do Podmoklan, Branišova, Malochyně a do Bílku. Dva kilometry od Podmoklan je hlavní čerpací stanice společnosti VaK, kde je veškerá voda shromažďována. Zde jsme se seznámili s přibližně 80ti letou historií objektu a s historií jímání vody v tomto území. Voda je jímána v množství cca 80 l/s. Z hydrogeologického hlediska se jedná o usazené a velmi propustné horniny z období druhohor (název Dlouhá Mez). Odtud se zásobuje velká část Havlíčkova Brodu. Kdo ještě měl dost síly tak se vydal do vrchu na krátkou prohlídku vodojemu HOMOLE. Počasí nám přálo i když trochu foukalo ,ale bylo bez deště. Podle všech přítomných turistů byla vycházka poutavá a zajímavá. Našlapali jsme 12 km.

                                                                                                                                 Zdeněk Holý

 

23. 4. 2019 – úterý

Od studánky

Vedla: Megelová Bredová

Trasa: 7 km

Počet turistek: 28

Trasa – od studánky sv. Jána k bývalé barevně, pod Vršovicemi chráněnou přírodní oblastí do Herlif, od autobusové zastávky polní cestou na Termesivy a podél bývalého Plastimatu do Havlíčkova Brodu.

Jaroslava Bredová

 

20. 4. 2019 – sobota

Vycházka s exkurzí na letišti

Na Bílou sobotu 20. dubna se uskutečnila vycházka 6 km s exkurzí na brodském letišti. Sešlo se 31 turistů + 10 dětí. O vzniku a současném provozu letiště nám přednášel pan Janeček, vedoucí celého objektu. Velice poutavě hovořil o vzniku letiště, jeho fungování v současnosti. Je to letiště mezinárodní, jediné v kraji Vysočina. Působí tu převážně příznivci motorového létání – vyhlídkové lety i letecké výlety do zahraničí. Přálo nám slunečné, bezvětrné počasí, což přispělo k celkově naplněném dni!

Miluše Vidnerová

19. 4. 2019 – pátek

Vycházka na horu Říp

V rámci mimořádné vycházky jsme se vydali na celodenní vlakovou a pěší trasu na horu Říp. Ranním vlakem jedeme do Prahy, kde na nás čekají další účastníci vycházky a postupně dojedeme do obce Ctiněves. Odtud v celkovém počtu 27 účastníků se vydáváme po ČTZ na vrchol Řípu, kdy během cesty jsou krásné, za slunečného počasí, panoramatické výhledy z Pražské, Roudnické a Mělnické vyhlídky do okolní krajiny. Zde po občerstvení, prohlídce místní rotundy sv. Jiří a sv. Vojtěcha pokračujeme nejdříve do obce Rovné a dále Vesce, kde se zastavujeme na občerstvení a odpočinek. Odtud už je to jenom kousek ke Kratochvílově rozhledně v Roudnici nad Labem, kterou samozřejmě také navštívíme a jsou odtud výhledy na Roudnici a okolí města. Dále jsme navštívili nádvoří místního zámku, Augustiniánský klášter, Rudný pramen a centrum Roudnice s návštěvou místního infocentra. Poté se přesouváme na vlakové nádraží, odkud se vydáváme zpět k domovu, ale cesta není jenom vlakem, kdy během mimořádné události se do Prahy dostáváme výlukovým autobusem a dále metrem na hlavní nádraží a odjezd nejbližším spojem domů. Výlet se moc vydařil, kdy k tomu samozřejmě přispělo slunečné počasí. Celkem jsme nachodili i s prohlídkou Roudnice 14 km.

Ladislav Rasocha

17. 4. 2019 – středa

Naučná stezka Březina

Na dnešní vycházku jsme vyjeli v počtu 31 turista do Humpolce, abychom prošli naučnou stezku, která byla pojmenována podle významného obyvatele Humpolce, básníka, spisovatele a především pedagoga Otakara Březiny. Stezka má 16 zastavení v délce asi 10 km a začíná v lesoparku pod Orlíkem. U 1. zastavení jsme informovaly o trase a vydali jsme se na cestu. Bylo krásné počasí a tak v klidu a pohodě jsme prošli 13 zastavení. Zbývající 3 zastavení vedou přes hrad Orlík, a protože hrad byl zavřený, tak jsme pokračovali cestou pod hradem, kolem  Židovského hřbitova a přes město na zastávku autobusu. Vycházku jsme zvládli i časově a tak jsme odjeli ve 12.34 do Havlíčkova Brodu.

 

Majka Sedláková, Jana Píšová

16. 4. 2019 – úterý

Kamenná - Dobronín

Z vlaku jsme vystoupily, v počtu 30 turistek, v zastávce Kamenná. Odtud naše cesta vedla na kopec za nádražím, kde byl pěkný výhled na celou ves a okolí. Dále jsme pokračovaly polní cestou směrem na Dobronín. Když jsme prošly lesem, na louce se turistky občerstvily a natrhaly si „bio kopřivy“ do velikonoční nádivky. Potom jsme pokračovaly lesem „Midrhulec“ a opět pěknou polní cestou k louce „Budínce“, kde jsme se u kříže postaveného na památku umučených bývalých německých osadníků vyfotografovaly. Odtud jsme došly na nádraží v Dobroníně k vlaku, kterým jsme se vracely zpět do Havlíčkova Brodu. Sluníčko nám po celou dobu přálo a tak se vycházka vydařila.

Marie Dontová

13. 4. 2019 – sobota

Do Veselíčka na řízek

Ranním vlakem odjíždíme do Žďáru nad Sázavou, odkud začíná naše pěší trasa. V počtu 24 účastníků nejdříve procházíme městem a poté se dostaneme k přehradě Staviště  odkud jdeme přírodou přes osadu Plíčky a dále kolem Pivoňského rybníka pokračujeme polní a lesní cestou k PP Díly u Lhotky, kde po lehkém odpočinku už pokračujeme do cíle trasy – Veselíčka. Zde jsme se společně sešli s účastníky kteří se sem dostavili vlakem. Ušli jsme cca 11 km. Počet pěších na vycházce 28, 15 dojelo vlakem. Celkem 43.

Ladislav Rasocha 

10. 4. 2019 – středa

Pramen Dyje, Jelení hora

Vlakem jsme přijeli do Hodic v počtu 14-ti turistů. Něco málo jsme si přečetli o Jelení hoře a okolí Hodic. Poté jsme se vydali okolo rybníků Dolní a Horní Jilmík k Jelení hoře, kde jsme posvačili a vydali se na další cestu k prameni Moravské Dyje. Od pramene jsme pokračovali dál do Třeště. Nezapoměli jsme se stavit v restauraci u Kapra na občerstvení. Vycházka byla příjemná díky dobré partě a krásnému počasí. V nohách máme 10 km.   

Líba Musilová 

9. 4. 2019 – úterý

Z Vlastějovic do Zruče

Dnešní vycházka začínala odjezdem z vlakového nádraží v osm hodin, s přestupem ve Světlé nad Sázavou, kde k nám přistoupily ještě dvě turistky, a další se k nám přidala v Ledči nad Sázavou. Motoráčkem jsme dojeli do Vlastějovic, kde nás vystoupilo 36 turistů, a po krátkém seznámení s trasou jsme se vydali po ČTZ na vycházku. Začátek vedl po silnici a po té jsme našli na polní cestu. Po levé straně jsme měli řeku Sázavu a na pravé straně skály. Došli jsme do obce Březina, kde nad řekou vedl železniční most. Dál cesta pokračovala přes Horky do Zruče nad Sázavou. Tam část turistů  odjela dřívějším vlakem domů a my ostatní jsme si prohlédli Zruč, hlavně zámek, zámecký park a také Baťovy domky. Počasí nám přálo, takže se vycházka vydařila. Ušli jsme 7 km a ti kteří zůstali ve Zruči déle, o něco víc.

Marie Domkářová, Marie Beránková
                                                                                                                                                                                                  

6. 4. 2019 – sobota

Vítání jara na rozhledně Rosička

Osobním vlakem jsme dojeli do Sázavy u Žďáru, po nezbytných informacích jsme popřáli Pepovi k narozeninám zdraví, štěstí a hodně našlapaných kilometrů. Vyšli jsme ke kapli P. Marie Karmelitské, nově postavené ve tvaru lodi, která byla vysvěcená v srpnu 2018. Přes Kopaniny jsme vystoupali k rozhledně Rosička. Zde byla možnost se občerstvit. Vystoupali jsme na rozhlednu, i když bylo zamračeno viděli jsme krásné okolí jak na havlíčkobrodsko tak i na žďársko. Zpět jsme se vydali přes obec Rosičku. Někteří se rozhodli jít do Žďáru nad Sázavou a ostatní přes Českou Mez do Sázavy. V Sázavě jsme uvítali otevřenou „Starou hospodu“, kde jsme se osvěžili dle vlastního výběru pivečkem, čajem nebo kávou a poté pospíchali na vlakovou zastávku v Sázavě. Zúčastnilo se 24 turistů včetně nejmladšího turisty Pavlíka. Našlapali jsme 11 km. Akci připravili Tom Tuláci Žďár nad Sázavou, vedené Vladimírem Sýkorou, za což jim velmi děkujeme.

                                                                                                          Jarka a Zdeněk Kohoutovi

3. 4. 2019 - středa

Hroši, Dařbucha a Rak

Celkem 14 turistek a turistů se po přestupu z vlaku na autobus ve Žďáře nad Sázavou vydalo do Stržanova (to byla malá změna). Po úvodních slovech jsme sestupovali dolů obcí po ZTZ až k vodní nádrži Strž a po jejím břehu do Světnova, kde jsme si prohlédli boží muka, starý kamenný most, kapličku sv. Václava se zvoničkou a pamětní desku světnovského rodáka na budově školy. Po ŽTZ jsme pokračovali do Škrdlovic k hotelu U hrocha, kde jsme se vyfotili před Olšiakovou sochou „Hroši“. Následovalo zastavení u památné lípy a na náměstí u kaple sv. Cyrila, Metoděje a Václava jsme si odpočli a nasvačili se. Červená značka nás dovedla k rybníku Velké Dářko a k soše „ Dařbucha“ (rozcestník), kde jsem přečetla pověst o lakomém mlynáři. Lesem s přírodními překážkami a zbytky sněhu, pak polní cestou jsme dokráčeli do vesnice Račín. U rybníka Jordán mají sochu „Raka“, žulový kříž s Kristem a opodál partyzánský památník. K naší smůle byla hospoda u minipivovaru ve středu zavřená, takže jsme čekali na autobusové zastávce a hřáli se na sluníčku, ale za větrného počasí. Školní autobus nás odvezl do Přibyslavi a brodské pak další bus domů. Bylo to 13 km pěšky.

Alena a Jiří Hladkých 

 

2. 4. 2019 – úterý

Z Chýšky do Štoků

I když odjezd na vycházku z Chýšky do Štoků byl již v sedm hodin, sešlo se na autobusovém nádraží 22 turistek. Po krátkém seznámení s trasou nám Maruška řekla trochu historie o obci Chýška. Dále jsme pokračovaly do Petrovic, kde jsme si prohlédly náves, kostel a kapličku a dozvěděly se opět něco z historie. Vycházka  pokračovala okolo Petrovického mlýna k Hanesovu mlýnu, zde jsme si udělaly přestávku na svačinu a prohlédly  okolí mlýna. Cesta pokračovala do Štoků a čekání na autobus jsme si zpříjemnily návštěvou hospůdky u Datlíka. Ušly jsme 7 km.

Marie Domkářová

30. 3. 2019 – sobota

39. ročník Jarní Vysočinou

Po prezentaci na startu nás vedoucí naši skupinky Jozef vedl přes fotbalové hřiště Na Losích a nemocniční areál. Ještě ranní rosou jsme prošli kolem Pivovarských rybníčků k hřbitovu. Bohužel Lipnice se nám schovávala v silném oparu. Dál pokračujeme k rybníku Drátovec 1, který jsme obešli zprava a lesem pokračovali na kontrolu v Pelestrovské hospůdce, kde jsme se občerstvili. Potom jsme navštívili Pelestrovskou studánku, kde bylo další krátké občerstvení. Pak už naše kroky směrovali nejkratší cestou k restauraci U Huberta, kde nám Jozef poděkoval za účast a kde jsme se rozešli. Našlapali jsme 12 km. Celková ( nám známá ) účast našeho oddílu byla 26 členů.

František Pithart

27. 3. 2019 – středa

Přes Hatě do Borové

Od Hesova, kde jsme popřáli Majce Sedlákové k svátku, jsme se dali po červené značce a pak cestou do Keřkova. Kolem starého špejcharu a podniku Sativa jsme pokračovali do kopce Hatě (517 m n. m.) a lesem a polní cestou jsme došli k Žižkově mohyle. Po fotografování následovalo občerstvení s poslechem pověsti „Sázka“ o borovském okolí. Opět po ČTZ přes Žižkovo Pole, po silnici a lesem jsme dokráčeli k větší překážce v podobě rozvodněného Modlíkovského potoka. Díky vzájemné pomoci jsme potok překonali a lesem a polem se přiblížili na dohled pěkného borovského kostelíčka. Přes další Hatě (588 m n. m.) jsme stoupali výš. Na kraji obce Havlíčkova Borová jsme se nakonec dohodli, které vesnice vidíme v dáli, a u rozcestí někteří posluchači vyslechli Havlíčkovy vzpomínky na dětství a básničku „Hrob“ od stejného autora. Za studeného větrného počasí přece jen větší skupina turistů zamířila  vzhůru  kolem fary, staré školy až ke kostelu svatého Víta a na hřbitov. Z náměstí odjeli někteří autobusem do Přibyslavi, pak do Brodu, jiní počkali na odvoz autem. Z 18 turistů dospělo do cíle 17 (Jarka Rosecká se odpojila v Žižkově Poli) a ušli 10 km. 

Alena a Jiří Hladkých

26. 3. 2019 – úterý

Na bledule

Vlakem 10.08 hod. do Ždírce odjelo 38 turistů. Ve Ždírci po instrukcích jsme se vydali na trasu. Ema Dočkalová se svým červeným terčíkem zabezpečila přechod přes rušnou ždíreckou silnici. Maruška Špačková se nabídla, že půjde vpředu a já jsem zůstala vzadu a hlídala, abychom někoho neztratili. Bledule byly v plné kráse. Velké bílé plochy v lese,  po obou stranách cesty i jednotlivé trsy u potůčku nebo mezi pařezy. Ukázal se i devětsil a asi díky víkendovému sluníčku rozkvetl i lýkovec. Naši fotografové nás stále dobíhali, protože bylo co fotit. Musím pochválit ty, kdo šli vpředu, protože se jim podařilo udržet úterní tempo. Všichni jsme navštívili ždíreckou cukrárnu, kde jsme se po těch 8 km občerstvili a odešli na vlak ve 14.19 zpět do Havlíčkova Brodu. Počasí nám přálo, i když se docela ochladilo. Díky všem za dobrou pohodu.

Zdena Bergerová

23. 3. 2019 – sobota

Zahájení jarní turistické sezony KČT oblasti Vysočina v Humpolci

Tradičního zahájení jarní turistické sezony se za krásného, téměř letního počasí zúčastnilo přes 700 turistů. Bylo možné vyšlápnout na předem připravené turistické trasy nebo si prohlédnout humpolecká muzea a různé jiné zajímavosti „Hliníkova“ Humpolce. Pořadatelé zde měli domluvený vstup pro účastníky „zahájení“ zdarma. Vstříc vyšel i místní pivovar Bernard, kde se uskutečnily zajímavé prohlídky spojené s ochutnávkou turistického nápoje. Za skvěle připravenou akci patří všem pořadatelům v čele s předsedou Rosťou Ježem.

Lenka Žáková

20. 3. 2019 – středa

Plačkov - Skála

Skupina 30 turistů odjela v 10,16 hodin vlakem do Plačkova. Po přivítání jsme se vydali přes Bransouzov a Leštinu do Věže. Odtud jsme se ve 14,10 vrátili autobusem zpět do Havlíčkova Brodu. Našlapali jsme 10 km.

Jarka Bredová, Božena Megelová

19. 3. 2019 - úterý

Kolem Věže

Autobusem jsme před 9. hodinou dojeli do Věže. Po informaci o trase vycházky jsme se vydali cestou podle zámeckého parku. Za částí obce s novou výstavbou jsme odbočili nalevo, došli k hlavní silnici a po jejím přejití  pokračovali po málo frekventované silnici směrem na Bezděkov. Po asi 1 km jsme odbočili do Hurtova háje a tam se zastavili u památníku obětí umučených nacisty na tomto místě dne 6.5.1945. Po přejití potoka jsme po polních cestách a kolem pastvin dorazili do Jedouchova. Několik turistek, které chtěly mít jistotu, že stihnou autobus po půl dvanácté, se vydalo po silnici do Věže a my ostatní jsme prošli Jedouchov, vyfotili se u kapličky na návsi a teprve na konci obce jsme odbočili vlevo a po silničce došli nazpět  do Věže. Z Věže jsme vyšli jihovýchodním směrem, do Věže jsme se vrátili od severozápadu. Některé turistky si nakoupily ve Věži na návsi různé jarní  květiny v květináčích, takže spokojenost byla nejen s vycházkou předjarní přírodou. Bylo nás 39, z toho 1 muž. Počasí se vydařilo, svítilo sluníčko, sice místy zafoukal studený větřík, ale byly pěkné výhledy a díky panu Peterhansovi se turistky měly možnost dozvědět spoustu zajímavých informací o okolní krajině a obcích. Ušli jsme asi 7 km. Autobus po půl dvanácté jsme nakonec stihli všichni. Děkuji Janě Píšové, která se mnou vycházku vedla a zastoupila Janu Adamovou, která se mnou vycházku připravila.

                                                                                       Vlaďka Doležalová

 

16. 3. 2019 – sobota

Zahájení turistické sezony v Olomouckém kraji - Rapotín

V počtu 6 členů nejsme se narychlo a po domluvě zúčastnili zahájení turistické sezony v Olomouckém kraji, který pořádal odbor KČT Šumperk. Slavnostní zahájení proběhlo v infocentru v obci Rapotín. Zde byly připraveny dvě trasy o délce 8 a 15 km. My jsme si určili tu delší trasu, která nejdříve směřovala podél říčky Desné a dále na rozhlednu Bukovku na Bukovém kopci. Zde jsme si dopřáli občerstvení jak z vlastních zásob, tak z bufetu, který zde byl k dispozici. Nejdříve jsme si ale užili z rozhledny a nezapomenutelné a krásné výhledy do okolních dalekých míst včetně zasněžených Jeseníků. Po prohlídce a občerstvení jsme pokračovali do obce Rejchartice a odtud opět lesní přírodou a okolními výhledy na Městské skály a dále do Rapotína do restaurace Na Domkách, kde byl cíl a předání pamětního listu. Odtud po občerstvení naše cesta směřovala do úplného cíle naší trasy a to na vlakové nádraží do Šumperka a odtud přes Kolín domů s návratem ve 22 hod. Ke všemu tohoto pochodu samozřejmě přispělo počasí, které si chválili i pořadatelé akce. Celkem jsme ušli 18 km.

Ladislav Rasocha

16. 3. 2019 – sobota

Z Radňova

Dnešní den začíná drobným deštíkem a tak se nikomu moc nechtělo ven. Čtyři statečná děvčata se vydala na vycházku a trasu jsme musely změnit z důvodů těžby v lese. A tak místo do Okrouhlice se vydáváme z Radňova po ŽTZ do Dobrohostova, dále do Kochánova, kde na nás čekala Boženka Blažková. Ta nás pohostila kávou a zákuskem a šla nás kousek vyprovodit k Lípě. My jsme se totiž rozhodly, že půjdeme pěšky až domů. V Lípě se s námi rozloučila jedna turistka, ostatní pokračujeme přes Petrkov a Dolík domů. Cestou střídavě mrholilo, ale zima nebyla, tak se nám šlapalo dobře. Našlapaly jsme 14 km, jak bylo v plánu.

                                                                                                                             Míla Špačková

13. 3. 2019 – středa

Hlinsko – Mistr Jan Hus

A než jsme se vydali, už jsme všechno věděli.                                                                        

Jirka: „Vítanov vás dneska vítá, i když vlastně teprv svítá. Já vás zdravím vesele, že jste vstali z postele. Teď půjdeme do obce, a pak pěkně do kopce. Na kopci si dejte pozor, tam já na vás zpřísním dozor. Je tam rušná silnice, té se bojím nejvíce. V lese projdem mezi stromy, vrch Strážiště vás ohromí. Ze Studnice po asfaltu mineme nejednu chatu. Pak projdeme rázně Svatojánské Lázně. Okolí je všude krásné, učiněný zemský ráj“.                                      

Zdeněk: „Co to v dálce vidíš!?                                                                                              

Jirka: „No přece urnový háj. Rozšíří se každá pusa, když uvidí sochu Husa. Únavou nám hoří tváře, jdem do Hlinska na Rychtáře. A pak ještě jeden fakt, ve 13 nám jede vlak“.

Trasu 10 km za pěkného počasí absolvovalo 23 turistů.  

Jiří Moliš      

12. 3. 2019 –úterý

Do Michalovic

V devět hodin přijelo autobusem do Krásné Hory 20 turistů. Po seznámení s trasou jsme se vydali zasněženou krajinou s krásnými výhledy. Odbočili jsme do vesničky Hlavňov, kde je skanzen Perlového potoka. Pokračovali jsme do Bezděkova a zastavili se u nově opravené kapličky. Polní cestou jsme došli k rybníku Abrahám a dále nás cesta zavedla do Kvasetic. Zámek v Kvaseticích se opravuje. Zbýval nám jen kilometr do Dočkalova Mlýna, prohlédli jsme si okolí a zamířili do vyhřáté hospůdky. Po občerstvení a odpočinku jsme odešli spokojeni na autobus do Michalovic. Našlapali jsme 8 km.

                                                                                                       Marie a Bohumír Špačkovi

9. 3. 2019 – sobota

Přes Habrek a Obrvaň

Ráno se postupně scházíme na vl. nádraží, kdy jedna skupina odjíždí daným spojem do Světlé n. Sázavou a další skupina je následuje pozdějším rychlíkem. Ve Světlé nasedáme do vláčku motoráčku, který je až na tři cizí cestující plně obsazen jenom našimi turisty. Vlakem dle počasí jsme dojeli až do Chřenovic, kdy po úvodním proslovu se vydáváme v počtu 48 účastníků na trasu. Pokračujeme do obce Chřenovice, kde se nachází kostel sv. Václava, který byl zbudován v letech 1134-39 a patří mezi nejstarší památky kraje Vysočina. Po okolní prohlídce pokračujeme otevřenou krajinou s větrem v zádech a  dalekými výhledy na zříceninu hradu Chřenovice. Po prohlídce pokračujeme opět krásnou přírodou do obce Dobrá Voda a odtud přes Habrek a Obrvaň do Ledče nad Sázavou, kde jsme si každý uspořádal závěr vycházky dle svého. Zpět domů jsme opět zaplnili motoráček až do Světlé. Odtud jsme pokračovali opět os. vlakem do Havl. Brodu s návratem v 15 hod. Trasa byla o něco delší, ale ty výhledy určitě staly za to. Ušli jsme cca. 13 km a účast 48 účastníků.

Ladislav Rasocha

9. 3. 2019 – sobota

Den s T. G. Masarykem

V počtu 3 turistů jsme se vydali na dlouhou cestu do Lán. V Praze nevěštilo počasí nic dobrého, ale nakonec se sv. Petr nad námi smiloval a po celý den jsme nezmokli. Vystupujeme ve Stochově, zaregistrujeme se a měníme plán. Rozhodneme se vyčkat na příjezd zvláštního vlaku, prohlédneme si salonek a kolem jedenácté hodiny se vydáme na čtyřkilometrovou trasu. Navštívíme lánský hřbitov, zajdeme k hrobu T. G. Masaryka. Pokračujeme ke špýcharu, dnes muzeum T. G. Masaryka. Po prohlídce se občerstvíme, zúčastníme se pietního aktu u sochy. K cestě zpět na nádraží použijeme kyvadlovou dopravu. Zbytek času před odjezdem vlaku využijeme k prohlídce historického vlaku. Kolem šesté hodiny jsme doma. Vyfoukaní a spokojení.

Ludmila Kocmanová

6. 3. 2019 – středa

Z Pohledě

Vlakem jsme přijeli do zastávky Horní Pohleď a po narozeninovém občerstvení od Jarušky Bredové jsme se vydali směr obec Pohleď. Odtud jsme táhlým kopcem vystoupali nad ves, na Sýkoří vrch(530m), kde nám byl odměnou krásný výhled do okolní krajiny, v pozadí s Lipnicí a Melechovem. Zde jsme se napojili na ŽTZ, která nás vedla lesem kolem rozcestníku ,,Pod malou homolí'' a dál pokračovala lesní cestou směr Dobrá voda, což je osada čítající jen 5 adres. Zajímavostí však je, že zde byla roku 1725 vystavěna Hoglova sklářská huť, která pak po několik generací patřila rodu Welzelů, jejichž jména jsou zde vytesána na kamenném pomníku. Nedaleko odtud se nachází odpočinkové místo-Žižkova studánka, kde údajně sám Jan Žižka roku 1420 odpočíval, když pronásledoval krále Zikmunda. Je zde Žižkova busta, před kterou se naše parta vyfotila. Někteří účastníci se ještě zašli podívat k Žižkovu památnému buku, ale pak společně neznačenou cestou jsme pokračovali lesíkem a mezi loukami k obci Olešnice a dál z kopce po silnici do Okrouhlice. Zde byla možnost odjet vlakem či autobusem do Havl. Brodu, nebo si ještě posedět v místní hospůdce. Počasí nám dnes opravdu přálo, slunce a modré nebe nás celou cestu provázelo. Účastníků vycházky 28, délka vycházky 13 km.

Majka Kubová a Jana Bartoňová

5. 3. 2019 – úterý

Na ryby k Niklům

Dnes ráno bylo aprílové počasí, chvíli svítilo sluníčko a chvíli padaly malé sněhové krupky a také foukal silný vítr. Turisty to ale neodradilo a vyjeli jsme lokálkou do Petrkova. Po přivítání a společné fotografii jdeme po silničce do vesničky Petrkov, odbočujeme vlevo a  za vesnicí obdivujeme výhledy na město Havlíčkův Brod a okolní vesnice. Sešli jsme do Dolíku a okolo přehrady jdeme do hospůdky k Niklům. Někteří nebyli přihlášení a tak odešli domů. V hospůdce už bylo volno a tak se usadíme a pan Nikl už nás postupně obsluhuje. Každý si dává na co má chuť, ale vítězí pstruh. Postupně odcházíme domů napapaní a spokojení. Na vycházku v délce 8 km nás šlo 26 turistů, ale na rybách nás bylo ve dvou skupinách 40 turistů.

 Míla Špačková

2. 3. 2019 – sobota

Přes Kaňk do Sedlce

Odjeli jsme osobním vlakem a po přistoupení dalších turistů v Perknově, Okrouhlici a Světlé n. S. vystoupilo v Hlízově 43 turistů. Po přejítí kolejí a hlavní silnice jsme se na konci obce na chvilku zastavili, abychom dostali pohoštění od oslavenkyně Emy D. a popřáli jí. Poté jsme vystoupali po modré značce do sedla kopce Kaňk. Tam jsme odbočili doprava a prohlédli si památník hornických bouří na vrcholu Kaňku (353 m.n.m.). Ještě jsme se podívali přes plot na „Propadlinu“ po dřívější těžbě. Pak už jsme přešli k rozhledně „Havířská bouda“. Vzhledem k pošmournému počasí nebyly výhledy ideální, ale Kutnou Horu a blízké okolí jsme si všichni prohlédli. Po společném focení, jsme sestoupili po žluté značce do Sedlce, kde byla možnost navštívit jak kostnici, tak opravený klášterní kostel. Na nádraží už to byl kousek a tak většina turistů odjela osobním vlakem ve 14 hodin. Ušli jsme 8 km.  

Jindřich Rosecký

27. 2. 2019

Z Bílku

Dnešní vycházka se nesla v duchu uvítací řeči.

Jirka: „Tak vás tady všechny vítám a poslouchejte, co říkám. Za malou chvilku odejdeme z Bílku. Přes silnici, lesem, batohy ponesem. Abychom zůstali spolu, sejdeme po žluté dolů. Naše cesta není nová a vede do Branišova. Než odletí hejno vran, dojdeme do Podmoklan. Někteří už by si sedli a nejradši něco snědli. Chození však není dřina, zvláště když je cestou psina. Dál už vás nebudu deptat, Zdeňku, chceš se na něco zeptat?“          

Zdeněk: „Kam dál si to namíříš?“

Jirka: „Do Hudče a ještě výš. Jen se projdem po kopci, hop a už jsme v Studenci. Naší cestě zvoní zvonec, tak ještě na jeden kopec. A za kopcem, jak už to bývá, bude Ždírec, cukrárna, kafe, větrník a píva. A ještě něco dodám k tomu. Ve čtvrt na dvě jedem domů.“

Trasu 12 km absolvovalo 20 turistů .

 Jiří Moliš     

 

26. 2. 2019

Kolem přehrady

Dnešní den jsme měli sraz u Stavební školy. Sešlo se nás 30 turistů. Po uvítání a seznámení s trasou vycházíme na trasu. Jdeme ke světelné křižovatce. Tam jsme všichni přeběhli hlavní silnici samozřejmě na zelenou a jdeme po Humpolecké ulici k podchodu. Projdeme podchodem a dále šlapeme kolem bývalých kasáren na cestu k přehradě. Přecházíme koleje, kde právě projíždí vlak, za lesem máme malou přestávku, odpočinek a svačinku, dále scházíme přes louku, silničkou nahoru, vlevo k lesu. Lesem jdeme k přehradě. Kolem přehrady okolo rybárny u Niklů a tam se rozcházíme. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, ale foukal mírný chladný vítr. Cesta byla místy blátivá, ale i místy led. Našlapali jsme 7 km.

Jarka Bredová, Marta Šperlinková

23. 2. 2019 – sobota

Z Rozsochatce přes Ronovec domů

Kouzelně slunečné i když trochu mrazivé počasí nás doprovázelo cestou z Rozsochatce po žluté turistické značce na Ronovec, dále po neznačené trase přes Kyjov do Havlíčkova Brodu. Společně jsme obdivovali krásu ustupující zimy a snažili se načerpat energii hezkého dne. Úsměvné bylo, jak si každý vyšlapával svojí vlastní cestičku přes pokácený les v okolí Ronovce. Naopak na Ronovci jsme museli ač neradi přiznat, že špička nejmohutnějšího smrku, jehož stáří se odhaduje na více než 150 let, je opravdu ulomená. Vycházku jsme zhodnotili a zakončili v restauraci U Jakuba k plné spokojenosti všech dvacetipěti turistů i cykloturistů s našlapanými dvanácti kilometry.

Eva Dvořáková

20. 2. 2019 – středa

Vepřové hody v Nové Vsi

Dnes jeli turisté na vepřové hody do Nové Vsi u Světlé. 43 turistů přijelo na zastávku v Pohledi vlakem, 52 jich přijelo autobusem nebo auty až do Nové Vsi. Od vlaku se šlo příjemně, bylo pěkné počasí. Šli jsme známou cestou kolem Dobré, polní a lesní cestou do Nové Vsi. Po dobrém obědě se rozezněly tři harmoniky a kytara. S chutí jsme si zazpívali a spokojeni odjeli do svých domovů. Pěší našlapali 8 km.

                                                                                          Marie a Bohumír Špačkovi

19. 2. 2019 – úterý

Z Květnova domů

Dnes byl  překrásný slunečný den, v Květnově po nezbytných informacích jsme vyšli na Hutský vrch (594m) a sestupovali jsme po louce k Černému lesu. Obešli jsme jej po okraji, dále okolo lesa Měrtálka a sešli podél vysokého napětí do Mendlovy Vsi. Tady jsme si vysvětlili co znamená název Okrouhličtí Dvořáci, což byly selské dvory, které ochraňovaly město před napadením nepřítelem, a proto  měly různá privilegia. Prošli jsme k Ovčínu a pokračovali po asfaltičce do Novotného Dvora, kolem rybníka na silnici k Havlíčkovu Brodu. Na rozcestí U Menoušků jsme se rozdělili, někteří mířili směrem k ČSAD a pokračovali do města. Ostatní došli kolem Traplů  ke Kauflandu. Účastnilo se 32 turistů (30 žen a 2 muži) a našlapali jsme 8 km.

Jarka Kohoutová

16. 2. 2019 – sobota

Hradec Králové – Palác republiky

Na dnešní den jsme měli naplánovaný celodenní výlet. Sv. Petr se nad námi smiloval, celý den svítilo sluníčko a bylo příjemné teplo. Opravdu nádherný předjarní den. Vlaky taky jezdily přesně, takže i přes dvě přestupování jsme do Hradce dorazili podle předpokladu. Před nádražní budovou jsem seznámila účastníky s organizací vycházky. Poté jsme se vydali na procházku městem. Seznámili jsme se s některými zajímavými stavbami jak z první republiky tak i současnosti. Došli jsme na Velké náměstí, vystoupali na Bílou věž. Přes Malé náměstí jsme došli do Komenského ulice, prošli Jiráskovy sady, zastavili jsme se u soutoku Labe a Orlice. Znovu přecházíme Labe a kolem gymnázia zakončujeme procházku na Ulrichově náměstí. Odtud už každý po vlastní ose zdolává posledních cca 500 m na nádraží. Celkem nás bylo 30 a našlapali jsme 9 km a téměř všichni i 220 schodů na Bílou věž.

Ludmila Kocmanová

13. 2. 2019 – středa

Do Větrného Jeníkova

Vlakem jsme přijeli do Plačkova a hned v čekárně jsme  zapili narození vnoučka Alenky Hladké. Tak přejeme hodně zdraví a štěstí. Poté jsme odbočili doprava a kolem rybníka po hrázi jsme vstoupili do lesa. Všude plno sněhu, byli jsme rádi za projeté koleje od traktorů, ty nás provázely pomalu až do cíle. Cesta nás chvíli vedla podél dálnice, prošli jsme myší dírou pod ní a pokračovali stále dál po ZTZ. U autobusové zastávky v Mikulášově jsme si odpočinuli, posilnili a pokračovali dál. Krajina byla krásná, zasněžená, šlo se celkem dobře, počasí nám přálo. V Jeníkově jsme měli dost času, někdo se zastavil v pekárně pro pečivo, někteří jsme zašli do restaurace a tam jsme si příjemně zkrátili čas do příjezdu busu. Sešlo se nás 21 turistů. Ušli jsme 12 km. 

Milena Beránková

12. 2. 2019 – úterý

Svatý Kříž - Lipka

Počasí bylo spíše dubnové, chvílemi sněžilo a foukalo, ale přesto autobusem přijelo 29 turistů. Vydali jsme se po zelené značce kolem petrkovských lázní do Petrkova. Zastavili jsme se u zámečku v Petrkově, vzpomněli jsme na p. Bohuslava Reynka a jeho syny. Pokračovali jsme po asfaltičce do Dolíku a nestačili jsme se divit, vysvitlo na chvilku sluníčko. Velkou radost  nám udělala Mařenka Tesařová, která přinesla a rozdala zájemcům křen. Pokračovali jsme travnatou, dnes mírně zavátou, cestou do Šmolov. Navštívili jsme hospůdku Na Lipce, kde jsme se dobře občerstvili. Někteří turisté se rozhodli a jeli autobusem domů, ostatní došli do Havlíčkova Brodu pěšky. Celkem trasa ze Kříže do Havlíčkova Brodu byla  8 km. Děkuji všem, kterým nevadí jakékoliv počasí a přišli na vycházku.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

10. 2. 2019 – sobota

Za sv. Valentýnem

KČT Čeřínek pravidelně pořádá vycházku za sv. Valentýnem ke kapli sv. Antonína Paduánského u Rounku. Vyjeli jsme vlakem a bez přesedání dojeli do Rantířova. Zde se sešla skoro stovka turistů z různých odborů a veřejnost. Vedoucí Věra Veselá nás informovala o trase a vyšli jsme přes Vyskytnou nad Jihlavou ke kapličce. Zde nás čekalo malé překvapení, dostali jsme velice dobré perníkové srdíčko a kalendářík s upomínkou na sv. Valentýna. Pořadatelé měli také připravené bohaté občerstvení. Od kapličky jsme sešli přes Rounek  do Rantířova, navštívili jsme  osvědčenou hospůdku U Golema a poté spěchali na vlak  do Havlíčkova Brodu. Vycházky se zúčastnilo 17 havlíčkobrodských turistů, počasí nám velice přálo a našlapali jsme skoro  8 km.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

 

6. 2. 2019 – středa

Z Okrouhlice

Z nádraží v Okrouhlici jsme šli přes most do Babic a dál lesní cestou do Broumovy Lhoty. Odtud do Volichova a dál po ZTZ kolem Ředkovského rybníka do Okrouhlice. Občerstvili jsme se v naší hospodě a cestu domů zvolili vlakem nebo autobusem. Počet účastníků 22, trasa cca 10 km.

Jana Bartoňová, Marie Kubová

5. 2. 2019 – úterý

Do Perknova

Plánovaná vycházka z Havl. Brodu do Perknova musela být vzhledem k počasí trochu změněna. Všechny cesty i cestičky byly zledovatělé a proto byla trasa vedena areálem psychiatrické léčebny, dále přes ulici Ledečská a středem nové vilové čtvrti k Sázavě. A podél Sázavy k Bille, kde jsme vycházku ukončili. Asi v půli cesty se část z 31 turistů rozhodla, že půjdou do hospůdky v Perknově po hlavní silnici. My zbylé jsme došly k Bille.

Marta Šperlinková, Marie Žatečková

 

2. 2. 2019 – sobota

25. ročník Zimním Podoubravím – memoriál L. Dymáčka

Vyjeli jsme vlakem v 8.07 hodin na tradiční pochod do Sobíňova. Někteří turisté jeli až do Sobíňova nebo vystupovali na různých vlakových zastávkách, aby došli do cíle v hospůdce v Sobíňově. Pořadatelé připravili dvě trasy 10 a 20 km směrem na Ždírec n. D., přes Nové Ransko a zpět do Sobíňova. Letos to bylo spíše na brusle, cesty byly po náhlé oblevě zledovatělé. Lyžaři – běžkaři si ještě užili sněhové přikrývky na lyžařských trasách. V cíli v hospůdce U Štefana bylo připravené dobré občerstvení, rychlá a příjemná obsluha nás všechny potěšila. Odměnou pro účastníky pochodu a lyžařského přejezdu byl pamětní list a suvenýr na památku. Byla také možnost zakoupit pohlednice, různé turistické suvenýry.  Do turistického záznamníku jsme získali pěkná razítka. Děkujeme obci Sobíňov za bezvadnou přípravu pochodu. Zúčastnilo se 29 havlíčkobrodských turistů.

                                                                                                                         Jarka Kohoutová

30. 1. 2019 – středa

Z Rozsochatce

Za mrazivého (-9°C), ale slunečného počasí přijíždíme  vlakem do Rozsochatce. Po nezbytných informacích na cestu a malém posilnění se vydáváme po ZTZ. Zasněženou krajinou a sluníčkem v zádech jdeme přes Zálesí do  Boučí. Fotíme se  na kamenném mostě  a shlížíme na zamrzlou a zasněženou hladinu rybníka.  Uděláme si zde i nezbytnou  zastávku na občerstvení a pokračujeme  na Lysou. Tady odbočíme na ŽTZ k lesu ve směru na Kráty. Asi v polovině cesty žlutou značku opustíme a po neznačené cestě dojdeme do Horní Krupé. Dáváme si malou přestávku a poslední etapu naší cesty zakončíme v Dolní Krupé. Busem se vracíme zpět do Havl. Brodu. Dnešní vycházky se zúčastnilo 16 turistů a v nohách máme 12 km.

Dana Petrová a Milada Kratochvílová

29.1.2019 – úterý

Kolem Šlapanova

Protože už na vycházky nechodíme tak často, tak jsem pověřil Mílu Špačkovou, aby doprovázela turisty vlakem z Havlíčkova Brodu do Šlapanova. Já jsem je čekal na nádraží ve Šlapanově spolu s Mílou Kuhnovou, která mě zastoupila ve vedení vycházky, která byla cca 3 km v počtu celkem 47 turistů. Trasy jsem se nezúčastnil, neboť jsem měl 85 narozeniny, tak jsem připravil společně s několika turisty malé občerstvení. Asi po hodině přišli všichni turisté do klubu šlapanovských důchodců, kde nám zahrál Jirka Moliš na harmoniku. Všichni jsme si společně zazpívali naše pěkné písničky a postupně jsme se, jak kdo potřeboval, rozjeli zpět do našich domovů.  Mockrát děkuji za přání od turistů a Jirkovi za zahrání mých oblíbených písniček.

                                                              Fera a Naďa Simunovi

26. 1. 2019 – sobota

Do Třeště za betlémy

Za velice nepříznivého počasí, kdy padal sníh smíchaný s deštěm, jsme vyjeli vlakem přes Jihlavu, Kostelec u Jihlavy do Třeště. Pro větší počet turistů jsme se rozdělili na dvě skupiny a s plánkem betlémů jsme postupně navštívili osm rodin, kde jsme si prohlédli  vystavené betlémy. Obdivovali jsme úžasnou trpělivou práci betlémářů, kteří vytvořili různé postavičky, obrazy ze života, oblečení, řemeslníky, známé osobnosti a hlavně sestavení betlémů. Poté  jsme se občerstvili v rybářské hospůdce U kapra a nakonec jsme navštívili stálou expozici betlémů v muzeu Vysočiny v Schumpeterově domě. Stavili jsme se na Informačním centru, nakoupili si turistické suvenýry, získali prospekty a pospíchali na železniční zastávku v Třešti – město. Každým rokem se koná v Třešti začátkem července Dřevořezání, kdy se setkávají řezbáři z celé republiky, kdy vznikají nové figurky a každý má možnost si vyzkoušet vyřezání figurky ze špalíků se zapůjčenými nástroji. Tak se budeme těšit a navštívíme znovu Třešť. Zúčastnilo se 29 turistů a našlapali jsme 8 km. Děkujeme všem účastníkům vycházky.

Jarka a Zdeněk Kohoutovi

23. 1. 2019 – středa

Do Dobroutova

Na vycházku s malými změnami se vydalo 13 turistek a turistů a našlapali 8 km. Přece jen jsme dojeli do Dobroutova autobusem (jezdí pouze ve středu) a na zastávce u rozcestí nás pohostil Zdeněk, který měl svátek. Silničkou do obce jsme se vydali kolem zajímavého domu s hodinami, sešli jsme ke smírčímu kameni, vyfotili se u Návesního rybníka s malovanými obrázky, kolem novodobé kapličky sv. Jana Křtitele a rumunského kříže jsme pokračovali ven z vesnice. Za slunečného a větrného počasí jsme dokráčeli k rybníku Čihadlo a modré turistické značce, kde následovala pověst o psech z lesa Ochozi. Tam jsme se rozhodli pro změnu: vypravili jsme lesem po MTZ stále podél Ochozského potoka až do Polné. Přírodních překážek jsme cestou překonali několik, ale cíle jsme dosáhli v pořádku. Židovským městem jsme došli na Husovo náměstí a před radnicí jsem přečetla několik zajímavostí o městě. Děkuji Květě Šauerové, znalkyni Dobroutova a Polné, za doplnění údajů, které nám poskytla cestou. Potom jsme se rozdělili – někteří šli do IC, pak do cukrárny, restaurace a odjeli jsme autobusem do Přibyslavi nebo do Havlíčkova Brodu.

Alena a Jiří Hladkých

22. 1. 2019 – úterý

Ze Kříže

Bylo mrazivé ráno ( -10 stupňů) a  přesto přijelo 25 turistek, ale žádný muž. Ženy jsou prostě odolnější. Po nezbytných informacích a hlavně po dobrůtkách od oslavenkyň, kterým jsme popřály zdravíčko, štěstí a veselou mysl, jsme se vydaly do kovárny. Zde nás čekal usměvavý umělecký kovář Jan Schwarz, který nám ukázal v dokumentech své krásné výrobky a restaurované ozdoby pro zámky,  historické budovy  aj. V teplé a čisťoučké kovárně se nám líbilo, ale musely jsme pokračovat ve vycházce. Vyšly jsme přes Mendlovou Ves na silnici k   Novému Světu, bohužel výhledy nás zklamaly. Vše bylo zahalenou šedou mlhou nad Brodem. Prošly jsme k Ovčínu, kde jsme udělaly společné foto. Dále  Ovčínským lesem, kolem rybníků  na silnici v Novotném Dvoře. Počasí se velice vylepšilo i sluníčko vykouklo. Pokračovaly jsme k rozcestí U Menoušků, kde jsme se rozdělily, část odešla směrem ČSAD a ostatní šly k nádraží. Našlapaly jsme 7 km.

Jarka Kohoutová 

19. 1. 2019 – sobota

10. slavnostní oheň na Čeřínku

Vyjeli jsme vlakem na tradiční hvězdicový pochod „Slavnostní oheň na Čeřínku“, který už po desáté pořádá KČT odbor Čeřínek z Jihlavy. Na vlakové zastávce v Kostelci u Jihlavy bylo přivítání účastníků, Mirek Svatoš nás seznámil s  krátkou historií chaty KČT na Čeřínku. Za krásného slunného počasí jsme vyšlápli směrem Čeřínek. Cíl byl u chaty na Čeřínku, kde už plápolal oheň mezi závějemi sněhu. Kdo chtěl s chutí si špekáček nebo klobásku opekl, pozdravili a popovídali jsme si s turisty z ostatních odborů. Po občerstvení v chatě jsme odcházeli do různých vlakových zastávek, neboť z Čeřínku je více možností si vybrat značenou  turistickou trasu. Naše parta si vybrala zelenou značku do Kostelce. Láďa Rasocha s partou si vybrali delší trasu. Takže se našlapalo dle různých tras od 10 km do 15 km. Zúčastnilo se 22 havlíčkobrodských turistů.

                                                                                                         Jarka a Zdeněk Kohoutovi

16. 1. 2019 – středa

Z Květinova do Věže

Start středeční vycházky byl na autobusové zastávce Květinov-rozcestí (Svitalka). Prošli jsme Květinovem po silnici směrem na Lípu. Odbočili jsme doprava na cestu, která nás zavedla ke mlýnu Horních. Po pravé ruce tekl Úsobský potok, po levé ruce jsme měli rybník Paletáč. Od mlýna jsme šlapali sněhem do kopce ke křížku rodiny Hojerových pod Radňovem. U rozcestníku  jsme si přečetli pověst o ponocném, který místo hlídání po nocích okrádal lidi. Z Radňova přes Ulrichův mlýn  už to nebylo do Věže daleko a cesta byla skoro holá. Ušli jsme jen 8 km a bylo nás 17. Z toho 11 turistů nechvátalo domů, zůstali ještě na posezení v hospodě ve Věži a jeli až dalším autobusem na Havlíčkův Brod. Díky všem za účast v nejistém zimním počasí a za dobrou náladu po celou cestu.

                                                                                                                         Božena Blažková

 

15. 1. 2019 – úterý

Zimní vycházka

Dneska byl sraz na vycházku u studánky v Plovárenské ulici. Přišlo nás 21 žen a 1 muž, což nás mile potěšilo, protože počasí bylo pravé zimní. Sněžilo, foukal vítr, byla metelice a občas nám to i uklouzlo, pod sněhem byl led, ale všichni jsme došli do cíle v pořádku. Naše trasa vedla směrem na Škvárovnu, Vysočany, tam jsme prošli pod silničním mostem a pokračovali podél řeky k bývalému Plastimatu. Potom u obalovny pod most a rovnou do Termesiv. Za obcí jsme odbočili doleva a šly po cestě až do Pohledských Dvořáků. Tam více jak polovina turistek skončila v restauraci a ostatní šli domů. Trasa měřila 7 km, spíše po neznačených cestách.

 Majka Sedláková, Jana Píšová

12. 1. 2019 – sobota

Ze Stružince

Do pohádkově zasněženého Stružince přijelo vlakem 13 zdatných turistů, kteří se nebáli sněhu ani zimy. Cesta Stružincem byla sněhovým pluhem protažená, ale za vsí už jsme cestu museli prošlapávat. V lese jsme se nemohli nasytit té krásné zimní nádhery a než jsme se nadáli, byli jsme v Benátkách. Odtud jsme pokračovali zkratkou do Krucemburku. Městysem byla cesta udržovaná, ale nejtěžší anabáze nás čekala za Krucemburkem směrem k rybníku Řeka. Sem jsme došli docela utrmácení a tak všem přišla vhod krátká občerstvovací zastávka. Dál už nás čekala lepší cesta přes Staré Ransko okolo Pobočenského rybníka do Ždírce n. D..  A když Ždírec, tak také vyhlášená cukrárna, káva a velký větrník. Po absolvování třinácti km jsme se všichni vrátili zpět do H. B. Trochu unavení, ale šťastní. Byl to krásný den.

                                                                                                                                      Jiří Moliš

9. 1. 2019 – středa

Ze Světlé nad Sázavou

Středeční ráno nás přivítalo zasněžené. Odjezd vlaku do Světlé nad Sázavou  v 8.51 hod. byl bez zpoždění a na nádraží ve Světlé n. S. se nás sešlo 14 účastníků. Vyšlápli jsme okolo rodinných domků, ženské věznice, sjezdovkou Kadlečák a dále po silnici do Benetic. U bývalé autobusové čekárny jsme se  občerstvili a pokračovali dále krásnou zasněženou lesní přírodou do Vilémovic. Několik členů se šlo podívat na zámeček  a jeden z nejstarších tisů v Evropě. V restauraci U Čerta jsme se ohřáli i občerstvili a  autobusem v 12.06 hod. odjeli směrem Havlíčkův Brod. Sníh padal celých 9 km, ale nevadil nám.

Jarka a Láďa Kučerovi 

8. 1. 2019 – úterý

Přes Vysočany

Zatažená obloha, drobné sněžení, teplota kolem nuly a 17 turistek, které se vydaly na vycházku. Sraz byl u kostela sv. Kateřiny. Před odchodem na vycházku jsme si pochutnaly na pohoštění od  dvou turistek – Marušky  Dontové a Zdeničky Fikarové, která obětavě přišla na místo srazu, přestože se kvůli úrazu sama vycházky zúčastnit nemohla. Po seznámení s trasou vycházky  jsme se před devátou hodinou vydaly podle řeky směrem k závodu Rico a pokračovaly podle trati pod železniční most.  Přes Škvárovnu a kolem Špitálského dvora jsme došly na Vysočany. Ulicemi Sokolovská, Na Vyhlídce a Zborovská  jsme se dostaly na hlavní silnici a po ní dorazily až k odbočce na Termesivy. Z kopce dolů jsme sešly k obalovně, vyfotily se na mostku přes Sázavu a  potom nás cesta kolem bývalého Plastimatu  dovedla k trati. Tam se s námi rozloučily některé turistky, které bydlí na dolním Žižkově. Zbývající turistky pokračovaly podle trati pod železniční most a podle řeky a ulicí Plovárenskou se vrátily do centra města. Počasí nám přálo, cestou dokonce vysvitlo sluníčko. Byla to pohodová vycházka, ušly jsme asi 6 km.

Vlaďka Doležalová

5. 1. 2019 – sobota

Kolem Chotěboře

Počasí za okny nevěstilo nic dobrého, mokrý sníh postupně přecházející v déšť. V naději, že díky vyšší nadmořské výšce bude v Chotěboři lépe, vyráží celkem 14 turistů na dnešní výlet.  Počasí zde není lepší, snad jen ještě vyšší vrstva sněhu. Vydáváme se na cestu nejdříve po prohrnutých silničkách, později po vyšlapaných pěšinkách. Docházíme ke kapli sv. Anny. Padá mlha, výhledy žádné. Zkracujeme cestu dolu po sjezdovce (původně jsme chtěli jít kolem Koukalek). Pokračujeme kolem potůčku k zámecké oboře. A protože díky stoupající teplotě máme pod nohama stále větší břečku, vzdáme zamýšlené obejití obory a míříme po prohrnuté cestě zpět do města. Přes náměstí se zastavením v hospůdce míříme na nádraží. Našlapali jsme dnes pouze 6 km.

Ludmila Kocmanová

2. 1. 2019 – středa

Pořežínský kopec

Po příjezdu do Nížkova jsme od vlakové zastávky vyrazili v počtu 12 statečných turistek a turistů, a to nejprve po žluté turistické značce a později po červené. První zastávka byla u Červeného mlýna, kde jsem přečetla pověst „Výstřel“ a Míla dodala skutečnou nedávnou příhodu o nebezpečné střelbě poblíž cyklostezky. Přešli jsme historický kamenný most a po stoupání došli do obce Nové Dvory. Prohlédli jsme si pseudogotickou kapli Panny Marie a protější památkově chráněný statek s reliéfem Ukřižování. Prošli jsme vilovou částí obce a lesíkem nad Losenickým potokem jsme se dostali k Pořežínské tvrzi (Durnštejn) s mlýnem. Odtud jsme šli už po červené značce nahoru kolem domku s indiánským obrázkem a octli jsme se  v obci Pořežín. Sněhová vichřice tady vládla největší silou. Kolem kaple Panny Marie a zamrzlého rybníčku jsme přišli k posezení, ale místo odpočinku a výstupu na Pořežínský kopec jsem řekla jen několik slov a sestupovali jsme po silnici k Ronovu. V lesíku po kratičkém občerstvení čajem jsme známou trasou po novém mostě, kolem obory Volský žlab a skládky doputovali k soše Draka v Ronově, po starém mostě a cyklostezkou na přibyslavské nádraží. Na závěr jsme se vyfotili a rozloučili, někteří odjeli domů vlakem. Všem vytrvalcům zdar!  

Alena a Jiří Hladkých

1. 1. 2019 – úterý

NOVOROČNÍ SESTUP DO ÚDOLÍ DOUBRAVY

Zamračené a mokré počasí přivítalo v železniční zastávce Bílek účastníky 36. Novoročního sestupu do údolí Doubravy. Po přivítání přítomných se uskutečnila dobrovolná sbírka  „Novoroční čtyřlístek“ na budování nových stezek pro vozíčkáře. Následovalo seznámení s dvěma trasami pochodu a pak jsme se vydali na cestu. Ti odvážnější přímo korytem Doubravy, ale většina volila raději bezpečnější cestu přes Sokolov a Točitý výr do Chotěboře. Trasu 9 km zvládlo všech 98 spokojených účastníků. Tak hodně štěstí do nového roku!

Jiří Moliš

Ve veřejné sbírce "Novoroční čtyřlístek" jsme letos vybrali částku 4 269,-Kč. Celkem od roku 2012 náš odbor odeslal na účet sbírky 33 537,-Kč. Všem, kteří přispěli mockrát děkujeme.

Lenka Žáková